OUDEJAARS GEDICHT

oudejaar

HET OUDE JAAR DOET ZIJN OOGJES TOE☻ Het oude jaar doet zijn oogjes toe. Kijk,ik toon je hoe. Maar ik doe ze gauw weer open, want het nieuwe jaar komt aangelopen! Wat brengt het mee? Heb jij soms een idee? Nee? Geniet dan maar van alle dagen vrolijk zij en niet te klagen! Ik hoef geen duur geschenk. Kan je raden waar ik aan denk? NEE,nee,geen oude frank of nieuwe cent maar heel gewoon dat jij er voor mij bent! Veel liefs en een gelukkig nieuwjaar. Bron:1001gedichten

NIEUWJAAR

proost

NIEUWJAARSDAG GOEDE VOORNEMENS☻ Ik neem me voor vooruit te kijken. Al is het leven toch vaak een vraag. Alles wat komt het blijft misschien? Maar toch uw toekomst is niet vaag. Ik neem me voor weer kind te zijn. Vertrouwen blindelings elke dag. Uw goedheid Heer maakt mij weer klein. Maak dat mijn liefde groeien mag. Ik neem me voor in het nieuwe jaar mens te worden, ontplooi mij Heer. Dat lukt me niet alléén God maar geef mij de kracht dan telkens weer. U nam zich voor om alle dagen te zorgen voor ons, de nacht voorbij. Voor heel uw schepping wil ik vragen. Ontfermt U en blijf ons dicht nabij. Bron:1001gedichten

OUDERJAARSAVOND/NIEUWJAARSDAG

oudjaar

Ook wel Oudejaarsdag genoemd en Oud en Nieuw samen met de daarop volgende Nieuwjaarsdag. De laatste dag van het jaar in alle landen die de westerse kalender hanteren. Oudejaarsavond (ook wel 'Silvester' of 'Silvesteravond') wordt jaarlijks gevierd op 31 december. Na middernacht, wanneer het nieuwe jaar is begonnen, wordt vuurwerk afgestoken. 2019

Nieuwjaarsdag is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. In de westerse wereld is dit op 1 januari. Bij deze viering zijn wederzijdse gelukwensen en goede voornemens gebruikelijk.

Mijn favorieten
 • tricia
 • linecia
 • bemoedigendewoorden
 • GEBED

  bidden

  HUWELIJK EN SEKSUALITEIT☻

  16 december☻

  God van de gehele schepping en leven ik bid voor de huwelijk en seksualiteit. Voor zuiverheid in deze gebieden en dat het weer een norm gaat worden. Amen

  jongerenbidden

  LEED EN VERDRIET☻

  16 december☻

  Hemelse Vader ik bidt voor alle mensen die nu gebukt gaan onder leed en verdriet. Wees U met hen. Ik bid dat ze Uw bovennatuurlijke troost en kracht mogen ontvangen. Amen

  schaapJezus

  MAN EN VROUW☻ 16 december☻ God van liefde en genade, ik bid om een Bijbelse visie op de relatie man en vrouw, en dat de genderverwarring zal verdwijnen.! Genesis 1:27 zegt: En God maakte de mens. Hij maakte hem zó, dat hij heel veel op Hem leek. De mens leek heel erg op Hem. Hij maakte een man en een vrouw. Amen

  BEMOEDIGENDE BIJBELSE TEKSTEN

  Jezusenvrouwen

  BELIJDEN EN NALATEN☻ 12 december☻ Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.Spreuken 28:13 Mensen kunnen op allerlei manieren hun overtredingen bedekken; Dat deed Achan ook die bij de inname van Jericho kostbaarheden had meegenomen en verstopt in zijn tent. Het liep heel slecht met hem af. (Jozua 7) Als je eerlijk bent en het slechte belijdt wil God vergeven. We hebben allemaal de ontferming van God nodig. Dat is meer dan vergeving. Het is ook hulp om het slechte na te laten. En daar wil Hij ons graag kracht voor geven.

  schaap-Jezus

  HANNAH DE MOEDER VAN SAMUEL☻ 12 december☻ en bitter bedroefd bad zij tot de HERE en weende zeer … en omdat Hanna bij zichzelf sprak en slechts haar lippen zich bewogen, maar haar stem niet te horen was, dacht Eli, dat zij dronken was. 1 Samuel 1:10,13 Hanna kon tot haar grote verdriet geen kinderen krijgen. Bovendien werd ze er door Peninna voortdurend mee gepest. In plaats van boos of onverschillig te worden zocht Hanna hulp bij God. Ze zal vast heel vaak gebeden hebben, maar nu, in het huis van God in Silo was haar gebed indringender dan ooit. Zij bad met haar hart en het maakte helemaal niets voor haar uit wat de omgeving van haar dacht. Als zij verhoord werd wilde ze haar  zoontje niet  voor zichzelf houden, maar hij zou zijn hele leven aan God gewijd  zijn. De verhoring van dat gebed had verstrekkende gevolgen; haar zoon Samuel werd een hervormer en tot grote zegen voor het volk. Wij kunnen onszelf toetsen aan Hanna. Ook al worden onze gebeden ogenschijnlijk niet verhoord: “Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.” Jacobus 5:16 (HSV)

  Jezusvogels

  NOOD GEBED EN DANKZEGGING☻ 12 december☻ Komen jouw gebeden overeen met wat de Bijbel zegt over gebed? Veel gebeden gaan over ziekte of andere menselijke nood, maar nood om grondiger verlost te worden, honger en dorst naar gerechtigheid, nood om voortdurend meer vervuld te worden met al de deugden van Christus, dat komt maar weinig voor. Komen jouw gebeden overeen met wat de Bijbel zegt over gebed? Nood, gebed en dankzegging dat is iets wat bij elkaar hoort. Er worden op aarde dagelijks miljoenen gebeden opgezonden, maar dat zijn merendeels opgedreunde gebeden. Voor de schijn spraken de Farizeeën vele lange gebeden uit. Er was geen nood in hun hart, die hen tot gebed uitdreef.

  herder

  BIJBELVERS DIE EEN GEWELDIGE KRACHT VAN VERGEVING LATEN ZIEN☻

  17 november☻

  Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden; maar zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedertierenheid over wie Hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet Hij onze overtredingen van ons.

  Psalm 103:10-12☻

  Vergeving is een heel centraal onderdeel van het evangelie en soms is het goed om te worden herinnerd aan de geweldige beloften die God geeft op dit gebied. Hieronder een kleine collectie van verzen over vergeving, de voorwaarden daarvoor en de kracht ervan. Als we deze verzen lezen, zien we duidelijk dat wanneer we ons bekeren en trouw zijn om anderen te vergeven, God ons ook beslist helemaal zal vergeven, en zo kunnen we echt helemaal opnieuw beginnen!

  duiven

  BELIJDEN EN NALATEN☻

  17 november☻
  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.Spreuken 28:13 Mensen kunnen op allerlei manieren hun overtredingen bedekken; Dat deed Achan ook die bij de inname van Jericho kostbaarheden had meegenomen en Mensen kunnen op allerlei manieren hun overtredingen bedekken; Dat deed Achan ook die bij de inname van Jericho kostbaarheden had meegenomen en verstopt in zijn tent. Het liep heel slecht met hem af. (Jozua 7)
  Als je eerlijk bent en het slechte belijdt wil God vergeven. We hebben allemaal de ontferming van God nodig. Dat is meer dan vergeving. Het is ook hulp om het slechte na te laten. En daar wil Hij ons graag kracht voor geven.

  abraham

  IK BEN GEKRUISIGD☻

  17 november☻

  Dit boekje is gebaseerd op wat Paulus schrijft in Galaten 2:20: “Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.” Elias Aslaksen legt uit wat dit betekent en hoe de lezer tot hetzelfde getuigenis over zijn eigen leven kan komen. Dat Hij gekruisigd werd, is een ding. Iets heel anders is het dat wij gekruisigd worden. Dat Hij Gods wil deed, is eveneens een ding, iets heel anders is het dat wij Gods wil doen. Hij werd niet voor ons gekruisigd opdat wij dan niet meer gekruisigd hoefden te worden, maar opdat wij met Hem gekruisigd zouden worden.”

  HUISVANBELLE

  ontspanning

  DE ANDER MAG ER OOK ZIJN...EN JIJ OOK! 12 december☻ Sinds kort heb ik een coach die met mij meekijkt, die me helpt te begrijpen waarom ik handel zoals ik handel en waarom ik het moeilijk vind om me niet te laten ondersneeuwen door de dingen die ik moet doen. De afgelopen keer hebben we samen gekeken naar kwaliteitenreflecties (van Ofman, zoek maar eens op). In het kort werken deze reflecties als volgt. Ieder persoon heeft een kwaliteit (ja, echt iedereen) en daarmee heeft ook iedereen een valkuil die hierbij past. Deze valkuil zorgt voor een uitdaging; ofwel een aandachtspunt waar men mee aan de slag moet. En als laatst staat er tegenover jouw kwaliteit ook een allergie, namelijk iets waar je heel slecht tegen kunt. Oké, ik snap dat dit heel vaag klinkt en daarom geef ik even een voorbeeldje. Zelf ben ik bijvoorbeeld heel gedisciplineerd. Dat is een kwaliteit van me, maar tegelijkertijd is deze gedrevenheid mijn valkuil; soms ben ik veel te gedreven en loop ik mijzelf voorbij. Mijn uitdaging hierin is het vinden van een balans tussen werk en ontspanning en het verkrijgen van een meer relaxte houding in het leven. En je raadt het al… Mijn allergie is luiheid. Met name wanneer mensen wel potentie hebben om dingen te bereiken, kan ik het ontzettend irritant vinden als daar niets mee gedaan wordt.

  vriendschap-bewegende-animatie-0136

  LEREN VAN DE ANDER☻ 12 december☻ Dit is natuurlijk interessant om van jezelf te weten, maar het leuke aan deze kwaliteitenreflecties vind ik het leren van de ander. Namelijk, de allergie die ik heb kan gezien worden als de valkuil van de ander. En bij een valkuil hoort weer een kwaliteit! Ik weet het, het is een beetje ingewikkeld. Je moet het even doorhebben en dan is ‘ie echt heel leuk. Zo is ‘luiheid’ mijn allergie (want eigenlijk heeft iedereen wel potentie). Deze allergie is de valkuil van een ander. De kwaliteit die past bij ‘luiheid’, is ‘relaxt zijn’. Iets wat ik wat meer mag zijn. Opeens wordt de allergie of irritatie die ik bij een ander heb, omgevormd tot een moment om van de ander te leren. Hoe tof is dat?

  Bron:huisvanbelle.nl

  KITS

  welpjes

  AZIATISCHE WELPJES IN DIERGAARDE BLIJDORP NU IN HET ECHT ZIEN☻ 16 december☻ Vorige week mochten de drie zeldzame Aziatische leeuwenwelpjes voor het eerst het binnenverblijf verkennen. Drie maanden lang verbleven zij met moeder Lalana achter de schermen in de kraamkamer. Via de webcam kon je ze volgen. Maar nu zijn ze dus live te bewonderen! De grootste kans om de welpjes te zien is tussen twaalf en twee uur.

  kiwi

  EEN KIWI GEBOREN☻ 16 december☻ Bij een kiwi denk je waarschijnlijk aan fruit. Maar wist je dat een kiwi ook een vogel is? Omdat de vogel bruin, harig en eivormig is, is het fruit vernoemd naar deze zeldzame en bedreigde loop­vogel, die oorspronkelijk alleen in Nieuw-Zeeland voorkomt. Daarom is het best bij­zonder dat er in vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn een kiwi geboren is. Het dier kroop op 18 september uit het ei en is volgens Avifauna kern­gezond. 

  Bron:kits.nl

   

  film

  ONBEKENDE JONGEREN LOGICA☻ 17 november☻ “Het kijken van speelfilms en series is hoe dan ook slecht, dus als je dan toch kijkt, kun je net zo goed alles kijken. Bekende jongerenlogica.” Dit citaat stond recent in het Reformatorisch Dagblad. Overigens een verder sterke column van mr. D. J. H. van Dijk. “Tjonge”, dacht ik toen ik het las, “nooit geweten dat ik zo krom redeneerde.” Ik moet toegeven dat ik net als de meeste van mijn leeftijdsgenoten, het leuk vind om regelmatig een film kijken. Toch kijk ik, net als veel van mijn leeftijdsgenoten, niet klakkeloos alles wat los en vast zit. Ik probeer eerst na te gaan of de film of serie past bij de normen en waarden die ik meekrijg thuis, op school en in de kerk. En ja, soms maak ik, net als een groot deel van mijn leeftijdsgenoten, een verkeerde keuze of inschattingsfout, waardoor ik beelden voorgeschoteld krijg die ik niet had moeten of willen zien.Ook weet ik dat veel jongeren het lastig vinden om de grens tussen verantwoord en onverantwoord beeldmateriaal te bewaken. Niet dat het ons niets kan schelen, maar op het kijken van films of series lijkt in de refowereld soms zo’n taboe te rusten, dat er door ouders nauwelijks echt over gesproken wordt. En niet besproken grenzen zijn lastig te vinden. Terwijl het juist de vragen zijn die niet gesteld mogen worden, die in ons nog niet volledig ontwikkelde brein om antwoord zeuren. Bron:Puntuit luisteren

  RESPECT IS LUISTEREN NAAR DE ANDER☻ 17 november☻ Ze vonden het best spannend, de leerlingen van vmbo-klas 3a van het Calvijn College in Middelburg. Opeens stond er woensdag­ochtend iemand van buiten de school voor de klas. En niet zomaar iemand. Het was Han Polman, de commissaris van de Koning van Zeeland. Vanwege de Week van Respect komt de hoge gast een uurtje les geven. „Weten jullie wat respect is?” vraagt Polman de nieuwsgierige klas aan het begin van zijn gastles. „Dat je aardig tegen elkaar bent en niet over elkaar roddelt”, antwoordt een meisje. „Dat je luistert naar de mening van een ander”, zegt een andere leerling. De leerlingen weten ook voorbeelden van gedrag dat níét respect­vol is. „Schelden en pesten”, zegt een van hen. „Discrimineren”, zegt een ander. „Je mag iemand niet beoordelen op hoe hij eruitziet of op zijn cultuur of geloof”, legt de commissaris van de Koning uit. „Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar je moet proberen altijd naar elkaar te blijven luisteren.” Milan Minnaard vond het ‘lesje respect’ van de Zeeuwse commissaris van de Koning reuze-interessant. „Maar ik wist al wat het woord respect betekent”, vertelt de 15-jarige vmbo-leerling uit klas 3 na de gastles.  Mijn ouders hebben mij geleerd hoe je met anderen hoort om te gaan. Als iemand mij iets geeft, weet ik dat ik dank je wel moet zeggen. Bron:Puntuit

  MOOI

  vliegtuig-bewegende-animatie-0061

  MAN GEEFT ZIJN BUSINESSCLASS STOEL AF AAN MOEDER EN ZIEK KIND☻ 16 december☻ Kelsey Rae Zwick is al een paar dagen op zoek naar de man die zijn eerste klas vliegtuigstoel afstond aan haar en haar dochtertje. Nu heeft ze deze barmhartige Samaritaan gevonden. Op de vlucht van Orlando naar Philadelphia bood de man zijn stoel aan de vrouw en haar dochter aan. Het meisje heeft een zware chronische longziekte door complicaties tijdens de zwangerschap. Ze was nogal ontroerd door de geste en was daarom niet in gelegenheid om de man te bedanken. Dat wilde ze alsnog doen.  American Airlines heeft de twee passagiers met elkaar in contact gebracht. De barmhartige Samaritaan gaat door het leven als Jason Kunselman (46), hij is industrieel ingenieur en vliegt regelmatig voor werk.  Hij was onderweg naar huis toen hij de moeder met haar dochtertje bij de gate had zien zitten. Jason zag dat Kelsey huilde uit dankbaarheid. “Ik hoopte gewoon dat hun reis een beetje aangenamer zou zijn met meer plaats.”  Bedankt aan de man in 2D. De wereld heeft behoefte aan goedheid. Ik hoop dat dit nog verder mag gaan dan wat wat óns overkomen is." Bron:cip

  kind-bewegende-animatie-0229

  IK WIL DAT MIJN DOCHTER HET LICHT IN DEZE WERELD MAG ZIJN☻ 16 december☻ Kinderen moeten tegenwoordig steeds meer. Ze moeten goed zijn in sport, mooi kunnen tekenen en bovenal erg slim zijn. Deze moeder is daar echter klaar mee. "Ik leer mijn dochter niet hoe zij slim moet zijn, ik leer haar vooral om aardig te zijn", vertelt ze aan Famme. Natuurlijk is het fijn als je kinderen slim zijn, maar voor deze mama is niet echt van belang. Aardig zijn is volgens haar namelijk veel belangrijker dan slim zijn. Ze is dan ook nog niet begonnen met het 'onderwijzen' van haar 2-jarige dochter. Dit kinderlijke gedrag baart haar gelukkig absoluut geen zorgen. Zo gaat ze vaak genoeg met haar dochter op pad, laat haar dingen zien en legt haar dingen uit. "Wat ik niet doe is het ‘proberen te vergroten van haar woordenschat.""Het enige wat ik wil is Roos leren om aardig te zijn; ik wil haar leren aardig te zijn ondanks dat de rest van de wereld dit soms niet is."Mensen een hand geven, netjes dankjewel en alsjeblieft zeggen: dat zijn volgens de moeder de belangrijke lessen die haar dochter nu moet leren. "Ik hoop dat mijn dochter straks het mens is wat lief is tegen kinderen die gepest worden. Ik wil dat mijn dochter het licht in deze wereld is. Wie goed doet, wie goed ontmoet – en dat is het enige wat ik voor haar wil." De bron: Cip

  NIEUWS

  verslaving

  GG DOEN ONDERZOEK NAAR VERSLAVINGSPROBLEMATIEK 12 december☻ Het deputaatschap diaconale en maatschappelijke zorg (DMZ) van de Gereformeerde Gemeenten laat onderzoek doen naar de verslavingsproblematiek binnen de gereformeerde gezindte. Andere reformatorische kerken zijn benaderd om aan het onderzoek mee te doen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Kennisinstituut christelijke ggz (KICG) en ZorgmarktAdvies onder volwassenen en jongeren. Namens KICG is prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker erbij betrokken. Het onderzoek is gestart en zal in april worden afgerond. Deputaat DMZ ir. Kasper Nipius geeft aan dat in het pastoraat verschillende signalen worden ontvangen dat verslaving bij jongeren en ouderen „aan de orde van de dag” is. Dat zou ook gebleken zijn uit een eerder uitgevoerd, klein pilot-onderzoek in een gemeente. Nipius noemt verschillende vormen van verslaving: aan games, drugs, alcohol, gokken en pornografie. Deelnemers aan het onderzoek wordt gevraagd naar eventuele verslavingen en verslavingsverschijnselen. Ook hulpmogelijkheden worden onderzocht, zoals de behoefte aan een specifieke reformatorische verslavingszorg. Deelnemers kunnen de vragen anoniem beantwoorden. Schaap-Jonker: „We hebben een pilotonderzoek in een gemeente gedaan. Daar hebben we de vragen en de onderzoeksmethode getest.” Bron:refdag euthanasie-kinderen-ziek-dood-dokter-arts

  DEBAT OVER EUTHANASIE BIJ KINDEREN CANADA 12 december☻ Canada werkt aan een herziening van de euthanasiewet, die hoogstwaarschijnlijk medische hulp bij zelfdoding voor kinderen mogelijk moet maken. De regering is gevraagd donderdag rapporten hierover op tafel te leggen. Het Canadese parlement nam in juli 2016 een wet aan die hulp bij zelfdoding legaal maakt voor patiënten die een ongeneeslijke ziekte hebben, ondraaglijk lijden en geen uitzicht meer op genezing hebben. De patiënten moeten volgens deze wet ook volwassen en wilsbekwaam zijn. Voorstanders van hulp bij zelfdoding stellen dat „volwassen minderjarigen” ook in aanmerking moeten komen voor deze hulp, omdat een duidelijk aangegeven leeftijdsgrens ontbreekt. Bovendien zou een leeftijdsgrens van 18 jaar of ouder volgens hen in strijd zijn met de geldende wet in Ontario, die erkent dat minderjarigen medische beslissingen mogen nemen. Wettelijk gezien hoeft de ouder dan niet te worden geïnformeerd. Er wordt wel op aangedrongen om dat te doen, maar het is niet verplicht.” Bron:refdag

  medisch-transport

  ARTSEN BEHANDELEN DOOR TOT DE LAATSTE SNIK 12 december☻ Patiënten met een beperkte levensverwachting krijgen nog vaak overbodige en schadelijke medische behandelingen. Geijteman onderzocht onder meer 179 dossiers van patiënten die waren overleden in ziekenhuizen, hospices of thuis. Gemiddeld slikten zij in de laatste 24 uur voor hun overlijden nog zes medicijnen, waaronder veel pijnstillers.  Als de werking van een medicijn niet meer relevant is, blijft alleen het risico van de bijwerkingen over. Zeker in de laatste levensfase, wanneer de organen heftiger op medicatie kunnen reageren. Daarom moet je stoppen met elk middel en met elke handeling die geen nut meer heeft.”  In plaats daarvan zou het streven mogen zijn dat ze niet te ver zijn gegaan om het onvermijdelijke sterven te voorkomen.” Bron:refdag

  yosina-rumajauw

  GOD HEEFT MIJ GEHOLPEN☻ 23 november☻ Eerder dit jaar werd het zevende seizoen van The Voice Kids gewonnen door Yosina Rumajauw. In haar bio op Instagram staat ‘Blessed to be a blessing’. Ook heeft ze regelmatig christelijke quotes onder haar foto’s staan. EO BEAM sprak met haar.Vanwege haar bio en christelijke quotes krijgt Yosina vaak vragen over haar geloof en of ze christelijk is. "Ik vertel dan het liefst dat God mij bij dit alles heeft geholpen," zegt ze. "Dankzij Hem adem ik nog steeds. Zonder mijn geloof en zonder God had ik dit allemaal niet kunnen doen.”Bron:cip.nl

  dopen

  DUIZENDEN AUSTRALIERS VERSPREIDEN HET EVANGELIE OP STRAAT EN GROTE MASSA’S LATEN ZICH DOPEN. 23 november☻ Tienduizenden christenen van over de hele wereld kwamen samen in het Marvel Stadion in Melbourne, voor 'Awakening Australië'. Dat bracht duizenden mensen radicaal tot geloof en velen lieten zich dopen, laat CBN News weten. Dit evenement is deel van een missie om 100.000 Australiërs tot Jezus te leiden - waar de meeste mensen zichzelf beschrijven als 'niet-religieus'. Het evenement is georganiseerd door Ben Fitzgerald, leider van Awakening Europa - en woonachtig in Duitsland - en hij was voorheen deel van de staff van Bethel Church. Awakening Australië heeft het hele weekend gespendeerd om het evangelie te prediken en mensen tot Christus te leiden - en hen uit te zenden om de liefde van Jezus te delen met andere Australiërs. Awakening Australië trapte af met evangelist Nick Vujicic. Deze man staat erom bekend dat hij geen armen en benen heeft. "God kan een man zonder armen en benen gebruiken om Zijn handen en voeten te zijn", vertelde hij de menigte. Ook sprekers zoals Todd White, Heidi Baker, Jake Hamilton, Daniel Kolenda, Bill Johnson, Bethel Music en Jeremy Riddle waren aanwezig. Bron:cip

  klein-steentje

  ARCHEOLOGEN ONTDEKKEN MUNT VANUIT DE EERSTE TEMPEL☻ 23 november☻ Archeologen hebben in Jeruzalem een zeldzaam steentje ontdekt, uit de periode van de Eerste Tempel die door koning Salomon werd gebouwd, laat Kerknetweten. Op het steentje staat in het oude Hebreeuws het woord Beka, een term die verwijst naar een weegeenheid waarmee de hoeveelheid werd bepaald die nodig was voor het aanbieden van de halve sjekel voor het onderhoud van de Tempel. In de Eerste Tempel-periode werd er nog niet met munten betaald maar met kleine stukjes zilver, die met deze steen werden gewogen. Volgens archeoloog Elie Choukroun laat deze vondst zien dat de fundamenten van de staat Israël niet dateren van haar oprichting in 1948, maar tot drieduizend jaar teruggaan. doorbrekers-serie

  DOORBREKERS START EEN SERIE MET DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER GOD EN GELOOF☻ 23 november☻ Geloof roept altijd vragen op. Iedereen gelooft iets. Bestaat God? En als God al bestaat, waarom is er dan zoveel pijn in de wereld? DoorBrekers start vanaf zondag 25 november een intrigerende 4-delige serie die je meeneemt vanaf het ontstaan van de aarde, tot ver in de toekomst en welke rol jij daarin speelt. De serie is getiteld 'Alpha en Omega' en behandelt vragen als 'Kun je bewijzen dat God bestaat?' 'Wie bepaalt goed en kwaad?' 'Schepping of evolutie?' 'Als God liefde is, waarom is er dan lijden in de wereld?' De spreker van de serie is Peter Paauwe, oprichter en senior pastor van DoorBrekers. Paauwe: "De kerk is niet alleen een plek voor gelovigen. Iedereen is welkom, ook mensen die twijfelen of God bestaat. Het is juist een plek waar je kunt ontdekken of God bestaat, wie God is en hoe je het maximale uit het leven haalt. De serie start op zondag 25 november en duurt vier weken.DoorBrekers is een moderne kerk met vijf locaties in Nederland en is in 2005 gestart in Barneveld door Peter & Ilona Paauwe. Elke zondagochtend is er een dienst om 10:30 uur in Barneveld, Amersfoort, Zwolle, Zeeland en in Drechtsteden. De diensten zijn ook live te volgen via YouTube, Facebook Live en DoorBrekers.tv. Kijk voor meer informatie op DoorBrekers.nl. Broncip.nl god-spreekt

  NIEUWE APP GOD SPREEKT BUNDELT CHRISTELIJKE INSPIRATIE MOMENTEN☻ 23 november☻ Christelijke apps schieten als paddenstoelen uit de grond. In de overvloed van bijbelapps, stille-tijd-apps en gebedsapps biedt de nieuwe app ‘God Spreekt’ uitkomst: één app om je op jouw manier stil te laten staan bij God. God Spreekt haalt elke dag de dagelijkse bijbelteksten, -quotes en overdenkingen op van een aantal christelijke platforms. Door deze te combineren kun je in één app meer keuze bieden en ook per item een herinnering aan zetten. Op dit moment bestaan er koppelingen met onder meer Dagelijkse Broodkruimels, Dagelijks Woord en de Passie voor God van Durk Muurling.Tijdens een lunchpauze op het werk bespraken ze hoe moeilijk het kan zijn om simpelweg tijd vrij te maken voor God. "Ik heb meerdere apps die me daarbij proberen te helpen," legt Mathijs uit, "maar dat zijn allerlei verschillende." "We hopen dat God meer plek in ons leven krijgt door gebruik te maken van deze technologie," legt Sjaak uit. "Daarom kun je instellen om notificaties te ontvangen op de door jouw ingestelde tijd of op een willekeurig moment. We hopen dat velen ook hierdoor de leiding van God gaan ervaren. Laat je via deze app bemoedigen, aansporen en inspireren."

  voedselbanken

  ARMOEDE IS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE UITDAGINGEN VAN ONZE TIJD☻ 19 november☻ De bestrijding van de armoede blijft een van de belangrijkste uitdagingen van onze tijd. Dat zegt Wolfgang Huber, de voorzitter van Missio München die ook de woordvoerder is van het Samenwerkingverband van Duitse Katholieke Hulporganisaties waarvan ook Missio, Adveniat, Renovabis en Caritas Duitsland, naar aanleiding van de Werelddag van de Armen. In onze samenleving wordt al veel steun gegeven aan armen, zegt Huber. Hij verwijst naar de gaarkeukens, de initiatieven van de Duitse Kerken in grote treinstations of het verstrekken van onderdak. Maar ieder van ons kan ook persoonlijk ets aan de armoede veranderen door mensen in nood in de eigen omgeving te bezoeken en hen te helpen om over het meest levensnoodzakelijke te beschikken. Tegelijk moeten wij ook wereldwijd armoede bestrijden Daarbij mogen wij de armoede niet zozeer als abstract probleem beschouwen, maar moeten wij aandacht hebben voor concrete mensen. Armoede is geen kwestie van statistieken of cijfers, het gaat om mensen. Bron: Domradio

  bible

  DE VERHOUDING TUSSEN WETENSCHAP EN GELOOF IS HEERLIJK☻ 19 november☻ Voor Andries Knevel is wetenschap nooit reden geweest om te twijfelen aan het geloof. In Andries en de wetenschappers spreekt de presentator met vijf christelijke topacademici. ‘Als mijn geloof aangevochten wordt, val ik terug op de wetenschap. Dan kijk ik naar de schepping en de finetuning daarvan en naar de historische argumenten voor de opstanding van Jezus. Als ik zo rationeel bezig ben, zegt mijn verstand: het is waar. En dan komt mijn hart er weer bij.’ Die ervaring brengt Andries Knevel (66) ertoe de verhouding tussen geloof en wetenschap – die door veel mensen op z’n minst als complex wordt gezien – juist te bestempelen als ‘heerlijk’. Ook de gelovige onderzoekers die hij in zijn nieuwe programma Andries en de wetenschappers interviewt, beleven de …Bron:nd

  religie

  IS TECHNOLOGIE DE NIEUWE RELIGIE☻ 19 november☻ Het zijn vragen waar verschillende religies van claimen dat zij hét antwoord hebben. Zoek het in Allah, Jaweh, Boeddha of God, zeggen de godsdiensten. Zoek het dichterbij, kijk naar jezelf, zeggen de atheïst en de humanist. En nu is er een nieuwe ster aan het firmament, die ook claimt het antwoord te hebben: technologie. De rol die technologie in ons leven speelt, is reeds groot en verspreidt zich razendsnel – als een olievlek. Ga ik in het laatste artikel van deze serie niet te ver? Alsof technologie ook een religie is die antwoorden heeft op de grote levenvragen? Laten we kijken naar de eigenschappen van religie en of techniek inderdaad een nieuwe religie is. De nieuwste technologieën: de kansen, gevolgen en keuzes waar we voor staan Vooruitgang van techniek is onlosmakelijk verbonden met ethische kwesties. Welke toevoeging kunnen we als christenen bieden aan het maatschappelijk debat? In hoeverre bepaalt ons verlangen om met Christus te leven onze keuzes? Wat omarmen wij omdat wij het zien als een geschenk van God, en waar kiezen wij een ander pad, hoe wereldvreemd ook? Een religie heeft over het algemeen volgelingen en richtlijnen, en belooft je een bepaalde bestemming. De populairste religie die geënt is op technologie, is momenteel technologische singulariteit. Volgelingen van deze religie zien de onstuitbare groei in het denkvermogen van technologie ooit zover komen, dat ze de mens voorbijstreven. En dat technologie meer invloed krijgt op de richting waarin de maatschappij zich beweegt dan de mens zelf. Bron;eo 

  Listening to Boombox

  TUSSEN DE RO EN CHRISTELIJKE NIEUWS ZIT ER EEN GAT☻ 19 november☻ Peter Gorseman (56), een van de drijvende krachten achter de Christelijke Omroep, merkt op dat er tussen de Reformatorische Omroep (RO) en Groot Nieuws Radio (GNR) een gat zit. Met de Christelijke Omroep wil hij zich op die onbereikte doelgroep richten, schrijft het Reformatorisch Dagblad. Jarenlang werkte Gorseman bij de RO. Toen de zender in financiële problemen kwam moest hij noodgedwongen vertrekken. Hij onderstreept dat deze nieuwe zender niet voortkomt uit rancune. "In Gereformeerde Bondskringen in Putten bijvoorbeeld hoor ik dat mensen nauwelijks naar de RO luisteren. Die vinden ze veel te zwaar. Groot Nieuws Radio vinden ze te evangelisch en pinksterachtig. Dus stemt menigeen maar af op Sky Radio. Die doelgroep probeer ik te bereiken." Sinds maart zendt de Christelijke Omroep 24 uur per dag non-stop christelijke muziek uit. Men overweegt om zich in een studio in Ede te vestigen. Er zijn plannen om vanaf december een Bijbel- en kinderprogramma te presenteren. Bron:cip

  Jezusenvrouwen

  GLOSSY OVER JEZUS EN DE VROUWEN☻ 19 november☻ Onder impuls van het succes van het Franse glossy 'Jezus' van vorig jaar, wordt voortaan trimestrieel een glossy over Jezus gepubliceerd. Sinds 5 november ligt het nieuwe glossy magazine Jezus en de vrouwen in de Franse krantenwinkels en boekhandels. Hetzelfde redactieteam bracht een jaar geleden ook al eens een glossy over Jezus op de markt, om de Jezusfiguur en zijn betekenis voor de samenleving vanuit een moderne invalshoek en met de getuigenissen van verschillende bekende Fransen aan een ruimer publiek bekend te maken Daarvan werden toen 60.000 exemplaren verkocht. Bron:kerknet.be

  kerst

  DUITS PROTEST TEGEN DE VROEGE VERKOOP KERSTARTIKELEN☻ 19 november☻ De Duitse Katholieke Vereniging van Zelfstandigen (KKV) protesteert tegen de te vroege verkoop van kerstartikelen. Tegenwoordig wordt zelfs de periode van Allerheiligen en Allerzielen, waarin katholieken hun doden herdenken, al overschaduwd door de kerstconsumptie, protesteert regionaal voorzitter Klaus-Stefan Krieger uit Beieren. In een tijdperk waarin alles almaar sneller moet gaan, kunnen mensen niet langer wachten op de feesten. De KKV vraagt haar leden ook expliciet om bij handelaars te protesteren als die al in november van start gaan met de verkoop van kerstartikelen. Krieger vindt dat christenen op zijn minst de sterke tijden moeten respecteren en dus moeten wachten met de start van de voorbereidingen op Kerstmis tot de advent inzet. Wij moeten ook in het eigen hart durven te kijken. Ook vele kerkelijke hulporganisaties roepen al in november of nog eerder op tot giften voor Kerstmis.

   

  weetjeselkedag
  dagindaguit
  ikzorg ☻☻12 december☻☻WEES NIET BANG, WANT IK BEN MET JE, IK STERK JE< ook HELP IK JE. Jesaja 41:10
  16-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Voor mijn pleegouders: door jullie is hij geworden wie hij is

  Dertig jaar geleden werd Bas als kleuter opgenomen in het gezin van Carla en Paul. Om hen te bedanken voor al hun werk en liefde, heeft de inmiddels volwassen Bas een brief geschreven aan zijn pleegouders, zo meldt de Libelle.

   

  pleegzorg

  KINDERTEHUIS

  Toen de biologische moeder van Bas niet meer voor hem kon zorgen, kwam hij op 3-jarige leeftijd in een kindertehuis terecht. Hier leerde hij Carla kennen. "De band tussen ons was zo goed dat je stopte met werken op de groep en mij via de goedkeuring van mijn biologische moeder en de pleegzorgorganisatie in je gezin opnam", schrijft Bas.

  Toen Carla en haar man Paul enige tijd later een zoon en dochter kregen, was Bas voor hen als een grote broer. Bas is dankbaar voor alle hulp die hij van Carla heeft gekregen. "Met Carla kon en kan ik altijd praten, over liefdes, school, toekomst, kleren. Ze had altijd goede adviezen en bleek vaak ook gelijk te hebben", vertelt hij.

  VERBOUWING

  Ook Paul zorgde dat Bas nooit iets tekort kwam. Zelf toen Bas jaren later ging samenwonen stond hij klaar om te helpen met alle verbouwingen. Nu, dertig jaar later, heeft Bas zijn eigen gezin, maar Paul en Carla zijn nog steeds aanwezig in zijn leven. Bas: "Een lieve vriendin, een kleuter, een baby en een hond verder zitten we nog steeds met Sinterklaas en kerst bij elkaar." "Ik kon me geen beter pleeggezin wensen en ik heb geluk gehad dat ik hierdoor ben geworden wie ik nu ben. Ik hou van jullie." Bron:cip

  Spreuken 22:6/ Leer je kinderen al vanaf jonge leeftijd hoe ze moeten leven.
  Wanneer ze volwassen zijn geworden, zullen ze op dezelfde weg verdergaan.

  16-12-2018 om 14:59 geschreven door dagelijks


  Categorie:Kinderen
  >> Reageer (0)
  12-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bijzonder: baby geboren van overleden vrouw

  De wetenschap kan soms zo wonderlijk zijn, dat we er gewoonweg geen woorden voor hebben. Zo ook dit nieuws vanuit het Braziliaanse São Paulo, waar een baby is geboren uit een getransplanteerde baarmoeder. Het is de eerste keer dat het artsen gelukt is om op deze manier een kind ter wereld te brengen, zo meldt het NOS

  Medische mijlpaal
  Er wordt van een medische mijlpaal gesproken wat de geboorte van deze Braziliaanse baby betreft. De moeder, een 32-jarige psychologe, werd zelf zonder baarmoeder geboren. Haar eierstokken werkten echter wel, dus besloot een team van artsen met een bijzondere oplossing te komen.

  kleedje

  Tijdens een tien uur durende operatie kreeg de vrouw een baarmoedertransplantatie. De donor was een 45-jarige moeder van drie, die overleden was aan een hersenbloeding. Zowel de psychologe, als de artsen moesten afwachten of de ingreep zou werken. Gelukkig stootte het lichaam het nieuwe orgaan niet af en kreeg de vrouw al snel een normale menstruatie cyclus. Na het plaatsen van een embryo werd ze zwanger.

  Gezond en wel
  De zwangerschap verliep zonder enige complicaties en 35 weken later kon de dolblije moeder haar gezonde kind in haar armen sluiten. Nu, zeven maanden later, is heeft de normale ontwikkeling en maken hij en zijn moeder het goed. De baarmoeder is opnieuw verwijdert, zodat de vrouw geen afstotingsmedicijnen meer hoeft te slikken.

  "Dit was de belangrijkste gebeurtenis in haar leven", zei een van de artsen Tommaso Falcone, over de gelukkige moeder. "Ze is net binnengekomen om ons de baby te laten zien en ze is zo blij." 

  Risico
  Voorheen werden al weleens kinderen geboren uit een getransplanteerde baarmoeder van een donor die nog in leven was. Dit zorgde echter voor risico's voor de donor. Bij deze ingreep valt dit risico weg. Bron:cip

  12-12-2018 om 13:49 geschreven door dagelijks


  Categorie:Gezin
  >> Reageer (4)
  08-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe Sarianne leerde om te vergeven

  Vergeven is makkelijker gezegd dan gedaan. Sarianne van Dalen weet uit eigen ervaring dat dit een grote worsteling kan zijn. Ze groeide op in een gebroken gezin. Het slechte huwelijk van haar vader en stiefmoeder werd op haar afgereageerd.

  psalmen-86-5-2

  De ouders van Sarianne scheidden van elkaar toen ze drie jaar oud was. "Mijn vader ging er met een ander vandoor en wij bleven bij mijn moeder. (...) Mijn moeder was de ene keer heel wispelturig en dan weer heel boos. Op mijn achtste jaar zijn mijn zus en ik van huis weggelopen. We waren op vakantie bij mijn vader en wilden niet meer terug daarna."

  Ook haar stiefmoeder heeft het haar heel moeilijk gemaakt. "Op een geven moment merkte ik wel dat er een verlangen was om mijn vader te vergeven. Zolang ik dat niet deed, merkte ik dat hij een onderdeel bleef van mijn leven. Ik wilde hem teruggeven aan God en wilde ook dat hij God leerde kennen zoals God is." Bron:cip

  U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
  uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. Psalm 86:5/Here, U bent zo goed en vergeeft graag. Ieder die U aanroept, mag zich koesteren in uw goedheid en liefde.

  08-12-2018 om 16:39 geschreven door dagelijks


  Categorie:Persoonlijk
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (1)
  02-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Stilte in en om mij heen

  stilte

  STILTE IN EN OM MIJ HEEN

  Stilte in en om mij heen,
  voel me eenzaam en zo alleen.

  Oude wonden weer opengescheurd,
  er is niets op het moment dat mijn leven kleurt.

  Mijn zicht vol hoop lijkt te vervagen,
  ik kan al mijn pijn niet meer verdragen.

  Gedachtes, die mijn gevoelens van angst waarmaken,
  lijk steeds verder van mijn pad af te geraken.

  Mijn vertrouwen in het leven, ben ik langzaam verloren,
  omdat het steeds zo voelt, dat alleen pijn mij toe zal behoren.

  In eenzaamheid, verlangend na dat beetje licht,
  wat me zou kunnen geven weer hoop in zicht.

  Maar dat alles lijk ik nu toch echt te zijn vergaan,
  het lukt me nu gewoon even niet, om met beide benen op de grond te staan.

  1001gedichten

  02-12-2018 om 14:37 geschreven door dagelijks


  Categorie:Persoonlijk
  Tags:Gevoelens
  >> Reageer (2)
  28-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alleenstaande moeder Maaike: ze voelt zich eenzaam

  Overdag ben ik bezig met mijn dochter Thyra (1), maar als ze in bed ligt, komt de eenzaamheid. Vooral de avonden zijn erg.” Aan het woord is alleenstaande moeder Maaike Schoen (25).

  Veel van mijn vriendinnen zijn ook alleenstaande moeders en daarom is het lastig ’s avonds iets af te spreken. Ook zij zijn thuis bij hun kinderen die op tijd naar bed moeten. Een oppas nemen is duur. Gelukkig heb ik contact met andere alleenstaande moeders via social media, dan heb je toch nog iemand om tegen aan te praten.”

  Alleenstaande_moeder

  Het is lastig voor mij om uit te gaan. Mijn familie is niet zo groot en ik wil niet altijd een beroep doen op mijn vader. Je mist na een dag met je kind vooral een gesprek met een volwassene. ’s Avonds is het hier best stil. Wat ik ook mis, is het niet kunnen delen van de opvoeding. Altijd maar zelf de beslissingen nemen.”

  Feestdagen

  Maaike is niet de enige single moeder die zich eenzaam voelt. Bijna de helft van hen voelt zich regelmatig of vaak alleen, blijkt uit onderzoek van de site Happy Single Moms. Rondom de feestdagen neemt dit gevoel van eenzaamheid alleen maar toe.

  Alleenstaande moeders hebben het gevoel dat niemand op hen zit te wachten. Meer dan 60% voelt zich behoorlijk eenzaam tijdens de kerstdagen, slechts een klein percentage (10%) voelt zich nooit alleen.

  Oud & nieuw

  Tijdens oud en nieuw is het nog slechter gesteld; op deze avond voelt 65% van de alleenstaande moeders zich alleen. Bij moeders met een partner krijgt slechts 10% te maken met gevoelens van eenzaamheid tijdens de feestdagen.

  Myra de Wildt van de site Happy Single Moms: “Vooral rond de feestdagen zien ze zichzelf als een vijfde wiel aan de wagen. Iedereen om hen heen heeft het druk met z’n eigen gezin en daarom voelen ze zich snel te veel bij anderen. Vaak heeft de omgeving het idee dat ze het wel redden en worden zij daarom niet uitgenodigd.”

  Spontaan

  Ook Maaike loopt daar tegenaan: “De eerste kerstdag ben ik bij mijn familie, maar voor tweede kerstdag en oud en nieuw heb ik geen plannen. Omdat mijn dochter nog zo klein is, kan ik niet even spontaan de kroeg induiken. Waarschijnlijk blijf ik gewoon met haar thuis.” Bron:msn

  EENZAAMHEID: Er waren mensen die ronddwaalden
  in de eenzaamheid van de woestijn.
  Ze vonden geen plek om te wonen. Psalm 107:14/Hij bevrijdde hen uit de donkere gevangenis, hij maakte hun kettingen los.

  28-11-2018 om 12:50 geschreven door dagelijks


  Categorie:Ouderschap
  Tags:Gevoelens
  >> Reageer (3)
  23-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bijbel

  bijbel1

  DE BIJBEL

  Door het televisiekijken en de dvd’s zijn veel mensen het lezen verleerd, het is hun te moeilijk geworden. Een film kijken is toch veel gemakkelijker en net zo onderhoudend.

  De Bijbel is een boek dat gelezen moet worden. Je kunt hem niet gemakkelijk als dvd bekijken, maar de inhoud is boeiender dan welke film ook. De Bijbel omvat het begin en het einde van de wereld en bijzder ingrijpend is de geschiedenis daartussenin. De Bijbel laat ons ook een blik in de toekomst werpen.

  De Bijbel is het boek van onze Schepper. Dit boek openbaart zowel het geheim van ons leven als dat van de hele wereldgeschiedenis. Is het niet wonderlijk dat God ons Zijn handelen, Zijn toekomstplannen, Zijn waarschuwingen en beloftes zwart-op-wit in handen geeft? Vroeger sloeg men dit Boek met diep ontzag open; tegenwoordig weet men amper meer wat erin staat.

  Hebt u een Bijbel in huis? Laat uw Bijbel toch niet op de boekenplank staan! Het is Gods brief aan u. Neem het Boek en lees erin, dan zal God u openbaren Wie Hij is. HetGoedeZaad

  23-11-2018 om 00:00 geschreven door dagelijks


  Categorie:Geloof/Godsdienst
  Tags:overig
  >> Reageer (6)
  19-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kleur in de winter

  Het is eerder donker, het is geur weer, de zon zijgt bijna niet meer, de winter. Een seizoen met soms weinig kleuren grauwe dagen. Dan kunnen we wel wat extra kleur gebruiken. Met deze planten haal je het zonnetje in huis tijdens de winterdagen.

  kerster

  KERST STER

  Alleen maar voor tijdens de kerstdagen? Nee zeker niet.Met haar felgekleurd blad is de kerstster een echte blikvanger. Vooral bekend zijn de witte en rode kerstster. Maar wist je dat er ook crème, zalmroze, paarse, felroze en zelfs tweekleurige kerststerren bestaan? Geef twee keer per week wat lauw water. Opgelet, ze houdt niet van natte voeten. Dan verkleurt haar blad of valt het zelfs af. Als ze dorst heeft, laat ze haar blad hangen. Wanhoop niet, met wat water help je haar zo er weer bovenop. Je vindt de kerstster ook onder de naam Poinsettia.

  amaryllis

  DE AMARYLLIS

  De Amaryllis is een ideale kandidaat om kleur in je interieur te brengen: prachtige, grote, groenblijvende bladeren van wel 10 tot 60 centimeter lang, plus grote, helder gekleurde bloemen. De bloemen zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren: rood, roze, wit, oranje, geel, groen, maar er zijn ook exemplaren met gekleurde strepen en randen.  hyacinten

  DE HYACINT

  De hyacint heeft het allemaal: eindeloos veel bloemen, een heerlijke geur en prachtige kleuren. Je vindt haar in het wit, blauw, geel, roze, oranje, rood of paars. Zet haar op een lichte plek, weg van tocht en verwarming. Veel aandacht heeft deze vrolijke geurbom niet nodig. Eens in de paar dagen een plens water is genoeg. Licht of donker, dat maakt haar niet veel uit.

  kerstcactus

  DE KERST CACTUS

  De kerstcactus is ook bekend als Lidcactus. Een plant die de winter aangrijpt om flink te bloeien. Dus hoe korter de dagen, hoe meer paarse, rode, witte, oranje of roze bloemen. Een sprankelende bloeier. Deze vetplant heeft platte bladeren met gebogen stekeltjes en bloeit van nature in de winter. Dan produceert de kerstcactus paarse, rode, witte, oranje of roze bloemetjes. Grote kans dus dat je rond Kerst geniet van zijn kleuren. Geniet van al die prachtige kleur in je interieur en maakt er een vrolijk en kleurrijke winter van. Bron:puurvandaag Elk kleur heeft een betekenis van uit het Woord van God. Denk ook aan de regenboog met de enkele kleuren.

  19-11-2018 om 16:52 geschreven door dagelijks


  Categorie:Seizoenen
  Tags:Overige
  >> Reageer (5)
  17-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoeken naar zilte zeeuwse zee schatten

  zeeschatten

  ZOEKEN NAAR ZILTE ZEEUWSE ZEE SCHATTEN

  Veel Zeeuwen weten het al: het water herbergt schatten. Niet in de letterlijke zin van het woord, maar qua voedsel. een middagje jutten levert zo een bakje mossels, alikruiken, oesters en jawel, zeewier op. Veel Zeeuwen weten het al: het water herbergt schatten. Niet in de letterlijke zin van het woord, maar qua voedsel. een middagje jutten levert zo een bakje mossels, alikruiken, oesters en jawel, zeewier op.

  Een geboren Zeeuw is hij niet, gids Rien Pronk van Nationaal Park Oosterschelde. Maar dat compenseert hij met een grote kennis over het ontstaan van de Zeeuwse eilanden en de flora en fauna daar. Het is eind september en hij zit in ‘zijn’ dijkhuisje in Wissenkerke, het werkterrein waar hij zich als gids regelmatig bevindt. Een betere dag om de rijkdom van de Zeeuwse kust te tonen is er niet. De zon schijnt uitbundig terwijl een verkoelende kustwind de geur van zilt zeewater en opdrogend zeewier met zich meevoert. Het is eb en allerlei vogels lopen langs de drooggevallen stenen bedding van de Oosterschelde, op zoek naar een heerlijk maaltje. Bron:Terdege

  De aarde was helemaal leeg. Er was nog niets. De aarde was bedekt met water en het was er helemaal donker. Genesis 1:2

  17-11-2018 om 17:24 geschreven door dagelijks


  Categorie:Plaatsen
  Tags:Overige
  >> Reageer (2)
  13-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Altijd bezig met diabetes

  Eet je wel gezond? Die vraag krijgt pabostudent esther kerkhoff (19) uit Gameren nogal eens. Ook de variant ”Let je op je voeding?” komt geregeld voorbij. Haar antwoord is steevast: ”Ja, ik probeer het te regelen.” En daarmee slaat ze de spijker op de kop. Want met diabetes type 1 kun je eigenlijk niet meer dan dat.

  Daar gaan we weer, dacht Esther toen ze in juni in Terdege het interview met de 65-jarige Warner Pap las. Zijn diabetes type 2 verdween bijna helemaal nadat hij anders ging eten. De Elburger hoefde nauwelijks nog bloed suikerverlagende medicijnen te slikken.

  diabetisch

  ZIJN VERHAAL DEED JE ZUCHTEN. WAAROM? 

  Ik dacht: mensen gaan dit lezen en gooien alles weer op één hoop. Ik vind dat lastig. Bij type 2 is voeding heel belangrijk, door die aan te passen kunnen sommigen zelfs van de ziekte afkomen. Bij type 1 is dat niet mogelijk, al is verstandig eten zeker belangrijk. Maar je blijft altijd medicijnen nodig hebben. Bron:Terdege

  Toen Jezus dat hoorde, zei Hij: "Deze ziekte zal niet dodelijk aflopen. Maar door deze ziekte zal straks te zien zijn hoe goed en machtig God is. De Zoon van God zal hierdoor laten zien hoe machtig Hij is." Johannes 11:4/Ik weet niet wat goed voor mij is . Ik heb mijn leven in Gods hand gelegd. Ik geloof en vertrouw op Hem dat Hij mij leidt op de weg naar de hemel.
  Van het waarom begrijp ik niet veel, maar ik weet zeker dat het het allerbeste voor mij is .
  God overziet veel meer en heeft hier een bedoeling mee, zowel voor mijzelf als voor degene om mij heen. En als mijn lichaam dood gaat kom ik in de hemel.

  Ik ben gelukkig ondanks mijn ziekte en beperkingen,

  13-11-2018 om 12:09 geschreven door dagelijks


  Categorie:Gezondheid
  Tags:Gezondheid/Ziektes
  >> Reageer (3)
  09-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Genetisch belast/licht en schaduw van genetisch onderzoek

   

  genetisch

  GENETISCH BELAST/ LICHT EN SCHADUW VAN GENETISCH ONDERZOEK

  Erfelijke afwijkingen zorgen al eeuwen voor leed. Nu de kennis om ze te voorkomen toeneemt, staan  de dragers van deze ziekten voor nieuwe vragen. Wat doe je wel, wat gaat ethisch over de grens? ”Je kunt alles bij voorbaat afwijzen, maar die keuze heeft wel gevolgen voor het nageslacht."

  De twee zoontjes van Erik en Mariëtte Slagman zien er gezond uit, maar het echtpaar uit Enter heeft wel tropenjaren achter de rug. Door een zeldzame erfelijke aandoening. De oudste broer van Mariëtte kwam na 21 weken zwangerschap ter wereld en overleed tijdens de geboorte. Haar jongste broer werd na een zwangerschap van ruim 27 weken geboren en bleef in leven, tegen de verwachting van de specialisten in. „Hij plaste na de geboorte enorm veel. Het vocht en de lichaamszouten die hij verloor, kreeg hij in grote hoeveelheden terug via een infuus, met alle risico’s daarvan.”

  Nieuwe medische technieken stellen Erik en Mariëtte voor nieuwe vragen. Ook Bart Niek en Martine van de Zedde worstelen met dezelfde problematiek. Lees het volledige artikel in de Terdege van 17 oktober. Bron: terdege

  09-11-2018 om 14:42 geschreven door dagelijks


  Categorie:Ziekten
  Tags:Wetenschap
  >> Reageer (1)


  Foto

  GASTENBOEK
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK 001
 • Fijne avond maatje en voor morgen een toffe dag
 • Ik wens je een fijne dinsdag toe
 • Goedenavond lieve Patricia
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK001

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  GOD

  berg

  GOD
  GOD HEEFT ONS GEMAAKT ALS EVENBEELD VAN HEM: WAT BETEKEND DIT?
  16 december☻

  Waarom heeft God ons gemaakt?” “Wat is het doel van ons leven?” Veel jongeren hebben deze vragen, de één waarschijnlijk meer dan de ander. Vaak wordt ons verteld dat we moeten leven voor onszelf.

  God heeft zelf ook zo’n beeld gemaakt van Zichzelf. Dit beeld zijn wij, de mens. Wij zijn het beeld waardoor mensen aan God zouden moeten denken. We zijn gemaakt om God te laten zien op deze wereld, daarom zijn we in Zijn evenbeeld gemaakt. Waarom zou je ooit nog onzeker zijn over jezelf? Toen God iets maakte wat het meest op Hem leek, maakte Hij jou. Hij vindt jou het perfecte middel om zichzelf aan deze wereld te laten zien!  Je hoeft maar om je heen te kijken in de wereld, en je ziet dat mensen heel vaak niet eens meer een beetje op God lijken. Gods perfecte plan leek mislukt, maar gelukkig had God een nog mooier Herstelplan. Zijn naam is Jezus.

  brood

  GOD

  EVANGELISEREN MET ONGEBOUWDE AMBULANCE: EEN MOOIE VERWIJZING NAAR JEZUS☻

  16 december☻

  Als evangelist vind ik dat onze boodschap meteen zichtbaar moet zijn. Een omgebouwde ambulance helpt daar zeker bij. Het is een mooie verwijzing naar Jezus, de Redder van mensen, vertelt evangelist Jan-Dirk Liefting, actief voor stichting Sjofar. Deze stichting is één van de evangelisatiedoelen van de landelijke actie van het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ), een jongerenorganisatie binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). Als Stichting Sjofar richten wij ons op mensen die in eerste instantie niet op het christelijk geloof zitten te wachten. Dat doen we door op neutraal terrein, bijvoorbeeld op markten en in winkelcentra, mensen aan te spreken.” Zijn stichting beschikt over twee ‘bijbelbussen’: een voormalige ambulance en een witte bus. “Wij staan rondom een kraampje met een aantal evangelisatiefolders. Op en rondom de bus hangen we Bijbelteksten op om voorbijgangers te prikkelen. Sommige mensen zijn zo nieuwsgierig dat ze op ons afstappen. Dat doet natuurlijk niet iedereen en dus stappen we ook op mensen af door hen bijvoorbeeld een folder aan te reiken.”

  onderwijs2

  GOD

  HOE ZIE JE GOD AAN HET WERK

  16 december☻

  Vorig jaar ontmoetten we op wonderlijke wijze een veertiger. Op die dag moest hij aan zijn collega’s heel slecht nieuws vertellen. Deze man hoorde dat hij een ernstige vorm van kanker had en niet lang meer zou leven. Zijn oog viel op onze bus. ‘Ik moet hier zijn,’ zei hij nadat hij bij ons aanklopte.’ Hij gaf aan dat hij niets met het geloof had, maar desondanks het gevoel had dat hij bij ons binnen moest stappen. Vervolgens hebben we met hem uitgebreid over het Evangelie gesproken. Hij heeft zijn zonden beleden en biddend Jezus gevraagd om in zijn leven te komen. Een paar weken geleden hadden we een soortgelijke ontmoeting. Toen stonden we met onze bus in een winkelcentrum tegenover een hotel. In dat hotel deed een mevrouw haar gordijnen open. Ook haar nieuwsgierigheid was gewekt toen ze ons zag staan. Nadat de mevrouw op ons was afgestapt, maakte zij duidelijk dat ze momenteel door een hele moeilijke fase in haar huwelijk ging. Opnieuw hebben we uitgebreid mogen vertellen over het Evangelie. Voor het eerst in haar leven is zij met een Bijbel naar huis gegaan. Het is echt geweldig dat God ons gebruiken wil om mensen tot Hem te leiden!”


  BIJBELSTUDIE

  onderwijs

  GENESIS SCHEPPINGSVERHAAL☻ 16 december☻ Veel, mensen hebben moeite met het scheppingsverhaal, zoals dat in de Bijbel staat. Voor het ontstaan van de wereld en van het leven worden wetenschappelijke en populair wetenschappelijke theorieën gegeven. Vaak zijn die in strijd met wat er staat in Genesis. Dat maakt het aanvaarden van het scheppingsverhaal uit de Bijbel voor velen erg moeilijk. Men keert zich er daarom vanaf, of zoekt naar mogelijkheden om de wetenschap in overeenstemming te brengen met wat er in de Bijbel staat.  Maar de wetenschap brengt het niet verder dan onbewezen theorieën. En het in overeenstemming brengen van de theorieën met de inhoud van de Bijbel is helemaal niet nodig. Want zowel het ongeloof als het verontruste geloof gaat voorbij aan de bedoeling die God heeft met wat Hij ons bekend maakt over de schepping.  God geeft ons in de eerste hoofdstukken van de Bijbel geen verantwoording, geen werkrapport over Zijn scheppingswerkzaamheden. Hij is ons die verantwoording ook niet schuldig. (Job 38 : 4)

    Rebekka

  GROOT GOD DAT GOD ALLE DINGEN ONDERHOUD EN REGEERT☻ 16 december☻ Hij doet dat door Zijn vaderlijke hand. Het geloof weet van de hand van de Vader. Zoals een kind veilig wandelt aan de hand van zijn vader, ook als gevaar dreigt, zo mag een kind van God alle dingen overgeven in de hand van Zijn hemelse Vader. Want God onderhoudt en regeert door Zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht. Die almachtige God is nu de onderhoudende Vader van Zijn kinderen. Zijn vaderhand reikt hen alles toe wat ze in dit leven nodig hebben. Het is de verdienste van Christus. Want om hen dat alles te geven, heeft Hij alles verlaten. Om hen eten en drinken te geven en een dak boven het hoofd, heeft Christus moeten hongeren en dorsten en heeft Hij uitgeroepen: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd op nederlegge.


  CHRISTELIJKE VERHALEN

  HET POTLOOD☻ 28 november☻ Een jongetje keek naar zijn oma die een brief aan het schrijven was. Op een gegeven moment vroeg hij: ‘Oma, schrijf je een verhaaltje over wat wij samen hebben meegemaakt? Of schrijf je misschien een verhaaltje over mij?’ Zijn oma stopte met haar brief, glimlachte, en zei: ‘Ik schrijf inderdaad over jou. Maar belangrijker dan de woorden die ik schrijf, is het potlood waarmee ik schrijf. Ik zou willen dat je later, als je groot bent, net zoals dit potlood wordt.’ Het jongetje keek nieuwsgierig naar het potlood, maar kon er niets bijzonders aan ontdekken. ‘Maar het is een gewoon potlood, niets speciaals!’ ‘Het is maar hoe je ernaar kijkt’ zei oma Het potlood heeft vijf bijzondere dingen die jou – maar dan moet je ze wel onthouden – tot iemand zullen maken die altijd in vrede zal leven met de wereld:Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, en Hij zal je altijd leiden volgens Zijn wil.

  HET POTLOOD☻ 28 november☻ Vervolg:Ten eerste: Je zult misschien grootse daden verrichten, maar je mag nooit vergeten dat er een hand is die jou leidt. Deze hand noemen we God, en Hij zal je altijd leiden volgens Zijn wil. Ten tweede: Af en toe moet ik stoppen met schrijven, om de punt te slijpen. Daardoor heeft het potlood een beetje pijn, maar het wordt er wel scherper van. Dus je moet wat pijn kunnen verdragen, het maakt je tot een beter mens. Ten derde: Als je met een potlood schrijft, kun je altijd uitgummen wat je fout schreef. De les is dat corrigeren wat we gedaan hebben niet slecht is, maar belangrijker is om rechtvaardig door het leven te kunnen gaan. Ten vierde: Het belangrijkste van het potlood is niet het hout of de buitenkant, maar het grafiet dat erin zit. Dus, wees steeds bezorgd om wat er binnen in je gebeurt. Ten slotte, het vijfde wat een potlood bijzonder maakt: hij laat altijd een spoor achter. Besef goed dat alles wat je in je leven doet, sporen zal achterlaten en probeer je daar voortdurend van bewust te zijn.’


  LEVENSVERHAAL

  ziekte-bewegende-animatie-0188

  HIJ LAG VERLAMD IN DE HUISKAMER☻ 16 december☻ “Waarom zie ik wel wonderen gebeuren als ik voor anderen bid, terwijl ik zo vaak zelf heb gebeden voor een gezond been?” Kees Goedhart vraagt het zich hardop af. In aflevering 1 van seizoen 2 van ‘De Oorsprong’ op New Faith Network praten hij en zijn vrouw Fieke open over hun leven, levensvragen en hun geloofsweg. Kees is voorganger en schrijver en al 57 jaar samen met Fieke. Ze waren samen jarenlang actief als zendeling. Hij zag veel wonderen en genezingen. Maar de gevolgen van zijn eigen polio gingen nooit helemaal weg.“Mijn poliogeschiedenis heeft wel een groot deel van mijn leven bepaald”, vertelt hij. Kees kreeg de ziekte als kind, In 1943. Hij raakte van linksboven tot rechtsonder verlamd. Hij was hartstikke jong, maar de pijnen en koortsen herinnert hij zich nog goed. “Ik zie mezelf nog liggen in de huiskamer, verlamd”, beschrijft Kees in de aflevering. Zijn moeder bad naar God om zijn genezing en beloofde daarin dat Kees Hem zou dienen. Na een jaar verlamming krijgt hij een serum uit Amerika. Het geneest hem grotendeels en Kees kan opnieuw leren lopen. Maar zijn rechtervoet groeit niet goed en wordt verkeerd geopereerd. “En dat heeft een grote rol gespeeld in mijn leven”, stelt Kees. Bron:cip

  gokken-bewegende-animatie-0003

  LEVEN MET GOD GEEFT HEM VRIJHEID☻ 16 december☻ “Ik leidde een dubbelleven,” vertelt Arjan van Essen. Daar heeft hij mee gebroken. “Niet omdat het casino een zondige, verschrikkelijke plek is. Wel omdat God een ander en beter plan met mijn leven heeft. Leven met God geeft vrijheid.” De docent was 25 jaar lang gokverslaafd en was de laatste weken in het nieuws omdat hij is ontslagen door het Driestar College. Binnenkort speelt Arjan in het theater de man die hij zelf was. Je hebt een jarenlange gokverslaving achter de rug. Hoe ben je in het casino terechtgekomen? “Als 12-jarig jochie hield ik mij al bezig met gokken. In elke snackbar in onze woonplaats stonden één of meerdere gokkasten. Toen ik iemand via zo’n kast 10 euro zag winnen, raakte ik nieuwsgierig. Van het één kwam het ander. Hoe ouder ik word, hoe dieper ik de gokwereld binnenging. Van de snackbar ging ik naar een gokhal en dan is de stap naar een casino niet zo groot meer. Daar heb ik de laatste tien jaar van mijn verslaving veel gebivakkeerd.”Bron:cip

  Bron:cip.nl


  PUNTUIT

  adoptie1

  GEADOPTEERD ONDER GODS VOORZIENIGHEID☻ 23 november☻ Ze zou niet meer leven als haar ouders haar niet hadden geadopteerd, vermoedt Hanne-José Huisbrink (20) uit Genemuiden. „Ik ben onder Gods voorzienigheid uit het weeshuis gehaald en in een christelijk gezin geplaatst.” De toekomst ziet er voor baby Christiana –destijds de naam van Hanne-José– niet rooskleurig uit. Ze komt ter wereld in de Nigeriaanse miljoenenstad Lagos.  Het meisje lijdt aan malaria en heeft last van diarree. Haar voet staat scheef. Dat komt omdat ze al jong polio heeft gehad. Op het hoofdje van Christiana zitten twee abcessen vol etter, zo groot als  Haar moeder, een schoonmaakster, laat Hanne-José achter bij haar opdrachtgever. „Mijn moeder schreef op een briefje: „Ik kan niet voor haar zorgen, maar vertrouw erop dat jij dat wel kunt.”” Zes weken later brengt deze vrouw Christiana naar het weeshuis.  Vijf weken na aankomst in Nigeria mogen Christiana’s adoptieouders haar mét paspoort, mee naar huis te nemen, naar haar twee jaar oudere Nigeriaanse broer.  Negentien jaar na een heftige babytijd werkt Hanne-José bij Adullam in Genemuiden met gehandicapten. „Daar heb ik het goed naar mijn zin. En thuis voel ik me ook echt, écht thuis. Tegelijkertijd reis ook graag. Ik kan me maar moeilijk nestelen.”Hanne-José sluit niet uit dat ze nog eens naar Afrika verhuist. Ze wil graag iets betekenen voor mensen die in dezelfde situatie als haar worden geboren. En er niet, zoals zijzelf „onder Gods voorzienigheid uit zijn gehaald.”

    adoptie

  PUNTUIT TEER ONDERWERP ALS ADOPTIE EIST ZORGVULDIGHEID☻ 23 november☻ Door negatieve beeldvorming rond adopties kan het gevoel ontstaan dat adoptieouders handelen uit eigenbelang. Zo is het absoluut niet. Door interlandelijke adoptie, waarbij natuurlijk uiterste zorgvuldigheid is vereist, kunnen kinderen die anders in een tehuis moeten opgroeien tot bloei komen. Illegale adopties zijn in de derde plaats pijnlijk voor de biologische ouders. Wie kan de pijn voelen van een ouder die een kind afstaat? Van ouders die geen keuze hebben en hun kind niet zelf kunnen (op)voeden? „Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over de zoon haars buiks?” (Jes. 49:15a) Al de 66 aangesloten landen hebben afspraken gemaakt, die erop zijn gericht dat de adoptieprocedure zo zorgvuldig mogelijk plaatsvindt en dat de belangen en rechten van het kind centraal staan.  Ieder kind heeft het recht om in een liefdevol gezin op te groeien, uiteraard bij voorkeur in het geboorteland. Maar helaas is nog niet voor elk kind in eigen land een pleeg- of adoptiegezin beschikbaar. Interlandelijke adoptie is dan een laatste redmiddel voor kinderen die anders in een tehuis moeten opgroeien. Adoptie is een teer en persoonlijk onderwerp. Als vereniging merken wij dit elke keer bij adoptieouders en geadopteerden. Onevenwichtige berichtgeving roept heel veel emoties op en veroorzaakt onnodige pijn.Ten slotte worden ook interlandelijke adopties door God gebruikt om Zijn kinderen te verzamelen: „Breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde.” (Jes. 43:6b)Bron:punt.nl


  JONGEREN

  jongeren5

  JONGEREN WONEN NOODGEDWONGEN STEEDS LANGER BIJ HUN OUDERS☻

  23 november☻

  18 procent van de 25- tot 30-jarigen in Nederland woont nog bij de ouders. In 2010 was dit 14 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

  Dat steeds meer late twintigers nog thuis bij hun ouders wonen is een trend in bijna heel Europa. Gemiddeld gaat het om 42 procent thuiswonende jongeren in de EU-landen, tegen 38 procent in 2010. België laat in deze periode een opvallende verschuiving zien, van 21 naar 35 procent. Ook in Ierland blijven relatief veel meer 25- tot 30-jarigen bij hun ouders wonen. Volgens het CBS komt dit echter het meest voor in Zuid- en Oost-Europa, Kroatië, Griekenland en Malta voorop. In de Scandinavische EU-landen zijn deze percentages het laagst. Dat jongeren langer thuis blijven wonen, heeft verschillende oorzaken, zoals studieschulden, werkloosheid en een gebrek aan betaalbare woonruimte. In alle Europese landen verlaten mannen minder vaak het ouderlijk huis dan vrouwen. In Kroatië woont 86 procent van de mannen (25 tot 30 jaar) nog bij de ouders, het hoogste percentage van de hele EU. Bron;Nu.nl

  Student

  JONGEREN

  NEDERLAND HEEFT MINSTE WERK OF STUDIE LOZE JONGEREN VAN EU☻

  23 november☻

  Slechts 4 procent van de Nederlandse jongeren tussen 15 en 25 jaar was in 2017 niet aan het werk en volgde ook geen opleiding. Het percentage jongeren zonder werk of opleiding is in Nederland het laagst van alle landen in de Europese Unie.Dat blijkt maandag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het Europese gemiddelde van werk- en studieloze jongeren lag in 2016 op 12 procent. Er zijn nog geen Europese cijfers bekend over 2017.Volgens het CBS is het percentage werkloze jongeren in Nederland stabiel: in 2016 was dit eveneens 4 procent. Ook het EU-gemiddelde is al jaren ongeveer gelijk. Er zijn ook landen waar het percentage niet-werkende en niet-onderwijsvolgende jongeren tussen 2007 en 2016 is toegenomen, bijvoorbeeld in Roemenië en Griekenland. Daar liggen de percentages respectievelijk op 17 en 15 procent.In Italië is het aandeel werk- en studieloze jongeren met bijna 20 procent het grootst van de hele EU. In Denemarken en België is het percentage de afgelopen tien jaar juist gedaald.Het CBS onderzocht ook de redenen waarom Nederlandse jongeren zonder werk zitten. Een percentage van vier procent komt neer op 84.000 Nederlandse jongeren zonder werk of studie. Zo'n 40 procent van die jongeren geeft aan dat zij niet willen of kunnen werken. Ziekte of arbeidsongeschiktheid is de meest voorkomende reden. Bron:punt.nl


  YOUTH FOR CHRIST

  Math Problem

  HUISWERK MAKEN☻ 12 december☻ Laxana (13) is een vrolijk meisje. Als je haar hoort praten, zou je niet zeggen dat ze nog maar zo kort in Nederland woont. Ze praat gemakkelijk, is assertief en maakt grapjes. Drie jaar geleden kwam ze met haar ouders vanuit Sri Lanka om een betere toekomst op te bouwen. Ze wil later een studie doen zodat ze andere mensen kan helpen.Ze denk dat ze bijvoorbeeld goed kan met studie rechten. Ze moet goed worden in Engels, want ze wil het liefste in een ander land studeren. Laxana is christelijk opgevoed en praat er openlijk over met andere meiden. Niet iedereen heeft een vader of moeder die aanwezig is. Daarom vindt ze het zo mooi aan God dat ze Hem onze Vader kunnen noemen. Elke maandagmiddag gaat ze naar de huiswerkklas van Youth for Christ Utrecht. THE MALL jongeren

  DE MALL VERLIEST AANBESTEDING☻ 12 december☻ The Mall Jongerenwerk krijgt niet de opdracht van de Gemeente Gorinchem om het jongerenwerk in de stad voor de komende drie jaar uit te voeren. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De uitspraak volgde na een kort geding waarin de rechtmatigheid van de aanvraag door Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland in twijfel werd getrokken, nadat de opdracht voorlopig aan The Mall gegund was. De uitspraak heeft grote gevolgen voor het jongerenwerk. De Vor: “Het betekent dat ontzettend veel relaties die we zorgvuldig met jongeren en netwerkpartners hebben opgebouwd, onder druk te staan of zelfs ophouden te bestaan.  Dit is een buitenproportionele consequentie voor een fout in de uploadprocedure. Het doet ons enorm veel pijn. We zijn door de ontstane situatie genoodzaakt afscheid te nemen van een groot deel van onze jongerenwerkers. We willen heel graag doorgaan met het uitvoeren van lokaal en kwalitatief goed jongerenwerk. We hopen nieuwe manieren te vinden om ons werk onder Gorinchemse jongeren voort te kunnen zetten.”


  Categorieën
 • Afgoden (1)
 • Geloof/Godsdienst (4)
 • Gezin (1)
 • Gezondheid (3)
 • Grootouders (1)
 • Huwelijk (0)
 • Kinderen (1)
 • Ouderschap (1)
 • Persoonlijk (4)
 • Plaatsen (2)
 • Seizoenen (1)
 • Ziekten (2)

 • ISRAEL NIEUWS

  Jozefen-Maria

  VERACHTELIJK EEN PLAATS ONTZEGD☻ 16 december☻ Advent en Kerstfeest 2018. De boodschap van de geboren Koning der Joden voor Wie geen plaats was klinkt wereldwijd. Er worden veel ongetwijfeld verantwoorde preken gehouden, mooie liederen gezongen, gevoelvolle gebeden uitgesproken. Maar realiseren wij ons dat er ook vandaag geen plaats zou zijn voor Jozef, Maria en Jezus in Bethlehem, evenmin als voor de herders trouwens? Joden zijn immers niet ‘erwünscht’ in de ‘Palestijnse’ gebieden! Zeker, de ‘Palestijnse bevrijdingstheologie’ heeft de Joodse Jezus gekaapt en de ‘Palestijnse Heer’ van Hem gemaakt als onderdeel van de ont-Joodsing van de Bijbel. Maar het Joodse kind Jezus zou verachtelijk een plaats ontzegd worden binnen de muren van Bethlehem 2018. En niet alleen dat. Vandaag wordt ook Zijn volk een plaats ontzegd. In dezelfde periode als de christelijke Advents- en Kersttijd – dit jaar begin december – viert Israël Chanoeka: de overwinning van een handvol Joodse soldaten op een wereldmacht die bruut de hand had gelegd op de stad en het land van de Eeuwige. En het Joodse meisje Maria zingt van machtigen, die van de tronen worden afgetrokken, en de priester Zacharias valt haar bij in de overtuiging dat God Zijn volk van de vijanden verlost. Dat neemt geen Veiligheidsraadresolutie weg. En dat Rijk van recht en vrede, dat komt er vast en zeker als de Messias komt en in Jeruzalem op de troon van David plaats neemt, hoe ook de volkeren woeden. Bron:Christenenvoorisrael minorah

  WAAROM IS DE MINORA ZO ZICHTBAAR☻ 16 december☻ De wereld is een mengelmoesje van licht en duisternis. Er zijn gelukkig velen die oog hebben voor de lichtpunten in het leven en het verstaan om steeds dat licht te zien en de minder plezierige gebeurtenissen gewoon weg te kijken. Maar ook word ik af en toe geconfronteerd met de vraag: “Waarom moet juist mij dit overkomen? Waarom narigheid, waarom problemen, waarom een wereld waarin duisternis zich helaas en te vaak aanbiedt?” Mij persoonlijk wordt soms verweten dat ik te veel aandacht besteed aan opkomend antisemitisme, terwijl er toch zoveel is in deze wereld dat positief is, mooi, vreugdevol en dat mensen blij maakt.  Licht en duisternis, duisternis en licht. Iedereen herkent het, maakt het mee, ziet het op televisie en leest het in de krant, hoort het op de radio en ervaart het in zijn of haar eigen privéleven.  Gedurende de acht dagen Chanoeka wordt de Menora aangestoken. Iedere dag komt er een kaarsje bij, voor het raam, als het buiten donker is: licht en duisternis komen samen en versmelten tot een geheel.Bron:Christenenvoorisrael


  NIEUWS

  Mozaiek

  NIEUWSUUR OP BEZOEK BIJ GROEIENDE KERK MOZAIEK 0318 IN VEENENDAAL☻ 16 december☻ "Steeds minder mensen geloven en ook steeds minder mensen gaan naar de kerk. Maar er zijn opvallende uitzonderingen," zegt journalist Jan Eikelboom. Namens Nieuwsuur onderzoekt hij in een zesdelige serie hoe christenen aankijken tegen een samenleving waaruit het geloof steeds meer lijkt te verdwijnen. In de eerste aflevering bezoekt hij de snel groeiende kerk Mozaïek0318 in Veenendaal. Hoewel de kerk misschien heel modern lijkt, is de inhoud volgens Kraayenoord toch heel orthodox. "We geloven dat Jezus naar deze wereld kwam, dat hij stierf voor onze zonden." Theoloog Miranda Klaver vertelt over de succesfactor: "Ze weten veel christenen uit andere kerken aan te spreken die vaak niet heel tevreden zijn of in ieder geval niet de aansluiting vinden bij hun geloofsbeleving zoals ze dat graag zouden willen. En die ook beter past bij de moderne tijd."Bron:cip

  lamborghini

  PREDIKANT JOHN GRAY KREEG KRITIEK NA GEVEN VAN LAMBORGHINI AAN VROUW☻ 16 december☻ Je bent dominee van een kerk en je wil je vrouw een cadeau geven voor het vieren van jullie huwelijksdag. Ra, ra, wat geef je haar? Een Lamborghini Urus natuurlijk! Dat dacht althans de bekende pastor John Gray van de mega kerk Relentless Church in Greenville, South Carolina. John Gray haalde de woede van menig christen in Amerika op z'n hals door zo'n duur cadeau te kopen voor z'n vrouw. Op social media werd er volop over gediscussieerd. Z'n vrouw neemt het op voor haar man op social media. Zelf vindt ze het geen probleem dat ze een auto van $200,000 krijgt, inclusief een V8 en 650 pk.  Veel Amerikaanse christenen hebben moeite met de luxueuze levensstijl van pastors als John Gray, die vaak ook als celebrity's worden behandeld en dus ook celebrity salarissen krijgen. Critici vinden het niet gepast om zoveel rijkdom te vergaren als predikant, temeer omdat het geld waarmee in dit geval de Lamborghini is gekocht betaald wordt uit veelal de collectezak. Al kan voor de duidelijkheid niet worden aangetoond dat dit nu het geval is. Bron:cip

  immigratie

  AFRIKAANSE BISSCHOPPEN OVER ILLEGALE IMMIGRATIE 12 december☻ De bisschoppen van Afrika en Madagaskar hebben overlegd over migratiestromen en mensenhandel. De illegale migratie doet ons continent al meer dan tien jaar ernstig pijn, schrijven de SCEAM-leden. Toch is die migratie niets anders dan de uitdrukking van het verlangen van elke mens naar een beter leven. Daarom moeten deze migranten en vluchtelingen kunnen rekenen op onze steun en moeten wij helpen beletten dat ze slachtoffer worden van de mensenhandel. Wij willen hun welzijn bevorderen en hen helpen om zich te integreren. De belangrijkste oorzaak voor die emigratie zijn de economische problemen en de armoede. Dat neemt niet weg dat de Afrikaanse bevolking tegen 2050 zal verdubbelen. Dit betekent dat de migratiecrisis nog omvangrijker zal worden, tenzij er maatregelen komen om de migratie te beletten. Dat vereist dat er meer wordt geïnvesteerd in jongeren, zodat zij hun thuis niet moeten verlaten. Bron:kerknetbe

  hiv

  VATICAAN VRAAGT UITBREIDING VAN TESTEN EN ZORG VOOR HIV KINDEREN☻ 12 december☻ Kinderen en adolescenten die hiv-positief zijn, moeten volgens het Vaticaan sneller geïdentificeerd en behandeld kunnen worden. Farmaceutische bedrijven en humanitaire organisaties moeten samen strategieën bedenken om de zorg voor kinderen en adolescenten die hiv-positief zijn te verbeteren. Concreet moeten kinderen die aan aids dreigen te streven snelle toegang krijgen tot medicijnen, behandelingen en aidsprogramma's. De wereldgemeenschap moet met een vroege diagnose en effectieve behandeling het leven redden van kinderen die nog altijd geen adequate zorg krijgen. In 2016 ontving slechts 43 procent van de aan hiv blootgestelde baby's een vroeggeboren diagnosetest (EID) tijdens de eerste twee maanden van hun leven. Wij willen niemand met de vinger wijzen, maar alle betrokkenen moeten beter samenwerken om hiv-positieve kinderen sneller op te sporen en de intensifiëring van de uitbreiding van testen en behandeling van kinderen met hiv. Bron:kerknet.be

  bijbel25

  DIT POPULAIRSTE VERS VAN 2018☻ 8 december☻ De Bijbel-app YouVersion is een van de meest gebruikte apps ter wereld. Op meer dan 350 miljoen apparaten wordt de app gebruikt. Nu hebben ze het populairste Bijbelvers van het jaar onthuld.  Gekeken is naar het vers dat het meest gemarkeerd en gedeeld werd. Er is een vers dat er wereldwijd uitspringt en dat is Jesaja 41:10. "Dus wees niet bang, want ik ben met u; wees niet verslagen, want ik ben je God. Ik zal je versterken en je helpen; je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand."  Bobby Gruenewald van YouVersion zegt: "Uit de gegevens van dit jaar blijkt dat mensen wereldwijd zich blijven wenden tot de Bijbel op zoek naar troost, bemoediging en hoop. We zijn erg dankbaar dat mensen tien jaar na de release nog steeds de YouVersion Bijbel-app in recordaantallen gebruiken om contact te maken met Gods Woord." “We zijn vereerd om deel te zijn van hoe God bereikt wordt mensen over de hele wereld door Zijn Woord, en we zijn benieuwd om te zien hoe mensen die door de Bijbel worden vastgehouden in de komende decennia een verschil maken in deze wereld."Bron:cip

  abortus

  WE MOETEN AF VAN DE NEDERLANDSE DOODS CULTUUR☻ 8 december☻ SGP-senator Peter Schalk verzet zich in het Reformatorisch Dagblad tegen de doodscultuur in Nederland en hij roept mensen op om deel te nemen aan de Mars voor het Leven. Het is volgens hem ‘bittere noodzaak.’“Nu de medische mogelijkheden er zijn, grijpt de mens nog veel meer in. De mens der zonde beslist zelf over leven en dood. Als het niet uitkomt, dan wordt het beginnende leven de pas afgesneden. In ons land 30.000 keer per jaar. En als we het leven zat zijn, dan beëindigen we het. Per jaar wordt zo’n 6500 keer euthanasie toegepast. In totaal 36.500 doden, dat is 100 per dag. Ontstellend!”Hij zegt daarover: “Tegen deze doodscultuur komen de organisaties die de Week van het Leven organiseren in het geweer. Om duidelijk te maken dat elk kind geboren mag worden. Om scherp te laten zien dat ook mensen met een beperking ertoe doen. Om duidelijk te maken dat het leven niet maakbaar is en willekeurig mag worden beëindigd als je het niet meer ziet zitten. Stop de cultus van de dood, laten we eerbied hebben voor het leven.”

  homo

  HOMOSEKSUALITEIT LIJKT IN DE MODE☻ 8 december☻ Paus Franciscus is bezorgd over homoseksuelen in de Katholieke kerk, schrijft het Reformatorisch Dagblad. "Het lijkt het er zelfs op dat homoseksualiteit in de mode is, en deze mentaliteit beïnvloedt de kerk op tot op zekere hoogte.” Hij schrijft: "In het gewijde leven en in het priesterlijke leven heeft dit soort genegenheid geen plaats.” Eerder leek Franciscus zich meer ontvankelijk op te stellen over homoseksualiteit, maar deze uitspraken zetten het in ander perspectief. Paus Franciscus maakt zich zorgen over homoseksuelen in de Rooms-Katholieke Kerk. „Het lijkt het er zelfs op dat homoseksualiteit in de mode is, en deze mentaliteit beïnvloedt de kerk op tot op zekere hoogte.”De uitspraken zijn afkomstig uit het boek ”La fuerza de la vocación” (De kracht van de roeping). Het Duitse persbureau DPA beschikt over een voorpublicatie van het boek van Fernando Prado. „In het gewijde leven en in het priesterlijke leven heeft dit soort genegenheid geen plaats”, aldus de paus. Eerder liet Franciscus zich genuanceerder uit over homoseksualiteit. Bron:cip

     Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!