GEBED

bidden

GODDELOOSHEID☻

18 oktober☻

Er zijn nog veels te veel mensen die nog zonder God leven. Ik bid dat een ieder die God nog niet heeft geaccepteerd in zijn of haar leven terug keert naar God. Keer het leven zonder God de rug toe. De vele problemen ontstaan omdat de mensen nog zonder God leven. De terug keer naar God brengt herstel en genezing. Ik bid dat God al de mensen mag aanraken die de keuze nog niet voor U hebben gemaakt Amen.

jongerenbidden

HUWELIJKEN

18 oktober☻

Er zijn jaarlijks vele echtscheidingen. Jong zowel oud. Ik bid tegen de geest van echtscheidingen. Dat samenwonen niet het vaste norm mag worden. Maar dat het huwelijk de vaste norm wordt. Amen.

BEMOEDIGENDE BIJBELSE TEKSTEN

herder

BELIJDEN EN NALATEN☻

18 oktober☻

Arme mensen moeten smeken,
maar rijke mensen kunnen met norse woorden antwoorden. (Spreuken 18:23)

Mensen kunnen op allerlei manieren hun overtredingen bedekken; Dat deed Achan ook die bij de inname van Jericho kostbaarheden had meegenomen en verstopt in zijn tent. Het liep heel slecht met hem af. (Jozua 7) Als je eerlijk bent en het slechte belijdt wil God vergeven. We hebben allemaal de ontferming van God nodig. Dat is meer dan vergeving. Het is ook hulp om het slechte na te laten. En daar wil Hij ons graag kracht voor geven.

duiven

ROEMEN IN HET KRUIS☻

Maar ík wil alleen maar opscheppen over onze gekruisigde Heer Jezus Christus, en over niets anders. Door Hem is de wereld voor mij gekruisigd. En door Hem ben ik voor de wereld gekruisigd.  (Galaten 6:14)Voor Paulus was het kruis uiterst belangrijk, in tegenstelling tot de besnijdenis. Als je besneden bent wordt je geacht naar de joodse wet te leven. Door gekruisigd te zijn met Christus krijg je een heel nieuw leven, bevrijd van de wereld met al zijn verleidingen en zonden.
Waarom nemen mensen het kruis niet op, terwijl Jezus gezegd heeft dat dit voorwaarde is om zijn leerling te kunnen zijn? Waarom wordt het zelfs gehaat?
Zou het niet zijn omdat men zijn eigen leven in de wereld liefheeft, of dat men niet gelooft in de bevrijdende kracht die je aan het kruis krijgt?

abraham

OVERGAAN UIT DE DOOD IN HET LEVEN☻

18 oktober☻

Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. (Johannes 5:24) Wij waren dood door onze overtredingen en zonden. Efeziërs 2:1 Maar door te horen naar Jezus en te geloven in God wordt het helemaal anders. In plaats van zonden en overtredingen – de dood – komt het nieuwe leven dat Jezus heeft geopenbaard in ons tevoorschijn, door zijn genade.

Heart Balloon

GOD IS ER/GEHEIM☻ 5 oktober☻ Ik ken een man die erg ziek is en dat is niet de eerste keer. Hij is al vaker ziek geweest in zijn leven en nu gebeurt het weer. Inmiddels is hij gehandicapt en moet een tijd revalideren. De mensen die om hem heen staan bidden met hem mee want het is heel zwaar. Pas liet hij weten dat hij zo sterk merkt dat God bij hem is! Veel sterker dan in andere periodes in zijn leven. Hij heeft een soort blijdschap gekregen. ☻☻Dat is het geheim. Het is iets dat je absoluut niet kunt begrijpen maar toch doet God dat voor mensen. God geeft niet altijd de genezing die wij bedenken maar hij geeft iets anders. Hij raakt het hart aan van iemand die het nodig heeft. God weet vaak nog beter wat we nodig hebben omdat hij in ons hart kan kijken. En dat is dat tweede deel van de tekst.

Hands make heart

KRIJG JE ALLE WAARVOOR JE BIDT/JOUW WENSEN EN DE WENSEN VAN JE HART☻ 5 oktober☻ ‘Zoek je geluk bij de Heer, want Hij zal je alles geven wat je vraagt.’ (Psalm 37:4) Een heel aantal teksten uit de Bijbel roepen nogal wat vragen op en dit is er één van. Dat heb je vast al gemerkt; niet alles waar je voor bidt krijg je ook. Soms is dat gewoon balen maar vaker heel pijnlijk.In de Herziene Statenvertaling klinkt de tekst net een beetje anders.‘Schep vreugde in de Heere, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.’Of je blij bent is niet afhankelijk van je omstandigheden. Je bent gewoon blij dat God er voor je is. Dat is een soort ‘geheim’ dat je alleen kunt ontdekken door heel goed op te letten.☻☻ Je wilt op vakantie naar de zon! Je bent zo moe. Maar jullie blijven dit jaar thuis. Eigenlijk ben je moe van het voldoen aan verwachtingen die je denkt dat vriendinnen van je hebben. Dus God geeft je een periode van rust waarin je meer alleen kunt ontspannen. Je weet zeker dat je mooier bent als je 10 kg afvalt. Ondertussen genieten mensen als jij in de band in de kerk zingt en ze zien hoe mooi je bent. Dat geeft God! Bron:huisvanbelle.nl

KITS

BETER REKENEN DAN MEER BEWEGEN OP SCHOOL☻ 18 oktober☻ Goed nieuws: kinderen moeten op school meer beweging krijgen. Ze gaan er beter van rekenen.  De Nederlandse Sportraad, de Onderwijsraad en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving hebben maandag dit advies uitgebracht. "Kinderen staren in de pauze alleen nog maar op hun mobiel, ze leren doordat ze niet meer spelen niet de juiste motorische vaardigheden."Bewegen tijdens de les zou een positieve invloed op de hersenactiviteit hebben. Ook de pauzes lenen zich goed voor extra beweging. Scholieren die veel bewegen, presteren beter met rekenen en wiskunde.

Cockroach

KAKKERLAKKENINVASIE IN DUITSE SCHOOL:KINDEREN VRIJ☻ 18 oktober☻ Honderden leerlingen in het Duitse Espenau, in de provincie Hessen, kunnen door een grote kakkerlakkeninvasie voorlopig niet naar school. De autoriteiten zijn bang dat de insecten ziektes overdragen. Experts zijn druk bezig om het gebouw weer kakkerlakkenvrij te maken. Enorme aantallen insecten hebben zich in de school genesteld. Het is niet duidelijk waarom de dieren in de basisschool getrokken zijn. Bron:kits.nl

NIEUWS

Doctor

AANTAL GEREGRISTEERDE EUTHANASIE GEVALLEN DAALT NA JARENLANGE TOENAME☻ 20 oktober☻ Het aantal geregistreerde gevallen van euthanasie neemt na een jarenlange toename ineens af. In de eerste negen maanden van 2018 lieten 4.600 mensen hun leven beëindigen door een arts, 9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. De cijfers heeft Trouw tussentijds opgevraagd bij de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, schrijft het ANP. Voorzitter Jacob Kohnstamm noemt het in de krant onwaarschijnlijk dat de daling in de laatste drie maanden van het jaar nog zal verdwijnen. Kohnstamm vindt het echter te vroeg om van een trendbreuk te spreken, ook al stijgt het aantal euthanasiegevallen al sinds 2003 ieder jaar. "Daarvoor hebben we de cijfers van 2019 nodig. Wellicht blijkt dit jaar een uitzondering."Over de oorzaken van de daling is het speculeren. Mogelijk speelt het feit dat justitie onderzoek doet naar een aantal als onzorgvuldig bestempelde euthanasiegevallen een rol, opperen betrokkenen. Een heel andere mogelijke verklaring is dat door de griepgolf van begin dit jaar veel mensen die ernstig ziek waren zijn overleden. Bron:cip

Nurse

GENEZING KUN JE CLAIMEN☻ 20 oktober☻ Hettie Ophoff ervaart, nu zij ongeneeslijk ziek is, hoe christenen om haar heen nogal verschillend denken over ziekten en genezing en hoe er genezing geclaimd wordt. Het is 22.15 ’s avonds als er een w’appje komt binnen rollen. Het is wijzer om mijn telefoon weg te leggen voor de nacht, maar zo wijs ben ik dan toch weer niet en ik pak em op…Dat had ik beter niet kunnen doen, want met het lezen van de w’app stijgt mijn verbazing en merk ik dat ik ontbrand in boosheid. Lastige is alleen dat ik daarover het gevoel heb dat niet te mogen zeggen, want degene die het w’appje stuurt doet dit met knikkende knieën en zwetende handen. Namens God… Ik wil graag tegemoetkomen aan de ander die met een oprecht hart iets met me …Bron:nd

TROUW NIET OM GELUKKIG TE WORDEN☻ 20 oktober☻ Christenen zouden de beste huwelijken ter wereld moeten hebben, denken Ellies en Jolke Bomhof. ‘Wanneer ik Liefdeologie op de post doe voor een koper, zie ik mezelf als brenger van een waardevol pakketje: de inhoud kan je hele leven beter maken.’ Ellies richtte samen met haar man Jolke dit jaar een uitgeverij op, waarmee ze – om te beginnen – christelijke boeken uit het Engels vertalen. ‘Liefdeologie is een revolutionair boek over liefde, huwelijk en seks. De vraag die het stelt is niet of je echtgenoot je gelukkig maakt, maar hoe je samen God en anderen dient.’ Zo omschrijft Jolke Bomhof de eerste publicatie van Unravel Publishers. Het is een vertaling van het door de Amerikaanse voorganger John Mark Comer geschreven Loveology, waarin de schrijver onder meer ingaat op het doel van trouwen, porno en verschillen tussen man en vrouw. Bron:nd

baby-bewegende-animatie-0098

NOORS HOOGGERECHTSHOF GEEFT ARTS DIE ABORTUS WEIGERDE GELIJK☻ 20 oktober☻ Het Noorse Hooggerechtshof heeft bevestigd dat een Poolse arts in haar recht stond toen zij weigerde om spiraaltjes te plaatsen vanwege hun abortieve werking. Dit meldt het Katholiek Nieuwsblad. De sinds 2010 in Noorwegen werkzame Poolse Katarzyna Jachimowicz werd in december 2015 ontslagen als huisarts in een gezondheidskliniek in het Noorse Sauherad, omdat ze weigerde om anticonceptie te verstrekken. Concreet ging het bij Jachimowicz om het plaatsen van spiraaltjes die een abortieve werking hebben op een bevruchte eicel. De arts startte een rechtszaak. In eerste instantie kreeg haar werkgever gelijk, maar de vrouw ging in hoger beroep en het Hof oordeelt dat haar rechten zijn geschonden. Jachimowicz vindt de uitspraak goed nieuws voor gelovige mensen.Bron:cip

kind-bewegende-animatie-0146

CHRISTENUNIE WIL DNA ONDERZOEK DONORKINDEREN GRATIS MAKEN☻ 20 oktober☻ Donorkinderen die willen weten wie hun biologische vader is, moeten zich kosteloos kunnen inschrijven bij de DNA-databank. Dat stelt ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik-Faber vandaag voor bij de behandeling van de begroting voor het ministerie van VWS.“Ik vind dat ieder kind er recht op heeft om te weten van wie hij of zij afstamt. Dat is belangrijk voor je eigen identiteit en voor je medische dossier. En daar mag dus geen prijskaartje aan hangen. Daarmee is het voor mij een principekwestie”, aldus Dik-Faber.Voor donorkinderen is een DNA-onderzoek de enige mogelijkheid om er toch achter te komen wie hun biologische vader is. Voor donoren wordt deze inschrijving – die 250 euro kost – vergoed. Donorkinderen moeten dit bedrag daarentegen zelf betalen. De ChristenUnie wil dat ook zij zich nu kosteloos kunnen inschrijven in de databank.

aarde-bewegende-animatie-0035

INDRUKWEKKENDE DOCUMENTAIRE OVER DE AARDE ALS GEDEELD HUID VAN ONS ALLEMAAL☻ 20 oktober☻ De aarde ziet er uit als blauw marmer. Zo wordt de aarde door Apollo 8-astronauten omschreven in deze prachtige documentaire 'Earthrise' van The New York Times, aangeraden door het team van Vimeo. Het laat op adembenemde wijze iets zien over de grootheid en de schoonheid van God. 'Earthrise' vertelt het verhaal van de eerste opname van de aarde vanuit de ruimte in 1968. Het verhaal wordt vertelt door de astronauten van de Apollo 8. Ze delen hun ervaringen en herinneringen. Maar onderzoeken ook de schoonheid, ontzag en de grootsheid van de aarde tegen de zwartheid van de ruimte. Dit iconische beeld had een krachtige invloed op de astronauten en de wereld, en bood een perspectief dat de nationale, politieke en religieuze grenzen overstijgt. Vijftig jaar later dwingt 'Earthrise' ons om deze verschuiving te onthouden en na te denken over de aarde als een gedeeld huis.

evangelische-gemeente-hoeksche-waard

EVANGELISCHE GEMEENTE HOEKSCHE WAARD OPENT NIEUWS GEBOUW☻ 18 oktober☻ Op DV zaterdag 13 oktober a.s. opent de Evangelische Gemeente Hoeksche Waard (EGHW) haar nieuwe kerkgebouw ‘De Poort’ in Oud-Beijerland. Voorafgaand aan de opening is er een zogenaamde bijbelmarathon ‘De Poort opent met Gods Woord’. De héle Bijbel wordt doorgelezen, hardop, zonder pauzeren, dag en nacht. De startlezing wordt verzorgd door wethouder Piet van Leenen, op dinsdagavond 9 oktober om 19.00 uur. Vervolgens zullen meer dan 300 mensen, jong en oud, achter elkaar de hele Bijbel voorlezen tot en met zaterdagmorgen 13 oktober. De Evangelische Gemeente Hoeksche Waard is een jonge en groeiende gemeente die is ontstaan in 1994. Na een aantal jaren verblijf op diverse locaties is gekozen voor een nieuw gebouw aan de rand van Poortwijk in Oud-Beijerland. Bron:cip.nl

slavernij

EO VRAAGT AANDACHT VOOR MODERNE SLAVERNIJ☻ 18 oktober☻ Vanaf 14 oktober besteedt de EO een week lang, elke dag uitgebreid aandacht aan moderne slavernij. De programmareeks start op zondag met een pleidooi voor bevrijding door Michael Curry. Dit is de bisschop die tijdens het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle 'de preek van het jaar’ hield en miljoenen mensen inspireerde. Vanaf maandag is er vervolgens elke avond een documentaire te zien op NPO 2, waarin een verhaal centraal staat over moderne slavernij buiten Nederland. Aansluitend volgt een aangrijpende uitzending van een Nederlands dossier over moderne slavernij. Hiervoor ging de EO zelf op onderzoek naar slavernij in Nederland. Vijf personen die in Nederland als slaaf in verborgenheid hun leven leidden, brengt de EO in beeld. Ook al is slavernij wereldwijd afgeschaft en verboden (land voor land vanaf 1794 tot 1981), toch is slavernij is niet een relikwie uit het verleden. Moderne slavernij treft volgens de Verenigde Naties meer dan 40 miljoen mensen. Vooral vrouwen. Bron:cip

kerk3

NIEUWE SERIE INSPIRATIE AVONDEN HELPT KERKEN DIRECT HUN WEBSITE EN SOCIALE MEDIA TE VERBETEREN. 18 oktober☻ Er is bijna geen kerk meer die niet het belang inziet van een aansprekende website en Facebook-pagina. Maar met een beperkt budget en de inzet van vrijwilligers kunnen veel kerken hierbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom organiseert het platform Kerk-zijn onlinedit najaar opnieuw gratis, praktische bijeenkomsten om kerkwebsites en sociale media beter, aantrekkelijker en effectiever in te zetten.  ‘Kerken hebben een prachtige boodschap’, zegt Erjan van der Linde, lid van de projectgroep Kerk-zijn online. ‘Benut daarom dat online podium en zorg ervoor dat je als kerk op aantrekkelijke wijze present bent.’ Alle Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) en ook Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) zijn inmiddels uitgenodigd voor de gratis inspiratieavonden, die op D.V. 30 oktober in Rotterdam en 21 november in Zwolle gehouden worden. Ook geïnteresseerden uit andere kerken zijn van harte welkom.  Uit de goedbezochte edities in 2015 en 2106 bleek dat deelnemers vooral behoefte hebben aan concrete tips en adviezen. Daarom bestaat het programma dit jaar uitsluitend uit praktische workshops (o.a. in computerlokalen), zodat deelnemers direct een verbeterslag kunnen maken .Bron:cip

weetjeselkedag
dagindaguit
Hetwoord ☻☻20 oktober☻☻
20-10-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leven na leukemie

levennaziekte

LEVEN NA LEUKEMIE

Ze werden als kind al herkend op straat. Celine Pronk (25) en Madelon Zwemer (24) kregen allebei op peuterleeftijd leukemie. Hun moeders schreven hierover een ontroerende briefwisseling in Terdege jaargang 1997, wat tot overweldigend veel belangstelling leidde. Hoe kijken de beide dames hierop terug en hoe vergaat het hen nu?

Ze zitten op een terrasje van een lunchroom in Breda. Nog een klein beetje onwennig, ze hebben elkaar al ruim acht jaar niet gezien. Madelon is inmiddels leerkracht op een basisschool in Krabbendijke. Celine studeert taalwetenschappen aan de Universiteit Utrecht. De meiden hebben na de briefwisseling een band opgebouwd. Het klikte tussen de beide families en ze bleven jarenlang contact houden. In hun tienertijd verwaterde dat. Toch vinden ze het geweldig om elkaar weer te zien. Hun gedeelde geschiedenis houdt hen verbonden. Celine: „Jarenlang heeft er een foto van een vanonze eerste ontmoetingen in mijn kamer gehangen.”Bron:Terdege.nl

20-10-2018 om 15:30 geschreven door dagelijks


Categorie:Gezondheid
Tags:Gezondheid/Ziektes
>> Reageer (0)
17-10-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ervaar nu vrede van Christus

Salomon Bonte bezocht jarenlang gin kerk/samenkomst waar alle gelovige de gemeente van Christus bezoeken. Een ieder is welkom, al bent u nog niet gelovig.

Salomon Bonte  (82) heeft een roerig leven achter de rug: hij is drie keer gescheiden, heeft een jonge zoon verloren en kende delen van zijn leven ernstige armoede. Hij groeide op in de hervormde kerk, maar door omstandigheden kwam aan zijn kerkgang een einde.

vrede

Via de jeugdvriend uit Alphen aan den Rijn kwam Bonte in contact met de baptistenkerk. Samen bezochten ze diensten in Alphen. Dat beviel, daarom stapte Bonte naar de baptisten in Drachten. Totdat achteraf bleek dat hij als gescheiden man niet mocht deelnemen aan een avondmaalsviering. "Dit viel me vies tegen."

Ondanks het feit dat Bonte zich in de kerk niet meer thuis voelde, is hij altijd lid gebleven van de Protestanste Kerk in Nederland (PKN). Op een gegeven moment kwam hij in contact met dominee Michel van Heijningen. Na een paar bezoekjes zocht hij zijn oude bijbel weer op. "Op de woensdag voor Hemelvaart zei de voorganger: ‘Je kunt morgen mee naar de kerk in Weinterp.'" Bonte zat voor het eerst sinds lange tijd weer in de kerk.

Bonte: "Samen met de voorganger heb ik toen mijn misstappen opgebiecht, mijn zonden beleden aan God. Ik heb daarna ook schuldbrieven geschreven: een aan mijn oudste zoon, een aan mijn eerste vrouw en een aan mijn tweede partner en de zoon die wij samen hadden." Ook is hij blij dat hij weer kan deelnemen aan het heilig avondmaal. "Ik ervaar nu de vrede van Christus. Bron:cip

17-10-2018 om 14:52 geschreven door dagelijks


Categorie:Geloof/Godsdienst
Tags:Religie/Geloof
>> Reageer (0)
11-10-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe kan ik Gods weg kennen?

Misschien is het ook een vraag die jou op dit moment bezighoudt. Wat is de wil van de Heere?  Of het nu gaat over diepe vraag waarheen je levensweg leidt, over het kiezen van een vervolgopleiding of over de vraag welke jongen of welk  meisje je toekomstige levensgezel zal zijn. Ik ben  blij als jij je daarbij ook –en vooral– afvraagt: wat  is de weg van de Heere? Want hoe belangrijk is het dat we vragen naar Zijn weg en, geleid door de Heilige Geest, die ook mogen gaan. 

Door catechisanten is me meer dan eens gevraagd hoe je als dominee nu weet, bijvoorbeeld als je een beroep krijgt, wat de weg van de Heere is. Is die weg altijd zomaar duidelijk? Hoe maakt de Heere Zijn weg dan bekend? Ook een dominee krijgt, met eerbied gesproken, niet dat spreekwoordelijke briefje uit de hemel. 

Godswegen

Het is goed om te beseffen dat de weg van de Heere ook voor de mensen die Hem vrezen niet altijd zo duidelijk is. Integendeel. In de Bijbel horen we nogal eens de gelovigen de Heere smeken om Zijn weg te mogen verstaan, om Zijn weg te mogen weten. Ik houd het bij twee voorbeelden. Om te beginnen denk ik aan Mozes. Hij wordt geroepen om het volk van God te leiden. En let wel, zelfs Mozes horen we dan bidden: „Zo laat mij nu Uw weg weten” (Ex. 33). Of wat te denken van David, de man naar Gods hart. We kennen zijn smeekbede: „Heere! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden” (Ps. 25). Kennelijk was ook voor deze vromen Gods weg niet vanzelfsprekend bekend en vertrouwd. Hij moest hen Zelf, telkens weer, Zijn wegen bekendmaken en wijzen. 

Vervolgens is het van groot belang om te bedenken dat de Heilige Geest voor alles door Zijn Woord Gods wegen bekendmaakt. Sommige mensen vertrouwen je weleens toe dat ze zo graag dat ”briefje uit de hemel” zouden krijgen, zodat ze zeker konden zijn van de wil van de Heere. Hoewel het wel een beetje te begrijpen is dat een mens naar zo’n boodschap uitziet, zonder nog last te kunnen hebben van onzekerheid of twijfel, doet het de Heere ook tekort. We hebben immers geen ”briefje uit de hemel”, maar het hele Woord van God uit de hemel gekregen. Hoeveel rijker is dat! En door dat Woord spreekt Hij. „Hij  spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft.” Niet op die manier dat we de Bijbel gaan lezen als een boek vol recepten. Op zoek naar dat ene verlossende woord. Nee, door de dagelijkse, biddende omgang met het Woord spreekt Hij. En wel door de woorden waarvan Hij het nodig en geboden vindt om die op je hart te drukken. Waarbij de Geest van God niet enkel wijst op Zijn eigen Woord, maar dat dikwijls ook bevestigt. 

Ten slotte wijs ik er nog op dat naast het Woord ook de leiding van de Heere een middel is waardoor Hij jou en mij Zijn wegen wijst. Let daarop. Let daar biddend op. In ons leven wordt Gods weg ook duidelijk doordat deuren dichtgaan of juist geopend worden. We kunnen zelf soms een weg al voor ons zien of een bepaalde keuze in onze gedachten gemaakt hebben. Dan kan het gebeuren dat Hij die weg afsluit of ons die keuze belet. En tegelijk daarmee aanwijst waar Zijn weg wél gelegen is en waarheen Hij Zijn treden wendt. Als je verlangen is: „Ik zet mijn treden in Uw spoor”, mag je het roer met alle verwachting uit handen geven. Bron:terdege

11-10-2018 om 13:06 geschreven door dagelijks


Categorie:Geloof/Godsdienst
Tags:Overige
>> Reageer (2)
05-10-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom in deze week veel mensen verkouden zullen worden

Het weer is omgeslagen en dat betekent dat veel mensen de komende week een druipneus zullen krijgen. Het is een fenomeen dat vrijwel iedereen kent: de herfst maakt verkouden. Tot nu toe weet een wetenschapper het niet. Yale University in VS heeft het antwoordt.

verkoudheid

Het rhinovirus, verantwoordelijk voor verkoudheid, gebruikt de stress van weersveranderingen om het lichaam binnen te dringen. Dat heeft te maken met de epitheelcellen in de neus. Die zijn mede verantwoordelijk voor het tegenhouden van ziekteverwekkers als het rhinovirus. Ze worden dagelijks gebombardeerd met bacteriën en virussen, maar kunnen die stoppen voor ze schade veroorzaken.

In dat geval kan het rhinovirus naar binnen glippen en zijn werk doen, schrijven de onderzoekers in het vakblad Cell Reports. Het neusslijmvlies zwelt op en begint snot te produceren. Het slachtoffer is verkouden.

De epthiteelcellen zijn slechts de eerste barrière die het virus moet nemen voor iemand verkouden is. Epitheelcellen uit de longen konden niet tegelijkertijd de stress van sigarettenrook en ziekteverwekkers weerstaan. Dankzij de rook hebben virussen in de longen vrij spel. Bron:msn

Jezus trok door Israël terwijl Hij allerlei ziektes en kwalen genas (Matteüs 4:23)

05-10-2018 om 13:42 geschreven door dagelijks


Categorie:Gezondheid
Tags:Sport&Gezondheid
>> Reageer (6)
30-09-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een zekere beschutting

In de middeleeuwen bezat Marvejols een solide stadsmuur, die met 30 torens de stad tot een kleine vesting maakte. Marvejols is een Zuid-Franse stadje.

stadsmuur

De goed onderhouden stadsmuren dienden voor de bewoners van het stadje nog tot het begin van de 20e eeuw als bescherming tegen aanvallers.

Een vestingmuur als bescherming tegen gevaren is in overdrachtelijke zin een heel actuele aangelegenheid. Veel mensen voelen zich weerloos en overgeleverd aan de grote economische, sociale en morele problemen van onze tijd. Toch is er een sterke, onneembare muur, een plaats van geborgenheid, die tijdens ons leven en in de eeuwigheid daarna stand zal houden. De Almachtige God Zelf wil een Vesting voor u zijn, een machtig toevluchtsoord voor iedereen die op Hem vertrouwt en zijn toevlucht bij Hem zoekt.

Het komt aan op het persoonlijke geloof in de sterke barmhartige God van de Bijbel. Het gaat om de heel bewuste, persoonlijke relatie met Hem, die door Jezus Christus en Zijn verzoeningsdood aan het kruis mogelijk is geworden. Bron:HetGoedeZaad

30-09-2018 om 16:35 geschreven door dagelijks


Categorie:Geloof/Godsdienst
Tags:Religie/Geloof
>> Reageer (4)
24-09-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waarom zij als christen haar kinderen niet heeft laten vaccineren

Ieder christelijke ouder maakt persoonlijk de keuze en overige ouders.

Toen vijf jaar geleden onze oudste zoon werd geboren en een kwetsbare baby was, hebben mijn man en ik ervoor gekozen het vaccineren uit te stellen. We zijn ons gaan verdiepen in het vaccinatie beleid en hebben er veel voor gebeden. In de afgelopen vijf jaar hebben we veel gelezen en heeft God ons naar ons idee op een bijzondere wijze veel geleerd over dit onderwerp.

vaccinatie

Er zijn drie redenen waarom wij als ouders onze kinderen niet laten vaccineren. De eerste reden is, dat angst naar ons idee ‘regeert’ in deze discussie. Angst voor het krijgen van kinderziektes en het uitbreken van epidemieën. “Je wilt toch niet dat je straks met je zieke kind bij de dokter staat?” is wat ons als argument gegeven wordt bij het consultatiebureau. Angst mag wat ons betreft nooit regeren, omdat we geloven in een hemelse Vader die voor ons zorgt. Angst maakt, dat het inhoudelijk spreken over de vaccinaties op zich, vrijwel niet mogelijk is. Wanneer vaccineren ter sprake komt, voelen veel mensen (ook artsen) zich ongemakkelijk en wijzen al snel op ‘verantwoordelijkheid’ en ‘maatschappelijk belang’. Wij zijn niet vóór of tegen vaccineren. Wij zijn wél voor een goede informatievoorziening en eerlijke voorlichting.

De tweede reden waarom wij onze kinderen niet laten vaccineren, wijst op de logica van het prille begin van ons bestaan. Een baby ontwikkelt zich ongelofelijk wonderlijk tijdens een zwangerschap. Als mens grijpen we zo min mogelijk in, omdat we er simpelweg veel te weinig vanaf weten. Onze kennis rijkt niet ver genoeg. Na de geboorte is daar opnieuw een wonder: borstvoeding. God heeft borstvoeding zó gemaakt, dat het alles bevat wat een baby nodig heeft. (Daarbij wil ik wel de kanttekening maken, dat borstvoeding geven niet altijd vanzelf gaat..). Wat maakt nu, dat we tijdens een zwangerschap en bij het geven van borstvoeding volledig op God, de Schepper van ons leven, vertrouwen en dat we er daarna vanaf 8 weken zoveel aan toe willen voegen? Zou God het immuunsysteem van een baby niet óók op een wonderlijke wijze ontwikkelen? Of heeft Hij hierbij hulp van ons mensen nodig? Deze vraag leeft voor ons heel sterk.

Als derde reden, maken wij ons zorgen over het ontbreken van onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek naar de (lange termijn) gevolgen van vaccineren en goede registratie van negatieve effecten (hoe vaak komen acute en chronische ziekten voor bij gevaccineerde en niet- gevaccineerde kinderen?). Aan vaccins worden allerlei hulpstoffen toegevoegd, waarvan niet duidelijk is of ze op korte of lange termijn (neurologische) schade veroorzaken (Zie voor meer informatie o.a.

Wij maken ons zeker net zoveel zorgen over gevaccineerde (chronisch) zieke kinderen als niet gevaccineerde zieke kinderen. In landen als Amerika, Italië en Frankrijk, wordt vaccinatieschade inmiddels erkend en uitgekeerd.

In Nederland is dit helaas nog niet het geval. Wij vinden het belangrijk dat we eerlijk zijn en met elkaar erkennen dat vaccinatieschade bestaat. Ouders die hier melding van doen, bijvoorbeeld bij Lareb, moeten serieus genomen worden, erkenning krijgen en worden bijgestaan.

Ouders die hun kinderen niet laten vaccineren, worden vaak gezien als ouders die hun informatie via Google verkrijgen of van Facebook halen. Ik denk dat het juist een groep ouders betreft, die (naar ons inziens terecht) kritische vragen stelt. Zolang zij geen antwoorden krijgen, zal de vaccinatiegraad niet stijgen. Wij hopen en bidden, dat we elkaar in deze gevoelige discussie, met respect blijven benaderen. Laten we blijven bidden om wijsheid. Bron:cip

24-09-2018 om 13:17 geschreven door dagelijks


Categorie:Ziekten
Tags:Gezondheid/Ziektes
>> Reageer (2)
19-09-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe kwetsbaar ben jij

Hoe kwetsbaar ben jij? Hoe kwetsbaar ben ik? Van jullie weet ik het niet, van mijzelf.. weet ik het soms ook niet.

Het heeft jaren geduurd voor ik sowieso wist wie ik was en wat ik nu eigenlijk voelde en wilde. Identiteitscrisis had ik nog nooit van gehoord en ik dacht er ook niet over na. Wat ik wel had, was een fikse muur om mijn hart die door niets en niemand weggehaald kon worden. Af en toe schoot er een steentje los maar zodra ik dat in de gaten had, metselde ik het gat weer dicht met mijn masker van: “met mij is alles goed hoor”.

roos

Is mijn leven nu gemakkelijk? Nee.’

Ik zal jullie niet vermoeien met het lange gevecht over de afbraak van mijn muur, maar mens wat ben ik nu blij dat die muur weg is en dat ik voel en lééf. Ik kan weer bij mijn emoties en durf ze ook te laten zien aan anderen en ik kan en durf aan te geven wat ik wil.

Is mijn leven nu makkelijk? Nee. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat het er zelfs veel onrustiger door geworden is. Het is heel spannend om te zeggen dat ik mijn ouders en mijn broers mis, dat ik het soms niet leuk vind dat ik (bijna) nooit meer aangeraakt wordt omdat ik alleen ben, dat ik chronisch ziek ben en behandeld ben vanwege borstkanker, dat ik geen energie heb om mee te gaan naar of op visite te gaan bij… Met kloppend hart en zweet in mijn handen wacht ik dan de reacties af.

Kwetsbaar opstellen

In de loop der jaren heb ik gemerkt dat ik sterker ben geworden in het incasseren van negatieve reacties. Deels omdat ik er dan achter kwam dat mijn verwachtingen te hoog waren en deels omdat ik geleerd heb ‘los te laten’.

Ik blijf me kwetsbaar opstellen en af en toe doet dat zeer maar meestal is het –onverwachts- verrijkend. Bron:puurvandaag.nlAchter de muur..

Achter de muur
Een hart van steen
daar kom je
niet doorheen…..

Achter de muur
Bang , verdrietig,
klein en nietig….

Achter de muur
Alleen en koud
geen mens
die van me houdt…..

Achter de muur
Verdoofd – verward
met een bloedend hart
Achter de muur
Vertwijfeld
zonder dromen…..

schreeuwend
naar God

19-09-2018 om 13:39 geschreven door dagelijks


Categorie:Persoonlijk
Tags:Gevoelsleven
>> Reageer (2)
18-09-2018
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bouwen met blokjes in de Goudse binnenstad

Vanaf de parkeerplaats is het niet ver lopen naar de Kaasmarkt, de Sint Jan en andere toeristische attracties in de binnenstad van Gouda. Maar als je kinderen bij je hebt, kun je zomaar een uur vertraging oplopen. Want onderweg kom je precies langs de LEGO winkel.

lego

De sjoelbak en het levensgrote meisje van LEGO voor de winkel zien er al uitnodigend uit. Binnen is nog veel meer te zien en te beleven. Uiteraard zijn alle dozen uit de verschillende collecties van LEGO verkrijgbaar, van Duplo tot technisch LEGO. Ook is er een enorme wand met bakjes vol steentjes in allerlei soorten, kleuren en maten. Voor 9,99 euro mag je een grote beker volscheppen.
[...]
„Vandaag vrij bouwen”, meldt een bordje bij een ruimte achter in de winkel. Het staat er ook in het Frans, Duits, Engels en Chinees. Dat Chinees is met een knipoog, vertelt winkelmedewerker Jip van den Boogerd (22), maar de andere talen zijn heel reëel. „Toeristen die parkeren op Klein Amerika en onderweg zijn naar de Kaasmarkt komen precies langs onze winkel. En we hebben regelmatig bezoekers van ver die speciaal voor de LEGO winkel naar Gouda komen.”Bron:Terdege.nl

18-09-2018 om 14:41 geschreven door dagelijks


Categorie:Plaatsen
Tags:Andere
>> Reageer (0)
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alles wat ik de Bijbel las klopte

Ze groeide op in een atheïstisch milieu, maar ontdekte als tiener de rijkdom van de bijbel. Nu schrijft Wietske Noordzij cursussen en boeken om christelijke ouders een steuntje in de rug te geven. “Wat de bijbel zegt over huwelijk en seksualiteit is echt een blijde boodschap voor jongeren.”

Bijbel1

De tussenwoning in Dinteloord staat in de steigers; de verbouwing van de zolder is net van start gegaan. „Dit is echt een klushuis”, lacht Wietske Noordzij, getrouwd met Lex en moeder van twee tieners. „Toen we hier vijftien jaar geleden kwamen wonen, zeiden ze al dat deze keuken versleten was. Maar we doen het er nog steeds mee.” Met donkerbouten deurtjes, bruine tegeltjes en kale plekken op de laminaatvloer weerspiegelt de keuken inderdaad niet echt het ideaal-plaatje uit woonmagazines. Maar wat geeft het eigenlijk? Het is hier gezellig en iedereen die binnenkomt, voelt zich welkom.
„Ons huis is altijd een zoete inval geweest”, vertelt Wietske. „Toen we hier kwamen wonen, zijn we jeugdwerk gaan doen, gewoon onder jongeren van de straat.
[....]
Dat Wietske oog heeft voor de noden van anderen, heeft ze van huis uit meegekregen, vertelt ze. „Mijn ouders zijn overtuigd atheïstisch, maar ik kreeg in mijn opvoeding veel waarden mee die in de kern christelijk zijn. Bron:terdege.nl

18-09-2018 om 00:00 geschreven door dagelijks


Categorie:Persoonlijk
Tags:Religie/Geloof
>> Reageer (0)


Foto

GASTENBOEK
 • Goedenavond lieve Patricia
 • Goedemorgen lieve Patricia
 • Fijne dag gewenst lieve Patricia
 • Fijn weekend lieve Patricia
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK 001

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  GOD

  berg

  ARIE VAN DER VEER HEEFT RESPECT VOOR KERKGANGERS IN ZWARTE KLEDING☻

  18 oktober☻

  Ik woonde vorige week een begrafenis bij waar nogal wat dames waren gekleed in donkere kleding. Op zichzelf kijk je daar niet van op. Op veel begrafenissen hebben mensen bewust voor passende kleding gekozen. Dat hoeft niet altijd zwart te zijn.
  Ik heb ook wel eens meegemaakt dat wit de overheersende kleur was. Zwart als kleur van de rouw.
  Wit als de kleur van de overwinning. Wat zal ik aantrekken? Ik had respect voor hen.

  Je valt wel op. Zouden mijn kleinkinderen erbij geweest zijn dan had ik het een en ander moeten uitleggen. Mijn respect werd des te groter omdat ze alle liederen (inclusief Opwekking) meezongen. In heb meer dan eens een kerkelijke vergadering meegemaakt waarin het een soort wedstrijd werd welk tempo zou worden aangehouden. Er zijn in de kerken van Nederland niet alleen wat de leer betreft maar zeker ook wat betreft de invulling van de diensten, grote verschillen. De dames in het zwart gaven het voorbeeld hoe het mijns inziens moet. Respect. Ik beloof dat als ik ooit bij hen te gast zal zijn mij ook zal aanpassen. Alleen een hoed.....?Die heb ik niet. Bron:cip.nl

  brood

  IK GELOOF DAT HET KWAAD DOOR GOD IS OVERWONNEN☻

  18 oktober☻

  "Ik geloof dat het Kwaad bestaat, als autonome kracht, maar ik geloof ook dat het Kwaad door God is overwonnen. En ik geloof ook dat het Kwaad niet kan zijn als je het Licht aandoet," zegt terreurexpert Beatrice de Graaf (42) in een indrukwekkend interview in het AD. In het dagblad spreekt zij openlijk over haar persoonlijk geloof. De Graaf: "In de Bijbel staat heel mooi: ‘de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden’. Ook al sterven er mensen en ook al zijn er nog altijd oorlogen, het zal ophouden. Echt. Het stopt. En dat geloof - het is echt gelóóf - is de kern van het christendom; dat de machten van het Kwaad door Christus aan het kruis zijn overwonnen."Zij is ervan overtuigd dat het Evangelie meer is dan alleen een mooi verhaal. "Ik ben niet iemand die met predikanten als Carel ter Linden of Harry Kuitert zegt: het is een mooi verhaal dat mensen elkaar vertellen. Nee. Het is niet een verhaal. Het is echt gebeurd, een realiteit." Bron:cip

  onderwijs2

  IK GELOOF DAT EEUWIG LEVEN ZONDER GOD EEN HEL IS☻

  18 oktober☻

  Is er een hel?”, vraagt Rik Bokelman aan Bert Noteboom. Hij valt gelijk met de deur in huis. Er valt een stilte. “Ja, er gaan mensen verloren”, reageert Noteboom. Met z’n tweeën hebben ze een goed en eerlijk gesprek over hemel en hel.

  Maar gaan mensen naar de hel?”, herhaalt Rik zijn vraag. “Wat is een hel?”, antwoordt Noteboom. “Als je weigert het te doen met Jezus, met wat God je aanbiedt, dan moet je het doen zonder God. En ik geloof dat dat doen zonder God echt een hel is.”Bron:cip


  BIJBELSTUDIE

  onderwijs

  VERLOSSER☻

  11 oktober☻

  Er moest een Verlosser komen die sterker was dan elk schepsel. Wel een mens -want een méns moet voor de zonde betalen, maar dan een zondeloos en onvoorwaardelijk gehoorzaam mens, die tegelijk echt God moest zijn. Alleen zo'n Verlosser zou de zonde van de wereld kunnen dragen en anderen van de schuld verlossen. Die Verlosser is Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon. Onze schuld heeft Hij aan God betaald: Hij was de enige die dat kon. Hij deed het. Dat wonder van onze verlossing is het werk van de Drieënige God; Vader, Zoon en Geest. 

  Rebekka

  VERLOSSER☻

  18 oktober☻

  Er moest een Verlosser komen die sterker was dan elk schepsel. Wel een mens -want een méns moet voor de zonde betalen, maar dan een zondeloos en onvoorwaardelijk gehoorzaam mens, die tegelijk echt God moest zijn. Alleen zo'n Verlosser zou de zonde van de wereld kunnen dragen en anderen van de schuld verlossen. Die Verlosser is Jezus Christus, Gods eniggeboren Zoon. Onze schuld heeft Hij aan God betaald: Hij was de enige die dat kon. Hij deed het. Dat wonder van onze verlossing is het werk van de Drieënige God; Vader, Zoon en Geest. 


  LEVENSVERHAAL

  Smiley face swearing

  ZIJ WAS BOOS OP GOD VANWEGE DRIEMISKRAMEN☻ 18 oktober☻ Carrie Underwood heeft een dijk van een stem en haar vitrinekast thuis staat vol met prestigieuze prijzen, waaronder verschillende Grammy’s. In met name de VS is ze een superster. Maar ook in Nederland is ze populair. Tijdens een interview bij CBS vertelt ze over moeilijke momenten in haar leven en hoe ze zich schuldig voelde tegenover God. Zo onthulde Underwood dat ze drie miskramen heeft gehad in twee jaar die haar geloof hebben beïnvloed. Ze zegt dat ze zich schuldig voelde, omdat ze boos was op God. Maar ze geeft ook toe dat het goed is om soms boos op Hem te zijn. “Ik dacht Heer: waarom blijf ik zwanger worden als ik geen kind kan krijgen? Wat is dit? Doe de deur dicht, doe iets. Sluit de deur of laat me een kind hebben. En voor de eerste keer had ik het gevoel dat ik God vertelde hoe ik me werkelijk voelde. Ik heb het gevoel dat we dat vaker moeten doen”, vertelt ze in een emotioneel interview. Een paar dagen later ontdekte de zangeres dat haar huidige zwangerschap helemaal gezond is. Artsen verwachten dat het deze keer goed zal gaan. Bron:cip

  Angel Smiley

  IK SCHREEUWDE HET UIT NAAR GOD☻ 18 oktober☻ De hiphopgroep Damascus deelt door middel van hun muziek verhalen die uit het leven gegrepen zijn. In deze uitzending interviewt Jan van den Bosch Maddoc, één van de leden. Maddoc: "De naam Damascus is een verwijzing naar het Bijbelverhaal waarin Paulus op weg gaat naar Damascus om christenen te vervolgen en door God wordt stilgezet. Hij is drie dagen blind en terwijl hij in de stad verblijft, gaat hij nadenken over wie hij is en wat hij wil met zijn leven. Hij maakt een keuze om God radicaal te volgen. Het was in het begin van mijn twintiger jaren, ik deed van alles en nog wat tegelijk. Op een vakantiepark in Texel stortte ik helemaal in. Ik kreeg last van hartkloppingen en vlekken voor mijn ogen.  Ik vertrouwde mijn lichaam niet meer. Ik had nachten dat ik 7 uur ‘s morgens nog niet geslapen had. Woelen, ronddolen en in mijn geval ook bidden. Ik schreeuwde het uit naar God: er moet iets komen, een warm gevoel, liefde of licht maar er kwam niks en het bleef hartstikke stil. God kwam niet op het moment dat ik het naar Hem uitschreeuwde. Maar ik zag Zijn kracht wel door kleine dingetjes. Dat kan een dag zijn waarop het wat beter gaat, of mooi weer. Mijn geloof was altijd vrij simpel, nu weet ik dat er ook veel ellende kan zijn en dat God daarin toch aanwezig kan zijn." Bron:cip


  ISRAEL NIEUWS

  negevwoestijn

  EXTREME HIKE TOCHT DOOR DE NEGEV LAATSTE PLAATSEN☻ 18 oktober☻ De woestijn is een unieke plek om Gods stem opnieuw te horen. De woestijn spreekt, zegt men in Israël, en dit geheim is verborgen in de Hebreeuwse taal. De Hebreeuwse woorden 'sprekend – medaber מְדַבֵּר' en 'woestijn – מִדְבַּר midbar' hebben dezelfde wortels.  Abraham doorkruiste de Negev woestijn tijdens zijn reizen van en naar Egypte, en het volk Israël bracht 40 jaar door in hetzelfde gebied tijdens hun uittocht uit Egypte. God koos de woestijn, de stilte, om direct tot mensen te spreken. Kom en ervaar dit zelf midden in de woestijn, in de voetsporen van de Israëlieten. U ervaart de exodus door woestijn, zoals beschreven in de Bijbel. Een unieke safari die de woestijn meer tot leven brengt dan je zou verwachten, want de woestijn leeft meer dan je denkt.

  caeserea

  CAESEREA NATIONAAL PARK☻ 18 oktober☻ De video van vandaag brengt ons weer naar Caesarea. Deze keer toont hij ons het Nationaal Park met zijn vele archeologische opgravingen, de overblijfselen van de oude Romeinse havenstad 'Caesarea Maritima'. Deze zeer bijzondere opgravingssite is een van de belangrijkste archeologische vindplaatsen van Israël. Het oude Romeinse theater is zo goed bewaard gebleven, dat het nog steeds wordt gebruikt. Voor Israëlische zangeressen en zangers betekent een optreden in het openluchttheater van Caesarea het hoogtepunt van hun carrière. Ieder van hen droomt ervan, het publiek te kunnen begroeten met de zin 'Goede avond, Caesarea'. Bron:israeltoday


  Categorieën
 • Geloof/Godsdienst (3)
 • Gezondheid (2)
 • Huwelijk (0)
 • Kinderen (0)
 • Persoonlijk (2)
 • Plaatsen (1)
 • Ziekten (1)


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!