Mijn favorieten
 • tricia
 • linecia
 • bemoedigendewoorden
 • facebook
 • GEBED

  bidden

  CONFLICT☻

  19 februari☻

  We gaan naar de lente seizoen toe. Een ieder geniet buiten van het mooi weer. In het bijzonder in woonwijken waar soms de privacy zoek is. Ik bid voor mensen die zorgen voor irritaties, geluidoverlast en burenconflicten. Dat ze Gods liefde mogen gaan leren kennen, en Hem ook gaan accepteren in hun leven. Amen

  jongerenbidden

  PLOFKRAAK☻

  19 februari☻

  God van liefde en genade bid ik voor alle plofkrakers, dat ze spoedig gevonden mogen worden voor hun misdaden. Amen.

  schaapJezus

  PINPAS☻

  19 februari☻

  Ik bid voor alle kinderen die voorzien zijn van een pinpasje. God van genade beschermt u hen voor criminelen die deze kinderen benaderen met een smoesje om hun pasje af te geven. Amen

   

  BEMOEDIGENDE BIJBELSE TEKSTEN

  Jezusenvrouwen

  HET HUWELIJK ZULLEN WE EREN☻

  19 februari☻

  Het huwelijk is een liefdesverbond tussen een man en een vrouw. Je belooft elkaar trouw en zorgzaamheid voor de rest van je leven. Die trouw wordt op de proef gesteld, maar als je de proef doorstaat wordt je huwelijk alleen maar mooier en de band sterker. Om een seksuele relatie te hebben buiten het huwelijk valt echter onder het oordeel van God.  Denk eraan dat het huwelijk iets heel kostbaars is. Ga hierin dus goed met elkaar om en wees niet ontrouw aan je eigen man of vrouw. Want God zal de mensen straffen die hierin verkeerde dingen doen. Hebreeën 13:4

  Jzustrap

  ONZE GOD VERGEEFT VEELVULDIG☻

  19 februari☻

  Dit vers laat Gods grote liefde zien die Hij ook voor mensen heeft die zich niets van Hem hebben aangetrokken en in de knoei zijn gekomen. De Here vergeeft graag en veel als iemand zich tot de hem bekeert. Stop met je slechte levenswandel, ga anders denken en erken wat niet in orde is. Dan zal je merken dat God met zijn liefde naar je toe komt. Iemand die zich niets van God aantrekt en zijn slechte neigingen volgt, komt steeds verder in de duisternis. Het wordt triest en troosteloos. Maar als iemand zich dan omkeert naar God toe en zijn zondige leven achter zich laat, wordt het leven steeds lichter en komt er geluk en blijdschap. Jesaja zegt: Zoek de Heer terwijl Hij Zich laat vinden. Roep Hem om hulp, terwijl Hij dichtbij is. Laten de mensen die zich niets van God aantrekken, een nieuw leven beginnen. En laten de slechte mensen van gedachten veranderen. Laten ze de Heer weer gaan dienen. Dan zal Hij goed voor hen zijn. Laten ze teruggaan naar onze God, want Hij vergeeft alles. Jesaja 55:6-7

  Jezusvogels

  ZIJN STRIEMEN BRACHTEN ONS GENEZING☻

  19 februari☻

  Jezus verdroeg alle smaad en alle onrecht. Toen Hij voor Pilatus stond deed Hij zijn mond niet open om zich te verdedigen. Ook in zijn binnenste was het stil. Geen enkel verwijt, geen enkele klacht. Alle zonde was overwonnen toen Hij aan het kruis uitriep: “Het is volbracht” Hij heeft de straf gedragen voor de enorme schuld van ons mensen, terwijl Hij zelf absoluut onschuldig was. Als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.“Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus” Romeinen 5:1.

  Híj werd mishandeld vanwege ónze ongehoorzaamheid aan God. Híj werd geslagen omdat wíj zoveel slechte dingen deden. Híj kreeg de straf, zodat wíj vrede met God zouden kunnen hebben. Zíjn lichaam werd stukgeslagen met de zweep, zodat wíj genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekten.Jesaja 53:5

  herder

  BEMOEDIGENDE TEKSTEN VOOR ZIEKEN☺

  21 januari☻

  Ziek worden is geen pretje. Wanneer je dagenlang op bed moet blijven liggen lijken sombere buien vaak onvermijdelijk. Toch kunnen deze prachtige Bijbelteksten jou bemoedigen en misschien zelfs opvrolijken. Of je nou last heb van een lente griepje of misschien wel te kampen hebt met ernstigere problemen, deze 29 teksten zijn voor jou!

  Jesaja 41:10

  Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt. Je hoeft niet bang te zijn, want ik ben bij je. Je hoeft geen angst te hebben, want ik ben jouw God. Ik zal je helpen, ik zal je sterk maken. Met mijn hulp zul je de vijanden overwinnen.

  duiven

  Filippenzen 4:19

  Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus. We kunnen erop vertrouwen dat God altijd in onze behoeften zal voorzien. Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.

  abraham

  Psalmen 30:3

  HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen HEERE, mijn God, ik heb tot U geroepen en U hebt mij genezen.Heer, mijn God, ik riep u om hulp, en u hebt mij genezen.

  Jezusschaap

  IS ER MEER TUSSEN HEMEL EN AARDE☻

  1 februari☻

  Is dit leven alles wat er is of is er meer? Is er meer tussen hemel en aarde? Dit zijn vragen die je niet zomaar even beantwoordt. Eerlijk gezegd kan ik direct zeggen dat ik daar geen sluitend antwoord over kan geven. Wel kunnen we hier iets over zeggen vanuit het christelijke geloof. Christenen geloven zeker dat er meer is tussen hemel en aard. Het ontstaan van het heelal en deze aarde

  De Bijbel spreekt over dat God deze aarde maakte. In het verhaal van de schepping wordt duidelijk gemaakt dat het heelal er niet toevallig is maar dat God deze heel bewust gewild heeft. Over de wijze waarop God het heelal gemaakt of geschapen heeft valt heel veel te zeggen maar doet nu even niet ter zaken. Een belangrijk uitgangspunt binnen het christendom is dat de aarde bewust door God gemaakt en gewild is.Er is een hemel In de Bijbel wordt geschreven over een hemel. Hiermee wordt niet de wolkenhemel mee bedoelt maar een plaats. In de Bijbel lezen we over de hemel als de woonplaats van God. Een plaats waar het goed is en er geen onrecht en kwaad is.

  arkvannoach

  GELOVEN IS DWAAS☻

  1 februari☻

  Ik merk regelmatig dat mensen het christelijk geloof vreemd, raar of dwaas vinden. Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Het christelijk geloof is een vreemd geloof. Er zijn elementen van dit geloof die niet te begrijpen zijn. Hoe hard je ook je best doet, je krijgt dit geloof gewoon niet klein. Misschien vind je het raar dat ik dit zeg over het christelijk geloof. Is deze website niet juist bedoeld om het christelijk geloof min of meer te promoten? Wil ik niet juist alle positieve kanten laten zien? Jazeker, dat wil ik. Aan de andere kant wil ik ook eerlijk zijn. Niet alles binnen het christelijk geloof is altijd even goed of snel te begrijpen. Soms is het best lastig om te geloven. Ik ben voor de volle 100 procent overtuigd christen , maar toch verwarren dingen me soms. Ze gaan me boven de pet! Bron:waaromgeloven.nl

  HUISVANBELLE

  bijbelstudie

  HAPPY SUNDAY-ALLES HEEFT ZIJN TIJD☻ 13 februari☻ Er is een tijd om te huilen,en een tijd om te lachen.Er is een tijd om te rouwen, en een tijd om te dansen. DANSEN EN HUILEN: Ken je dit stukje uit Prediker 3? Dit zijn een paar van mijn favoriete verzen uit de Bijbel. Waarom? Simpelweg omdat ik de woorden direct begrijp (en dat gebeurt niet altijd mag je wel weten). Ook is dit een fijne levensles die ik me elke dag probeer voor te houden. Als ik me goed voel, geniet ik ervan. Ik lach en dans (echt, bijvoorbeeld op het nummer ‘Rain’ van The Script). En als ik me niet goed voel probeer ik het verdriet toe te laten. Met mijn katten knuffelen helpt weleens, of met MJ (mijn man). De tranen stromen dan zo over mijn wangen.

  Happy friends

  JE MAG ZIJN WIE JE BENT☻ 13 februari☻ Het is namelijk best makkelijk om te doen alsof het allemaal goed met je gaat. Op school klets je gewoon gezellig met je vriendinnen mee en als een tante aan je vraagt hoe het met je gaat wimpel je het snel af met een ‘Jaa goed!’, omdat je er geen zin in hebt om erover te praten. Ook lijkt het wel alsof er niet veel ruimte is om je slecht te voelen. Je moeder of een vriendin probeert je direct op te vrolijken. Ergens ook wel logisch, want een gezellige Martine die lacht is veel leuker. Maar weet je, het is juist goed om eerlijk te zijn over hoe het met je gaat. Je kunt niet altijd vrolijk zijn, dat hoort nu eenmaal bij het leven. Je mag zijn wie je bent, ook als je niet lekker in je vel zit. God zal altijd van je blijven houden en dat zouden wij ook moeten doen. De Bijbel geeft niet voor niets de wijze les uit Prediker aan ons mee dat alles zijn tijd heeft.

  Bron:huisvanbelle.nl

  KITS

  Image and video hosting by TinyPic

  KITS SPAART GRAAG☻ 13 februari☻ Sparen. Dat doen kinderen uit groep 7, 7/8 en 8 van de Julianaschool in Krabbendijke. Als de 62 leerlingen wordt gevraagd wie er spaart, steekt slechts één meisje niet haar vinger op. Het Nibud, een onderzoeksbureau dat graag in de portemonnee van Nederlanders kijkt, publiceerde vorige week het Kinderonderzoek 2018. Daarin zeggen ouders van kinderen tussen de 5 en 12 jaar in 91 procent van de gevallen dat hun kroost spaart. De kinderen van de bovenbouw in Krabbendijke krijgen vrijwel even vaak zakgeld als de kinderen uit het onderzoek. Wat opvalt: 69 procent van de Zeeuwse kinderen doet wel eens klusjes voor geld. Het Nibud-onderzoek stelt dat slechts 43 procent van de kinderen euro’s krijgt voor het werk dat ze doen. In de hoogste twee klassen van de Julianaschool koopt 87 procent van de kinderen weleens iets met eigen geld. Landelijk is dat voor kinderen vanaf 5 jaar 80 procent. Een mogelijke verklaring voor de hogere percentages op de Julianaschool is dat de onderzochte groep gemiddeld ouder is dan de kinderen die worden genoemd in het Nibud-onderzoek.

  School Bus

  ZEEUWSE LEERLINGEN TESTEN DIGITALE SNUFJES IN DE JAARBEURS☻ 13 februari☻ Leerlingen van groep 7 mochten vorige week in de Jaarbeurs in Utrecht met robots, tablets en technisch lego aan de slag. Ze beleefden een lesdag in de toekomst. Ze kijken nog een beetje slaperig uit hun ogen, de 37 leerlingen van de Herman Faukeliusschool uit Middelburg. De klas zat om kwart voor 8 al in de trein. Anders zouden ze niet op tijd bij de Jaarbeurs zijn. Gelukkig stappen ze samen met juf Lisette Kruis om 10.00 uur –keurig op tijd– de grote evenementenhal binnen. De leerlingen zijn op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Dat is een tweejaarlijkse beurs over het onderwijs. Heel veel juffen, meesters en schooldirecteuren uit het hele land gaan erheen. Doordat juf Kruis een prijsvraag won, mocht ze haar leerlingen meenemen. In hal 2 is een groot klaslokaal. ”Klas voor de toekomst” staat er op een groot bord bij de ingang. Behalve normale tafels en stoelen zijn er ook grote speeltafels waar leerlingen bijvoorbeeld met lego aan de slag kunnen. Verderop loopt een robot. Johan Hof, bedenker van de ”Klas voor de toekomst”, heet de Zeeuwse leerlingen welkom. „Jullie gaan straks in groepjes van drie naar de verschillende onderdelen van het lokaal. Om het halfuur wisselen we”, legt hij uit. In een mum van tijd heeft iedereen zich over de klas verspreid.

  Bron:kits.nl

  GEZONDHEID/GEESTELIJK

   

  Scared smiley face

  SOCIALE ANGST OF PANIEKERIG? KOM IN ACTIE!☻ 8 februari☻ LAAT SOCIALE ANGST UW LEVEN NIET BEHEERSEN☻ Bent u bang om kritiek te krijgen? Of om uitgelachen te worden? En vermijd u daarom wel eens afspraken of situaties? Dan heeft u misschien last van een sociale angst. U bent zeker niet de enige. En het goede nieuws is, er is vaak iets aan te doen. RAAR VREEMD:Bij sociale angst bent u bang dat anderen u raar of vreemd vinden. Of u bent bang voor uw reactie op een situatie, bijvoorbeeld dat u gaat blozen of trillen. Een sociale angst kan in milde of sterkere vorm voorkomen. Sommige mensen vinden het eng om te spreken in het openbaar, of zien er tegenop om te telefoneren of in een restaurant te eten. Als u merkt dat dit soort angsten uw leven gaan beheersen, is het belangrijk er iets mee te doen. HOE HERKENT U EEN SOCIALE ANGST:Er bestaat helaas geen test die u vertelt of u wel of geen last heeft van sociale angst. Een angststoornistest kan u wel een inschatting van het probleem geven. Ook zijn er een aantal symptomen waar u op kunt letten:hartkloppingen,zweten,koude rillingen,benauwdheid,stotteren,maagklachten,droge mond,snellere ademhaling,hoofdpijn,paniekaanval

  Fearful

  WAT TE DOEN AAN SOCIALE ANGST? ANGST DE BAAS☻ 8 februari☻ Het belangrijkste advies bij een sociale angst is om zo veel mogelijk alles te blijven doen. Ook dingen die u spannend vindt. Juist daardoor leert u met de spanning omgaan en wordt de angst minder. Misschien geeft het u moed als u bedenkt dat de ergste angstgevoelens meestal na een uur afnemen.Wat u verder kunt doen om beter met uw angsten om te gaan:Probeer elke dag tenminste een uur te bewegen,Zorg voor voldoende slaap,Houd zo veel mogelijk een vast dagritme aan,Eet goed en gezond,Drink geen alcohol,Drink minder of geen koffie.Probeer uw angst te begrijpen. Schrijf op wat er gebeurt tijdens angstige momenten.Waar denkt u aan? Waar bent u bang voor?Ga zelf aan de slag met de online zelfhulpmodule Angst en Paniek van Stichting mirro. De zelfhulpmodule is ontwikkeld door ervaren professionals uit de geestelijke gezondheidszorg en bevat informatie, tips, tests en oefeningen. Volg de module anoniem, gewoon thuis. En wanneer het u uitkomt. Wat voelt u?Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een gespecialiseerd hulpverlener.

  I BELIEVE

  Proposal Ring

  WAAROM MOET JE STOPPEN MET PROBEREN JE VERLEDEN TE VERGETEN☻ 13 februari☻ Heb je ervaringen in je verleden die je zou willen dat je zou kunnen vergeten? Ik ook. Bijvoorbeeld: er was een tijd in mijn leven dat ik waarschijnlijk alles had gegeven, als het betekende dat ik kon vergeten dat ik in een affaire met een getrouwde man was geweest. (Ja, als een christen.) Ik dacht dat als ik de fouten die ik had gemaakt kon vergeten, het hen zou ongedaan maken - alsof de affaire nooit gebeurd was. En dan zou ik me niet zo spookachtig of gebroken voelen. Maar in het afgelopen decennium heb ik een bevrijdende les geleerd: verlossing is geen vorm van geheugenverlies. God is meer geïnteresseerd in het wissen van je schaamte dan je geheugen. Hier zijn drie theorieën waarom herinneren aan het verleden essentieel is om er van te genezen en drie manieren waarop je je verleden kunt herinneren aan Gods glorie en jouw goed - zonder schaamte.

  Gold Cross 2

  ER IS GEEN GENEZING BUITEN HET KRUIS☻ 13 februari☻ Onthouden kan een negatief punt lijken, omdat pijn, schaamte en trots doorgaans als negatief worden ervaren - of op zijn minst niet als aangenaam - gevoelens, toch? Vooral als wat privé gebeurt ook een publiek stigma draagt. Sommige mensen zouden zelfs kunnen overwegen om een ​​"andere vrouw" onvergeeflijk te zijn. Hoewel ik mijn fouten heb herkend, ben ik meer dan 10 jaar geleden weggelopen uit die relatie en spreek ik er nu openlijk over als een afschrikmiddel voor anderen. Maar dit is belangrijk: Vergeten is niet hetzelfde als genezen. Het vergeten van de ervaring die pijn, schaamte of trots oproept is niet hetzelfde als het genezen van de wond die nog steeds pijn doet, de schaamte onder ogen zien of nederigheid kiezen. En zoals mijn vriend Mamahug vanaf 40 jaar als wijselijk en christelijk hulpverlener wijselijk deelt: "Er is geen genezing buiten het kruis."Bron:ibelieve

  MOOI

  Image and video hosting by TinyPic

  LONDENSE KERK DEELT OV KAARTEN UIT AAN DAKLOZEN☻ 19 februari☻ Een kerk in Londen heeft Oyster-kaarten aangschaft voor daklozen, zodat ze warm kunnen blijven in de ondergrondse metro. Oyster-kaarten zijn net als onze OV-chipkaart, die we gebruiken om met het openbaar vervoer van a naar b te reizen. Steve Chalke, opgerichter van Oasis charity, vroeg zijn gemeente om de prijs van een kopje koffie te doneren. Met het opgehaalde bedrag van 2000 pond heeft de kerk de Oyster-kaarten aangeschaft om aan daklozen uit te delen. "We doen niet alsof dit een oplossing is voor dakloosheid", zei Chalke. "Maar dit is een noodgeval. We moeten iets doen om mensen van de straat en uit de kou te halen. Het is onmogelijk om door het centrum van Londen te lopen zonder eindeloze mensen te zien smeken, slapen onder karton en proberen te schuilen voor de bijtende koude wind en de hevige regen. We passeren ze allemaal. En als je zoals mij bent, vaak zonder geld in je zakken, weet je gewoon niet wat je moet doen."Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  DE HILARISCHE ZINDELIJKHEIDSTRAINING GAAT DE GEHELE WERELD DOOR☻ 19 februari☻ Het ouderschap is geen gemakkelijke taak. Het duurt altijd even voordat je weet wat wel en wat juist niet werkt voor de opvoeding van je kind en oplossingen voor alledaagse baby-problemen kunnen soms nogal creatief zijn. Dit is een hilarische zindelijkheidstraining. De Britse moeder Shona weet dit als geen ander. Haar hilarische zindelijkheidstraining gaat momenteel de hele wereld over. Je kind uit de luiers krijgen is vaak lastig, daarom besloot Shona op internet te zoeken naar informatie over zindelijkheidstraining. Ze ontdekte dat het handig was om de vloer naast het potje te bedekken met een beschermlaagje.Dit nam de kersverse moeder echter wel heel letterlijk op. Alle hoeken en gaten van de woonkamer werden voorzien van dit handige beschermlaagje.Bron:cip

  Bron:cip

   

  DAGELIJKSLEVEN

  Image and video hosting by TinyPic

  MANNENGROEP SEKSUALITEIT EN IDENTITEIT KOMT BIJEEN IN AMERSFOORT☻ 19 februari☻ Een fors aantal volwassenen en jongeren houdt zich bezig met het bekijken of lezen van pornografie, het chatten met erotische chatboxen of het bezoeken van een prostituee. Behalve dat dit vaak veel impact heeft op betrokkene zelf en zijn omgeving, zeker wanneer het gedrag bijvoorbeeld door een partner wordt ontdekt, kan het dwangmatig bezig zijn met seksualiteit, zelfbevrediging en pornografie voor behoorlijke verslavingsproblemen zorgen. De Vluchtheuvel biedt sinds 2008 in groepsverband en individueel hulp aan mannen die zich herkennen in een seksverslaving. Omdat blijkt dat behandeling in een groep mannen het meeste effect heeft, draait er tweemaal per jaar in de locaties Amersfoort en Dordrecht een mannengroep seksverslaving. Hierin wordt door middel van een speciaal ontwikkelde methode de seksverslaving en indien mogelijk, ook onderliggende problemen en oorzaken aangepakt. De datum van de eerst avond is 26 maart 2019. Er is ook een hulpaanbod voor vrouwen die hiermee worstelen. Kijk hiervoor op onze website of mail naar info@secretariaat.nl. Voor meer informatie kan er ook gemaild worden naar dit mailadres. bron:stichtingdevluchtheuvel.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  EEN LIEFDEVOLLE FIJNGEVOELIGE HOUDING IS ONONTBEERLIJK: HOE GEEF JE KRITIEK☻ 19 februari☻ "Je komt de kerk uit en je voelt je sterk aangesproken door de preek. Je loopt naar buiten en de eerste die je spreekt, kijkt je meewarig aan en maakt duidelijk dat hij de preek maar ‘niks’ vindt. Een vernietigend oordeel. Wat moet je hier nu mee," vraagt Anne Pals zich af in De Waarheidsvriend. "Kritiek functioneert in de gemeente prima wanneer het bijdraagt aan de opbouw van de gemeente. We moeten waakzaam zijn op de prediking, zodat deze naar bijbelse maatstaven niet tekortschiet. Kritiek op de prediking is niet per definitie verkeerd, alleen is het de vraag wanneer en hoe deze gegeven wordt. Ook in de Bijbel is er sprake van kritiek en vermaning. In een pedagogische relatie is het volgens de Spreukendichter goed dat een vader zijn zoon die hij goedgezind is, vermaant wanneer dat nodig is (Spr.3:11,12).Bron:cip.

  FILM

  Image and video hosting by TinyPic

  HET PAASVERHAAL☻ 13 februari☻ Als Jezus met zijn discipelen in Getsemane aan het bidden is, wordt Hij gevangengenomen door de Romeinse soldaten. De mensen willen dat de misdadiger Barabbas wordt vrijgelaten en dat Jezus sterft aan het kruis. Na drie dagen gebeurt het grote wonder: Jezus staat op uit de dood en is weer levend! De discipelen kunnen het maar nauwelijks geloven. Als Jezus naar de hemel gaat, krijgen de discipelen de opdracht iedereen te vertellen over Gods liefde en vergeving. Beleef dit bijzondere Paasverhaal in blokjes: gemaakt met LEGO en compleet Nederlands ingesproken ! www.gospel.nl

  NIEUWS

  justitie

  GOEDEVRIJDAG GELDT NIET VOOR KATHOLIEKEN☻ 28 januari☻ Dat in Oostenrijk Goede Vrijdag voor de katholieken niet een betaalde feestdag is, vindt het Hof van Justitie een vorm van discriminatie.In Oostenrijk is Goede Vrijdag alleen een betaalde feestdag voor leden van de oudkatholieke Kerk, de evangelisch-methodistische Kerk en nog twee andere evangelische kerkgemeenschappen. Als leden van deze kerken die dag werken, hebben ze recht op een feestdagbonus. Een werknemer die op Goede Vrijdag had gewerkt, maar daarvoor de door hem gevraagde toeslag niet had gekregen, vond dat discriminerend en zocht het hogerop. Het hof oordeelt dat ook katholieken en niet-christenen in Oostenrijk op Goede Vrijdag vrij horen te zijn.Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  OPNIEUW GROEI LEDENAANTAL CHRISTENUNIE☻ 24 januari☻ De ChristenUnie telt per 1 januari 2019 25.170 leden. Daarmee is de partij al voor het derde jaar op rij in ledenaantal gegroeid. Partijvoorzitter Piet Adema: “We zijn blij en dankbaar met de groei die we als partij door mogen maken. Geweldig dat we ook in het afgelopen jaar, het eerste volledige jaar in deze coalitie, de ledengroei hebben kunnen doorzetten. Mensen herkennen zich in ons christelijk-sociale geluid en zien wat we daarmee voor ons land kunnen doen. Door de steun van leden kunnen we onze boodschap sterker en sterker laten horen."Niet alleen het ledenaantal groeit. Ook de invloed van de partij wordt groter. De ChristenUnie doet ook steeds vaker mee in colleges in gemeenten. Piet Adema: “De ChristenUnie groeit op alle niveaus. We hebben steeds meer ChristenUnie-vertegenwoordigers door het hele land. Daar ben ik dankbaar voor. We zien steeds meer hoe de ChristenUnie in de landelijke politiek, de gemeenten en de provincie het verschil kan maken.”

  Image and video hosting by TinyPic

  SLIMME APP TOO GOOD TO GO STOPT VOEDSELVERSPILLING☻ 24 januari☻ Ieder jaar wordt wereldwijd een derde van al het geproduceerde voedsel weggegooid. Bij Too Good To Go willen ze een einde te maken aan voedselverspilling. Dankzij Too Good To Go zijn al miljoenen maaltijden gered! Houd je van lekker eten tegen een lage prijs? Wil je goede suggesties, ben je nieuwsgierig en zet je je graag in voor een goed doel? Dan is de app is ongetwijfeld iets voor jou! Hoe werkt het? 1. Selecteer een winkel bij jou in de buurt en bestel en betaal gemakkelijk via de app. 2. Haal je eten op tijdens de ophaaltijd. 3. Trakteer jezelf op de verrassende inhoud. Geniet van je eten! Bovendien heb je ook nog eens bijgedragen aan een duurzamere samenleving, eet smakelijk! Too Good To Go bij jou in de buurt Kijk in de app of er bij jou in de buurt locaties zijn en ontdek restaurants en winkels die je nog niet kende. Geniet van de magic box met vrienden en familie. Je kunt in de app ook een lijst met favorieten maken, zodat je niets hoeft te missen. Op de kaart in de app kun je gemakkelijk zien welke locaties bij jou in de buurt zijn.Bron:christelijknieuws.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  ALTIJD EEN LEKKERE VERRASSING☻ 24 januari☻ Too Good To Go werkt met partners waar vers eten wordt gemaakt - van traiteurs tot lokale restaurants en onafhankelijke bakkerijen die genoeg hebben van het weggooien van hun ambachtelijk gemaakte broden, maaltijden en taarten. Via de Too Good To Go app bestel je gemakkelijk een magic box. Dat is een doos of tas (neem je eigen tas mee!) die gevuld wordt met lekker eten: broodjes, baguettes, groenten, salades, juices, couscous, sushi of misschien wel een compleet tapas menu... Of het nu als hapje is of voor een complete maaltijd, het is altijd een lekkere verrassing!Betalen In de app betaal je je eten gemakkelijk met PayPal of met je creditcard. Geschiedenis Too Good To Go is in 2015 ontstaan in Denemarken en de app is al live in Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, Zwitserland en Engeland. 200.000 maaltijden gered Too Good To Go: 'Twee weken geleden bereikten we de magische mijlpaal van 200.000 geredde maaltijden in Nederland! We zijn zo ongelooflijk blij met en trots op onze community die dit samen met de lokale ondernemers bij elkaar gered hebben! Daarmee is een CO2-uitstoot voorkomen van 30.000 uur douchen, 40 uur autorijden of zelfs 3 vluchten naar de maan! Dankjewel!" Image and video hosting by TinyPic

  VAKANTIEPARK DE KLEINE BELTIES WINT GOUDEN ZOOVER AWARD☻ 24 januari☻ Afgelopen week werd Vakantiepark De Kleine Belties uit Hardenberg opnieuw bekroond met een Gouden Zoover Award. De Zoover Awards worden elk jaar tijdens de vakantiebeurs in Utrecht uitgereikt. Voor De Kleine Belties is dit de tweede keer op rij dat zij een Gouden Zoover Award hebben gewonnen. Mede-eigenaar Sietse Hakkers vertelt: "Deze prijs is voor ons extra bijzonder omdat het een publieksprijs betreft. De Gouden Zoover Award wordt gegeven op basis van recensies. Om in aanmerking te komen moet je sowieso hoger dan een 9 scoren. Wij zijn dan ook erg dankbaar dat onze gasten ons beoordelen met dit mooie rapportcijfer. Afgelopen jaar vierden wij met onze gasten onze 70ste verjaardag, een mooiere afsluiting van dit jubileumjaar hadden wij ons niet kunnen wensen" Vakantiepark De Kleine Belties maakt zich met een nieuw gedeelte op het park klaar voor de toekomst. Dit jaar zijn wij begonnen aan fase 2 van ons nieuwe Bospark, wij doen ons best om dit hoge rapportcijfer vast te houden en onze gasten elk jaar weer opnieuw te verrassen! Bron;christelijknieuws.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  VROUW EERT GOD DOOR OP ZONDAG NIET TE WERKEN, WORDT ONTSLAGEN EN ONTVANGT SCHADEVERGOEDING VAN 21 MILJOEN DOLLAR☻ 21 januari☻ Marie Jean Pierre weigerde op zondag in een hotel te werken, omdat ze daarmee God eert. Ze werd daarom ontslagen door het Conrad Hotel in Miami, Florida. Ze diende een aanklacht in wegens schending van haar religieuze rechten. Nu heeft ze 21 miljoen dollar ontvangen als schadevergoeding. "Ik houd van God. Nee, ik kan zondag niet werken, want zondag eer ik God”, zei Haïtiaanse immigrant Marie (60) volgens The Christian Post. De jury van de rechtszaak vond dat het desbetreffende hotel wraak nam tegen Pierre toen ze haar ontsloeg, omdat ze niet in staat was om op zondag te werken. Het hotel was zich bewust van haar betrokkenheid bij de Soldiers of Christ Church, die haar ervan weerhield om op zondagen te werken.De vrouw werkte van 2006 tot 2016 in het hotel. Ze werkte als afwashulp in de keuken. Het duurde tot 2015 voordat haar keukenmanager, besloot dat ze op zondag zou moeten werken. Haar collega’s ruilden met Pierre, maar haar manager eiste dat ze op zondag kwam opdagen. Het hotel beweerde dat ze was ontslagen wegens “wangedrag, nalatigheid en afwezigheden".De jury stelde haar in haar gelijk, ze heeft 21 miljoen dollar ontvangen als schadevergoeding. Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  CHRISTENUNIE WIL DIRECTE STOP OP UITZETTEN ASIELKINDEREN☻ 21 januari☻ Nu ook regeringspartij CDA een versoepeling wil van het kinderpardon, moeten er in Nederland voorlopig geen kinderen het land worden uitgezet, vindt de ChristenUnie. ”Drie van de vier partijen uit de coalitie zeggen nu dat het kinderpardon te streng is. We moeten dus snel om tafel om dit te bespreken”, zegt Kamerlid Joël Voordewind maandag in dagblad Trouw. Afgelopen zaterdag pleitten CDA en D66 ervoor dat het pardon ruimer wordt toegepast, waardoor meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. Maar staatssecretaris Mark Harbers (Asiel) liet direct al weten dat er wordt vastgehouden aan de afspraken uit het regeerakkoord. Maar de ChristenUnie vindt dat Harbers nu pas op de plaats moet maken. Ook omdat op dit moment een commissie onderzoek doet naar de problemen van het huidige asielsysteem. "We moeten sneller duidelijkheid geven en kinderen niet nog een half jaar in onzekerheid laten," aldus Voordewind.Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  NIEUW EO SERIE MENSJESRECHTEN ZET KINDERRECHTEN CENTRAAL☻ 21 januari☻ Ieder kind heeft recht op een gelukkig leven. Dat staat in het Kinderrechtenverdrag. Maar de realiteit is anders. Er kan van alles gebeuren waardoor geluk in de knel komt. Daarover gaan de zes nieuwe afleveringen van ‘Mensjesrechten’. De serie voor en over kinderen, waarin verhalen van kinderen over de hele wereld centraal staan. Hoewel hun levens niet gemakkelijk zijn, dromen ze over een mooie toekomst waarin ze zich fijn en veilig kunnen voelen. Daar gaat ‘Mensjesrechten’ over. De nieuwe serie ‘Mensjesrechten’ speelt zich zowel in Nederland af als in andere landen. ‘Mensjesrechten’ laat zien dat waar kinderrechten op het spel staan, deze dromen van levensbelang zijn. ‘Mensjesrechten’ wordt gemaakt met verschillende organisaties zoals SOS Kinderdorpen, het Liliane Fonds en andere organisaties die zich inzetten voor het welzijn van kinderen.Eerdere series ‘Mensjesrechten’ ontvingen internationale en nationale prijzen een ‘Rockie Award’ en ‘Prix Jeunesse’. De documentaires van 'Mensjesrechten' zijn te zien bij verschillende buitenlandse omroepen.Bron:cip

   

  weetjeselkedag
  HOOP IS DE ENIGE WAT STERKER IS DAN ANGST
  ☻☻8 februari☻☻
  Image and video hosting by TinyPic
  WANT DE DOOD VAN EEN MENS MAAKT MIJ NIET BLIJ. GA DUS OP EEN GOEDE MANIER LEVEN, ZODAT JULLIE IN LEVEN BLIJVEN. Ezechiël 18:32
  19-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God gebruikt mijn gebrokenheid om een stem te zijn voor prostituees

  GOD GEBRUIKT MIJN GEBROKENHEID OM EEN STEM TE ZIJN VOOR PROSTITUEES weetjeselekedag

  Zes meiden en twee jongens van Salvation Dance Centre voerden een indrukwekkende dans op om aandacht te vragen voor prostitutie en mensenhandel. Choreografe Elza: “Met onze dans willen we vrouwen die vastzitten in de prostitutie een stem geven.”

  Image and video hosting by TinyPic

  “Prostitutie heeft me altijd al diep geraakt: hoe kan het dat we dit in ons land accepteren? Sommigen zeggen dat het vrijheid is om ‘sekswerker’ te kunnen worden. Dat prostituees zelf voor hun werk hebben gekozen. Dat geloof ik gewoon niet! Helemaal niet toen ik me voor de choreografie van deze dans meer ging verdiepen in prostitutie. Ik dacht: ‘Hier zit een verhaal achter.’

  WIE BEN JE DAN NOG

  “Zelf ken ik een deel van de gebrokenheid die veel prostituees ervaren. Ik ben namelijk seksueel misbruikt. Toen ik hoorde dat 90% van de vrouwen die vastzitten in prostitutie seksueel misbruik hebben meegemaakt, schrok ik daar enorm van. Misbruik heeft een enorme impact op je identiteit. Het wordt een deel van jezelf, verpakt in schaamte, pijn en schuld. Sommige vrouwen die misbruikt zijn, denken dat ze voor de prostitutie bedoeld zijn. Op die manier kunnen ze ermee dealen. Het is veel makkelijker om te zeggen dat je ervoor gekozen hebt, dan dat je jezelf onvrijwillig verkoopt. Je pijn confronteren is enorm lastig, want wie ben je dan nog? Maar wat ben ik dankbaar dat God mij heeft geholpen om het misbruik niet te laten bepalen wie ik ben! Hij heeft zoveel delen van mijn hart genezen. Nu gebruikt Hij mijn gebrokenheid en verleden ten goede.”Bron.Eva

  19-02-2019 om 16:43 geschreven door dagelijks


  Categorie:Persoonlijk
  >> Reageer (1)
  13-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elise was jarenlang depressief: Boos verdrietig en wanhopig bad ik tot God

  ELISE WAS JARENLANG DEPRESSIEF: BOOS VERDRIETIG EN WANHOPIG BAD IK TOT GOD

  Haar dagen waren donker. Verschrikkelijk donker. Ze zat heel diep in de put. Ze voelde enkel leegte, zinloosheid. Ze had geen perspectief, zag geen lichtpuntjes. Stel je een eindeloze tunnel voor waar je niet uit kan. Elise Brouwer zat jarenlang opgesloten in de tunnel van depressie. Ze schreef het boek ‘Woestijnregen – dagboek voor donkere dagen’ om zichzelf en anderen te bemoedigen.

  “Voor iemand die het niet kent, zijn die donkere dagen niet te bevatten. Ik kan het uitleggen, maar woorden schieten te kort. Ik had geen enkele mogelijkheid om te ontsnappen uit die tunnel”, begint Elise bij haar thuis op de bank rustig te vertellen. Met een kopje thee in de hand en de verwarming lekker hoog praten we over lijden, depressie, angsten en Gods liefde. Bij iedere vraag denkt ze diep na voordat ze antwoordt.

  Image and video hosting by TinyPic

  DEPRESSIEF

  Zo’n 4,5 jaar geleden was Elise drie jaar getrouwd met Jeroen. Ze werkte toen (en nog steeds) in het onderwijs. Op de pabo geeft ze Engels en Nederlands. Toen kwam ze in een depressie. “Dat was afschuwelijk.” Elise had vanaf haar pubertijd last van overmatig zweten, oftewel hyperhydrosis. “Ik deelde dat nooit met anderen uit onzekerheid en schaamte. Behalve bij mijn man. Ik worstelde er vooral zelf mee.” Ze besloot zich te verstoppen. “Dat maakte dat ik nog somberder en wanhopiger werd. Artsen namen me niet serieus. Dus ik dacht dat ik me aanstelde.”

  Ze besloot haar moeder te bellen om erover te praten. Zo’n belletje lijkt eenvoudig, maar voor Elise was dat allerminst het geval. Ze komt uit een traditioneel gezin, met twee broers en een zus, uit Breda. Thuis was het lastig om over persoonlijke dingen te praten. Dat telefoontje was daarom een grote stap. “Toen ging de deksel van de put. Ik wist niet dat er zoveel dieper zat.”

   

  IDENTITEIT

  Ik wist niet wie ik was. Ik had geen pubertijd gehad, omdat ik niet lastig wilde zijn. Ik wilde niet nog meer druk op mijn ouders leggen, omdat ik zag dat ze het pittig hadden. Als je altijd zorgt, kom je niet aan jezelf toe”, vertelt ze wijs. Haar vader werkte fulltime als jurist, haar moeder was huisvrouw. “Mijn moeder had het vaak moeilijk. Als kind zorgde zij ook voor haar moeder. Ik had hetzelfde met haar. Als een kind ziet dat haar moeder lijdt, ga je je op een bepaalde manier gedragen. Ik trok me terug.” Toen Elise die eerste keer haar moeder belde, hoorde ze de stem van God. “Ik hoorde God spreken, Hij zei: ‘Nu is er ruimte voor een nieuwe generatie’. Dat was heel bijzonder, iets werd doorbroken.”Bron/puurvandaag


  De Bijbel vertelt ons dat we vervuld moeten zijn van vreugde en lof (Filippenzen 4:4Wees altijd blij in de Heer-God! Ik zeg het nóg een keer: wees blij!; Romeinen 15:11- En nog weer ergens anders: "Volken en landen, prijs de Heer! Laten alle mensen Hem prijzen!"), dus het is duidelijk dat God de bedoeling heeft dat wij allemaal vreugdevolle levens leiden. Dit is niet gemakkelijk voor iemand die aan een situationele depressie lijdt, maar dit kan verholpen worden door middel van Gods geschenk van bidden, Bijbelstudie en -toepassing, praatgroepen, thuisgroepen, gemeenschap met andere gelovigen, de belijdenis van onze zonden, vergeving en therapie.

  13-02-2019 om 16:33 geschreven door dagelijks


  Categorie:Ziekten
  >> Reageer (2)
  08-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen met God gaan leven

  HOE ZORGEN WE ERVOOR DAT ONZE KINDEREN MET GOD GAAN LEVEN

  Als ouders die hun kinderen het geloof willen meegeven verlangen we ernaar dat onze kinderen zelf met God gaan leven. We hopen dat ze een eigen relatie met God opbouwen en Hem als hun Vader, Voorziener en beste Vriend gaan beschouwen, zodat ze vervolgens Zijn liefde weer kunnen uitdelen aan anderen. Maar hoe zorgen we ervoor dat onze kinderen met God gaan leven?  

  kinderen

  In 1 Korinthe 11:1 (NBV) lezen we: ‘Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg’.

  Kinderen imiteren mensen om hen heen. Dat is de manier waarop ze leren hoe het leven werkt. Op jonge leeftijd doen ze dit heel direct in allerlei kleine dingen. Onlangs was ik op pad met het zoontje van vrienden van ons (twee jaar). We waren door het park gelopen en er zat wat vuil aan mijn schoen, dus dat veegde ik er even af.

  Zijn schoenen moesten natuurlijk ook schoongemaakt worden. Ik at een appel en had voor hem een banaan bij me, maar nee, hij wilde ook een appel. Prachtig om te zien hoe hij me in heel veel dingen nadeed. Worden kinderen iets ouder, dan zit het vaak meer in hun houding. Een jongetje dat ik ken is altijd heel behulpzaam naar andere kinderen, een mentaliteit die hij overgenomen heeft van zijn ouders.

  VOORBEELD

  Ons voorbeeld is dus belangrijk. Dat werkt ook zo in de geloofsopvoeding van onze kinderen. De beste investering die we daarom kunnen doen, is om zelf navolgers van Christus te zijn. Hoe ziet jouw eigen relatie met God eruit? Lees je regelmatig in de Bijbel en zien jouw kinderen dat? Dank je God en betrek je Hem bij situaties in je leven? Dien je Hem in de kerk? Groei je in je geloof? Je kinderen zullen jouw liefde voor Hem proeven en imiteren.

  BIJBELVERHALEN

  Natuurlijk is het leuk om Bijbelverhalen voor te lezen, om Bijbelse knutselwerkjes te maken met je kinderen en samen liedjes te zingen. Maar het meegeven van zoveel mogelijk kennis is niet de kern van geloofsopvoeding. Het belangrijkste is dat je door alles heen laat merken wie God voor jou is. Vertel je kinderen wat een verhaal voor jou betekent of hoe jij merkt dat God in jouw leven aanwezig is. Leg ze eens uit waarom jij zo graag andere mensen dient.

  Die echtheid, dat is waar kinderen naar verlangen en wat het geloof aantrekkelijk maakt voor hen. Juist in de huidige tijd waarin kinderen veel voorbeelden zien via sociale media, is het belangrijk dat wij als ouders onze kinderen een sterk voorbeeld geven om na te volgen. Hoe mooi zou het zijn als we allemaal in het nieuwe jaar onze kinderen laten zien dat wij investeren in onze persoonlijke relatie met God en zo een levend voorbeeld voor hen zijn!Bron:cip levensverhalen

  In de Bijbel spreekt God tot mensen. Eigenlijk jouw persoonlijk boek om God nog beter te leren kennen. Door de Bijbel komt Zijn stem tot ons

  08-02-2019 om 13:47 geschreven door dagelijks


  Categorie:Kinderen
  >> Reageer (5)
  01-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.We kunnen het bestaan van God niet bewijzen

   

  God1

  WE KUNNEN HET BESTAAN VAN GOD NIET BEWIJZEN

  Jan Rein vertelt verder over een van de belangrijkste uitgangspunten van het blad: "Veel wetenschappers gaan uit van het naturalisme, het paradigma dat ervan uitgaat dat alles verklaard kan worden door (meetbare) natuurlijke verschijnselen. Wetenschap werkt ook alleen als we niet meteen overal God bij halen als verklaring. Toch is een overkoepelend en samenbindend verhaal (dat niet wetenschappelijk, maar levensbeschouwelijk is) onmisbaar om wetenschap te laten functioneren en de afzonderlijke wetenschappelijke puzzelstukjes aan elkaar te leggen. Kortom, welke foto plakken we op de puzzeldoos en welke past het best bij de puzzelstukjes? Wij ervaren dat de foto die de Bijbel ons geeft heel goed past, al zijn er nog moeilijke stukken genoeg en is de puzzel nog lang niet af. We vinden het belangrijk dat christenen hiervan op de hoogte zijn. Daarom maken we voor hen Weet Magazine, maar ook omdat we "gewoon" een populair wetenschappelijk magazine willen maken voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het schijnbaar onverklaarbare en naar alledaagse zaken: hoe steekt iets in elkaar?"

  Jan Rein vervolgt "Wij kunnen het bestaan van God niet bewijzen, net zomin als ik experimenteel kan bewijzen dat mijn vrouw Willeke van mij houdt. Als iemand dat in twijfel trekt, zal ik er alles aan doen om dat wel aan te tonen. Zo is het ook wanneer er wordt beweerd dat alles door evolutie is ontstaan. Dat tast Gods Naam aan. Daarom is er voor Weet een taak weggelegd. Het gaat ons om de waarheid van de Bijbel."

  De Bijbel dient volgens Jan Rein gebruikt te worden als een kader waarbinnen wetenschappelijke modellen moeten werken. Daarom kun je verschillende creationistische modellen hebben die in details verschillen, maar allemaal de Bijbel als uitgangspunt hebben. Bron:uitdaging

  01-02-2019 om 14:53 geschreven door dagelijks


  Categorie:Geloof/Godsdienst
  >> Reageer (4)
  28-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus is gestorven voor de zondaars, maar hij had dat niet nodig

  JEZUS IS GESTORVEN VOOR DE ZONDAARS, MAAR HIJ HAD DAT NIET NODIG

  Lees het verhaal over Christiaan die uit verveling uit een christelijke boek begon te lezen. De schrijver in dat boek gaf aan dat je met God kan praten. Christiaan nodigde God uit om Zich aan Hem kenbaar te maken.

  Christian Tan, voorganger, groeide op in een gelovig gezin. Dit betekende niet dat hij in zijn jeugd ook zélf veel met het geloof bezig was. Christian: "Ik dacht: het zal wel waar zijn, maar ik hoef er niks mee te doen. Toen kwam er een wonder waar ik zelf niet naar op zoek was." Christian vertelt in gesprek met Jan van den Bosch over die grote verandering in zijn leven.

  bidden-in-natuur

  ALS U ECHT BESTAAT

  Christian: "Ik had een familieweekend en toen iedereen op bed lag, ben ik uit verveling een christelijk boek gaan lezen. Ik bladerde en de schrijver had het erover dat je met God kon praten en dat Hij dan ook antwoord geeft. Dat avontuurlijke sprak me aan. Maar tegelijkertijd vroeg ik me af: waarom maakte ik dat niet mee? Ik merkte nooit wat van God! Op een avond zei ik: ‘Nu wil ik het weten. God als U echt bestaat, als zoiets ook voor mij is, geef me dan een teken. Laat me zien wat ik mis.’ Plotseling voelde het alsof iemand de kamer binnenkwam. Daar gebeurde iets waar ik best wel van schrok. Ik wist dat het God was. Het was zó intens. Ik had weleens van het woord ‘heilig’ gehoord, maar op dat moment voelde ik wat die heiligheid inhield. De puurheid en zuiverheid van God."

   

  GOEDE JONGEN

  Christian vervolgt: "Het was ook alsof het licht aanging bij mezelf. Ik was toch een goede jongen? Maar dat stortte helemaal in elkaar. Mijn hele hart werd binnenste buiten gekeerd. Vroeger dacht ik: ‘Jezus is gestorven voor de zondaars, dat is een mooi verhaal voor de zondaars, maar ik heb dat niet nodig. Het was of mijn egoïsme, mijn arrogantie, mijn trots, op dat moment in mijn gezicht werd gedrukt en ik zag hoever dat bij Gods liefde vandaan stond."

   

  VOORGANGER

  Vandaag de dag is Christian voorganger en kerkplanter. Christian: "Ik vertel als voorganger mijn eigen verhaal. Dat je blij van het geloof wordt, dat je mensen gaat vergeven, dat je dingen aankan, met kracht van boven. Op die ene bewuste avond heb ik het doel van mijn leven gevonden. En dat heb ik nog steeds. Mijn droom is om 100 kerken in tien jaar te stichten. En ik geloof dat dat mogelijk is!" Bron:cip/levensverhaal

  28-01-2019 om 13:43 geschreven door dagelijks


  Categorie:Geloof/Godsdienst
  >> Reageer (2)
  24-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft het recht ons geen seconde meer te laten leven

  GOD HEEFT HET RECHT ONS GEEN SECONDE MEER TE LATEN LEVEN

  We zijn zondaren. De Heidelbergse Catechismus noemt een zondaar ellendig. Maar we zijn niet reddeloos verloren. Er is genade! „Gods genade is heel bijzonder”, zegt Louise Harkes (16) uit Ede.

  Louise heeft plannen genoeg. Over twee jaar hoopt ze het vwo op de Jacobus Fruytier in Apeldoorn af te ronden. Dan wil ze accountancy gaan studeren aan Nyenrode Business University. „Eerder overwoog ik studies zoals rechten en criminologie. Omdat ik justitie ook interessant vind. Maar ik kwam er achter dat economische onderwerpen toch beter bij mij passen.”

  Louise heeft nagedacht over de manier waarop de rechtspraak functioneert in Nederland. Een rechtszaak heeft ze nog nooit bijgewoond. „Uit ervaring weet ik niet hoe dat gaat. Maar ik vind het belangrijk dat er op een eerlijke manier recht wordt gesproken. Zo weet iedereen dat crimineel gedrag niet wordt getolereerd. Soms, vind ik, kan een straf kwijtgescholden of verminderd worden. Bijvoorbeeld wanneer iemand wordt gedwongen een misdaad te plegen.”

  Aan het einde van ons leven zal er eveneens een rechtszaak plaatsvinden. „Elk mens wordt uiteindelijk berecht. Iedereen moet na de dood voor Gods rechterstoel verschijnen. Gelukkig is er in deze rechtszaak genade mogelijk, anders zou niemand aan de eeuwige straf ontkomen.”

  Image and video hosting by TinyPic

  Fouten

  Als vanzelf gaat het gesprek verder over genade. „Gods genade is iets bijzonders. Als mensen willen we dat anderen die ons iets aandoen goed gestraft worden. Kleine dingen kunnen we soms vergeven, maar bij grotere misdaden willen we niet dat de dader er onderuit komt. Terwijl we zelf ook fouten maken. God Zelf heeft nog nooit iets fout gedaan, maar is toch zo genadig dat Hij onze zonden wil vergeven. Niet alleen de kleine misstappen, maar ook de grootste misdaden zijn voor Hem niet te groot om te kunnen vergeven.”

  Onze tijd wordt ook wel genadetijd genoemd. Hoe moet je daarmee omgaan? „God heeft het recht om ons geen seconde langer meer te laten leven. Omdat we zo veel verkeerd hebben gedaan. Toch geeft Hij nog tijd om Zijn genade te zoeken, zodat we na ons leven niet voor eeuwig gestraft worden. Als Hij genade geeft, mogen we God daar voor danken. Daaraan moeten we zo veel mogelijk tijd besteden. Vaak gebeurt dit niet, omdat er andere dingen zijn waar we ons in dit leven druk over maken en mee bezig houden.”

  „Het lied ”Amazing grace” is een mooi en bekend lied over Gods genade. In het lied staat dat zelfs een ”wretch”, een ellendeling, nog gered kan worden. Door genade worden de ogen van een verloren mens geopend voor de zonden. En wordt hij daar bang voor, zodat hij God gaat zoeken en uiteindelijk door Hem gered wordt.”Bron:puntuit.nl

  24-01-2019 om 15:33 geschreven door dagelijks


  Categorie:Geloof/Godsdienst
  >> Reageer (3)
  21-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Record aantal bezoekers voor VOC museum schap halve MAEN

  RECORD AANTAL BEZOEKERS VOOR VOC MUSEUM SCHIP HALVE MAEN

  HOORN - Het Westfries Museum en Halve Maen hebben vorig jaar samen ruim 61 duizend bezoekers getrokken: een record.

  De Halve Maen werd in 2018 zo'n 20 duizend keer bezocht. Het schip ligt sinds 2016 in Hoorn. Al een paar jaar is er een structurele stijging te zien in de bezoekeraantallen. Het aantal museumbezoekers blijft daarbij stabiel.

  Image and video hosting by TinyPic

  Warme zomer

  Velen bezochten deze zomer de tentoonstelling Lage Landen waarbij werken uit het Rijksmuseum te zien waren. Ondanks de uitzonderlijk warme zomer, wisten velen het museum te vinden: "De zomer is traditioneel de periode waarin we de meeste bezoekers hebben. Ondanks de warme zomer hebben we ons bezoekersaantal op peil gehouden", aldus museumdirecteur Ad Geerdink.

  Jaar van de Gouden Eeuw

  2019 is landelijk uitgeroepen tot Jaar van de Gouden Eeuw waarbij Hoorn zich als Stad van de Gouden Eeuw profileert. Het Westfries Museum speelt daarin een belangrijke rol. "Op 30 mei is het precies 400 jaar geleden dat op initiatief van onze stadgenoot Jan Pieterszoon Coen aan de andere kant van de wereld de nieuwe stad Batavia werd gesticht."

  Eind mei zal er daarom een Virtual Reality tour komen over Batavia. Ook zullen er in de loop van 2019 verschillende tentoonstellingen te zien zijn die in het teken staan van 400 jaar Batavia. Bron:NHnieuws.nl

  21-01-2019 om 15:22 geschreven door dagelijks


  Categorie:Plaatsen
  >> Reageer (1)
  16-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bakermat van de Nederlandse calvinistern

   

  bekermat

  BAKERMAT VAN DE NEDERLANDSE CALVINISTEN

  De Tweede Wereldoorlog beroofde Emden van al het uiterlijk schoon, maar voor Nederlandse calvinisten blijft het stadje bijzonder. Hier werd de grondslag voor de gereformeerde kerk van de jonge republiek gelegd.

  Een straffe wind jaagt over het kale land van Oost-Friesland en drijft de wolkenmassa voorwaarts. Het woud aan windmolens dat in deze streek werd geplant, maakt overuren. In het centrum van Emden wordt de woeste luchtstroom geremd door de bebouwing rond de Ratsdelft, de binnenhaven uit de middeleeuwen.

  Een deel van de schepen in het haventje heeft een museale functie. De felrode Amrumbank Deutsche Bucht, in 1915 gebouwd op de Meyerwerf in Papenburg, functioneerde tot 1983 als drijvende vuurtoren op de Noordzee. Een spandoek laat weten dat in het restaurant aan boord glühwein wordt geschonken. De haringlogger AE7 Stadt Emden geeft bezoekers een beeld van de haringvisserij die hier ooit floreerde.

  KLEIN AMSTERDAM 

  Tot de Tweede Wereldoorlog was Emden een klein Amsterdam, met een schat aan panden uit de tijd van de renaissance en de barok. Net als in veel andere Duitse steden resteerde na de oorlog weinig meer van al dat moois. Emden lag in puin. Het werd herbouwd met baksteen en beton. Het overgrote deel van het puin verdween in de vele grachten die Emden lange tijd tot het ”Venetië van het noorden” maakten. Daar is vandaag niets meer van te zien. Bron:terdege

  16-01-2019 om 17:19 geschreven door dagelijks


  Categorie:Plaatsen
  >> Reageer (2)
  11-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.5 opmerkbare trucjes om een hele nacht door te slapen

  Hoe vaak slaap jij de hele nacht (en dan bedoelen we vanaf het moment dat je hoofd het kussen raakt totdat de wekker gaat)? Precies. Met deze trucs schijnt het echt te kunnen. Slaap lekker!

  Slapen als een roos

  Klinkt het je als muziek in de oren? Een hele nacht lang heerlijk doorslapen zonder ook maar één keer wakker te worden? Toegegeven: deze trucs zijn opmerkelijk te noemen, maar misschien toch de moeite van het proberen waard.

  Zet een kopje bananenthee

  Slaap je geregeld slecht? Trek dan eens thee van een banaan. Dat klinkt gekker dan het is. De mineralen kalium en magnesium (die in de vrucht en vooral in de schil zitten) zouden een kalmerend effect hebben. Magnesium helpt spieren te ontspannen en kalium zou rustgevend werken. Niet helemaal bewezen, maar misschien wel de moeite waard?

  Image and video hosting by TinyPic

  Trek warme sokken aan

  Echt charmant is het niet. Maar wie goed wil slapen, hoeft niet mooi te zijn. Een slechte doorbloeding kan ervoor zorgen dat sommige lichaamsdelen sneller koud worden en je zo uit de slaap houden. Een aanrader dus voor iedereen met chronisch koude voeten.

  Ga voor grijs

  Ooit overwogen de muur van je slaapkamer een ander kleurtje te geven? Dat kan effect hebben op de kwaliteit van je slaap. Vermijd felle tinten en drukke prins en ga voor kalmte met kleuren als grijs of  Heart Wood, de tint van dit seizoen. Het is een grijsachtige kleur met een roze ondertoon en nuances van paars en cacao. In dit artikel lees je hoe je deze nieuwe kleur mooi kunt combineren.

  Pak die kramp aan

  Wie er last van heeft, weet hoe vervelend het is: nachtelijke beenkrampen. Ze kunnen je ’s nachts flink wakker houden. En dan hebben we het nog niet eens over de pijn die het veroorzaakt. Gelukkig is een simpel huis-tuin-en-keukenmiddeltje tegen de kramp. En dat middel is getest.

  Neem een hond of kat

  Een huisdier op de slaapkamer zorg voor een betere nachtrust. En nee, dan bedoelen we niet dat de kat of hond er gezellig bij komt liggen. Juist als het dier niet ín je bed ligt maar op de grond, zou daar een rustgevende werking vanuit gaan die zorgt dat we stukken beter slapen. En ja, dat is dus echt bewezen.

  Gouden tip om in slaap te vallen

  Word je toch weer wakker? Dan hebben we een tip om meteen weer in te slapen.

  We schreven er al eerder over: binnen een minuut in slaap vallen doe je met een simpel trucje. Dr. Andrew Weil van de beroemde Amerikaanse Harvard Universiteit ontwikkelde de ‘4-7-8-ademtechniek’ op basis van een oude yogatruc. Het is even oefenen, maar deze ademtechniek zou ervoor zorgen dat weerstand in je lichaam verdwijnt, met ontspanning als gevolg. Hier lees je hoe het werkt.  Eén, twee drie en slaap.

  Welterusten…Bron: Margriet

   

  De Heer/God geeft het zijn geliefden in de slaap.

  Psalm 127: 2

  Eén van de prachtige dingen die de Bijbel in deze Bijbelteksten openbaart, is dat slaap een geschenk is van God aan degenen die Hij liefheeft.

  11-01-2019 om 17:11 geschreven door dagelijks


  Categorie:Gezondheid
  >> Reageer (2)
  06-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Alcohol en medicijnen

  Een wijntje bij het eten, een biertje in de kroeg of een lekker borreltje om de dag mee af te sluiten. Over het algemeen kan een drankje niet veel kwaad, maar als je medicijnen slikt is het verstandig om voorzichtig te zijn met alcohol. Wanneer kun je het zelfs beter helemaal laten staan?

  medicijnen2

  Dat alcohol een effect heeft op je lichaam verbaast je waarschijnlijk niet. Iedereen heeft zich waarschijnlijk wel eens licht in het hoofd, vrolijk en praatgraag gevoeld na een drankje teveel, maar er gebeurt nog meer.

  Alcohol komt via de slokdarm, maag en dunne darm in het bloed en verspreidt zich vervolgen door het hele lichaam. Het kan dan dus ook overal effect hebben, bijvoorbeeld op de lever, de bloedsuikerspiegel, hart- en bloedvaten, bloedstolling en de hersenen. Leeftijd, geslacht, lichaamsgewicht, conditie maar ook de situatie bepalen hoe heftig je reageert.

  De manieren waarop alcohol en medicijnen elkaar beïnvloeden, kun je grofweg in vier categorieën verdelen.

  • Geneesmiddelen kunnen de afbraak van alcohol vertragen, waardoor de alcohol langer in het lichaam blijft. Je kunt dit merken door bijvoorbeeld een warm en rood gezicht, misselijkheid, hoofdpijn, daling van de bloeddruk, duizeligheid en hartkloppingen.
  • Alcohol kan de afbraak van sommige geneesmiddelen vertragen, waardoor deze langer in het lichaam blijven. Je krijgt dan hetzelfde soort effect als bij een overdosering van een het middel.
  • Alcohol kan de afbraak van sommige geneesmiddelen versnellen, hierdoor vermindert de werking van het middel.
  • Alcohol kan de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel versterken. Dit zie je bijvoorbeeld bij middelen die je suf maken en het concentratie- en reactievermogen verminderen.
  • <a href="https://www.animaatjes.nl/plaatjes/alcohol"><img src="https://www.animaatjes.nl/plaatjes/a/alcohol/alcohol2.gif" /></a>

  PIJNSTILLERS

  Veel pijnstillers, zoals de NSAID's ibuprofen, diclofenac en naxoproxen, irriteren het maagslijmvlies. In combinatie met alcohol zul je eerder last krijgen van je maag. Ditzelfde geldt voor acetylsalicylzuur (aspirine). Deze pijnstillers verdunnen ook het bloed, waardoor het langzamer stolt als je een wondje hebt. Alcohol verwijdt de vaten, waardoor je dan nog langer zult bloeden.

  Paracetamol kun je in combinatie met alcohol in principe gewoon gebruiken. Alleen mensen die overmatig alcohol gebruiken, moeten oppassen voor een leverbeschadiging. Chronisch alcoholgebruik zorgt ervoor dat de concentratie paracetamol toeneemt, waardoor het giftig wordt voor de lever.

  Opioïden die afgeleid zijn van morfine (ook codeïne) verdoven net als alcohol de hersenen. In combinatie versterken ze elkaar: hierdoor word je suf, slaperig en vermindert je concentratie. Bron:Margriet

  Maak zieken gezond. Laat doden weer levend worden. Genees melaatsen. Mattheüs 10:8

  06-01-2019 om 16:17 geschreven door dagelijks


  Categorie:Gezondheid
  >> Reageer (2)


  Foto

  GASTENBOEK
 • Goeiedag
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK001
 • carpe diem
 • Fijn weekend lieve Patricia
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK001

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !

  brood

  GOD

  WAAROM EEN CHRISTEN NIET HOPELOOS IS☻

  19 februari☻

  "Hoop hebben betekent vol vreugde en vertrouwen het goede verwachten. Het betekent dat je geloofsverwachting hebt dat er elk moment iets goeds kan gaan gebeuren: Wie de HEERE verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden (Jesaja 40:31)", is een passage uit het boek

  "God is op zoek naar mensen die Hem verwachten. Zij verwachten dat God hun gebeden verhoort en hen geeft wat ze nodig hebben. De hele Bijbel is doortrokken van deze hoop: Hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel (Hebreeën 6:19, NBV). Een anker wordt gebruikt om een schip op een bepaalde plaats te houden en om te voorkomen dat het door de golven een bepaalde kant op wordt gestuwd. Als de golven van twijfel over ons heen slaan en we heen en weer worden geslingerd door allerlei emoties en negatieve gedachten, angst en bezorgdheid, dan kunnen we niet zonder het anker van de hoop.

  onderwijs2

  GOD

  JEZUS IN JOU IS NIET HET EINDE VAN DE LATIJN☻

  19 februari☻

  "Jezus in jou is nooit met verkeerde been bed gestapt! Jezus in jou heeft geen moeite om de buurvrouw over Gods liefde te vertellen. Ik kan aan einde van mijn latijn zijn, maar Jezus in mij niet", zegt evangelist David de Vos in deze video.

  "Jezus heeft geen moeite met de toekomst. Hij is de hoop van de wereld. De kracht van waar God de wereld mee schiep woont in jou. In Romeinen 8:11 staat: de Geest die Jezus Christus opgewekt heeft uit de dood, in u woont. Hij zal ook uw sterfelijk lichaam levend maken."

  "Je kan je richten op wat moeilijk is en niet kan, maar ook op de oneindige kracht van Jezus in jou die je tot je beschikking hebt."

  Bron:cip


  BIJBELSTUDIE

  onderwijs

  BIJBELSTUDIE

  GOD MET ONS☻

  24 januari☻

  Het evangelie van Mattheus eindigt zoals het begint: Jezus als koning en als Immanuël. Geboren als de zoon van Koning David. Met de geboorte van Jezus is ook, zegt Mattheus, de profetie van Jesaja vervuld: Immanuël: God met ons. Nu komt uit, dat God (Jes. 7: 14) de mensen niet heeft losgelaten, maar dat Hij redding geeft. En in de laatste woorden van zijn evangelie laat Mattheus duidelijk zien, dat de koning Jezus zijn troon bestijgt. 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op (Mat th. 28 : 8) aarde' .'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld (Mat th. 28 : 20). Jezus is met ons.

  Ook vandaag. Ook morgen. Tot het einde der wereld. Jezus is met ons. Dat betekent ook: God is met ons. Want Jezus is de Zoon van God, die mens is geworden. Jezus is de zoon van David op de troon in de hemel. En de zoon van Abraham. In Hem zullen, zoals beloofd, alle volken op aarde gezegend worden. Hij is ook de Zoon van God.

  Het begin van het evangelie van Mattheus vormt een eenheid met het einde: zie de Redder van de wereld; zie de trouw van God. Zijn woorden worden bewaarheid. Zijn beloften worden vervuld.

    Rebekka

  BIJBELSTUDIE

  JEZUS DE ENIGE ZOON VAN GOD☻

  24 januari♀

  In zijn evangelie heeft Johannes veel gesprekken van Jezus met de Joden beschreven. Dat zijn vooral 'twist- gesprekken'. Jezus is dan bijzonder scherp tegen de mensen van het volk van God, vooral tegen de leiders in Israël.

  In zijn evangelie laat Johannes heel duidelijk zien, hoe de joden jezus als Messias verwerpen. 'Hij is gekomen tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.' En ook " het feit, dat Jezus de eigen, énige Zoon van God is, wordt in zijn evangelie heel sterk benadrukt. 'In den beginne was het Woord en het (Joh. 1: 1) Woord was bij God en het Woord was God.' De joden verwijten Jezus, dat Hij Zichzelf tot God gemaakt (Joh. 10 : 33) heeft, terwijl Hij een mens is. Maar Jezus houdt vol tegenover hun woede: 'Ik en de Vader zijn één'. (Joh. 10:30)


  CHRISTELIJKE VERHALEN

   

  Peace

  GELOOF IN WAT JE HOOPT☻ 24 januari☻ Bernard was gevangengenomen onder het bewind van ‘Bloody Mary’, de Engelse koningin die fel optrad tegen het protestantisme, en kreeg de doodstraf opgelegd vanwege zijn vaste vertrouwen en geloof in Jezus. Tijdens zijn gevangenschap treurde Bernard niet, maar hij getuigde van Hem en hield zijn hoop gevestigd op de tekst uit Romeinen 8: 28, een vers dat hij meerdere malen per dag uitsprak.‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.’ Romeinen 8:28♥Op weg naar zijn terechtstelling gebeurde er iets bijzonders. Bernard brak zijn been en werd weer teruggestuurd naar de gevangenis, om te wachten op zijn volgende terechtstelling. Terwijl Bernard lag te kreunen van de pijn, dreef een cipier de spot met hem en met zijn vertrouwen in de Bijbeltekst. ‘En toch is het waar’, antwoordde Bernard. ‘Alles werkt mee ten goede!’Niets was minder waar. Terwijl Bernard langzamerhand herstelde, en zijn volgende terechtstelling naderde, kwam de koningin te overlijden. Dit had grote gevolgen voor Bernard: hij werd vrijgelaten uit de gevangenis!God laat alles meewerken ten goede!

  Pharmacist

  HET VITAMINE FLESJE VAN CORRIE☻ 24 januari☻ Corrie ten Boom, een Nederlandse evangeliste, was in de oorlog door de Duitsers gevangen genomen. Samen met haar zuster Betsy kwamen ze in een kamp terecht. Daar was het leven bijna onleefbaar. Maar Corrie had drie dingen mee kunnen smokkelen, n.l. een vestje voor haar zus, die zo gauw hoestte, haar bijbel en een flesje vitamine D.Die bijbel was een grote troost. Niet alleen voor tante Corrie en haar zus, maar voor heel veel vrouwen in hun afdeling. Van het flesje vitamine deelde Betsy maar steeds uit aan iedereen die koortsig en ziek was. Dat werden er steeds meer.’t Was maar een klein bruin flesje met een smal tuitje, waaruit maar een druppel tegelijk kwam. Je kon niet zien hoeveel er nog inzat, want het glas was dik en ondoorzichtig.‘Betsy,’ zei Corrie, ‘bewaar het nou toch voor jezelf. Je hebt het zelf zo hard nodig.’Maar Betsy zei: ‘In de Bijbel staat ook geschreven over een profeet Elia, die door een vrouw geholpen werd. Haar olie raakte niet op.’Dus gingen ze maar door. Elke dag kregen tien, twintig mensen een druppeltje. Corrie snapte maar niet hoe het kwam, dat er steeds weer een druppeltje vitamine uit het flesje kwam. Het zou al lang leeg moeten zijn.Pas toen iemand vitaminetabletjes voor hen meebracht, raakte het leeg. Ze hadden het ook niet meer nodig. Corrie hield het flesje nog ondersteboven en schudde… maar er zat niets meer in.Zo heeft God voor hen gezorgd.

   


  LEVENSVERHAAL

  Image and video hosting by TinyPic

  LISETTE KREEG BOULIMIA EN HAD IN ELKE TAS LAXEERMIDDELEN☻ 19 februari☻ De 24-jarige Lisette was zeventien toen ze boulimia ontwikkelde. Ze at alles wat los en vast zat en dat moest er ook weer uit. "Ik had in elke tas laxeerpillen." De jonge vrouw vertelt haar verhaal aan LindaNieuws. “‘Wat heb jij dikke benen", zei haar vader een keer. "Die uitspraak zal ik nooit vergeten. Hij was mijn voorbeeld en ik deed alles om hem trots te maken. Toen ik klein was, mocht ik mezelf niet zijn. Zo voel ik dat. Ik wilde beroemd worden en opvallende kleding dragen, maar mijn vader adviseerde me op de achtergrond te blijven. Emoties waren taboe, die schoven we thuis onder het tapijt.”“Ik heb alles achter in m’n keel gestopt, maar de spuugreflex bleef uit. In elke tas zaten strips laxeerpillen; die slikte ik de hele dag. Na een eetbui nam ik een extra dosis. De ellende begon pas echt toen ik op kamers ging; ik kon ongestoord mijn gang gaan. Op mijn dieptepunt kreeg ik 4000 calorieën binnen per eetbui, verschillende keren per dag.”“Er zijn momenten waarop het ineens weer begint te malen. Maar het onderliggende verdriet is aangepakt. Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  JUDITH HEEFT ADHD: ZE HEEFT HAAR HELE JEUGD GEHOORD DAT ZE VERVELEND IS☻ 19 februari☻ "De reden dat ik vrij makkelijk met mijn ADHD om ga, is omdat ik op de basisschool altijd heb gehoord dat ik heel druk ben, nooit eens normaal kan doen en niet mee mag doen met spelletjes, omdat ik niet tegen oneerlijkheid kan", vertelt Judith van Dijk in deze video van CIP, gemaakt in samenwerking met Pro Life. "Toen ben ik naar de psycholoog geweest, en toen heb ik geleerd dat mijn gedrag niet bepaalt wie ik ben als mens. Als iemand me druk vindt, dan zeg ik nu: dat klopt, dat mag, als je er last van hebt kunnen we misschien samen een oplossing verzinnen."Bron:cip

  Bron:cip.nl


  BEAM

  Doctor with Stethoscope

  MIJN MOEDER HAD GRIEP EN PLOTSELING STOPTE HAAR HART ERMEE☻ 19 februari☻ Voor BEAM Ik Mis Je, sprak Charlotte Elsbeth. Op 13-jarige leeftijd verloor zij plotseling haar moeder. “Het gemis wordt anders, maar niet minder.”Na wat leek een griepje, besloot de moeder van Elsbeth na anderhalve week naar het ziekenhuis te gaan. Daar aangekomen vielen één voor één haar organen uit en uiteindelijk ook haar hart, waardoor ze overleed. Mensen denken dat het steeds meer gaat slijten en dat het steeds minder wordt. Maar er wordt vergeten dat je je moeder in elke fase van je leven nodig hebt. Zeker bij het volwassen worden. “Je kan niet zeggen dat je me begrijpt op zo’n moment, want je begrijpt het niet. Je hebt het niet meegemaakt,” geeft ze als tip. Toch ziet Elsbeth de toekomst rooskleurig in. “Het zal misschien moeilijk worden, maar er zijn heel veel mensen die voor me klaar staan. God geeft me zoveel moois in mijn leven, dat ik alleen maar positief naar de toekomst kan kijken.”Bron:Beam

  Love Heart Hand

  HET LIEFST WIL IK DAT IEDEREEN SINGLE BLIJFT, NET ALS IK☻ 19 februari☻ Die Paulus hè? Die zegt nogal wat: “Het liefst wil ik dat iedereen single blijft, net als ik.” Juist. “Maar als je brandt van begeerte, trouw dan maar wel.” Oké, wat is dit voor redenering? Moeten we allemaal net als Paulus worden? Met je huwelijk kun je God eren, maar met je vrijgezelle leven ook! God wil je gebruiken op de plek waar je nu staat, net zoals hij Paulus gebruikte op de plek waar hij stond. Bij hem was dat als levenslange single, bij jou misschien als liefdevolle echtgenoot of vriendin. “Want voor mij is leven Christus en sterven winst.” Hij schrijft niet: 'single zijn is Christus' en ook niet: 'getrouwd zijn is Christus'. Hij schrijft: 'leven is Christus'. Als jij druk voelt uit je omgeving om een relatie te hebben of te trouwen, denk dan aan Paulus: Het gaat niet om je huidige status, maar om wat je ermee doet. Bron:Beam

  Bron:beam/eo


  OPVOEDEN

  boek-bewegende-animatie-0022

  FOUTE KINDERBOEKEN☻ 19 februari☻ En nu was het in Amerika een behoorlijke rel: dit kinderboek is fout! Het deed me denken aan alle foute kinderboeken die ik in mijn jeugd heb gelezen. Bij mijn oma las ik Sjors en Sjimmie, waarbij Sjimmie het Afrikaanse jongetje was dat gebroken Nederlands sprak. Nooit beseft, maar met de kennis van nu stuitend stereotypisch en racistisch. Om maar te zwijgen van het boek Tien kleine negertjes dat thuis in de kast stond. En als ik Jip en Janneke voorlees aan mijn kinderen, merk ik dat er soms stereotypische dingen voorbijkomen die er bij uitgevers nu niet meer doorheen zouden komen. Elke tijd heeft zijn stereotypen en blinde vlekken. Pas achteraf zie je pijnlijk duidelijk wat je toen niet zag. Je moet het lezen in de tijd van toen, maar het is terecht dat we dat nu als fout typeren. Voortschrijdend inzicht heet dat.

  Jeugd

  WAAROM ZIJN MIJN TIENERS ZO INTENS☻ 19 februari☻ Ik verbaas me er de laatste tijd over hoe intens tieners kunnen leven. Ze reageren heftig op ons als ouders en hebben overal commentaar op. Als ze een toets niet halen, wordt dat aangekondigd als het einde van de wereld, want de weg naar het gewenste studieprofiel is dan versperd. Hoe kan ik het beste reageren?Voor een flink aantal jongeren is de puberteit een intensieve periode. Er verandert veel in hun lichaam, maar ook in hun hoofd en hart. Tieners hebben de kindertijd achter zich gelaten en zijn op reis naar volwassenheid. Dat is niet niks, en soms gaat dit traject gepaard met heftige gevoelens. Wat mij helpt, is de tienertijd te zien als rouwproces. Je zou kunnen stellen dat tieners van verschillende dingen ‘afscheid’ moeten nemen. Ze moeten namelijk: het ‘sprookje’ over hun ouders loslaten. Bron:eo


  JONGEREN

  PUNTUIT

  blindeman

  TEGENSLAG EEN HARDE ROEPSTEM☻ 24 januari☻ Dat is een spannende vraag. Zo voel ik het tenminste. Het eerste wat ik je met zekerheid kan zeggen, is dat je deze vraag nooit voor een ander kan en mag beantwoorden. Dat heeft de Heere Jezus ons geleerd. Je kent het verhaal van de blinde man uit Johannes 9. De discipelen zien hem zitten, en denken: die blindheid moet wel een straf zijn. Wie zou er gezondigd hebben, deze man of zijn ouders? Maar de Heere Jezus wijst die gedachte af. In Lukas 13 gaat het over twee verschrikkelijke gebeurtenissen: mensen die gedood worden terwijl ze aan het offeren waren, en mensen die bedolven raken onder het puin van een toren. „Denk je dat dit extra grote zondaars waren?” vraagt de Heere Jezus. „Nee, maar als jij je niet bekeerd, zal jou hetzelfde lot treffen.” Oordeel niet over een ander.En als het over jezelf gaat? Ik denk dat je deze vraag dan wel mag stellen. De Heere straft de zonde. Maar stop hier niet met denken. Denk verder. Waarom zou de Heere dit doen? De Heere doet het opdat je je bekeert. Hij wil je stilzetten. Dat je gaat nadenken over je leven, je zonden, over de Heere, over je toekomst. Zodat je de Heere nodig krijgt in je leven. Dat de zeepbel van een oppervlakkig leventje van plezier knapt voor het te laat is. Tegenslag in je leven is een roepstem van de Heere. Een harde stem, maar even welgemeend.

  god

  Als je tegenslag krijgt in je leven, is dat dan een straf van God? 24 januari☻ Stel je voor dat de verloren zoon aan het eind van zijn leven terug zou denken. Ik kan me voorstellen dat hij zijn handen heeft gevouwen en gezegd: Heere wat was U goed dat ik zoveel tegenslag kreeg, toen ik mijn eigen weg ging. Dank U dat mijn geld opraakte, dat mijn vrienden me keihard lieten vallen, dat ik in een hopeloze situatie terecht kwam. Dank U boven alles dat ik toen aan U dacht. Natuurlijk is het een gelijkenis, maar ik weet tegelijk dat veel kinderen van God Hem juist danken voor de tegenslag die Hij in hun leven gaf. Bijzondere gedachte eigenlijk. Want misschien is het pas echt erg als God je aan jezelf overlaat. Als je steeds maar gezond en succesvol bent. Spurgeon zegt het treffend: „Het beste wat de Heere ons in dit leven kan geven is een goede gezondheid, uitgezonderd ziekte.” Bron:Puntuit.nl


  YOUTH FOR CHRIST

  THEMALL

  Baby Feeding MOEDERS☻ 13 februari☻ Ik werkte nog niet zo lang bij The Mall toen we een droomsessie deden. Op mijn blaadje verschenen vrij snel de woorden ‘jonge moeders’. Ik had totaal geen ervaring met deze doelgroep, maar ik had al langer het verlangen om met deze meiden op te trekken. In de tijd die volgde, leek er soms een kansje voorbij te komen om deze droom werkelijkheid te laten worden. Maar de kansjes liepen nergens op uit. De droom raakte op de achtergrond. Tot ik 2,5 jaar geleden bij een intakegesprek van een jongere op het DaVinci College was. En opeens was daar de vraag: “Ik ben zwanger en nog geen 18 jaar, kun je me helpen met wat regelzaken.” M’n droom was weer springlevend. En dat wat begon met wat regelzaken groeide uit tot een jaar lang heel intensief contact. Veel ups en downs, crisissen, politie, kinderbescherming en bizarre tijdstippen van contact. Maar ook de hele bijzondere momenten. Zoals de dag na de geboorte van de baby aan het kraambed zitten als eerste niet-familielid. En een baby die je herkent, omdat je zo vaak bij haar moeder komt.

  MOEDERS☻

  Feeding the Baby

  13 februari☻ Het is zomer 2017. Ik geniet van het werk en mag heel regelmatig jonge moeders begeleiden. De een heel intensief, de ander heeft genoeg aan een of twee gesprekken, wat uitzoekwerk en af en toe een appje. Ik word overvallen door het nieuws dat mijn moeder leverkanker heeft. Ik ben 25. Dit wil ik niet. Ik wil dat ze er nog voor me is als ik haar bel. Dat ik langs kan gaan, niks hoef en gewoon kan zijn. En ik hoop dat ze ooit mijn kinderen ziet opgroeien.God zegent de risicovolle operatie die ze ingaat. Ze overleeft het en de kanker kan weggehaald worden. Ze heeft een lang herstelproces voor de boeg, maar ik heb nog een moeder. En kort daarna mag ik haar vertellen dat ze oma gaat worden.Nu ik dit schrijf, ben ik zelf moeder geworden van een hele mooie dochter. Ik geniet van de tijd samen met haar, voordat ik weer aan de slag ga bij The Mall. Ik loop op een donderdagochtend op straat en kom de jonge moeder tegen. Inmiddels is haar kindje twee jaar. Er is enorm veel gebeurd, ook in die paar maanden dat ik haar weinig gesproken heb. Ze heeft afstand genomen van haar moeder. Of eigenlijk haar moeder van haar. Door te verhuizen en haar dochter hier te laten. Ze had haar moeder nog zo nodig. Nu niet meer. Nu is ze boos. En lost ze het zelf wel op.


  MUZIEK

  Image and video hosting by TinyPic

  SHIRLEY CEASER/FILL THIS HOUSE☻ 19 februari☻ Shirley Caesar (13 oktober 1938) nam ruim 60 jaar geleden haar eerste plaat op. De ‘First Lady van blackgospelmuziek’ (meer dan veertig albums) bewijst op haar nieuwe album “Fill This House” dat ze nog niets aan vocale kracht heeft ingeboet en dat haar prachtige gospel songs tijdloos klinken. Met een gastoptreden van Hezekiah Walker.

  Image and video hosting by TinyPic

  HE TOUCHED ME/RENE DIEKMAN☻ 19 februari☻ Op zijn tweede, Engelstalige, CD zingt René Diekman nieuwe gospels in southern gospel stijl. Geproduceerd door Wim Pols en met drie Nederlandstalige bonustracks!

  Image and video hosting by TinyPic

  TOEN KWAM DE MORGEN/ANNEMIEKE COELEWIJN☻ 19 februari☻ ‘Steeds Meer’ is de opvolger van één van Ralph’s best verkopende CD’s, de Nederlandstalige CD ‘Dichterbij’. Opnieuw is het Ralph gelukt om vanuit christelijk perspectief liedjes te schrijven, waarbij hij er ‘steeds meer’ in slaagt om ‘dichterbij’ zichzelf en de ander te komen.Ralph treedt op in het voorprogramma van het Oslo Gospel Choir (25 oktober) en geeft daarnaast zelf ruim 30 concerten inclusief deelname aan de Merry Christmas Jesus Tour.

  Image and video hosting by TinyPic

  GOD VAN LEVEN MUZIEK☻ 19 februari☻ Ook bij de CD zijn de zestien nieuwe liederen bedoeld om van te genieten maar ook om als muzikant te gebruiken. Bij dit album is het voor iedereen mogelijk om gratis eenvoudige bladmuziek te downloaden met de unieke code in het CD-boekje. Voor de gevorderde muzikant verschijnt ook dit muziekboek onder dezelfde titel.


  Categorieën
 • Afgoden (2)
 • Geloof/Godsdienst (9)
 • Gezin (1)
 • Gezondheid (6)
 • Grootouders (1)
 • Huwelijk (0)
 • Kinderen (2)
 • Ouderschap (1)
 • Persoonlijk (5)
 • Plaatsen (4)
 • Seizoenen (1)
 • Ziekten (3)

 • ISRAEL NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  ZE WAREN NET OP TIJD MET DE VOEDSELPAKKETTEN☻ 19 februari☻ We hebben tot eind december vorig jaar de laatste voedselpakketten uitgedeeld van een grote levering. Twee volgeladen busjes met 300 voedselpakketten voor het oosten en een busje voor een stadje in het centrum van het land. Joodse ouderen en jonge gezinnen, gevlucht voor het oorlogsgeweld in het oosten, kwamen bij de synagoge hun voedselpakket ophalen. We maakten een praatje en spraken de mensen toe om in deze uiterst moeilijke onzekere tijden te blijven vertrouwen op de Almachtige. Al lang voor de afgesproken tijd waren de ouderen aan het wachten op hun voedselpakket. Je ziet dan bedrukte gezichten, alsof de mensen zich afvragen of er wel genoeg zal zijn voor iedereen, maar achteraf alleen maar blije gezichten.Wilt u de Joodse ouderen in Oekraïne helpen? Eén voedselpakket kost 10 euro.Bron:israel-today

  Image and video hosting by TinyPic

  PEIL MEER VAN GALILEA BLIJFT STIJGEN 19 februari☻ Heb ik u al verteld van het prachtige zonnige weer dat we momenteel hier in Israël hebben? Natuurlijk heb ik dat verteld, maar na al die regendagen is het gewoon mooi om van de warme zonnestralen te genieten en iets minder 'gek' naar buiten te kunnen gaan. Hoezeer we de regen ook wensen en hopen dat hij weer gauw terugkomt, zijn we desondanks blij met deze zonnige dagen. ’s Nachts is het overigens flink koud. Zelfs in Modi’in stond de temperatuur vanochtend vroeg toen ik in de bus stapte, op 7 graden. Dat noemen we bij ons 'koud'. De koele temperaturen hebben nog een niet zo aardig neveneffect. Het warme water in de boiler die op het dak staat, koelt veel sneller af dan anders. En doordat onze timer niet meer werkt, kan ik er niet op vertrouwen dat ik ’s ochtends kort voor 6 uur nog warm water over heb. Daarom schakel ik de boiler altijd in na mijn eerste wakker-worden, wat meestal een half uur voor het afgaan van mijn wekker is. Gisteren werd ik, dom genoeg, door mijn wekker gewekt, wat me een echt koude ochtenddouche opleverde. Ik moet echt werk maken van een nieuwe tijdschakelklok („timer is toch een iets makkelijker woord).Bron:israel-today


  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  VOORGANGER PLAATS KERK NAAST ABORTUSKLINIEK OM HET LICHT TE VERSPREIDEN☻ 13 februari☻ De Amerikaanse voorganger Ken Peters heeft flink de aandacht getrokken, nadat hij besloot om kerkdiensten te organiseren vlak voor een plaatselijke abortuskliniek. De site Faithwire laat weten dat de dominee uit de staat Washington zich door God geroepen voelde om 'Zijn licht te brengen op plaatsen van duisternis en kwaad'. De Heilige Geest wees hem daarin de weg naar Planned Parenthood, zoals de kliniek heet. het gebed voor de Verenigde Staten ook een belangrijke rol heeft. Dit gebed is volgens de voorganger ook nodig voor de bloedschuld die veroorzaakt wordt door de 'abortusholocaust' die gaande is in zijn land. Peters daagde in een interview met CBN christenen ook uit om 'onrechtvaardigheid' in hun omgeving tegen te gaan. Ook stonden er ruim driehonderd mensen voor de abortuskliniek om hun stem te laten horen en Gods naam te verhogen.Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  D66 PLEIT VOOR VERBOD OP HOMOGENEZING☻ 13 februari☻ Behandelingen om homo's te 'genezen' van hun geaardheid moeten worden verboden. Dat vinden regeringspartij D66 en de vereniging van jeugdartsen AJN, laat het ANP weten. D66 wil vooral minderjarigen beter beschermen tegen deze omstreden behandelingen. Zulke therapieën, die worden aangeboden door bijvoorbeeld christelijke groeperingen, staan haaks op de opvatting dat jongeren volledig zichzelf kunnen zijn, zegt Tweede Kamerlid Vera Bergkamp in het actualiteitenprogramma EenVandaag. Voor haar weegt wettelijke bescherming in dit geval zwaarder dan de vrijheid van godsdienst. Volgens Bergkamp tast de behandeling mensen aan "in het wezen van hun identiteit". Ze noemt dat zeer schadelijk en misleidend. "Vooral jongeren, die al zeer kwetsbaar zijn, wil je niet blootstellen aan dit soort schadelijke behandelingen," vertelt het Kamerlid tegenover EenVandaag.Bron:cip

  Image and video hosting by TinyPic

  KEES VAN DER STAAIJ BEZORGD VANWEGE STIJGING AANTAL ABORTUSSEN☻ 13 februari☻ Het aantal vrouwen dat een abortus onderging in Nederland is in 2017 gestegen. In totaal werden 30.523 zwangerschappen afgebroken, 379 meer dan een jaar eerder, laat het ANP weten."Zorgelijk dat het aantal abortussen stijgt. Wel hoopvol dat abortus bij jonge vrouwen steeds minder voorkomt!," laat SGP-leider Kees van der Staaij weten via Twitter. Volgens de gezondheidsinspectie IGJ werden de meeste abortussen uitgevoerd bij vrouwen tussen de 25 en 30 jaar. In 68 gevallen ging het om meisjes onder de 15 jaar. De meeste zwangerschapsafbrekingen gebeurden in de eerste 7 weken. De inspectie spreekt van "een roerig jaar" voor de abortuszorg. Het faillissement van een koepel van abortusklinieken leidde ertoe dat zeven van de vijftien abortusklinieken in Nederland werden gesloten. "De inspectie heeft met waardering gezien hoe de zorgverleners in de overblijvende klinieken zich tot het uiterste hebben ingespannen om aan de toegenomen zorgvraag tegemoet te komen en goede zorg te bieden," aldus de IGJ. Bron:cip

  kate-middleton

  OPVOEDEN ALS JE EN ROYAL BENT IS NIET MAKKELIJK, KATE MIDDLETON☻ 8 februari☻ Kate Middleton is een Britse royal, maar ook zij ervaart problemen bij de opvoeding. Niet zo heel vreemd, Kate is natuurlijk ook gewoon mens. Eerder vertelde ze echter nooit over het moederschap, dat doet ze nu wel. Kate is getrouwd met prins William. Samen hebben ze drie kinderen: George (5), Charlotte (3) en Louis (8 maanden). De koninklijke familie heeft een nanny, maar Kate wil zoveel mogelijk tijd met haar kinderen doorbrengen. Ze wil zoveel mogelijk van de opvoeding meemaken. Dat is best pittig, laat ze volgens Libelle weten. De hertogin heeft een fulltime nanny en een grote en hechte familie. We kunnen haar situatie dan ook niet helemaal vergelijken met dat van bijvoorbeeld ouders die financiële problemen hebben. Maar Kate geeft aan dat ook zij met moederschapsproblemen werd geconfronteerd.“Het is zo moeilijk”, legt ze uit tijdens de lancering van FamilyLine, een nationale hulplijn die ondersteuning biedt aan ouders en verzorgers. “Iedereen ervaart dezelfde strijd. Je krijgt uiteraard veel steun aan het begin, maar na de leeftijd van één valt dit weg. Daarna moet je het zelf uitzoeken en dan mag je héél veel boeken gaan lezen.”Bron:cip

  evangelie

  WELVAARTS EVANGELIE: WIE WIL NOU NIET DAT HET GOED GAAT IN JE LEVEN☻8 februari☻ De bekende Amerikaanse prediker Joyce Meyer gaf vorige week toe dat het welvaartsevangelie ‘niet in balans is’. Ze wordt als een van de gezichten gezien van het welvaartsevangelie. In haar boodschappen vertelt ze vaak op basis van Bijbelteksten dat God mensen zegent, juist ook materieel. Maar er ontbrak wat nuance in, geeft ze nu toe. Miranda Klaver vertelt tegenover Groot Nieuw Radio dat ze denkt dat Meyer afstand neemt van het welvaartsevangelie, omdat het je op veel kritiek komt te staan. "Want dat zijn de mensen die het meeste kritiek krijgen. In ons internettijdperk hebben deze mensen meer te maken met kritiek. Alles wat ze doen is openbaar en zichtbaar. Alle uitspraken die ze doen, liggen al gauw onder een vergrootglas. Dat maakt ze op een bepaalde manier kwetsbaar." Het welvaartsevangelie gaat niet alleen over een goedgevulde portemonnee, zegt Klaver. "Er zijn predikers die de nadruk leggen op gezondheid. Er wordt geleerd dat God wil dat je gezond bent en dat het al in de verzoening zit. Daar moet je geloof voor hebben en in volharden. Maar voor mensen die chronisch ziek zijn, daar hebben ze geen boodschap voor.”"Het blijft desondanks een heel aantrekkelijker boodschap voor veel mensen", vertelt Miranda Klaver. "Het is toegankelijk en concreet. En wie wil nou niet dat het goed gaat in je leven?"Bron:cip

   

     Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!