Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • SamenPlus verprutst 11 juli-viering
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  24-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Den Hof in Bassevelde (bis)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Na eerder bericht over de verwaarloosde uitstraling van de kapotte omheining in 'Den Hof' in Bassevelde stelde ik vandaag vast dat de omheining intussen hersteld is. De tussenkomst van het Vlaams Belang leidt dus opnieuw tot positief resultaat!


  De ganse ploeg van Vlaams Belang blijft zich verder inzetten voor een beter, aangenamer, meer leefbaar en propere gemeente. Tot uw dienst!

  24-05-2018, 11:29 geschreven door Stijn Van Hamme  


  15-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Den Hof' in Bassevelde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  'Den Hof' in Bassevelde (Nieuwe Boekhoutestraat) is een fraai stukje natuur waar men heerlijk kan verpozen op een bankje of waar regelmatig een partijtje bollen gedaan wordt.

  Helaas is de toestand van 'den Hof' niet om over naar huis te schrijven. Momenteel (en dat al gedurende een ruime tijd) is een van de omheiningen rondom de bolterreinen afgebroken. Deze verwaarlozing (of mogelijks vandalisme) zorgt voor een triestige indruk.

  De meerderheid heeft het waarschijnlijk te druk met de constante schepenwissels, de vele peperdure en vooral nutteloze showprojecten of de verkiezingskoorts om nog oog te hebben voor het onderhoud van onze dorpen. Het is duidelijk tijd voor een nieuw beleid!

  15-05-2018, 13:26 geschreven door Stijn Van Hamme  


  07-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wegenwerken
  De pers vermeldt dat er herstellingswerken worden uitgevoerd aan verschillende wegen in onze gemeente.

  Sommige straten liggen er inderdaad (al jaren) slecht, verwaarloosd en ronduit schandalig bij. Het lokaal magazine van Vlaams Belang Assenede besteedde hieraan al uitgebreid aandacht afgelopen december. Wij stellen met veel plezier vast dat verschillende van de wegen die op de foto van ons voorblad stonden nu toch worden aangepakt.

  Zou het misschien aan onze aandacht liggen dat dit probleem na jaren van verwaarlozing eindelijk wordt aangepakt?

  07-05-2018, 16:58 geschreven door Stijn Van Hamme  


  04-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roddels, roddels, roddels

  De campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen lijkt heel vroeg begonnen. Daarbij komt ook nog dat het blijkbaar een campagne wordt met moddergooien, halve waarheden en laag-bij-de-grondse praktijken.


  Gisteren vernam ik dat sommigen er blijkbaar op uit zijn om onwaarheden rond het Vlaams Belang rond te strooien. Zo wordt beweerd dat onze partij niet zou deelnemen aan de verkiezingen.

  Wij ONTKENNEN deze bewering, die een flagrante LEUGEN is, met klem: het Vlaams Belang neemt ZEKER deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Sterker nog, wij zullen als enige partij zelfstandig opkomen en zullen met onze sterkste lijst ooit uitpakken. Ons harde werk van de voorbije jaren, waarbij we ons belangeloos en zonder vertegenwoordiging in de gemeenteraad voor alle inwoners hebben ingezet, blijven wij verder zetten.

  Sommige mensen worden blijkbaar heel zenuwachtig dat ze zich moeten verlagen tot het verspreiden van roddels en halve waarheden...

  04-05-2018, 10:58 geschreven door Stijn Van Hamme  


  28-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuws uit de gemeenteraad

  Vorige donderdag was de maandelijkse hoogmis van de dorpspolitiek weer aangebroken: de gemeenteraad! Een voor de gelegenheid vrij talrijk publiek zat klaar om aandachtig de afhandeling van een reeks agendapunten te aanschouwen.

  Het publiek had zich, en dat voor de zoveelste keer deze legislatuur, de trip naar het gemeentehuis kunnen besparen. Zoals zo vaak was ook deze gemeenteraad een gezapige bedoening en vooral een maat voor niets. Agendapunt na agendapunt passeerde als soldaten tijdens een defilé. Tot echte discussies kwam het nooit.

  Eén ding werd echter nog maar eens, en op verschillende momenten, duidelijk: de inhoudelijke zwakte van SAMENPLUS. Deze zwakte bleek een eerste keer tijdens het debat omtrent het GRUP rond de ECA-site in de Trieststraat. Op een inhoudelijk pertinente vraag vanuit de oppositie (het was de N-VA die ze stelde) kwam de schepen van Financiën (GROEN) niet verder dan een antwoord naast de kwestie en het bestoefen van de meerderheid. Zo'n antwoord levert op een mondeling examen al vlug een tweede zit op.

  Een volgend teken van inhoudelijke zwakte leverde de meerderheid bij het punt over de inzameling van textiel in de gemeente. De schepen van Milieu stamelde een antwoord dat alle kanten uitschoot, maar vooral uitblonk in nietszeggendheid. Op een bepaald moment moest de burgemeester hem zelfs ter hulp schieten om toch een ietwat deftig antwoord te bieden op de vraag vanuit de oppositie. Een tweede schepen die dus een tweede zit opliep.

  Tot slot zakte ook de burgemeester inhoudelijk door het ijs. Bij het debat rond de toekomst van deelgemeente Oosteeklo antwoordde hij doodleuk dat hij "geen exposé [ging] doen over de toekomst van onze dorpen". Een aandachtig toeschouwer vroeg zich terecht af of de meerderheid misschien geen visie heeft over de toekomst van onze gemeente. De vraag stellen is ze beantwoorden... Ook de burgemeester vervoegde dus zijn twee schepenen in de tweede zit.


  Het enige agendapunt dat voor animo zorgde was datgene dat handelde over de brief van het bewonersplatform omtrent de leefbaarheid van Oosteeklo. De oppositie hekelde, volkomen terecht en net zoals Vlaams Belang dat ook al deed, de verregaande appartementering van onze gemeente. Zij vroegen (het was vanuit CD&V dat de vraag kwam) om bouwvoorschriften te voorzien die het karakter van de dorpskernen beschermden. Zij merkten bijkomend fijntjes op dat de meerderheid toch 18 jaar tijd gehad heeft om dergelijke zaken mogelijk te maken. Daarop trok SAMENPLUS naar slechte gewoonte de paraplu open. Uitvluchten en sneren vlogen alle kanten uit en blijkbaar trof iedereen schuld, van administratie tot zelfs de minister, dat het karakter van de dorpskernen onder druk staat. Iedereen trof dus schuld, iedereen behalve SAMENPLUS zelf uiteraard. Helemaal bizar werd het toen de burgemeester (OpenVLD) steken uitdeelde naar de Vlaamse Regering. Een regering waar zijn partij toe behoort en zelfs de minister van Financiën in levert. Het jammere van een dergelijke, kinderlijke discussie is vooral dat de gemeenteraad er hierdoor niet in slaagde om een gemeenschappelijk standpunt te vinden over de leefbaarheid van onze dorpen of zelfs maar een gemeenschappelijk antwoord te geven op de brief van het bewonersplatform. Onze inwoners verdienen beter!  28-04-2018, 14:10 geschreven door Stijn Van Hamme  


  23-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bouwwoede verminkt dorpskernen

  In haar niets ontziende drift om het bevolkingsaantal van Groot-Assenede op te krikken, gaat de meerderheid te keer als een olifant in een porseleinwinkel. Bouwaanvragen worden zonder meer goedgekeurd, zonder oog of respect te hebben voor het traditionele uitzicht van de dorpskernen. Eerder protesteerde Vlaams Belang al tegen het verkavelen van een deel van het speelpleintje in de Rozemarijnstraat in Bassevelde, waar een fraai stukje natuur moest sneuvelen voor appartementen. Nu merken we een gelijkaardige toestand in Oosteeklo, waar het vroeger dorpscafé 't Evenwicht ook plaats zou moeten ruimen voor appartementen. SAMENPLUS is duidelijk enkel geïnteresseerd in kille stenen en grijs beton en niet in de leefbaarheid van de gemeente, de natuur of het plattelandskarakter van onze dorpskernen dat zij volop verminken.

  Vlaams Belang pleit voor een resolute omkeer in het beleid: behoud van het groen en het authentieke karakter van al onze dorpskernen. Daarnaast vragen wij een bouwstop van appartementen om de verstedelijking van onze plattelandsgemeente een halt toe te roepen.

  Het is tijd voor een beleid dat investeert in mensen en niet in stenen of prestigeprojecten. Het is tijd voor een beleid op maat van elke inwoner van onze gemeente. Kortom, het is tijd voor een nieuw beleid!

  23-04-2018, 17:11 geschreven door Stijn Van Hamme  


  22-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een late 1 april
  Gisteren dacht ik even dat het 1 april was want ik vond een publicatie vol aprilvissen in de brievenbus. Toen ik op de kalender keek zag ik dat het wel degelijk 21 april was, maar het lokale blad van OpenVLD bracht mij even in de war.

  Op pagina twee beweert men dat het dankzij Open VLD is dat het "goed vertoeven is in ons dorp, dat we in een propere omgeving kunnen leven en die ondersteuning geven aan allerhande activiteiten die onze dorpskernen doen bruisen". Als aprilvis kan dit wel tellen! Open VLD schrijft dus letterlijk dat het goede leven in onze gemeente aan hen te wijten is. Dit betekent dus dat de andere partijen van SAMENPLUS er voor spek en bonen bij zitten. SP.A, GROEN en de onafhankelijken hebben dus niets te zeggen en voeren enkel uit wat de liberalen beslissen. Van collegialiteit gesproken!
  Ook de bewering dat we in een propere omgeving leven moet met een serieuze korrel (of zeg maar gerust een kilo) zout genomen worden. Iedereen die regelmatig wandelt, fietst of zich met de wagen in onze gemeente verplaatst, weet dat sluikstorten stilaan een echte plaag is. Zelfs op de speelpleintjes voor onze kinderen wordt af en toe gesluikstort. Dat is de realiteit en dat hebben we dus te danken aan de Open VLD.
  Tot slot is de bewering dat de liberalen onze dorpskernen doen bruisen wel heel vreemd. Iedereen die 's avonds in om het even welke deelgemeente passeert ziet ons dorp bruisen van stilte. Men waant zich soms eerder in een verlaten woestijndorp uit een western dan in Groot-Assenede... Ook dat hebben we te danken aan Open VLD.

  Op pagina drie vermeldt men nog maar eens het dorpshuis. U weet wel: de mottige, ongewenste en vooral peperdure bunker die het dorpszicht in Bassevelde volledig om zeep helpt. Vol trots omschrijft Open VLD dit als staaltje proactief beleid dat tegemoet komt aan de noden van de inwoners. Opnieuw een dikke aprilvis! Hebben de inwoners van Bassevelde gevraagd om een bunker te bouwen aan het oude gemeentehuis? Hebben de inwoners van Bassevelde gevraagd om de lokale dienstverlening en bibliotheek af te schaffen? Hebben de inwoners gevraagd om een project dat intussen verdubbelt (!) is in prijs? Het antwoord op al deze vragen is duidelijk: NEEN! De enige reden waarom er een dorpshuis komt in Bassevelde is omdat Open VLD nog een prestigeproject nodig had in aanloop naar de verkiezingen. In 2012 was dit niet anders met de opening van de parkbegraafplaats in Bassevelde vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Intussen zijn de bestaande problemen (drassige ondergrond) daar nog steeds niet weggewerkt. Dit geldt ook voor de andere showprojecten van Open VLD: gemeenschapscentrum 'De Bijenkorf' in Assenede (slechte akoestiek en slecht te regelen verwarming), Ter Walle in Oosteeklo (gebrekkige toegangsweg)... Het is duidelijk dat Open VLD ons belastinggeld kwistig verspilt om de schone schijn op te houden in aanloop naar de verkiezingen. De pers halen, daar draait het voor hen om. Investeren in stenen en niet in mensen, dat is hun beleid.

  Op pagina zeven vertelt men dat SAMENPLUS vernieuwt en groeit. Dan is het toch wel zeer vreemd dat op de bijhorende foto geen enkel nieuw gezicht staat. We zien daar enkel oudgedienden die al jaren aan de macht zijn. Het is duidelijk dat de aangekondigde nieuwkomers (die nu in de pers volop worden voorgesteld) geen rol van betekenis zullen spelen. Zij mogen mee op de lijst om de hoop te vullen, maar als het er echt op aan komt houdt de oude garde de macht stevig in handen.
  De goede samenwerking tussen de verschillende leden van SAMENPLUS waarover men hier ook spreekt, is even lachwekkend. Eerder beweerde Open VLD immers zelf al dat (bijna) alles aan hen te danken is en de anderen dus maar een bijrol spelen. Een heel mooie samenwerking...

  Op de laatste pagina schrijft Open VLD dat betere wegen ook in 2018 een belangrijke aandachtspunt blijven. Dit is wel de grootste aprilvis van allemaal. Iedereen weet namelijk dat de wegen, fietspaden en voetpaden in onze gemeente vaak in verschrikkelijke toestand verkeren. Putten, scheuren, verzakkingen, slecht asfalt... noem maar op: je komt het allemaal tegen. Het Vlaams Belang besteedde er uitgebreid aandacht aan in ons lokaal magazine van december 2017. In een verkiezingsjaar heeft Open VLD plots het licht gezien en gaat men na 18 jaar verwaarlozing plots in actie komen. Beter laat dan nooit, zeker?

  Tot slot valt in deze lokale fabeltjeskrant ook de jaloezie op naar de andere partijen van SAMENPLUS. Open VLD eigent zich schaamteloos (bijna alle) zaken toe en laat de coalitiepartners met legen handen achter. Zo gaan de liberalen lopen met de verwezenlijkingen op vlak van openbare werken. Deze portefeuille is nochtans in handen van een onafhankelijk lid van SAMENPLUS. Voor een bestuursploeg die zich als één blok aan de kiezer presenteert is dit wel zeer oncollegiaal. Het maakt één zaak wel heel duidelijk: de liberalen beslissen en de groenen, socialisten en onafhankelijken mogen braaf knikken.

  Aprilvissen, loopjes met de waarheid en showbeleid: dat krijgt u van SAMENPLUS. Het is dus meer dan ooit tijd voor een nieuw beleid! 

  22-04-2018, 10:17 geschreven door Stijn Van Hamme  


  03-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen geblaat
  Onlangs viel het meest recente nummer van de lokale partijkrant van GROEN in de bus. Volgens hun traditie neemt GROEN weer verschillende loopjes met de realiteit.

  Op het voorblad komen ze terug op het wonderbaarlijke bericht als zou de partij GROEN tegen windmolens zijn. In dat artikel beweert men dat de zes windmolens in Oosteeklo er voor zorgen dat de Asseneedse stroombehoeften voldaan zijn. Zes windmolens zouden dus voldoende zijn om de ganse gemeente van elektriciteit te voorzien. Daar ziet men ze waarschijnlijk vliegen...
   
  Op pagina twee vertelt men trots over de vele showprojecten. Deze omschrijft GROEN als nodig en gericht op alle inwoners. Zij zeggen zelf dat "Groen Assenede bouwt positief mee aan de toekomst van elke inwoner". Veel wereldvreemder kan men niet zijn. GROEN stemde immers mee om onze lokale bibliotheken te sluiten, tegen de wil van de bevolking! GROEN stemde mee om de dienstverlening in de deelgemeentes te schrappen, opnieuw tegen de wil van de bevolking. GROEN zorgde er mee voor dat het speelpleintje in de Rozemarijnstraat te Bassevelde halveert en dat er een mooi stuk natuur in het dorp verdwijnt, opnieuw tegen de wil van de bevolking.  Hoe is dat dan positief bouwen aan de toekomst van elke inwoner? Dit is niets anders dan het in de kou zetten van vele inwoners met prestigeprojecten die enkel dienen om de persoonlijke lof te zingen en de pers te halen.
  Hoe verklaart GROEN dan de vele gebreken die hun showprojecten vertonen?
  De verwarming in gemeenschapscentrum 'De Bijenkorf' in Assenede kan niet geregeld worden. Het is dus ofwel snikheet ofwel ijskoud in de zaal. Hoeveel energie is er op deze manier al verspild? Hoeveel belastinggeld is er hierdoor al in rook opgegaan? Is dit dan milieuvriendelijk en duurzaam?
  De parkbegraafplaats in Bassevelde is nog zo'n halfslachtig showproject. De opgevoerde aarde laat te weinig water door waardoor de begraafplaats bij de minste regenval verandert in een drassige akker. Iedereen die een overledene wil groeten, zakt dan tot aan de enkels weg in de grond. Dan zwijgen we nog over de het grindpad: dit zorgt ervoor dat personen in een rolstoel vastzitten. Minder mobiele personen en andersvaliden kunnen dus niet eens het kerkhof bezoeken. Is dit positief voor iedere inwoner? 
  De fontein in het dorp van Boekhoute is nog een voorbeeld. Snel na de afwerking vertoonde deze al scheuren en kan dus niet meer gebruikt worden. In plaats van een mooie waterpartij rond een boot, hebben we dus een droogstaande fontein bij een scheepswrak. Hoeveel belastinggeld is daar aan verspild? Is dit dan positief bouwen aan de toekomst van iedere inwoner?

  Op pagina drie vertelt men trots dat de gemeente zich zal aansluiten bij de statiegeldalliantie. Dit is een heel goed initiatief. Alleen is het geen idee van GROEN. Het was immers de oppositie, en meer bepaald de N-VA, die dit voorstelde tijdens de gemeenteraad. De meerderheid, en dus ook GROEN, wist niet wat te antwoorden op deze vraag. Toch vreemd dat GROEN nu beweert dat dit voorstel van hen komt...

  Op pagina vijf omschrijft men de nieuwe brug over de expressweg in Oosteeklo als een "kunstwerk met een rijvak in elke richting". Men beschrijft dus een gewone brug die men als kunstwerk voorstelt. Misschien moet men bij GROEN eens rondkijken in het Meetjesland en dan zal men vaststellen dat dergelijke bruggen al langer bestaan en geen kunstwerken, maar praktische bouwwerken zijn. Bovendien is dit geen realisatie van de gemeente (en dus van GROEN), maar van het Agentschap Wegen en Verkeer.
  Op dezelfde pagina heeft men het over de slechte situatie voor zwakke weggebruikers, en meer bepaald voor fietsers. Een heel vreemde opmerking uit de mond van een partij die in de meerderheid mee de fietspaden, voetpaden en straten verwaarloosde. 

  Het is nog maar eens duidelijk: veel GROEN geblaat maar weinig wol. 

  03-04-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  30-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuws uit de gemeenteraad

  De gemeenteraad was gisterenavond opnieuw een triestige bedoening. Er stonden slechts 10 punten op de agenda. Dit zorgde ervoor dat na 40 minuten de zitting al afgelopen was.


  De punten die behandeld werden leverden dan weer bizarre toestanden op. Tot driemaal toe interpelleerde de oppositie met vragen over de inhoud en driemaal luidde het antwoord van de schepenen: "Dat weet ik niet". Het is duidelijk dat de stoeltjesdans binnen het schepencollege geen positieve bijdrage levert aan het beleid in onze gemeente. Schepenen krijgen hierdoor niet voldoende tijd om hun materie te kennen en hun dossiers grondig in te studeren.


  Vlaams Belang pleit al langer voor het schrappen van twee schepenposten en daarnaast pleiten wij ook voor schepenen die de ganse legislatuur op post blijven. Enkel op die manier kan een coherent en goed beleid gevoerd worden. Het is meer dan ooit duidelijk: tijd voor een nieuw beleid in onze gemeente!

  30-03-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  21-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze lokale bibliotheek

  Gisteren en vandaag staat in de krant dat er een grondige opknapbeurt komt van de bibliotheek in Assenede. Het gemeentebestuur voorziet hiervoor 325.000 euro. De bevoegde schepen verduidelijkt dat er een nieuwe ingang en nieuw sanitair komt, de burelen worden opgefrist en de bibliotheek zelf 80 vierkante meter groter wordt. Het blijft wel heel vreemd dat de bibliotheek tijdelijk verhuist naar de gebouwen van de kinderopvang in de Leegstraat. In het verleden is immers al aangetoond dat er sporen van asbest in deze gebouwen aanwezig zijn. Hoe zit het dan met de gezondheid van het personeel?


  Iedere investering in cultuur, een domein dat door SAMENPLUS al jaren verwaarloosd wordt, juichen wij toe bij Vlaams Belang. Het is echter heel jammer dat de voorgestelde renovatie een slag in het water is. Waarom maakt SAMENPLUS van de gelegenheid geen gebruik om in de Sportstraat een volwaardige culturele site uit te bouwen? Het is, volgens ons, perfect mogelijk om de bibliotheek uit te breiden en te koppelen aan gemeenschapscentrum 'De Bijenkorf'. Op deze manier creëert men één groot gebouw waarin de Dienst Vrije Tijd en de bibliotheek samen kunnen huizen, gekoppeld aan een echt cultureel centrum. Wij stellen voor om de huidige plannen uit te stellen en een groter project uit te werken: breek het leegstaande gebouw waar vroeger de wereldwinkel zat af en bouw daar een verbinding tussen de bestaande bibliotheek en 'De Bijenkorf'. Het onthaal kan men centraal inrichten (waar nu het gebouwtje van de vroegere wereldwinkel is) met als inkom de burelen van de dienst Vrije Tijd. Rechtsaf kan men dan de fors grotere bibliotheek bezoeken en linksaf het cultureel centrum. Onze gemeente heeft recht op een echte culturele site. 

  21-03-2018, 13:53 geschreven door Stijn Van Hamme  


  15-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fietsveiligheid in onze gemeente
  Vandaag lezen we in "De Meetjeslander" dat SAMENPLUS zich zorgen maakt over de verkeersveiligheid op de parallelwegen langs de Expressweg. Door de aanleg van verschillende bruggen en het verdwijnen van de kruispunten zullen deze parallelwegen namelijk verbreed worden om het verkeer vlot naar de op- en afritten te leiden. Volgens het artikel maakt SAMENPLUS zich hiervoor toch wel zorgen.

  Dit bericht is heel vreemd. Het was immers niet SAMENPLUS die hierrond opmerkingen uitte, maar een buurtbewoner die als eerste aan de alarmbel trok en een actie organiseerde om zijn zorgen kracht bij te zetten. Pas op het fotomoment met de pers bij deze actie dook SAMENPLUS op. Nadat in onze gemeente jarenlang fiets- en voetpaden zijn verwaarloosd (de lijst is te lang om hier op te noemen, maar probeert u gerust zelf eens op een comfortabele en veilige manier met de fiets of te voet een verplaatsing te maken in onze gemeente) begint men zich plots zorgen te maken. Zou het kunnen dat de naderende verkiezingen een rol spelen in de plotse zorgen van SAMENPLUS?

  Het is tijd dat onze gemeente en wij allemaal het beleid krijgen dat we verdienen: een beleid op maat van ALLE inwoners, een beleid met oog voor de echte problemen in ons dorp. Het is tijd voor een partij die zegt wat ze denkt en vooral doet wat ze zegt. Kortom, het is tijd voor een nieuw beleid!

  15-03-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  12-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een hart voor onze mensen

  Immigratie kost elke inwoner van Groot-Assenede jaarlijks 987 euro

  Onder de slagzin ‘een hart voor ónze mensen’ gaan wij binnenkort in onze gemeente de baan op. De actie kadert in de nationale campagne van het Vlaams Belang, waarbij de partij haar sociale eisen in de verf zet.  

  Het Vlaams Belang berekende de jaarlijkse kostprijs van immigratie en plaatste deze tegenover het asociale regeringsbeleid van besparingen en lastenverhogingen. Terwijl er steeds meer bespaard wordt op kap van onze gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden staat er geen maat op de oplopende immigratiekosten. Het mes snijdt zo diep dat de pensioenen in dit land 40 procent lager liggen dan in onze buurlanden, het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer kan betalen met een derde is gestegen en 1 op 7 landgenoten in armoede leeft.

  Intussen is er wel geld voor immigranten die nooit 1 euro hebben bijgedragen aan onze sociale zekerheid. Zo spendeerde de regering op een jaar tijd 1,3 miljard euro aan asielopvang, 808 miljoen aan werkloosheidsuitkeringen voor niet-Belgen en 188 miljoen aan leeflonen voor asielzoekers. In totaal bedroeg de immigratiefactuur 7,2 miljard euro of 987 euro per Vlaming.

  Het Vlaams Belang becijferde dat we met dat geld de armtierige pensioenen met 150 euro kunnen doen stijgen, de rusthuisfactuur halveren en de tarieven in de voor- en naschoolse kinderopvang met 30% kunnen doen dalen. Wij verwerpen het linkse model van open grenzen en een open sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is alsook het N-VA-model van feitelijke open grenzen met besparingen op de kap van ónze ouderen, zwakkeren en hulpbehoevenden omdat het onaanvaardbaar is. Onze economie is sterk genoeg om een stevige sociale zekerheid te garanderen, op voorwaarde dat we stoppen het OCMW van de wereld te spelen.

  12-03-2018, 15:56 geschreven door Stijn Van Hamme  


  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Subsidies of niet?

  Dit weekend meldt de pers dat de subsidies voor de restauratie van de BOU8 in Boekhoute goedgekeurd zijn in Brussel. Of liever, goedgekeurd zouden zijn.


  Het ene kartel (Anders) vertelt dat de subsidie zelfs al in november (een goeie 3 maanden geleden) is goedgekeurd. Het andere kartel (SAMENPLUS) beweert bij monde van de schepen van Financiën het tegendeel: de gemeente weet nog van niets. Daarnaast is er de cel Onroerend Erfgoed: daar bevestigt men niet dat de goedkeuring een feit is.


  Los van dit welles-nietesspelletje, blijft één ding duidelijk: de traditionele machtsblokken zijn duidelijk enkel geïnteresseerd om zelf met nieuws te komen. Een duidelijk geval van kieskoorts. 

  Bij Vlaams Belang doen wij daar niet aan mee. Wij blijven verder werken om onze gemeente beter te maken voor alle inwoners. Op onze volledige inzet kan u altijd rekenen, verkiezingsjaar of niet.

  11-03-2018, 09:24 geschreven door Stijn Van Hamme  


  23-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrek raadslid Roegis
  Gisterenavond tijdens de gemeenteraad vernam ik het vertrek van raadslid Eric Roegis uit de raad. In zekere zin een historisch moment voor onze gemeente: Eric was immers OCMW-voorzitter sinds 2001 en zetelde dus sindsdien onafgebroken in de gemeenteraad.

  Al behoorde Eric tot een andere partij en verschilden we soms van mening over bepaalde zaken, toch oversteeg hij steeds de partijpolitiek en ging op vriendelijke wijze en vaak met een kwinkslag om met andere politici. Zelf denk ik aan het debat in Ter Walle in oktober waar we inhoudelijk op een andere lijn zaten, maar op menselijk vlak wel respectvol met elkaar omgaan.

  Ik wens Eric dan ook oprecht veel succes in zijn verdere leven buiten de actieve politiek!

  23-02-2018, 08:26 geschreven door Stijn Van Hamme  


  05-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parkeerproblematiek in onze gemeente
  De problemen rond parkeren in onze gemeente zijn een oud zeer. Vlaams Belang volgt deze problematiek van heel nabij op.

  We kunnen alleen maar vaststellen dat er geen echt parkeerbeleid is in onze gemeente. Vele automobilisten parkeren maar waar het hen uitkomt, los van de wettelijke regels. Dit gebeurt bijvoorbeeld dikwijls in het dorp van Oosteeklo. Mensen die vlug nog geld gaan afhalen bij de geldautomaat, parkeren zich ongegeneerd op het voetpad met de richtingaanwijzers aan. Alle zwakke weggebruikers moeten hierdoor gevaarlijke toeren uithalen: fietsers moeten uitwijken naar het midden van de rijweg en voetgangers, vaak kindjes van de nabije school, moeten op de rijweg wandelen omdat het voetpad geblokkeerd is. Ook in Assenede zien we dergelijke taferelen. De omgeving van het Diederikplein is hiervan een voorbeeld. Ondanks de duidelijk aangegeven parkeervakken blijven sommigen zich maar parkeren zoals ze willen. Zo zijn de betonnen dwarsliggers die er geplaatst zijn al kapot gereden door foutparkeerders. Sommigen slagen er daar zelfs in om in de verkeerde rijrichting over het plein te rijden...

  Dergelijk asociaal rijgedrag wordt bovendien aangemoedigd door de totale straffeloosheid die er in onze gemeente heerst. De politie is onderbemand om een uitgestrekte politiezone als Assenede-Evergem grondig te controleren. Bovendien is het gemeentebestuur mee verantwoordelijk voor deze wantoestanden. SAMENPLUS blijft, ondanks ons hardnekkig aandringen, blind en doof voor deze problemen. SAMENPLUS hecht duidelijk meer belang aan stemmen binnenhalen dan aan de verkeersveiligheid. Waarom wachten zij anders om echte maatregelen te nemen?

  Vlaams Belang pleit om, net als in Evergem het geval is, een externe firma aan te stellen die optreedt tegen foutparkeerders. Enkel een kordaat lik-op-stuk-beleid kan een einde maken aan de heersende straffeloosheid en aan de gevaarlijke situaties die hierdoor ontstaan. Verkeersveiligheid komt voor onze partij op de eerste plaats! Het is tijd voor een echt veiligheidsbeleid in onze gemeente. Het is tijd voor een nieuw beleid!

  05-02-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  02-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vreemde woorden van de burgemeester
  De burgemeester lanceert weer eens verschillende voorstellen en ideeën die de wenkbrauwen doen fronsen.

  Vorige week verklaarde hij in lokaal infomagazine "Deze Week" enkele vreemde zaken. Zo beweert hij een visie te hebben voor het Noorden van het Meetjesland. Heel vreemd aangezien zijn meerderheid nog geen visie heeft op de eigen gemeente. Tenzij natuurlijk het verwaarlozen van de bestaande infrastructuur en het gooien met belastinggeld voor peperdure showprojecten een visie is...
  Hij heeft het ook over het belang van goede fietspaden tussen de dorpskernen. Het is waarschijnlijk heel lang geleden dat hij zelf nog eens de fiets heeft genomen in onze gemeente. Iedereen die wel regelmatig fietst, weet immers dat tal van fietspaden er levensgevaarlijk en ronduit slecht en verwaarloosd bij liggen. 

  Vandaag ontving ik dan ons gemeentelijk informatieblad "De Belleman". Ook daar staan in het voorwoord van de burgemeester een aantal vreemde zaken. 
  vooreerst schrijft hij de voorbije maand "opnieuw bol [stond] van mooie beloften". Hierbij verwijst hij waarschijnlijk naar zijn eigen meerderheid. Er ging immers geen week voorbij of SAMENPLUS stond wel met een of ander gek idee of dikwijls nutteloos en vooral peperduur project in de pers. Misschien wou hij met zijn beloftes zo veel mogelijk wind maken om de windmolens in Oosteeklo te doen draaien?
  Daarnaast schrijft hij te merken dat "op vergaderingen de aanwezigen, naast de aandacht voor het onderwerp, constant oog hebben voor hun smartphone". Dit is zonder twijfel een verwijzing naar het gedrag van vele raadsleden tijdens de gemeenteraad. Zelfs schepenen uit zijn eigen partij zitten dikwijls meer met hun telefoon of tablet te spelen dan aandacht te hebben voor hetgeen besproken wordt. De tablets die zij met ons belastinggeld cadeau kregen, dragen duidelijk niet bij tot betere en meer diepgaande discussies in de gemeenteraad...

  Het is duidelijk een verkiezingsjaar: na vijf jaar winterslaap wordt SAMENPLUS plots weer wakker en lanceren ze tal van ideeën of verkondigen ze plots nieuwe visies. Wedden dat ze straks te pas en te onpas op iedere receptie opduiken om handjes te schudden en hun visie te verkondigen om na 14 oktober opnieuw te verdwijnen?

  02-02-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  28-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proper naar het gemeentehuis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het paadje naar het gemeentehuis in Assenede is tijdelijk hersteld. Dankzij ons optreden heeft u geen laarzen meer nodig om het gemeentehuis proper te bereiken.


  Wij blijven verder werken om onze gemeente beter, properder, leefbaarder en veiliger te maken. Voor Vlaams Belang geen showprojecten die handenvol geld kosten, maar concrete realisaties die een directe impact hebben!


  28-01-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  10-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De modderige weg naar het gemeentehuis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het toegangspaadje van de Kasteelstraat naar het gemeentehuis verkeert al lang in erbarmelijke staat. Het recente slechte weer heeft er nu voor gezorgd dat het een vieze, modderige bedoening vol plassen is. Zonder laarzen kan men niet proper en droog in het gemeentehuis raken. Men waant zich eerder in een ontwikkelingsland dan in Assenede... Vlaams Belang interpelleerde de burgemeester hierover. Wij kregen te horen dat de heraanleg van het paadje veel geld kost en niet meer haalbaar is tijdens de huidige legislatuur.

  Dit antwoord van de burgemeester lijkt ons heel erg vreemd.Recent nog stuurde hij triomfantelijke berichten de wereld in over de goede financiële toestand van de gemeente. Hij beweerde daarbij dat de schulden met de helft (zouden) zijn afgenomen tegen 2020 (natuurlijk vertelde hij er niet bij dat hij en zijn bestuursploeg zelf verantwoordelijk zijn voor de bodemloze schuldenput). Blijkbaar is er echter geen geld om een relatief klein werk van om en bij de 50.000 euro te laten uitvoeren. Is het dan zo slecht gesteld met de gemeentelijke financiën? Of investeert men liever in grote showprojecten die geld opslorpen en al vlug 1 miljoen euro of meer kosten?

  Vlaams Belang pleit om voorrang te geven aan de heraanleg van dit paadje zodat de bevolking op een comfortabele manier het gemeentehuis kan bereiken. Voor ons geldt immers ‘Inwoners eerst!’; iets wat bij SAMENPLUS duidelijk niet het geval is…


  10-01-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  09-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Snelheidsremmende maatregelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Men kan er niet naast kijken: het gemeentebestuur heeft op verschillende plaatsen in onze gemeente maatregelen genomen om de snelheidsproblematiek aan te pakken. Dergelijke maatregelen vinden wij bij Vlaams Belang positief als deze goeddoordacht genomen worden. Verkeersveiligheid is voor ons immers heel belangrijk.

  Op sommige plaatsen lijken de snelheidsremmers echter weinig effect te hebben. Dit is onder meer het geval aan de Oude Gentweg. Vlaams Belang stelde daar zelf vast dat verschillende van de gele paaltjes beschadigd zijn. Eentje werd doormidden gezaagd en nog enkele andere werden al omver gereden. Zelfs een deel van de afsluiting voor de struiken aan het fietspad werd al kapot gereden.

  Het is duidelijk dat deze paaltjes niet helemaal geschikt zijn om de snelheid van sommige laagvliegers echt te remmen. Wij stellen voor om deze plastic paaltjes te vervangen door zwaardere (eventueel zelfs betonnen) exemplaren. Laat de snelheidsduivels er dan maar tegenrijden!
  09-01-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog meer lokaal nieuws
  Na het recent ontvangen van verschillende lokale bladen van politieke partijen, kreeg ik afgelopen week nog meer lokale magazines in de bus.

  Het begon met een blad van een kopieerfirma, genaamd N-VA. Op inhoudelijk vlak bleek deze publicatie een bijna letterlijke kopie van het meest recente lokale Vlaams Belang-magazine. Opnieuw kan ik enkel vaststellen dat de lokale N-VA-afdeling dezelfde stijl hanteert dan de nationale partij: kopiëren van ideeën en voorstellen van Vlaams Belang om vervolgens te doen alsof ze van henzelf komen.
  Er blijft echter één belangrijk verschil tussen N-VA en Vlaams Belang: het Vlaams Belang gaat uit van de eigen kracht en onze eigen overtuiging om als zelfstandige en vooral rechtlijnige partij deel te nemen aan de lokale verkiezingen. Wij offeren onze eigen identiteit niet op om postjes te pakken, maar gaan resoluut voor ons eigen programma dat volledig gebaseerd zal zijn op inbreng van de bevolking!

  Daarnaast ontving ik ook de nieuwe editie van het gemeentelijk infomagazine 'De Belleman'. Opnieuw te laat zoals naar slechte gewoonte. Het voorwoord van de heer De Coninck bevat al even traditioneel enkele zaken die toch de wenkbrauwen doen fronsen.
  Hij begint met ons uit te nodigen op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze vindt alweer plaats in Assenede. De slechte gewoonte om de deelgemeentes links te laten liggen gaat dus door. Voor SAMENPLUS telt duidelijk alleen Assenede. Wij pleiten dan ook resoluut om de nieuwjaarsreceptie afwisselend in iedere deelgemeente te organiseren. Zo'n aanpak is volgens ons veel eerlijker of is de ene gemeente misschien belangrijker dan de andere?
  Verder schrijft hij dat we "meer weelde hebben dan ooit". Een vreemde bewering aangezien de armoedecijfers het tegendeel aantonen. Steeds meer mensen hebben het immers moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen door de toegenomen levensduurte als gevolg van het beleid van de N-VA/CD&V/OpenVLD-regeringen.
  Bijkomend schrijft hij dat "we beschikken over zaken die ons leven aangenamer maken zoals smartphones, IPads, sociale media...". Hierbij denkt hij zonder twijfel aan de IPad die de zetelende partijen in de gemeenteraad zichzelf cadeau hebben gedaan. Ieder raadslid heeft immers een IPad ontvangen betaald met ons belastinggeld. Een IPad die ze na twee jaar mogen houden. Zoiets is natuurlijk zeer aangenaam... mar niet voor de inwoners!
  Hij verwijst ook naar de zoveelste schepenwissel binnen de meerderheid. Opnieuw een kaakslag voor iedereen die een serieus beleid wil: hoe kan men zich inwerken in dossiers wanneer er een constante stoeltjesdans plaatsvindt? Misschien had hij beter de realiteit beschreven en toegegeven dat door de voortdurende postjeswissels er geen degelijk bestuur is en schepenen tijdens de gemeenteraad vaak niet eens kunnen antwoorden op vragen.
  Tot slot verwijst hij ook naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober met de woorden "Dan heeft u terug het laatste woord". Ook dat klopt: SAMENPLUS is enkel geïnteresseerd in onze mening bij de verkiezingen. Daarbuiten drijven zij ongegeneerd hun eigen wil door, vaak tegen de zin van de inwoners. Denken we hierbij maar aan de sluiting van de verschillende bibliotheken of het opdoeken van de dienstverlening in de deelgemeentes. Ondanks protest van de inwoners ging SAMENPLUS hiermee door. Vragen en protest hierover bleven onbeantwoord. Is dat het laatste woord geven aan de inwoners? De woorden van een ex-schepen zijn in deze context veelbetekenend: "Laat de mensen maar kiezen. Wij beslissen zelf wel wie bestuurt". Als partijgenoot van de heer De Coninck illustreert hij daarmee duidelijk hoe SAMENPLUS denkt over inspraak van de bevolking.    

  04-01-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Archief per week
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  domeinen
  www.bloggen.be/domeine


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!