Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De gemeenteraad van maart 2019
 • De gemeenteraad van 28 februari

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  26-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maandelijkse gemeenteraad

  Gisterenavond (25 oktober) was het opnieuw verzamelen geblazen in het gemeentehuis voor de maandelijkse gemeenteraad.

  Dit keer zaten de publieksbanken goed gevuld (al kan dat ook te wijten geweest zijn aan het feit dat er een rij stoelen ontbrak). Een aantal vers verkozenen die vanaf januari zullen zetelen, waaronder ikzelf naar maandelijkse gewoonte, hadden de moeite genomen om af te zakken naar het gemeentehuis. Daarnaast ook enkele politiek geïnteresseerden en de occasionele toeschouwer.


  Het schouwspel dat het publiek kreeg voorgeschoteld was echter heel triest. Er stonden 25 punten op de agenda (24 + 1 toegevoegde interpellatie door de N-VA). Deze werden op welgeteld 32 minuten (!) afgehandeld. Op geen enkel moment kwam het tot een inhoudelijk debat, maar raasde men gewoon door. Waarschijnlijk zitten de verkiezingen van 14 oktober laatstleden hier voor iets tussen: de huidige gemeenteraad is immers in lopende zaken tot de nieuwe raad wordt ingezworen. Gisteren werd duidelijk dat hem om een gemeenteraad in snellopende zaken gaat...

  Een ander opvallend punt was het ontbreken van een niet nader genoemd onafhankelijk raadslid. Tijdens de gemeenteraad vlak voor de verkiezingen had deze persoon nochtans plotsklaps verschillende interpellaties aan de agenda toegevoegd en omschreef deze zichzelf als een "sinds kort contente mens". Blijkbaar was de inspiratie voor agendapunten al opgedroogd na 1 keer of is de persoon in kwestie mogelijks niet meer zo content na de verkiezingsuitslag...

  26-10-2018, 14:15 geschreven door Stijn Van Hamme  


  18-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Historische gemeenteraadsverkiezingen
  De voorbije gemeenteraadsverkiezingen waren voor het Vlaams Belang in onze gemeente ronduit historisch te noemen. Voor het eerst ooit scoorden wij boven de 10% bij de lokale verkiezingen in Groot-Assenede. Onze ganse ploeg behaalde met 11,5% zelfs twee zetels binnen in de gemeenteraad. Wij zullen dus voor het eerst een volwaardige fractie vormen.

  Onze beide verkozenen, Dorien Monsaert en ikzelf, zullen dan ook met veel plezier het duidelijke mandaat dat wij van onze dorpsgenoten kregen opnemen. Wij zullen uw stem duidelijk laten horen in de gemeenteraad.


  Daarnaast valt ook het heel goede resultaat voor de provincieraadsverkiezingen op. Het Vlaams Belang is onze gemeente de derde partij met 17% van de stemmen. Opnieuw een duidelijk signaal.


  De ganse ploeg dankt dan ook al onze kiezers en gaat vol goede moed aan de slag tijdens de komende legislatuur.

  18-10-2018, 12:49 geschreven door Stijn Van Hamme  


  13-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Speeltoestellen nog steeds niet vernieuwd

  Al in juli 2016 en afgelopen zomer stelde Vlaams Belang vast dat de toestand van het speelpleintje in de Ter Pietenstraat in Boekhoute serieus te wensen over laat.


  Ondanks expliciete beloftes van schepen van Jeugd Van Eynde die in de pers zelf beloofde dat nieuwe speeltoestellen ter waarde van 15.000 euro geplaatst zouden worden in augustus is er nog steeds niets veranderd. Ik ging zelf recentelijk op controle en stelde vast dat er ruim zes weken na het einde van augustus nog steeds geen nieuwe speeltoestellen geplaatst zijn. De nieuwe speeltoestellen blijken de zoveelste loze belofte te zijn van de meerderheid.


  Hoe lang zal SAMENPLUS onze kinderen nog doen spelen op toestellen waarvan de gemeentelijke diensten zelf zeggen dat ze aan vervanging toe zijn? Hoe lang zal SAMENPLUS nog loze beloftes blijven maken op kap van onze kinderen? IS de veiligheid en het speelcomfort van onze kinderen dan helemaal niet belangrijk voor de meerderheid? Wie gelooft SAMENPLUS nog?  13-10-2018, 18:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  04-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Campagne-leugentjes...
  Nu de verkiezingscampagne de laatste rechte lijn naar 14 oktober ingegaan is, wordt ook stilaan duidelijk dat sommige partijen lucht verkopen en leugentjes uitkramen om zichzelf een vals imago aan te meten.

  Een van de lokale lijsten (een zelfverklaarde burgerbeweging die eigenlijk een communistisch initiatief is) omschrijft zichzelf op facebook als een "milieuvriendelijke partij die enkele affiches zal hangen op de gemeentelijke borden". Een heel mooi en nobel initiatief.
  Vandaag kon ik echter vaststellen dat dit zelfverklaard milieuvriendelijk karakter niet meer is dan wat holle woorden. Op verschillende plaatsen in de gemeente kwam ik namelijk plakkaten met affiches van die bewuste partij tegen. Dit is duidelijk het tegendeel van hetgeen zij zelf op hun facebookpagina beweren.

  Zouden zij plots niet meer milieuvriendelijk zijn? Of zou hun bewering dat ze wel milieuvriendelijk zijn slechts loze propaganda zijn om de mensen te misleiden? Een ding is wel al duidelijk: als een partij al liegt over haar aard en imago, waarover liegt men dan nog allemaal?


  04-10-2018, 16:41 geschreven door Stijn Van Hamme  


  02-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politiek praatcafé in Oosteeklo

  Afgelopen zondag (30 september) organiseerde het bewonersplatform van Oosteeklo een politiek praatcafé waar de verschillende partijen/lijsten hun visie konden geven over drie thema's.

  Wat al dadelijk opviel was het feit dat in tegenstelling tot vorig jaar de partijen wel in grote getale aanwezig waren. Een mens zou bijna durven denken dat de nabijheid van de verkiezingen er voor iets tussen zaten... Daarnaast was er nog een tweede vaststelling: een bepaalde lijst had geweigerd om in te gaan op de uitnodiging. Ze stuurde wel vertegenwoordigers, maar deze wilden (of durfden misschien?) niet het woord nemen. En zo'n mensen willen dan uw stem krijgen voor de gemeenteraad. Gaan ze daar dan ook zwijgend naar de grond zitten staren?


  Als inleiding kreeg iedere lijst (Vlaams Belang, Anders en SAMENPLUS) 10 minuten de tijd om zich kort voor te stellen. Als lijsttrekker voor Vlaams Belang had ik het genoegen om deze taak op mij te nemen. Met de nodige humor maakte ik duidelijk dat een stem voor Vlaams Belang zeker geen weggegooide stem is. Een kort overzicht van enkele van onze realisaties over de voorbije jaren en een duidelijke verwijzing naar het bindend engagement van ons kiescontract onderstreepten dit. Tot slot maakte ik de aanwezigen nog duidelijk dat, in tegenstelling tot wat onze tegenstanders vaak beweren, een stem voor Vlaams Belang niet het einde van de wereld is, maar wel het einde van de politieke wereld van de traditionele machtspartijen die enkel aan zichzelf denken.


  Aansluitend werd het publiek in drie groepen verdeeld die telkens over een ander onderwerp discussieerden. Voor Vlaams Belang namen Oosteeklose kandidaten Dorien Monsaert (over de dorpskernvernieuwing) en Andy De Muynck (over de sociale cohesie) en ikzelf (over de fusies) deze rol op ons. Het leverde interessante gesprekken op die soms op het scherp van de snee verliepen tussen de verschillende partijen.


  Opnieuw een schitterende organisatie van het bewonersplatform in Oosteeklo!

  02-10-2018, 09:29 geschreven door Stijn Van Hamme  


  28-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maandelijkse gemeenteraad
  Gisterenavond (27 september) konden alle liefhebbers van dorpspolitiek afzakken naar het gemeentehuis voor de maandelijkse zitting van de gemeenteraad. 

  Veel interesse in de dorpspolitiek lijkt er niet te zijn in onze gemeente: de aanwezigen waren weer op één hand te tellen. Toch vreemd dat zelfs partijen (of zelfverklaarde volksbewegingen, lijsten...) niet eens de moeite doen om iemand af te vaardigen naar de gemeenteraad. Veel show verkopen met goedkope stunts, alle recepties en feesten afdweilen, uw deur platlopen met loze beloftes of zaken beloven op de sociale media zijn blijkbaar belangrijker. Dit zegt al veel over de instelling waarmee sommigen aan politiek doen in de gemeente: als er geen geld mee gemoeid is, doet men zelf duidelijk geen moeite. Zelf was ik voor het Vlaams Belang opnieuw op post (zoals iedere maand sinds april 2014) en ook een kandidaat van de lijst 'Anders' had de moeite genomen om in het publiek plaats te nemen (de waarheid gebiedt mij dat te vermelden).

  De gemeenteraad zelf was een slag in het water. Er stonden slechts 5 punten op de agenda (waarvan een de goedkeuring van de notulen van vorige maand; dus eigenlijk slechts 4 echte punten). Zoals steeds blonk SAMENPLUS weer uit in onwetendheid: sommige schepenen kwamen niet verder dan wat gestamel, het uitkramen van "euh...euh…" of de uitsmijter "Dat weet ik niet. Ik moet het navragen". Als iemand in het bedrijfsleven zo onvoorbereid op het werk verschijnt...

  Aan het eind bleken er nog 6 agendapunten te zijn toegevoegd door een onafhankelijk raadslid (dat in werkelijkheid niet meer onafhankelijk is, maar dat mocht uiteraard niet gezegd worden...). Deze tussenkomsten waren op zich weinig origineel. Integendeel zelfs, het was niets meer dan een overzicht van het oppositiewerk door CD&V, N-VA en zelfs Vlaams Belang de afgelopen legislatuur. Zo werd onder meer gesproken over de AED-toestellen (door N-VA aangekaart), de toestand van de fietspaden (door N-VA, CD&V en Vlaams Belang al eerder aangekaart) en zelfs over de toestand van de begraafplaats in Oosteeklo (door Vlaams Belang uitgebreid aangekaart in de pers). Van enige originaliteit konden we dus zeker niet spreken.
  Wat nog het meeste opviel bij deze punten was de bijna amicale sfeer tussen de vraagsteller en SAMENPLUS. Deze interventies leken wel een vooraf ingestudeerd nummer waarbij het betrokken raadslid en de meerderheid elkaar de kans gaven om zichzelf te bestoefen. Iemand met een slecht karakter zou bijna gesproken hebben van een verdoken voorakkoord...

  In ieder geval was het de laatste gemeenteraad voor de komende verkiezingen van 14 oktober. Dit maakt de volgende gemeenteraad alvast heel interessant: er zullen immers duidelijke winnaars en verliezers in de zaal zitten. Dat zal zonder twijfel voor een bijzondere sfeer zorgen...

  28-09-2018, 16:30 geschreven door Stijn Van Hamme  


  08-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Belang lanceert kiescontract en nog drie nieuwe kandidaten

  Omdat verkiezingsprogramma’s vol staan met loze beloftes die nog minder waard zijn dan het papier waarop ze gedrukt zijn en de dag na de verkiezingen gewoon in de vuilnisbak verdwijnen kiest het Vlaams Belang er expliciet voor om geen vrijblijvende beloftes te maken. Het Vlaams Belang is immers de enige partij die ronduit zegt wat ze denkt en vooral ook doet wat ze zegt en zowel voor als na de verkiezingen dezelfde boodschap brengt.

  Wij stellen daarom een kiescontract voor met bindende voorstellen die onze verkozenen zeker ter stemming zullen voorleggen in de gemeenteraad. Met een stem voor Vlaams Belang weten onze dorpsgenoten dus perfect wat er op de politieke agenda zal komen.

  Ons kiescontract omvat vijf pijlers om onze gemeente beter, veiliger en meer leefbaar te maken. Iedere pijler omvat verschillende maatregelen die wij dus zeker zullen laten stemmen.

  Zo zullen wij onder meer inzetten op de aanleg van extra groene zones in de WUG’s, op een gemeentelijke tussenkomst bij de aankoop van busabonnementen voor schoolgaande kinderen, op een voorrangsregeling voor mensen die Nederlands spreken en in de gemeente wonen/werken bij de toewijzing van sociale woningen, op het oprichten van een ondernemersloket en op het schrappen van twee schepenposten. Onze dorpsgenoten vinden het volledige kiescontract met alle maatregelen binnenkort in de bus.”


  Drie nieuwe kandidaten

  Aansluitend maakt Vlaams Belang nog de namen van drie extra kandidaten bekend.

  Assenedenaar Luc Van De Wiele (56) is truckchauffeur en vader van twee zonen.

  Verder zijn er nog twee kandidaten uit Boekhoute. Axl Van Boven (25) is werfleider en volgde een opleiding Office Management. Tot slot is er nog de jongste kandidate van de lijst, Lindsey Baert een 23-jarige verpleegkundige.

  08-09-2018, 14:17 geschreven door Stijn Van Hamme  


  31-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeenteraad
  30 augustus was het opnieuw verzamelen geblazen in het gemeentehuis voor de maandelijkse (in de zomer tweemaandelijkse) gemeenteraad. Dit keer waren de publieksbanken grondig gevuld.

  De KLJ uit Bassevelde was immers massaal afgezakt naar het gemeentehuis om tijdens het vragenhalfuurtje een interpellatie te houden omtrent hun nood aan een binnen- en buitenspeelruimte. Zij vroegen, geheel terecht trouwens, om aangepaste infrastructuur omwille van hun sterk stijgend ledenaantal. 
  Het antwoord vanuit de meerderheid was echter totaal naast de kwestie. De schepen van Jeugd (GROEN) raakte niet verder dan een schaamteloos staaltje zelfverheerlijking. In plaats van eerlijk te zijn begon hij de genomen stappen breed uit de doeken te doen en benadrukte hij meermaals dat de "huidige meerderheid veel doet" voor de KLJ. 
  Had hij eerlijk geantwoord op deze vraag dan had hij natuurlijk moeten zeggen dat er reeds een miljoen euro weggegooid is met de bouw van het (nutteloze) dorpshuis in Bassevelde. Een doordacht bestuur met duidelijke visie had immers eerst nagedacht over de ECHTE noden in Bassevelde en zou dan de conclusie gemaakt hebben dat een uitgebreide site voor recreatie wel nodig is en een dorpshuis niet. Maar ja, de meerderheid (of sommige figuren van SAMENPLUS) had nu eenmaal een prestigeproject nodig dat (geheel toevallig) vlak voor de komende verkiezingen ingehuldigd wordt. We kunnen alleen maar hopen dat het dorpshuis niet dezelfde problemen zal opleveren als het vorige prestigeproject van SAMENPLUS in Bassevelde: de parkbegraafplaats (waar de problemen met de slechte waterafvoer na 6! jaar nog steeds niet zijn opgelost).
  Daarnaast herhaalde de schepen ook enkele malen dat de verschillende verenigingen die van de op til zijnde recreatiesite gebruik zullen maken, gelijk behandeld zullen worden. Natuurlijk werd dit zo door de meerderheid gezegd: er waren ruim 50 mensen van de KLJ aanwezig in de raadzaal. Dan gaat men heus niet zeggen dat men bepaalde verenigingen anders zal behandelen. Als de voorbije legislatuur een graadmeter is dan kunnen we echter alleen vaststellen dat sommige verenigingen toch wel een streepje voor hebben bij SAMENPLUS (sommige zelfs een dikke streep)…

  Na dit schaamteloos staaltje zelfverheerlijking ging de gemeenteraad verder (met nog slechts 5 aanwezigen in het publiek). 
  Eén van de behandelde punten ging over mogelijke acties in het kader van het energie- en klimaatactieplan. Hierbij vertelde de schepen van Milieu het volgende: "Na een zomer als deze kunnen we er niet meer om heen: de klimaatverandering is een feit". Ja, ook in onze gemeente heeft de klimaathysterie toegeslagen. Voorafgaand aan deze zomer verwees men altijd naar de zomer van '76 als uitzonderlijk. Het was dus 42 jaar geleden dat er nog zo'n schitterende zomer geweest was. Maakte men zich toen druk over deze hitte? Toch niet in dergelijke mate als vandaag de dag. 
  Daarnaast moeten we ons ook de vraag stellen wat maatregelen zullen uithalen wanneer men het verkeer op de Expressweg niet meerekent voor de gemeentelijke CO2-uitstoot. Is dat geen staaltje van showpolitiek met maatregelen die teniet gedaan worden door het selectief 'vergeten' van bepaalde zaken?

  Tot slot zorgde de schepen van Openbaar Werk nog voor een grappige noot. Zij zei bij het geven van een antwoord: "Ik ben niet gewoon dat de micro's werken". Een grappige uitspraak die ook duidelijk maakt op wat voor een amateuristische manier onze gemeente bestuurd wordt...  

  31-08-2018, 15:13 geschreven door Stijn Van Hamme  


  26-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

  Nu de verkiezingen stilaan dichterbij komen licht Vlaams Belang een tipje van de sluier en maakt de eerste namen bekend van hun kandidaten: een drietal uit Oosteeklo dat zich volledig wil inzetten voor een betere, veiligere en meer leefbare gemeente.

  De eerste kandidate is Dorien Monsaert (25 jaar) die een opleiding Toerisme volgde. Als jonge moeder gaat haar bezorgdheid vooral uit naar een veilige omgeving: "Ik maak mij vaak zorgen over het foutparkeren in Oosteeklo-dorp waardoor voetgangers en ook schoolgaande kinderen verplicht worden om op de rijweg te gaan. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, zeker met de soms heel hoge snelheden waarmee bepaalde chauffeurs door het dorp rijden. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat kinderen beschikken over voldoende veilige en (vooral) goed onderhouden speelpleintjes. Dat onderhoud laat in onze gemeente vaak te wensen over. Daar wil ik mij voluit voor inzetten", aldus Dorien Monsaert.

  De tweede kandidate is Ulrike Reinhardt (45 jaar), een gediplomeerd verpleegster van Duitse afkomst. Als geëngageerd inwoonster richt zij zich hoofdzakelijk op een bruisend verenigingsleven en het behoud van het traditionele karakter van de gemeente: "Oosteeklo is een levendige gemeente en dat moet zo blijven. Verenigingen zijn nodig voor de sociale samenhang en moeten dan ook voldoende steun krijgen. Verder vind ik het belangrijk dat ons dorp zijn authentiek karakter kan behouden. De wildgroei aan appartementen moet ingeperkt worden om onze poldergemeente niet te laten verstedelijken", zegt Ulrike Reinhardt.

  De derde kandidaat is Andy De Muynck (42 jaar) die een opleiding Mechanica volgde en werkt als ploegbaas. Zijn aandacht gaat vooral uit naar betere dienstverlening: "Ik vind het niet kunnen dat inwoners voor hun administratie enkel in Assenede terecht kunnen. We betalen toch allemaal evenveel belastingen? Soms moet men zelfs speciaal verlof nemen omwille van de beperkte openingsuren van het gemeentehuis. Daarom moeten de openingsuren van het gemeentehuis serieus uitgebreid worden en moet er een administratieve dienstverlening zijn in elke deelgemeente", vertelt Andy De Muynck.


  26-07-2018, 11:42 geschreven door Stijn Van Hamme  


  17-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verwaarloosde speelplein in Boekhoute
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Twee jaar geleden kaartte Vlaams Belang voor het eerst de schandalige toestand van de speelpleintjes in onze gemeente aan. Met de zomervakantie in aantocht deden wij in de loop van de maand juni nogmaals een ronde langs de speelpleintjes in onze gemeente. In Boekhoute stelden wij opnieuw vast dat een bepaald toestel met gras en onkruid overwoekerd was. Wij gaven dit op 12 juni door aan de gemeente en kregen per mail de bevestiging dat "dit zeker zal aangepakt worden" en dat men zich ervan bewust is "dat het speeltoestel zelf ook aan vervanging toe is"."

  De verbazing was dan ook heel groot toen ik gisteren (11 juli) het speelpleintje in Boekhoute nog eens bezocht. Een maand na de mail van de gemeente is er slechts een iets veranderd: het onkruid staat nog hoger en het speeltoestel kan nu helemaal niet meer gebruikt worden. Het is ronduit schandalig dat onze speelpleintjes verwaarloosd blijven. In plaats van geld te verkwisten aan megalomane en vaak nutteloze showprojecten zou SAMENPLUS beter investeren in een deftig onderhoud van onze gemeente en desnoods in bijkomend personeel voor de plantsoendienst. Te pas en te onpas nieuwe kandidaten voorstellen is bij de meerderheid duidelijk belangrijker dan onze gemeente goed te besturen. 

  Vlaams Belang vraagt dan ook met aandrang om het speelplein in Boekhoute (een maand na onze eerste melding) eindelijk in orde te brengen zodat onze kinderen er opnieuw veilig kunnen spelen. Inwoners eerst!


  17-07-2018, 12:10 geschreven door Stijn Van Hamme  


  12-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse feestdag
  Gisteren vierden we de Vlaamse feestdag. Dit is nog steeds een feestdag in mineur omdat het geen officiële betaalde feestdag voor elke Vlaming.

  In onze gemeente hingen opnieuw verschillende mensen hun leeuwenvlag uit om hun trots op Vlaanderen te tonen. Zij konden, net zoals de voorgaande jaren, rekenen op een attentie van het Vlaams Belang.

  12-07-2018, 10:06 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Archief per week
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  heiligerita
  www.bloggen.be/heilige


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!