Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • SamenPlus verprutst 11 juli-viering
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  22-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De speelpleintjes
  In Het Nieuwsblad las ik vandaag dat de gemeente de oude (en vooral versleten) speeltoestellen op de verschillende speelpleintjes heeft laten verwijderen. Eindelijk is hier op zijn plaats.

  Ik kaartte deze problematiek voor het eerst aan in de zomer van 2016 en sindsdien volgde ik dit nauwgezet op. SAMENPLUS kwam steeds met beloftes die ze enkel herhaalden. Deze zomer nog beweerde schepen Van Eynde dat in augustus nieuwe speeltoestellen zouden geplaatst worden in Boekhoute (Bron: Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws). Dit bleek vooral een goedkope verkiezingsstunt op kap van onze kinderen want tot op vandaag is er van de nieuwe speeltoestellen geen spoor.

  Ik ben zeer tevreden dat SAMENPLUS eindelijk toch werk maakt van deze problematiek, maar zal de zaken nauw blijven opvolgen. Onze kinderen verdienen veilige speelpleintjes.

  22-11-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  15-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude ECA-site aan de Leegstraat
  Deze week las ik in de krant dat de gemeente de terreinen van de oude ECA-site in de Leegstraat wil herbestemmen.

  Deze terreinen vormen een mooie oppervlakte vlakbij de dorpskern van Assenede. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden die een directe en bovenal positieve impact kunnen hebben op het leven in Assenede. De voorstellen vanuit de meerderheid (combinatie van verschillende bestemmingen) zijn hoopgevend. 

  Vlaams Belang steunt alvast de visie dat er geen industrie mag komen om bijkomend zwaar vervoer in de dorpskern en vooral in een straat met schoolgaande kinderen te creëren. Wij zijn bovendien heel tevreden dat de meerderheid een van de voorstellen uit ons kiescontract meeneemt: het realiseren van een groene zone op wandelafstand van de dorpskern. Dat voorstel zullen wij alvast voluit steunen om de leefbaarheid van onze dorpskern te verhogen.

  15-11-2018, 14:10 geschreven door Stijn Van Hamme  


  26-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maandelijkse gemeenteraad

  Gisterenavond (25 oktober) was het opnieuw verzamelen geblazen in het gemeentehuis voor de maandelijkse gemeenteraad.

  Dit keer zaten de publieksbanken goed gevuld (al kan dat ook te wijten geweest zijn aan het feit dat er een rij stoelen ontbrak). Een aantal vers verkozenen die vanaf januari zullen zetelen, waaronder ikzelf naar maandelijkse gewoonte, hadden de moeite genomen om af te zakken naar het gemeentehuis. Daarnaast ook enkele politiek geïnteresseerden en de occasionele toeschouwer.


  Het schouwspel dat het publiek kreeg voorgeschoteld was echter heel triest. Er stonden 25 punten op de agenda (24 + 1 toegevoegde interpellatie door de N-VA). Deze werden op welgeteld 32 minuten (!) afgehandeld. Op geen enkel moment kwam het tot een inhoudelijk debat, maar raasde men gewoon door. Waarschijnlijk zitten de verkiezingen van 14 oktober laatstleden hier voor iets tussen: de huidige gemeenteraad is immers in lopende zaken tot de nieuwe raad wordt ingezworen. Gisteren werd duidelijk dat hem om een gemeenteraad in snellopende zaken gaat...

  Een ander opvallend punt was het ontbreken van een niet nader genoemd onafhankelijk raadslid. Tijdens de gemeenteraad vlak voor de verkiezingen had deze persoon nochtans plotsklaps verschillende interpellaties aan de agenda toegevoegd en omschreef deze zichzelf als een "sinds kort contente mens". Blijkbaar was de inspiratie voor agendapunten al opgedroogd na 1 keer of is de persoon in kwestie mogelijks niet meer zo content na de verkiezingsuitslag...

  26-10-2018, 14:15 geschreven door Stijn Van Hamme  


  18-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Historische gemeenteraadsverkiezingen
  De voorbije gemeenteraadsverkiezingen waren voor het Vlaams Belang in onze gemeente ronduit historisch te noemen. Voor het eerst ooit scoorden wij boven de 10% bij de lokale verkiezingen in Groot-Assenede. Onze ganse ploeg behaalde met 11,5% zelfs twee zetels binnen in de gemeenteraad. Wij zullen dus voor het eerst een volwaardige fractie vormen.

  Onze beide verkozenen, Dorien Monsaert en ikzelf, zullen dan ook met veel plezier het duidelijke mandaat dat wij van onze dorpsgenoten kregen opnemen. Wij zullen uw stem duidelijk laten horen in de gemeenteraad.


  Daarnaast valt ook het heel goede resultaat voor de provincieraadsverkiezingen op. Het Vlaams Belang is onze gemeente de derde partij met 17% van de stemmen. Opnieuw een duidelijk signaal.


  De ganse ploeg dankt dan ook al onze kiezers en gaat vol goede moed aan de slag tijdens de komende legislatuur.

  18-10-2018, 12:49 geschreven door Stijn Van Hamme  


  13-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Speeltoestellen nog steeds niet vernieuwd

  Al in juli 2016 en afgelopen zomer stelde Vlaams Belang vast dat de toestand van het speelpleintje in de Ter Pietenstraat in Boekhoute serieus te wensen over laat.


  Ondanks expliciete beloftes van schepen van Jeugd Van Eynde die in de pers zelf beloofde dat nieuwe speeltoestellen ter waarde van 15.000 euro geplaatst zouden worden in augustus is er nog steeds niets veranderd. Ik ging zelf recentelijk op controle en stelde vast dat er ruim zes weken na het einde van augustus nog steeds geen nieuwe speeltoestellen geplaatst zijn. De nieuwe speeltoestellen blijken de zoveelste loze belofte te zijn van de meerderheid.


  Hoe lang zal SAMENPLUS onze kinderen nog doen spelen op toestellen waarvan de gemeentelijke diensten zelf zeggen dat ze aan vervanging toe zijn? Hoe lang zal SAMENPLUS nog loze beloftes blijven maken op kap van onze kinderen? IS de veiligheid en het speelcomfort van onze kinderen dan helemaal niet belangrijk voor de meerderheid? Wie gelooft SAMENPLUS nog?  13-10-2018, 18:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  04-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Campagne-leugentjes...
  Nu de verkiezingscampagne de laatste rechte lijn naar 14 oktober ingegaan is, wordt ook stilaan duidelijk dat sommige partijen lucht verkopen en leugentjes uitkramen om zichzelf een vals imago aan te meten.

  Een van de lokale lijsten (een zelfverklaarde burgerbeweging die eigenlijk een communistisch initiatief is) omschrijft zichzelf op facebook als een "milieuvriendelijke partij die enkele affiches zal hangen op de gemeentelijke borden". Een heel mooi en nobel initiatief.
  Vandaag kon ik echter vaststellen dat dit zelfverklaard milieuvriendelijk karakter niet meer is dan wat holle woorden. Op verschillende plaatsen in de gemeente kwam ik namelijk plakkaten met affiches van die bewuste partij tegen. Dit is duidelijk het tegendeel van hetgeen zij zelf op hun facebookpagina beweren.

  Zouden zij plots niet meer milieuvriendelijk zijn? Of zou hun bewering dat ze wel milieuvriendelijk zijn slechts loze propaganda zijn om de mensen te misleiden? Een ding is wel al duidelijk: als een partij al liegt over haar aard en imago, waarover liegt men dan nog allemaal?


  04-10-2018, 16:41 geschreven door Stijn Van Hamme  


  02-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politiek praatcafé in Oosteeklo

  Afgelopen zondag (30 september) organiseerde het bewonersplatform van Oosteeklo een politiek praatcafé waar de verschillende partijen/lijsten hun visie konden geven over drie thema's.

  Wat al dadelijk opviel was het feit dat in tegenstelling tot vorig jaar de partijen wel in grote getale aanwezig waren. Een mens zou bijna durven denken dat de nabijheid van de verkiezingen er voor iets tussen zaten... Daarnaast was er nog een tweede vaststelling: een bepaalde lijst had geweigerd om in te gaan op de uitnodiging. Ze stuurde wel vertegenwoordigers, maar deze wilden (of durfden misschien?) niet het woord nemen. En zo'n mensen willen dan uw stem krijgen voor de gemeenteraad. Gaan ze daar dan ook zwijgend naar de grond zitten staren?


  Als inleiding kreeg iedere lijst (Vlaams Belang, Anders en SAMENPLUS) 10 minuten de tijd om zich kort voor te stellen. Als lijsttrekker voor Vlaams Belang had ik het genoegen om deze taak op mij te nemen. Met de nodige humor maakte ik duidelijk dat een stem voor Vlaams Belang zeker geen weggegooide stem is. Een kort overzicht van enkele van onze realisaties over de voorbije jaren en een duidelijke verwijzing naar het bindend engagement van ons kiescontract onderstreepten dit. Tot slot maakte ik de aanwezigen nog duidelijk dat, in tegenstelling tot wat onze tegenstanders vaak beweren, een stem voor Vlaams Belang niet het einde van de wereld is, maar wel het einde van de politieke wereld van de traditionele machtspartijen die enkel aan zichzelf denken.


  Aansluitend werd het publiek in drie groepen verdeeld die telkens over een ander onderwerp discussieerden. Voor Vlaams Belang namen Oosteeklose kandidaten Dorien Monsaert (over de dorpskernvernieuwing) en Andy De Muynck (over de sociale cohesie) en ikzelf (over de fusies) deze rol op ons. Het leverde interessante gesprekken op die soms op het scherp van de snee verliepen tussen de verschillende partijen.


  Opnieuw een schitterende organisatie van het bewonersplatform in Oosteeklo!

  02-10-2018, 09:29 geschreven door Stijn Van Hamme  


  28-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maandelijkse gemeenteraad
  Gisterenavond (27 september) konden alle liefhebbers van dorpspolitiek afzakken naar het gemeentehuis voor de maandelijkse zitting van de gemeenteraad. 

  Veel interesse in de dorpspolitiek lijkt er niet te zijn in onze gemeente: de aanwezigen waren weer op één hand te tellen. Toch vreemd dat zelfs partijen (of zelfverklaarde volksbewegingen, lijsten...) niet eens de moeite doen om iemand af te vaardigen naar de gemeenteraad. Veel show verkopen met goedkope stunts, alle recepties en feesten afdweilen, uw deur platlopen met loze beloftes of zaken beloven op de sociale media zijn blijkbaar belangrijker. Dit zegt al veel over de instelling waarmee sommigen aan politiek doen in de gemeente: als er geen geld mee gemoeid is, doet men zelf duidelijk geen moeite. Zelf was ik voor het Vlaams Belang opnieuw op post (zoals iedere maand sinds april 2014) en ook een kandidaat van de lijst 'Anders' had de moeite genomen om in het publiek plaats te nemen (de waarheid gebiedt mij dat te vermelden).

  De gemeenteraad zelf was een slag in het water. Er stonden slechts 5 punten op de agenda (waarvan een de goedkeuring van de notulen van vorige maand; dus eigenlijk slechts 4 echte punten). Zoals steeds blonk SAMENPLUS weer uit in onwetendheid: sommige schepenen kwamen niet verder dan wat gestamel, het uitkramen van "euh...euh…" of de uitsmijter "Dat weet ik niet. Ik moet het navragen". Als iemand in het bedrijfsleven zo onvoorbereid op het werk verschijnt...

  Aan het eind bleken er nog 6 agendapunten te zijn toegevoegd door een onafhankelijk raadslid (dat in werkelijkheid niet meer onafhankelijk is, maar dat mocht uiteraard niet gezegd worden...). Deze tussenkomsten waren op zich weinig origineel. Integendeel zelfs, het was niets meer dan een overzicht van het oppositiewerk door CD&V, N-VA en zelfs Vlaams Belang de afgelopen legislatuur. Zo werd onder meer gesproken over de AED-toestellen (door N-VA aangekaart), de toestand van de fietspaden (door N-VA, CD&V en Vlaams Belang al eerder aangekaart) en zelfs over de toestand van de begraafplaats in Oosteeklo (door Vlaams Belang uitgebreid aangekaart in de pers). Van enige originaliteit konden we dus zeker niet spreken.
  Wat nog het meeste opviel bij deze punten was de bijna amicale sfeer tussen de vraagsteller en SAMENPLUS. Deze interventies leken wel een vooraf ingestudeerd nummer waarbij het betrokken raadslid en de meerderheid elkaar de kans gaven om zichzelf te bestoefen. Iemand met een slecht karakter zou bijna gesproken hebben van een verdoken voorakkoord...

  In ieder geval was het de laatste gemeenteraad voor de komende verkiezingen van 14 oktober. Dit maakt de volgende gemeenteraad alvast heel interessant: er zullen immers duidelijke winnaars en verliezers in de zaal zitten. Dat zal zonder twijfel voor een bijzondere sfeer zorgen...

  28-09-2018, 16:30 geschreven door Stijn Van Hamme  


  08-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Belang lanceert kiescontract en nog drie nieuwe kandidaten

  Omdat verkiezingsprogramma’s vol staan met loze beloftes die nog minder waard zijn dan het papier waarop ze gedrukt zijn en de dag na de verkiezingen gewoon in de vuilnisbak verdwijnen kiest het Vlaams Belang er expliciet voor om geen vrijblijvende beloftes te maken. Het Vlaams Belang is immers de enige partij die ronduit zegt wat ze denkt en vooral ook doet wat ze zegt en zowel voor als na de verkiezingen dezelfde boodschap brengt.

  Wij stellen daarom een kiescontract voor met bindende voorstellen die onze verkozenen zeker ter stemming zullen voorleggen in de gemeenteraad. Met een stem voor Vlaams Belang weten onze dorpsgenoten dus perfect wat er op de politieke agenda zal komen.

  Ons kiescontract omvat vijf pijlers om onze gemeente beter, veiliger en meer leefbaar te maken. Iedere pijler omvat verschillende maatregelen die wij dus zeker zullen laten stemmen.

  Zo zullen wij onder meer inzetten op de aanleg van extra groene zones in de WUG’s, op een gemeentelijke tussenkomst bij de aankoop van busabonnementen voor schoolgaande kinderen, op een voorrangsregeling voor mensen die Nederlands spreken en in de gemeente wonen/werken bij de toewijzing van sociale woningen, op het oprichten van een ondernemersloket en op het schrappen van twee schepenposten. Onze dorpsgenoten vinden het volledige kiescontract met alle maatregelen binnenkort in de bus.”


  Drie nieuwe kandidaten

  Aansluitend maakt Vlaams Belang nog de namen van drie extra kandidaten bekend.

  Assenedenaar Luc Van De Wiele (56) is truckchauffeur en vader van twee zonen.

  Verder zijn er nog twee kandidaten uit Boekhoute. Axl Van Boven (25) is werfleider en volgde een opleiding Office Management. Tot slot is er nog de jongste kandidate van de lijst, Lindsey Baert een 23-jarige verpleegkundige.

  08-09-2018, 14:17 geschreven door Stijn Van Hamme  


  31-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeenteraad
  30 augustus was het opnieuw verzamelen geblazen in het gemeentehuis voor de maandelijkse (in de zomer tweemaandelijkse) gemeenteraad. Dit keer waren de publieksbanken grondig gevuld.

  De KLJ uit Bassevelde was immers massaal afgezakt naar het gemeentehuis om tijdens het vragenhalfuurtje een interpellatie te houden omtrent hun nood aan een binnen- en buitenspeelruimte. Zij vroegen, geheel terecht trouwens, om aangepaste infrastructuur omwille van hun sterk stijgend ledenaantal. 
  Het antwoord vanuit de meerderheid was echter totaal naast de kwestie. De schepen van Jeugd (GROEN) raakte niet verder dan een schaamteloos staaltje zelfverheerlijking. In plaats van eerlijk te zijn begon hij de genomen stappen breed uit de doeken te doen en benadrukte hij meermaals dat de "huidige meerderheid veel doet" voor de KLJ. 
  Had hij eerlijk geantwoord op deze vraag dan had hij natuurlijk moeten zeggen dat er reeds een miljoen euro weggegooid is met de bouw van het (nutteloze) dorpshuis in Bassevelde. Een doordacht bestuur met duidelijke visie had immers eerst nagedacht over de ECHTE noden in Bassevelde en zou dan de conclusie gemaakt hebben dat een uitgebreide site voor recreatie wel nodig is en een dorpshuis niet. Maar ja, de meerderheid (of sommige figuren van SAMENPLUS) had nu eenmaal een prestigeproject nodig dat (geheel toevallig) vlak voor de komende verkiezingen ingehuldigd wordt. We kunnen alleen maar hopen dat het dorpshuis niet dezelfde problemen zal opleveren als het vorige prestigeproject van SAMENPLUS in Bassevelde: de parkbegraafplaats (waar de problemen met de slechte waterafvoer na 6! jaar nog steeds niet zijn opgelost).
  Daarnaast herhaalde de schepen ook enkele malen dat de verschillende verenigingen die van de op til zijnde recreatiesite gebruik zullen maken, gelijk behandeld zullen worden. Natuurlijk werd dit zo door de meerderheid gezegd: er waren ruim 50 mensen van de KLJ aanwezig in de raadzaal. Dan gaat men heus niet zeggen dat men bepaalde verenigingen anders zal behandelen. Als de voorbije legislatuur een graadmeter is dan kunnen we echter alleen vaststellen dat sommige verenigingen toch wel een streepje voor hebben bij SAMENPLUS (sommige zelfs een dikke streep)…

  Na dit schaamteloos staaltje zelfverheerlijking ging de gemeenteraad verder (met nog slechts 5 aanwezigen in het publiek). 
  Eén van de behandelde punten ging over mogelijke acties in het kader van het energie- en klimaatactieplan. Hierbij vertelde de schepen van Milieu het volgende: "Na een zomer als deze kunnen we er niet meer om heen: de klimaatverandering is een feit". Ja, ook in onze gemeente heeft de klimaathysterie toegeslagen. Voorafgaand aan deze zomer verwees men altijd naar de zomer van '76 als uitzonderlijk. Het was dus 42 jaar geleden dat er nog zo'n schitterende zomer geweest was. Maakte men zich toen druk over deze hitte? Toch niet in dergelijke mate als vandaag de dag. 
  Daarnaast moeten we ons ook de vraag stellen wat maatregelen zullen uithalen wanneer men het verkeer op de Expressweg niet meerekent voor de gemeentelijke CO2-uitstoot. Is dat geen staaltje van showpolitiek met maatregelen die teniet gedaan worden door het selectief 'vergeten' van bepaalde zaken?

  Tot slot zorgde de schepen van Openbaar Werk nog voor een grappige noot. Zij zei bij het geven van een antwoord: "Ik ben niet gewoon dat de micro's werken". Een grappige uitspraak die ook duidelijk maakt op wat voor een amateuristische manier onze gemeente bestuurd wordt...  

  31-08-2018, 15:13 geschreven door Stijn Van Hamme  


  26-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

  Nu de verkiezingen stilaan dichterbij komen licht Vlaams Belang een tipje van de sluier en maakt de eerste namen bekend van hun kandidaten: een drietal uit Oosteeklo dat zich volledig wil inzetten voor een betere, veiligere en meer leefbare gemeente.

  De eerste kandidate is Dorien Monsaert (25 jaar) die een opleiding Toerisme volgde. Als jonge moeder gaat haar bezorgdheid vooral uit naar een veilige omgeving: "Ik maak mij vaak zorgen over het foutparkeren in Oosteeklo-dorp waardoor voetgangers en ook schoolgaande kinderen verplicht worden om op de rijweg te gaan. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, zeker met de soms heel hoge snelheden waarmee bepaalde chauffeurs door het dorp rijden. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat kinderen beschikken over voldoende veilige en (vooral) goed onderhouden speelpleintjes. Dat onderhoud laat in onze gemeente vaak te wensen over. Daar wil ik mij voluit voor inzetten", aldus Dorien Monsaert.

  De tweede kandidate is Ulrike Reinhardt (45 jaar), een gediplomeerd verpleegster van Duitse afkomst. Als geëngageerd inwoonster richt zij zich hoofdzakelijk op een bruisend verenigingsleven en het behoud van het traditionele karakter van de gemeente: "Oosteeklo is een levendige gemeente en dat moet zo blijven. Verenigingen zijn nodig voor de sociale samenhang en moeten dan ook voldoende steun krijgen. Verder vind ik het belangrijk dat ons dorp zijn authentiek karakter kan behouden. De wildgroei aan appartementen moet ingeperkt worden om onze poldergemeente niet te laten verstedelijken", zegt Ulrike Reinhardt.

  De derde kandidaat is Andy De Muynck (42 jaar) die een opleiding Mechanica volgde en werkt als ploegbaas. Zijn aandacht gaat vooral uit naar betere dienstverlening: "Ik vind het niet kunnen dat inwoners voor hun administratie enkel in Assenede terecht kunnen. We betalen toch allemaal evenveel belastingen? Soms moet men zelfs speciaal verlof nemen omwille van de beperkte openingsuren van het gemeentehuis. Daarom moeten de openingsuren van het gemeentehuis serieus uitgebreid worden en moet er een administratieve dienstverlening zijn in elke deelgemeente", vertelt Andy De Muynck.


  26-07-2018, 11:42 geschreven door Stijn Van Hamme  


  17-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verwaarloosde speelplein in Boekhoute
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Twee jaar geleden kaartte Vlaams Belang voor het eerst de schandalige toestand van de speelpleintjes in onze gemeente aan. Met de zomervakantie in aantocht deden wij in de loop van de maand juni nogmaals een ronde langs de speelpleintjes in onze gemeente. In Boekhoute stelden wij opnieuw vast dat een bepaald toestel met gras en onkruid overwoekerd was. Wij gaven dit op 12 juni door aan de gemeente en kregen per mail de bevestiging dat "dit zeker zal aangepakt worden" en dat men zich ervan bewust is "dat het speeltoestel zelf ook aan vervanging toe is"."

  De verbazing was dan ook heel groot toen ik gisteren (11 juli) het speelpleintje in Boekhoute nog eens bezocht. Een maand na de mail van de gemeente is er slechts een iets veranderd: het onkruid staat nog hoger en het speeltoestel kan nu helemaal niet meer gebruikt worden. Het is ronduit schandalig dat onze speelpleintjes verwaarloosd blijven. In plaats van geld te verkwisten aan megalomane en vaak nutteloze showprojecten zou SAMENPLUS beter investeren in een deftig onderhoud van onze gemeente en desnoods in bijkomend personeel voor de plantsoendienst. Te pas en te onpas nieuwe kandidaten voorstellen is bij de meerderheid duidelijk belangrijker dan onze gemeente goed te besturen. 

  Vlaams Belang vraagt dan ook met aandrang om het speelplein in Boekhoute (een maand na onze eerste melding) eindelijk in orde te brengen zodat onze kinderen er opnieuw veilig kunnen spelen. Inwoners eerst!


  17-07-2018, 12:10 geschreven door Stijn Van Hamme  


  12-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse feestdag
  Gisteren vierden we de Vlaamse feestdag. Dit is nog steeds een feestdag in mineur omdat het geen officiële betaalde feestdag voor elke Vlaming.

  In onze gemeente hingen opnieuw verschillende mensen hun leeuwenvlag uit om hun trots op Vlaanderen te tonen. Zij konden, net zoals de voorgaande jaren, rekenen op een attentie van het Vlaams Belang.

  12-07-2018, 10:06 geschreven door Stijn Van Hamme  


  06-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeenteraad

  Gisterenavond vond de maandelijkse hoogmis van de lokale politiek plaats: de gemeenteraad. Ondanks de tropische temperaturen in de raadzaal kregen de aanwezige toeschouwers (een zestal mensen) waar voor hun geld (voor alle duidelijkheid: de gemeenteraad bijwonen is gratis).

  Het agendapunt over de begrotingswijziging leverde enkele vinnige tussenkomsten op van de oppositie. Zij uitten (volkomen terecht) vragen bij de stijging van bepaalde uitgaven. Het verkiezingsjaar zorgt duidelijk voor een opstoot aan daadkracht bij SAMENPLUS nadat het beleid de voorbije jaren was ingedut. Bizar feit: het budget voorzien voor het dorpshuis (u weet wel: de mottige bunker die het ganse uitzicht in Bassevelde verpest) in Bassevelde steeg nog maar eens (dit keer met 60.000 euro). De kostprijs van dit megalomane en ongewenste showproject is hiermee intussen ruim verdubbeld. Benieuwd hoeveel er nog bijkomt voor de inhuldiging en welke gebreken er zullen opduiken (zoals bij 'De bijenkorf', 'Ter Walle' en de Parkbegraafplaats).


  Iets later kwam het agendapunt over de oprichting van een beeldkwaliteitskamer ter sprake. Dit zou ervoor moeten zorgen dat in de toekomst bouwprojecten meer rekening houden met het karakter van onze dorpskernen. Een punt dat duidelijk is ingegeven door de commotie rond het verdwijnen van Café 't Evenwicht in Oosteeklo. De oppositie verantwoordde hun optie voor een stedenbouwkundige verordening in combinatie met een beeldkwaliteitskamer omdat beide elementen elkaar kunnen aanvullen en versterken. Een redenering die door de meerderheid van tafel geveegd werd. Hun idee om enkel een beeldkwaliteitskamer op te richten vonden zij beter. Aanvullend sprak de oppositie over haar vrees omtrent de samenstelling van dit adviesorgaan en hun vaststelling van de omgang met adviesraden door SAMENPLUS. Dit klopt volledig: iedereen in de gemeente weet op welke manier de meerderheid omgaat met adviezen die niet in haar kraam passen; deze worden opzij geschoven. SAMENPLUS gebruikt de adviesraden als democratisch doekje voor het bloeden om uiteindelijk toch de eigen wil (zelfs tegen de zin van de bevolking) door te drijven.


  De overige agendapunten werden nadien in sneltempo afgehandeld. Eén ding is in elk geval duidelijk: de schaduw van de verkiezingen hangt al boven de gemeente en beïnvloedt ook de politieke profileringsdrang. Het worden ongetwijfeld nog boeiende (politieke) maanden in onze gemeente...

  06-07-2018, 13:48 geschreven door Stijn Van Hamme  


  19-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkiezingscongres te Gent

  Afgelopen weekend verzamelden we met de partij in Gent voor het verkiezingscongres "Vlaanderen weer van ons". Ruim 1000 leden, militanten en sympathisanten van Vlaams Belang zakten af naar het ICC en zorgden voor een heel enthousiaste sfeer.

  Gents boegbeeld en lijsttrekker Johan Deckmyn opende het congres en nam dadelijk de Gentse politiek op de korrel. Fijntjes fileerde hij de vele schandalen bij de lokale SP.A.

  Daarna was het de beurt aan onze leading lady uit de Kamer, Barbara Pas. Zij onderstreepte nogmaals het belang van onze partij in het politieke landschap en de unieke rol die Vlaams Belangers op zich nemen: geen engagement omwille van de postjes of de poen, maar omwille van oprechte overtuiging. Een stormachtig applaus was haar deel.

  Aansluitend hadden we twee burgemeesters uit het buitenland te gast: Julien Sanchez (Rassemblement National) van Beaucaire (Frankrijk) en Susanna Ceccardi (Lega) van Cascina (Italië). Zij beklemtoonden beiden dat een partij als de onze (in dit geval onze zusterpartijen in Frankrijk en Italië) wel degelijk over de kwaliteiten beschikken om een stad te besturen. Sterker nog, door hun oprechte, eerlijke en rechtlijnige aanpak spreken hun resultaten voor zich. Een opsteker om hier voluit de strijd aan te gaan met het ondemocratische cordon sanitaire.

  Daarna kwam ons Europees parlementslid Gerolf Annemans het podium op. In een scherpe, maar ook fijn humoristische toespraak benadrukte hij het belang van ons lokaal programma om in de steden en gemeenten echt het verschil te maken. Ook hij kreeg een lang applaus.

  Vervolgens kwamen enkele jonge talenten van de partij aan bod die meer uitleg gaven bij hij engagement en wees Bart Claes, voorzitter van het VBJ, erop dat onze jongerenafdeling in volle groei is.

  Tot slot richtte onze partijvoorzitter Tom Van Grieken het woord tot de vele aanwezigen. Hij maakte brandhout van het regeringsbeleid en wees op de vele verbroken verkiezingsbeloftes van de andere partijen. In opzwepende bewoordingen riep hij iedereen op om zich volledig te smijten in de kiesstrijd en er voor te gaan.

  Als afsluiter werden alle lijsttrekkers, mezelf incluis, op het podium gevraagd om de Vlaamse Leeuw te zingen. Het werd een deugddoende ervaring om de politieke batterijen op te laden en voluit te gaan in de strijd naar 14 oktober. 


  19-06-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  17-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rood geraaskal
  Ook de SP.A dropte een lokaal krantje in de brievenbus vlak voor het weekend. Net zoals bij OpenVLD stonden ook daar verschillende vreemde zaken in. 

  Op pagina zeven schrijft men dat "Assenede beschikt over prachtige fietswegen". Het is waarschijnlijk lang geleden dat de socialisten nog eens de fiets genomen hebben. Onder hun bewind is de toestand van de fietspaden in onze gemeente er niet op voorruit gegaan, integendeel zelfs. Er zijn verbeteringen gebeurd op sommige plaatsen, maar in het algemeen kan men enkel vaststellen dat fietspaden oncomfortabel zijn door putten, scheuren of verzakkingen of door gebrekkig onderhoud van de trage wegen. Op andere plaatsen is er zelfs geen (gescheiden) fietspad en worden fietsers door SP.A gebruikt als levende verkeersremmers. Is dat 'prachtig' en veilig?

  Op de laatste pagina schrijft men dat bezoekers graag komen "in de centrale bib van Assenede". Dat klopt, want SP.A is medeverantwoordelijk voor de sluiting van alle andere bibliotheken in onze gemeente. SP.A heeft dus de bezoekers van de uitleenposten in de deelgemeentes gewoon de straat opgejaagd en hen koudweg hun bibliotheek afgepakt. Nochtans schijven ze dat in hun visie "een bibliotheek een plaats [is] waar jong en oud elkaar ontmoeten, zich kunnen informeren of gewoon (digitale) boeken uitlenen". Dit geldt dan duidelijk enkel voor Assenede, de deelgemeentes hebben hier voor de socialisten duidelijk geen recht op. Of heeft men misschien geen visie voor de deelgemeentes?
  In hetzelfde artikel vinden de socialisten het jammer dat de bib in haar huidige vorm "niet de mogelijkheden of ruimte biedt" die nodig is. zij zijn hier opnieuw ZELF voor verantwoordelijk: SP.A heeft immers mee beslist om de dienst Vrije Tijd onder te brengen in de bibliotheek waardoor door plaats voor boeken verloren is gegaan. Is men de eigen beslissing al vergeten misschien?
  tot slot schrijft men ook dat enkele jaren geleden "het einde van het geschreven boek" voorspeld werd. Het was de burgemeester zelf die dit schreef in een van zijn voorwoorden in "De Belleman". De SP.A heeft dus commentaar op de lijsttrekker van de lijst waarmee ze aan de verkiezingen deelnemen...

  Net zoals bij OpenVLD wil de SP.A dus vooral zand in de ogen strooien zodat de inwoners zouden vergeten wat ze ons allemaal hebben afgepakt, dat ze hebben bespaard op dienstverlening en op de bevolking terwijl megalomane showprojecten miljoenen euro's opslorpten en zichzelf tablets cadeau werden gedaan. Waarom schrijft men daar niets over?

  17-06-2018, 10:32 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale fabeltjeskrant
  Vlak voor het weekend vond ik de nieuwste editie van de lokale fabeltjeskrant in de brievenbus. Zoals gewoonlijk neemt OpenVLD weer enkele serieuze loopjes met de waarheid. een klein overzicht van hun grappigste uitspraken:

  Het begint al op het voorblad waar OpenVLD beweert te staan voor "een kwaliteitsvol beleid met respect voor erfgoed, maar ook voor ruimte voor creatieve hedendaagse architectuur". Veel verder kan een uitspraak niet van de waarheid liggen: het respect voor het erfgoed is immers ver te zoeken in het door OpenVLD (eigenlijk SAMENPLUS maar iedereen weet dat enkel de mening van OpenVLD telt binnen het 'kartel' en GROEN en SP.A er enkel bijzitten om ja te knikken) gevoerde (wan)beleid. De traditionele uitzichten van onze dorpskernen zijn volledig verminkt om overal appartementen op te trekken, het gemeentehuis in Bassevelde is verminkt door de aanbouw van de mottige bunker (SAMENPLUS noemt dat een 'dorpshuis'), in Assenede noemt SAMENPLUS het traditionele dorpszicht een 'dorpskanker' waar ook appartementen zullen komen, in Boekhoute ligt de BOU8 er nu al jaren verwaarloosd bij (daarvoor steekt SAMENPLUS de schuld op de Vlaamse regering) en Oosteeklo dreigt nu het volgende dorp te worden waar de appartementen het traditionele uitzicht zullen verminken.
  In hetzelfde artikel pleit OpenVLD ook voor de oprichting van "een beeldkwaliteitskamer". Waarom komt men hier nu plots mee op de proppen? OpenVLD bestuurt onze gemeente al 18 jaar. Nu zijn ze plots van mening dat er een "beeldkwaliteitskamer" moet komen. zouden de verkiezingen van oktober er misschien voor iets tussen zitten? Als ze op dezelfde manier zullen omgaan met de adviezen van dit orgaan als ze doen met de adviezen van de andere adviesraden of bewonersplatformen, wordt het een maat voor niets.

  Op pagina twee verwijst men nog eens naar de opendeurdag van de gemeentelijke diensten. deze was inderdaad een succes te noemen, maar dan dankzij de grote inzet van het gemeentepersoneel en niet door de inbreng van de meerderheid. OpenVLD schrijft daarbij dat de gemeente specialiseert in "dienstverlening en we willen dit zo efficiënt mogelijk aanbieden". Opnieuw een serieus loopje met de waarheid: het is immers OpenVLD (eigenlijk SAMENPLUS, maar u begrijpt de verwarring wel) die de dienstverlening heeft afgebouwd. Onder het bewind van SAMENPLUS is de dienstverlening in de deelgemeentes volledig AFGESCHAFT, zijn de uitleenposten van onze bibliotheek in elke deelgemeente GESLOTEN. Kortom, door SAMENPLUS hebben we niets meer in de deelgemeentes en moeten we ons voor alles verplaatsen naar Assenede. Dan zwijg ik nog over de openingsuren van het gemeentehuis. Men moet al bijna verlof nemen om administratieve verplichtingen te kunnen vervullen.

  Op pagina drie schrijft men dan trots: "SAMENPLUS doet het" en volgt een opsomming van de verwezenlijkingen uit de voorbije 18 jaar. Ook daar vinden we een aantal loopjes met de waarheid. Zo schrijft men dat men wil "vernieuwen op een slimme manier en na grondige analyse". Verwijst OpenVLD hier dan naar de parkbegraafplaats in Bassevelde, waar na zes (!) jaar nog steeds geen oplossing is gevonden voor de drassige grond? Of verwijst men naar De bijenkorf in Assenede, waar de verwarming niet deftig kan geregeld worden en er akoestische problemen zijn? Of verwijst men naar Ter Walle, waar de akoestiek ook veel te wensen overlaat? Of verwijst men naar Boekhoute, waar NIETS is gebeurd de afgelopen 18 jaar? Of verwijst men misschien naar de tablets die ze zichzelf cadeau hebben gedaan met ons belastinggeld?  Is dat een 'slimme manier van vernieuwen' of werken na 'grondige analyse'?

  Het is nog maar eens duidelijk met de fabeltjeskrant van OpenVLD: men wil vooral dat de bevolking de "oogjes sluit" en "snaveltjes dicht houdt" zodat men met mooie halve waarheden zijn eigen zin kan doen los van de wil van de inwoners.

  17-06-2018, 10:19 geschreven door Stijn Van Hamme  


  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het speelplein in boekhoute
  Vandaag was ik op pad in Boekhoute en passeerde langs het speelpleintje in de Ter Pietenstraat. Twee jaar geleden klaagde ik de schandalige toestand van de speelpleintjes in alle deelgemeentes al aan en kreeg hierbij een mooie portie persaandacht. Het leek mij dus een goede idee om nog eens te gaan kijken hoe de speelpleintjes er vandaag bijliggen.

  Ik werd al snel geconfronteerd met de realiteit: het onderhoud van de speelpleintjes is duidelijk nog steeds onvoldoende. Net zoals de begraafplaatsen in onze gemeente zijn ook de speelpleintjes duidelijk geen prioriteit voor de meerderheid. In Boekhoute stelde ik vast dat het gras wel gemaaid was, maar dat bepaalde speeltoestellen volledig met hoog opgeschoten gras en onkruid overgroeid zijn. Veel spelen moeten onze kinderen daar dus niet doen...

  Vlaams Belang vindt het ronduit onaanvaardbaar dat er miljoenen euro's worden weggegooid aan megalomane (en vaak nutteloze) showprojecten terwijl begraafplaatsen, speelpleintjes, voet- en fietspaden, kortom het ganse gemeentelijk patrimonium er dikwijls verwaarloosd bij liggen. SAMENPLUS heeft duidelijk enkel ook voor show en pronkprojecten om de pers te halen en dit zelfs ten koste van onze dierbare overledenen, onze (klein)kinderen en de zwakke weggebruikers. 
  Wij vragen uitdrukkelijk een eind te stellen aan deze verspilpolitiek en te investeren in hetgeen echt telt. Het gaat om ONZE gemeente, ONZE mensen, ONZE (klein)kinderen, ONZE toekomst. 

  Stem daarom op 14 oktober voor uzelf en uw (klein)kinderen, STEM VLAAMS BELANG! Inwoners eerst!
  11-06-2018, 16:46 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:speelplein, verwaarlozing, Boekhoute
  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het kerkhof van Oosteeklo

  Recentelijk werd Vlaams Belang op de hoogte gebracht van de onaanvaardbare situatie van het kerkhof in Oosteeklo. De dorpsgenote die ons contacteerde was ronduit verbolgen over de toestand die zij daar aantrof. Zo stond het gras en het onkruid op sommige plaatsen tot wel 25 centimeter hoog. Op een andere plaats stonden het gras en de paardenbloemen zelfs hoger dan de buxus. Om bepaalde graven te bereiken, moest men zich door het hoog opschietend onkruid wagen.


  Na de eerdere verwaarlozing van de speelpleintjes, voet- en fietspaden en de trage wegen in onze gemeente, is dit de zoveelste kaakslag voor onze dorpsgenoten. SAMENPLUS is duidelijk enkel geïnteresseerd in grote, peperdure (en vaak nutteloze) megalomane projecten of in schepenwissels.Het showbeleid heeft duidelijk voorrang op het deftig onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. 

  Vlaams Belang vindt dit flagrante gebrek aan respect voor onze dierbare overledenen ronduit onaanvaardbaar. wij vragen dan ook met aandrang om de begraafplaatsen deftig te onderhouden en desnoods extra personeel te voorzien om dit mogelijk te maken.

  Tot onze grote verbazing stelden wij intussen vast dat het kerkhof in Oosteeklo een onderhoudsbeurt kreeg. Dankzij toedoen van Vlaams Belang is deze schandalige toestand aangepakt. Wij blijven ons volop inzetten voor alle inwoners uit iedere deelgemeente. Wij gaan resoluut voor een beleid op maat van elke inwoner om onze gemeente beter, leefbaarder en veiliger te maken. Inwoners eerst!
  07-06-2018, 11:11 geschreven door Stijn Van Hamme  


  01-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vreemde woorden in "De Belleman"
  Recentelijk ontving ik ons gemeentelijk informatiemagazine "De Belleman". Naar slechte gewoonte bevatte het weer enkele passages die toch serieus de wenkbrauwen doen fronsen. Dit was opnieuw het geval met het voorwoord door de burgemeester.

  De burgemeester omschrijft  het gemeentebestuur als "een moderne bedrijf met meer dan 150 werknemers [dat specialiseert] in dienstverlening. Het liefst zo efficiënt mogelijk". Hij is waarschijnlijk vergeten dat hij net de dienstverlening heeft afgebouwd. SAMENPLUS heeft immers beslist om de dienstverlening in de deelgemeentes af te schaffen. Zelfs de filialen van onze lokale bibliotheek werden door SAMENPLUS gesloten. Is dat dan specialiseren in een efficiënte dienstverlening? 

  Hij maakt uiteraard ook reclame voor de Open Dag van de gemeente op 3 juni. Dit idee zou gegroeid zijn na het succes van vier jaar geleden op Open Bedrijvendag. Toch zeer vreemd dat het net in een verkiezingsjaar is dat de tweede editie van de Open Dag plaatsvindt. Als het toch zo'n succes was, waarom heeft men dan vier jaar gewacht om dit evenement opnieuw te organiseren? Zouden de verkiezingen van oktober hier geen rol spelen?  


  01-06-2018, 14:33 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Archief per week
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  deinze
  www.bloggen.be/deinze


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!