Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • SamenPlus verprutst 11 juli-viering
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  29-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prijsuitreiking eindejaarsactie 'Klavertje vier'
  Op maandagavond 28 januari vond de prijsuitreiking plaats van de eindejaarsactie 'Klavertje vier'. Een mooi initiatief van verschillende lokale handelaars die met deze actie winkelen in onze gemeente extra in de aandacht brengen.

  Ik was zelf aanwezig tijdens de prijsuitreiking, niet in mijn hoedanigheid als gemeenteraadslid dit keer maar als winnaar: ik behoorde tot de gelukkigen die uit de grote stapel te voorschijn gekomen was.

  De winnaars werden ontvangen in cultureel centrum 'De Bijenkorf' in Assenede voor een gezellige receptie. Het werd een toffe avond met verschillende boeiende gesprekken vergezeld van lekkere hapjes. Schepen Vercauteren, bevoegd voor de lokale economie en middenstand, verwijs in zijn korte, doch krachtige toespraak (misschien toch iets te kort?) naar de nood van een goed lokaal ondernemersweefsel. Onze middenstanders vormen inderdaad een belangrijke schakel in onze lokale economie. Een schakel die we zeker moeten blijven steunen.

  29-01-2019, 13:48 geschreven door Stijn Van Hamme  


  21-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nationale nieuwjaarsreceptie
  Op zondag 20 januari vond de nationale nieuwjaarsreceptie van onze partij plaats in Brugge. Ik trok er zelf heen.

  De aanwezigen werden verwelkomd door West-Vlaams lijstrekker voor het Vlaams parlement, Stefan Sintobin. Hij benadrukte onder meer de nood aan een serieus energiebeleid los van alle klimaathysterie. hij pleitte dan ook onomwonden voor de oprichting van een Vlaams Energiebedrijf.
  Aansluiten nam onze partijvoorzitter Tom Van Grieken het woord. In een wervende toespraak doorspekt met de nodige humor fileerde hij het beleid van de federale regering en zette onze eigen accenten voor de komende campagne duidelijk in de verf. Met een opruiend "2019 wordt ons jaar!" gaf hij de aftrap voor onze nationale campagne.

  Daarna werd het een tof weerzien met verschillende partijgenoten die ik de afgelopen jaren al mocht ontmoetten. Van verschillende lijsttrekkers (Annick Ponthier en Chris Janssens uit Limburg, Barbara Pas uit de eigen provincie) over andere militanten tot de (immer) aanwezige medestanders uit de eigen regio Gent-Eeklo. Zo'n nieuwjaarsreceptie blijft een tof moment om bij te praten, felicitaties in ontvangst te nemen voor het schitterende verkiezingsresultaat van onze ploeg in Assenede en vooruit te blikken naar het komende jaar.

  21-01-2019, 13:49 geschreven door Stijn Van Hamme  


  17-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werkbezoek aan het gemeentehuis
  Vandaag (donderdag 17 januari) nam ik de tijd voor een werkbezoek aan het gemeentehuis in Assenede. Ieder gemeenteraadslid heeft namelijk het recht om de verschillende gemeentelijke diensten te bezoeken. Om grondig voorbereid aan mijn taak als gemeenteraadslid te beginnen vond ik het een goed idee even kennis te maken met de verschillende diensten.


  Het bezoek zelf duurde een pak langer dan aanvankelijk gedacht: ik verkende het gemeentehuis gedurende een goede drie uur vooraleer ik alle daar aanwezige diensten bezocht had. Het werd in ieder geval een leerrijke voormiddag. Ik leerde niet alleen het aanwezige personeel kennen (een pak namen om te onthouden en dat wordt niet evident), maar ook de werking van de verschillende diensten. Ik stelde enkele inhoudelijke vragen omtrent bepaalde aspecten van de werking (globale bezigheden, aantal dossiers...). 

  Ik bedank alvast het personeel voor de tijd die ze vrijmaakten om mij te woord te staan en het sympathieke onthaal dat mij bij iedere dienst te beurt viel. Het bezoek leverde goede achtergrondkennis op die zeker van pas zal komen tijdens de komende legislatuur.

  17-01-2019, 14:52 geschreven door Stijn Van Hamme  


  16-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vormingssessies door VVSG
  Als nieuwbakken raadslid volgde ik (net als enkele collega's uit de meerderheid trouwens) een driedelige infosessie bij VVSG. De locatie was de 'Salons Mimosa' te Eeklo.

  Tijdens de eerste sessie kregen we uitvoerig uitleg over de verschillende verantwoordelijkheden van de gemeente. Dit alles werd aangevuld met verschillende voorbeelden uit de praktijk.
  De tweede sessie ging dieper in op het statuut als raadslid: onze verplichtingen, verantwoordelijkheden maar evenzeer rechten als verkozene werden duidelijk geïllustreerd.
  De laatste sessie behandelde de financiële kant van een gemeentebestuur. We kregen inzichten aangereikt in begroting, financiële lasten en lusten van een gemeente, de Beheers- en Beleidscyclus (BBC)..

  Aansluitend hadden we telkens de gelegenheid tot vragen stellen en kennis te maken met collega's uit de omliggende gemeenten. 

  Ik ben alvast klaar om mijn mandaat dat u mij door de verkiezingen heeft aangereikt met de nodige ernst en dossierkennis aan te vatten. Eerst onze mensen! 

  16-01-2019, 13:22 geschreven door Stijn Van Hamme  


  10-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vandalisme in Oosteeklo

  Recentelijk passeerde ik op het ‘schoolwegelken’ in Oosteeklo. Dit is een veilige route voor de zwakke weggebruikers naar het dorp van Oosteeklo. 

  Helaas stelde ik vast dat er sprake is van vandalisme. Op verschillende plaatsen werd de verlichting vernield: afgerukt van de paaltjes of zelfs compleet stuk geslagen. Het is triestig te moeten vaststellen dat bepaalde individuen er plezier in hebben om gemeentelijke infrastructuur te vernielen. Denken zij niet aan de jonge, schoolgaande kinderen die er dagelijks passeren en die nu in mogelijks gevaarlijke situaties terecht komen door scherven, loszittende elektriciteitsdraden? 


  Namens Vlaams Belang heb ik dit gemeld aan de bevoegde diensten. Intussen ontving ook antwoord van de gemeente dat zij dit zo snel als mogelijk in orde zullen brengen. 
  10-01-2019, 14:59 geschreven door Stijn Van Hamme  


  07-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
  Op zondag 6 januari vond de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Dit gebeurde voor het derde jaar en de opkomst lag merkelijk hoger dan de voorgaande jaren. Het is duidelijk dat deze receptie stilaan een traditie wordt.

  Een delegatie van Vlaams Belang zakte af om samen met verschillende dorpsgenoten te klinken op het nieuwe jaar. Ikzelf als fractieleider in de gemeenteraad en Andy De Muynck als onze vertegenwoordiger in het Bijzonder comité van de Sociale Dienst tekenden present. 

  Na een korte (misschien zelfs te korte) toespraak door de burgemeester ging iedereen verder met het uitwisselen van nieuwjaarswensen en het ophalen van herinneringen met mensen die men even niet gezien had. Over de politieke fracties heen hadden wij ook interessante gesprekken met onze concullega's: we hebben misschien een andere visie op de (evolutie van onze) gemeente, maar onderhouden wel correcte menselijke contacten. 

  Kortom, het was een meer dan geslaagde nieuwjaarsreceptie die een goede opstap betekent naar het politieke werkjaar dat nu echt op gang kan komen.

  07-01-2019, 12:45 geschreven door Stijn Van Hamme  


  05-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eedaflegging

  Op donderdag 3 januari om 20u was het eindelijk zo ver: de eedaflegging als nieuwbakken gemeenteraadslid.


  In tegenstelling tot de normale gang van zaken bij gemeenteraden zat de raadzaal dit keer afgeladen vol. Het aanwezige publiek kreeg een mooi schouwspel te zien wanneer elk van de 23 raadsleden een voor een de eed kwam afleggen. Bij de een ging dit al vlotter dan bij de ander en een raadslid kende duidelijk het verschil niet tussen de linker- en rechterarm... Aansluitend legden ook de vertegenwoordigers voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst de eed af. Daar volgde al vlug een stoeltjesdans: een vertegenwoordiger nam de avond zelf nog ontslag zodat een opvolgster al direct kan komen opdraven. Dat belooft al weinig goeds voor de rest van de legislatuur.


  Na het plechtige fotomoment volgde nog een korte receptie voor alle aanwezigen. Op naar de eerste echte raad!

  05-01-2019, 14:29 geschreven door Stijn Van Hamme  


  28-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een korte terugblik

  Aan het eind van het jaar is het de gewoonte om even terug te blikken op de voorbije 52 weken.


  2018 was een jaar van actie en veranderingen voor Vlaams Belang in onze gemeente. We begonnen het jaar met een lokaal krantje en enkele interne verschuivingen. In het voorjaar liep ook hier de nationale actie onder de noemer "Een hart voor onze mensen". Deze leverde een uithaal van OpenVLD op, die ons in hun lokale fabeltjeskrant bestempelden als "populisten die snoep uitdelen en mooi weer beloven". In juni liep onze lokale campagne onder titel "Inwoners eerst". Hierbij gaven wij een overzicht van enkele van onze voornaamste verwezenlijkingen tijdens de afgelopen vier jaar en verwezen we naar de noodzaak van een partij als de onze.

  De schitterende zomer stond vanzelfsprekend volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Onze partij verzamelde een gemotiveerde ploeg die stuk voor stuk het dorpsbelang boven het eigen belang plaatste, waarvan ik de kopman mocht zijn. De weken gingen voorbij met overleg over de invulling van het programma. Wij besloten om geen vrijblijvend programma vol loze beloftes te maken, maar te gaan voor ons kiescontract met bindende voorwaarden. Op die manier maakten we een duidelijk onderscheid met alle andere partijen. Na het opstellen van de folders, het poseren voor de obligate foto's en de vormingssessies die ik zelf binnen de partij doorliep, was onze ploeg stilaan klaar om de rechte lijn naar de verkiezingen in te gaan.

  We startten onze eigenlijke campagne relatief vroeg: begin september trokken we er al op uit met ons kiescontract. Dag na dag gingen we op pad om ons kiescontract in zoveel mogelijk brievenbussen te droppen. Eind september herhaalden we deze actie zodat bijna iedereen minstens één keer ons kiescontract ontvangen had. Tussendoor namen drie van onze kandidaten ook deel aan het politiek praatcafé in Oosteeklo op uitnodiging van het Bewonersplatform Oosteeklo. Onze vertegenwoordigers zetten daar duidelijk onze standpunten uiteen en ikzelf had het genoegen om verbaal de vloer te mogen vegen met de vertegenwoordiger van SamenPlus. Een eerste hoogtepunt van de campagne...

  Tijdens de laatste week voor de verkiezingen trokken we dan op pad om onze laatste troef, de persoonlijke brief, te bussen. Opnieuw trokken we van 's ochtends tot in de late namiddag op pad in de verschillende deelgemeentes. Hierbij voerden we verschillende gesprekken met dorpsgenoten waaruit de sympathie voor Vlaams Belang op lokaal vlak duidelijk bleek.

  De campagne werd in het geheel gekenmerkt door een heel kabbelend verloop. Op geen enkel moment werd het een laag-bij-de-grondse strijd met persoonlijke verwijten. Integendeel zelfs, de ganse campagne werd inhoudelijke gevoerd (al ging dat soms op het scherp van de snee), maar verliep hoffelijk tussen de verschillende partijen. Zoals op verschillende momenten toen we kandidaten van andere lijsten tegenkwamen en een vriendelijk praatje maakten. 

  Daarnaast was ook het schitterende weer een ander kenmerk. Op sommige momenten waanden we ons putje zomer en dat begin oktober. Misschien droeg het zomerse weer wel bij tot de hoffelijke sfeer tussen de kandidaten.

  Verkiezingsdag zelf leverde ook een verrassend resultaat op. SamenPlus hield bijna eenvoudig stand met 13 zetels. Een prestatie waarvoor ik onze burgemeester feliciteerde op verkiezingsavond in het gemeentehuis. De gok van Anders bleek geen herhaling van zes jaar geleden op te leveren want zij moesten twee zetels inleveren. Ons eigen resultaat overtrof ook onze verwachtingen: met twee zetels behaalde Vlaams Belang een historische overwinning en kroonden wij ons tot de morele en enige winnaar van 14 oktober.

  Sindsdien werken wij hard aan de uitbouw van onze lokale afdeling zodat wij de komende legislatuur onze volledige aandacht en inzet kunnen leveren in ons oppositiewerk. Wij kijken alvast uit naar 2019! 

  28-12-2018, 14:56 geschreven door Stijn Van Hamme  


  28-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vreemde woorden in "De Belleman"

  Recentelijk ontving ik de nieuwste editie van ons gemeentelijk informatiemagazine "De Belleman". Zoals zeer vaak het geval is, staat het voorwoord van de burgemeester weer bol van de vreemde uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen.

  Hij begint met een verwijzing naar de komende Kerstperiode. Heel terecht schrijft hij dat de vele versieringen in het openbaar domein en bij onze handelaars voor sfeer zorgen in onze gemeente. In deze donkere dagen zorgt dit voor een lichtpuntje.


  Daarna verwijst hij naar de actualiteit en besluit zijn overpeinzing met de woorden "Niks is wat het lijkt". Zou dit al een vooruitblik zijn op het beleid dat we van zijn ploeg mogen verwachten? Zouden de vrijblijvende verkiezingsbeloftes niet stroken met hetgeen ons de komende legislatuur te wachten staat? Als we terugdenken aan de beloftes van SAMENPLUS tijdens de campagne van 2012 en het gevoerde beleid tijdens de vorige legislatuur, dan kunnen we enkel vaststellen dat hun beloftes inderdaad niet waren wat ze bleken te zijn...


  Hij besluit zijn voorwoord met een reflectie over vertrouwen in de maatschappij. Daarbij is hij van mening dat de overheid een baken van vertrouwen moet zijn. Deze garantie biedt zijn bestuursploeg ons de komende zes jaar: "vertrouwen in ervaring en kwaliteit van dienstverlening", zoals hij het zelf verwoordt. Het vertrouwen in ervaring lijkt te kloppen: niemand van de nieuwkomers op zijn lijst heeft immers een volwaardige schepenpost gekregen. Enkel wat kruimels blijven over voor deze nieuwkomers die nochtans volop in beeld werden geplaatst tijdens de campagne. De kwaliteit van dienstverlening klopt echter totaal niet. Is hij misschien al vergeten dat hij met zijn ploeg de dienstverlening in de deelgemeentes heeft afgeschaft? De kwaliteit van de dienstverlening is er onder SAMENPLUS enkel op achteruit gegaan! Wanneer zo iemand dan spreekt over de 'kwaliteit van dienstverlening', zeg ik: "Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen!". Of misschien is bij SAMENPLUS inderdaad niks wat het lijkt?

  28-11-2018, 14:39 geschreven door Stijn Van Hamme  


  25-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een "nieuw" schepencollege?

  De kogel blijkt eindelijke door de kerk te zijn: het "nieuwe" schepencollege is gevormd in onze gemeente. Ondanks de voortzetting van de meerderheid moesten we toch een goede 4 weken wachten vooraleer er witte rook uit de raadzaal opsteeg. Een zeer lange periode aangezien dezelfde beleidsploeg zal besturen. Een mens vraagt zich af of er misschien bepaalde zaken zijn opgedoken die de onderlinge verdeling van postjes bij SAMENPLUS moeilijker maakte. Hierover zal er in de komende weken en maanden zonder twijfel nog wel een en ander aan de oppervlakte komen...


  Een eerste vaststelling is het totale gebrek aan nieuwe gezichten in het schepencollege. Voor de verkiezingen toeterde SAMENPLUS nog dat er 13 nieuwkomers (op 23 kandidaten) op hun lijst stonden. Wanneer puntje bij paaltje kwam, bleken het toch weer de oude garde te zijn die met de postjes ging lopen. De nieuwkomers blijken dus vooral een doekje voor het bloeden te zijn: ze waren goed om stemmen te trekken tijdens de verkiezingen maar uiteindelijk krijgen ze slechts wat kruimels toegeworpen. Iemand met een slecht karakter zou het woord 'kiezersbedrog' in de mond nemen in zo'n situatie.


  Daarnaast spreekt SAMENPLUS zichzelf ook tegen. Meneer De Coninck verklaart in Het Nieuwsblad dat niet enkel gekeken is naar het aantal stemmen, maar ook naar ervaring. Waarom werd dan tijdens de verkiezingscampagne zoveel nadruk gelegd op de vernieuwing bij SAMENPLUS? Bovendien zal schepen Dominique Buysse wegvallen ondanks haar ervaring want twee andere socialisten scoorden beter. Dan is ervaring plots niet meer belangrijk en kijkt men wel naar het aantal stemmen. Opnieuw een zeer eigenaardige kronkel...


  Tot slot valt het toch wel heel sterk op dat eerst de postjesverdeling wordt aangekondigd en dat het inhoudelijke bestuursakkoord pas in het voorjaar volgt. In (bijna) alle andere gemeenten bekijkt men eerst de inhoudelijke punten waaraan gewerkt zal worden en verdeelt men pas daarna de postjes. SAMENPLUS werkt omgekeerd: eerst de postjes pakken en daarna zien hoe men bestuurt. Deze handelswijze belooft niet veel goeds voor de komende legislatuur. De postjes en de stoeltjesdans krijgen opnieuw voorrang op deftig besturen. Onze gemeente is dus opnieuw vertrokken voor 6 jaar van hetzelfde (wan)beleid...

  Het beloven alvast 6 pittige politieke jaren te gaan worden...

  25-11-2018, 09:34 geschreven door Stijn Van Hamme  


  22-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De speelpleintjes
  In Het Nieuwsblad las ik vandaag dat de gemeente de oude (en vooral versleten) speeltoestellen op de verschillende speelpleintjes heeft laten verwijderen. Eindelijk is hier op zijn plaats.

  Ik kaartte deze problematiek voor het eerst aan in de zomer van 2016 en sindsdien volgde ik dit nauwgezet op. SAMENPLUS kwam steeds met beloftes die ze enkel herhaalden. Deze zomer nog beweerde schepen Van Eynde dat in augustus nieuwe speeltoestellen zouden geplaatst worden in Boekhoute (Bron: Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws). Dit bleek vooral een goedkope verkiezingsstunt op kap van onze kinderen want tot op vandaag is er van de nieuwe speeltoestellen geen spoor.

  Ik ben zeer tevreden dat SAMENPLUS eindelijk toch werk maakt van deze problematiek, maar zal de zaken nauw blijven opvolgen. Onze kinderen verdienen veilige speelpleintjes.

  22-11-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  15-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude ECA-site aan de Leegstraat
  Deze week las ik in de krant dat de gemeente de terreinen van de oude ECA-site in de Leegstraat wil herbestemmen.

  Deze terreinen vormen een mooie oppervlakte vlakbij de dorpskern van Assenede. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden die een directe en bovenal positieve impact kunnen hebben op het leven in Assenede. De voorstellen vanuit de meerderheid (combinatie van verschillende bestemmingen) zijn hoopgevend. 

  Vlaams Belang steunt alvast de visie dat er geen industrie mag komen om bijkomend zwaar vervoer in de dorpskern en vooral in een straat met schoolgaande kinderen te creëren. Wij zijn bovendien heel tevreden dat de meerderheid een van de voorstellen uit ons kiescontract meeneemt: het realiseren van een groene zone op wandelafstand van de dorpskern. Dat voorstel zullen wij alvast voluit steunen om de leefbaarheid van onze dorpskern te verhogen.

  15-11-2018, 14:10 geschreven door Stijn Van Hamme  


  26-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maandelijkse gemeenteraad

  Gisterenavond (25 oktober) was het opnieuw verzamelen geblazen in het gemeentehuis voor de maandelijkse gemeenteraad.

  Dit keer zaten de publieksbanken goed gevuld (al kan dat ook te wijten geweest zijn aan het feit dat er een rij stoelen ontbrak). Een aantal vers verkozenen die vanaf januari zullen zetelen, waaronder ikzelf naar maandelijkse gewoonte, hadden de moeite genomen om af te zakken naar het gemeentehuis. Daarnaast ook enkele politiek geïnteresseerden en de occasionele toeschouwer.


  Het schouwspel dat het publiek kreeg voorgeschoteld was echter heel triest. Er stonden 25 punten op de agenda (24 + 1 toegevoegde interpellatie door de N-VA). Deze werden op welgeteld 32 minuten (!) afgehandeld. Op geen enkel moment kwam het tot een inhoudelijk debat, maar raasde men gewoon door. Waarschijnlijk zitten de verkiezingen van 14 oktober laatstleden hier voor iets tussen: de huidige gemeenteraad is immers in lopende zaken tot de nieuwe raad wordt ingezworen. Gisteren werd duidelijk dat hem om een gemeenteraad in snellopende zaken gaat...

  Een ander opvallend punt was het ontbreken van een niet nader genoemd onafhankelijk raadslid. Tijdens de gemeenteraad vlak voor de verkiezingen had deze persoon nochtans plotsklaps verschillende interpellaties aan de agenda toegevoegd en omschreef deze zichzelf als een "sinds kort contente mens". Blijkbaar was de inspiratie voor agendapunten al opgedroogd na 1 keer of is de persoon in kwestie mogelijks niet meer zo content na de verkiezingsuitslag...

  26-10-2018, 14:15 geschreven door Stijn Van Hamme  


  18-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Historische gemeenteraadsverkiezingen
  De voorbije gemeenteraadsverkiezingen waren voor het Vlaams Belang in onze gemeente ronduit historisch te noemen. Voor het eerst ooit scoorden wij boven de 10% bij de lokale verkiezingen in Groot-Assenede. Onze ganse ploeg behaalde met 11,5% zelfs twee zetels binnen in de gemeenteraad. Wij zullen dus voor het eerst een volwaardige fractie vormen.

  Onze beide verkozenen, Dorien Monsaert en ikzelf, zullen dan ook met veel plezier het duidelijke mandaat dat wij van onze dorpsgenoten kregen opnemen. Wij zullen uw stem duidelijk laten horen in de gemeenteraad.


  Daarnaast valt ook het heel goede resultaat voor de provincieraadsverkiezingen op. Het Vlaams Belang is onze gemeente de derde partij met 17% van de stemmen. Opnieuw een duidelijk signaal.


  De ganse ploeg dankt dan ook al onze kiezers en gaat vol goede moed aan de slag tijdens de komende legislatuur.

  18-10-2018, 12:49 geschreven door Stijn Van Hamme  


  13-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Speeltoestellen nog steeds niet vernieuwd

  Al in juli 2016 en afgelopen zomer stelde Vlaams Belang vast dat de toestand van het speelpleintje in de Ter Pietenstraat in Boekhoute serieus te wensen over laat.


  Ondanks expliciete beloftes van schepen van Jeugd Van Eynde die in de pers zelf beloofde dat nieuwe speeltoestellen ter waarde van 15.000 euro geplaatst zouden worden in augustus is er nog steeds niets veranderd. Ik ging zelf recentelijk op controle en stelde vast dat er ruim zes weken na het einde van augustus nog steeds geen nieuwe speeltoestellen geplaatst zijn. De nieuwe speeltoestellen blijken de zoveelste loze belofte te zijn van de meerderheid.


  Hoe lang zal SAMENPLUS onze kinderen nog doen spelen op toestellen waarvan de gemeentelijke diensten zelf zeggen dat ze aan vervanging toe zijn? Hoe lang zal SAMENPLUS nog loze beloftes blijven maken op kap van onze kinderen? IS de veiligheid en het speelcomfort van onze kinderen dan helemaal niet belangrijk voor de meerderheid? Wie gelooft SAMENPLUS nog?  13-10-2018, 18:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  04-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Campagne-leugentjes...
  Nu de verkiezingscampagne de laatste rechte lijn naar 14 oktober ingegaan is, wordt ook stilaan duidelijk dat sommige partijen lucht verkopen en leugentjes uitkramen om zichzelf een vals imago aan te meten.

  Een van de lokale lijsten (een zelfverklaarde burgerbeweging die eigenlijk een communistisch initiatief is) omschrijft zichzelf op facebook als een "milieuvriendelijke partij die enkele affiches zal hangen op de gemeentelijke borden". Een heel mooi en nobel initiatief.
  Vandaag kon ik echter vaststellen dat dit zelfverklaard milieuvriendelijk karakter niet meer is dan wat holle woorden. Op verschillende plaatsen in de gemeente kwam ik namelijk plakkaten met affiches van die bewuste partij tegen. Dit is duidelijk het tegendeel van hetgeen zij zelf op hun facebookpagina beweren.

  Zouden zij plots niet meer milieuvriendelijk zijn? Of zou hun bewering dat ze wel milieuvriendelijk zijn slechts loze propaganda zijn om de mensen te misleiden? Een ding is wel al duidelijk: als een partij al liegt over haar aard en imago, waarover liegt men dan nog allemaal?


  04-10-2018, 16:41 geschreven door Stijn Van Hamme  


  02-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politiek praatcafé in Oosteeklo

  Afgelopen zondag (30 september) organiseerde het bewonersplatform van Oosteeklo een politiek praatcafé waar de verschillende partijen/lijsten hun visie konden geven over drie thema's.

  Wat al dadelijk opviel was het feit dat in tegenstelling tot vorig jaar de partijen wel in grote getale aanwezig waren. Een mens zou bijna durven denken dat de nabijheid van de verkiezingen er voor iets tussen zaten... Daarnaast was er nog een tweede vaststelling: een bepaalde lijst had geweigerd om in te gaan op de uitnodiging. Ze stuurde wel vertegenwoordigers, maar deze wilden (of durfden misschien?) niet het woord nemen. En zo'n mensen willen dan uw stem krijgen voor de gemeenteraad. Gaan ze daar dan ook zwijgend naar de grond zitten staren?


  Als inleiding kreeg iedere lijst (Vlaams Belang, Anders en SAMENPLUS) 10 minuten de tijd om zich kort voor te stellen. Als lijsttrekker voor Vlaams Belang had ik het genoegen om deze taak op mij te nemen. Met de nodige humor maakte ik duidelijk dat een stem voor Vlaams Belang zeker geen weggegooide stem is. Een kort overzicht van enkele van onze realisaties over de voorbije jaren en een duidelijke verwijzing naar het bindend engagement van ons kiescontract onderstreepten dit. Tot slot maakte ik de aanwezigen nog duidelijk dat, in tegenstelling tot wat onze tegenstanders vaak beweren, een stem voor Vlaams Belang niet het einde van de wereld is, maar wel het einde van de politieke wereld van de traditionele machtspartijen die enkel aan zichzelf denken.


  Aansluitend werd het publiek in drie groepen verdeeld die telkens over een ander onderwerp discussieerden. Voor Vlaams Belang namen Oosteeklose kandidaten Dorien Monsaert (over de dorpskernvernieuwing) en Andy De Muynck (over de sociale cohesie) en ikzelf (over de fusies) deze rol op ons. Het leverde interessante gesprekken op die soms op het scherp van de snee verliepen tussen de verschillende partijen.


  Opnieuw een schitterende organisatie van het bewonersplatform in Oosteeklo!

  02-10-2018, 09:29 geschreven door Stijn Van Hamme  


  28-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maandelijkse gemeenteraad
  Gisterenavond (27 september) konden alle liefhebbers van dorpspolitiek afzakken naar het gemeentehuis voor de maandelijkse zitting van de gemeenteraad. 

  Veel interesse in de dorpspolitiek lijkt er niet te zijn in onze gemeente: de aanwezigen waren weer op één hand te tellen. Toch vreemd dat zelfs partijen (of zelfverklaarde volksbewegingen, lijsten...) niet eens de moeite doen om iemand af te vaardigen naar de gemeenteraad. Veel show verkopen met goedkope stunts, alle recepties en feesten afdweilen, uw deur platlopen met loze beloftes of zaken beloven op de sociale media zijn blijkbaar belangrijker. Dit zegt al veel over de instelling waarmee sommigen aan politiek doen in de gemeente: als er geen geld mee gemoeid is, doet men zelf duidelijk geen moeite. Zelf was ik voor het Vlaams Belang opnieuw op post (zoals iedere maand sinds april 2014) en ook een kandidaat van de lijst 'Anders' had de moeite genomen om in het publiek plaats te nemen (de waarheid gebiedt mij dat te vermelden).

  De gemeenteraad zelf was een slag in het water. Er stonden slechts 5 punten op de agenda (waarvan een de goedkeuring van de notulen van vorige maand; dus eigenlijk slechts 4 echte punten). Zoals steeds blonk SAMENPLUS weer uit in onwetendheid: sommige schepenen kwamen niet verder dan wat gestamel, het uitkramen van "euh...euh…" of de uitsmijter "Dat weet ik niet. Ik moet het navragen". Als iemand in het bedrijfsleven zo onvoorbereid op het werk verschijnt...

  Aan het eind bleken er nog 6 agendapunten te zijn toegevoegd door een onafhankelijk raadslid (dat in werkelijkheid niet meer onafhankelijk is, maar dat mocht uiteraard niet gezegd worden...). Deze tussenkomsten waren op zich weinig origineel. Integendeel zelfs, het was niets meer dan een overzicht van het oppositiewerk door CD&V, N-VA en zelfs Vlaams Belang de afgelopen legislatuur. Zo werd onder meer gesproken over de AED-toestellen (door N-VA aangekaart), de toestand van de fietspaden (door N-VA, CD&V en Vlaams Belang al eerder aangekaart) en zelfs over de toestand van de begraafplaats in Oosteeklo (door Vlaams Belang uitgebreid aangekaart in de pers). Van enige originaliteit konden we dus zeker niet spreken.
  Wat nog het meeste opviel bij deze punten was de bijna amicale sfeer tussen de vraagsteller en SAMENPLUS. Deze interventies leken wel een vooraf ingestudeerd nummer waarbij het betrokken raadslid en de meerderheid elkaar de kans gaven om zichzelf te bestoefen. Iemand met een slecht karakter zou bijna gesproken hebben van een verdoken voorakkoord...

  In ieder geval was het de laatste gemeenteraad voor de komende verkiezingen van 14 oktober. Dit maakt de volgende gemeenteraad alvast heel interessant: er zullen immers duidelijke winnaars en verliezers in de zaal zitten. Dat zal zonder twijfel voor een bijzondere sfeer zorgen...

  28-09-2018, 16:30 geschreven door Stijn Van Hamme  


  08-09-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Belang lanceert kiescontract en nog drie nieuwe kandidaten

  Omdat verkiezingsprogramma’s vol staan met loze beloftes die nog minder waard zijn dan het papier waarop ze gedrukt zijn en de dag na de verkiezingen gewoon in de vuilnisbak verdwijnen kiest het Vlaams Belang er expliciet voor om geen vrijblijvende beloftes te maken. Het Vlaams Belang is immers de enige partij die ronduit zegt wat ze denkt en vooral ook doet wat ze zegt en zowel voor als na de verkiezingen dezelfde boodschap brengt.

  Wij stellen daarom een kiescontract voor met bindende voorstellen die onze verkozenen zeker ter stemming zullen voorleggen in de gemeenteraad. Met een stem voor Vlaams Belang weten onze dorpsgenoten dus perfect wat er op de politieke agenda zal komen.

  Ons kiescontract omvat vijf pijlers om onze gemeente beter, veiliger en meer leefbaar te maken. Iedere pijler omvat verschillende maatregelen die wij dus zeker zullen laten stemmen.

  Zo zullen wij onder meer inzetten op de aanleg van extra groene zones in de WUG’s, op een gemeentelijke tussenkomst bij de aankoop van busabonnementen voor schoolgaande kinderen, op een voorrangsregeling voor mensen die Nederlands spreken en in de gemeente wonen/werken bij de toewijzing van sociale woningen, op het oprichten van een ondernemersloket en op het schrappen van twee schepenposten. Onze dorpsgenoten vinden het volledige kiescontract met alle maatregelen binnenkort in de bus.”


  Drie nieuwe kandidaten

  Aansluitend maakt Vlaams Belang nog de namen van drie extra kandidaten bekend.

  Assenedenaar Luc Van De Wiele (56) is truckchauffeur en vader van twee zonen.

  Verder zijn er nog twee kandidaten uit Boekhoute. Axl Van Boven (25) is werfleider en volgde een opleiding Office Management. Tot slot is er nog de jongste kandidate van de lijst, Lindsey Baert een 23-jarige verpleegkundige.

  08-09-2018, 14:17 geschreven door Stijn Van Hamme  


  31-08-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeenteraad
  30 augustus was het opnieuw verzamelen geblazen in het gemeentehuis voor de maandelijkse (in de zomer tweemaandelijkse) gemeenteraad. Dit keer waren de publieksbanken grondig gevuld.

  De KLJ uit Bassevelde was immers massaal afgezakt naar het gemeentehuis om tijdens het vragenhalfuurtje een interpellatie te houden omtrent hun nood aan een binnen- en buitenspeelruimte. Zij vroegen, geheel terecht trouwens, om aangepaste infrastructuur omwille van hun sterk stijgend ledenaantal. 
  Het antwoord vanuit de meerderheid was echter totaal naast de kwestie. De schepen van Jeugd (GROEN) raakte niet verder dan een schaamteloos staaltje zelfverheerlijking. In plaats van eerlijk te zijn begon hij de genomen stappen breed uit de doeken te doen en benadrukte hij meermaals dat de "huidige meerderheid veel doet" voor de KLJ. 
  Had hij eerlijk geantwoord op deze vraag dan had hij natuurlijk moeten zeggen dat er reeds een miljoen euro weggegooid is met de bouw van het (nutteloze) dorpshuis in Bassevelde. Een doordacht bestuur met duidelijke visie had immers eerst nagedacht over de ECHTE noden in Bassevelde en zou dan de conclusie gemaakt hebben dat een uitgebreide site voor recreatie wel nodig is en een dorpshuis niet. Maar ja, de meerderheid (of sommige figuren van SAMENPLUS) had nu eenmaal een prestigeproject nodig dat (geheel toevallig) vlak voor de komende verkiezingen ingehuldigd wordt. We kunnen alleen maar hopen dat het dorpshuis niet dezelfde problemen zal opleveren als het vorige prestigeproject van SAMENPLUS in Bassevelde: de parkbegraafplaats (waar de problemen met de slechte waterafvoer na 6! jaar nog steeds niet zijn opgelost).
  Daarnaast herhaalde de schepen ook enkele malen dat de verschillende verenigingen die van de op til zijnde recreatiesite gebruik zullen maken, gelijk behandeld zullen worden. Natuurlijk werd dit zo door de meerderheid gezegd: er waren ruim 50 mensen van de KLJ aanwezig in de raadzaal. Dan gaat men heus niet zeggen dat men bepaalde verenigingen anders zal behandelen. Als de voorbije legislatuur een graadmeter is dan kunnen we echter alleen vaststellen dat sommige verenigingen toch wel een streepje voor hebben bij SAMENPLUS (sommige zelfs een dikke streep)…

  Na dit schaamteloos staaltje zelfverheerlijking ging de gemeenteraad verder (met nog slechts 5 aanwezigen in het publiek). 
  Eén van de behandelde punten ging over mogelijke acties in het kader van het energie- en klimaatactieplan. Hierbij vertelde de schepen van Milieu het volgende: "Na een zomer als deze kunnen we er niet meer om heen: de klimaatverandering is een feit". Ja, ook in onze gemeente heeft de klimaathysterie toegeslagen. Voorafgaand aan deze zomer verwees men altijd naar de zomer van '76 als uitzonderlijk. Het was dus 42 jaar geleden dat er nog zo'n schitterende zomer geweest was. Maakte men zich toen druk over deze hitte? Toch niet in dergelijke mate als vandaag de dag. 
  Daarnaast moeten we ons ook de vraag stellen wat maatregelen zullen uithalen wanneer men het verkeer op de Expressweg niet meerekent voor de gemeentelijke CO2-uitstoot. Is dat geen staaltje van showpolitiek met maatregelen die teniet gedaan worden door het selectief 'vergeten' van bepaalde zaken?

  Tot slot zorgde de schepen van Openbaar Werk nog voor een grappige noot. Zij zei bij het geven van een antwoord: "Ik ben niet gewoon dat de micro's werken". Een grappige uitspraak die ook duidelijk maakt op wat voor een amateuristische manier onze gemeente bestuurd wordt...  

  31-08-2018, 15:13 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Archief per week
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  duivensite_belgie
  www.bloggen.be/duivens


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!