Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De gemeenteraad van maart 2019
 • De gemeenteraad van 28 februari

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  26-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eerste kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen

  Nu de verkiezingen stilaan dichterbij komen licht Vlaams Belang een tipje van de sluier en maakt de eerste namen bekend van hun kandidaten: een drietal uit Oosteeklo dat zich volledig wil inzetten voor een betere, veiligere en meer leefbare gemeente.

  De eerste kandidate is Dorien Monsaert (25 jaar) die een opleiding Toerisme volgde. Als jonge moeder gaat haar bezorgdheid vooral uit naar een veilige omgeving: "Ik maak mij vaak zorgen over het foutparkeren in Oosteeklo-dorp waardoor voetgangers en ook schoolgaande kinderen verplicht worden om op de rijweg te gaan. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties, zeker met de soms heel hoge snelheden waarmee bepaalde chauffeurs door het dorp rijden. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat kinderen beschikken over voldoende veilige en (vooral) goed onderhouden speelpleintjes. Dat onderhoud laat in onze gemeente vaak te wensen over. Daar wil ik mij voluit voor inzetten", aldus Dorien Monsaert.

  De tweede kandidate is Ulrike Reinhardt (45 jaar), een gediplomeerd verpleegster van Duitse afkomst. Als geëngageerd inwoonster richt zij zich hoofdzakelijk op een bruisend verenigingsleven en het behoud van het traditionele karakter van de gemeente: "Oosteeklo is een levendige gemeente en dat moet zo blijven. Verenigingen zijn nodig voor de sociale samenhang en moeten dan ook voldoende steun krijgen. Verder vind ik het belangrijk dat ons dorp zijn authentiek karakter kan behouden. De wildgroei aan appartementen moet ingeperkt worden om onze poldergemeente niet te laten verstedelijken", zegt Ulrike Reinhardt.

  De derde kandidaat is Andy De Muynck (42 jaar) die een opleiding Mechanica volgde en werkt als ploegbaas. Zijn aandacht gaat vooral uit naar betere dienstverlening: "Ik vind het niet kunnen dat inwoners voor hun administratie enkel in Assenede terecht kunnen. We betalen toch allemaal evenveel belastingen? Soms moet men zelfs speciaal verlof nemen omwille van de beperkte openingsuren van het gemeentehuis. Daarom moeten de openingsuren van het gemeentehuis serieus uitgebreid worden en moet er een administratieve dienstverlening zijn in elke deelgemeente", vertelt Andy De Muynck.


  26-07-2018, 11:42 geschreven door Stijn Van Hamme  


  17-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het verwaarloosde speelplein in Boekhoute
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Twee jaar geleden kaartte Vlaams Belang voor het eerst de schandalige toestand van de speelpleintjes in onze gemeente aan. Met de zomervakantie in aantocht deden wij in de loop van de maand juni nogmaals een ronde langs de speelpleintjes in onze gemeente. In Boekhoute stelden wij opnieuw vast dat een bepaald toestel met gras en onkruid overwoekerd was. Wij gaven dit op 12 juni door aan de gemeente en kregen per mail de bevestiging dat "dit zeker zal aangepakt worden" en dat men zich ervan bewust is "dat het speeltoestel zelf ook aan vervanging toe is"."

  De verbazing was dan ook heel groot toen ik gisteren (11 juli) het speelpleintje in Boekhoute nog eens bezocht. Een maand na de mail van de gemeente is er slechts een iets veranderd: het onkruid staat nog hoger en het speeltoestel kan nu helemaal niet meer gebruikt worden. Het is ronduit schandalig dat onze speelpleintjes verwaarloosd blijven. In plaats van geld te verkwisten aan megalomane en vaak nutteloze showprojecten zou SAMENPLUS beter investeren in een deftig onderhoud van onze gemeente en desnoods in bijkomend personeel voor de plantsoendienst. Te pas en te onpas nieuwe kandidaten voorstellen is bij de meerderheid duidelijk belangrijker dan onze gemeente goed te besturen. 

  Vlaams Belang vraagt dan ook met aandrang om het speelplein in Boekhoute (een maand na onze eerste melding) eindelijk in orde te brengen zodat onze kinderen er opnieuw veilig kunnen spelen. Inwoners eerst!


  17-07-2018, 12:10 geschreven door Stijn Van Hamme  


  12-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Vlaamse feestdag
  Gisteren vierden we de Vlaamse feestdag. Dit is nog steeds een feestdag in mineur omdat het geen officiële betaalde feestdag voor elke Vlaming.

  In onze gemeente hingen opnieuw verschillende mensen hun leeuwenvlag uit om hun trots op Vlaanderen te tonen. Zij konden, net zoals de voorgaande jaren, rekenen op een attentie van het Vlaams Belang.

  12-07-2018, 10:06 geschreven door Stijn Van Hamme  


  06-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeenteraad

  Gisterenavond vond de maandelijkse hoogmis van de lokale politiek plaats: de gemeenteraad. Ondanks de tropische temperaturen in de raadzaal kregen de aanwezige toeschouwers (een zestal mensen) waar voor hun geld (voor alle duidelijkheid: de gemeenteraad bijwonen is gratis).

  Het agendapunt over de begrotingswijziging leverde enkele vinnige tussenkomsten op van de oppositie. Zij uitten (volkomen terecht) vragen bij de stijging van bepaalde uitgaven. Het verkiezingsjaar zorgt duidelijk voor een opstoot aan daadkracht bij SAMENPLUS nadat het beleid de voorbije jaren was ingedut. Bizar feit: het budget voorzien voor het dorpshuis (u weet wel: de mottige bunker die het ganse uitzicht in Bassevelde verpest) in Bassevelde steeg nog maar eens (dit keer met 60.000 euro). De kostprijs van dit megalomane en ongewenste showproject is hiermee intussen ruim verdubbeld. Benieuwd hoeveel er nog bijkomt voor de inhuldiging en welke gebreken er zullen opduiken (zoals bij 'De bijenkorf', 'Ter Walle' en de Parkbegraafplaats).


  Iets later kwam het agendapunt over de oprichting van een beeldkwaliteitskamer ter sprake. Dit zou ervoor moeten zorgen dat in de toekomst bouwprojecten meer rekening houden met het karakter van onze dorpskernen. Een punt dat duidelijk is ingegeven door de commotie rond het verdwijnen van Café 't Evenwicht in Oosteeklo. De oppositie verantwoordde hun optie voor een stedenbouwkundige verordening in combinatie met een beeldkwaliteitskamer omdat beide elementen elkaar kunnen aanvullen en versterken. Een redenering die door de meerderheid van tafel geveegd werd. Hun idee om enkel een beeldkwaliteitskamer op te richten vonden zij beter. Aanvullend sprak de oppositie over haar vrees omtrent de samenstelling van dit adviesorgaan en hun vaststelling van de omgang met adviesraden door SAMENPLUS. Dit klopt volledig: iedereen in de gemeente weet op welke manier de meerderheid omgaat met adviezen die niet in haar kraam passen; deze worden opzij geschoven. SAMENPLUS gebruikt de adviesraden als democratisch doekje voor het bloeden om uiteindelijk toch de eigen wil (zelfs tegen de zin van de bevolking) door te drijven.


  De overige agendapunten werden nadien in sneltempo afgehandeld. Eén ding is in elk geval duidelijk: de schaduw van de verkiezingen hangt al boven de gemeente en beïnvloedt ook de politieke profileringsdrang. Het worden ongetwijfeld nog boeiende (politieke) maanden in onze gemeente...

  06-07-2018, 13:48 geschreven door Stijn Van Hamme  


  19-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkiezingscongres te Gent

  Afgelopen weekend verzamelden we met de partij in Gent voor het verkiezingscongres "Vlaanderen weer van ons". Ruim 1000 leden, militanten en sympathisanten van Vlaams Belang zakten af naar het ICC en zorgden voor een heel enthousiaste sfeer.

  Gents boegbeeld en lijsttrekker Johan Deckmyn opende het congres en nam dadelijk de Gentse politiek op de korrel. Fijntjes fileerde hij de vele schandalen bij de lokale SP.A.

  Daarna was het de beurt aan onze leading lady uit de Kamer, Barbara Pas. Zij onderstreepte nogmaals het belang van onze partij in het politieke landschap en de unieke rol die Vlaams Belangers op zich nemen: geen engagement omwille van de postjes of de poen, maar omwille van oprechte overtuiging. Een stormachtig applaus was haar deel.

  Aansluitend hadden we twee burgemeesters uit het buitenland te gast: Julien Sanchez (Rassemblement National) van Beaucaire (Frankrijk) en Susanna Ceccardi (Lega) van Cascina (Italië). Zij beklemtoonden beiden dat een partij als de onze (in dit geval onze zusterpartijen in Frankrijk en Italië) wel degelijk over de kwaliteiten beschikken om een stad te besturen. Sterker nog, door hun oprechte, eerlijke en rechtlijnige aanpak spreken hun resultaten voor zich. Een opsteker om hier voluit de strijd aan te gaan met het ondemocratische cordon sanitaire.

  Daarna kwam ons Europees parlementslid Gerolf Annemans het podium op. In een scherpe, maar ook fijn humoristische toespraak benadrukte hij het belang van ons lokaal programma om in de steden en gemeenten echt het verschil te maken. Ook hij kreeg een lang applaus.

  Vervolgens kwamen enkele jonge talenten van de partij aan bod die meer uitleg gaven bij hij engagement en wees Bart Claes, voorzitter van het VBJ, erop dat onze jongerenafdeling in volle groei is.

  Tot slot richtte onze partijvoorzitter Tom Van Grieken het woord tot de vele aanwezigen. Hij maakte brandhout van het regeringsbeleid en wees op de vele verbroken verkiezingsbeloftes van de andere partijen. In opzwepende bewoordingen riep hij iedereen op om zich volledig te smijten in de kiesstrijd en er voor te gaan.

  Als afsluiter werden alle lijsttrekkers, mezelf incluis, op het podium gevraagd om de Vlaamse Leeuw te zingen. Het werd een deugddoende ervaring om de politieke batterijen op te laden en voluit te gaan in de strijd naar 14 oktober. 


  19-06-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  17-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rood geraaskal
  Ook de SP.A dropte een lokaal krantje in de brievenbus vlak voor het weekend. Net zoals bij OpenVLD stonden ook daar verschillende vreemde zaken in. 

  Op pagina zeven schrijft men dat "Assenede beschikt over prachtige fietswegen". Het is waarschijnlijk lang geleden dat de socialisten nog eens de fiets genomen hebben. Onder hun bewind is de toestand van de fietspaden in onze gemeente er niet op voorruit gegaan, integendeel zelfs. Er zijn verbeteringen gebeurd op sommige plaatsen, maar in het algemeen kan men enkel vaststellen dat fietspaden oncomfortabel zijn door putten, scheuren of verzakkingen of door gebrekkig onderhoud van de trage wegen. Op andere plaatsen is er zelfs geen (gescheiden) fietspad en worden fietsers door SP.A gebruikt als levende verkeersremmers. Is dat 'prachtig' en veilig?

  Op de laatste pagina schrijft men dat bezoekers graag komen "in de centrale bib van Assenede". Dat klopt, want SP.A is medeverantwoordelijk voor de sluiting van alle andere bibliotheken in onze gemeente. SP.A heeft dus de bezoekers van de uitleenposten in de deelgemeentes gewoon de straat opgejaagd en hen koudweg hun bibliotheek afgepakt. Nochtans schijven ze dat in hun visie "een bibliotheek een plaats [is] waar jong en oud elkaar ontmoeten, zich kunnen informeren of gewoon (digitale) boeken uitlenen". Dit geldt dan duidelijk enkel voor Assenede, de deelgemeentes hebben hier voor de socialisten duidelijk geen recht op. Of heeft men misschien geen visie voor de deelgemeentes?
  In hetzelfde artikel vinden de socialisten het jammer dat de bib in haar huidige vorm "niet de mogelijkheden of ruimte biedt" die nodig is. zij zijn hier opnieuw ZELF voor verantwoordelijk: SP.A heeft immers mee beslist om de dienst Vrije Tijd onder te brengen in de bibliotheek waardoor door plaats voor boeken verloren is gegaan. Is men de eigen beslissing al vergeten misschien?
  tot slot schrijft men ook dat enkele jaren geleden "het einde van het geschreven boek" voorspeld werd. Het was de burgemeester zelf die dit schreef in een van zijn voorwoorden in "De Belleman". De SP.A heeft dus commentaar op de lijsttrekker van de lijst waarmee ze aan de verkiezingen deelnemen...

  Net zoals bij OpenVLD wil de SP.A dus vooral zand in de ogen strooien zodat de inwoners zouden vergeten wat ze ons allemaal hebben afgepakt, dat ze hebben bespaard op dienstverlening en op de bevolking terwijl megalomane showprojecten miljoenen euro's opslorpten en zichzelf tablets cadeau werden gedaan. Waarom schrijft men daar niets over?

  17-06-2018, 10:32 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale fabeltjeskrant
  Vlak voor het weekend vond ik de nieuwste editie van de lokale fabeltjeskrant in de brievenbus. Zoals gewoonlijk neemt OpenVLD weer enkele serieuze loopjes met de waarheid. een klein overzicht van hun grappigste uitspraken:

  Het begint al op het voorblad waar OpenVLD beweert te staan voor "een kwaliteitsvol beleid met respect voor erfgoed, maar ook voor ruimte voor creatieve hedendaagse architectuur". Veel verder kan een uitspraak niet van de waarheid liggen: het respect voor het erfgoed is immers ver te zoeken in het door OpenVLD (eigenlijk SAMENPLUS maar iedereen weet dat enkel de mening van OpenVLD telt binnen het 'kartel' en GROEN en SP.A er enkel bijzitten om ja te knikken) gevoerde (wan)beleid. De traditionele uitzichten van onze dorpskernen zijn volledig verminkt om overal appartementen op te trekken, het gemeentehuis in Bassevelde is verminkt door de aanbouw van de mottige bunker (SAMENPLUS noemt dat een 'dorpshuis'), in Assenede noemt SAMENPLUS het traditionele dorpszicht een 'dorpskanker' waar ook appartementen zullen komen, in Boekhoute ligt de BOU8 er nu al jaren verwaarloosd bij (daarvoor steekt SAMENPLUS de schuld op de Vlaamse regering) en Oosteeklo dreigt nu het volgende dorp te worden waar de appartementen het traditionele uitzicht zullen verminken.
  In hetzelfde artikel pleit OpenVLD ook voor de oprichting van "een beeldkwaliteitskamer". Waarom komt men hier nu plots mee op de proppen? OpenVLD bestuurt onze gemeente al 18 jaar. Nu zijn ze plots van mening dat er een "beeldkwaliteitskamer" moet komen. zouden de verkiezingen van oktober er misschien voor iets tussen zitten? Als ze op dezelfde manier zullen omgaan met de adviezen van dit orgaan als ze doen met de adviezen van de andere adviesraden of bewonersplatformen, wordt het een maat voor niets.

  Op pagina twee verwijst men nog eens naar de opendeurdag van de gemeentelijke diensten. deze was inderdaad een succes te noemen, maar dan dankzij de grote inzet van het gemeentepersoneel en niet door de inbreng van de meerderheid. OpenVLD schrijft daarbij dat de gemeente specialiseert in "dienstverlening en we willen dit zo efficiënt mogelijk aanbieden". Opnieuw een serieus loopje met de waarheid: het is immers OpenVLD (eigenlijk SAMENPLUS, maar u begrijpt de verwarring wel) die de dienstverlening heeft afgebouwd. Onder het bewind van SAMENPLUS is de dienstverlening in de deelgemeentes volledig AFGESCHAFT, zijn de uitleenposten van onze bibliotheek in elke deelgemeente GESLOTEN. Kortom, door SAMENPLUS hebben we niets meer in de deelgemeentes en moeten we ons voor alles verplaatsen naar Assenede. Dan zwijg ik nog over de openingsuren van het gemeentehuis. Men moet al bijna verlof nemen om administratieve verplichtingen te kunnen vervullen.

  Op pagina drie schrijft men dan trots: "SAMENPLUS doet het" en volgt een opsomming van de verwezenlijkingen uit de voorbije 18 jaar. Ook daar vinden we een aantal loopjes met de waarheid. Zo schrijft men dat men wil "vernieuwen op een slimme manier en na grondige analyse". Verwijst OpenVLD hier dan naar de parkbegraafplaats in Bassevelde, waar na zes (!) jaar nog steeds geen oplossing is gevonden voor de drassige grond? Of verwijst men naar De bijenkorf in Assenede, waar de verwarming niet deftig kan geregeld worden en er akoestische problemen zijn? Of verwijst men naar Ter Walle, waar de akoestiek ook veel te wensen overlaat? Of verwijst men naar Boekhoute, waar NIETS is gebeurd de afgelopen 18 jaar? Of verwijst men misschien naar de tablets die ze zichzelf cadeau hebben gedaan met ons belastinggeld?  Is dat een 'slimme manier van vernieuwen' of werken na 'grondige analyse'?

  Het is nog maar eens duidelijk met de fabeltjeskrant van OpenVLD: men wil vooral dat de bevolking de "oogjes sluit" en "snaveltjes dicht houdt" zodat men met mooie halve waarheden zijn eigen zin kan doen los van de wil van de inwoners.

  17-06-2018, 10:19 geschreven door Stijn Van Hamme  


  11-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het speelplein in boekhoute
  Vandaag was ik op pad in Boekhoute en passeerde langs het speelpleintje in de Ter Pietenstraat. Twee jaar geleden klaagde ik de schandalige toestand van de speelpleintjes in alle deelgemeentes al aan en kreeg hierbij een mooie portie persaandacht. Het leek mij dus een goede idee om nog eens te gaan kijken hoe de speelpleintjes er vandaag bijliggen.

  Ik werd al snel geconfronteerd met de realiteit: het onderhoud van de speelpleintjes is duidelijk nog steeds onvoldoende. Net zoals de begraafplaatsen in onze gemeente zijn ook de speelpleintjes duidelijk geen prioriteit voor de meerderheid. In Boekhoute stelde ik vast dat het gras wel gemaaid was, maar dat bepaalde speeltoestellen volledig met hoog opgeschoten gras en onkruid overgroeid zijn. Veel spelen moeten onze kinderen daar dus niet doen...

  Vlaams Belang vindt het ronduit onaanvaardbaar dat er miljoenen euro's worden weggegooid aan megalomane (en vaak nutteloze) showprojecten terwijl begraafplaatsen, speelpleintjes, voet- en fietspaden, kortom het ganse gemeentelijk patrimonium er dikwijls verwaarloosd bij liggen. SAMENPLUS heeft duidelijk enkel ook voor show en pronkprojecten om de pers te halen en dit zelfs ten koste van onze dierbare overledenen, onze (klein)kinderen en de zwakke weggebruikers. 
  Wij vragen uitdrukkelijk een eind te stellen aan deze verspilpolitiek en te investeren in hetgeen echt telt. Het gaat om ONZE gemeente, ONZE mensen, ONZE (klein)kinderen, ONZE toekomst. 

  Stem daarom op 14 oktober voor uzelf en uw (klein)kinderen, STEM VLAAMS BELANG! Inwoners eerst!
  11-06-2018, 16:46 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:speelplein, verwaarlozing, Boekhoute
  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het kerkhof van Oosteeklo

  Recentelijk werd Vlaams Belang op de hoogte gebracht van de onaanvaardbare situatie van het kerkhof in Oosteeklo. De dorpsgenote die ons contacteerde was ronduit verbolgen over de toestand die zij daar aantrof. Zo stond het gras en het onkruid op sommige plaatsen tot wel 25 centimeter hoog. Op een andere plaats stonden het gras en de paardenbloemen zelfs hoger dan de buxus. Om bepaalde graven te bereiken, moest men zich door het hoog opschietend onkruid wagen.


  Na de eerdere verwaarlozing van de speelpleintjes, voet- en fietspaden en de trage wegen in onze gemeente, is dit de zoveelste kaakslag voor onze dorpsgenoten. SAMENPLUS is duidelijk enkel geïnteresseerd in grote, peperdure (en vaak nutteloze) megalomane projecten of in schepenwissels.Het showbeleid heeft duidelijk voorrang op het deftig onderhoud van het gemeentelijk patrimonium. 

  Vlaams Belang vindt dit flagrante gebrek aan respect voor onze dierbare overledenen ronduit onaanvaardbaar. wij vragen dan ook met aandrang om de begraafplaatsen deftig te onderhouden en desnoods extra personeel te voorzien om dit mogelijk te maken.

  Tot onze grote verbazing stelden wij intussen vast dat het kerkhof in Oosteeklo een onderhoudsbeurt kreeg. Dankzij toedoen van Vlaams Belang is deze schandalige toestand aangepakt. Wij blijven ons volop inzetten voor alle inwoners uit iedere deelgemeente. Wij gaan resoluut voor een beleid op maat van elke inwoner om onze gemeente beter, leefbaarder en veiliger te maken. Inwoners eerst!
  07-06-2018, 11:11 geschreven door Stijn Van Hamme  


  01-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vreemde woorden in "De Belleman"
  Recentelijk ontving ik ons gemeentelijk informatiemagazine "De Belleman". Naar slechte gewoonte bevatte het weer enkele passages die toch serieus de wenkbrauwen doen fronsen. Dit was opnieuw het geval met het voorwoord door de burgemeester.

  De burgemeester omschrijft  het gemeentebestuur als "een moderne bedrijf met meer dan 150 werknemers [dat specialiseert] in dienstverlening. Het liefst zo efficiënt mogelijk". Hij is waarschijnlijk vergeten dat hij net de dienstverlening heeft afgebouwd. SAMENPLUS heeft immers beslist om de dienstverlening in de deelgemeentes af te schaffen. Zelfs de filialen van onze lokale bibliotheek werden door SAMENPLUS gesloten. Is dat dan specialiseren in een efficiënte dienstverlening? 

  Hij maakt uiteraard ook reclame voor de Open Dag van de gemeente op 3 juni. Dit idee zou gegroeid zijn na het succes van vier jaar geleden op Open Bedrijvendag. Toch zeer vreemd dat het net in een verkiezingsjaar is dat de tweede editie van de Open Dag plaatsvindt. Als het toch zo'n succes was, waarom heeft men dan vier jaar gewacht om dit evenement opnieuw te organiseren? Zouden de verkiezingen van oktober hier geen rol spelen?  


  01-06-2018, 14:33 geschreven door Stijn Van Hamme  


  24-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Den Hof in Bassevelde (bis)
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Na eerder bericht over de verwaarloosde uitstraling van de kapotte omheining in 'Den Hof' in Bassevelde stelde ik vandaag vast dat de omheining intussen hersteld is. De tussenkomst van het Vlaams Belang leidt dus opnieuw tot positief resultaat!


  De ganse ploeg van Vlaams Belang blijft zich verder inzetten voor een beter, aangenamer, meer leefbaar en propere gemeente. Tot uw dienst!

  24-05-2018, 11:29 geschreven door Stijn Van Hamme  


  15-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.'Den Hof' in Bassevelde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  'Den Hof' in Bassevelde (Nieuwe Boekhoutestraat) is een fraai stukje natuur waar men heerlijk kan verpozen op een bankje of waar regelmatig een partijtje bollen gedaan wordt.

  Helaas is de toestand van 'den Hof' niet om over naar huis te schrijven. Momenteel (en dat al gedurende een ruime tijd) is een van de omheiningen rondom de bolterreinen afgebroken. Deze verwaarlozing (of mogelijks vandalisme) zorgt voor een triestige indruk.

  De meerderheid heeft het waarschijnlijk te druk met de constante schepenwissels, de vele peperdure en vooral nutteloze showprojecten of de verkiezingskoorts om nog oog te hebben voor het onderhoud van onze dorpen. Het is duidelijk tijd voor een nieuw beleid!

  15-05-2018, 13:26 geschreven door Stijn Van Hamme  


  07-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wegenwerken
  De pers vermeldt dat er herstellingswerken worden uitgevoerd aan verschillende wegen in onze gemeente.

  Sommige straten liggen er inderdaad (al jaren) slecht, verwaarloosd en ronduit schandalig bij. Het lokaal magazine van Vlaams Belang Assenede besteedde hieraan al uitgebreid aandacht afgelopen december. Wij stellen met veel plezier vast dat verschillende van de wegen die op de foto van ons voorblad stonden nu toch worden aangepakt.

  Zou het misschien aan onze aandacht liggen dat dit probleem na jaren van verwaarlozing eindelijk wordt aangepakt?

  07-05-2018, 16:58 geschreven door Stijn Van Hamme  


  04-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Roddels, roddels, roddels

  De campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen lijkt heel vroeg begonnen. Daarbij komt ook nog dat het blijkbaar een campagne wordt met moddergooien, halve waarheden en laag-bij-de-grondse praktijken.


  Gisteren vernam ik dat sommigen er blijkbaar op uit zijn om onwaarheden rond het Vlaams Belang rond te strooien. Zo wordt beweerd dat onze partij niet zou deelnemen aan de verkiezingen.

  Wij ONTKENNEN deze bewering, die een flagrante LEUGEN is, met klem: het Vlaams Belang neemt ZEKER deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Sterker nog, wij zullen als enige partij zelfstandig opkomen en zullen met onze sterkste lijst ooit uitpakken. Ons harde werk van de voorbije jaren, waarbij we ons belangeloos en zonder vertegenwoordiging in de gemeenteraad voor alle inwoners hebben ingezet, blijven wij verder zetten.

  Sommige mensen worden blijkbaar heel zenuwachtig dat ze zich moeten verlagen tot het verspreiden van roddels en halve waarheden...

  04-05-2018, 10:58 geschreven door Stijn Van Hamme  


  28-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuws uit de gemeenteraad

  Vorige donderdag was de maandelijkse hoogmis van de dorpspolitiek weer aangebroken: de gemeenteraad! Een voor de gelegenheid vrij talrijk publiek zat klaar om aandachtig de afhandeling van een reeks agendapunten te aanschouwen.

  Het publiek had zich, en dat voor de zoveelste keer deze legislatuur, de trip naar het gemeentehuis kunnen besparen. Zoals zo vaak was ook deze gemeenteraad een gezapige bedoening en vooral een maat voor niets. Agendapunt na agendapunt passeerde als soldaten tijdens een defilé. Tot echte discussies kwam het nooit.

  Eén ding werd echter nog maar eens, en op verschillende momenten, duidelijk: de inhoudelijke zwakte van SAMENPLUS. Deze zwakte bleek een eerste keer tijdens het debat omtrent het GRUP rond de ECA-site in de Trieststraat. Op een inhoudelijk pertinente vraag vanuit de oppositie (het was de N-VA die ze stelde) kwam de schepen van Financiën (GROEN) niet verder dan een antwoord naast de kwestie en het bestoefen van de meerderheid. Zo'n antwoord levert op een mondeling examen al vlug een tweede zit op.

  Een volgend teken van inhoudelijke zwakte leverde de meerderheid bij het punt over de inzameling van textiel in de gemeente. De schepen van Milieu stamelde een antwoord dat alle kanten uitschoot, maar vooral uitblonk in nietszeggendheid. Op een bepaald moment moest de burgemeester hem zelfs ter hulp schieten om toch een ietwat deftig antwoord te bieden op de vraag vanuit de oppositie. Een tweede schepen die dus een tweede zit opliep.

  Tot slot zakte ook de burgemeester inhoudelijk door het ijs. Bij het debat rond de toekomst van deelgemeente Oosteeklo antwoordde hij doodleuk dat hij "geen exposé [ging] doen over de toekomst van onze dorpen". Een aandachtig toeschouwer vroeg zich terecht af of de meerderheid misschien geen visie heeft over de toekomst van onze gemeente. De vraag stellen is ze beantwoorden... Ook de burgemeester vervoegde dus zijn twee schepenen in de tweede zit.


  Het enige agendapunt dat voor animo zorgde was datgene dat handelde over de brief van het bewonersplatform omtrent de leefbaarheid van Oosteeklo. De oppositie hekelde, volkomen terecht en net zoals Vlaams Belang dat ook al deed, de verregaande appartementering van onze gemeente. Zij vroegen (het was vanuit CD&V dat de vraag kwam) om bouwvoorschriften te voorzien die het karakter van de dorpskernen beschermden. Zij merkten bijkomend fijntjes op dat de meerderheid toch 18 jaar tijd gehad heeft om dergelijke zaken mogelijk te maken. Daarop trok SAMENPLUS naar slechte gewoonte de paraplu open. Uitvluchten en sneren vlogen alle kanten uit en blijkbaar trof iedereen schuld, van administratie tot zelfs de minister, dat het karakter van de dorpskernen onder druk staat. Iedereen trof dus schuld, iedereen behalve SAMENPLUS zelf uiteraard. Helemaal bizar werd het toen de burgemeester (OpenVLD) steken uitdeelde naar de Vlaamse Regering. Een regering waar zijn partij toe behoort en zelfs de minister van Financiën in levert. Het jammere van een dergelijke, kinderlijke discussie is vooral dat de gemeenteraad er hierdoor niet in slaagde om een gemeenschappelijk standpunt te vinden over de leefbaarheid van onze dorpen of zelfs maar een gemeenschappelijk antwoord te geven op de brief van het bewonersplatform. Onze inwoners verdienen beter!  28-04-2018, 14:10 geschreven door Stijn Van Hamme  


  23-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bouwwoede verminkt dorpskernen

  In haar niets ontziende drift om het bevolkingsaantal van Groot-Assenede op te krikken, gaat de meerderheid te keer als een olifant in een porseleinwinkel. Bouwaanvragen worden zonder meer goedgekeurd, zonder oog of respect te hebben voor het traditionele uitzicht van de dorpskernen. Eerder protesteerde Vlaams Belang al tegen het verkavelen van een deel van het speelpleintje in de Rozemarijnstraat in Bassevelde, waar een fraai stukje natuur moest sneuvelen voor appartementen. Nu merken we een gelijkaardige toestand in Oosteeklo, waar het vroeger dorpscafé 't Evenwicht ook plaats zou moeten ruimen voor appartementen. SAMENPLUS is duidelijk enkel geïnteresseerd in kille stenen en grijs beton en niet in de leefbaarheid van de gemeente, de natuur of het plattelandskarakter van onze dorpskernen dat zij volop verminken.

  Vlaams Belang pleit voor een resolute omkeer in het beleid: behoud van het groen en het authentieke karakter van al onze dorpskernen. Daarnaast vragen wij een bouwstop van appartementen om de verstedelijking van onze plattelandsgemeente een halt toe te roepen.

  Het is tijd voor een beleid dat investeert in mensen en niet in stenen of prestigeprojecten. Het is tijd voor een beleid op maat van elke inwoner van onze gemeente. Kortom, het is tijd voor een nieuw beleid!

  23-04-2018, 17:11 geschreven door Stijn Van Hamme  


  22-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een late 1 april
  Gisteren dacht ik even dat het 1 april was want ik vond een publicatie vol aprilvissen in de brievenbus. Toen ik op de kalender keek zag ik dat het wel degelijk 21 april was, maar het lokale blad van OpenVLD bracht mij even in de war.

  Op pagina twee beweert men dat het dankzij Open VLD is dat het "goed vertoeven is in ons dorp, dat we in een propere omgeving kunnen leven en die ondersteuning geven aan allerhande activiteiten die onze dorpskernen doen bruisen". Als aprilvis kan dit wel tellen! Open VLD schrijft dus letterlijk dat het goede leven in onze gemeente aan hen te wijten is. Dit betekent dus dat de andere partijen van SAMENPLUS er voor spek en bonen bij zitten. SP.A, GROEN en de onafhankelijken hebben dus niets te zeggen en voeren enkel uit wat de liberalen beslissen. Van collegialiteit gesproken!
  Ook de bewering dat we in een propere omgeving leven moet met een serieuze korrel (of zeg maar gerust een kilo) zout genomen worden. Iedereen die regelmatig wandelt, fietst of zich met de wagen in onze gemeente verplaatst, weet dat sluikstorten stilaan een echte plaag is. Zelfs op de speelpleintjes voor onze kinderen wordt af en toe gesluikstort. Dat is de realiteit en dat hebben we dus te danken aan de Open VLD.
  Tot slot is de bewering dat de liberalen onze dorpskernen doen bruisen wel heel vreemd. Iedereen die 's avonds in om het even welke deelgemeente passeert ziet ons dorp bruisen van stilte. Men waant zich soms eerder in een verlaten woestijndorp uit een western dan in Groot-Assenede... Ook dat hebben we te danken aan Open VLD.

  Op pagina drie vermeldt men nog maar eens het dorpshuis. U weet wel: de mottige, ongewenste en vooral peperdure bunker die het dorpszicht in Bassevelde volledig om zeep helpt. Vol trots omschrijft Open VLD dit als staaltje proactief beleid dat tegemoet komt aan de noden van de inwoners. Opnieuw een dikke aprilvis! Hebben de inwoners van Bassevelde gevraagd om een bunker te bouwen aan het oude gemeentehuis? Hebben de inwoners van Bassevelde gevraagd om de lokale dienstverlening en bibliotheek af te schaffen? Hebben de inwoners gevraagd om een project dat intussen verdubbelt (!) is in prijs? Het antwoord op al deze vragen is duidelijk: NEEN! De enige reden waarom er een dorpshuis komt in Bassevelde is omdat Open VLD nog een prestigeproject nodig had in aanloop naar de verkiezingen. In 2012 was dit niet anders met de opening van de parkbegraafplaats in Bassevelde vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Intussen zijn de bestaande problemen (drassige ondergrond) daar nog steeds niet weggewerkt. Dit geldt ook voor de andere showprojecten van Open VLD: gemeenschapscentrum 'De Bijenkorf' in Assenede (slechte akoestiek en slecht te regelen verwarming), Ter Walle in Oosteeklo (gebrekkige toegangsweg)... Het is duidelijk dat Open VLD ons belastinggeld kwistig verspilt om de schone schijn op te houden in aanloop naar de verkiezingen. De pers halen, daar draait het voor hen om. Investeren in stenen en niet in mensen, dat is hun beleid.

  Op pagina zeven vertelt men dat SAMENPLUS vernieuwt en groeit. Dan is het toch wel zeer vreemd dat op de bijhorende foto geen enkel nieuw gezicht staat. We zien daar enkel oudgedienden die al jaren aan de macht zijn. Het is duidelijk dat de aangekondigde nieuwkomers (die nu in de pers volop worden voorgesteld) geen rol van betekenis zullen spelen. Zij mogen mee op de lijst om de hoop te vullen, maar als het er echt op aan komt houdt de oude garde de macht stevig in handen.
  De goede samenwerking tussen de verschillende leden van SAMENPLUS waarover men hier ook spreekt, is even lachwekkend. Eerder beweerde Open VLD immers zelf al dat (bijna) alles aan hen te danken is en de anderen dus maar een bijrol spelen. Een heel mooie samenwerking...

  Op de laatste pagina schrijft Open VLD dat betere wegen ook in 2018 een belangrijke aandachtspunt blijven. Dit is wel de grootste aprilvis van allemaal. Iedereen weet namelijk dat de wegen, fietspaden en voetpaden in onze gemeente vaak in verschrikkelijke toestand verkeren. Putten, scheuren, verzakkingen, slecht asfalt... noem maar op: je komt het allemaal tegen. Het Vlaams Belang besteedde er uitgebreid aandacht aan in ons lokaal magazine van december 2017. In een verkiezingsjaar heeft Open VLD plots het licht gezien en gaat men na 18 jaar verwaarlozing plots in actie komen. Beter laat dan nooit, zeker?

  Tot slot valt in deze lokale fabeltjeskrant ook de jaloezie op naar de andere partijen van SAMENPLUS. Open VLD eigent zich schaamteloos (bijna alle) zaken toe en laat de coalitiepartners met legen handen achter. Zo gaan de liberalen lopen met de verwezenlijkingen op vlak van openbare werken. Deze portefeuille is nochtans in handen van een onafhankelijk lid van SAMENPLUS. Voor een bestuursploeg die zich als één blok aan de kiezer presenteert is dit wel zeer oncollegiaal. Het maakt één zaak wel heel duidelijk: de liberalen beslissen en de groenen, socialisten en onafhankelijken mogen braaf knikken.

  Aprilvissen, loopjes met de waarheid en showbeleid: dat krijgt u van SAMENPLUS. Het is dus meer dan ooit tijd voor een nieuw beleid! 

  22-04-2018, 10:17 geschreven door Stijn Van Hamme  


  03-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen geblaat
  Onlangs viel het meest recente nummer van de lokale partijkrant van GROEN in de bus. Volgens hun traditie neemt GROEN weer verschillende loopjes met de realiteit.

  Op het voorblad komen ze terug op het wonderbaarlijke bericht als zou de partij GROEN tegen windmolens zijn. In dat artikel beweert men dat de zes windmolens in Oosteeklo er voor zorgen dat de Asseneedse stroombehoeften voldaan zijn. Zes windmolens zouden dus voldoende zijn om de ganse gemeente van elektriciteit te voorzien. Daar ziet men ze waarschijnlijk vliegen...
   
  Op pagina twee vertelt men trots over de vele showprojecten. Deze omschrijft GROEN als nodig en gericht op alle inwoners. Zij zeggen zelf dat "Groen Assenede bouwt positief mee aan de toekomst van elke inwoner". Veel wereldvreemder kan men niet zijn. GROEN stemde immers mee om onze lokale bibliotheken te sluiten, tegen de wil van de bevolking! GROEN stemde mee om de dienstverlening in de deelgemeentes te schrappen, opnieuw tegen de wil van de bevolking. GROEN zorgde er mee voor dat het speelpleintje in de Rozemarijnstraat te Bassevelde halveert en dat er een mooi stuk natuur in het dorp verdwijnt, opnieuw tegen de wil van de bevolking.  Hoe is dat dan positief bouwen aan de toekomst van elke inwoner? Dit is niets anders dan het in de kou zetten van vele inwoners met prestigeprojecten die enkel dienen om de persoonlijke lof te zingen en de pers te halen.
  Hoe verklaart GROEN dan de vele gebreken die hun showprojecten vertonen?
  De verwarming in gemeenschapscentrum 'De Bijenkorf' in Assenede kan niet geregeld worden. Het is dus ofwel snikheet ofwel ijskoud in de zaal. Hoeveel energie is er op deze manier al verspild? Hoeveel belastinggeld is er hierdoor al in rook opgegaan? Is dit dan milieuvriendelijk en duurzaam?
  De parkbegraafplaats in Bassevelde is nog zo'n halfslachtig showproject. De opgevoerde aarde laat te weinig water door waardoor de begraafplaats bij de minste regenval verandert in een drassige akker. Iedereen die een overledene wil groeten, zakt dan tot aan de enkels weg in de grond. Dan zwijgen we nog over de het grindpad: dit zorgt ervoor dat personen in een rolstoel vastzitten. Minder mobiele personen en andersvaliden kunnen dus niet eens het kerkhof bezoeken. Is dit positief voor iedere inwoner? 
  De fontein in het dorp van Boekhoute is nog een voorbeeld. Snel na de afwerking vertoonde deze al scheuren en kan dus niet meer gebruikt worden. In plaats van een mooie waterpartij rond een boot, hebben we dus een droogstaande fontein bij een scheepswrak. Hoeveel belastinggeld is daar aan verspild? Is dit dan positief bouwen aan de toekomst van iedere inwoner?

  Op pagina drie vertelt men trots dat de gemeente zich zal aansluiten bij de statiegeldalliantie. Dit is een heel goed initiatief. Alleen is het geen idee van GROEN. Het was immers de oppositie, en meer bepaald de N-VA, die dit voorstelde tijdens de gemeenteraad. De meerderheid, en dus ook GROEN, wist niet wat te antwoorden op deze vraag. Toch vreemd dat GROEN nu beweert dat dit voorstel van hen komt...

  Op pagina vijf omschrijft men de nieuwe brug over de expressweg in Oosteeklo als een "kunstwerk met een rijvak in elke richting". Men beschrijft dus een gewone brug die men als kunstwerk voorstelt. Misschien moet men bij GROEN eens rondkijken in het Meetjesland en dan zal men vaststellen dat dergelijke bruggen al langer bestaan en geen kunstwerken, maar praktische bouwwerken zijn. Bovendien is dit geen realisatie van de gemeente (en dus van GROEN), maar van het Agentschap Wegen en Verkeer.
  Op dezelfde pagina heeft men het over de slechte situatie voor zwakke weggebruikers, en meer bepaald voor fietsers. Een heel vreemde opmerking uit de mond van een partij die in de meerderheid mee de fietspaden, voetpaden en straten verwaarloosde. 

  Het is nog maar eens duidelijk: veel GROEN geblaat maar weinig wol. 

  03-04-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  30-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuws uit de gemeenteraad

  De gemeenteraad was gisterenavond opnieuw een triestige bedoening. Er stonden slechts 10 punten op de agenda. Dit zorgde ervoor dat na 40 minuten de zitting al afgelopen was.


  De punten die behandeld werden leverden dan weer bizarre toestanden op. Tot driemaal toe interpelleerde de oppositie met vragen over de inhoud en driemaal luidde het antwoord van de schepenen: "Dat weet ik niet". Het is duidelijk dat de stoeltjesdans binnen het schepencollege geen positieve bijdrage levert aan het beleid in onze gemeente. Schepenen krijgen hierdoor niet voldoende tijd om hun materie te kennen en hun dossiers grondig in te studeren.


  Vlaams Belang pleit al langer voor het schrappen van twee schepenposten en daarnaast pleiten wij ook voor schepenen die de ganse legislatuur op post blijven. Enkel op die manier kan een coherent en goed beleid gevoerd worden. Het is meer dan ooit duidelijk: tijd voor een nieuw beleid in onze gemeente!

  30-03-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  21-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onze lokale bibliotheek

  Gisteren en vandaag staat in de krant dat er een grondige opknapbeurt komt van de bibliotheek in Assenede. Het gemeentebestuur voorziet hiervoor 325.000 euro. De bevoegde schepen verduidelijkt dat er een nieuwe ingang en nieuw sanitair komt, de burelen worden opgefrist en de bibliotheek zelf 80 vierkante meter groter wordt. Het blijft wel heel vreemd dat de bibliotheek tijdelijk verhuist naar de gebouwen van de kinderopvang in de Leegstraat. In het verleden is immers al aangetoond dat er sporen van asbest in deze gebouwen aanwezig zijn. Hoe zit het dan met de gezondheid van het personeel?


  Iedere investering in cultuur, een domein dat door SAMENPLUS al jaren verwaarloosd wordt, juichen wij toe bij Vlaams Belang. Het is echter heel jammer dat de voorgestelde renovatie een slag in het water is. Waarom maakt SAMENPLUS van de gelegenheid geen gebruik om in de Sportstraat een volwaardige culturele site uit te bouwen? Het is, volgens ons, perfect mogelijk om de bibliotheek uit te breiden en te koppelen aan gemeenschapscentrum 'De Bijenkorf'. Op deze manier creëert men één groot gebouw waarin de Dienst Vrije Tijd en de bibliotheek samen kunnen huizen, gekoppeld aan een echt cultureel centrum. Wij stellen voor om de huidige plannen uit te stellen en een groter project uit te werken: breek het leegstaande gebouw waar vroeger de wereldwinkel zat af en bouw daar een verbinding tussen de bestaande bibliotheek en 'De Bijenkorf'. Het onthaal kan men centraal inrichten (waar nu het gebouwtje van de vroegere wereldwinkel is) met als inkom de burelen van de dienst Vrije Tijd. Rechtsaf kan men dan de fors grotere bibliotheek bezoeken en linksaf het cultureel centrum. Onze gemeente heeft recht op een echte culturele site. 

  21-03-2018, 13:53 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Archief per week
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  ericdemeyer
  www.bloggen.be/ericdem


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!