Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De gemeenteraad van maart 2019
 • De gemeenteraad van 28 februari

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  02-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vreemde woorden van de burgemeester
  De burgemeester lanceert weer eens verschillende voorstellen en ideeën die de wenkbrauwen doen fronsen.

  Vorige week verklaarde hij in lokaal infomagazine "Deze Week" enkele vreemde zaken. Zo beweert hij een visie te hebben voor het Noorden van het Meetjesland. Heel vreemd aangezien zijn meerderheid nog geen visie heeft op de eigen gemeente. Tenzij natuurlijk het verwaarlozen van de bestaande infrastructuur en het gooien met belastinggeld voor peperdure showprojecten een visie is...
  Hij heeft het ook over het belang van goede fietspaden tussen de dorpskernen. Het is waarschijnlijk heel lang geleden dat hij zelf nog eens de fiets heeft genomen in onze gemeente. Iedereen die wel regelmatig fietst, weet immers dat tal van fietspaden er levensgevaarlijk en ronduit slecht en verwaarloosd bij liggen. 

  Vandaag ontving ik dan ons gemeentelijk informatieblad "De Belleman". Ook daar staan in het voorwoord van de burgemeester een aantal vreemde zaken. 
  vooreerst schrijft hij de voorbije maand "opnieuw bol [stond] van mooie beloften". Hierbij verwijst hij waarschijnlijk naar zijn eigen meerderheid. Er ging immers geen week voorbij of SAMENPLUS stond wel met een of ander gek idee of dikwijls nutteloos en vooral peperduur project in de pers. Misschien wou hij met zijn beloftes zo veel mogelijk wind maken om de windmolens in Oosteeklo te doen draaien?
  Daarnaast schrijft hij te merken dat "op vergaderingen de aanwezigen, naast de aandacht voor het onderwerp, constant oog hebben voor hun smartphone". Dit is zonder twijfel een verwijzing naar het gedrag van vele raadsleden tijdens de gemeenteraad. Zelfs schepenen uit zijn eigen partij zitten dikwijls meer met hun telefoon of tablet te spelen dan aandacht te hebben voor hetgeen besproken wordt. De tablets die zij met ons belastinggeld cadeau kregen, dragen duidelijk niet bij tot betere en meer diepgaande discussies in de gemeenteraad...

  Het is duidelijk een verkiezingsjaar: na vijf jaar winterslaap wordt SAMENPLUS plots weer wakker en lanceren ze tal van ideeën of verkondigen ze plots nieuwe visies. Wedden dat ze straks te pas en te onpas op iedere receptie opduiken om handjes te schudden en hun visie te verkondigen om na 14 oktober opnieuw te verdwijnen?

  02-02-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  28-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proper naar het gemeentehuis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het paadje naar het gemeentehuis in Assenede is tijdelijk hersteld. Dankzij ons optreden heeft u geen laarzen meer nodig om het gemeentehuis proper te bereiken.


  Wij blijven verder werken om onze gemeente beter, properder, leefbaarder en veiliger te maken. Voor Vlaams Belang geen showprojecten die handenvol geld kosten, maar concrete realisaties die een directe impact hebben!


  28-01-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  10-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De modderige weg naar het gemeentehuis
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het toegangspaadje van de Kasteelstraat naar het gemeentehuis verkeert al lang in erbarmelijke staat. Het recente slechte weer heeft er nu voor gezorgd dat het een vieze, modderige bedoening vol plassen is. Zonder laarzen kan men niet proper en droog in het gemeentehuis raken. Men waant zich eerder in een ontwikkelingsland dan in Assenede... Vlaams Belang interpelleerde de burgemeester hierover. Wij kregen te horen dat de heraanleg van het paadje veel geld kost en niet meer haalbaar is tijdens de huidige legislatuur.

  Dit antwoord van de burgemeester lijkt ons heel erg vreemd.Recent nog stuurde hij triomfantelijke berichten de wereld in over de goede financiële toestand van de gemeente. Hij beweerde daarbij dat de schulden met de helft (zouden) zijn afgenomen tegen 2020 (natuurlijk vertelde hij er niet bij dat hij en zijn bestuursploeg zelf verantwoordelijk zijn voor de bodemloze schuldenput). Blijkbaar is er echter geen geld om een relatief klein werk van om en bij de 50.000 euro te laten uitvoeren. Is het dan zo slecht gesteld met de gemeentelijke financiën? Of investeert men liever in grote showprojecten die geld opslorpen en al vlug 1 miljoen euro of meer kosten?

  Vlaams Belang pleit om voorrang te geven aan de heraanleg van dit paadje zodat de bevolking op een comfortabele manier het gemeentehuis kan bereiken. Voor ons geldt immers ‘Inwoners eerst!’; iets wat bij SAMENPLUS duidelijk niet het geval is…


  10-01-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  09-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Snelheidsremmende maatregelen
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Men kan er niet naast kijken: het gemeentebestuur heeft op verschillende plaatsen in onze gemeente maatregelen genomen om de snelheidsproblematiek aan te pakken. Dergelijke maatregelen vinden wij bij Vlaams Belang positief als deze goeddoordacht genomen worden. Verkeersveiligheid is voor ons immers heel belangrijk.

  Op sommige plaatsen lijken de snelheidsremmers echter weinig effect te hebben. Dit is onder meer het geval aan de Oude Gentweg. Vlaams Belang stelde daar zelf vast dat verschillende van de gele paaltjes beschadigd zijn. Eentje werd doormidden gezaagd en nog enkele andere werden al omver gereden. Zelfs een deel van de afsluiting voor de struiken aan het fietspad werd al kapot gereden.

  Het is duidelijk dat deze paaltjes niet helemaal geschikt zijn om de snelheid van sommige laagvliegers echt te remmen. Wij stellen voor om deze plastic paaltjes te vervangen door zwaardere (eventueel zelfs betonnen) exemplaren. Laat de snelheidsduivels er dan maar tegenrijden!
  09-01-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  04-01-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nog meer lokaal nieuws
  Na het recent ontvangen van verschillende lokale bladen van politieke partijen, kreeg ik afgelopen week nog meer lokale magazines in de bus.

  Het begon met een blad van een kopieerfirma, genaamd N-VA. Op inhoudelijk vlak bleek deze publicatie een bijna letterlijke kopie van het meest recente lokale Vlaams Belang-magazine. Opnieuw kan ik enkel vaststellen dat de lokale N-VA-afdeling dezelfde stijl hanteert dan de nationale partij: kopiëren van ideeën en voorstellen van Vlaams Belang om vervolgens te doen alsof ze van henzelf komen.
  Er blijft echter één belangrijk verschil tussen N-VA en Vlaams Belang: het Vlaams Belang gaat uit van de eigen kracht en onze eigen overtuiging om als zelfstandige en vooral rechtlijnige partij deel te nemen aan de lokale verkiezingen. Wij offeren onze eigen identiteit niet op om postjes te pakken, maar gaan resoluut voor ons eigen programma dat volledig gebaseerd zal zijn op inbreng van de bevolking!

  Daarnaast ontving ik ook de nieuwe editie van het gemeentelijk infomagazine 'De Belleman'. Opnieuw te laat zoals naar slechte gewoonte. Het voorwoord van de heer De Coninck bevat al even traditioneel enkele zaken die toch de wenkbrauwen doen fronsen.
  Hij begint met ons uit te nodigen op de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Deze vindt alweer plaats in Assenede. De slechte gewoonte om de deelgemeentes links te laten liggen gaat dus door. Voor SAMENPLUS telt duidelijk alleen Assenede. Wij pleiten dan ook resoluut om de nieuwjaarsreceptie afwisselend in iedere deelgemeente te organiseren. Zo'n aanpak is volgens ons veel eerlijker of is de ene gemeente misschien belangrijker dan de andere?
  Verder schrijft hij dat we "meer weelde hebben dan ooit". Een vreemde bewering aangezien de armoedecijfers het tegendeel aantonen. Steeds meer mensen hebben het immers moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen door de toegenomen levensduurte als gevolg van het beleid van de N-VA/CD&V/OpenVLD-regeringen.
  Bijkomend schrijft hij dat "we beschikken over zaken die ons leven aangenamer maken zoals smartphones, IPads, sociale media...". Hierbij denkt hij zonder twijfel aan de IPad die de zetelende partijen in de gemeenteraad zichzelf cadeau hebben gedaan. Ieder raadslid heeft immers een IPad ontvangen betaald met ons belastinggeld. Een IPad die ze na twee jaar mogen houden. Zoiets is natuurlijk zeer aangenaam... mar niet voor de inwoners!
  Hij verwijst ook naar de zoveelste schepenwissel binnen de meerderheid. Opnieuw een kaakslag voor iedereen die een serieus beleid wil: hoe kan men zich inwerken in dossiers wanneer er een constante stoeltjesdans plaatsvindt? Misschien had hij beter de realiteit beschreven en toegegeven dat door de voortdurende postjeswissels er geen degelijk bestuur is en schepenen tijdens de gemeenteraad vaak niet eens kunnen antwoorden op vragen.
  Tot slot verwijst hij ook naar de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober met de woorden "Dan heeft u terug het laatste woord". Ook dat klopt: SAMENPLUS is enkel geïnteresseerd in onze mening bij de verkiezingen. Daarbuiten drijven zij ongegeneerd hun eigen wil door, vaak tegen de zin van de inwoners. Denken we hierbij maar aan de sluiting van de verschillende bibliotheken of het opdoeken van de dienstverlening in de deelgemeentes. Ondanks protest van de inwoners ging SAMENPLUS hiermee door. Vragen en protest hierover bleven onbeantwoord. Is dat het laatste woord geven aan de inwoners? De woorden van een ex-schepen zijn in deze context veelbetekenend: "Laat de mensen maar kiezen. Wij beslissen zelf wel wie bestuurt". Als partijgenoot van de heer De Coninck illustreert hij daarmee duidelijk hoe SAMENPLUS denkt over inspraak van de bevolking.    

  04-01-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  27-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale fabeltjeskrant

  Gisteren vond ik het vierde nummer van de lokale fabeltjeskrant in de brievenbus.

  Op pagina 2 gaat het om de fietspaden in de Oosthoek (Oosteeklo). In dat artikel lezen we dat dat "de gemeente over een beperkt budget van ongeveer 450.000 euro beschikt". Meteen weten we dus waar de prioriteiten van SAMENPLUS liggen: voor mottige, ongewenste en vaak nutteloze showprojecten gaat men kwistig met miljoenen euro's, maar voor ingrepen die de verkeersveiligheid echt ten goede komen kan er maar weinig geld vanaf. Men spendeert dus liever 1 miljoen euro aan een kinderkooi in de kerk van Boekhoute dan te investeren in veilige fietspaden en wegen. Beter een kind een kooi dan een fietser veilig op de weg, is blijkbaar de leuze van SAMENPLUS.

  Op dezelfde pagina schrijft de heer De Coninck over snelheidsborden die zijn aangeschaft. Het Vlaams Belang juicht elke investering in verkeersveiligheid toe: wij hebben al verschillende keren aangedrongen op meer ingrepen voor verkeersonveilige situaties weg te werken. Zowel bestuurslid Giovanni Van Loo als ikzelf als lijsttrekker hebben verschillende initiatieven en ideeën gegeven in deze materie. Meneer De Coninck slaat echter de bal mis wanneer hij schrijft dat "het smalle voetpad accentueert daarbij nog meer het gevoel van onveiligheid". Er is namelijk geen onveiligheidsgevoel, sommige punten in onze gemeente zijn gewoon onveilig.


  Op pagina 3 schrijft de heer Meulebroeck over de opbouw van het dorpshuis. U weet wel, de mottige houten stal die nu al dubbel zo duur is als voorzien en die het dorpszicht in Bassevelde om zeep zal helpen. Uit zijn artikel blijkt al duidelijk dat hij mede verantwoordelijk is voor de sluiting van onze gezellige bibliotheek in Bassevelde. Een bibliotheek die ons bijna niets kostte, is volgens hem dus slechter dan een dorpsgedrocht dat vlot 1 miljoen euro aan belastinggeld zal opslorpen. Hij en gans SAMENPLUS vinden de sluiting van de bibliotheek dus positief. We zullen er aan denken wanneer ze om onze stem komen vragen!


  Op pagina 6 bepleit men het aanpakken van de snelheid in de dorpskom. Opnieuw is dit een voorstel dat Vlaams Belang steunt. Sterker nog, ikzelf deed al enkele concrete voorstellen hierover tijdens het politiek praatcafé in Oosteeklo. Eén ding valt wel: de foto bij het artikel is geen dorpskom. Blijkbaar kent SAMENPLUS na 18 jaar onze gemeente nog altijd niet goed. Misschien moeten ze eens vaker van achter hun bureau komen?

  Op dezelfde pagina bestoeft men nog twee projecten waar de meerderheid zelf niet tussen zit. Enerzijds de assistentiewoningen in Boekhoute. Eigenlijk is het een schande dat men hiermee durft pronken. Dit project staat al sinds 2010 in de steigers. Nu dit na zeven jaar eindelijk begonnen is (en dan nog door een privé-maatschappij los van de gemeente) heeft OpenVLD het lef om dit aan te halen. Eigenlijk past maar één houding: beschaamd het hoofd buigen en zich verontschuldigen voor de schandalig lange wachttijd van dit project!


  Op de laatste pagina schrijft men over de schepenwissels op 1 januari. De hoeveelste wissel dat intussen is, weet niemand meer. SAMENPLUS wisselt immers sneller van schepenen dan van ondergoed... Het is bovendien een schande dat men hierover nog maar durft schrijven. Het gevoerde wanbeleid heeft onze gemeente aan de rand van de afgrond gebracht en toch gaat men lustig door met stoeltjesdans op kap van de bevolking. Hoe kan men deftig besturen wanneer men constant van stoeltje wisselt? Het mag niet verbazen dat schepenen hierdoor hun dossiers niet meer kennen en tijdens de gemeenteraad niet kunnen antwoorden op vragen of niet verder komen dan wat gehakkel en een beschamend 'Euh... dat weet ik niet...". Dat is waarschijnlijk de reden waarom er geen webcam in de raadzaal komt: SAMENPLUS wil duidelijk niet dat de bevolking weet op wat voor een beschamende manier zij de gemeente (wan)besturen. 

  27-12-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  21-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Degelijke sportinfrastructuur
  Het belang van bewegen kan niet worden overschat. Daarom vindt Vlaams Belang het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om veilig te kunnen sporten.

  Zo pleiten wij ervoor om het grasterrein aan Ter Walle in Oosteeklo te vervangen door een kunstgrasterrein. op deze manier is het veld langer beschikbaar en kunnen er verschillende sporten beoefend worden. Ons bestuurslid Giovanni Van Loo bekeek een dergelijk terrein al van nabij in een andere gemeente. hij leerde hieruit dat een dergelijke investering al gauw interessant is. Daarom willen wij deze gemeentelijke infrastructuur aanpassen.

  Als deze investering een succes blijkt, kan verder bekeken worden om in de andere deelgemeentes ook dergelijke kunstgrasvelden aan te leggen. Dit zou perfect kunnen in samenwerking met de lokale voetbalverenigingen die als eigenaars van de terreinen uiteraard het laatste woord hebben. In zo'n geval zou een regeling kunnen uitgewerkt worden waarbij de gemeente een renteloze lening verstrekt aan de verenigingen om een kunstgrasveld aan te leggen op voorwaarde dat deze terreinen ook beschikbaar worden voor andere sportverenigingen. op die manier komen er mooie en langer bespeelbare terreinen ter beschikking in elke deelgemeente.

  Voor Vlaams Belang is het evenwel heel belangrijk dat ALLE verenigingen op dezelfde manier behandeld worden. Dat is bij SAMENPLUS niet het geval: zij hebben de voetbalverenigingen een subsidie van 5000 euro gegeven terwijl alle andere (sport)verenigingen in de kou bleven staan. Daarom zullen wij eerst en vooral een gelijkaardige subsidie laten toekennen aan iedere (sport)vereniging die daar om vraagt: iedereen zal door ons op dezelfde manier behandeld worden. 

  21-12-2017, 11:31 geschreven door Stijn Van Hamme  


  08-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De grote gemeentetest in Het Nieuwsblad
  Recent maakte Het Nieuwsblad een finaal overzicht van hun grote gemeentetest. Iedere Vlaamse gemeente werd op verschillende vlakken getest. Het eindresultaat is voor onze gemeente niet echt positief te noemen.

  De eindscore van onze gemeente is 6,48 op 10. Hiermee halen we een bronzen medaille binnen. Een bronzen medaille in de categorie 'slechtste gemeente' (enkel Kaprijke en Zelzate scoren nog slechter in het ganse Meetjesland). Bovendien halen we binnen geen enkele categorie van de test een eerste plaats binnen.

  Er is dus duidelijk nog veel werk om onze gemeente leefbaarder, veiliger en beter te maken. Een werk dat we bovendien niet aan SAMENPLUs kunnen overlaten. Tijdens hun bewind is de algemene verwaarlozing en de kille, asociale beslissingen tot een dieptepunt gegroeid: tegen de wil van de bevolking werd de dienstverlening en de bibliotheken in de deelgemeentes afgeschaft, mensen werden verwaarloosd om in stenen te investeren, groen werd opgeofferd om er de zoveelste appartementenblok te bouwen en straten, fietspaden en voetpaden liggen er schandalig bij. Het is tijd voor een nieuw beleid! 

  08-12-2017, 13:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Droom of nachtmerrie?
  Afgelopen week stond de nieuwste aflevering van "De Wildste dromen van onze politici" in Deze Week. Opnieuw was er een politicus uit onze gemeente aan het woord, namelijk de attaché van de burgemeester.

  Hij begint met de wens om in elke deelgemeente "een top accommodatie te bouwen voor sport en cultuur". Zo wil hij tijdens de volgende legislatuur in Bassevelde "een nieuwe voetbalkantine met lokalen voor KLJ Bassevelde en de ruitervereniging gerealiseerd zien". Het is nog maar eens duidelijk: voor SAMENPLUS is enkel het voetbal van tel, andere (sport)verenigingen worden stiefmoederlijk behandeld. Zelfs tussen de voetbalclubs maken zij een onderscheid want de burgemeester vertelde zelf al tijdens de gemeenteraad van december 2016 dat "de voetbal van Boekhoute ook niet op dezelfde manier behandeld wordt als de voetbal van Bassevelde en Assenede". Een uitspraak die heel hard ruikt naar vriendjespolitiek.
  Hoe zit het trouwens met cultuur? Beseft de attaché niet dat cultuur iets anders is dan sport? Is hij misschien al vergeten dat hij zelf mee stemde om de bibliotheken in de deelgemeentes te sluiten? Hij gaf dus de doodsteek aan het culturele leven in de deelgemeentes en zou nu plots bezorgd zijn om cultuur? Dat lijkt heel sterk op een inbreker die beveiligingsadvies geeft: totaal ongeloofwaardig!

  Tot slot beschrijft hij zijn grote hoop: zelf burgemeester worden. Of beter nog: de fakkel overnemen van de huidige burgemeester. Is dat misschien het geheime plan van SAMENPLUS: midden de volgende legislatuur wisselen van burgemeester zonder inspraak van de bevolking? Het zou zo maar eens kunnen want de huidige meerderheid heeft geen hoge dunk van democratische inspraak. Zo vertelde de huidige schepen van Openbaar Werk het volgende: "Laat de mensen maar stemmen. wij beslissen zelf wel wie bestuurt". Eén ding is wel duidelijk: de machtsstrijd om de postjes woedt volop binnen SAMENPLUS en inhoud of goed bestuur is niet van belang.


  08-12-2017, 13:07 geschreven door Stijn Van Hamme  


  03-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tegenstrijdige communicatie van het gemeentebestuur

  Wie in onze gemeente een evenement organiseert, moet hiervoor een aanvraag indienen bij het evenementenloket. Dit is een perfect normale standaardprocedure. Recentelijk werd ik er echter op gewezen dat de informatie uit het 'Aanvraagformulier evenementen' niet altijd overeenstemt met hetgeen in de evenementenbrochure van de gemeente staat. De organisatie van een wielerwedstrijd is hiervan een voorbeeld. Bij het evenementenloket verwijst men eerst naar de evenementenbrochure. Daarin wordt niet gesproken over wielerwedstrijden, enkel van (heel) grote evenementen en middelgrote of kleine evenementen op basis van het verwachte aantal bezoekers. Daaruit kan men dus niet afleiden welke indientermijn men moet respecteren. Uit het 'aanvraagformulier evenementen' blijkt dan weer dat voor een wielerwedstrijd toch de langste aanvraagtermijn geldt, ongeacht het verwachte aantal bezoekers. Heel vreemd. Helemaal belachelijk wordt het echter wanneer men deze documenten in detail bekijkt. Dan stelt men vast dat zelfs het vermelde adres van het evenementenloket fout is. Het oude adres dat al twee jaar veranderd is, wordt nog steeds gebruikt. Zeker wanneer het 'Aanvraagformulier evenementen' uitdrukkelijk vermeldt dat het om de versie van maart 2017 gaat (anderhalf jaar na de verhuis).

  Deze zaken wijzen er nog maar eens op hoe onze gemeente bestuurd wordt. Twee jaar geleden kondigde SAMENPLUS met veel getoeter de verhuis van de Dienst Vrije Tijd aan, maar de officiële documenten aanpassen is duidelijk te veel gevraagd. Een gemeente besturen is meer dan enkel grote aankondigingen doen. Misschien zorgen de constante schepenwissels er voor dat goed bestuur geen prioriteit is van de huidige meerderheid? Vlaams Belang vraagt dan ook met aandrang om alle officiële documenten aan te passen aan de realiteit.


  03-12-2017, 09:44 geschreven door Stijn Van Hamme  


  29-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw mening telt!
  Hoe moet onze gemeente in de toekomst bestuurd worden? Laat uw mening horen door onze enquête in te vullen.

  Het invullen verloopt volledig anoniem.

  Klik op volgende link om de enquête in te vullen: 

  Bijlagen:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU4HKXAcy70-oUENXJ4xeHXzhdkJC6kCo9YOrdDdkswGhc-A/viewform   

  29-11-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  15-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Videoboodschap over het lijsttrekkerschap
  De videoboodschap over het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 is te zien via onderstaande link.
  Bijlagen:
  https://www.youtube.com/watch?v=4UiALpBxS6E&feature=youtu.be   

  15-11-2017, 08:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  13-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Belang Assenede kiest lijsttrekker
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Tijdens de afgelopen afdelingsvergadering heeft de bestuursploeg van Vlaams Belang Assenede unaniem Stijn Van Hamme aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Stijn Van Hamme (32) nam in 2015 de fakkel over als afdelingsvoorzitter in Assenede. Hij is lesgever in het hoger onderwijs en auteur van een boek en verschillende columns over onderwijs(beleid).

  Tijd voor een nieuw beleid

  "Onze gemeente verkeert in een lamentabele toestand: wegen, fiets- en voetpaden liggen er schandalig en verwaarloosd bij;  tegen de wil van de bevolking in werden de dienstverlening in de deelgemeentes koudweg afgeschaft en de uitleenposten van de bibliotheken gesloten; de peperdure showprojecten hebben gezorgd voor een bodemloze schuldenput; groene zones werden opgeofferd om er appartementen te bouwen; speeltuigen voor kinderen zijn veelal in slechte staat en soms ronduit onveilig", vertelt Stijn Van Hamme, "Dan zwijg ik nog over de soms bedenkelijke beslissingen die genomen worden: tablets voor de raadsleden terwijl de bevolking moet besparen; eenmalige subsidies die worden toegekend aan sommige verenigingen terwijl alle anderen niets krijgen; de constante stoeltjesdans binnen het schepencollege… Kortom, ons dorp is in verval!"


  "Daarom heeft onze gemeente dringend nood aan nieuwe mensen met frisse ideeën om het vastgeroeste politieke landschap te doorbreken en het kille, asociale wanbeleid om te gooien", gaat Van Hamme verder, "Met de gedreven ploeg van Vlaams Belang Assenede zullen wij als zelfstandige partij en uitgaand van onze eigen visie, ons rechtlijnig engagement en onze eigen kracht het alternatief zijn voor de traditionele machtspolitiek. Waar de machtsblokken enkel oog hebben voor de postjes en nu al vechten om de burgemeesterssjerp, kiezen wij resoluut voor inhoud en een beleid op maat van alle inwoners van onze gemeente.  Vandaar ook onze lokale slogan; 'Tijd voor een nieuw beleid'. Dankzij de massale reacties op onze online enquête bepaalden wij alvast drie pijlers voor ons programma: veiligheid, leefbaarheid en dienstbaarheid. Aan de concrete invulling werken wij volop, maar wij lichten alvast een tipje van de sluier: wij pleiten voor aanpassingen aan de weginfrastructuur om de snelheid in de dorpskernen in te perken, voor het schrappen van twee schepenposten en voor het jaarlijks toekennen van een gratis rol vuilniszakken en 1 gratis beurt op het containerpark aan ieder gezin. Kortom, wij gaan voor een leefbare gemeente; het is echt wel tijd voor een nieuw beleid!"
  13-11-2017, 16:39 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, gemeenteraadsverkiezingen, lijsttrekkerschap
  10-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rode raaskalderij

  Gisteren ontving ik de lokale krant van SP.A. Tijd om deze net zoals het voorwoord van de burgemeester in 'De Belleman' en de lokale krant van GROEN even aan de werkelijkheid te toetsen.

  Op pagina twee zegt men "even terug te blikken op de verwezenlijkingen van ons gemeentebestuur". In hetzelfde artikel komt men echter niet verder dan wollige bewoordingen over hoe goed het is om in onze gemeente te leven. Op geen enkel moment wordt in dat bewuste artikel enige concrete verwezenlijking aangehaald. Heeft de SP.A misschien geen enkele verwezenlijking die aan haar te danken is? Daarnaast schrijft men in hetzelfde artikel dat men een beleid voert "met aandacht voor alle inwoners". Wie de realiteit een beetje volgt, weet dat dit pure nonsens zijn. Als er één iets is waarin SAMENPLUS (waarvan SP.A deel uit maakt) uitblinkt, is het wel in het nemen van beslissingen waarvan niet iedereen profiteert. Een voorbeeld hiervan is de eenmalige subsidie die de meerderheid enkel aan bepaalde verenigingen toekende terwijl alle anderen in de kou bleven staan. Wie dienden hierover klacht in bij de gouverneur en die stelde duidelijk dat het gelijkheidsbeginsel geschonden was. Hoe durft men dan spreken van aandacht voor alle inwoners?

  Op dezelfde pagina roept de SP.A op om onze dromen en wensen te laten weten zodat zij "deze in de volgende jaren kunnen verwezenlijken". Deze uitspraak getuigt niet alleen van een grenzeloze arrogantie, maar ook van een schaamteloos misprijzen van de democratie. Blijkbaar gaat men er van uit dat men ook de volgende jaren zal besturen en zijn verkiezingen (en dus de rechtstreekse inspraak van de bevolking) niet van tel. In hetzelfde artikel schrijft men letterlijk dat ze "als bestuur resoluut kozen voor de jeugd". Een heel vreemde uitspraak. Aan het begin van de legislatuur schafte de meerderheid immers de subsidies van de jeugdverenigingen koudweg af. Is dat dan een keuze voor de jeugd?

  Op pagina zeven heeft men het over de voormalige OCMW-gebouwen die omgevormd werden tot een kinderopvang. In het bewuste artikel schrijft men letterlijk dat het gaat om "dienstverlening binnen het OCMW". Geheel ten onrechte probeert SP.A de pluimen van andermans inspanning op de eigen hoed te steken. De bewuste kinderopvang is immers geen dienst van het OCMW, maar een privé-initiatief. Dat men dit project schaamteloos als eigen verdienste opvoert, is een serieuze aanfluiting van de werkelijkheid en ronduit schandalig.

  Op dezelfde pagina staat een ander artikel over de UitPAS Meetjesland. Een informatief artikel met correcte vermelding van de mogelijkheden. Een ding valt echter op: de UiTPAS valt onder de bevoegdheid van de dienst Vrije Tijd en dus rechtstreeks onder de bewuste schepen. Deze schepen, nochtans iemand van SP.A op dat moment, wordt echter nergens vermeld en staat zelfs niet op de foto bij het artikel. Een serieuze motie van wantrouwen van de SP.A naar haar eigen schepen.

  Op de laatste pagina gaat het over jeugdbeleid. Daarin schrijft men dat "een jeugdbeleid maar kwalitatief kan zijn wanneer dit tot stand komt in samenspraak met de kinderen en jongeren zelf". Opnieuw neemt SP.A een serieus loopje met de waarheid. Hebben de socialisten inspraak gegeven aan de jeugd toen zij de subsidies voor jeugdverenigingen introkken? Hebben zij de jeugdbibliotheken gesloten met inspraak ene instemming van de jongeren? Helemaal niet! Net zoals de rest van SAMENPLUS weigerden zij vragen van verontwaardigde burgers hierover te beantwoorden. Men vertelt in het bewuste artikel dat men in de komende maanden wil "te weten komend hoe de jonge inwoners van Oosteeklo, Boekhoute en Bassevelde denken over jeugdbeleid". In plaats van een bevraging zou SP.A zich beter namens SAMENPLUS overal gaan verontschuldigen voor het cultureel afbraakbeleid dat zij al jaren voeren en waarvan de jongeren één van de slachtoffers zijn!

  Ter conclusie kan ik enkel vaststellen dat de titel van het lokale krantje heel toepasselijk is: "jij maakt Assenede". Als we onze gemeente echt leefbaar, veilig en mooi willen houden zal het inderdaad niet van de SP.A komen, maar zullen we er zelf werk van moeten maken! Of zoals SP.A zelf schrijft op pagina 1: "goed kunnen horen en zien is geen luxe". Het is dan toch jammer dat de huidige meerderheid (met SP.A) doof en blind blijft voor de noden van de inwoners...


  10-11-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  07-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het lokaal blad van GROEN
  Vlak voor het weekend vond ik het lokale krantje van GROEN in de brievenbus. Tijd om dat even grondig door te nemen en aan de realiteit te toetsen.

  Op de voorpagina wordt teruggeblikt op het politiek parcours van GROEN binnen SAMENPLUS. Terecht haalt men aan dat GROEN al sinds 2000 (dus 17 jaar!) mee bestuurt. Als resultaten zegt men dat "GROEN de hand op de knip houdt en waakt erover dat de financiën van Assenede gezond blijven". Verder van de werkelijkheid kan een uitspraak niet zijn! Sinds het jaar 2000, dus vanaf het moment dat GROEN de schepen van Financiën levert, is de schuldenput van onze gemeente gigantisch toegenomen. Volgens beschikbare cijfers van de Vlaamse overheid bedraagt deze een goeie 1500 euro per inwoner! Op financieel vlak doet enkel Eeklo slechter! Is dat dan waken over de gezonde financiën van Assenede? Of misschien eerder het geld van de inwoners verspillen aan nutteloze showprojecten?
  Daarnaast beweert men in hetzelfde artikel dat GROEN het "vakkundig beheer van natuurgebied en bermen" stimuleerde. Opnieuw een serieus loopje met de waarheid. Iedereen die ons dorp buitenkomt weet en ziet namelijk dat het openbaar groen en de bermen er volkomen verwaarloosd bijliggen. Bepaalde trage wegen zijn dusdanig slecht onderhouden dat ze intussen onbruikbaar zijn. Om nog maar te zwijgen over de bermen: dikwijls staat het onkruid zo hoog dat fietsers verplicht zijn om halverwege de baan te rijden. Is vakkundig beheer misschien de natuur verwaarlozen? Daarin is GROEN alvast geslaagd.

  Op pagina twee vertelt men dat GROEN alle burgers wil betrekken bij het beleid. Men vindt namelijk dat "de burger moet betrokken worden bij elke belangrijke beslissing die de verkozenen nemen". Opnieuw kan men niet verder van de waarheid zitten. Toen de asociale beslissing genomen werd om de dienstverlening en de bibliotheken in de deelgemeentes te sluiten, werd NOOIT de mening van de bevolking gevraagd. Integendeel zelfs! Protest van de inwoners, zelfs huilende kinderen werden door de meerderheid (en dus ook door GROEN) koudweg genegeerd. Vragen om extra uitleg bleven onbeantwoord en gans SAMENPLUS (ook GROEN) hulde zich in stilzwijgen. Veel groen geblaat, maar weinig wol!

  Op pagina drie vertelt men dat GROEN opnieuw in kartel naar de verkiezingen gaat. Op zich is dat geen nieuws: dit was reeds door de OpenVLD in het voorjaar aangekondigd. Nochtans schrijft men dat "GROEN ook op eigen kracht in de gemeenteraad verkozen zou krijgen". Als men toch zo zeker is van de eigen kracht, waarom moet men dan gaan schuilen op een kartellijst? Het antwoord is simpel: GROEN wil enkel de poen! De poen van de postjes die ze enkel kunnen pakken door op een kartellijst te staan. In realiteit weet iedereen hoe de vork aan de steel zit: GROEN is in de huidige meerderheid de marionet van de OpenVLD, wiens liberaal, kil wanbeleid zij klakkeloos uitvoeren. Het speelpleintje in de Rozemarijnstraat te Bassevelde is hiervan een voorbeeld: bomen werden opgeofferd om er appartementen te bouwen. Is dat het duurzaam beleid waar GROEN voor staat? In onze gemeente duidelijk wel.

  Op pagina zeven worden enkele kleinere zaken aangehaald. Zo gaat het onder meer over de ontbrekende laadpaal voor voertuigen. GROEN vraagt zich af of "we het niet beter én sneller zelf" doen. Een fraaie gedachte. Alleen is de werkelijkheid opnieuw anders. Tot op heden heeft GROEN geen enkel initiatief genomen om deze laadpaal te plaatsen. Nochtans doet hun verkozene "hard zijn best om alles uit zijn mandaat te halen" (pagina drie). Waarom heeft hij nog geen initiatief genomen in deze zaak?

  Deze ganse lokale krant ademt één gedachte uit: veel geblaat maar weinig wol!

  07-11-2017, 14:33 geschreven door Stijn Van Hamme  


  04-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het voorwoord in De Belleman

  Eergisteren vond ik ons gemeentelijk informatieblad "De Belleman" in de bus. Tijd om even stil te staan bij het Voorwoord van de burgemeester.


  Dit keer heeft hij het over veiligheid in onze gemeente. Of eerder over het onveiligheidsgevoel. Volgens de burgemeester is een onveiligheidsgevoel iets subjectief. Hij stelt dat mensen vooral "op zoek zijn naar meer sociale controle en vertrouwen". Deze stelling kan ik bijtreden. Zo geldt namelijk voor het speelpleintje in de Kasteelstraat in Assenede (dat waarvan SAMENPLUS als sinds december 2015 belooft om het te verbeteren maar waaraan nog NIETS is gedaan) dat bepaalde ouders er hun kinderen niet meer willen laten spelen. Dit komt door de veelvuldige sluikstorten en het grote gebrek aan controle ter plaatse. Een situatie waartegen de burgemeester zelf geen enkele actie onderneemt of ondernomen heeft...

  Klopt het echter dat een onveiligheidsgevoel subjectief is? Waarom hebben enkele inwoners dan zelf al geïnvesteerd in camera's als er toch zo weinig kans is om in onze gemeente slachtoffer te worden van een misdrijf? Vergeet de burgemeester niet dat er op verschillende plaatsen reeds vandalisme gepleegd is? Vergeet hij dat in Assenede reeds een brievenbus van iemand met voetzoekers 'opgeblazen' werd? Of dat er ruiten van woningen ingegooid werden? Of dat er verschillende wagens beschadigd werden? Allemaal uitzonderingen waarschijnlijk?


  Tot slot haalt hij ook de overdreven snelheid op de wegen in onze gemeente aan. Daarover zegt hij: "De snelheid in de dorpskernen moet daarom absoluut omlaag". Een heel goed idee, maar welke concrete voorstellen bedoelt hij? Gewoon beweren dat de snelheid omlaag moet, volstaat natuurlijk niet. Ingrijpende ingrepen dringen zich meer dan ooit op.

  Met Vlaams Belang zijn wij voorstander van een verbod op zwaar vervoer in de dorpskernen (met uitzondering voor landbouwvoertuigen), ook voor aanpassingen van de weginfrastructuur zodat de snelheid automatisch geremd wordt en op meer controles op snelheid tenslotte. Hardleerse chauffeurs zullen pas bijdraaien wanneer de pakkans drastisch vergroot en wanneer zij het voelen in hun portemonnee. Er is geen excuus voor overdreven snelheid, zeker niet op plaatsen waar veel zwakke weggebruikers en kinderen aanwezig zijn! Een veilig dorp, daar gaan wij voluit voor!

  04-11-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, verkeersveiligheid, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo
  29-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eetfestijn 2017
  Gisterenavond (28 oktober) organiseerden we ons tweede jaarlijks eetfestijn samen met de partijgenoten uit Zelzate. Het werd een gezellige en aangename avond. De sfeer was goed, er werd volop bijgepraat, we genoten van de warme beenhesp en aansluiten volgde de traditionele tombola.

  Als gastspreker hadden we dit jaar onze fractieleider uit het Vlaams parlement te gast. Chris Janssens kwam vanuit Limburg naar Assenede en maakte met bevlogen woorden duidelijk waarom het Vlaams Belang meer dan ooit nodig is. Hij hekelde terecht de politiek-correcte hypocrisie van de traditionele machtspartijen. Hij werd beloond met een overweldigend applaus.

  Voordien nam ook nationaal actieleider van Voorpost, Nick Van Mieghem, het woord. Hij nam de situatie in Gent op de korrel en riep voor de geplande actie tegen de oprichting van de grootste moskee in Vlaanderen in wat ooit een Vlaamse volkswijk was.

  Ikzelf mocht het woord nemen en benadrukte daarbij op mijn beurt de meerwaarde van het Vlaams Belang in de Asseneedse politiek. Het is immers meer dan ooit nodig dat een partij de stem van alle inwoners vertolkt; een partij die voorrang geeft aan inhoud in plaats van aan postjes; een partij die protesteert tegen asociale beslissingen in plaats van recepties af te dweilen; een partij met oor en oog voor de bevolking. Ik maakte nogmaals duidelijk dat het Vlaams Belang als ZELFSTANDIGE partij (en dat als enige in Assenede) aan de verkiezingen zal deelnemen. Wij gaan uit van onze eigen kracht, onze eigen visie en ons eigen engagement!

  De ganse ploeg van Vlaams Belang Assenede bedankt alle aanwezigen en graag tot de volgende keer!


  29-10-2017, 17:01 geschreven door Stijn Van Hamme  


  25-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen geraaskal

  Ik las net het artikel "De wildste dromen van onze politici" in 'Deze Week'. Daarin komt dit keer de Asseneedse schepen van Financiën aan bod. Naar slechte gewoonte neemt hij opnieuw verschillende malen een loopje met de realiteit.

  Zo spreekt de schepen dat als hij het voor het zeggen zou hebben, hij ervoor zou zorgen dat alle gebouwen van de gemeente heel energiezuinig zijn. Heel vreemd: hij bestuurt al sinds 2000 mee in onze gemeente en heeft het dus voor het zeggen. Betekent dit dat hij al die jaren NIETS gedaan heeft om de gemeentelijke gebouwen energiezuinig(er) te maken?

  Daarna beweert hij dat hij op beleidsniveau het bouwen van energiezuinige en kindvriendelijke wijken zou aanmoedigen. Opnieuw heel vreemd: hij is namelijk ook schepen van ruimtelijke ordening en dus rechtstreeks verantwoordelijk voor het beleid op dat vlak! Betekent dit opnieuw dat hij al jaren NIETS doet aan deze problematiek?

  Ten derde schrijft hij dat er meer nood is aan groen in het straatbeeld. Weerom een vreemde bewering: hij beweert dus letterlijk dat hij als lid van de huidige meerderheid (en verkozen voor GROEN) niets gedaan heeft om het openbaar groen in onze gemeente op peil te houden. Dit klopt onder meer in Bassevelde: daar heeft de meerderheid een stuk van het speelpleintje in de Rozemarijnstraat dat met bomen begroeid was, verkocht om er appartement te bouwen. Hoe de partij GROEN het openbaar groen verkoopt om er beton te storten!

  Ten vierde heeft hij het over de ontsluiting van de trage wegen. Het is blijkbaar al heel lang geleden dat de schepen zelf eens met de fiets of te voet de bestaande trage wegen in onze gemeente genomen heeft. Iedereen die dat wel doet, weet namelijk dat vele van deze trage wegen in slechte staat zijn: met onkruid overwoekerd, te smal om er nog te kunnen passeren en dan zwijg ik nog over de vaak onleesbare naambordjes. Misschien eerst ervoor zorgen dat de bestaande trage wegen DEFTIG onderhouden worden?

  Tot slot heeft hij het over meer burgerparticipatie. Op vlak van burgerparticipatie blinkt de huidige meerderheid uit. Maar dan in het naast zich neer leggen van de mening van de bevolking. Tal van asociale beslissingen (denk maar aan het afschaffen van de dienstverlening in alle deelgemeentes) was niet naar de zin van de bevolking. Ondanks het protest, dreef de meerderheid (waar de schepen deel van uitmaakt) toch hun wil door. Hoe durft hij dan te spreken van burgerparticipatie?


  Het ganse artikel is duidelijk: veel groen geblaat, maar weinig wol wanneer men naar de realiteit kijkt!

  25-10-2017, 15:28 geschreven door Stijn Van Hamme  


  23-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ter verduidelijking
  Er doen blijkbaar wilde geruchten de ronde in onze gemeente. Blijkbaar wordt beweerd dat de ploeg van Vlaams Belang Assenede als 'onafhankelijken' aan de verkiezingen zou deelnemen.

  Dit gerucht is volkomen onjuist en dus complete ONZIN. Het engagement van onze ploeg is duidelijk en rechtlijnig: er zal dus een lijst van Vlaams Belang ingediend worden bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in onze gemeente!

  Een lijst met mensen die resoluut gaan voor inhoud en niet voor postjes!

  23-10-2017, 13:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:verkiezingen, Assenede, Vlaams Belang
  20-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verbetering verkeersveiligheid
  Ondanks de hoog oplopende verkiezingskoorts die onze gemeente in de greep houdt, blijft Vlaams Belang Assenede voorrang geven aan inhoudelijk werk.

  Zo werden recent op het Diederikplein in Assenede kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de betonnen dwarsbalk die er parkeren op het voetpad onmogelijk maken. Ons bestuurslid Giovanni Van Loo had de gemeentediensten verwittigd dat deze betonnen dwarsbalk los was gekomen. Dankzij zijn toedoen zorgden de diensten ervoor dat dit euvel hersteld werd en dat parkeren tot aan de gevels opnieuw onmogelijk is.

  Wij blijven dus werken aan het verbeteren van onze gemeente in plaats van volop met postjes bezig te zijn.

  20-10-2017, 13:03 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:verkeersveiligheid, parkeren, Diederikplein, Assenede, Vlaams Belang
  Archief per week
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  filiph2009
  www.bloggen.be/filiph2


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!