Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De gemeenteraad van maart 2019
 • De gemeenteraad van 28 februari

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  29-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw mening telt!
  Hoe moet onze gemeente in de toekomst bestuurd worden? Laat uw mening horen door onze enquête in te vullen.

  Het invullen verloopt volledig anoniem.

  Klik op volgende link om de enquête in te vullen: 

  Bijlagen:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU4HKXAcy70-oUENXJ4xeHXzhdkJC6kCo9YOrdDdkswGhc-A/viewform   

  29-11-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  15-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Videoboodschap over het lijsttrekkerschap
  De videoboodschap over het lijsttrekkerschap bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 is te zien via onderstaande link.
  Bijlagen:
  https://www.youtube.com/watch?v=4UiALpBxS6E&feature=youtu.be   

  15-11-2017, 08:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  13-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vlaams Belang Assenede kiest lijsttrekker
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Tijdens de afgelopen afdelingsvergadering heeft de bestuursploeg van Vlaams Belang Assenede unaniem Stijn Van Hamme aangeduid als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Stijn Van Hamme (32) nam in 2015 de fakkel over als afdelingsvoorzitter in Assenede. Hij is lesgever in het hoger onderwijs en auteur van een boek en verschillende columns over onderwijs(beleid).

  Tijd voor een nieuw beleid

  "Onze gemeente verkeert in een lamentabele toestand: wegen, fiets- en voetpaden liggen er schandalig en verwaarloosd bij;  tegen de wil van de bevolking in werden de dienstverlening in de deelgemeentes koudweg afgeschaft en de uitleenposten van de bibliotheken gesloten; de peperdure showprojecten hebben gezorgd voor een bodemloze schuldenput; groene zones werden opgeofferd om er appartementen te bouwen; speeltuigen voor kinderen zijn veelal in slechte staat en soms ronduit onveilig", vertelt Stijn Van Hamme, "Dan zwijg ik nog over de soms bedenkelijke beslissingen die genomen worden: tablets voor de raadsleden terwijl de bevolking moet besparen; eenmalige subsidies die worden toegekend aan sommige verenigingen terwijl alle anderen niets krijgen; de constante stoeltjesdans binnen het schepencollege… Kortom, ons dorp is in verval!"


  "Daarom heeft onze gemeente dringend nood aan nieuwe mensen met frisse ideeën om het vastgeroeste politieke landschap te doorbreken en het kille, asociale wanbeleid om te gooien", gaat Van Hamme verder, "Met de gedreven ploeg van Vlaams Belang Assenede zullen wij als zelfstandige partij en uitgaand van onze eigen visie, ons rechtlijnig engagement en onze eigen kracht het alternatief zijn voor de traditionele machtspolitiek. Waar de machtsblokken enkel oog hebben voor de postjes en nu al vechten om de burgemeesterssjerp, kiezen wij resoluut voor inhoud en een beleid op maat van alle inwoners van onze gemeente.  Vandaar ook onze lokale slogan; 'Tijd voor een nieuw beleid'. Dankzij de massale reacties op onze online enquête bepaalden wij alvast drie pijlers voor ons programma: veiligheid, leefbaarheid en dienstbaarheid. Aan de concrete invulling werken wij volop, maar wij lichten alvast een tipje van de sluier: wij pleiten voor aanpassingen aan de weginfrastructuur om de snelheid in de dorpskernen in te perken, voor het schrappen van twee schepenposten en voor het jaarlijks toekennen van een gratis rol vuilniszakken en 1 gratis beurt op het containerpark aan ieder gezin. Kortom, wij gaan voor een leefbare gemeente; het is echt wel tijd voor een nieuw beleid!"
  13-11-2017, 16:39 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, gemeenteraadsverkiezingen, lijsttrekkerschap
  10-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rode raaskalderij

  Gisteren ontving ik de lokale krant van SP.A. Tijd om deze net zoals het voorwoord van de burgemeester in 'De Belleman' en de lokale krant van GROEN even aan de werkelijkheid te toetsen.

  Op pagina twee zegt men "even terug te blikken op de verwezenlijkingen van ons gemeentebestuur". In hetzelfde artikel komt men echter niet verder dan wollige bewoordingen over hoe goed het is om in onze gemeente te leven. Op geen enkel moment wordt in dat bewuste artikel enige concrete verwezenlijking aangehaald. Heeft de SP.A misschien geen enkele verwezenlijking die aan haar te danken is? Daarnaast schrijft men in hetzelfde artikel dat men een beleid voert "met aandacht voor alle inwoners". Wie de realiteit een beetje volgt, weet dat dit pure nonsens zijn. Als er één iets is waarin SAMENPLUS (waarvan SP.A deel uit maakt) uitblinkt, is het wel in het nemen van beslissingen waarvan niet iedereen profiteert. Een voorbeeld hiervan is de eenmalige subsidie die de meerderheid enkel aan bepaalde verenigingen toekende terwijl alle anderen in de kou bleven staan. Wie dienden hierover klacht in bij de gouverneur en die stelde duidelijk dat het gelijkheidsbeginsel geschonden was. Hoe durft men dan spreken van aandacht voor alle inwoners?

  Op dezelfde pagina roept de SP.A op om onze dromen en wensen te laten weten zodat zij "deze in de volgende jaren kunnen verwezenlijken". Deze uitspraak getuigt niet alleen van een grenzeloze arrogantie, maar ook van een schaamteloos misprijzen van de democratie. Blijkbaar gaat men er van uit dat men ook de volgende jaren zal besturen en zijn verkiezingen (en dus de rechtstreekse inspraak van de bevolking) niet van tel. In hetzelfde artikel schrijft men letterlijk dat ze "als bestuur resoluut kozen voor de jeugd". Een heel vreemde uitspraak. Aan het begin van de legislatuur schafte de meerderheid immers de subsidies van de jeugdverenigingen koudweg af. Is dat dan een keuze voor de jeugd?

  Op pagina zeven heeft men het over de voormalige OCMW-gebouwen die omgevormd werden tot een kinderopvang. In het bewuste artikel schrijft men letterlijk dat het gaat om "dienstverlening binnen het OCMW". Geheel ten onrechte probeert SP.A de pluimen van andermans inspanning op de eigen hoed te steken. De bewuste kinderopvang is immers geen dienst van het OCMW, maar een privé-initiatief. Dat men dit project schaamteloos als eigen verdienste opvoert, is een serieuze aanfluiting van de werkelijkheid en ronduit schandalig.

  Op dezelfde pagina staat een ander artikel over de UitPAS Meetjesland. Een informatief artikel met correcte vermelding van de mogelijkheden. Een ding valt echter op: de UiTPAS valt onder de bevoegdheid van de dienst Vrije Tijd en dus rechtstreeks onder de bewuste schepen. Deze schepen, nochtans iemand van SP.A op dat moment, wordt echter nergens vermeld en staat zelfs niet op de foto bij het artikel. Een serieuze motie van wantrouwen van de SP.A naar haar eigen schepen.

  Op de laatste pagina gaat het over jeugdbeleid. Daarin schrijft men dat "een jeugdbeleid maar kwalitatief kan zijn wanneer dit tot stand komt in samenspraak met de kinderen en jongeren zelf". Opnieuw neemt SP.A een serieus loopje met de waarheid. Hebben de socialisten inspraak gegeven aan de jeugd toen zij de subsidies voor jeugdverenigingen introkken? Hebben zij de jeugdbibliotheken gesloten met inspraak ene instemming van de jongeren? Helemaal niet! Net zoals de rest van SAMENPLUS weigerden zij vragen van verontwaardigde burgers hierover te beantwoorden. Men vertelt in het bewuste artikel dat men in de komende maanden wil "te weten komend hoe de jonge inwoners van Oosteeklo, Boekhoute en Bassevelde denken over jeugdbeleid". In plaats van een bevraging zou SP.A zich beter namens SAMENPLUS overal gaan verontschuldigen voor het cultureel afbraakbeleid dat zij al jaren voeren en waarvan de jongeren één van de slachtoffers zijn!

  Ter conclusie kan ik enkel vaststellen dat de titel van het lokale krantje heel toepasselijk is: "jij maakt Assenede". Als we onze gemeente echt leefbaar, veilig en mooi willen houden zal het inderdaad niet van de SP.A komen, maar zullen we er zelf werk van moeten maken! Of zoals SP.A zelf schrijft op pagina 1: "goed kunnen horen en zien is geen luxe". Het is dan toch jammer dat de huidige meerderheid (met SP.A) doof en blind blijft voor de noden van de inwoners...


  10-11-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  07-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het lokaal blad van GROEN
  Vlak voor het weekend vond ik het lokale krantje van GROEN in de brievenbus. Tijd om dat even grondig door te nemen en aan de realiteit te toetsen.

  Op de voorpagina wordt teruggeblikt op het politiek parcours van GROEN binnen SAMENPLUS. Terecht haalt men aan dat GROEN al sinds 2000 (dus 17 jaar!) mee bestuurt. Als resultaten zegt men dat "GROEN de hand op de knip houdt en waakt erover dat de financiën van Assenede gezond blijven". Verder van de werkelijkheid kan een uitspraak niet zijn! Sinds het jaar 2000, dus vanaf het moment dat GROEN de schepen van Financiën levert, is de schuldenput van onze gemeente gigantisch toegenomen. Volgens beschikbare cijfers van de Vlaamse overheid bedraagt deze een goeie 1500 euro per inwoner! Op financieel vlak doet enkel Eeklo slechter! Is dat dan waken over de gezonde financiën van Assenede? Of misschien eerder het geld van de inwoners verspillen aan nutteloze showprojecten?
  Daarnaast beweert men in hetzelfde artikel dat GROEN het "vakkundig beheer van natuurgebied en bermen" stimuleerde. Opnieuw een serieus loopje met de waarheid. Iedereen die ons dorp buitenkomt weet en ziet namelijk dat het openbaar groen en de bermen er volkomen verwaarloosd bijliggen. Bepaalde trage wegen zijn dusdanig slecht onderhouden dat ze intussen onbruikbaar zijn. Om nog maar te zwijgen over de bermen: dikwijls staat het onkruid zo hoog dat fietsers verplicht zijn om halverwege de baan te rijden. Is vakkundig beheer misschien de natuur verwaarlozen? Daarin is GROEN alvast geslaagd.

  Op pagina twee vertelt men dat GROEN alle burgers wil betrekken bij het beleid. Men vindt namelijk dat "de burger moet betrokken worden bij elke belangrijke beslissing die de verkozenen nemen". Opnieuw kan men niet verder van de waarheid zitten. Toen de asociale beslissing genomen werd om de dienstverlening en de bibliotheken in de deelgemeentes te sluiten, werd NOOIT de mening van de bevolking gevraagd. Integendeel zelfs! Protest van de inwoners, zelfs huilende kinderen werden door de meerderheid (en dus ook door GROEN) koudweg genegeerd. Vragen om extra uitleg bleven onbeantwoord en gans SAMENPLUS (ook GROEN) hulde zich in stilzwijgen. Veel groen geblaat, maar weinig wol!

  Op pagina drie vertelt men dat GROEN opnieuw in kartel naar de verkiezingen gaat. Op zich is dat geen nieuws: dit was reeds door de OpenVLD in het voorjaar aangekondigd. Nochtans schrijft men dat "GROEN ook op eigen kracht in de gemeenteraad verkozen zou krijgen". Als men toch zo zeker is van de eigen kracht, waarom moet men dan gaan schuilen op een kartellijst? Het antwoord is simpel: GROEN wil enkel de poen! De poen van de postjes die ze enkel kunnen pakken door op een kartellijst te staan. In realiteit weet iedereen hoe de vork aan de steel zit: GROEN is in de huidige meerderheid de marionet van de OpenVLD, wiens liberaal, kil wanbeleid zij klakkeloos uitvoeren. Het speelpleintje in de Rozemarijnstraat te Bassevelde is hiervan een voorbeeld: bomen werden opgeofferd om er appartementen te bouwen. Is dat het duurzaam beleid waar GROEN voor staat? In onze gemeente duidelijk wel.

  Op pagina zeven worden enkele kleinere zaken aangehaald. Zo gaat het onder meer over de ontbrekende laadpaal voor voertuigen. GROEN vraagt zich af of "we het niet beter én sneller zelf" doen. Een fraaie gedachte. Alleen is de werkelijkheid opnieuw anders. Tot op heden heeft GROEN geen enkel initiatief genomen om deze laadpaal te plaatsen. Nochtans doet hun verkozene "hard zijn best om alles uit zijn mandaat te halen" (pagina drie). Waarom heeft hij nog geen initiatief genomen in deze zaak?

  Deze ganse lokale krant ademt één gedachte uit: veel geblaat maar weinig wol!

  07-11-2017, 14:33 geschreven door Stijn Van Hamme  


  04-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het voorwoord in De Belleman

  Eergisteren vond ik ons gemeentelijk informatieblad "De Belleman" in de bus. Tijd om even stil te staan bij het Voorwoord van de burgemeester.


  Dit keer heeft hij het over veiligheid in onze gemeente. Of eerder over het onveiligheidsgevoel. Volgens de burgemeester is een onveiligheidsgevoel iets subjectief. Hij stelt dat mensen vooral "op zoek zijn naar meer sociale controle en vertrouwen". Deze stelling kan ik bijtreden. Zo geldt namelijk voor het speelpleintje in de Kasteelstraat in Assenede (dat waarvan SAMENPLUS als sinds december 2015 belooft om het te verbeteren maar waaraan nog NIETS is gedaan) dat bepaalde ouders er hun kinderen niet meer willen laten spelen. Dit komt door de veelvuldige sluikstorten en het grote gebrek aan controle ter plaatse. Een situatie waartegen de burgemeester zelf geen enkele actie onderneemt of ondernomen heeft...

  Klopt het echter dat een onveiligheidsgevoel subjectief is? Waarom hebben enkele inwoners dan zelf al geïnvesteerd in camera's als er toch zo weinig kans is om in onze gemeente slachtoffer te worden van een misdrijf? Vergeet de burgemeester niet dat er op verschillende plaatsen reeds vandalisme gepleegd is? Vergeet hij dat in Assenede reeds een brievenbus van iemand met voetzoekers 'opgeblazen' werd? Of dat er ruiten van woningen ingegooid werden? Of dat er verschillende wagens beschadigd werden? Allemaal uitzonderingen waarschijnlijk?


  Tot slot haalt hij ook de overdreven snelheid op de wegen in onze gemeente aan. Daarover zegt hij: "De snelheid in de dorpskernen moet daarom absoluut omlaag". Een heel goed idee, maar welke concrete voorstellen bedoelt hij? Gewoon beweren dat de snelheid omlaag moet, volstaat natuurlijk niet. Ingrijpende ingrepen dringen zich meer dan ooit op.

  Met Vlaams Belang zijn wij voorstander van een verbod op zwaar vervoer in de dorpskernen (met uitzondering voor landbouwvoertuigen), ook voor aanpassingen van de weginfrastructuur zodat de snelheid automatisch geremd wordt en op meer controles op snelheid tenslotte. Hardleerse chauffeurs zullen pas bijdraaien wanneer de pakkans drastisch vergroot en wanneer zij het voelen in hun portemonnee. Er is geen excuus voor overdreven snelheid, zeker niet op plaatsen waar veel zwakke weggebruikers en kinderen aanwezig zijn! Een veilig dorp, daar gaan wij voluit voor!

  04-11-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, verkeersveiligheid, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo
  29-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eetfestijn 2017
  Gisterenavond (28 oktober) organiseerden we ons tweede jaarlijks eetfestijn samen met de partijgenoten uit Zelzate. Het werd een gezellige en aangename avond. De sfeer was goed, er werd volop bijgepraat, we genoten van de warme beenhesp en aansluiten volgde de traditionele tombola.

  Als gastspreker hadden we dit jaar onze fractieleider uit het Vlaams parlement te gast. Chris Janssens kwam vanuit Limburg naar Assenede en maakte met bevlogen woorden duidelijk waarom het Vlaams Belang meer dan ooit nodig is. Hij hekelde terecht de politiek-correcte hypocrisie van de traditionele machtspartijen. Hij werd beloond met een overweldigend applaus.

  Voordien nam ook nationaal actieleider van Voorpost, Nick Van Mieghem, het woord. Hij nam de situatie in Gent op de korrel en riep voor de geplande actie tegen de oprichting van de grootste moskee in Vlaanderen in wat ooit een Vlaamse volkswijk was.

  Ikzelf mocht het woord nemen en benadrukte daarbij op mijn beurt de meerwaarde van het Vlaams Belang in de Asseneedse politiek. Het is immers meer dan ooit nodig dat een partij de stem van alle inwoners vertolkt; een partij die voorrang geeft aan inhoud in plaats van aan postjes; een partij die protesteert tegen asociale beslissingen in plaats van recepties af te dweilen; een partij met oor en oog voor de bevolking. Ik maakte nogmaals duidelijk dat het Vlaams Belang als ZELFSTANDIGE partij (en dat als enige in Assenede) aan de verkiezingen zal deelnemen. Wij gaan uit van onze eigen kracht, onze eigen visie en ons eigen engagement!

  De ganse ploeg van Vlaams Belang Assenede bedankt alle aanwezigen en graag tot de volgende keer!


  29-10-2017, 17:01 geschreven door Stijn Van Hamme  


  25-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen geraaskal

  Ik las net het artikel "De wildste dromen van onze politici" in 'Deze Week'. Daarin komt dit keer de Asseneedse schepen van Financiën aan bod. Naar slechte gewoonte neemt hij opnieuw verschillende malen een loopje met de realiteit.

  Zo spreekt de schepen dat als hij het voor het zeggen zou hebben, hij ervoor zou zorgen dat alle gebouwen van de gemeente heel energiezuinig zijn. Heel vreemd: hij bestuurt al sinds 2000 mee in onze gemeente en heeft het dus voor het zeggen. Betekent dit dat hij al die jaren NIETS gedaan heeft om de gemeentelijke gebouwen energiezuinig(er) te maken?

  Daarna beweert hij dat hij op beleidsniveau het bouwen van energiezuinige en kindvriendelijke wijken zou aanmoedigen. Opnieuw heel vreemd: hij is namelijk ook schepen van ruimtelijke ordening en dus rechtstreeks verantwoordelijk voor het beleid op dat vlak! Betekent dit opnieuw dat hij al jaren NIETS doet aan deze problematiek?

  Ten derde schrijft hij dat er meer nood is aan groen in het straatbeeld. Weerom een vreemde bewering: hij beweert dus letterlijk dat hij als lid van de huidige meerderheid (en verkozen voor GROEN) niets gedaan heeft om het openbaar groen in onze gemeente op peil te houden. Dit klopt onder meer in Bassevelde: daar heeft de meerderheid een stuk van het speelpleintje in de Rozemarijnstraat dat met bomen begroeid was, verkocht om er appartement te bouwen. Hoe de partij GROEN het openbaar groen verkoopt om er beton te storten!

  Ten vierde heeft hij het over de ontsluiting van de trage wegen. Het is blijkbaar al heel lang geleden dat de schepen zelf eens met de fiets of te voet de bestaande trage wegen in onze gemeente genomen heeft. Iedereen die dat wel doet, weet namelijk dat vele van deze trage wegen in slechte staat zijn: met onkruid overwoekerd, te smal om er nog te kunnen passeren en dan zwijg ik nog over de vaak onleesbare naambordjes. Misschien eerst ervoor zorgen dat de bestaande trage wegen DEFTIG onderhouden worden?

  Tot slot heeft hij het over meer burgerparticipatie. Op vlak van burgerparticipatie blinkt de huidige meerderheid uit. Maar dan in het naast zich neer leggen van de mening van de bevolking. Tal van asociale beslissingen (denk maar aan het afschaffen van de dienstverlening in alle deelgemeentes) was niet naar de zin van de bevolking. Ondanks het protest, dreef de meerderheid (waar de schepen deel van uitmaakt) toch hun wil door. Hoe durft hij dan te spreken van burgerparticipatie?


  Het ganse artikel is duidelijk: veel groen geblaat, maar weinig wol wanneer men naar de realiteit kijkt!

  25-10-2017, 15:28 geschreven door Stijn Van Hamme  


  23-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ter verduidelijking
  Er doen blijkbaar wilde geruchten de ronde in onze gemeente. Blijkbaar wordt beweerd dat de ploeg van Vlaams Belang Assenede als 'onafhankelijken' aan de verkiezingen zou deelnemen.

  Dit gerucht is volkomen onjuist en dus complete ONZIN. Het engagement van onze ploeg is duidelijk en rechtlijnig: er zal dus een lijst van Vlaams Belang ingediend worden bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in onze gemeente!

  Een lijst met mensen die resoluut gaan voor inhoud en niet voor postjes!

  23-10-2017, 13:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:verkiezingen, Assenede, Vlaams Belang
  20-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verbetering verkeersveiligheid
  Ondanks de hoog oplopende verkiezingskoorts die onze gemeente in de greep houdt, blijft Vlaams Belang Assenede voorrang geven aan inhoudelijk werk.

  Zo werden recent op het Diederikplein in Assenede kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de betonnen dwarsbalk die er parkeren op het voetpad onmogelijk maken. Ons bestuurslid Giovanni Van Loo had de gemeentediensten verwittigd dat deze betonnen dwarsbalk los was gekomen. Dankzij zijn toedoen zorgden de diensten ervoor dat dit euvel hersteld werd en dat parkeren tot aan de gevels opnieuw onmogelijk is.

  Wij blijven dus werken aan het verbeteren van onze gemeente in plaats van volop met postjes bezig te zijn.

  20-10-2017, 13:03 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:verkeersveiligheid, parkeren, Diederikplein, Assenede, Vlaams Belang
  14-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tendentieuze berichtgeving
  Vandaag bericht Het Laatste Nieuws over het politieke landschap in onze gemeente. het artikel, genaamd "Toekomst kleine partijen onzeker", laat uitschijnen dat de toekomst van Vlaams Belang Assenede onduidelijk is.

  Als afdelingsvoorzitter van Vlaams Belang Assenede spreek ik dit volledig tegen. De toekomst van onze partij in Groot-Assenede is duidelijker dan ooit te voren: wij nemen volgend jaar ZEKER deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onze gemeente heeft immers nood aan een krachtige oppositiestem die duidelijk laat horen wat de bevolking denkt. Vlaams Belang zal uw enige alternatief zijn tussen de machtsblokken SAMENPLUS en CD&V/N-VA. Waar de machtsblokken zich enkel focussen op de postjes, gaan wij resoluut voor inhoudelijk werk.

  In aanloop naar onze campagne van volgend jaar, kan u nu al de online enquête invullen die de basis vormt van ons verkiezingsprogramma. Binnenkort communiceren wij verder over onze campagne.

  14-10-2017, 12:52 geschreven door Stijn Van Hamme  


  26-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote online enquête
  Inspraak van de burger is voor Vlaams Belang geen hol begrip! Uw mening vormt de rechtstreekse basis van ons kiesprogramma in oktober 2018. Vul onderstaande enquête in en geef mee vorm aan de toekomst van onze gemeente!

  Het invullen zelf is volledig anoniem.


  Bijlagen:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU4HKXAcy70-oUENXJ4xeHXzhdkJC6kCo9YOrdDdkswGhc-A/viewform   

  26-09-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  23-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drugstoerisme in onze gemeente

  Onze mooie plattelandsgemeente beschikt over veel troeven om toeristen aan te trekken. De nabijheid van de Nederlandse grens zorgt echter ook voor een ander soort toerisme: drugstoerisme. Dit probleem situeert zich onder meer in Assenede en dan meer bepaald in de omgeving van de tankstations in de Trieststraat. Daar wordt soms openlijk drugs gedeald tussen bestuurders die aansluitend snel verdwijnen. Dit zorgt niet alleen voor een onveiligheidsgevoel maar evenzeer voor sluipverkeer in de aanpalende Molenbosstraat, die als vluchtroute richting Nederland gebruikt wordt.

  Wij beseffen dat het politiekorps van de zone Assenede-Evergem over onvoldoende mankracht beschikt om constant te patrouilleren op de vele wegen in onze gemeente. Wij roepen dan ook de beleidsvoerders op om deze problematiek aan te pakken: voorzie extra toezicht op plaatsen gekend voor dergelijke overlast via de gemeenschapswachten en ijver voor extra politieagenten in onze zone. Drugstoerisme moet hard worden aangepakt!

  23-09-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:drugs, drugstoerisme, Nederland, Assenede, Vlaams Belang
  16-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politie contacteren
  Het mailadres van onze lokale politiezone werd recent aangepast. Iedereen die via email contact wenst op te nemen met de politie doet dat voortaan via volgend adres: 

  PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu


  16-09-2017, 12:24 geschreven door Stijn Van Hamme  


  05-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kort parkeren op Diederikplein
  Sinds kort is er kort parkeren ingevoerd op een gedeelte van het Diederikplein in Assenede. Dankzij deze maatregel kunnen klanten van het lokale bankkantoor vlot hun wagen kwijt voor het bankfiliaal. 

  Deze maatregel werd ingevoerd dankzij de inzet van bestuurslid Giovanni Van Loo van Vlaams Belang Assenede.

  05-09-2017, 21:45 geschreven door Stijn Van Hamme  


  30-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeenteraad deze week
  Naar jaarlijkse traditie belooft de gemeenteraad van augustus een trieste bedoening te worden: slechts vier agendapunten (waarvan 1 de goedkeuring van het vorig verslag) staan gepland. Blijkbaar is voor SAMENPLUS de gemeenteraad geen belangrijk orgaan meer en bedisselt men alles liever in donkere achterkamertjes.

  Gelukkig dat oppositiepartijen N-VA en CD&V aanvullende punten aanbrengen die het algemeen belang wel aanbelangen. Toch valt één van deze punten op: CD&V wil het namelijk hebben over de toestand van de trage wegen. Een toestand die Vlaams Belang Assenede al enkele weken geleden aankaartte op onze facebookpagina en op deze blog. De pers zweeg ons bericht hierover dan weer dood. Wij zijn tevreden dat het Vlaams Belang de trendzetter blijkt te zijn waar CD&V z'n inspiratie haalt. Dit overigens niet voor het eerst: ook het punt over de verkeersonveiligheid op het Schare en de toestand van het speelpleintje in Bassevelde namen zij al over.

  30-08-2017, 13:33 geschreven door Stijn Van Hamme  


  07-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwaarloosde trage wegen in onze gemeente
  Op de gemeentelijke website omschrijft de SAMENPLUS-meerderheid Assenede als een echte fietsgemeente. Vorig jaar, bij de inhuldiging van de heraangelegde Hogevorstwegel in Bassevelde, beweerde de meerderheid dat er een echt trage wegennetwerk zou komen en de trage wegels opgewaardeerd zouden worden. Vorige week ging ik met de fiets op pad om na te gaan wat deze beweringen in de realiteit inhouden. Al vlug werd ik met de werkelijkheid geconfronteerd: sommige wegels bleken onvindbaar omdat de naambordjes onleesbaar/gekreukt/verdwenen waren; andere dan weer compleet onberijdbaar of zelfs onbegaanbaar wegens totaal verwaarloosd.

  Eens te meer blijkt het woord van SAMENPLUS niets meer dan een loze belofte te zijn! Na onze kinderen (slecht onderhouden speelpleintjes) en onze overledenen (drassige begraafplaats in Bassevelde) zijn nu ook zwakke weggebruikers en toeristen het slachtoffer van de huidige meerderheid. Hoe durft SAMENPLUS van een fietsgemeente te spreken wanneer zij niet eens de moeite doen om (delen van) de trage wegen deftig te onderhouden? Hoe lang is het eigenlijk geleden dat iemand van SAMENPLUS nog eens met de fiets deze trage wegen gebruikte? Vanuit het bureau in het gemeentehuis kan men natuurlijk snel spreken van een fietsgemeente... Blijkbaar investeert men liever miljoenen euro's in nutteloze, ongewenste showprojecten dan in extra personeel om onze gemeente te onderhouden.

  Vlaams Belang vraagt met aandrang om alle onleesbare naambordjes te vervangen en de trage wegen deftig te onderhouden.


  07-08-2017, 13:25 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, Vlaams Belang, SAMENPLUS, trage wegen, kerkwegels, verwaarlozing
  13-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bibliotheek in Bassevelde nog steeds open?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Eind juni 2016 sloot het gemeentebestuur tegen de wil van de bevolking de bibliotheek in Bassevelde. Vlaams Belang protesteerde als enige partij ter plaatse tegen deze sluiting. Eén jaar later blijkt de bibliotheek echter nog steeds geopend, of niet?

  Deze ochtend passeerde ik in het Dorp van Bassevelde en stelde tot mijn grote verbazing vast dat het naamplaatje van de lokale bibliotheek nog steeds duidelijk zichtbaar aanwezig is. Ruim 12 maanden na de gedwongen sluiting is dit ronduit schandalig. SAMENPLUS heeft voldoende tijd gehad om deze beschamende situatie aan te pakken. Wil de meerderheid de bevolking blijven herinneren aan haar kille, asociale beslissing? Of moet ik hieruit afleiden dat er sinds 1 juli 2016 niemand van de meerderheid meer in Bassevelde geweest is? Dat lijkt mij zeer sterk aangezien de burgemeester zelf slechts enkele huizen verderop woont…

  Ik roep SAMENPLUS, dat van communicatie toch één van zijn speerpunten maakt, op deze toestand op te lossen: ofwel behoudt men het bordje en heropent men de bibliotheek ofwel verwijdert men het bordje. Blijkbaar is aankondigingspolitiek voor de meerderheid belangrijker dan goed besturen.

  Tijd voor een nieuw beleid in onze gemeente!

  13-07-2017, 18:30 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bibliotheek, Bassevelde, SAMENPLUS, asociaal, sluiting, Vlaams Belang
  04-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De SAMENPLUS-factuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Vandaag waren we met de partij op pad tijdens de jaarmarkt in Assenede. Guy D'haeseleer (voorzitter VB Zelzate), Giovanni Van Loo (bestuurslid afdeling Assenede) en ikzelf deelden flyers uit over de SAMENPLUS-factuur.

  De SAMENPLUS-factuur is de rekening aan schulden die iedere inwoner van ons dorp als vergiftigd cadeau krijgt van de huidige meerderheid. Dit bedraagt ongeveer 1500 euro per persoon (ook voor kinderen)! Zonder dat wij het weten heeft SAMENPLUS ons allemaal overladen met schulden.

  Wat hebben wij daarvoor gekregen? Geen deftige voetpaden, fietspaden of wegen: je breekt tegenwoordig sneller armen of benen dan je op de bestemming raakt. Fietsen betekent in onze gemeente al te vaak tussen putten, bulten en barsten door laveren. Zelfs onze kinderen profiteren niet van deze schulden: speelpleintjes liggen er vaak verwaarloosd bij en de aanwezige speeltuigen verkeren dikwijls in verschrikkelijke staat. Meer veiligheid hebben we ook niet gekregen: vandalisme, sluikstorten en andere vormen van overlast vieren hoogtij; het politiehuis in Assenede is meer gesloten dan geopend en ook de gemeenschapswachten zullen verdwijnen. Betere dienstverlening zit er ook niet in: in de deelgemeentes is deze koudweg gesloten en de bibliotheken tegen de wil van de bevolking opgedoekt; in Assenede is het gemeentehuis ook niet vaak open. Zelfs op personeel wordt bespaard! Kortom, de gigantische schuldenput dient enkel voor protserige, peperdure, vaak nutteloze showprojecten!

  Op de jaarmarkt deelden wij dan ook flyers uit als protest tegen deze situatie. Enkel de socialisten konden dit niet appreciëren: zij vonden het niet leuk om met de gevolgen van het wanbeleid dat zij met SAMENPLUS sinds 2001 voeren, geconfronteerd te worden. Zeker niet toen we hen ook wezen op het aantal mandaten dat zij schaamteloos cumuleren.

  Tijd voor een nieuw beleid in onze gemeente, een beleid met oog voor de bevolking!

  Op de foto (van links naar rechts): bestuurslid Giovanni Van Loo, Zelzaats kopstuk Guy D'Haeseleer en afdelingsvoorzitter Stijn Van Hamme. Bedankt aan de uitbater van café Joreka voor het nemen van de foto!

  04-07-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  03-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slecht onderhouden parkje maakt slachtoffers
  Vele mensen kennen de pastorijtuin aan de Assenedestraat in Bassevelde. Deze tuin werd jaren geleden omgevormd tot een mooi publiek park. Het onderhoud laat echter te wensen over.

  Recent werd ik gecontacteerd door een bejaarde dame die daar ten val was gekomen. Zij kwam van de kapper en haar echtgenoot wachtte daar met de wagen. Toen zij bijna bij de auto was, viel ze echter over een rondslingerende ijzerdraad van een afgebroken omheining. Gelukkig hield ze aan haar val enkel een pijnlijke schouder en enkele schaafwonden over.

  Het is toch een regelrechte schande dat door besparingen het gemeentepersoneel onvoldoende tijd heeft om de gemeente deftig te onderhouden: het personeel doet wat het kan met de beperkte middelen. SAMENPlus heeft duidelijk enkel oog voor kille stenen en beton. Protserige, peperdure en vaak nutteloze showprojecten krijgen voorrang op het onderhoud van de gemeente. De schulden stapelen zich op terwijl de verwaarlozing om zich heen grijpt.

  In de pastorijtuin te Bassevelde passeren dagelijks (jonge) kinderen en tal van passanten. Moeten er misschien nog slachtoffers vallen vooraleer SAMENPlus in actie schiet?

  03-07-2017, 13:48 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, pastorijtuin, park, slachtoffer, SAMENPlus, Vlaams Belang
  Archief per week
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  mijn_droom_verhalen_schrijven
  www.bloggen.be/mijn_dr


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!