Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • SamenPlus verprutst 11 juli-viering
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  29-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Eetfestijn 2017
  Gisterenavond (28 oktober) organiseerden we ons tweede jaarlijks eetfestijn samen met de partijgenoten uit Zelzate. Het werd een gezellige en aangename avond. De sfeer was goed, er werd volop bijgepraat, we genoten van de warme beenhesp en aansluiten volgde de traditionele tombola.

  Als gastspreker hadden we dit jaar onze fractieleider uit het Vlaams parlement te gast. Chris Janssens kwam vanuit Limburg naar Assenede en maakte met bevlogen woorden duidelijk waarom het Vlaams Belang meer dan ooit nodig is. Hij hekelde terecht de politiek-correcte hypocrisie van de traditionele machtspartijen. Hij werd beloond met een overweldigend applaus.

  Voordien nam ook nationaal actieleider van Voorpost, Nick Van Mieghem, het woord. Hij nam de situatie in Gent op de korrel en riep voor de geplande actie tegen de oprichting van de grootste moskee in Vlaanderen in wat ooit een Vlaamse volkswijk was.

  Ikzelf mocht het woord nemen en benadrukte daarbij op mijn beurt de meerwaarde van het Vlaams Belang in de Asseneedse politiek. Het is immers meer dan ooit nodig dat een partij de stem van alle inwoners vertolkt; een partij die voorrang geeft aan inhoud in plaats van aan postjes; een partij die protesteert tegen asociale beslissingen in plaats van recepties af te dweilen; een partij met oor en oog voor de bevolking. Ik maakte nogmaals duidelijk dat het Vlaams Belang als ZELFSTANDIGE partij (en dat als enige in Assenede) aan de verkiezingen zal deelnemen. Wij gaan uit van onze eigen kracht, onze eigen visie en ons eigen engagement!

  De ganse ploeg van Vlaams Belang Assenede bedankt alle aanwezigen en graag tot de volgende keer!


  29-10-2017, 17:01 geschreven door Stijn Van Hamme  


  25-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen geraaskal

  Ik las net het artikel "De wildste dromen van onze politici" in 'Deze Week'. Daarin komt dit keer de Asseneedse schepen van Financiën aan bod. Naar slechte gewoonte neemt hij opnieuw verschillende malen een loopje met de realiteit.

  Zo spreekt de schepen dat als hij het voor het zeggen zou hebben, hij ervoor zou zorgen dat alle gebouwen van de gemeente heel energiezuinig zijn. Heel vreemd: hij bestuurt al sinds 2000 mee in onze gemeente en heeft het dus voor het zeggen. Betekent dit dat hij al die jaren NIETS gedaan heeft om de gemeentelijke gebouwen energiezuinig(er) te maken?

  Daarna beweert hij dat hij op beleidsniveau het bouwen van energiezuinige en kindvriendelijke wijken zou aanmoedigen. Opnieuw heel vreemd: hij is namelijk ook schepen van ruimtelijke ordening en dus rechtstreeks verantwoordelijk voor het beleid op dat vlak! Betekent dit opnieuw dat hij al jaren NIETS doet aan deze problematiek?

  Ten derde schrijft hij dat er meer nood is aan groen in het straatbeeld. Weerom een vreemde bewering: hij beweert dus letterlijk dat hij als lid van de huidige meerderheid (en verkozen voor GROEN) niets gedaan heeft om het openbaar groen in onze gemeente op peil te houden. Dit klopt onder meer in Bassevelde: daar heeft de meerderheid een stuk van het speelpleintje in de Rozemarijnstraat dat met bomen begroeid was, verkocht om er appartement te bouwen. Hoe de partij GROEN het openbaar groen verkoopt om er beton te storten!

  Ten vierde heeft hij het over de ontsluiting van de trage wegen. Het is blijkbaar al heel lang geleden dat de schepen zelf eens met de fiets of te voet de bestaande trage wegen in onze gemeente genomen heeft. Iedereen die dat wel doet, weet namelijk dat vele van deze trage wegen in slechte staat zijn: met onkruid overwoekerd, te smal om er nog te kunnen passeren en dan zwijg ik nog over de vaak onleesbare naambordjes. Misschien eerst ervoor zorgen dat de bestaande trage wegen DEFTIG onderhouden worden?

  Tot slot heeft hij het over meer burgerparticipatie. Op vlak van burgerparticipatie blinkt de huidige meerderheid uit. Maar dan in het naast zich neer leggen van de mening van de bevolking. Tal van asociale beslissingen (denk maar aan het afschaffen van de dienstverlening in alle deelgemeentes) was niet naar de zin van de bevolking. Ondanks het protest, dreef de meerderheid (waar de schepen deel van uitmaakt) toch hun wil door. Hoe durft hij dan te spreken van burgerparticipatie?


  Het ganse artikel is duidelijk: veel groen geblaat, maar weinig wol wanneer men naar de realiteit kijkt!

  25-10-2017, 15:28 geschreven door Stijn Van Hamme  


  23-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ter verduidelijking
  Er doen blijkbaar wilde geruchten de ronde in onze gemeente. Blijkbaar wordt beweerd dat de ploeg van Vlaams Belang Assenede als 'onafhankelijken' aan de verkiezingen zou deelnemen.

  Dit gerucht is volkomen onjuist en dus complete ONZIN. Het engagement van onze ploeg is duidelijk en rechtlijnig: er zal dus een lijst van Vlaams Belang ingediend worden bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in onze gemeente!

  Een lijst met mensen die resoluut gaan voor inhoud en niet voor postjes!

  23-10-2017, 13:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:verkiezingen, Assenede, Vlaams Belang
  20-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verbetering verkeersveiligheid
  Ondanks de hoog oplopende verkiezingskoorts die onze gemeente in de greep houdt, blijft Vlaams Belang Assenede voorrang geven aan inhoudelijk werk.

  Zo werden recent op het Diederikplein in Assenede kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de betonnen dwarsbalk die er parkeren op het voetpad onmogelijk maken. Ons bestuurslid Giovanni Van Loo had de gemeentediensten verwittigd dat deze betonnen dwarsbalk los was gekomen. Dankzij zijn toedoen zorgden de diensten ervoor dat dit euvel hersteld werd en dat parkeren tot aan de gevels opnieuw onmogelijk is.

  Wij blijven dus werken aan het verbeteren van onze gemeente in plaats van volop met postjes bezig te zijn.

  20-10-2017, 13:03 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:verkeersveiligheid, parkeren, Diederikplein, Assenede, Vlaams Belang
  14-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tendentieuze berichtgeving
  Vandaag bericht Het Laatste Nieuws over het politieke landschap in onze gemeente. het artikel, genaamd "Toekomst kleine partijen onzeker", laat uitschijnen dat de toekomst van Vlaams Belang Assenede onduidelijk is.

  Als afdelingsvoorzitter van Vlaams Belang Assenede spreek ik dit volledig tegen. De toekomst van onze partij in Groot-Assenede is duidelijker dan ooit te voren: wij nemen volgend jaar ZEKER deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onze gemeente heeft immers nood aan een krachtige oppositiestem die duidelijk laat horen wat de bevolking denkt. Vlaams Belang zal uw enige alternatief zijn tussen de machtsblokken SAMENPLUS en CD&V/N-VA. Waar de machtsblokken zich enkel focussen op de postjes, gaan wij resoluut voor inhoudelijk werk.

  In aanloop naar onze campagne van volgend jaar, kan u nu al de online enquête invullen die de basis vormt van ons verkiezingsprogramma. Binnenkort communiceren wij verder over onze campagne.

  14-10-2017, 12:52 geschreven door Stijn Van Hamme  


  26-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Grote online enquête
  Inspraak van de burger is voor Vlaams Belang geen hol begrip! Uw mening vormt de rechtstreekse basis van ons kiesprogramma in oktober 2018. Vul onderstaande enquête in en geef mee vorm aan de toekomst van onze gemeente!

  Het invullen zelf is volledig anoniem.


  Bijlagen:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU4HKXAcy70-oUENXJ4xeHXzhdkJC6kCo9YOrdDdkswGhc-A/viewform   

  26-09-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  23-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drugstoerisme in onze gemeente

  Onze mooie plattelandsgemeente beschikt over veel troeven om toeristen aan te trekken. De nabijheid van de Nederlandse grens zorgt echter ook voor een ander soort toerisme: drugstoerisme. Dit probleem situeert zich onder meer in Assenede en dan meer bepaald in de omgeving van de tankstations in de Trieststraat. Daar wordt soms openlijk drugs gedeald tussen bestuurders die aansluitend snel verdwijnen. Dit zorgt niet alleen voor een onveiligheidsgevoel maar evenzeer voor sluipverkeer in de aanpalende Molenbosstraat, die als vluchtroute richting Nederland gebruikt wordt.

  Wij beseffen dat het politiekorps van de zone Assenede-Evergem over onvoldoende mankracht beschikt om constant te patrouilleren op de vele wegen in onze gemeente. Wij roepen dan ook de beleidsvoerders op om deze problematiek aan te pakken: voorzie extra toezicht op plaatsen gekend voor dergelijke overlast via de gemeenschapswachten en ijver voor extra politieagenten in onze zone. Drugstoerisme moet hard worden aangepakt!

  23-09-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:drugs, drugstoerisme, Nederland, Assenede, Vlaams Belang
  16-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Politie contacteren
  Het mailadres van onze lokale politiezone werd recent aangepast. Iedereen die via email contact wenst op te nemen met de politie doet dat voortaan via volgend adres: 

  PZ.AssenedeEvergem@police.belgium.eu


  16-09-2017, 12:24 geschreven door Stijn Van Hamme  


  05-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kort parkeren op Diederikplein
  Sinds kort is er kort parkeren ingevoerd op een gedeelte van het Diederikplein in Assenede. Dankzij deze maatregel kunnen klanten van het lokale bankkantoor vlot hun wagen kwijt voor het bankfiliaal. 

  Deze maatregel werd ingevoerd dankzij de inzet van bestuurslid Giovanni Van Loo van Vlaams Belang Assenede.

  05-09-2017, 21:45 geschreven door Stijn Van Hamme  


  30-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeenteraad deze week
  Naar jaarlijkse traditie belooft de gemeenteraad van augustus een trieste bedoening te worden: slechts vier agendapunten (waarvan 1 de goedkeuring van het vorig verslag) staan gepland. Blijkbaar is voor SAMENPLUS de gemeenteraad geen belangrijk orgaan meer en bedisselt men alles liever in donkere achterkamertjes.

  Gelukkig dat oppositiepartijen N-VA en CD&V aanvullende punten aanbrengen die het algemeen belang wel aanbelangen. Toch valt één van deze punten op: CD&V wil het namelijk hebben over de toestand van de trage wegen. Een toestand die Vlaams Belang Assenede al enkele weken geleden aankaartte op onze facebookpagina en op deze blog. De pers zweeg ons bericht hierover dan weer dood. Wij zijn tevreden dat het Vlaams Belang de trendzetter blijkt te zijn waar CD&V z'n inspiratie haalt. Dit overigens niet voor het eerst: ook het punt over de verkeersonveiligheid op het Schare en de toestand van het speelpleintje in Bassevelde namen zij al over.

  30-08-2017, 13:33 geschreven door Stijn Van Hamme  


  07-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwaarloosde trage wegen in onze gemeente
  Op de gemeentelijke website omschrijft de SAMENPLUS-meerderheid Assenede als een echte fietsgemeente. Vorig jaar, bij de inhuldiging van de heraangelegde Hogevorstwegel in Bassevelde, beweerde de meerderheid dat er een echt trage wegennetwerk zou komen en de trage wegels opgewaardeerd zouden worden. Vorige week ging ik met de fiets op pad om na te gaan wat deze beweringen in de realiteit inhouden. Al vlug werd ik met de werkelijkheid geconfronteerd: sommige wegels bleken onvindbaar omdat de naambordjes onleesbaar/gekreukt/verdwenen waren; andere dan weer compleet onberijdbaar of zelfs onbegaanbaar wegens totaal verwaarloosd.

  Eens te meer blijkt het woord van SAMENPLUS niets meer dan een loze belofte te zijn! Na onze kinderen (slecht onderhouden speelpleintjes) en onze overledenen (drassige begraafplaats in Bassevelde) zijn nu ook zwakke weggebruikers en toeristen het slachtoffer van de huidige meerderheid. Hoe durft SAMENPLUS van een fietsgemeente te spreken wanneer zij niet eens de moeite doen om (delen van) de trage wegen deftig te onderhouden? Hoe lang is het eigenlijk geleden dat iemand van SAMENPLUS nog eens met de fiets deze trage wegen gebruikte? Vanuit het bureau in het gemeentehuis kan men natuurlijk snel spreken van een fietsgemeente... Blijkbaar investeert men liever miljoenen euro's in nutteloze, ongewenste showprojecten dan in extra personeel om onze gemeente te onderhouden.

  Vlaams Belang vraagt met aandrang om alle onleesbare naambordjes te vervangen en de trage wegen deftig te onderhouden.


  07-08-2017, 13:25 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, Vlaams Belang, SAMENPLUS, trage wegen, kerkwegels, verwaarlozing
  13-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bibliotheek in Bassevelde nog steeds open?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Eind juni 2016 sloot het gemeentebestuur tegen de wil van de bevolking de bibliotheek in Bassevelde. Vlaams Belang protesteerde als enige partij ter plaatse tegen deze sluiting. Eén jaar later blijkt de bibliotheek echter nog steeds geopend, of niet?

  Deze ochtend passeerde ik in het Dorp van Bassevelde en stelde tot mijn grote verbazing vast dat het naamplaatje van de lokale bibliotheek nog steeds duidelijk zichtbaar aanwezig is. Ruim 12 maanden na de gedwongen sluiting is dit ronduit schandalig. SAMENPLUS heeft voldoende tijd gehad om deze beschamende situatie aan te pakken. Wil de meerderheid de bevolking blijven herinneren aan haar kille, asociale beslissing? Of moet ik hieruit afleiden dat er sinds 1 juli 2016 niemand van de meerderheid meer in Bassevelde geweest is? Dat lijkt mij zeer sterk aangezien de burgemeester zelf slechts enkele huizen verderop woont…

  Ik roep SAMENPLUS, dat van communicatie toch één van zijn speerpunten maakt, op deze toestand op te lossen: ofwel behoudt men het bordje en heropent men de bibliotheek ofwel verwijdert men het bordje. Blijkbaar is aankondigingspolitiek voor de meerderheid belangrijker dan goed besturen.

  Tijd voor een nieuw beleid in onze gemeente!

  13-07-2017, 18:30 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bibliotheek, Bassevelde, SAMENPLUS, asociaal, sluiting, Vlaams Belang
  04-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De SAMENPLUS-factuur
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Vandaag waren we met de partij op pad tijdens de jaarmarkt in Assenede. Guy D'haeseleer (voorzitter VB Zelzate), Giovanni Van Loo (bestuurslid afdeling Assenede) en ikzelf deelden flyers uit over de SAMENPLUS-factuur.

  De SAMENPLUS-factuur is de rekening aan schulden die iedere inwoner van ons dorp als vergiftigd cadeau krijgt van de huidige meerderheid. Dit bedraagt ongeveer 1500 euro per persoon (ook voor kinderen)! Zonder dat wij het weten heeft SAMENPLUS ons allemaal overladen met schulden.

  Wat hebben wij daarvoor gekregen? Geen deftige voetpaden, fietspaden of wegen: je breekt tegenwoordig sneller armen of benen dan je op de bestemming raakt. Fietsen betekent in onze gemeente al te vaak tussen putten, bulten en barsten door laveren. Zelfs onze kinderen profiteren niet van deze schulden: speelpleintjes liggen er vaak verwaarloosd bij en de aanwezige speeltuigen verkeren dikwijls in verschrikkelijke staat. Meer veiligheid hebben we ook niet gekregen: vandalisme, sluikstorten en andere vormen van overlast vieren hoogtij; het politiehuis in Assenede is meer gesloten dan geopend en ook de gemeenschapswachten zullen verdwijnen. Betere dienstverlening zit er ook niet in: in de deelgemeentes is deze koudweg gesloten en de bibliotheken tegen de wil van de bevolking opgedoekt; in Assenede is het gemeentehuis ook niet vaak open. Zelfs op personeel wordt bespaard! Kortom, de gigantische schuldenput dient enkel voor protserige, peperdure, vaak nutteloze showprojecten!

  Op de jaarmarkt deelden wij dan ook flyers uit als protest tegen deze situatie. Enkel de socialisten konden dit niet appreciëren: zij vonden het niet leuk om met de gevolgen van het wanbeleid dat zij met SAMENPLUS sinds 2001 voeren, geconfronteerd te worden. Zeker niet toen we hen ook wezen op het aantal mandaten dat zij schaamteloos cumuleren.

  Tijd voor een nieuw beleid in onze gemeente, een beleid met oog voor de bevolking!

  Op de foto (van links naar rechts): bestuurslid Giovanni Van Loo, Zelzaats kopstuk Guy D'Haeseleer en afdelingsvoorzitter Stijn Van Hamme. Bedankt aan de uitbater van café Joreka voor het nemen van de foto!

  04-07-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  03-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Slecht onderhouden parkje maakt slachtoffers
  Vele mensen kennen de pastorijtuin aan de Assenedestraat in Bassevelde. Deze tuin werd jaren geleden omgevormd tot een mooi publiek park. Het onderhoud laat echter te wensen over.

  Recent werd ik gecontacteerd door een bejaarde dame die daar ten val was gekomen. Zij kwam van de kapper en haar echtgenoot wachtte daar met de wagen. Toen zij bijna bij de auto was, viel ze echter over een rondslingerende ijzerdraad van een afgebroken omheining. Gelukkig hield ze aan haar val enkel een pijnlijke schouder en enkele schaafwonden over.

  Het is toch een regelrechte schande dat door besparingen het gemeentepersoneel onvoldoende tijd heeft om de gemeente deftig te onderhouden: het personeel doet wat het kan met de beperkte middelen. SAMENPlus heeft duidelijk enkel oog voor kille stenen en beton. Protserige, peperdure en vaak nutteloze showprojecten krijgen voorrang op het onderhoud van de gemeente. De schulden stapelen zich op terwijl de verwaarlozing om zich heen grijpt.

  In de pastorijtuin te Bassevelde passeren dagelijks (jonge) kinderen en tal van passanten. Moeten er misschien nog slachtoffers vallen vooraleer SAMENPlus in actie schiet?

  03-07-2017, 13:48 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, pastorijtuin, park, slachtoffer, SAMENPlus, Vlaams Belang
  22-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale fabeltjeskrant
  Gisteren ontving ik de "lokale fabeltjeskrant" van Open VLD. Naar slechte gewoonte bleek deze gevuld met tal van loopjes met de waarheid en het zich schaamteloos toe-eigenen van andermans projecten. Laat ons even in detail treden:

  Het begint al op de voorpagina. Daar zien we een foto van de heer De Coninck en zijn collega Van de Moere uit Sint-Laureins. Ik heb het niet over het feit dat zij poseren met een damesfiets, maar over de locatie waar de foto genomen is: het gebouw waar vroeger de wereldwinkel gevestigd was. Deze plaats is vast en zeker bewust gekozen omwille van de grote symboliek. Het is immers de plaats van de grootste leugen van meneer De Coninck. Hij had namelijk beweerd dat op die plaats een speciale aanbouw zou komen die gemeenschapscentrum "De Bijenkorf" zou verbinden met de bibliotheek om op die manier één cultureel gebouw te creëren. Nu blijkt echter dat deze aankondiging een ordinaire leugen was: op die plaats komt een grasveldje met een zitbank. Een cultureel beleid? Dat is voor SAMENPlus een lege doos!
  Het is bovendien eveneens opvallend dat de traditionele fietstocht met de burgemeester plots een fietstocht met twee burgemeesters wordt. We kunnen hieruit enkel afleiden dat meneer De Coninck niet populair genoeg is om zelf voldoende mensen bijeen te brengen. Of moeten we hieruit afleiden dat de fusie met Sint-Laureins al bedisseld is achter de rug van de bevolking om en dat de heer Van de Moere ons wordt opgedrongen als nieuwe burgemeester?

  Op pagina twee wordt voor de zoveelste keer gesproken over de mottige houten stal (Open VLD noemt dit "dorpshuis") die het uitzicht in Bassevelde zal verpesten. De uitleg zelf bevat enkele heel bizarre zaken. Zo beweert Open VLD dat speelterrein "beschikbaar blijft" en niet "verkleint of verdwijnt". Veel wereldvreemder kan men niet zijn! Iedereen die aan het bewuste speelterrein in de Rozemarijnstraat passeert (en bij Open VLD is dat duidelijk niemand die eens de moeite doet om uit de ivoren toren te komen) heeft al weken geleden kunnen vaststellen dat de helft van het speelpleintje is afgezet met een omheining en dat  de glijbaan zelfs gewoon verdwenen is!
  Bijkomend probeert Open VLD ons ook gerust te stellen door te schrijven dat er "1,5 parkeerplaats per appartement" voorzien wordt bij de kille huizenblok die de bomen op het speelpleintje zal vervangen. Waarom is er geen parkeerplaats voorzien bij de mottige houten stal? Moeten de mensen die (uiteraard tegen betaling) de houten stal zullen gebruiken dan gewoon op straat parkeren of in de Rozemarijnstraat? De overlast in die straten zal dus enorm toenemen!
  Tot slot heeft Open VLD het ook over de prijs van de houten stal. Deze is, volgens hen, "marktconform". Opnieuw neemt men dus een loopje met de waarheid. Welke prijs is marktconform: de oorspronkelijke van 400.000 euro of de huidige prijs die het miljoen euro benadert? De eigenlijke vraag is dus wanneer de betrokken schepen (die verantwoordelijk is voor de sluiting van de plaatselijke bibliotheek) gelogen heeft: toen hij sprak over 400.000 euro of nu? Als de oorspronkelijke prijs marktconform was, waarom is het prijskaartje dan intussen ruim verdubbelt? Als de huidige prijs van ongeveer 1 miljoen euro marktconform is, waarom sprak men dan eerst van slechts 400.000 euro? Rekenen is duidelijk niet de sterkste kant van de schepen in kwestie...

  Op dezelfde pagina kondigt Open VLD trots de verderzetting van GRAAIENPlus aan: de samenwerking tussen liberalen, socialisten en groenen waarbij lustig postjes worden gecumuleerd en beslissingen zonder inspraak aan de bevolking opgedrongen worden. Zelf spreekt Open VLD uiteraard van SAMENPlus omdat ze er samen op los graaien. Men wil de nadruk leggen op een "rigoureus financieel beleid". GRAAIENPlus wanbestuurt onze gemeente sinds het jaar 2000. Sindsdien hebben zij een bodemloze schuldenput veroorzaakt die ons allemaal opzadelt met een rekening van 1500 euro schulden per inwoner (kinderen inbegrepen)! In het ganse Meetjesland doet enkel Eeklo slechter op dat vlak. Open VLD, SP.A en Groen hebben onze gemeente aan de rand van de financiële afgrond gebracht. Hoe zouden zij er dan plots in slagen om een deftig financieel beleid te voeren? Dat lijkt sterk op een inbreker die komt zeggen hoe je een woning moet beveiligen: compleet ongeloofwaardig!
  Bovendien beweert men ook zij besturen "met respect voor de eigenheid van elke partij". Iedereen die de politiek in onze gemeente volgt, weet dat beslissingen door EEN figuur worden opgelegd en dat alle anderen gewoon moeten knikken. Tenzij men het heeft over het schaamteloos cumuleren van postjes: dat doen de drie partijen van GRAAIENPlus wel gezamenlijk.

  Op pagina zes heeft men het over de kerk van Boekhoute. De veelbesproken locatie waar een kooi moet komen om kinderen in te stoppen. Een glazen kooi die men vandaag reeds vaak ziet in dierentuinen om er apen in onder te brengen. Dergelijke ondoordachte projecten (kostprijs: 1 miljoen euro op kap van de bevolking) zijn regelrechte waanzin! Onze gemeente heeft geen nood aan een soort van kindergevangenis, maar aan een degelijk gehuisveste opvang met alle moderne comfort! Waarschijnlijk moet dit prestigeproject dienen om stemmen in Boekhoute te ronselen. Dat dorp is tot op heden immers het Bokrijk van onze gemeente: het mag betalen maar krijgt er weinig of niets voor terug.

  Op pagina zeven bespreekt men de aankomst van de nieuwe pastoor in onze gemeente. Ik wil hem trouwens hartelijk verwelkomen in Groot-Assenede. Volgens Open VLD krijgt de pastoor een flat in de Hoogstraat omdat "de vroegere pastorie van Assenede bleek na controle niet meer geschikt". Wanneer men gebouwen jaren laat verkommeren en niets doet van deftige onderhoudswerken, moet men niet verbaasd zijn dat een gebouw onleefbaar is. Dacht men bij Open VLD misschien dat de pastorie zichzelf onderhoudt?

  Op dezelfde pagina schrijft Open VLD dat ze het kruispunt Schare/Spoorstraat veiliger maken. Deze noodzakelijk ingreep gebeurt enkel omdat ikzelf deze problematiek aankaartte op de gemeenteraad van augustus 2016. Zelf had men namelijk nog niet gemerkt dat die een gevaarlijk kruispunt is. Open VLD en uit de ivoren toren komen, het gaat echt niet samen...


  22-06-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, Open VLD
  02-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sluikstort
  Kort na het bericht omtrent het sluikstort op het speelpleintje in de Kasteelstraat in Assenede, kregen we alweer een nieuwe melding binnen.

  Bestuurslid Giovanni Van Loo stelde ter plaatse vast dat er inderdaad oude meubels en tal van vuilzakken gedumpt waren door onbekenden. Hij speelde dit door naar de bevoegde diensten die dit aanpakten.

  Vlaams Belang Assenede wenst het gemeentepersoneel uitdrukkelijk te bedanken voor hun snelle interventie en het geleverde werk. Wij blijven volop inzetten op een propere gemeente!

  In dezelfde straat merkte Giovanni ook een aanhangwagen op die zonder nummerplaat op de openbare weg stond. Dankzij zijn toedoen en nadat hij contact opnam met de federale politie werd ook dit probleem opgelost.  Bijlagen:
  remorque.jpg (49.6 KB)   

  02-06-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  18-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sluikstort op speelpleintje in Assenede
  Eind 2015 bracht Vlaams Belang de verwaarloosde toestand van het speelplein in de Kasteelstraat te Assenede al onder de aandacht. Vorige zomer deden wij gelijkaardige vaststellingen in alle deelgemeentes. De situatie op het speelplein in de Kasteelstraat blijft tot op heden (ruim 17 maanden na onze eerste vaststelling!) echter onaanvaardbaar. Zo werd bestuurslid Giovanni Van Loo recent aangesproken door enkele buurtbewoners omtrent aanhoudend sluikstorten op het desbetreffende speelpleintje. Uit deze gesprekken kwam wij te weten dat er reeds verschillende meldingen hierover gericht werden aan het gemeentebestuur. Helaas zonder enig resultaat.

  Vlaams Belang vindt het ronduit onaanvaardbaar dat de ruimte voor onze spelende kinderen door de lakse houding van SAMENPlus stilaan verandert in een openbaar stort waar vole vuilnis- en PMD-zakken, afgedankte kledij en zelfs elektrische apparaten gedumpt worden. Dan zwijgen we nog over de steevast uitpuilende vuilbakken.

  Wij vragen dat er hard wordt opgetreden tegen de vervuiler(s) en dat het gemeentebestuur zorgt voor voldoende onderhoud van de speelpleintjes. Wij weten dat het gemeentepersoneel doet wat het kan en stellen dan ook voor om een bijkomend personeelslid in dienst te nemen. Onze kinderen verdienen immers propere en veilige speelruimtes.
  18-05-2017, 12:33 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Sluikstort, speelpleintje, Kasteelstraat, Assenede, Vlaams Belang, SAMENPlus, afval
  30-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Infoblad "De Belleman"

  Gisteren vond ik ons gemeentelijk informatieblad "De Belleman" in de brievenbus. Naar slechte gewoonte dient het voorwoord om ons zand in de ogen te strooien en de uitdagingen/problemen in onze gemeente dood te zwijgen.


  Zo heeft de heer De Coninck het onder meer over de lente die in het land is. Hij schrijft dat het de ideale periode is om te snoeien en de tuin aan te pakken. Volgens hem doet ook het gemeentebestuur deze zaken. De realiteit is weer compleet anders. Als het gemeentebestuur bezig is met snoeien, hoe komt het dan dat vele perkjes in onze gemeente er compleet verwilderd en verwaarloosd bij liggen? Hoe komt het dan dat zitbanken door mos overwoekerd zijn? Het enige dat SAMENPlus snoeit is het personeelsbestand. Hierdoor kan het overgebleven gemeentepersoneel (dat ik hier expliciet wil bedanken voor de inzet) de vele taken niet meer naar behoren uitvoeren. Het werk stapelt zich op, maar de meerderheid weigert dit in te zien.

  Daarnaast vermeldt hij ook het ongewenste en peperdure dorpshuis in Bassevelde. Dit bouwsel zal geen nieuwe thuis worden voor het verenigingsleven, maar een lelijk litteken op het dorpszicht in Bassevelde. Een houten aanbouwsel aan het oud gemeentehuis die meer lijkt op een groot duivenkot, is geen meerwaarde voor ons dorp! Volgens de heer De Coninck  zal natuur, speelruimte voor kinderen en het dorpshuis hand in hand kunnen gaan. De waarheid is opnieuw anders: het stukje natuur in de Rozemarijnstraat wordt platgewalst om er huizen te bouwen. Dit enkel en alleen omdat SAMENPlus het geld nodig heeft om de gigantische kostprijs van het ongewenste dorpshuis te betalen. De speelruimte voor de kinderen in de Rozemarijnstraat is hierdoor met de helft verminderd. Het gemeentebestuur heeft duidelijk geen oog voor onze kinderen (in Boekhoute wil men ze in een kooi in de kerk stoppen) en doekt speelpleintjes graag op omdat enkel geld, stenen en prestigeprojecten voor hen tellen.


  Met een dergelijk voorwoord is ons gemeentelijk informatieblad niets meer dan een leugenkrantje.

  30-04-2017, 10:36 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:De Belleman, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, SAMENPlus
  25-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vandalisme in onze gemeente
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  De problematiek van overlast op en rond het Diederikplein te Assenede is algemeen bekend. Reeds in het najaar van 2015 interpelleerde ik de burgemeester hierover tijdens de gemeenteraad. Volgens hem waren "de problemen in die buurt niet groter dan elders in de gemeente".

  De laatste tijd is er in die buurt echter sprake van serieus vandalisme. Zowel op het Diederikplein als in de omliggende straten sneuvelden reeds enkele vensters die door vandalen met een steen ingegooid werden. Dit zorgt niet alleen voor een pak miserie en overlast bij de betrokken bewoners, maar creëert evenzeer een onveiligheidsgevoel.

  De politie kan uiteraard niet overal tegelijk zijn. In een uitgestrekte politiezone als de onze (die naast onze gemeente ook Evergem omvat) is er immers een enorm oppervlak en een groot aantal straten in de gaten te houden. De politie doet wat ze kan met het beschikbare personeel. Daar wringt zeer zeker het schoentje: er is eenvoudigweg te weinig personeel! De werkdruk voor de politiemensen is hoog en bovendien kunnen zij bij interventies niet overal even snel ter plaatse zijn. Een moeilijke situatie.

  De echte oorzaak van dit probleem ligt zuiver bij het beleid. Zo lang de meerderheid blijft ontkennen dat er problemen zijn en haar verantwoordelijkheid ontvlucht, kan er geen oplossing komen. De burgemeester, die zelf verantwoordelijk is voor veiligheid, stopt liever zijn hoofd in het zand dan de problemen te benoemen. Laat staan dat hij er echt werk van maakt. Vlaams Belang kaartte deze overlast ruim anderhalf jaar geleden aan en tot op heden heeft SAMENPlus weinig tot niks gedaan om de toestand op te lossen. Waarschijnlijk zal de burgemeester wel beloftes maken tegen de verkiezingen, maar deze 'vergeten' nadat de stemmen zijn uitgebracht.

  Vlaams Belang vraagt uitdrukkelijk om meer politie en/of gemeenschapswachten in het straatbeeld zodat vandalen twee keer nadenken alvorens zaken te beschadigen. Wij vragen een echt veiligheidsbeleid!

  25-04-2017, 13:05 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, vandalisme, Diederikplein, Diederikstraat, SAMENPlus, Vlaams Belang
  22-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rood geraaskal

  Gisteren zat de lokale krant van SP.A in de bus. Tijd dus om er even bij stil te staan.


  Het eerste wat zoals steeds opvalt is het gebrek aan berichten over onze gemeente. Het is duidelijk dat de socialisten weinig tot geen verwezenlijkingen hebben waarop ze trots zijn. Misschien moeten ze zich eens afvragen wat ze eigenlijk nog in de meerderheid zitten doen.

  Het lokaal bericht dat de meeste aandacht krijgt is dat SP.A opnieuw onder de vlag van SAMENPlus naar de verkiezingen zal trekken. Dat bericht opent met de zin: "dat Groot-Assenede een aangename gemeente is om te wonen, hoeven we jou niet te vertellen." Het klopt dat onze gemeente aangenaam was... totdat SAMENPlus aan de macht kwam. Sindsdien is duidelijk dat de meerderheid een hart heeft voor koude stenen en beton en hard is voor de bevolking. SAMENPlus doet immers niets anders dan continu besparen op kap van de bevolking (de dienstverlening wordt stelselmatig afgebouwd, bibliotheken werden opgedoekt, voet- en fietspaden zijn verwaarloosd, speeltuigen staan er schandalig bij...) terwijl ze zelf lustig postjes cumuleren (de OCMW-voorzitster is van SP.A en heeft zelf 16 mandaten!). Onze gemeente is aangenaam maar niet dankzij de meerderheid maar ondanks SAMENPLUS.

  Verder schrijft men dat "samenwerken binnen een coalitie blijft voor ons een evidentie". Heel vreemd. Het was immers de SP.A die bij de restauratie van de kerk in Assenede in de pers kritiek uitte op dit project, maar het vervolgens toch goedkeurde. Is dat een voorbeeld van samenwerken: in de pers de eigen meerderheid aanvallen maar bij de stemming z'n staart intrekken?

  Er is maar één reden waarom SP.A opnieuw voor de SAMENPlus-formule kiest: de macht! De socialisten zijn zodanig aan de macht vergroeid dat ze zelfs hun eigen principes overboord gooien om toch maar te mogen meebesturen. Zij zijn in de huidige meerderheid niets meer dan het aanhangsel van de OpenVLD die alle lakens uitdeelt.


  In een ander, zeldzaam bericht over onze gemeente heeft de schepen van Cultuur het over het belang van het verenigingsleven. Terecht wijst zij op het belang van vrijwilligers en hun inzet. Haar gelukwensen zijn echter heel ironisch: het is net SP.A die in de huidige legislatuur ervoor zorgde dat verenigingen een deel van hun subsidies verloren! De houding van de socialisten getuigt van één ding: complete wereldvreemdheid!

  22-04-2017, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:SP.A, socialisten, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo
  Archief per week
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  duivensite_belgie
  www.bloggen.be/duivens


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!