Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De gemeenteraad van maart 2019
 • De gemeenteraad van 28 februari

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  10-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groen gezever
  Vandaag vond ik het lokale informatieblad van GROEN in de bus. Tijd om even stil te staan bij hetgeen ik daarin las.

  Op het voorblad geeft schepen Servaas Van Eynde, wiens naam trouwens consequent foutief geschreven wordt als 'Van Eyne', het over 'duurzame verkavelingen'. Hij heeft het meer bepaald over het groen en duurzaam karakter dat verkavelingen in onze gemeente krijgen. Nochtans is onder het wanbeleid van SAMENPlus, dat GROEN al drie legislaturen trouw uitvoert, onze gemeente volledig ten prooi gevallen aan een wilde bouwzucht. Daarbij is niet de natuur, maar enkel het opkrikken van het inwonersaantal een doel. Traditionele dorpszichten worden verminkt om er het zoveelste appartementenblok te bouwen, natuur wordt opgeofferd om vol te storten met beton en kille stenen...
  Daarnaast besluit hij zijn voorwoord met de bewering dat er "groene openbare ruimte" wordt voorzien en dat voor GROEN Assenede "openbaren ruimte creëren om spelende kinderen een plaats te geven of om een buurtfeest te houden belangrijk is". Als deze zaken voor GROEN belangrijk zijn, hoe verklaart de schepen (bevoegd voor Jeugd) dan dat de natuurlijke speelruimte in Bassevelde koudweg wordt afgepakt van onze kinderen en de bomen gekapt worden om er huizen te plaatsen? Waarom worden de speelpleintjes in alle deelgemeenten dan consequent en al jaren door het gemeentebestuur verwaarloosd? Veel (groen) geblaat maar weinig wol!

  Op pagina drie legt de nieuwe afdelingsvoorzitster "de klemtoon op burgerparticipatie". Volgens haar hebben de inwoners "het recht om gehoord te worden". Een nobele gedachte, maar die GROEN in de realiteit totaal niet uitvoert. Als er één zaak is waarin de SAMENPlus-meerderheid (waarvan GROEN trouw deel uitmaakt) uitblinkt is het wel in het nemen van kille, asociale beslissingen tegen de zin van de bewoners in. Denken we hierbij maar aan de harteloze sluiting van de bibliotheek in Oosteeklo. Ondanks protest van het bewonersplatform drukte SAMENPlus koudweg haar eigen wil door. Hetzelfde gebeurde in Bassevelde, waar bewoners protesteerden en sommige kindjes met de tranen in de ogen stonden toen het gemeentebestuur de bibliotheek opdoekte. Opnieuw veel (groen) geblaat maar weinig wol!

  Op dezelfde pagina heeft GROEN het ook over de Sasdijk- en Staakstraat. Volgens hen heerst er "een onveilig gevoel" in deze straten. Opnieuw slaan zij de bal compleet mis. Er heerst geen onveilig gevoel in deze straten. Deze straten ZIJN onveilig! Een situatie die Vlaams Belang-bestuurslid Giovanni Van Loo reeds lang opvolgt en aankaart en die ook ikzelf al op suggestie van een inwoner in de pers ter sprake bracht. Onze argumenten worden echter steeds door het gemeentebestuur (waar GROEN in zetelt) weggewuifd. Dat GROEN Assenede nu plots het licht gezien heeft, is dus met een serieuze korrel zout te nemen. Weerom, veel (groen) geblaat maar weinig wol!

  Op de voorlaatste pagina komen tot slot enkele "fusiedromen" ter sprake. Eerst worden drie totaal onrealistische voorstellen gedaan, waarmee men eens goed moet lachen. Het vierde voorstel, dat reeds door Open VLD'er De Coninck gelanceerd werd, brengt dan het befaamde 'Krekenland' ter sprake. Hieruit kunnen we opmaken dat ook GROEN Assenede onze gemeente wil samen gooien met Kaprijke en Sint-Laureins. Blijkbaar zijn ook zij dus voorstander om een 'monstergemeente' te creëren waarbij het bestuur nog verder van de bevolking staat dan nu al het geval is in onze gemeente. GROEN heeft het over een 'fusiedroom'. Wel, de meeste dromen zijn bedrog! Helaas zou het wel eens kunnen dat wanneer deze 'droom' realiteit wordt, de bevolking bedrogen wordt en het om een nachtmerrie blijkt te gaan.

  Met deze publicatie heeft GROEN haar ware aard getoond: veel blaten over het milieu maar als het erop aankomt kiezen zij toch voor de macht en vliegen alle principes overboord! 

  10-04-2017, 16:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, GROEN, Vlaams Belang
  03-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De burgemeester over veilig verkeer
  In het voorwoord van lokaal informatieblad "De Belleman" heeft de burgemeester het over drie zaken.

  Ten eerste heeft hij het (nogmaals) over de verkiezingen in het buitenland. Zijn panische angst voor de huidige Amerikaanse president komt nog maar eens naar boven. Hij vraagt zich daarbij luidop af of "Europa overeind blijft". Blijkbaar heeft hij nooit enige les over politiek gekregen. Anders zou hij weten dat Europa altijd overeind zal blijven. Dat is immers het continent. Dit verschil leg ik uit tijdens de eerste les van mijn cursus. Hij is altijd welkom zodat hij iets kan bijleren.
  Zijn grootste vrees is uiteraard dat de Europese Unie zou uiteen vallen. Deze vormt het vangnet voor politici die in eigen land verdwijnen. Tal van zijn partijgenoten hebben daar immers al rijkelijke vergoedingen opgestreken of doen dit nog steeds.
  Het deel over de verkiezingen sluit hij af met de woorden "de hemel op aarde beloven is een ding, ze realiseren is een ander paar mouwen". Hier spreekt hij duidelijk uit ondervinding: hij heeft immers de gekste showprojecten aangekondigd tijdens de vorige kiesstrijd (gevangenis in Assenede, jachthaven in Boekhoute...). Daarvan is niets in huis gekomen. Integendeel, alle beloftes heeft hij gebroken en bespaard op kap van de bevolking, dienstverlening en bibliotheken gesloten (ondanks de belofte deze te behouden). Als er dus iemand gespecialiseerd is in het maken van loze of zelfs valse beloftes, is het de burgemeester zelf.

  Daarna heeft hij het over verkeersveiligheid. Dit geldt als een van de prioriteiten van SAMENPlus. In de werkelijkheid gebeurt er echter niet veel op dit vlak, tenzij de oppositie aandringt. CD&V kaartte de stromen van zwaar vrachtvervoer aan de schoolpoorten aan, N-VA voerde campagne tegen overdreven snelheid een ook wij bij Vlaams Belang brachten de verkeersveiligheid al verschillende keren onder de aandacht : bestuurslid Giovanni Van Loo zorgde dankzij volgehouden aandringen voor veilige en reglementaire parkeerplaatsen op het Diederikplein, hij waakte ook over de proefopstellingen in de Sasdijk- en Staakstraat/ Hendeken; ikzelf bracht het levensgevaarlijke kruispunt Schare/Spoorstraat ter sprake tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad in augustus 2016.
  Daarnaast blijft verkeersveiligheid voor SAMENPlus vooral iets van aankondigen. Er is iets aan doen is vaak te veel gevraagd. Denken wij hierbij maar aan de vele scheven of krom gereden verkeersborden, plaatsen waar geen verkeersborden staan maar waar het wel zou moeten...

  Tot slot heeft hij het ook over de samenwerking met Kaprijke en Sint-Laureins. Zijn grote droom om koning te worden van Krekenland laat hem duidelijk niet los. Hij benadrukt daarbij de gemene deler tussen de drie gemeentes. Er is echter één element dat hij (doelbewust) vergeet: de enorme oppervlakte. Het wegennetwerk dat onder de verantwoordelijkheid van deze nieuwe gemeente zou vallen, is dan heel uitgestrekt. Hoe gaat men er dan voor zorgen dat de wegen er deftig bij liggen? De wegen, fiets- en voetpaden van onze gemeente zijn nu al in schandalig slechte toestand! De echte bedoeling is duidelijk: hij wil de hand leggen op de spaarreserves van beide gemeentes om de bodemloze schuldenput die hij in onze gemeente veroorzaakt heeft te dempen. Ik schreef het hier al eerder: als hij per se burgemeester wil spelen in een land, dat hij solliciteert in Plopsaland!

  Zijn laatste argument is de betere dienstverlening voor de burgers. Deze vergelijkt hij met het Europese project. Blijkbaar vergeet hij dan dat weinig of geen burgers beter zijn geworden van het Europese project. Enkel het politiek establishment, dat voor zichzelf dik betaalde postjes  creëerde, werd beter van het Europese project.

  Tijd voor een nieuw beleid in onze gemeente!

  03-04-2017, 16:48 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, De Belleman, informatieblad, Krekenland, voorwoord, wanbeleid
  31-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De suffende gemeenteraad
  Gisterenavond (30 maart) stond de maandelijkse gemeenteraad op de agenda. Enfin, er was een samenkomst van alle raadsleden in het gemeentehuis met slechts 7(!) agendapunten. Men had makkelijk de gemeenteraad kunnen uitstellen en de agendapunten toevoegen in april. Blijkbaar was het belangrijker om een zitpenning op te strijken dan uitvoerig te vergaderen...

  Eén van de agendapunten behandelde het BNIP voor de Hot Shot partij komende maand. Dit werd door alle partijen (meerderheid en oppositie) unaniem goedgekeurd. Alleen heeft niemand van de raadsleden (zij zijn toch met 23) gemerkt dat er een foutieve datum staat op het BNIP. De gemeenteraad keurde deze namelijk goed voor 10 april terwijl de Hot Shotparty doorgaat op 8 april. Het is duidelijk dat de raadsleden van de meerderheid hun dossiers niet (voldoende) voorbereiden. Triest dat onze mooie gemeente op deze wijze wordt wanbestuurd.

  31-03-2017, 13:03 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:gemeenteraad, SAMENPlus, wanbestuur
  16-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het dorpshuis in Bassevelde
  Ook in onze gemeente slaat de verkiezingskoorts stilaan toe. Vooral de meerderheid blijkt hier last van te hebben. De laatste tijd kan men de krant niet openslaan of er staat wel een of ander bericht ter verheerlijking van SAMENPlus in. Vandaag kunnen we in Het Laatste Nieuws lezen over het pronkstuk van de schepen van Openbare Werken: het mottige dorpshuis in Bassevelde. De schepen in kwestie blijkt de grote trekker te zijn van dit project en, volgens het artikel, zal dit 400,000 euro kosten.

  Naar slechte gewoonte neemt SAMENPlus weer eens een loopje met de realiteit. De kostprijs van dit project is intussen de 400,000 euro al lang voorbij. Dit bedrag was oorspronkelijk voorzien (bij aankondiging van dit showproject). In de begroting staat dit intussen ingeschreven voor ... 900,000 euro! De kostprijs van het dorpshuis is dus al verdubbeld nog voordat de eerste steen is gelegd! SAMENPlus is dus duidelijk niet vies van halve waarheden in de pers te verkondigen ter zelfverheerlijking.

  Eén ding hebben we wel geleerd uit dit artikel: het is de schepen van Openbaar Werk die dus de verantwoordelijkheid draagt over de sluiting van onze gezellige bibliotheek in Bassevelde. Kinderen, bejaarden en minder mobiele dorpsgenoten zet hij blijkbaar graag in de kou om een eigen pronkproject binnen te halen.

  Het Vlaams Belang heeft reeds uitgebreid geprotesteerd tegen de sluiting van de bibliotheek en tegen de bouw van het mottige dorpshuis. Wij vinden het onverantwoord dat het zoveelste prestigeproject van SAMENPlus de bodemloze schuldenput die zij hebben veroorzaakt nog verder zal doen toenemen. Het kille, asociale beleid van SAMENPlus dat liever investeert in stenen en bespaart op de kap van de bevolking mag ophouden. Tijd voor een nieuw beleid!

  16-03-2017, 13:32 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:dorpshuis, Bassevelde, SAMENPlus, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Situatie in de Sasdijkstraat
  Intussen weet bijna iedereen dat er in de Sasdijkstraat (en Staakstrat) een proefopstelling staat. Deze dient om na te gaan welke snelheidsremmende maatregelen er in de toekomst zullen komen. Wie daar eens passeert, weet ook dat de proefopstelling met jerseybakken vaak omver gereden wordt. Recent was dit opnieuw het geval.

  Dankzij de niet aflatende inzet van Giovanni Van Loo is deze situatie nu opnieuw in orde gebracht. Hij blijf aandringen bij gemeentediensten en politie om deze toestand aan te pakken. Vandaag kunnen we vaststellen dat de jerseybakken hun oude plaats terug hebben ingenomen en dat er veiligheidsverlichting op is aangebracht.

  16-03-2017, 13:24 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Sasdijkstraat, Assenede, verkeersveiligheid, snelheidsremmers
  12-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De parkbegraafplaats in Bassevelde

  De Parkbegraafplaats in Bassevelde geldt als één van de grote realisaties van SAMENPlus. Om de nood aan een nieuw kerkhof in Bassevelde in te vullen, opteerde de meerderheid aan het eind van de vorige legislatuur om in de Kaprijkestraat een nieuwe locatie hiervoor aan te snijden. Naar slechte gewoonte van SAMENPlus blijkt de realisatie in de werkelijkheid niet optimaal.


  Afgelopen week werd ik gecontacteerd door een verontwaardigde dorpsgenoot. Hij wenste het graf van z'n overleden echtgenote te bezoeken, maar moest onverrichter zake terug naar huis: het graf was onbereikbaar. De bodem was namelijk dusdanig zompig dat hij erin dreigde vast te zitten. Een andere dorpsgenoot vertelde mij dan weer dat bij de begrafenis van z'n vader hij geen afscheid kon nemen aan het columbarium omdat... de grond te zompig was. Ik nam ter plaatse een kijkje en kon enkel vaststellen dat de toestand inderdaad ronduit schandalig is: op een bepaalde plaats (het paadje naar het columbarium) zakte ik net niet tot aan m'n enkels weg in de grond. Een korte rondvraag leerde bovendien dat de Parkbegraafplaats hiervoor al berucht is bij begrafenisondernemers in de streek. Er zou een probleem zijn met de aarde die bij de aanleg is aangevoerd: deze zou onvoldoende water doorlaten en bij de minste regen veranderen in een moerasachtig veld.


  Deze toestand is dan ook een regelrechte schande. Dit noodzakelijke project kostte de belastingbetaler (ons allemaal) één miljoen euro. Hiervoor kregen wij geen "prachtige groene oase van rust" zoals de schepen van Openbare Werken bij opening beweerde. Integendeel! De Parkbegraafplaats van Bassevelde is niets meer dan een drassige akker waar een boer zijn koeien nog niet op zou laten grazen! Is het misschien de bedoeling dat men laarzen meebrengt bij een begrafenis of wanneer men een overleden familielid wil gedenken? De Parkbegraafplaats is net zoals de andere prestigeprojecten van SAMENPlus: veel show, maar de uitvoering is ronduit ondermaats. Het lijkt er sterk op dat het nieuwe kerkhof in Bassevelde enkel moest dienen als realisatie waarmee de meerderheid naar de kiezer wilde. De Parkbegraafplaats werd immers vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 ingehuld, zelfs al was ze niet volledig afgewerkt (de ramen in de ruimte om een laatste groet te brengen waren nog niet geplaatst). SAMENPlus misbruikt dus zelfs een kerkhof om zich te profileren, enige respect voor onze dierbare overledenen moeten we van hen niet verwachten.  12-03-2017, 10:04 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Parkbegraafplaats, kerkhog, Bassevelde, SAMENPlus, Vlaams Belang, drassig, akker
  09-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sluikstorten in onze gemeente
  Onze mooie poldergemeente is vaak toch iets minder mooi dan gedacht. Wanneer je met de fiets door de polders toert, zie je dikwijls lege flesjes, blikjes, geopende verpakkingen, ... in de graskant rondslingeren: sluikstorten is en blijft een oud zeer.

  Soms gaat het zelfs nog verder. Zo ontdekte bestuurslid Giovanni Van Loo dat de blikvanger (net om lege blikjes en plastic flesjes op te vangen) in de Molenstraat blijkbaar als stort gebruikt wordt. Iemand heeft er namelijk karton en zelfs een vuilniszak in gekieperd.

  Laat ons samen werk maken van een propere gemeente!
  09-03-2017, 13:36 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, sluikstort
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fietslabelen in onze gemeente
  In de meest recente editie van het gemeentelijk informatieblad "De Belleman" zien we dat er opnieuw de mogelijk is om fietsen te laten labelen door de politie. Dit is een zeer goed initiatief om bij diefstal makkelijk de eigen fiets terug te vinden.

  Naar slechte gewoonte blijkt de informatie in "De Belleman" weer eens onvolledig te zijn. Men vermeldt immers nergens de tijdstippen waarop het fietslabelen door gaat. Daarom som ik hier graag de data en tijdstippen op:

  21 maart (van 13u tot 18u) te Bassevelde aan de kiosk
  22 maart (van 13u tot 18u) te Boekhoute aan de kerk
  3 mei (van 13u tot 18u) te Oosteeklo op het plein voor de kerk
  9 mei (van 13u tot 18u) te Assenede aan de kerk
  24 mei (van 13u tot 18u) te Bassevelde aan de kiosk
  2 juni (van 13u tot 18u) te Boekhoute aan de kerk
  19 juni (van 13u tot 18u) te Oosteeklo op het plein voor de kerk
  21 juni (van 13u tot 18u) te Assenede aan de kerk

  09-03-2017, 12:48 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:fietslabelen, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo
  06-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Graaicultuur in onze gemeente?
  De schaamteloze graaicultuur van de vier traditionele machtspartijen (SP.A, OpenVLD, CD&V en N-VA) is volop in de actualiteit. Ook onze gemeente blijkt hier niet aan te ontsnappen.

  Vlaams Belang Assenede deed een kort onderzoek naar de mandaten van de meerderheid. Wij ontdekten dat bijna alle raadsleden van SAMENPlus er verschillende postjes op na houden. Zo is er iemand met vier betaalde mandaten, een ander met vijf en de absolute cumulkoning heeft niet minder dan 10(!) betaalde mandaten. Zoiets is volgens ons niet alleen ondoenbaar en zelfs onwerkbaar, maar ruikt vooral naar ordinaire postjespakkerij.

  De inwoners van Groot-Assenede, wij allemaal, zijn constant het slachtoffer van het kille, asociale beleid van SAMENPlus dat steeds bespaart op kap van de inwoners: de uitleenposten van onze bibliotheek werden opgedoekt, het dienstbetoon in de deelgemeentes werd koudweg afgeschaft, zelfs op personeel wordt bespaard. Het is duidelijk: SAMENPlus heeft ons gemeentehuis veranderd in een graaipaleis.

  Voor Vlaams Belang is de maat vol: politici moeten ten dienste staan van de bevolking en niet zichzelf bedienen op kap van de inwoners! Wij eisen volledige transparantie. Wij vragen dat ALLE raadsleden jaarlijks een lijst bekendmaken met al hun mandaten en de bijhorende bezoldiging.

  Het is tijd om komaf te maken met het kille, asociale beleid van SAMENPlus. Het is tijd voor het bestuur waar wij allemaal recht op hebben. Het is tijd om onze gemeente opnieuw in eigen handen te nemen. Het is tijd voor een nieuw beleid!

  06-03-2017, 16:40 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:graaicultuur, SAMENPlus, Assenede, VLaams Belang
  04-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.verkeers(on)veilige gemeente
  In het voorwoord in ons gemeentelijk informatieblad "De Belleman" heeft de burgemeester het over 'veilig verkeer'. Terecht merkt hij op dat er op vlak van verkeersveiligheid nog heel veel werk aan de winkel is in onze gemeente.

  Hij schrijft letterlijk dat de overheid verantwoordelijkheid draagt. Dit klopt, maar waarom laat veilige weginfrastructuur in onze gemeente dan zoveel te wensen over? Fietspaden, al dan niet gescheiden van de rijweg, zijn veeleer uitzondering dan regel op wegen waarvoor de gemeente bevoegd is. SAMENPlus heeft ervoor gekozen om de fietsers en andere zwakke weggebruikers te gebruiken als gratis snelheidsremmers. Dit leidt zonder twijfel tot (heel) gevaarlijke toestanden voor voetgangers en fietsers. Bovendien zijn de fietspaden die wel aanwezig zijn vaak zeer slecht onderhouden. Dit geldt eveneens voor de voetpaden in onze gemeente. Als zwakke weggebruiker riskeer je vaak lijf en leden. Niet allen omwille van het drukke verkeer, maar ook door het slecht onderhouden van de infrastructuur door het gemeentebestuur.

  Verder schrijft hij dat het verkeer drukker wordt omdat het inwonersaantal stijgt. SAMENPlus doet niets anders dan continu nieuwe verkavelingen aansnijden om toch maar het inwonersaantal van onze gemeente de hoogte in te jagen (vanaf een bepaald aantal inwoners verdienen de burgemeester en schepenen immers meer). Het is dus hun eigen keuze dat het drukker wordt in onze gemeente. De burgemeester moet dus niet klagen dat er meer verkeer is, hij is hiervoor met zijn beleid namelijk zelf verantwoordelijk.

  Daarnaast verwijst hij ook naar het openbaar vervoer, dat volgens hem niet altijd onze mobiliteitsbehoefte invult. Als lid van de OpenVLD maakt hij deel uit van een partij die in de Vlaams en de federale regering zit. In de Vlaamse regering is het dus ook zijn partij die het aanbod van openbaar vervoer op het platteland heeft afgebouwd. Als lid van de OpenVLD is hij dus deels mee verantwoordelijk voor het feit dat het openbaar vervoer in onze gemeente onze mobiliteitsbehoefte niet voldoende invult.

  Tot slot schrijft hij dat alle weggebruikers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Hier heeft hij volkomen gelijk: iedereen, ook de leden van de meerderheid, moet het verkeersreglement naleven. Het goede voorbeeld geven geldt voor IEDEREEN, zeker voor de politici!

  De woorden van de burgemeester klinken dus vrij hol aangezien hij sinds 2000 zelf verantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid in onze gemeente. Vandaag kunnen we alleen maar vaststellen dat dit geen prioriteit is voor SAMENPlus. Tijd voor een nieuw beleid!

  04-03-2017, 15:46 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:verkeersveiligheid, Assenede, Bassevelde, Oosteeklo, Boekhoute, Vlaams Belang, SAMENPlus,
  01-03-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nieuwe technische loods
  Gisteren konden we in het Nieuwsblad lezen dat het gemeentemagazijn (de loods van de technische dienst rechtover het gemeentehuis) afgebroken wordt. In de plaats komt een groen park en de nieuwe loods zal in de buurt van het containerpark komen.

  Dit lijkt op het eerste zicht een goed initiatief, maar de realiteit is eens te meer anders. In hetzelfde artikel staat namelijk dat het wel nog "vier tot vijf jaar kan duren voor de nieuwe loods er staat". Dit betekent dus dat de bouw niet meer start tijdens de huidige legislatuur. De afbraak van de bestaande loods staat echter wel al gepland en de arbeiders gaat men dan maar in containers stoppen.

  Dit voorstel is typisch voor het (wan)beleid van SAMENPlus: zaken aankondigen in de pers, ze half uitvoeren en dan niet meer omkijken. Wie er na de komende gemeenteraadsverkiezingen ook bestuurt, die zal moeten rekening houden met deze slecht doordachte beslissing van de huidige meerderheid. Je kan het immers niet maken dat het personeel in containers blijft zitten. Het financiële plaatje (dat door SAMENPlus al volledig om zeep is geholpen door de vele showprojecten) schuift men dus af op de volgende bestuursploeg.

  Waarom bovendien een loods bouwen aan het huidige containerpark? Dit is nu al (veel) te klein. Denken we maar aan de lange files wachtenden die er vanaf het beter weer wordt steevast staan. Het zou toch veel beter zijn om het bestaande containerpark uit te breiden en betere dienstverlening aan de burgers te bieden. Waar zullen bovendien de arbeiders parkeren? Ook die plaats is aan het huidige containerpark zeer beperkt.

  Een zoveelste beslissing van SAMENPlus die kant noch wal raakt: men haalt de pers met een prestigeproject, maar de burger krijgt de rekening gepresenteerd en het personeel wordt in een container opgesloten. Tijd voor een nieuw beleid!

  01-03-2017, 16:47 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:gemeentemagazijn, technische dienst, Assenede, containerpark, SAMENPlus, wanbestuur, slecht beleid
  18-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Terreurgevaar in Assenede?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  In onze gemeente duiken plots vreemde taferelen op. Zo staat er nu een slagboom aan de toegang van de parking aan de gebouwen van het Rode Kruis in Assenede, merkte bestuurslid Giovanni Van Loo op. Hij vraagt zich bijkomend af of er vanaf volgende week ook militairen zullen opduiken om deze slagboom te bewaken.

  Wat de functie en vooral de meerwaarde is van deze slagboom blijft een groot vraagteken. Waarom investeren in dergelijke maatregelen en niets doen aan de vele (vaak nutteloze) verkeersborden die schots en scheef staan. Waarom niet investeren in snelheidsremmende maatregelen zodat de straten in onze gemeenten niet langer op het circuit van Francorchamps lijken?

  Het (wan)beleid van SAMENPlus springt werkelijk alle kanten uit. Tijd voor een nieuw beleid!


  18-02-2017, 12:05 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, slagboom, Vlaams Belang, Giovanni Van Loo, Stijn Van Hamme, SAMENPlus
  12-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Overlast op en rond het Diederikplein
  Dat de situatie op en rond het Diederikplein in Assenede (veel) te wensen over laat, is intussen goed geweten. Ik berichtte hierover al verschillende keren op deze blog. Reeds in november 2015 (!) interpelleerde ik de burgemeester hierover tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad. Bestuurslid Giovanni Van Loo probeert sindsdien (dus al ruim 14 maanden!) om de gevaarlijke toestanden op te lossen in het belang van iedereen.

  Tot op vandaag blijft het gemeentebestuur (en dan vooral de burgemeester) de problemen minimaliseren of doen alsof er niets aan de hand is. Nochtans doet er zich dikwijls overlast voor op het Diederikplein en omliggende straten, die kan leiden tot gevaarlijke situaties.

  Recent was het opnieuw hetzelfde liedje: lawaai tot in de vroege uurtjes, baldadigheden met voorwerpen die heen en weer over het Diederikplein gegooid werden, lege bierglazen die op vensterbanken achter gelaten worden, lege bierflesje die op de voetpaden kapot gegooid worden, tot zelfs huizen die schade oplopen. Is dat het beeld dat we van onze gemeente willen geven?

  Waarop wacht het gemeentebestuur om eindelijk in actie te komen? Moet er misschien eerst een kindje zich verwonden aan glasscherven?

  Deze ganse situatie had al lang opgelost kunnen en moeten zijn, maar de passieve houding van de burgemeester laat alles op zijn beloop. Dankzij de vele inzet van bestuurslid Giovanni Van Loo lijkt een oplossing in de maak.
  Vlaams Belang vindt de houding van het gemeentebestuur onaanvaardbaar. Het is tijd voor een nieuw beleid! 


  12-02-2017, 09:31 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Diederikplein, overlast, glasscherven, nachtlawaai, Vlaams Belang, Giovanni Van Loo, gevaar
  02-02-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De vriendjespolitiek van SAMENPlus
  Vorig jaar besliste het gemeentebestuur plots om een eenmalige subsidie van 5000 euro toe te kennen aan de voetbalclubs in Assenede, Bassevelde en Boekhoute. ALLE andere (sport)verenigingen bleven volledig in de kou staan. Omdat dit een duidelijke schending is van het gelijkheidsbeginsel, legde ik klacht neer tegen deze beslissing bij de gouverneur.

  In zijn antwoord dat ik gisteren ontving, staat letterlijk dat "een dergelijke werkwijze voor het toekennen van subsidies niet aanvaardbaar is". Bovendien spreekt de gouverneur zelfs van een schending van de beginselen van behoorlijk bestuur: "Niettemin concludeer ik dat het via de budgetwijziging nominatief toekennen van een bedrag van €15.000 als eenmalige subsidie aan de voetbalclubs van de gemeente Assenede voor het onderhoud van de gebouwen en terreinen, in strijd is met het recht en meer concreet de beginselen van behoorlijk bestuur".

  Laat één ding heel duidelijk zijn: ik heb geen probleem met het toekennen van subsidies aan (sport)verenigingen. Het kan echter niet dat sommige clubs geld krijgen terwijl andere door SAMENPlus volledig in de kou worden gezet. Zoiets doet verdacht veel denken aan vriendjespolitiek. Dat wordt bijkomend bevestigd door de conclusie van de gouverneur. Ik pleit, samen met Vlaams Belang Assenede, resoluut voor een gelijke behandeling van alle (sport)verenigingen, zonder onderscheid! Dankzij deze klacht zal favoritisme zoals nu door de huidige meerderheid definitief tot het verleden behoren.

  02-02-2017, 12:25 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Boekhoute, SAMENPlus, Vlaams Belang, vriendjespolitiek, subsidies, favoritisme, sport, sportvereniging
  17-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Financiële waanzin
  Enkele dagen geleden konden we in de pers lezen dat het gemeentebestuur fors zal investeren in onze gemeente. Nu de gemeenteraadsverkiezingen stilaan in zicht komen, moet SAMENPlus natuurlijk plots met grote werkzaamheden beginnen. Waarmee moeten ze anders naar de kiezer?

  Tot mijn grote verbazing was er opnieuw sprake van het befaamde dorpshuis in Bassevelde. De prijs daarvan bedraagt intussen 900.000 euro (of zo'n slordige 36 miljoen oude Belgische franken). Dit bedrag is al ruim het dubbele van de oorspronkelijk voorziene kostprijs. Nog vooraleer de eerste steen van het dorpshuis is gelegd, kost het ons al ruim twee maal zoveel als voorzien. Ik houd mijn hart nu al vast om het uiteindelijke prijskaartje te zien: dat dorpshuis zal ons allemaal meer dan 1 miljoen euro kosten.

  Het is toch zeer vreemd dat de plaatselijke bibliotheek in Bassevelde moest sluiten omwille van besparingsmaatregelen. Onze gezellige bibliotheek waar onze (klein)kinderen naar hartenlust boekjes konden zoeken en waar de volwassenen een praatje konden slaan met een dorpsgenoot, werd koudweg en tegen de zin van de bevolking gesloten omdat het te duur was. Niets is echter minder waar: het gebouw kostte de gemeente niets aan huur, de boeken waren reeds in de loop der jaren aangekocht... Voor het bedrag dat het gedrocht van een dorpshuis ons uiteindelijk zal kosten, kon onze bibliotheek nog vele jaren open blijven.

  Cultuur en het sociale leven zijn voor SAMENPlus duidelijk niet belangrijk: met hun kille, asociale wanbeleid geven zij de voorkeur aan stenen dan aan mensen. Al deze wansmakelijke en vaak nutteloze prestigeprojecten waarmee de meerderheid graag in de pers staat te pronken, hebben onze gemeente bovendien aan de rand van de financiële afgrond gebracht.

  Het is hoogtijd voor nieuw, sociaal beleid!

  17-01-2017, 14:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Vlaams Belang, dorpshuis, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, schuldenput, asociaal, wanbeleid
  13-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenschapscentrum 'De Bijenkorf': energieverspilling en akoestische verspilling
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het gemeenschapscentrum ‘De bijenkorf’ werd in april 2010 in gebruik genomen en geldt als één van de grote verwezenlijkingen van de SAMENPlus-meerderheid. Er blijken echter verschillende mankementen te zijn die sinds de opening bestaan.

  “Tijdens de afgelopen Kerstvakantie zijn de oude pijnpunten van ons gemeenschapscentrum nog maar eens duidelijk geworden”, vertelt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang), “Verschillende dorpsgenoten maakten mij erop attent dat de temperatuur bij filmvertoningen of andere activiteiten in de grote zaal (de korf genaamd) heel vaak onaangenaam hoog is. Bovendien leidt de eerder povere akoestiek van deze zaal er ook toe dat een deel van het publiek slechts zeer moeilijk kan horen wat er op het podium gebeurt. Dankzij het speurwerk van bestuurslid Giovanni Van Loo (Vlaams Belang) ontdekten wij dat de temperatuur in de grote zaal niet kan geregeld worden: de verwarming staat gedurende uren aan of niet. Hierdoor zit het publiek dus ofwel in een onaangenaam koude zaal ofwel in een onaangenaam hete zaal.”

  “Dit is nog maar eens een weinig fraai voorbeeld van de door SAMENPlus gevoerde showpolitiek”, gaat Van Hamme verder, “Dure, protserige projecten worden met veel tamtam aangekondigd maar de uitwerking laat steevast veel te wensen over. Hoeveel energie wordt op deze manier verspild in ons gemeenschapscentrum? Hoeveel kost dit de bevolking? De belastingbetaler mag eerst opdraaien voor de kosten van de megalomane prestigeprojecten en nadien nogmaals voor de exuberante stookkosten. Het is ronduit onaanvaardbaar dat dit al bijna zeven jaar(!) aansleept zonder structurele oplossing en de factuur steeds wordt doorgeschoven naar de bevolking. Een degelijk en financieel verantwoord beleid is duidelijk geen prioriteit van het gemeentebestuur…”

  13-01-2017, 13:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, De Bijenkorf, gemeenschapscentrum, Vlaams Belang, SAMENPlus, energieverspilling, wanbeleid
  12-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeers(on)veilige schoolomgeving
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Nu de Kerstvakantie achter de rug is, is het weer drukker in de omgeving van de scholen van onze gemeente. Soms leidt dit echter tot gevaarlijke situaties voor fietsers, voetgangers en onze kinderen zelf. Dit is onder meer het geval in de Staakstraat en op het Diederikplein. In beide gevallen parkeren sommigen waar het eigenlijk niet mag (in dubbele file, op het voetpad of zelfs gewoon op de openbare weg) waardoor doorgaand verkeer (bijna) onmogelijk wordt.

  Een veilige schoolomgeving is een prioriteit voor de veiligheid van onze kinderen. Daarom biedt Vlaams Belang Assenede volgende suggesties:
  1 Voorkom ongewenste situaties bij de school en breng de kinderen al lopend of al fietsend.
  2 Hou de ingang van het schoolplein vrij, zodat kinderen die op de fiets naar school komen, vrij toegang hebben tot de ingang.

  Laten we samen werk maken van een veilige schoolomgeving zodat alle kinderen zorgeloos op school raken!


  12-01-2017, 12:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, verkeersveiligheid, school, kinderen
  11-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
  Afgelopen zondag vond voor het eerst een nieuwjaarsreceptie plaats georganiseerd door de gemeente. Eén van onze bestuursleden, Giovanni Van Loo, was aanwezig en zag dat de receptie heel geslaagd was. De opkomst was meer dan goed en het gemeentepersoneel verdient een dikke pluim voor hun inzet.

  Hopelijk worden in de toekomst ook de deelgemeentes betrokken bij de nieuwjaarsreceptie. Het is niet meer dan logisch dat ieder dorp van onze gemeente aan de beurt komt.

  11-01-2017, 12:59 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:nieuwjaarsreceptie, Assenede
  04-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.(G)een webcam voor de raadzaal
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Recent lanceerde ik het voorstel om de raadzaal van het gemeentehuis uit te rusten met een webcam. Door de installatie van een webcam kan iedereen immers de gemeenteraad volgen van thuis uit. Hierdoor verkleint de kloof tussen politiek en de burger. Bijkomend kunnen dan ook huwelijken live gevolgd worden door familieleden die door ziekte of omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. Kortom, een win-winsituatie die slechts een kleine investering vergt.

  De burgemeester wil dit voorstel onderzoeken, maar schuift het duidelijk op de lange baan. hij wil namelijk eerst nagaan of er voldoende interesse is om de gemeenteraad te volgen. Deze interesse kan alleen maar toenemen door live-uitzendingen via het internet. Men zou zich afvragen of de meerderheid bang is dat de bevolking zou zien dat sommige raadsleden misschien niet echt uitblinken in actieve deelname...
  Bijkomend zegt hij ook dat het live uitzenden van huwelijken niet altijd de wens is van het bruidspaar. Hier treed ik hem volkomen bij, maar misschien weet hij niet dat een webcam ook kan uitgeschakeld worden. Daarmee is ook dat probleem opgelost.

  Ik blijf mijn voorstel van nabij volgen en hoop u binnenkort te kunnen toewuiven vanuit het publiek tijdens een live uitzending van de gemeenteraad.

  04-01-2017, 12:19 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, webcam, raadzaal, gemeentehuis, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, Philippe De Coninck, gemeenteraad
  30-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De burgerkrant van openVLD
  Gisteren vond ik de meest recente editie van de "Lokale Burgerkrant" van OpenVLD in de brievenbus. Deze kan naar goede gewoonte weer rivaliseren met de "fabeltjeskrant": de halve waarheden waren blijkbaar weer in de aanbieding.

  Het begint al op de voorpagina, waar OpenVLD het budgetvoorstel voor 2017 uit de doeken doet. Aangezien het gaat om een voorstel is het dan ook zeer vreemd dat tal van zaken als vaststaande feiten aangekondigd worden. Blijkbaar is de gemeenteraad niets meer dan de persoonlijke stemmenbatterij van de burgemeester en zijn schepenen.
  Daarnaast beweert OpenVLD eveneens dat "de belastingdruk niet mag stijgen". Nochtans is deze al op een slinkse manier gestegen door toedoen van de huidige SAMENPlus meerderheid. De openbare dienstverlening waarvoor wij allemaal belastinggeld betalen, wordt steeds afgebouwd. De burgemeester en zijn schepenen maakten koudweg een eind aan het dienstbetoon in de deelgemeentes en zetten iedereen harteloos in de kou door onze gezellige bibliotheken te sluiten. We krijgen dus minder dienstverlening voor dezelfde prijs. Volgens dezelfde logica wordt benzine niet duurder, maar krijg je er gewoon minder voor hetzelfde bedrag. Schaamteloze, verdoken belastingverhogingen zijn dit, en niets anders!
  Verder beweert OpenVLD ook dat er in "de huidige legislatuur niet mag geleend worden". Dat zou er nog aan ontbreken: eerst een gigantische schuldenput veroorzaken door het geld aan showprojecten te spenderen en dan nog wat gaan bij lenen. Ook deze bewering is bovendien onjuist. tijdens de gemeenteraad van 15 december laatstleden deelde de OCMW-voorzitster namelijk mee dat het OCMW gaat lenen om een woning aan te kopen. De huidige meerderheid bestoeft zichzelf graag met de integratie van het OCMW in de gemeentelijke administratie; beide entiteiten vormen dus 1 geheel. Wanneer het OCMW geld leent, leent dus de huidige meerderheid geld. Of is OpenVLD misschien vergeten dat SAMENPlus ook een meerderheid heeft in de OCMW-raad?

  Op pagina twee toont OpenVLD zich trots over de windmolens langs de N49. U kent deze wel: de zonevreemd geplaatste windturbines die het prachtige uitzicht in onze poldergemeente compleet om zeep helpen. In de pers en tijdens verschillende gemeenteraden zat de huidige meerderheid nog te toeteren dat het niet kon dat de windmolens er stonden zonder dat de vergunning reeds was goedgekeurd. Ik heb toen van bij aanvang gezegd dat de commentaar van SAMENPlus wel zou gaan liggen van zodra ze met een minister op de foto konden bij de windmolens. Wat bij deze dus is bewezen.

  En dan is er uiteraard nog op pagina drie het uiterst fraaie tekstje genaamd "bodemloze misleiding". Deze titel is zeer goed gevonden: SAMENPlus blinkt namelijk uit in het misleiden van de bevolking. Schaamteloos gaat de huidige meerderheid graag lopen met de pluimen van een project of realisatie van een ander en schuift ze de schuld van eigen falen door naar een hogere overheid.
  Dan volgt in hetzelfde tekstje een opsomming met de realisaties van SAMENPlus waarop "de gemeente fier is". Opnieuw is enige nuancering op zijn plaats. Het is namelijk niet de gemeente die hier fier op is, maar SAMENPlus zelf. Hierbij valt het op dat onze gemeente na Eeklo de grootste schuldenput heeft van het Meetjesland. Misschien neemt SAMENPlus wel een voorbeeld aan de Eeklose burgemeester die uitblinkt in het aankondigen van grootse showprojecten waarmee hij toch maar de pers kan halen. Of is het een toeval dat de grote realisaties vlak voor de verkiezingen zullen afgewerkt worden?
  OpenVLD probeert de gigantische schuldenput goed te praten door alle gemeentes leningen aangaan. Ik heb nooit beweerd dat dit niet het geval is. Het springt echter wel in het oog dat onze gemeente sinds het aantreden van de huidige meerderheid in het jaar 2000 een enorm schuldenprobleem heeft. Veel groter dan bij gelijkaardige gemeentes het geval is. Die realiteit roept veel vragen op.
  Blijkbaar heerst er ook enige verwarring binnen SAMENPlus over het schuldenbedrag zelf. OpenVLD beweert zelf in haar lokale burgerkrant dat de schuldengraad daalt naar "het niveau van het Vlaamse gemiddelde" (p.1) en iets verder ligt de schuldengraad plots "onder het Vlaams gemiddelde" (p. 3). Het is het één of het ander: met twee pagina's verschil slaagt OpenVLD erin zichzelf tegen te spreken. Als dat niet volstaat is er nog een uitspraak van de schepen van financiën. Hij sprak letterlijk over een schuldenput van 20 miljoen euro tijdens de gemeenteraad van 15 december laatstleden. Deze schepen maakt deel uit van SAMENPlus en geeft nog een andere kijk dan OpenVLD. Blijkbaar heeft SAMENPlus zich ergens misrekent, maar dat wisten wij al uit de diepte van de bodemloze schuldenput...
  Als uitsmijter beweert OpenVLD dat de beste waarborg om verdere investeringen in ICT, voetpaden en fietspaden te realiseren het vertrouwen aan SAMENPlus geven is. Wereldvreemder kan een uitspraak niet zijn: om het even waar men komt in onze gemeente, liggen straten, voet- of fietspaden er slecht bij. Ook over ICT valt weinig goeds te zeggen: de website van de gemeente dateert nog uit de tijd dat het internet niet bestond. We mogen duidelijk enkel luisteren naar de woorden van OpenVLD, maar niet kijken naar hun daden...

  30-12-2016, 14:13 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, OpenVLD, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, wanbeheer, showpolitiek, schuldenpot
  Archief per week
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  liezelot
  www.bloggen.be/liezelo


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!