Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • SamenPlus verprutst 11 juli-viering
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  17-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Financiële waanzin
  Enkele dagen geleden konden we in de pers lezen dat het gemeentebestuur fors zal investeren in onze gemeente. Nu de gemeenteraadsverkiezingen stilaan in zicht komen, moet SAMENPlus natuurlijk plots met grote werkzaamheden beginnen. Waarmee moeten ze anders naar de kiezer?

  Tot mijn grote verbazing was er opnieuw sprake van het befaamde dorpshuis in Bassevelde. De prijs daarvan bedraagt intussen 900.000 euro (of zo'n slordige 36 miljoen oude Belgische franken). Dit bedrag is al ruim het dubbele van de oorspronkelijk voorziene kostprijs. Nog vooraleer de eerste steen van het dorpshuis is gelegd, kost het ons al ruim twee maal zoveel als voorzien. Ik houd mijn hart nu al vast om het uiteindelijke prijskaartje te zien: dat dorpshuis zal ons allemaal meer dan 1 miljoen euro kosten.

  Het is toch zeer vreemd dat de plaatselijke bibliotheek in Bassevelde moest sluiten omwille van besparingsmaatregelen. Onze gezellige bibliotheek waar onze (klein)kinderen naar hartenlust boekjes konden zoeken en waar de volwassenen een praatje konden slaan met een dorpsgenoot, werd koudweg en tegen de zin van de bevolking gesloten omdat het te duur was. Niets is echter minder waar: het gebouw kostte de gemeente niets aan huur, de boeken waren reeds in de loop der jaren aangekocht... Voor het bedrag dat het gedrocht van een dorpshuis ons uiteindelijk zal kosten, kon onze bibliotheek nog vele jaren open blijven.

  Cultuur en het sociale leven zijn voor SAMENPlus duidelijk niet belangrijk: met hun kille, asociale wanbeleid geven zij de voorkeur aan stenen dan aan mensen. Al deze wansmakelijke en vaak nutteloze prestigeprojecten waarmee de meerderheid graag in de pers staat te pronken, hebben onze gemeente bovendien aan de rand van de financiële afgrond gebracht.

  Het is hoogtijd voor nieuw, sociaal beleid!

  17-01-2017, 14:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Vlaams Belang, dorpshuis, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, schuldenput, asociaal, wanbeleid
  13-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeenschapscentrum 'De Bijenkorf': energieverspilling en akoestische verspilling
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het gemeenschapscentrum ‘De bijenkorf’ werd in april 2010 in gebruik genomen en geldt als één van de grote verwezenlijkingen van de SAMENPlus-meerderheid. Er blijken echter verschillende mankementen te zijn die sinds de opening bestaan.

  “Tijdens de afgelopen Kerstvakantie zijn de oude pijnpunten van ons gemeenschapscentrum nog maar eens duidelijk geworden”, vertelt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang), “Verschillende dorpsgenoten maakten mij erop attent dat de temperatuur bij filmvertoningen of andere activiteiten in de grote zaal (de korf genaamd) heel vaak onaangenaam hoog is. Bovendien leidt de eerder povere akoestiek van deze zaal er ook toe dat een deel van het publiek slechts zeer moeilijk kan horen wat er op het podium gebeurt. Dankzij het speurwerk van bestuurslid Giovanni Van Loo (Vlaams Belang) ontdekten wij dat de temperatuur in de grote zaal niet kan geregeld worden: de verwarming staat gedurende uren aan of niet. Hierdoor zit het publiek dus ofwel in een onaangenaam koude zaal ofwel in een onaangenaam hete zaal.”

  “Dit is nog maar eens een weinig fraai voorbeeld van de door SAMENPlus gevoerde showpolitiek”, gaat Van Hamme verder, “Dure, protserige projecten worden met veel tamtam aangekondigd maar de uitwerking laat steevast veel te wensen over. Hoeveel energie wordt op deze manier verspild in ons gemeenschapscentrum? Hoeveel kost dit de bevolking? De belastingbetaler mag eerst opdraaien voor de kosten van de megalomane prestigeprojecten en nadien nogmaals voor de exuberante stookkosten. Het is ronduit onaanvaardbaar dat dit al bijna zeven jaar(!) aansleept zonder structurele oplossing en de factuur steeds wordt doorgeschoven naar de bevolking. Een degelijk en financieel verantwoord beleid is duidelijk geen prioriteit van het gemeentebestuur…”

  13-01-2017, 13:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, De Bijenkorf, gemeenschapscentrum, Vlaams Belang, SAMENPlus, energieverspilling, wanbeleid
  12-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeers(on)veilige schoolomgeving
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Nu de Kerstvakantie achter de rug is, is het weer drukker in de omgeving van de scholen van onze gemeente. Soms leidt dit echter tot gevaarlijke situaties voor fietsers, voetgangers en onze kinderen zelf. Dit is onder meer het geval in de Staakstraat en op het Diederikplein. In beide gevallen parkeren sommigen waar het eigenlijk niet mag (in dubbele file, op het voetpad of zelfs gewoon op de openbare weg) waardoor doorgaand verkeer (bijna) onmogelijk wordt.

  Een veilige schoolomgeving is een prioriteit voor de veiligheid van onze kinderen. Daarom biedt Vlaams Belang Assenede volgende suggesties:
  1 Voorkom ongewenste situaties bij de school en breng de kinderen al lopend of al fietsend.
  2 Hou de ingang van het schoolplein vrij, zodat kinderen die op de fiets naar school komen, vrij toegang hebben tot de ingang.

  Laten we samen werk maken van een veilige schoolomgeving zodat alle kinderen zorgeloos op school raken!


  12-01-2017, 12:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, verkeersveiligheid, school, kinderen
  11-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
  Afgelopen zondag vond voor het eerst een nieuwjaarsreceptie plaats georganiseerd door de gemeente. Eén van onze bestuursleden, Giovanni Van Loo, was aanwezig en zag dat de receptie heel geslaagd was. De opkomst was meer dan goed en het gemeentepersoneel verdient een dikke pluim voor hun inzet.

  Hopelijk worden in de toekomst ook de deelgemeentes betrokken bij de nieuwjaarsreceptie. Het is niet meer dan logisch dat ieder dorp van onze gemeente aan de beurt komt.

  11-01-2017, 12:59 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:nieuwjaarsreceptie, Assenede
  04-01-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.(G)een webcam voor de raadzaal
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Recent lanceerde ik het voorstel om de raadzaal van het gemeentehuis uit te rusten met een webcam. Door de installatie van een webcam kan iedereen immers de gemeenteraad volgen van thuis uit. Hierdoor verkleint de kloof tussen politiek en de burger. Bijkomend kunnen dan ook huwelijken live gevolgd worden door familieleden die door ziekte of omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn. Kortom, een win-winsituatie die slechts een kleine investering vergt.

  De burgemeester wil dit voorstel onderzoeken, maar schuift het duidelijk op de lange baan. hij wil namelijk eerst nagaan of er voldoende interesse is om de gemeenteraad te volgen. Deze interesse kan alleen maar toenemen door live-uitzendingen via het internet. Men zou zich afvragen of de meerderheid bang is dat de bevolking zou zien dat sommige raadsleden misschien niet echt uitblinken in actieve deelname...
  Bijkomend zegt hij ook dat het live uitzenden van huwelijken niet altijd de wens is van het bruidspaar. Hier treed ik hem volkomen bij, maar misschien weet hij niet dat een webcam ook kan uitgeschakeld worden. Daarmee is ook dat probleem opgelost.

  Ik blijf mijn voorstel van nabij volgen en hoop u binnenkort te kunnen toewuiven vanuit het publiek tijdens een live uitzending van de gemeenteraad.

  04-01-2017, 12:19 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, webcam, raadzaal, gemeentehuis, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, Philippe De Coninck, gemeenteraad
  30-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De burgerkrant van openVLD
  Gisteren vond ik de meest recente editie van de "Lokale Burgerkrant" van OpenVLD in de brievenbus. Deze kan naar goede gewoonte weer rivaliseren met de "fabeltjeskrant": de halve waarheden waren blijkbaar weer in de aanbieding.

  Het begint al op de voorpagina, waar OpenVLD het budgetvoorstel voor 2017 uit de doeken doet. Aangezien het gaat om een voorstel is het dan ook zeer vreemd dat tal van zaken als vaststaande feiten aangekondigd worden. Blijkbaar is de gemeenteraad niets meer dan de persoonlijke stemmenbatterij van de burgemeester en zijn schepenen.
  Daarnaast beweert OpenVLD eveneens dat "de belastingdruk niet mag stijgen". Nochtans is deze al op een slinkse manier gestegen door toedoen van de huidige SAMENPlus meerderheid. De openbare dienstverlening waarvoor wij allemaal belastinggeld betalen, wordt steeds afgebouwd. De burgemeester en zijn schepenen maakten koudweg een eind aan het dienstbetoon in de deelgemeentes en zetten iedereen harteloos in de kou door onze gezellige bibliotheken te sluiten. We krijgen dus minder dienstverlening voor dezelfde prijs. Volgens dezelfde logica wordt benzine niet duurder, maar krijg je er gewoon minder voor hetzelfde bedrag. Schaamteloze, verdoken belastingverhogingen zijn dit, en niets anders!
  Verder beweert OpenVLD ook dat er in "de huidige legislatuur niet mag geleend worden". Dat zou er nog aan ontbreken: eerst een gigantische schuldenput veroorzaken door het geld aan showprojecten te spenderen en dan nog wat gaan bij lenen. Ook deze bewering is bovendien onjuist. tijdens de gemeenteraad van 15 december laatstleden deelde de OCMW-voorzitster namelijk mee dat het OCMW gaat lenen om een woning aan te kopen. De huidige meerderheid bestoeft zichzelf graag met de integratie van het OCMW in de gemeentelijke administratie; beide entiteiten vormen dus 1 geheel. Wanneer het OCMW geld leent, leent dus de huidige meerderheid geld. Of is OpenVLD misschien vergeten dat SAMENPlus ook een meerderheid heeft in de OCMW-raad?

  Op pagina twee toont OpenVLD zich trots over de windmolens langs de N49. U kent deze wel: de zonevreemd geplaatste windturbines die het prachtige uitzicht in onze poldergemeente compleet om zeep helpen. In de pers en tijdens verschillende gemeenteraden zat de huidige meerderheid nog te toeteren dat het niet kon dat de windmolens er stonden zonder dat de vergunning reeds was goedgekeurd. Ik heb toen van bij aanvang gezegd dat de commentaar van SAMENPlus wel zou gaan liggen van zodra ze met een minister op de foto konden bij de windmolens. Wat bij deze dus is bewezen.

  En dan is er uiteraard nog op pagina drie het uiterst fraaie tekstje genaamd "bodemloze misleiding". Deze titel is zeer goed gevonden: SAMENPlus blinkt namelijk uit in het misleiden van de bevolking. Schaamteloos gaat de huidige meerderheid graag lopen met de pluimen van een project of realisatie van een ander en schuift ze de schuld van eigen falen door naar een hogere overheid.
  Dan volgt in hetzelfde tekstje een opsomming met de realisaties van SAMENPlus waarop "de gemeente fier is". Opnieuw is enige nuancering op zijn plaats. Het is namelijk niet de gemeente die hier fier op is, maar SAMENPlus zelf. Hierbij valt het op dat onze gemeente na Eeklo de grootste schuldenput heeft van het Meetjesland. Misschien neemt SAMENPlus wel een voorbeeld aan de Eeklose burgemeester die uitblinkt in het aankondigen van grootse showprojecten waarmee hij toch maar de pers kan halen. Of is het een toeval dat de grote realisaties vlak voor de verkiezingen zullen afgewerkt worden?
  OpenVLD probeert de gigantische schuldenput goed te praten door alle gemeentes leningen aangaan. Ik heb nooit beweerd dat dit niet het geval is. Het springt echter wel in het oog dat onze gemeente sinds het aantreden van de huidige meerderheid in het jaar 2000 een enorm schuldenprobleem heeft. Veel groter dan bij gelijkaardige gemeentes het geval is. Die realiteit roept veel vragen op.
  Blijkbaar heerst er ook enige verwarring binnen SAMENPlus over het schuldenbedrag zelf. OpenVLD beweert zelf in haar lokale burgerkrant dat de schuldengraad daalt naar "het niveau van het Vlaamse gemiddelde" (p.1) en iets verder ligt de schuldengraad plots "onder het Vlaams gemiddelde" (p. 3). Het is het één of het ander: met twee pagina's verschil slaagt OpenVLD erin zichzelf tegen te spreken. Als dat niet volstaat is er nog een uitspraak van de schepen van financiën. Hij sprak letterlijk over een schuldenput van 20 miljoen euro tijdens de gemeenteraad van 15 december laatstleden. Deze schepen maakt deel uit van SAMENPlus en geeft nog een andere kijk dan OpenVLD. Blijkbaar heeft SAMENPlus zich ergens misrekent, maar dat wisten wij al uit de diepte van de bodemloze schuldenput...
  Als uitsmijter beweert OpenVLD dat de beste waarborg om verdere investeringen in ICT, voetpaden en fietspaden te realiseren het vertrouwen aan SAMENPlus geven is. Wereldvreemder kan een uitspraak niet zijn: om het even waar men komt in onze gemeente, liggen straten, voet- of fietspaden er slecht bij. Ook over ICT valt weinig goeds te zeggen: de website van de gemeente dateert nog uit de tijd dat het internet niet bestond. We mogen duidelijk enkel luisteren naar de woorden van OpenVLD, maar niet kijken naar hun daden...

  30-12-2016, 14:13 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, OpenVLD, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, wanbeheer, showpolitiek, schuldenpot
  24-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De postjescarrousel van SAMENPlus
  Tijdens de laatste gemeenteraad van dit jaar hield SAMENPlus haar slechte traditie van mandatenstoeltjesdans weer eens in ere. Dit zowel in het schepencollege als in de OCMW-raad. Vanaf 1 januari 2017 verandert de schepenpost van cultuur en onderwijs nog maar eens van persoon. Dit keer komt dit mandaat in handen van de socialisten.

  Het is dus reeds de derde keer (!) dat er een andere schepen van cultuur en onderwijs komt tijdens deze legislatuur (op vier jaar tijd)! Dit verklaart waarschijnlijk waarom dit beleidsdomein zo stiefmoederlijk behandeld wordt. Hoe kan er in hemelsnaam een deftig, inhoudelijk sterk beleid worden gevoerd wanneer SAMENPlus constant van schepen wisselt? Tegen dat de persoon in kwestie is ingewerkt kan hij of zij weer vertrekken en moet de nieuwkomer zich opnieuw inwerken.

  Bovendien vraag ik mij of SAMENPlus vol zit met specialisten op vlak van cultuur en onderwijs. Denken zij in de eerste plaats aan de inwoners door de meest bekwame persoon uit te kiezen? Als dit het geval mocht zijn, waarom moet er dan zo dikwijls gewisseld worden? Als we naar de realisaties op dit domein kijken, zien we al vlug dat de bevoegde schepenen tot nog toe niet echt uitblonken in bekwaamheid: de bibliotheken in de deelgemeentes werden gesloten, subsidies voor (culturele) verenigingen sterk teruggeschroefd...

  Het is duidelijk dat deze constante stoeltjesdans niets anders dan een ordinaire koehandel in mandaten typisch voor SAMENPlus. Voor de huidige meerderheid telt enkel de macht en niet de inhoud. Het (wan)beleid dat sinds 2000 onze gemeente mismeestert draait enkel om show en gebakken lucht!

  Misschien dat SAMENPlus in de toekomst muziek kan afspelen tijdens de gemeenteraad? Wanneer de muziek dan stopt, krijgt de persoon die op de desbetreffende stoel zit het schepenambt.

  24-12-2016, 13:08 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, SAMENPlus, mandaten, postjespakkerij, koehandel
  19-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kinderopvang in de kerk van Boekhoute
  Onze gemeente is steeds vaker in de ban van wilde verhalen over grote projecten die worden aangekondigd door SAMENPlus. Recent was er weer zo'n staaltje van aankondigingspolitiek in de pers door de burgemeester: er zou een kinderopvang komen in de kerk van Boekhoute.

  Intussen vormt deze aankondiging (vooral dan het feit dat onze kinderen in een kooi zouden worden gestopt) het onderwerp van vele gesprekken in ons dorp en is hierover al serieus wat inkt gevloeid in de pers. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het de lokale N-VA was die deze aankondiging onder vuur nam. Volkomen terecht, trouwens. Ook tijdens de gemeenteraad van 15 december laatst leden uitte de fractieleidster van de N-VA gegronde bezwaren tegen dit megalomaan project.

  Uit informatie van VENECO die ik via een provincieraadslid van het Vlaams Belang in handen kreeg, blijkt nu duidelijk dat dit ganse project nog niet zeker is. Momenteel loopt er enkel een haalbaarheidsstudie om na te gaan of de kerk in Boekhoute wel kan dienen om er een kinderopvang in onder te brengen. Het valt dus nog af te wachten of de kinderopvang er effectief komt.

  Recent nog schreef de burgemeester in "De Belleman" dat populisten de hemel op aarde beloven en wilde projecten aankondigen. Blijkbaar schreef hij dat voorwoord met zichzelf en zijn bestuursploeg in gedachten! Hoe omschrijft men anders een project met een prijskaartje van meer dan 1 miljoen euro?

  De realiteit is eens te meer dat de burgemeester proefballonnen oplaat over protserige showprojecten (waarmee hij onze gemeente al aan de rand van de financiële afgrond heeft gebracht) en dat in de pers verkondigt als uit te voeren beleid. Zijn aankondigingspolitiek werd nog maar eens doorprikt en hij gaat met de billen bloot. Zou hij misschien in de leer zijn geweest bij de burgemeester van Eeklo, die ook uitblinkt in aankondigingen van zotte projecten?

  19-12-2016, 16:43 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Boekhoute, kinderopvang, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme
  16-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het tablet-verhaal
  Gisteren werd tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar nog eens gesproken over de tablets die de meerderheid met het belastinggeld aan alle raadsleden (gemeenteraad en OCMW-raad) wil geven.

  Het Vlaams Belang protesteerde al tegen deze bizarre beslissing en kreeg hierbij alleen positieve opmerkingen van de dorpsgenoten. Onder druk van onze actie kon de burgemeester niet anders dan zijn beslissing toch aan te passen.

  Plots mogen de raadsleden zelf beslissen of zij een tablet wensen en kunnen zij deze na afloop van de legislatuur tegen restwaarde overnemen van de gemeente. Twee punten die ik reeds voorstelde in mijn persbericht hieromtrent en die de burgemeester aanvankelijk wegwuifde.

  Bovendien vertelde de burgemeester dat de aankoop van de tablets "geen kostenbesparing op zich is". Zijn verdediging dat deze cadeau een besparing inhoudt, veegt hij dus zelf van tafel...

  Ik ben tevreden dat de SAMENPlus-meerderheid toch enig voortschrijdend inzicht bezit en mijn suggesties overneemt. Ik vind het echter hallucinant dat in plaats van tablet geopteerd werd voor Ipad's, de duurste tablets op de markt. In de ALDI staan er deze week toevallig tablets op de folder tegen een scherpe prijs: dat het gemeentebestuur daarin investeert.  Het Vlaams Belang zal blijven toezien op de dorpspolitiek en blijven opkomen voor alle dorpsgenoten.

  16-12-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Assenede, BAssevelde, Boekhoute, Oosteeklo, tablet, Ipad, SAMENPlus, Philippe De Coninck, belastingbetaler, cadeau
  07-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gemeentelijk informatieblad "De Belleman"
  Enkele dage geleden ontving ik ons lokaal informatieblad "De Belleman". Het voorwoord van de burgemeester raakt werkelijk kant noch wal.

  Hij begint met een persoonlijke reflectie over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de burgemeester "draagt de winnaar zijn voorkeur niet weg, maar moeten we de beslissing respecteren". Eer zeer lachwekkende uitspraak uit de mond van iemand die zelf de stem van de kiezer niet respecteert. De burgemeester is immers van mening dat het cordon sanitaire waarmee alle mensen die voor Vlaams Belang stemmen buiten spel worden gezet, een democratische zaak is. Volgens hem moet dus enkel de beslissing van de kiezer gerespecteerd worden wanneer het hem past.

  Een zin verder gaat hij nog een stapje verder in zijn kritiek op Donald Trump. De burgemeester schrijft daar dat "de gelijkheid tussen man en vrouw en het respect voor elk individu fundamentele waarden zijn in onze Europese cultuur". Blijkbaar heeft hij niet goed opgelet tijdens de les aardrijkskunde, anders zou hij weten dat de Verenigde Staten niet in Europa liggen. Daarnaast is zijn belerende toon aan het adres van de toekomstige Amerikaanse president volkomen misplaatst: voelt de burgemeester zich zodanig superieur aan een democratisch verkozen president dat hij hem de les wil lezen? Enige bescheidenheid zou hem sieren. Bovendien grijpt hij terug naar waarden die tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne NOOIT ter discussie stonden. Als hij het dan toch wil hebben over de gelijkheid tussen man en vrouw, laat hem dat dan eens uitleggen aan de migranten die de regeringen waartoe ook zijn partij behoort, ons land binnen laten stromen.

  Daarna bestempelt hij het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen als "een schok". Voor iemand die in een ivoren toren leeft en weinig voeling heeft met de realiteit moet die uitslag inderdaad een schok zijn. Mocht de burgemeester echter meer voeling hebben met de man en de vrouw in de straat, dan had hij het ongenoegen dat bij de bevolking leeft over de wereldvreemde politieke elite aan den lijve kunnen ondervinden. Een ongenoegen dat trouwens ook leeft in onze gemeente.

  Vervolgens schrijft de burgemeester: "Uitspraken en stellingen tijdens verkiezingen kunnen en mogen niet genegeerd worden. De geloofwaardigheid van politici staat of valt ermee. Populistische partijen beloven eerst de hemel op aarde". Laat ons dan eens kijken naar enkele van zijn uitspraken en beloftes.
  Tijdens de verkiezingscampagne van 2012 beloofde de burgemeester dat de dienstverlening in de deelgemeentes behouden zou blijven want dat daarin de kracht schuilt van onze gemeente. Van zodra hij herkozen was, doekte hij alle bibliotheken en dienstbetoon in de deelgemeentes in een handomdraai op. 
  Tijdens diezelfde kiescampagne wilde hij ook plots een gevangenis laten bouwen in onze gemeente. Nadien werd hierover niets meer gehoord.
  Iets later, maar nog steeds tijdens die kiescampagne, wilde hij dan een jachthaven laten aanleggen in Boekhoute. Tot op vandaag blijft ook dat gekke project dode letter. Gelukkig maar, want voor dergelijke showpolitiek heeft onze gemeente het budget niet.

  Wanneer we dus naar de realiteit kijken, blijft van de geloofwaardigheid van de burgemeester NIETS over. Wie is er dan eigenlijk populistisch?

  Aansluitend heeft hij het over de gemeentelijke begroting. De burgemeester vindt dat "je maar kan uitgeven wat je ontvangen hebt". Dan mag hij eens uitleggen hoe de schuldenput van ruim 20 miljoen euro onder zijn bewind is ontstaan. Als hij inderdaad maar uitgeeft wat hij ontvangt, kan zo'n bodemloze schuldenput toch niet ontstaan? Misschien werd hij op een ochtend wakker en was die schuldenput er ineens?

  Tot slot benadrukt hij nog enkele op til zijnde verwezenlijkingen. Hij verwijst onder meer naar het "klassiek herstel van wegen en fietspaden". Het wordt stilaan tijd dat de burgemeester eens uit zijn ivoren toren komt en eens de baan opgaat in onze gemeente. Iedereen weet in wat voor een schandalig slechte toestand sommige wegen, voetpaden en fietspaden zich bevinden. Je breekt er vlugger een been dan dat je op jouw bestemming raakt. Over welk onderhoud heeft de burgemeester het eigenlijk?

  Zijn voorwoord in De Belleman is dus niets meer dan het door hem gevoerde beleid: veel lucht en loze beloftes, maar in realiteit stelt het niet veel voor! 

  07-12-2016, 09:13 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, SamenPlus, Philippe De Coninck, Donald Trump, verkiezingen, wanbeleid
  29-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale SP.A-krant
  Deze week kreeg ik het afdelingsblad van de SP.A in de brievenbus.

  Het eerste dat mij dadelijk opviel was het gebrek aan lokaal nieuws. Meer dan de helft van het infoblad gaat over nationaal of provinciaal nieuws dat niets met onze gemeente te maken heeft. Blijkbaar hebben de lokale vertegenwoordigers van SP.A zo weinig realisaties dat ze met niets kunnen uitpakken...

  Op pagina twee vond ik dan toch een artikel over de kinderopvang, geschreven door de OCMW-voorzitster. Zij schrijft letterlijk dat er "160 plaatsen te kort zijn" in onze gemeente. Als oplossing denkt ze vanaf volgend jaar 18 kinderen te kunnen opvangen! Dat zal nog eens het verschil maken, minder dan tien procent van het tekort zal misschien weggewerkt worden. Het is namelijk niet eens zeker dat die plaatsen er ook echt zullen zijn, zij denkt dat namelijk.

  Het is zeer erg om zoiets te moeten lezen. Het gemeentebestuur (waarvan SP.A deel uitmaakt) probeert steeds meer jonge gezinnen aan te trekken, maar voorziet duidelijk geen plaats voor de kinderen. Zelfs in de scholen is er al een capaciteitsprobleem en worden kinderen in containers gestopt. Al zijn die volgens de OCMW-voorzitster "zeer comfortabel". Het is maar wat je comfortabel noemt natuurlijk: vanaf het voorjaar is het er snikheet en tijdens de winter ijskoud. Zeer comfortabel...

  Op pagina zeven lezen we dan een artikel van raadslid Bobelijn over de verkeersonveiligheid in onze gemeente. Blijkbaar heeft ze het lokale Vlaams Belang-blad van vorig jaar eindelijk gelezen. Want daarin maakte ik reeds melding van de schandalige toestand van voet- en fietspaden. Ook op deze blog berichtte ik al meermaals over de overdreven snelheid (die volgens de burgemeester "geen echt probleem is") in onze gemeente. Zelfs in het lokaal infoblad van vorige week schreef Vlaams Belang nog een uitgebreid artikel over deze problematiek. De woorden van raadslid Bobelijn zijn dan volkomen inhoudsloos. Zeker wanneer we bedenken dat zij zelf tijdens deze legislatuur (ze zetelt intussen bijna VIER jaar in de gemeenteraad) nog geen enkel initiatief heeft genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Integendeel zelfs, op die vier jaar heeft ze misschien al drie keer iets gezegd.

  29-11-2016, 16:22 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:SP.A, VLaams Belang, OCMW, onderwijs, verkeersveiligheid, snelheid, overdreven snelheid, Stijn Van Hamme, Assenede, Bassevelde, Oosteeklo, Boekhoute, Groot-Assenede
  24-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het lokale Vlaams Belang blad
  Deze week vindt iedereen het afdelingsblad van Vlaams Belang Groot-Assenede in de bus, met het nieuws waarvan het gemeentebestuur niet wil dat u het kent.

   Je kan hier ook de digitale versie raadplegen.

  Bijlagen:
  lokaalblad2016.pdf (2.6 MB)   

  24-11-2016, 10:01 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeersremmers in de Hendekenstraat
  Al geruime tijd is er in de Hendekenstraat een proefopstelling met verkeersremmers. Deze wit-rode bakken hebben de intentie om de vaak overdreven snelheid omlaag te halen.

  Zoals vaak met het beleid van SAMENPlus is dit goed op papier, maar in de realiteit slecht uitgevoerd. De wit-rode bakken zijn leeg en vliegen hierdoor alle kanten uit wanneer een voertuig ermee in aanraking komt. Hierdoor mist deze maatregel ieder resultaat. Je moet maar e ven ter plaatse gaan kijken om te zien dat de bakken in kwestie inderdaad vaak omver worden gereden.

  Ik juich de investering in snelheidsremmende maatregelen zeker toe, maar dan moeten deze ook effect hebben. Waarom laat het gemeentebestuur de bakken in de Hendekenstraat niet opvullen met water of zand? Op deze manier schuiven ze niet meer opzij en moeten hardleerse chauffeurs hun snelheid ook echt matigen. Een verkeersveilige gemeente, daar gaan we voor!
  24-11-2016, 09:59 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Hendekenstraat, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, verkeersveiligheid ,snelheidsremmers, gevaar
  01-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale N-VA-krant
  Gisteren vond ik het lokaal blad van N-VA-Assenede in de bus. Naast enkele relevante opmerkingen, las ik toch vooral zaken die de wenkbrauwen serieus doen fronsen.

  Het begint al op het voorblad, waar de N-VA de erfpachtovereenkomst hekelt die de meerderheid afsluit met Harmonie sint Cecilia uit Bassevelde. In het artikel beweert N-VA dat het gemeentehuis in Bassevelde op de lijst staat met onroerend erfgoed. Dit is helemaal niet correct. Toen de fractieleidster van N-VA dit beweerde tijdens de gemeenteraad, werd zij er attent op gemaakt dat enkele de gevel geklasseerd is en niet de rest van het gebouw. Misschien had zij te veel last van de ventilator die ze toen had meegebracht om zichzelf koelte toe te wuiven en had ze daardoor het antwoord van de schepen niet gehoord?
  Daarnaast lees ik in hetzelfde artikel de vraag wat er gebeurt als de vereniging zou ophouden te bestaan. Ook deze vraag werd tijdens dezelfde gemeenteraad beantwoord door de meerderheid: indien de vereniging zou ophouden te bestaan, komt het gebouw terug in handen van de gemeente.
  Verder beweert N-VA dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden. Als dit het geval is, waarom dient men dan geen klacht in bij de gouverneur tegen deze beslissing? Toen N-VA zelf meebestuurde met SAMENPlus en zelfs een schepen leverde, heb ik niets gehoord toen zij de dienstverlening in Boekhoute afschaften. Was toen het gelijkheidsbeginsel niet geschonden?
  Bovendien beweert N-VA in hetzelfde artikel dat dit zonder enig debat in de gemeenteraad is doorgedrukt. Opnieuw moet ik opmerken dat men de bal mis slaat: het debat rond deze kwestie heeft ruim 20 minuten geduurd. Even verder schrijft men letterlijk dat  de "tegenargumenten en een alternatief uitgewerkt voorstel werden van tafel geveegd". Als dit effectief waar is, dan is er wel een debat geweest. hoe had de N-VA anders de tegenargumenten kunnen formuleren?
  Tot slot besluit de N-VA met een uitspraak omtrent goed bestuur. Zeer holle woorden wanneer je kijkt naar hun parcours in de Vlaamse en federale regering en nog meer wanneer je de lokale situatie erbij neemt. N-VA heeft tijdens de vorige legislatuur met Guido Van De Veire een schepen geleverd en dus meebestuurd. SAMENPlus zet hetzelfde, inhoudsloze (wan)beleid gewoon verder. N-VA ligt in Assenede dus mee aan de basis van dit slecht bestuur. De hand misschien eerst in eigen boezem steken?

  01-11-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, N-VA, Stijn Van HAmme, huur, wanbeleid
  19-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onrust rond verdwijnen speelplein Bassevelde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Enige tijd geleden berichtte ik hier al over de verkoop van een perceel bouwgrond grenzend aan het speelplein in de Rozemarijstraat te Bassevelde. Een zoveelste bewijs dat onze kinderen het slachtoffer zijn van het gemeentebestuur.

  Vandaag staat het bericht ook in de Taptoe. De reactie van burgemeester De Coninck laat weer veel te wensen over en spreekt zichzelf compleet tegen. De burgemeester beweert dat het perceel maar een klein deel is van het speelplein en dat door de verkoop ervan het speelplein zeker niet verkleint. Als je ergens een deel van verkoopt, verdwijnt dat stuk toch?
  Hij vermeldt eveneens dat er inspanningen zijn in Bassevelde, Assenede en ook in Boekhoute. En Oosteeklo? Dat is naar slechte gewoonte nog maar eens het vergeten dorp.
  Tot slot zegt de burgemeester nog dat hij niet onder de indruk is van mijn argumenten. Dat is volledig wederzijds: ik ben namelijk ook niet onder de indruk van zijn wanbeleid!

  19-10-2016, 10:18 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Philippe De coninck, SamenPlus, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, speelplein, jeugd, bouwgrond, verkoop, asociaal, wanbeleid
  16-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeer geslaagd eetfestijn
  Gisterenavond (15 oktober) organiseerde de afdeling voor het eerst in lange tijd een eetfestijn. We sloegen hiervoor de handen in elkaar met onze collega's uit Zelzate.

  De verschillende bestuursleden staken reeds tijdens de namiddag de handen uit de mouwen om de zaal aan te kleden, de tafels in orde te brengen en de laatste details af te werken. Voor het eetfestijn zelf kregen we dan nog hulp van enkele vrijwilligers uit andere afdelingen.

  Vanaf half zeven arriveerden de eerste gasten, die met een door de afdelingen aangeboden aperitief gezellig konden bijpraten. Al vlug werd er over koetjes en kalfjes gesproken en herinneringen opgehaald en vooruitgeblikt naar de toekomst. Naast de trouwe militanten mochten we ook enkele prominenten uit de regio Gent-Eeklo verwelkomen: regiovoorzitter Olaf Evrard, penningmeester Christian Bauwens, fractieleider in de Gentse gemeenteraad Johan Deckmyn en Gents gemeenteraadslid Wis Versyp.

  Na een verwelkoming door Zelzaats afdelingsvoorzitter Guy D'Haeseleer die terecht de vreemdelingenproblematiek in de kanaalgemeente op de korrel nam, mocht ik zelf een woordje richten tot de aanwezigen. Ik kaartte het door SamenPlus gevoerde wanbeleid aan dat liever investeert in asielzoekers dan in goede voorzieningen voor de eigen inwoners. Aansluitend nam gastspreker en partijvoorzitter Tom Van Grieken het woord. In een krachtige en duidelijke boodschap omschreef hij onze afdeling als een voorbeeld en riep op om te blijven vechten voor de toekomst.

  Aansluitend konden we met z'n allen genieten van heerlijke warme beenhesp met een ruim assortiment aan groenten en sauzen, geleverd door slagerij Bekaert uit Assenede. Het eten viel bij iedereen in de smaak en velen kwamen dan ook om een tweede (of soms zelfs derde) portie.

  De tombola rondde een succesvolle en bovenal gezellige avond af.

  Ik blik met veel voldoening terug op het eetfestijn dat met ruim 50 aanwezigen de verwachtingen ruimschoots overtrof: onze partij staat opnieuw op de politieke kaart in Assenede en we zullen ons blijven inzetten voor ieder van ons! Tot slot bedank ik ook iedereen die bijdroeg tot het succes van onze avond! Tot volgend jaar!

  16-10-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Assenede, Zelzate, Guy D'Haeseleer, Tom Van Grieken, eetfestijn, beenhesp, tombola, Olaf Evrard, Johan Deckmyn
  08-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen nogmaals slachtoffer van beleid SamenPlus

  Het gemeentebestuur van Assenede plant de verkoop van een perceel bouwgrond gelegen in de Rozemarijnstraat te Bassevelde.

  Het perceel in kwestie ligt al vele jaren braak en is begroeid met bomen en struiken. Bovendien sluit dit perceel aan bij het speelplein van Bassevelde en  komen de kinderen er ravotten. Dat heb ik zelf en uit gesprekken met verschillende buurtbewoners kunnen vaststellen. Ik heb er trouwens als kind zelf nog gespeeld.

  Het is duidelijk dat voor SamenPlus de kinderen niet van tel zijn:  de toestellen op de speelpleinen worden verwaarloosd, de bibliotheek is hen afgepakt, er is asbest aanwezig in de gebouwen van de opvang… en nu wordt nog een deel van hun speelruimte koudweg afgenomen. Bijkomend zal ook het stuk natuur in ons dorp nog maar eens verminderen. Heel vreemd aangezien de schepen van Jeugd zelf verkondigde dat de gemeente meer natuurlijke speelpleinen wil creëren. Ook voor de partij GROEN, onderdeel van de SamenPlus-meerderheid, is de macht duidelijk belangrijker dan de natuur en onze kinderen. De timing van deze verkoop doet eveneens de wenkbrauwen fronsen. Waarom moet een terrein dat al vele jaren dienst doet als natuurlijke speelruimte plots wijken voor beton en stenen? Is het toeval dat de prijs die de meerderheid op het perceel kleeft overeenkomt met de meerkost van het dorpshuis?

  Ik vraag, en verschillende dorspbewoners met mij, dat SamenPlus grondig nadenkt over hun beleidskeuzes. Zijn stenen misschien belangrijker dan onze kinderen? Ik roep hen uitdrukkelijk op om de natuurlijke speelruimte die er is te vrijwaren en de kinderen hun speelpleintje niet af te nemen!

  08-10-2016, 12:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Assenede, Bassevelde, SamenPlus, kinderen, jeugdbeleid, wanbeleid, speelterrein
  13-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.(on)Veiligheid in de Sasdijkstraat en Staakstraat (Assenede)
  Vandaag lees je in Het Nieuwsblad dat de gemeente de gevaarlijke toestanden in de Sasdijk- en Staakstraat in Assenede wil aanpakken. Het gemeentebestuur plant een aantal asverschuivingen en/of andere snelheidsremmende maatregelen.

  Een goed initiatief dat er echter niet komt door CD&V zoals het artikel beweert. Reeds in april 2016 werd ik op de hoogte gesteld van de gevaarlijke toestanden in deze straten. Ik nam op dat moment al contact op met de politiediensten (waarvan het antwoord nog steeds op zich laat wachten) met de vraag om snelheidsmetingen te houden in de Sasdijkstraat en met een reeks suggesties om gevaarlijke toestanden aan te pakken. Nu stel ik vast dat het gemeentebestuur enkele van mijn suggesties heeft weerhouden en zal uitvoeren. Het is dus dankzij mij en het Vlaams Belang dat de verkeersveiligheid in beide straten zal verbeteren.

  Een veilig dorp voor iedereen, daar ga ik resoluut voor!

  13-09-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Staakstraat, Sasdijkstraat, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, verkeersveiligheid
  03-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruising Schare/Spoorstraat
  Al jaren is de kruising tussen het Schare en de Spoorstraat in Boekhoute een gevaarlijk punt. Het verkeer dat vanuit de Spoorstraat het Schare wil opdraaien, hetzij richting Landsdijk hetzij richting Meuleken, ziet onmogelijk het tegemoet komende verkeer komen. Met de wagen moet je bijna halverwege het Schare gaan staan om toch maar iets te zien. Dit met alle veiligheidsrisico's van dien.

  Om deze gevaarlijke toestand aan te pakken interpelleerde ik het schepencollege hierover tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad in augustus. De schepen van openbare Werken weigerde in te gaan op mijn vraag om verkeersspiegels te plaatsen. Deze relatief goedkope oplossing werd van de hand gewezen. Het gemeentebestuur opteert voor een grotere aanpak van de situatie door een asverschuiving op het Schare zelf. Hierdoor verdwijnt niet alleen het veiligheidsrisico maar daalt eveneens de snelheid.

  Ik juich elke investering in verkeersveiligheid toe en ben tevreden dat het gemeentebestuur op mijn aandringen werk maakt van dit gevaarlijk kruispunt.

  03-09-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Assenede, Boekhoute, Schare, Spoorstraat, gevaar, kruispunt, verkeersspiegel
  16-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eetfestijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Op zaterdag 15 oktober 2016 is het eindelijk zo ver: het eerste jaarlijkse eetfestijn! We hebben de handen in elkaar geslagen met Vlaams Belang Zelzate om er een mooie avond van te maken.

  Op het menu staat warme beenhesp met een assortiment koude groenten, sausjes naar keuze en krielaardappelen met spekjes. Er wordt één aperitief aangeboden door Vlaams Belang Assenede & Zelzate. Dit alles voor de democratische prijs van €15,00 per persoon.

  Als gastspreker hebben we niemand minder dan onze partijvoorzitter Tom Van Grieken weten te strikken!

  Iedereen is van harte welkom vanaf 18u30 in de voetbalkantine GREKO, Zeelaan te Zelzate.

  Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden van Vlaams Belang Assenede & Zelzate of je kan het gepaste bedrag overschrijven op rekening BE65 7373 0323 7069 (Vlaams Belang Assenede). Vermeld in dat geval zeker jouw naam en het aantal personen. Inschrijvingen zijn pas geldig NA betaling!

  Hopelijk tot dan!

  16-08-2016, 14:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Assenede, Zelzate, Stijn Van Hamme, Tom Van Grieken, eetfestijn, warme beenhesp
  Archief per week
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  kinderdagverblijf
  www.bloggen.be/kinderd


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!