Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • SamenPlus verprutst 11 juli-viering
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  24-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De postjescarrousel van SAMENPlus
  Tijdens de laatste gemeenteraad van dit jaar hield SAMENPlus haar slechte traditie van mandatenstoeltjesdans weer eens in ere. Dit zowel in het schepencollege als in de OCMW-raad. Vanaf 1 januari 2017 verandert de schepenpost van cultuur en onderwijs nog maar eens van persoon. Dit keer komt dit mandaat in handen van de socialisten.

  Het is dus reeds de derde keer (!) dat er een andere schepen van cultuur en onderwijs komt tijdens deze legislatuur (op vier jaar tijd)! Dit verklaart waarschijnlijk waarom dit beleidsdomein zo stiefmoederlijk behandeld wordt. Hoe kan er in hemelsnaam een deftig, inhoudelijk sterk beleid worden gevoerd wanneer SAMENPlus constant van schepen wisselt? Tegen dat de persoon in kwestie is ingewerkt kan hij of zij weer vertrekken en moet de nieuwkomer zich opnieuw inwerken.

  Bovendien vraag ik mij of SAMENPlus vol zit met specialisten op vlak van cultuur en onderwijs. Denken zij in de eerste plaats aan de inwoners door de meest bekwame persoon uit te kiezen? Als dit het geval mocht zijn, waarom moet er dan zo dikwijls gewisseld worden? Als we naar de realisaties op dit domein kijken, zien we al vlug dat de bevoegde schepenen tot nog toe niet echt uitblonken in bekwaamheid: de bibliotheken in de deelgemeentes werden gesloten, subsidies voor (culturele) verenigingen sterk teruggeschroefd...

  Het is duidelijk dat deze constante stoeltjesdans niets anders dan een ordinaire koehandel in mandaten typisch voor SAMENPlus. Voor de huidige meerderheid telt enkel de macht en niet de inhoud. Het (wan)beleid dat sinds 2000 onze gemeente mismeestert draait enkel om show en gebakken lucht!

  Misschien dat SAMENPlus in de toekomst muziek kan afspelen tijdens de gemeenteraad? Wanneer de muziek dan stopt, krijgt de persoon die op de desbetreffende stoel zit het schepenambt.

  24-12-2016, 13:08 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, SAMENPlus, mandaten, postjespakkerij, koehandel
  19-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De kinderopvang in de kerk van Boekhoute
  Onze gemeente is steeds vaker in de ban van wilde verhalen over grote projecten die worden aangekondigd door SAMENPlus. Recent was er weer zo'n staaltje van aankondigingspolitiek in de pers door de burgemeester: er zou een kinderopvang komen in de kerk van Boekhoute.

  Intussen vormt deze aankondiging (vooral dan het feit dat onze kinderen in een kooi zouden worden gestopt) het onderwerp van vele gesprekken in ons dorp en is hierover al serieus wat inkt gevloeid in de pers. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat het de lokale N-VA was die deze aankondiging onder vuur nam. Volkomen terecht, trouwens. Ook tijdens de gemeenteraad van 15 december laatst leden uitte de fractieleidster van de N-VA gegronde bezwaren tegen dit megalomaan project.

  Uit informatie van VENECO die ik via een provincieraadslid van het Vlaams Belang in handen kreeg, blijkt nu duidelijk dat dit ganse project nog niet zeker is. Momenteel loopt er enkel een haalbaarheidsstudie om na te gaan of de kerk in Boekhoute wel kan dienen om er een kinderopvang in onder te brengen. Het valt dus nog af te wachten of de kinderopvang er effectief komt.

  Recent nog schreef de burgemeester in "De Belleman" dat populisten de hemel op aarde beloven en wilde projecten aankondigen. Blijkbaar schreef hij dat voorwoord met zichzelf en zijn bestuursploeg in gedachten! Hoe omschrijft men anders een project met een prijskaartje van meer dan 1 miljoen euro?

  De realiteit is eens te meer dat de burgemeester proefballonnen oplaat over protserige showprojecten (waarmee hij onze gemeente al aan de rand van de financiële afgrond heeft gebracht) en dat in de pers verkondigt als uit te voeren beleid. Zijn aankondigingspolitiek werd nog maar eens doorprikt en hij gaat met de billen bloot. Zou hij misschien in de leer zijn geweest bij de burgemeester van Eeklo, die ook uitblinkt in aankondigingen van zotte projecten?

  19-12-2016, 16:43 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Boekhoute, kinderopvang, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme
  16-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het tablet-verhaal
  Gisteren werd tijdens de laatste gemeenteraad van het jaar nog eens gesproken over de tablets die de meerderheid met het belastinggeld aan alle raadsleden (gemeenteraad en OCMW-raad) wil geven.

  Het Vlaams Belang protesteerde al tegen deze bizarre beslissing en kreeg hierbij alleen positieve opmerkingen van de dorpsgenoten. Onder druk van onze actie kon de burgemeester niet anders dan zijn beslissing toch aan te passen.

  Plots mogen de raadsleden zelf beslissen of zij een tablet wensen en kunnen zij deze na afloop van de legislatuur tegen restwaarde overnemen van de gemeente. Twee punten die ik reeds voorstelde in mijn persbericht hieromtrent en die de burgemeester aanvankelijk wegwuifde.

  Bovendien vertelde de burgemeester dat de aankoop van de tablets "geen kostenbesparing op zich is". Zijn verdediging dat deze cadeau een besparing inhoudt, veegt hij dus zelf van tafel...

  Ik ben tevreden dat de SAMENPlus-meerderheid toch enig voortschrijdend inzicht bezit en mijn suggesties overneemt. Ik vind het echter hallucinant dat in plaats van tablet geopteerd werd voor Ipad's, de duurste tablets op de markt. In de ALDI staan er deze week toevallig tablets op de folder tegen een scherpe prijs: dat het gemeentebestuur daarin investeert.  Het Vlaams Belang zal blijven toezien op de dorpspolitiek en blijven opkomen voor alle dorpsgenoten.

  16-12-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Assenede, BAssevelde, Boekhoute, Oosteeklo, tablet, Ipad, SAMENPlus, Philippe De Coninck, belastingbetaler, cadeau
  07-12-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het gemeentelijk informatieblad "De Belleman"
  Enkele dage geleden ontving ik ons lokaal informatieblad "De Belleman". Het voorwoord van de burgemeester raakt werkelijk kant noch wal.

  Hij begint met een persoonlijke reflectie over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Volgens de burgemeester "draagt de winnaar zijn voorkeur niet weg, maar moeten we de beslissing respecteren". Eer zeer lachwekkende uitspraak uit de mond van iemand die zelf de stem van de kiezer niet respecteert. De burgemeester is immers van mening dat het cordon sanitaire waarmee alle mensen die voor Vlaams Belang stemmen buiten spel worden gezet, een democratische zaak is. Volgens hem moet dus enkel de beslissing van de kiezer gerespecteerd worden wanneer het hem past.

  Een zin verder gaat hij nog een stapje verder in zijn kritiek op Donald Trump. De burgemeester schrijft daar dat "de gelijkheid tussen man en vrouw en het respect voor elk individu fundamentele waarden zijn in onze Europese cultuur". Blijkbaar heeft hij niet goed opgelet tijdens de les aardrijkskunde, anders zou hij weten dat de Verenigde Staten niet in Europa liggen. Daarnaast is zijn belerende toon aan het adres van de toekomstige Amerikaanse president volkomen misplaatst: voelt de burgemeester zich zodanig superieur aan een democratisch verkozen president dat hij hem de les wil lezen? Enige bescheidenheid zou hem sieren. Bovendien grijpt hij terug naar waarden die tijdens de Amerikaanse verkiezingscampagne NOOIT ter discussie stonden. Als hij het dan toch wil hebben over de gelijkheid tussen man en vrouw, laat hem dat dan eens uitleggen aan de migranten die de regeringen waartoe ook zijn partij behoort, ons land binnen laten stromen.

  Daarna bestempelt hij het resultaat van de Amerikaanse verkiezingen als "een schok". Voor iemand die in een ivoren toren leeft en weinig voeling heeft met de realiteit moet die uitslag inderdaad een schok zijn. Mocht de burgemeester echter meer voeling hebben met de man en de vrouw in de straat, dan had hij het ongenoegen dat bij de bevolking leeft over de wereldvreemde politieke elite aan den lijve kunnen ondervinden. Een ongenoegen dat trouwens ook leeft in onze gemeente.

  Vervolgens schrijft de burgemeester: "Uitspraken en stellingen tijdens verkiezingen kunnen en mogen niet genegeerd worden. De geloofwaardigheid van politici staat of valt ermee. Populistische partijen beloven eerst de hemel op aarde". Laat ons dan eens kijken naar enkele van zijn uitspraken en beloftes.
  Tijdens de verkiezingscampagne van 2012 beloofde de burgemeester dat de dienstverlening in de deelgemeentes behouden zou blijven want dat daarin de kracht schuilt van onze gemeente. Van zodra hij herkozen was, doekte hij alle bibliotheken en dienstbetoon in de deelgemeentes in een handomdraai op. 
  Tijdens diezelfde kiescampagne wilde hij ook plots een gevangenis laten bouwen in onze gemeente. Nadien werd hierover niets meer gehoord.
  Iets later, maar nog steeds tijdens die kiescampagne, wilde hij dan een jachthaven laten aanleggen in Boekhoute. Tot op vandaag blijft ook dat gekke project dode letter. Gelukkig maar, want voor dergelijke showpolitiek heeft onze gemeente het budget niet.

  Wanneer we dus naar de realiteit kijken, blijft van de geloofwaardigheid van de burgemeester NIETS over. Wie is er dan eigenlijk populistisch?

  Aansluitend heeft hij het over de gemeentelijke begroting. De burgemeester vindt dat "je maar kan uitgeven wat je ontvangen hebt". Dan mag hij eens uitleggen hoe de schuldenput van ruim 20 miljoen euro onder zijn bewind is ontstaan. Als hij inderdaad maar uitgeeft wat hij ontvangt, kan zo'n bodemloze schuldenput toch niet ontstaan? Misschien werd hij op een ochtend wakker en was die schuldenput er ineens?

  Tot slot benadrukt hij nog enkele op til zijnde verwezenlijkingen. Hij verwijst onder meer naar het "klassiek herstel van wegen en fietspaden". Het wordt stilaan tijd dat de burgemeester eens uit zijn ivoren toren komt en eens de baan opgaat in onze gemeente. Iedereen weet in wat voor een schandalig slechte toestand sommige wegen, voetpaden en fietspaden zich bevinden. Je breekt er vlugger een been dan dat je op jouw bestemming raakt. Over welk onderhoud heeft de burgemeester het eigenlijk?

  Zijn voorwoord in De Belleman is dus niets meer dan het door hem gevoerde beleid: veel lucht en loze beloftes, maar in realiteit stelt het niet veel voor! 

  07-12-2016, 09:13 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, SamenPlus, Philippe De Coninck, Donald Trump, verkiezingen, wanbeleid
  29-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale SP.A-krant
  Deze week kreeg ik het afdelingsblad van de SP.A in de brievenbus.

  Het eerste dat mij dadelijk opviel was het gebrek aan lokaal nieuws. Meer dan de helft van het infoblad gaat over nationaal of provinciaal nieuws dat niets met onze gemeente te maken heeft. Blijkbaar hebben de lokale vertegenwoordigers van SP.A zo weinig realisaties dat ze met niets kunnen uitpakken...

  Op pagina twee vond ik dan toch een artikel over de kinderopvang, geschreven door de OCMW-voorzitster. Zij schrijft letterlijk dat er "160 plaatsen te kort zijn" in onze gemeente. Als oplossing denkt ze vanaf volgend jaar 18 kinderen te kunnen opvangen! Dat zal nog eens het verschil maken, minder dan tien procent van het tekort zal misschien weggewerkt worden. Het is namelijk niet eens zeker dat die plaatsen er ook echt zullen zijn, zij denkt dat namelijk.

  Het is zeer erg om zoiets te moeten lezen. Het gemeentebestuur (waarvan SP.A deel uitmaakt) probeert steeds meer jonge gezinnen aan te trekken, maar voorziet duidelijk geen plaats voor de kinderen. Zelfs in de scholen is er al een capaciteitsprobleem en worden kinderen in containers gestopt. Al zijn die volgens de OCMW-voorzitster "zeer comfortabel". Het is maar wat je comfortabel noemt natuurlijk: vanaf het voorjaar is het er snikheet en tijdens de winter ijskoud. Zeer comfortabel...

  Op pagina zeven lezen we dan een artikel van raadslid Bobelijn over de verkeersonveiligheid in onze gemeente. Blijkbaar heeft ze het lokale Vlaams Belang-blad van vorig jaar eindelijk gelezen. Want daarin maakte ik reeds melding van de schandalige toestand van voet- en fietspaden. Ook op deze blog berichtte ik al meermaals over de overdreven snelheid (die volgens de burgemeester "geen echt probleem is") in onze gemeente. Zelfs in het lokaal infoblad van vorige week schreef Vlaams Belang nog een uitgebreid artikel over deze problematiek. De woorden van raadslid Bobelijn zijn dan volkomen inhoudsloos. Zeker wanneer we bedenken dat zij zelf tijdens deze legislatuur (ze zetelt intussen bijna VIER jaar in de gemeenteraad) nog geen enkel initiatief heeft genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Integendeel zelfs, op die vier jaar heeft ze misschien al drie keer iets gezegd.

  29-11-2016, 16:22 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:SP.A, VLaams Belang, OCMW, onderwijs, verkeersveiligheid, snelheid, overdreven snelheid, Stijn Van Hamme, Assenede, Bassevelde, Oosteeklo, Boekhoute, Groot-Assenede
  24-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het lokale Vlaams Belang blad
  Deze week vindt iedereen het afdelingsblad van Vlaams Belang Groot-Assenede in de bus, met het nieuws waarvan het gemeentebestuur niet wil dat u het kent.

   Je kan hier ook de digitale versie raadplegen.

  Bijlagen:
  lokaalblad2016.pdf (2.6 MB)   

  24-11-2016, 10:01 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeersremmers in de Hendekenstraat
  Al geruime tijd is er in de Hendekenstraat een proefopstelling met verkeersremmers. Deze wit-rode bakken hebben de intentie om de vaak overdreven snelheid omlaag te halen.

  Zoals vaak met het beleid van SAMENPlus is dit goed op papier, maar in de realiteit slecht uitgevoerd. De wit-rode bakken zijn leeg en vliegen hierdoor alle kanten uit wanneer een voertuig ermee in aanraking komt. Hierdoor mist deze maatregel ieder resultaat. Je moet maar e ven ter plaatse gaan kijken om te zien dat de bakken in kwestie inderdaad vaak omver worden gereden.

  Ik juich de investering in snelheidsremmende maatregelen zeker toe, maar dan moeten deze ook effect hebben. Waarom laat het gemeentebestuur de bakken in de Hendekenstraat niet opvullen met water of zand? Op deze manier schuiven ze niet meer opzij en moeten hardleerse chauffeurs hun snelheid ook echt matigen. Een verkeersveilige gemeente, daar gaan we voor!
  24-11-2016, 09:59 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Hendekenstraat, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, verkeersveiligheid ,snelheidsremmers, gevaar
  01-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale N-VA-krant
  Gisteren vond ik het lokaal blad van N-VA-Assenede in de bus. Naast enkele relevante opmerkingen, las ik toch vooral zaken die de wenkbrauwen serieus doen fronsen.

  Het begint al op het voorblad, waar de N-VA de erfpachtovereenkomst hekelt die de meerderheid afsluit met Harmonie sint Cecilia uit Bassevelde. In het artikel beweert N-VA dat het gemeentehuis in Bassevelde op de lijst staat met onroerend erfgoed. Dit is helemaal niet correct. Toen de fractieleidster van N-VA dit beweerde tijdens de gemeenteraad, werd zij er attent op gemaakt dat enkele de gevel geklasseerd is en niet de rest van het gebouw. Misschien had zij te veel last van de ventilator die ze toen had meegebracht om zichzelf koelte toe te wuiven en had ze daardoor het antwoord van de schepen niet gehoord?
  Daarnaast lees ik in hetzelfde artikel de vraag wat er gebeurt als de vereniging zou ophouden te bestaan. Ook deze vraag werd tijdens dezelfde gemeenteraad beantwoord door de meerderheid: indien de vereniging zou ophouden te bestaan, komt het gebouw terug in handen van de gemeente.
  Verder beweert N-VA dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden. Als dit het geval is, waarom dient men dan geen klacht in bij de gouverneur tegen deze beslissing? Toen N-VA zelf meebestuurde met SAMENPlus en zelfs een schepen leverde, heb ik niets gehoord toen zij de dienstverlening in Boekhoute afschaften. Was toen het gelijkheidsbeginsel niet geschonden?
  Bovendien beweert N-VA in hetzelfde artikel dat dit zonder enig debat in de gemeenteraad is doorgedrukt. Opnieuw moet ik opmerken dat men de bal mis slaat: het debat rond deze kwestie heeft ruim 20 minuten geduurd. Even verder schrijft men letterlijk dat  de "tegenargumenten en een alternatief uitgewerkt voorstel werden van tafel geveegd". Als dit effectief waar is, dan is er wel een debat geweest. hoe had de N-VA anders de tegenargumenten kunnen formuleren?
  Tot slot besluit de N-VA met een uitspraak omtrent goed bestuur. Zeer holle woorden wanneer je kijkt naar hun parcours in de Vlaamse en federale regering en nog meer wanneer je de lokale situatie erbij neemt. N-VA heeft tijdens de vorige legislatuur met Guido Van De Veire een schepen geleverd en dus meebestuurd. SAMENPlus zet hetzelfde, inhoudsloze (wan)beleid gewoon verder. N-VA ligt in Assenede dus mee aan de basis van dit slecht bestuur. De hand misschien eerst in eigen boezem steken?

  01-11-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, N-VA, Stijn Van HAmme, huur, wanbeleid
  19-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onrust rond verdwijnen speelplein Bassevelde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Enige tijd geleden berichtte ik hier al over de verkoop van een perceel bouwgrond grenzend aan het speelplein in de Rozemarijstraat te Bassevelde. Een zoveelste bewijs dat onze kinderen het slachtoffer zijn van het gemeentebestuur.

  Vandaag staat het bericht ook in de Taptoe. De reactie van burgemeester De Coninck laat weer veel te wensen over en spreekt zichzelf compleet tegen. De burgemeester beweert dat het perceel maar een klein deel is van het speelplein en dat door de verkoop ervan het speelplein zeker niet verkleint. Als je ergens een deel van verkoopt, verdwijnt dat stuk toch?
  Hij vermeldt eveneens dat er inspanningen zijn in Bassevelde, Assenede en ook in Boekhoute. En Oosteeklo? Dat is naar slechte gewoonte nog maar eens het vergeten dorp.
  Tot slot zegt de burgemeester nog dat hij niet onder de indruk is van mijn argumenten. Dat is volledig wederzijds: ik ben namelijk ook niet onder de indruk van zijn wanbeleid!

  19-10-2016, 10:18 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Philippe De coninck, SamenPlus, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, speelplein, jeugd, bouwgrond, verkoop, asociaal, wanbeleid
  16-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeer geslaagd eetfestijn
  Gisterenavond (15 oktober) organiseerde de afdeling voor het eerst in lange tijd een eetfestijn. We sloegen hiervoor de handen in elkaar met onze collega's uit Zelzate.

  De verschillende bestuursleden staken reeds tijdens de namiddag de handen uit de mouwen om de zaal aan te kleden, de tafels in orde te brengen en de laatste details af te werken. Voor het eetfestijn zelf kregen we dan nog hulp van enkele vrijwilligers uit andere afdelingen.

  Vanaf half zeven arriveerden de eerste gasten, die met een door de afdelingen aangeboden aperitief gezellig konden bijpraten. Al vlug werd er over koetjes en kalfjes gesproken en herinneringen opgehaald en vooruitgeblikt naar de toekomst. Naast de trouwe militanten mochten we ook enkele prominenten uit de regio Gent-Eeklo verwelkomen: regiovoorzitter Olaf Evrard, penningmeester Christian Bauwens, fractieleider in de Gentse gemeenteraad Johan Deckmyn en Gents gemeenteraadslid Wis Versyp.

  Na een verwelkoming door Zelzaats afdelingsvoorzitter Guy D'Haeseleer die terecht de vreemdelingenproblematiek in de kanaalgemeente op de korrel nam, mocht ik zelf een woordje richten tot de aanwezigen. Ik kaartte het door SamenPlus gevoerde wanbeleid aan dat liever investeert in asielzoekers dan in goede voorzieningen voor de eigen inwoners. Aansluitend nam gastspreker en partijvoorzitter Tom Van Grieken het woord. In een krachtige en duidelijke boodschap omschreef hij onze afdeling als een voorbeeld en riep op om te blijven vechten voor de toekomst.

  Aansluitend konden we met z'n allen genieten van heerlijke warme beenhesp met een ruim assortiment aan groenten en sauzen, geleverd door slagerij Bekaert uit Assenede. Het eten viel bij iedereen in de smaak en velen kwamen dan ook om een tweede (of soms zelfs derde) portie.

  De tombola rondde een succesvolle en bovenal gezellige avond af.

  Ik blik met veel voldoening terug op het eetfestijn dat met ruim 50 aanwezigen de verwachtingen ruimschoots overtrof: onze partij staat opnieuw op de politieke kaart in Assenede en we zullen ons blijven inzetten voor ieder van ons! Tot slot bedank ik ook iedereen die bijdroeg tot het succes van onze avond! Tot volgend jaar!

  16-10-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Assenede, Zelzate, Guy D'Haeseleer, Tom Van Grieken, eetfestijn, beenhesp, tombola, Olaf Evrard, Johan Deckmyn
  08-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen nogmaals slachtoffer van beleid SamenPlus

  Het gemeentebestuur van Assenede plant de verkoop van een perceel bouwgrond gelegen in de Rozemarijnstraat te Bassevelde.

  Het perceel in kwestie ligt al vele jaren braak en is begroeid met bomen en struiken. Bovendien sluit dit perceel aan bij het speelplein van Bassevelde en  komen de kinderen er ravotten. Dat heb ik zelf en uit gesprekken met verschillende buurtbewoners kunnen vaststellen. Ik heb er trouwens als kind zelf nog gespeeld.

  Het is duidelijk dat voor SamenPlus de kinderen niet van tel zijn:  de toestellen op de speelpleinen worden verwaarloosd, de bibliotheek is hen afgepakt, er is asbest aanwezig in de gebouwen van de opvang… en nu wordt nog een deel van hun speelruimte koudweg afgenomen. Bijkomend zal ook het stuk natuur in ons dorp nog maar eens verminderen. Heel vreemd aangezien de schepen van Jeugd zelf verkondigde dat de gemeente meer natuurlijke speelpleinen wil creëren. Ook voor de partij GROEN, onderdeel van de SamenPlus-meerderheid, is de macht duidelijk belangrijker dan de natuur en onze kinderen. De timing van deze verkoop doet eveneens de wenkbrauwen fronsen. Waarom moet een terrein dat al vele jaren dienst doet als natuurlijke speelruimte plots wijken voor beton en stenen? Is het toeval dat de prijs die de meerderheid op het perceel kleeft overeenkomt met de meerkost van het dorpshuis?

  Ik vraag, en verschillende dorspbewoners met mij, dat SamenPlus grondig nadenkt over hun beleidskeuzes. Zijn stenen misschien belangrijker dan onze kinderen? Ik roep hen uitdrukkelijk op om de natuurlijke speelruimte die er is te vrijwaren en de kinderen hun speelpleintje niet af te nemen!

  08-10-2016, 12:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Assenede, Bassevelde, SamenPlus, kinderen, jeugdbeleid, wanbeleid, speelterrein
  13-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.(on)Veiligheid in de Sasdijkstraat en Staakstraat (Assenede)
  Vandaag lees je in Het Nieuwsblad dat de gemeente de gevaarlijke toestanden in de Sasdijk- en Staakstraat in Assenede wil aanpakken. Het gemeentebestuur plant een aantal asverschuivingen en/of andere snelheidsremmende maatregelen.

  Een goed initiatief dat er echter niet komt door CD&V zoals het artikel beweert. Reeds in april 2016 werd ik op de hoogte gesteld van de gevaarlijke toestanden in deze straten. Ik nam op dat moment al contact op met de politiediensten (waarvan het antwoord nog steeds op zich laat wachten) met de vraag om snelheidsmetingen te houden in de Sasdijkstraat en met een reeks suggesties om gevaarlijke toestanden aan te pakken. Nu stel ik vast dat het gemeentebestuur enkele van mijn suggesties heeft weerhouden en zal uitvoeren. Het is dus dankzij mij en het Vlaams Belang dat de verkeersveiligheid in beide straten zal verbeteren.

  Een veilig dorp voor iedereen, daar ga ik resoluut voor!

  13-09-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Staakstraat, Sasdijkstraat, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, verkeersveiligheid
  03-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruising Schare/Spoorstraat
  Al jaren is de kruising tussen het Schare en de Spoorstraat in Boekhoute een gevaarlijk punt. Het verkeer dat vanuit de Spoorstraat het Schare wil opdraaien, hetzij richting Landsdijk hetzij richting Meuleken, ziet onmogelijk het tegemoet komende verkeer komen. Met de wagen moet je bijna halverwege het Schare gaan staan om toch maar iets te zien. Dit met alle veiligheidsrisico's van dien.

  Om deze gevaarlijke toestand aan te pakken interpelleerde ik het schepencollege hierover tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad in augustus. De schepen van openbare Werken weigerde in te gaan op mijn vraag om verkeersspiegels te plaatsen. Deze relatief goedkope oplossing werd van de hand gewezen. Het gemeentebestuur opteert voor een grotere aanpak van de situatie door een asverschuiving op het Schare zelf. Hierdoor verdwijnt niet alleen het veiligheidsrisico maar daalt eveneens de snelheid.

  Ik juich elke investering in verkeersveiligheid toe en ben tevreden dat het gemeentebestuur op mijn aandringen werk maakt van dit gevaarlijk kruispunt.

  03-09-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Assenede, Boekhoute, Schare, Spoorstraat, gevaar, kruispunt, verkeersspiegel
  16-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eetfestijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Op zaterdag 15 oktober 2016 is het eindelijk zo ver: het eerste jaarlijkse eetfestijn! We hebben de handen in elkaar geslagen met Vlaams Belang Zelzate om er een mooie avond van te maken.

  Op het menu staat warme beenhesp met een assortiment koude groenten, sausjes naar keuze en krielaardappelen met spekjes. Er wordt één aperitief aangeboden door Vlaams Belang Assenede & Zelzate. Dit alles voor de democratische prijs van €15,00 per persoon.

  Als gastspreker hebben we niemand minder dan onze partijvoorzitter Tom Van Grieken weten te strikken!

  Iedereen is van harte welkom vanaf 18u30 in de voetbalkantine GREKO, Zeelaan te Zelzate.

  Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden van Vlaams Belang Assenede & Zelzate of je kan het gepaste bedrag overschrijven op rekening BE65 7373 0323 7069 (Vlaams Belang Assenede). Vermeld in dat geval zeker jouw naam en het aantal personen. Inschrijvingen zijn pas geldig NA betaling!

  Hopelijk tot dan!

  16-08-2016, 14:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Assenede, Zelzate, Stijn Van Hamme, Tom Van Grieken, eetfestijn, warme beenhesp
  10-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groot-Assenede: paradijs voor laagvliegers
  De zetelende meerderheid heeft van veiligheid één van haar prioriteiten gemaakt. SAMENPlus trekt naar eigen zeggen voluit de kaart van veilige wegen, comfortabele fietspaden, goede voetpaden, veilige accommodatie voor de jeugd...

  Dat het in realiteit heel triestig is gesteld met de veiligheid in onze gemeente weet iedereen. De schandalige en vooral onveilige toestand van de speelpleintjes kaartte ik recent nog aan. Over de verkeersonveiligheid berichtte ik hier ook al een paar keer. Maar het wordt steeds erger.

  In Assenede zelf neemt het fout parkeren stilaan reusachtig proporties aan. Foutief parkeren is meer regel dan uitzondering in onze gemeente. En de politie? Die kan zelfs niet optreden door het beleid...

  Overdreven snelheid is een ander oud zeer in alle deelgemeentes. In Assenede zelf horen sommige straten eerder thuis in een racecircuit. Denken we maar aan de Sasdijkstraat: door moet je als zwakke weggebruiker vaak opzij springen om niet ander een voorbijrazende auto terecht te komen. Beloftes van het gemeentebestuur over maatregelen? Die blijven dode letter.
  In Bassevelde is het al niet veel beter. Het dorp is zone 30, maar in werkelijkheid eerder zone 130. De snelheid waarmee bepaalde wigpiraten over de kasseien vliegen, is ronduit angstaanjagend als voetganger of fietser. Ook in andere straten zoals de Hogevorst of de Landsdijk is overdreven snelheid een dagelijkse realiteit.
  Ook in Oosteeklo is de Stroomstraat vaak het toneel van toeren die thuis horen in het Amerikaanse NASCAR-racen dan op de openbare weg.

  De reactie van de burgemeester toen ik hem hierover interpelleerde was duidelijk. volgens hem is er "geen probleem van overdreven snelheid in onze gemeente". Hoe diep kan men z'n kop eigenlijk in het zand blijven steken? Waarom ontkent hij ook het zonlicht niet?
  Ik trek samen met mijn partij Vlaams Belang voluit de kaart van een echt veiligheidsbeleid. Ten eerste moet de pakkans drastisch verhoogd worden door extra snelheidscontroles in alle deelgemeentes op regelmatige tijdstippen. Ten tweede moeten de snelheidsremmende aanpassingen in de straten dringend uitgevoerd worden (met verkeerskussens, as-verschuivingen, betonnen bloembakken, drempels...). Tot slot moet ook bekeken worden om fietspaden zoveel als mogelijk te scheiden van de rijweg zodat zwakke weggebruikers niet langer lijf en leden moeten riskeren om zich te verplaatsen. Kortom, een veiligheidsbeleid op mensenmaat in iedere deelgemeente! Elk dorp telt!

  10-08-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Oosteeklo, Boekhoute, Stijn Van Hamme, vlaams Belang, SAMENPlus, veiligheid, ongevallen, overdreven snelheid, fout parkeren
  07-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het evenementenplein in Assenede
  Om evenementen makkelijker te laten plaatsvinden in onze gemeente heeft het gemeentebestuur een evenementenplein ingericht achter het gemeentehuis in Assenede. Hiervoor hebben ze zelfs speciaal een goede brug laten aanleggen om vlotter op het terrein te raken.

  Zoals steeds met projecten van SAMENPlus blijkt de realiteit weer eens anders te zijn dan hetgeen men vertelt. Door de ligging van het evenementenplein is het eerder een moeras dan een bruikbaar grasveld. Het terrein zelf ligt namelijk lager dan de omliggende velden en door de grachten is het dus steeds vrij drassig.
  Het is zelfs zo erg dat een circus dat in het voorjaar naar Assenede ging komen, heeft afgezegd uit schrik dat hun tent zou wegzakken en hun wagens zouden vastzitten. Recent zat zelfs een vrachtwagen vast in de modderige ondergrond.

  In de pers kondigt het gemeentebestuur met veel toeters en bellen een evenementenplein aan, maar het is in werkelijkheid meer onbruikbaar dan wel. Hebben wij stilaan niet genoeg van een showbestuur dat het geld langs vensters en deuren verspilt aan nutteloze projecten?
  07-08-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, evenementenplein, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, drassig, moeras
  01-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De speelpleinen in Groot-Assenede: betreden op eigen risico!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Eind vorig jaar kaartte ik de slechte toestand van het speelplein in Assenede (Kasteelstraat) aan, maar ook in de deelgemeenten is er nog veel werk aan de winkel. Na opmerkingen van enkele ouders ben ik ter plaatse gaan kijken en zag ik de ronduit schandalige toestand waarin sommige speeltuigen zich bevinden.

  In Boekhoute (speelplein Terpietestraat) staan op bepaalde plaatsen de brandnetels bijna een halve meter hoog en groeit er onkruid in het zand waar de kinderen spelen. In Bassevelde (speelplein Rozemarijnstraat) is een trede van de glijbaan afgebroken en hangt één van de twee schommels half kapot te bengelen. In Oosteeklo (speeltuig Oosteeklo-Dorp) is de toestand nog gevaarlijker. Daar is het zandperk niet alleen door onkruid overwoekerd, maar een deel van de vloer van het speeltuig is zelfs verdwenen. Hierdoor gaapt er een diep gat met alle risico’s van dien.

  Ik vind het een regelrechte schande dat het gemeentebestuur spelende kinderen blootstelt aan zo’n gevaarlijke situaties. De zetelende meerderheid is volledig verantwoordelijk voor deze schandalige toestand en voor eventuele ongelukken. Aan protserige prestigeprojecten spendeert men honderdduizenden euro’s, maar voor het deftig onderhouden van de speelpleinen kan er blijkbaar zelfs geen halve euro af. Eén zaak is alvast duidelijk: voor SAMENPlus is de veiligheid van onze kinderen geen prioriteit. Ik roep het gemeentebestuur met aandrang op om deze gevaarlijke situaties zo snel als mogelijk aan te pakken. Alle kinderen hebben recht op veilige speeltuigen.
  Ook de reactie van schepen Servaas Van Eynde in Het Laatste Nieuws (1 augustus 2016) is beneden alle peil. Hij schrijft letterlijk dat het gemeentebestuur weet dat de toestellen niet meer in beste staat zijn. hij geeft dus zelf toe dat het gemeentebestuur de veiligheid van onze kinderen niet belangrijk vindt! Zijn bijkomende opmerking dat het budget eerst naar Assenede gaat, is een regelrechte kaakslag voor de inwoners van de deelgemeentes. Voor mij is ieder dorp van onze gemeente even belangrijk: elk dorp telt! Het is hoog tijd voor een ander, meer sociaal beleid op maat van alle inwoners!

  Bijlagen:
  SPBassevelde.jpg (1.3 MB)   
  SPOosteeklo (3).jpg (1.6 MB)   
  SPOosteeklo (4).jpg (1 MB)   

  01-08-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Assenede, Boekhoute, Bassevelde, Oosteeklo, speelplein, SAMENPlus, Servaas Van Eynde, gevaar, onkuird, verwaarlozing
  15-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De burgerkrant of de fabeltjeskrant?

  Afgelopen week vond ik een editie van de "lokale burgerkrant" (partijblad van OpenVLD) in de brievenbus. Als we dit pamflet mogen geloven, leven wij werkelijk in een luilekkergemeente waar alles prima loopt. "tout va pour le mieux dans la meilleure des communes possibles", zou Voltaire geschreven hebben.


  Wanneer je echter de politieke actualiteit in onze gemeente een beetje volgt, blijkt al vlug dat bepaalde passages in de "lokale burgerkant" een (serieus) loopje nemen met de werkelijkheid. Enkele voorbeelden:

  Op pagina twee bejubbelt OpenVLD de herstelling van de Hogevorstwegel in Bassevelde. Een nuttige investering, zonder meer, maar blijkbaar kon er geen eurocent meer af om de vervallen naambordjes die in schandalige toestand (half onleesbaar, met mos overwoekerd en half scheef) verkeren, te vernieuwen. Kost dat zoveel geld misschien?

  Op pagina drie verwijst men naar een studie over de plaatsing van snelheidsverlagende elementen in onder meer de Staakstraat, de Sasdijkstraat en de Landsdijk. Dit punt werd door mijzelf op twee momenten aangekaart tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad. Tot tweemaal toe lachte de burgemeester zelf (toch een OpenVLD'er) de problematiek weg door te zeggen dat "er geen probleem is met overdreven snelheid" in de desbetreffende straten. Als er dan toch geen probleem zou zijn, waarom moet er dan een (dure) studie worden uitgevoerd? Heeft de burgemeester dankzij mijn tussenkomsten misschien eindelijk het licht gezien en beseft hij dat overdreven snelheid en onveilige verkeerssituaties een groot probleem zijn in onze gemeente? Ik hoop het in ieder geval.

  Op dezelfde pagina heeft men het over de 5000 euro die iedere voetbalclub cadeau krijgt. Dit geld dient blijkbaar "om de installaties te beveiligen". Een wel heel vreemde uitleg. tijdens de gemeenteraad van 30 juni 2016 vertelden zowel de burgemeester als de schepen van financiën namelijk dat deze bedragen dienen voor het onderhoud van de terreinen. Welke van beide redenen ook correct zijn, er is dus duidelijk op z'n minst één keer gelogen. Bovendien is het bedrag dat iedere voetbalclub krijgt (en hoe zit met de andere verenigingen? Zij worden nog maar eens in de kou gezet door het gemeentebestuur!) wel zeer arbitrair toegekend. Volgens de schepen van financiën (opnieuw tijdens de gemeenteraad van 30 juni 206) is dit bedrag namelijk totaal ontoereikend. De burgemeester bevestigde dit door te stellen dat het "een druppel op een hete plaat is". Als het bedrag dan toch ontoereikend is, waarom kent men het dan toe? Is het in tijden van besparingen wel te verantwoorden dat het geld arbitrair wordt uitgedeeld?

  Op dezelfde pagina juicht OpenVLD ook dat dit jaar de gemeentebelastingen niet worden verhoogd. Ook hier blijkt de realiteit licht anders: de openbare dienstverlening wordt steeds verder afgebouwd (nu is ook de bibliotheek in Bassevelde gesloten) en toch moeten we nog steeds evenveel belastingen betalen. We betalen dus met z'n allen meer voor de dienstverlening die overblijft. Volgens dezelfde logica ken je dan het volgende zeggen: de benzine wordt niet duurder, maar je kan voor hetzelfde bedrag gewoon minder tanken. De meerderheid voert dus verdoken belastingverhogingen door.

  Op pagina vier gaat het onder meer over de stilaan beruchte windmolens in Oosteeklo. Dezelfde windmolens die het mooie uitzicht in de polder compleet verpesten en niet eens mogen draaien. Volgens OpenVLD is het de deputatie (van de provincie Oost-Vlaanderen) die de toegekend vergunning heeft aangevochten. Dit kan goed zijn, maar deze uitleg is toch enigszins ongeloofwaardig. Er zetelen toch twee leden van de meerderheid in de provincieraad? Zowel de burgemeester (OpenVLD) als de voorzitster van het OCMW (SP.A) maken deel uit van de meerderheid in de provincieraad. Waarom hebben zij daar geen bezwaar gemaakt tegen de toekenning van de vergunning? Zat men te slapen misschien?

  Op dezelfde pagina gaat het ook over het Lokaal Opvanginitiatief in Bassevelde. In dat artikel kunnen we lezen dat het OCMW reeds enkele maanden een huis huurt in het dorp van Bassevelde. Dit staat nog steeds leeg, maar er moet toch huur worden betaald. Wie zal er mogen opdraaien voor deze kosten? U mag twee keer raden...


  Het is duidelijk dat OpenVLD graag heeft dat wij het devies van de Fabeltjeskrant volgen: oogjes toe en snaveltjes dicht. Ik raad iedereen echter aan om de ogen goed open te houden zodat de halve waarheden waarvan de burgemeester zich met plezier bedient, direct doorprikt kunnen worden.

  15-07-2016, 13:42 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, OpenVLd, Vlaams Belang, Bassevelde, Oosteeklo, de burgerkrant, Stijn Van Hamme
  05-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Blokmeersstraat in Bassevelde: eindelijk hersteld
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Enkele maanden geleden postte ik hier over de verschrikkelijk slechte staat van de Blokmeersstraat in Bassevelde. Het asfalt was er op vele plaatsen zwaar beschadigd en tal van putten maakten het voor fietsers ronduit gevaarlijk om deze straat nog te gebruiken. Om deze problematiek aan te kaarten, bracht ik dit tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad van maart 2016 naar voren. Ik legde uit dat de situatie niet alleen gevaarlijk was, maar zelfs beschamend. Tenzij natuurlijk SAMENPlus wachtte om de Blokmeersstraat te laten opnemen in het parcours van Parijs-Roubaix.

  De bevoegde schepen van Openbare Werken antwoordde mij toen zonder blozen dat de asfaltlaag van deze straat een levensduur had van tien jaar, maar dat het twaalf jaar geleden was dat er nog eens naar was gekeken. Hij gaf dus eigenlijk letterlijk toe dat zaken op hun beloop te laten. Sterk in openbaar werk, deze schepen? Sterk gebuisd, ja!


  Vandaag is er echter goed nieuws voor de inwoners en passanten van de Blokmeersstraat: het asfalt is na twaalf jaar verwaarlozing eindelijk opnieuw in orde. Dankzij mijn tussenkomst kunnen fietsers opnieuw op veilige manier gebruik maken van deze straat. Een sociaal beleid, dat de echte problemen aanpakt in plaats van show te verkopen, daar ga ik voluit voor!

  05-07-2016, 18:24 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, Blokmeersstraat, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, SAMENPlus, verwaarlozing, asfalt, putten in wegdek, onveilig
  28-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het beleid van SAMENPlus: een lege doos!

  Het door SAMENPlus gevoerde beleid zorgt ervoor dat alles goed gaat in onze gemeente. Dat zou toch het geval moeten zijn als we de vele hoera-berichten die de meerderheid in de pers brengt, mogen geloven. Wie echter wel eens buiten komt in onze gemeente, merkt al vlug dat de werkelijkheid serieus verschilt met de SAMENPlus-propaganda.


  Denken we bijvoorbeeld maar aan de sporthal in Assenede. Een tijdje geleden klaagde ik het slechte onderhoud hiervan aan in de pers. Op dat moment was de lift al een ganse tijd buiten werking, waardoor het kuispersoneel met emmers water kon sleuren langs de trap. Mijn verbazing was dan ook groot toen de dag nadat mijn bericht de pers haalde, de lift plots hersteld was. In dat zelfde bericht klaagde ik ook over de ruit die al sinds begin februari 2016 (!) kapot is. We zijn intussen begin juli en de ruit is nog altijd niet hersteld. De bevoegde schepen schuift de schuld door naar de verzekering. Waarschijnlijk moet het nieuwe raam uit China komen en duurt het daarom zo lang... Ook het dak van de sporthal is een attractie op zich: het onkruid staat er op bepaalde plaatsen bijna 30 centimeter hoog! (zie foto 1) Gaat de meerderheid er misschien een daktuin van maken? Of is het onderhouden van de gemeentelijke gebouwen te veel gevraagd? Is het dan verwonderlijk dat bepaalde mensen liever in een andere gemeente gaan sporten?


  Dan is er het centrum van Assenede zelf. Dat is enkele jaren geleden volledig vernieuwd, maar vertoont intussen al veel gebreken. Op verschillende plaatsen komen de kasseien terug los, met alle gevolgen van dien. (zie foto 2). De burgemeester schuift hiervoor de verantwoordelijkheid door naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Is dat nu een dorpskern om trots op te zijn?


  Daarnaast is er nog de fameuze actie tegen zwerfvuil. Hierover postte ik reeds een bemerking, maar de toestand is intussen niet verbeterd. De beloofde vuilnisbakken (die er volgens de bevoegde schepen al stonden) zijn nog steeds nergens te bespeuren. Hierdoor stapelt het vuilnis zich op rond de paar overvolle vuilnisbakken die er toch staan. (zie foto 3 & 4). Is het misschien de bedoeling om onze gemeente te veranderen in een openbaar stort?


  Dan hebben we het nieuws over de subsidies die worden toegekend aan de voetbalclubs. Deze drie clubs krijgen elk 5.000 euro cadeau van de gemeente. Waarom beperkt SAMENPlus zich tot deze drie clubs? Hebben alle andere (jeugd)verenigingen of sportclubs geen recht op gelijkaardige subsidies? Het is trouwens heel vreemd dat de gemeente hier met dat geld gooit: in het begin van de legislatuur zijn de subsidies aan de jeugdverenigingen ingetrokken omdat er moest bespaard worden. Is er misschien een pot goud ontdekt tijdens de restauratie van de kerk in Assenede? Dit is een regelrechte kaakslag voor alle andere verenigingen die door de besparingspolitiek niets meer krijgen.


  Na de kerk in Assenede toch ter sprake komt, kan ik niet anders dan verwijzen naar het vreemde bericht dat de restauratie plots 340.000 euro (of 13,6 miljoen Belgische Franken!) meer zal kosten. Waar gaat dat geld weer vandaan komen? U en ik, wij zullen (nog maar eens) de dupe worden van de showpolitiek van SAMENPlus. Wij zullen uiteindelijk toch de rekening gepresenteerd krijgen.


  Het is nog maar eens duidelijk hoe de meerderheid onze gemeente bestuurt: zonder duidelijke visie. SAMENPlus kondigt graag grote prestigeprojecten aan en bij de inhuldiging staan ze allemaal (ook de oppositiepartijen CD&V en N-VA) graag te blinken op de foto. Maar deze protserige (soms zelfs nutteloze) projecten daarna ook onderhouden is te veel gevraagd. De pers halen met de vreemdste voorstellen (denk maar aan de burgemeester die in de kerk van Boekhoute een kindercrèche wil beginnen door de kinderen in een glazen kooi te stoppen) dat gaat wel en recepties afschuimen ook, maar verantwoordelijk besturen dat moeten we van deze meerderheid duidelijk niet verwachten.
  28-06-2016, 16:24 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Vlaams Belang, SAMENPlus, kerk, sporthal, afval, slecht onderhoud, subsidies
  Archief per week
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  joggingclubmelsen
  www.bloggen.be/jogging


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!