Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De gemeenteraad van maart 2019
 • De gemeenteraad van 28 februari

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  24-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkeersremmers in de Hendekenstraat
  Al geruime tijd is er in de Hendekenstraat een proefopstelling met verkeersremmers. Deze wit-rode bakken hebben de intentie om de vaak overdreven snelheid omlaag te halen.

  Zoals vaak met het beleid van SAMENPlus is dit goed op papier, maar in de realiteit slecht uitgevoerd. De wit-rode bakken zijn leeg en vliegen hierdoor alle kanten uit wanneer een voertuig ermee in aanraking komt. Hierdoor mist deze maatregel ieder resultaat. Je moet maar e ven ter plaatse gaan kijken om te zien dat de bakken in kwestie inderdaad vaak omver worden gereden.

  Ik juich de investering in snelheidsremmende maatregelen zeker toe, maar dan moeten deze ook effect hebben. Waarom laat het gemeentebestuur de bakken in de Hendekenstraat niet opvullen met water of zand? Op deze manier schuiven ze niet meer opzij en moeten hardleerse chauffeurs hun snelheid ook echt matigen. Een verkeersveilige gemeente, daar gaan we voor!
  24-11-2016, 09:59 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Hendekenstraat, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, verkeersveiligheid ,snelheidsremmers, gevaar
  01-11-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale N-VA-krant
  Gisteren vond ik het lokaal blad van N-VA-Assenede in de bus. Naast enkele relevante opmerkingen, las ik toch vooral zaken die de wenkbrauwen serieus doen fronsen.

  Het begint al op het voorblad, waar de N-VA de erfpachtovereenkomst hekelt die de meerderheid afsluit met Harmonie sint Cecilia uit Bassevelde. In het artikel beweert N-VA dat het gemeentehuis in Bassevelde op de lijst staat met onroerend erfgoed. Dit is helemaal niet correct. Toen de fractieleidster van N-VA dit beweerde tijdens de gemeenteraad, werd zij er attent op gemaakt dat enkele de gevel geklasseerd is en niet de rest van het gebouw. Misschien had zij te veel last van de ventilator die ze toen had meegebracht om zichzelf koelte toe te wuiven en had ze daardoor het antwoord van de schepen niet gehoord?
  Daarnaast lees ik in hetzelfde artikel de vraag wat er gebeurt als de vereniging zou ophouden te bestaan. Ook deze vraag werd tijdens dezelfde gemeenteraad beantwoord door de meerderheid: indien de vereniging zou ophouden te bestaan, komt het gebouw terug in handen van de gemeente.
  Verder beweert N-VA dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden. Als dit het geval is, waarom dient men dan geen klacht in bij de gouverneur tegen deze beslissing? Toen N-VA zelf meebestuurde met SAMENPlus en zelfs een schepen leverde, heb ik niets gehoord toen zij de dienstverlening in Boekhoute afschaften. Was toen het gelijkheidsbeginsel niet geschonden?
  Bovendien beweert N-VA in hetzelfde artikel dat dit zonder enig debat in de gemeenteraad is doorgedrukt. Opnieuw moet ik opmerken dat men de bal mis slaat: het debat rond deze kwestie heeft ruim 20 minuten geduurd. Even verder schrijft men letterlijk dat  de "tegenargumenten en een alternatief uitgewerkt voorstel werden van tafel geveegd". Als dit effectief waar is, dan is er wel een debat geweest. hoe had de N-VA anders de tegenargumenten kunnen formuleren?
  Tot slot besluit de N-VA met een uitspraak omtrent goed bestuur. Zeer holle woorden wanneer je kijkt naar hun parcours in de Vlaamse en federale regering en nog meer wanneer je de lokale situatie erbij neemt. N-VA heeft tijdens de vorige legislatuur met Guido Van De Veire een schepen geleverd en dus meebestuurd. SAMENPlus zet hetzelfde, inhoudsloze (wan)beleid gewoon verder. N-VA ligt in Assenede dus mee aan de basis van dit slecht bestuur. De hand misschien eerst in eigen boezem steken?

  01-11-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, N-VA, Stijn Van HAmme, huur, wanbeleid
  19-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Onrust rond verdwijnen speelplein Bassevelde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Enige tijd geleden berichtte ik hier al over de verkoop van een perceel bouwgrond grenzend aan het speelplein in de Rozemarijstraat te Bassevelde. Een zoveelste bewijs dat onze kinderen het slachtoffer zijn van het gemeentebestuur.

  Vandaag staat het bericht ook in de Taptoe. De reactie van burgemeester De Coninck laat weer veel te wensen over en spreekt zichzelf compleet tegen. De burgemeester beweert dat het perceel maar een klein deel is van het speelplein en dat door de verkoop ervan het speelplein zeker niet verkleint. Als je ergens een deel van verkoopt, verdwijnt dat stuk toch?
  Hij vermeldt eveneens dat er inspanningen zijn in Bassevelde, Assenede en ook in Boekhoute. En Oosteeklo? Dat is naar slechte gewoonte nog maar eens het vergeten dorp.
  Tot slot zegt de burgemeester nog dat hij niet onder de indruk is van mijn argumenten. Dat is volledig wederzijds: ik ben namelijk ook niet onder de indruk van zijn wanbeleid!

  19-10-2016, 10:18 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Philippe De coninck, SamenPlus, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo, speelplein, jeugd, bouwgrond, verkoop, asociaal, wanbeleid
  16-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zeer geslaagd eetfestijn
  Gisterenavond (15 oktober) organiseerde de afdeling voor het eerst in lange tijd een eetfestijn. We sloegen hiervoor de handen in elkaar met onze collega's uit Zelzate.

  De verschillende bestuursleden staken reeds tijdens de namiddag de handen uit de mouwen om de zaal aan te kleden, de tafels in orde te brengen en de laatste details af te werken. Voor het eetfestijn zelf kregen we dan nog hulp van enkele vrijwilligers uit andere afdelingen.

  Vanaf half zeven arriveerden de eerste gasten, die met een door de afdelingen aangeboden aperitief gezellig konden bijpraten. Al vlug werd er over koetjes en kalfjes gesproken en herinneringen opgehaald en vooruitgeblikt naar de toekomst. Naast de trouwe militanten mochten we ook enkele prominenten uit de regio Gent-Eeklo verwelkomen: regiovoorzitter Olaf Evrard, penningmeester Christian Bauwens, fractieleider in de Gentse gemeenteraad Johan Deckmyn en Gents gemeenteraadslid Wis Versyp.

  Na een verwelkoming door Zelzaats afdelingsvoorzitter Guy D'Haeseleer die terecht de vreemdelingenproblematiek in de kanaalgemeente op de korrel nam, mocht ik zelf een woordje richten tot de aanwezigen. Ik kaartte het door SamenPlus gevoerde wanbeleid aan dat liever investeert in asielzoekers dan in goede voorzieningen voor de eigen inwoners. Aansluitend nam gastspreker en partijvoorzitter Tom Van Grieken het woord. In een krachtige en duidelijke boodschap omschreef hij onze afdeling als een voorbeeld en riep op om te blijven vechten voor de toekomst.

  Aansluitend konden we met z'n allen genieten van heerlijke warme beenhesp met een ruim assortiment aan groenten en sauzen, geleverd door slagerij Bekaert uit Assenede. Het eten viel bij iedereen in de smaak en velen kwamen dan ook om een tweede (of soms zelfs derde) portie.

  De tombola rondde een succesvolle en bovenal gezellige avond af.

  Ik blik met veel voldoening terug op het eetfestijn dat met ruim 50 aanwezigen de verwachtingen ruimschoots overtrof: onze partij staat opnieuw op de politieke kaart in Assenede en we zullen ons blijven inzetten voor ieder van ons! Tot slot bedank ik ook iedereen die bijdroeg tot het succes van onze avond! Tot volgend jaar!

  16-10-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Assenede, Zelzate, Guy D'Haeseleer, Tom Van Grieken, eetfestijn, beenhesp, tombola, Olaf Evrard, Johan Deckmyn
  08-10-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kinderen nogmaals slachtoffer van beleid SamenPlus

  Het gemeentebestuur van Assenede plant de verkoop van een perceel bouwgrond gelegen in de Rozemarijnstraat te Bassevelde.

  Het perceel in kwestie ligt al vele jaren braak en is begroeid met bomen en struiken. Bovendien sluit dit perceel aan bij het speelplein van Bassevelde en  komen de kinderen er ravotten. Dat heb ik zelf en uit gesprekken met verschillende buurtbewoners kunnen vaststellen. Ik heb er trouwens als kind zelf nog gespeeld.

  Het is duidelijk dat voor SamenPlus de kinderen niet van tel zijn:  de toestellen op de speelpleinen worden verwaarloosd, de bibliotheek is hen afgepakt, er is asbest aanwezig in de gebouwen van de opvang… en nu wordt nog een deel van hun speelruimte koudweg afgenomen. Bijkomend zal ook het stuk natuur in ons dorp nog maar eens verminderen. Heel vreemd aangezien de schepen van Jeugd zelf verkondigde dat de gemeente meer natuurlijke speelpleinen wil creëren. Ook voor de partij GROEN, onderdeel van de SamenPlus-meerderheid, is de macht duidelijk belangrijker dan de natuur en onze kinderen. De timing van deze verkoop doet eveneens de wenkbrauwen fronsen. Waarom moet een terrein dat al vele jaren dienst doet als natuurlijke speelruimte plots wijken voor beton en stenen? Is het toeval dat de prijs die de meerderheid op het perceel kleeft overeenkomt met de meerkost van het dorpshuis?

  Ik vraag, en verschillende dorspbewoners met mij, dat SamenPlus grondig nadenkt over hun beleidskeuzes. Zijn stenen misschien belangrijker dan onze kinderen? Ik roep hen uitdrukkelijk op om de natuurlijke speelruimte die er is te vrijwaren en de kinderen hun speelpleintje niet af te nemen!

  08-10-2016, 12:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Assenede, Bassevelde, SamenPlus, kinderen, jeugdbeleid, wanbeleid, speelterrein
  13-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.(on)Veiligheid in de Sasdijkstraat en Staakstraat (Assenede)
  Vandaag lees je in Het Nieuwsblad dat de gemeente de gevaarlijke toestanden in de Sasdijk- en Staakstraat in Assenede wil aanpakken. Het gemeentebestuur plant een aantal asverschuivingen en/of andere snelheidsremmende maatregelen.

  Een goed initiatief dat er echter niet komt door CD&V zoals het artikel beweert. Reeds in april 2016 werd ik op de hoogte gesteld van de gevaarlijke toestanden in deze straten. Ik nam op dat moment al contact op met de politiediensten (waarvan het antwoord nog steeds op zich laat wachten) met de vraag om snelheidsmetingen te houden in de Sasdijkstraat en met een reeks suggesties om gevaarlijke toestanden aan te pakken. Nu stel ik vast dat het gemeentebestuur enkele van mijn suggesties heeft weerhouden en zal uitvoeren. Het is dus dankzij mij en het Vlaams Belang dat de verkeersveiligheid in beide straten zal verbeteren.

  Een veilig dorp voor iedereen, daar ga ik resoluut voor!

  13-09-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Staakstraat, Sasdijkstraat, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, verkeersveiligheid
  03-09-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kruising Schare/Spoorstraat
  Al jaren is de kruising tussen het Schare en de Spoorstraat in Boekhoute een gevaarlijk punt. Het verkeer dat vanuit de Spoorstraat het Schare wil opdraaien, hetzij richting Landsdijk hetzij richting Meuleken, ziet onmogelijk het tegemoet komende verkeer komen. Met de wagen moet je bijna halverwege het Schare gaan staan om toch maar iets te zien. Dit met alle veiligheidsrisico's van dien.

  Om deze gevaarlijke toestand aan te pakken interpelleerde ik het schepencollege hierover tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad in augustus. De schepen van openbare Werken weigerde in te gaan op mijn vraag om verkeersspiegels te plaatsen. Deze relatief goedkope oplossing werd van de hand gewezen. Het gemeentebestuur opteert voor een grotere aanpak van de situatie door een asverschuiving op het Schare zelf. Hierdoor verdwijnt niet alleen het veiligheidsrisico maar daalt eveneens de snelheid.

  Ik juich elke investering in verkeersveiligheid toe en ben tevreden dat het gemeentebestuur op mijn aandringen werk maakt van dit gevaarlijk kruispunt.

  03-09-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Assenede, Boekhoute, Schare, Spoorstraat, gevaar, kruispunt, verkeersspiegel
  16-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.eetfestijn
  Klik op de afbeelding om de link te volgen
  Op zaterdag 15 oktober 2016 is het eindelijk zo ver: het eerste jaarlijkse eetfestijn! We hebben de handen in elkaar geslagen met Vlaams Belang Zelzate om er een mooie avond van te maken.

  Op het menu staat warme beenhesp met een assortiment koude groenten, sausjes naar keuze en krielaardappelen met spekjes. Er wordt één aperitief aangeboden door Vlaams Belang Assenede & Zelzate. Dit alles voor de democratische prijs van €15,00 per persoon.

  Als gastspreker hebben we niemand minder dan onze partijvoorzitter Tom Van Grieken weten te strikken!

  Iedereen is van harte welkom vanaf 18u30 in de voetbalkantine GREKO, Zeelaan te Zelzate.

  Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden van Vlaams Belang Assenede & Zelzate of je kan het gepaste bedrag overschrijven op rekening BE65 7373 0323 7069 (Vlaams Belang Assenede). Vermeld in dat geval zeker jouw naam en het aantal personen. Inschrijvingen zijn pas geldig NA betaling!

  Hopelijk tot dan!

  16-08-2016, 14:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Assenede, Zelzate, Stijn Van Hamme, Tom Van Grieken, eetfestijn, warme beenhesp
  10-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Groot-Assenede: paradijs voor laagvliegers
  De zetelende meerderheid heeft van veiligheid één van haar prioriteiten gemaakt. SAMENPlus trekt naar eigen zeggen voluit de kaart van veilige wegen, comfortabele fietspaden, goede voetpaden, veilige accommodatie voor de jeugd...

  Dat het in realiteit heel triestig is gesteld met de veiligheid in onze gemeente weet iedereen. De schandalige en vooral onveilige toestand van de speelpleintjes kaartte ik recent nog aan. Over de verkeersonveiligheid berichtte ik hier ook al een paar keer. Maar het wordt steeds erger.

  In Assenede zelf neemt het fout parkeren stilaan reusachtig proporties aan. Foutief parkeren is meer regel dan uitzondering in onze gemeente. En de politie? Die kan zelfs niet optreden door het beleid...

  Overdreven snelheid is een ander oud zeer in alle deelgemeentes. In Assenede zelf horen sommige straten eerder thuis in een racecircuit. Denken we maar aan de Sasdijkstraat: door moet je als zwakke weggebruiker vaak opzij springen om niet ander een voorbijrazende auto terecht te komen. Beloftes van het gemeentebestuur over maatregelen? Die blijven dode letter.
  In Bassevelde is het al niet veel beter. Het dorp is zone 30, maar in werkelijkheid eerder zone 130. De snelheid waarmee bepaalde wigpiraten over de kasseien vliegen, is ronduit angstaanjagend als voetganger of fietser. Ook in andere straten zoals de Hogevorst of de Landsdijk is overdreven snelheid een dagelijkse realiteit.
  Ook in Oosteeklo is de Stroomstraat vaak het toneel van toeren die thuis horen in het Amerikaanse NASCAR-racen dan op de openbare weg.

  De reactie van de burgemeester toen ik hem hierover interpelleerde was duidelijk. volgens hem is er "geen probleem van overdreven snelheid in onze gemeente". Hoe diep kan men z'n kop eigenlijk in het zand blijven steken? Waarom ontkent hij ook het zonlicht niet?
  Ik trek samen met mijn partij Vlaams Belang voluit de kaart van een echt veiligheidsbeleid. Ten eerste moet de pakkans drastisch verhoogd worden door extra snelheidscontroles in alle deelgemeentes op regelmatige tijdstippen. Ten tweede moeten de snelheidsremmende aanpassingen in de straten dringend uitgevoerd worden (met verkeerskussens, as-verschuivingen, betonnen bloembakken, drempels...). Tot slot moet ook bekeken worden om fietspaden zoveel als mogelijk te scheiden van de rijweg zodat zwakke weggebruikers niet langer lijf en leden moeten riskeren om zich te verplaatsen. Kortom, een veiligheidsbeleid op mensenmaat in iedere deelgemeente! Elk dorp telt!

  10-08-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Bassevelde, Oosteeklo, Boekhoute, Stijn Van Hamme, vlaams Belang, SAMENPlus, veiligheid, ongevallen, overdreven snelheid, fout parkeren
  07-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het evenementenplein in Assenede
  Om evenementen makkelijker te laten plaatsvinden in onze gemeente heeft het gemeentebestuur een evenementenplein ingericht achter het gemeentehuis in Assenede. Hiervoor hebben ze zelfs speciaal een goede brug laten aanleggen om vlotter op het terrein te raken.

  Zoals steeds met projecten van SAMENPlus blijkt de realiteit weer eens anders te zijn dan hetgeen men vertelt. Door de ligging van het evenementenplein is het eerder een moeras dan een bruikbaar grasveld. Het terrein zelf ligt namelijk lager dan de omliggende velden en door de grachten is het dus steeds vrij drassig.
  Het is zelfs zo erg dat een circus dat in het voorjaar naar Assenede ging komen, heeft afgezegd uit schrik dat hun tent zou wegzakken en hun wagens zouden vastzitten. Recent zat zelfs een vrachtwagen vast in de modderige ondergrond.

  In de pers kondigt het gemeentebestuur met veel toeters en bellen een evenementenplein aan, maar het is in werkelijkheid meer onbruikbaar dan wel. Hebben wij stilaan niet genoeg van een showbestuur dat het geld langs vensters en deuren verspilt aan nutteloze projecten?
  07-08-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, evenementenplein, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, drassig, moeras
  01-08-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De speelpleinen in Groot-Assenede: betreden op eigen risico!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Eind vorig jaar kaartte ik de slechte toestand van het speelplein in Assenede (Kasteelstraat) aan, maar ook in de deelgemeenten is er nog veel werk aan de winkel. Na opmerkingen van enkele ouders ben ik ter plaatse gaan kijken en zag ik de ronduit schandalige toestand waarin sommige speeltuigen zich bevinden.

  In Boekhoute (speelplein Terpietestraat) staan op bepaalde plaatsen de brandnetels bijna een halve meter hoog en groeit er onkruid in het zand waar de kinderen spelen. In Bassevelde (speelplein Rozemarijnstraat) is een trede van de glijbaan afgebroken en hangt één van de twee schommels half kapot te bengelen. In Oosteeklo (speeltuig Oosteeklo-Dorp) is de toestand nog gevaarlijker. Daar is het zandperk niet alleen door onkruid overwoekerd, maar een deel van de vloer van het speeltuig is zelfs verdwenen. Hierdoor gaapt er een diep gat met alle risico’s van dien.

  Ik vind het een regelrechte schande dat het gemeentebestuur spelende kinderen blootstelt aan zo’n gevaarlijke situaties. De zetelende meerderheid is volledig verantwoordelijk voor deze schandalige toestand en voor eventuele ongelukken. Aan protserige prestigeprojecten spendeert men honderdduizenden euro’s, maar voor het deftig onderhouden van de speelpleinen kan er blijkbaar zelfs geen halve euro af. Eén zaak is alvast duidelijk: voor SAMENPlus is de veiligheid van onze kinderen geen prioriteit. Ik roep het gemeentebestuur met aandrang op om deze gevaarlijke situaties zo snel als mogelijk aan te pakken. Alle kinderen hebben recht op veilige speeltuigen.
  Ook de reactie van schepen Servaas Van Eynde in Het Laatste Nieuws (1 augustus 2016) is beneden alle peil. Hij schrijft letterlijk dat het gemeentebestuur weet dat de toestellen niet meer in beste staat zijn. hij geeft dus zelf toe dat het gemeentebestuur de veiligheid van onze kinderen niet belangrijk vindt! Zijn bijkomende opmerking dat het budget eerst naar Assenede gaat, is een regelrechte kaakslag voor de inwoners van de deelgemeentes. Voor mij is ieder dorp van onze gemeente even belangrijk: elk dorp telt! Het is hoog tijd voor een ander, meer sociaal beleid op maat van alle inwoners!

  Bijlagen:
  SPBassevelde.jpg (1.3 MB)   
  SPOosteeklo (3).jpg (1.6 MB)   
  SPOosteeklo (4).jpg (1 MB)   

  01-08-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Assenede, Boekhoute, Bassevelde, Oosteeklo, speelplein, SAMENPlus, Servaas Van Eynde, gevaar, onkuird, verwaarlozing
  15-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De burgerkrant of de fabeltjeskrant?

  Afgelopen week vond ik een editie van de "lokale burgerkrant" (partijblad van OpenVLD) in de brievenbus. Als we dit pamflet mogen geloven, leven wij werkelijk in een luilekkergemeente waar alles prima loopt. "tout va pour le mieux dans la meilleure des communes possibles", zou Voltaire geschreven hebben.


  Wanneer je echter de politieke actualiteit in onze gemeente een beetje volgt, blijkt al vlug dat bepaalde passages in de "lokale burgerkant" een (serieus) loopje nemen met de werkelijkheid. Enkele voorbeelden:

  Op pagina twee bejubbelt OpenVLD de herstelling van de Hogevorstwegel in Bassevelde. Een nuttige investering, zonder meer, maar blijkbaar kon er geen eurocent meer af om de vervallen naambordjes die in schandalige toestand (half onleesbaar, met mos overwoekerd en half scheef) verkeren, te vernieuwen. Kost dat zoveel geld misschien?

  Op pagina drie verwijst men naar een studie over de plaatsing van snelheidsverlagende elementen in onder meer de Staakstraat, de Sasdijkstraat en de Landsdijk. Dit punt werd door mijzelf op twee momenten aangekaart tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad. Tot tweemaal toe lachte de burgemeester zelf (toch een OpenVLD'er) de problematiek weg door te zeggen dat "er geen probleem is met overdreven snelheid" in de desbetreffende straten. Als er dan toch geen probleem zou zijn, waarom moet er dan een (dure) studie worden uitgevoerd? Heeft de burgemeester dankzij mijn tussenkomsten misschien eindelijk het licht gezien en beseft hij dat overdreven snelheid en onveilige verkeerssituaties een groot probleem zijn in onze gemeente? Ik hoop het in ieder geval.

  Op dezelfde pagina heeft men het over de 5000 euro die iedere voetbalclub cadeau krijgt. Dit geld dient blijkbaar "om de installaties te beveiligen". Een wel heel vreemde uitleg. tijdens de gemeenteraad van 30 juni 2016 vertelden zowel de burgemeester als de schepen van financiën namelijk dat deze bedragen dienen voor het onderhoud van de terreinen. Welke van beide redenen ook correct zijn, er is dus duidelijk op z'n minst één keer gelogen. Bovendien is het bedrag dat iedere voetbalclub krijgt (en hoe zit met de andere verenigingen? Zij worden nog maar eens in de kou gezet door het gemeentebestuur!) wel zeer arbitrair toegekend. Volgens de schepen van financiën (opnieuw tijdens de gemeenteraad van 30 juni 206) is dit bedrag namelijk totaal ontoereikend. De burgemeester bevestigde dit door te stellen dat het "een druppel op een hete plaat is". Als het bedrag dan toch ontoereikend is, waarom kent men het dan toe? Is het in tijden van besparingen wel te verantwoorden dat het geld arbitrair wordt uitgedeeld?

  Op dezelfde pagina juicht OpenVLD ook dat dit jaar de gemeentebelastingen niet worden verhoogd. Ook hier blijkt de realiteit licht anders: de openbare dienstverlening wordt steeds verder afgebouwd (nu is ook de bibliotheek in Bassevelde gesloten) en toch moeten we nog steeds evenveel belastingen betalen. We betalen dus met z'n allen meer voor de dienstverlening die overblijft. Volgens dezelfde logica ken je dan het volgende zeggen: de benzine wordt niet duurder, maar je kan voor hetzelfde bedrag gewoon minder tanken. De meerderheid voert dus verdoken belastingverhogingen door.

  Op pagina vier gaat het onder meer over de stilaan beruchte windmolens in Oosteeklo. Dezelfde windmolens die het mooie uitzicht in de polder compleet verpesten en niet eens mogen draaien. Volgens OpenVLD is het de deputatie (van de provincie Oost-Vlaanderen) die de toegekend vergunning heeft aangevochten. Dit kan goed zijn, maar deze uitleg is toch enigszins ongeloofwaardig. Er zetelen toch twee leden van de meerderheid in de provincieraad? Zowel de burgemeester (OpenVLD) als de voorzitster van het OCMW (SP.A) maken deel uit van de meerderheid in de provincieraad. Waarom hebben zij daar geen bezwaar gemaakt tegen de toekenning van de vergunning? Zat men te slapen misschien?

  Op dezelfde pagina gaat het ook over het Lokaal Opvanginitiatief in Bassevelde. In dat artikel kunnen we lezen dat het OCMW reeds enkele maanden een huis huurt in het dorp van Bassevelde. Dit staat nog steeds leeg, maar er moet toch huur worden betaald. Wie zal er mogen opdraaien voor deze kosten? U mag twee keer raden...


  Het is duidelijk dat OpenVLD graag heeft dat wij het devies van de Fabeltjeskrant volgen: oogjes toe en snaveltjes dicht. Ik raad iedereen echter aan om de ogen goed open te houden zodat de halve waarheden waarvan de burgemeester zich met plezier bedient, direct doorprikt kunnen worden.

  15-07-2016, 13:42 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, OpenVLd, Vlaams Belang, Bassevelde, Oosteeklo, de burgerkrant, Stijn Van Hamme
  05-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Blokmeersstraat in Bassevelde: eindelijk hersteld
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Enkele maanden geleden postte ik hier over de verschrikkelijk slechte staat van de Blokmeersstraat in Bassevelde. Het asfalt was er op vele plaatsen zwaar beschadigd en tal van putten maakten het voor fietsers ronduit gevaarlijk om deze straat nog te gebruiken. Om deze problematiek aan te kaarten, bracht ik dit tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad van maart 2016 naar voren. Ik legde uit dat de situatie niet alleen gevaarlijk was, maar zelfs beschamend. Tenzij natuurlijk SAMENPlus wachtte om de Blokmeersstraat te laten opnemen in het parcours van Parijs-Roubaix.

  De bevoegde schepen van Openbare Werken antwoordde mij toen zonder blozen dat de asfaltlaag van deze straat een levensduur had van tien jaar, maar dat het twaalf jaar geleden was dat er nog eens naar was gekeken. Hij gaf dus eigenlijk letterlijk toe dat zaken op hun beloop te laten. Sterk in openbaar werk, deze schepen? Sterk gebuisd, ja!


  Vandaag is er echter goed nieuws voor de inwoners en passanten van de Blokmeersstraat: het asfalt is na twaalf jaar verwaarlozing eindelijk opnieuw in orde. Dankzij mijn tussenkomst kunnen fietsers opnieuw op veilige manier gebruik maken van deze straat. Een sociaal beleid, dat de echte problemen aanpakt in plaats van show te verkopen, daar ga ik voluit voor!

  05-07-2016, 18:24 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, Blokmeersstraat, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, SAMENPlus, verwaarlozing, asfalt, putten in wegdek, onveilig
  28-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het beleid van SAMENPlus: een lege doos!

  Het door SAMENPlus gevoerde beleid zorgt ervoor dat alles goed gaat in onze gemeente. Dat zou toch het geval moeten zijn als we de vele hoera-berichten die de meerderheid in de pers brengt, mogen geloven. Wie echter wel eens buiten komt in onze gemeente, merkt al vlug dat de werkelijkheid serieus verschilt met de SAMENPlus-propaganda.


  Denken we bijvoorbeeld maar aan de sporthal in Assenede. Een tijdje geleden klaagde ik het slechte onderhoud hiervan aan in de pers. Op dat moment was de lift al een ganse tijd buiten werking, waardoor het kuispersoneel met emmers water kon sleuren langs de trap. Mijn verbazing was dan ook groot toen de dag nadat mijn bericht de pers haalde, de lift plots hersteld was. In dat zelfde bericht klaagde ik ook over de ruit die al sinds begin februari 2016 (!) kapot is. We zijn intussen begin juli en de ruit is nog altijd niet hersteld. De bevoegde schepen schuift de schuld door naar de verzekering. Waarschijnlijk moet het nieuwe raam uit China komen en duurt het daarom zo lang... Ook het dak van de sporthal is een attractie op zich: het onkruid staat er op bepaalde plaatsen bijna 30 centimeter hoog! (zie foto 1) Gaat de meerderheid er misschien een daktuin van maken? Of is het onderhouden van de gemeentelijke gebouwen te veel gevraagd? Is het dan verwonderlijk dat bepaalde mensen liever in een andere gemeente gaan sporten?


  Dan is er het centrum van Assenede zelf. Dat is enkele jaren geleden volledig vernieuwd, maar vertoont intussen al veel gebreken. Op verschillende plaatsen komen de kasseien terug los, met alle gevolgen van dien. (zie foto 2). De burgemeester schuift hiervoor de verantwoordelijkheid door naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Is dat nu een dorpskern om trots op te zijn?


  Daarnaast is er nog de fameuze actie tegen zwerfvuil. Hierover postte ik reeds een bemerking, maar de toestand is intussen niet verbeterd. De beloofde vuilnisbakken (die er volgens de bevoegde schepen al stonden) zijn nog steeds nergens te bespeuren. Hierdoor stapelt het vuilnis zich op rond de paar overvolle vuilnisbakken die er toch staan. (zie foto 3 & 4). Is het misschien de bedoeling om onze gemeente te veranderen in een openbaar stort?


  Dan hebben we het nieuws over de subsidies die worden toegekend aan de voetbalclubs. Deze drie clubs krijgen elk 5.000 euro cadeau van de gemeente. Waarom beperkt SAMENPlus zich tot deze drie clubs? Hebben alle andere (jeugd)verenigingen of sportclubs geen recht op gelijkaardige subsidies? Het is trouwens heel vreemd dat de gemeente hier met dat geld gooit: in het begin van de legislatuur zijn de subsidies aan de jeugdverenigingen ingetrokken omdat er moest bespaard worden. Is er misschien een pot goud ontdekt tijdens de restauratie van de kerk in Assenede? Dit is een regelrechte kaakslag voor alle andere verenigingen die door de besparingspolitiek niets meer krijgen.


  Na de kerk in Assenede toch ter sprake komt, kan ik niet anders dan verwijzen naar het vreemde bericht dat de restauratie plots 340.000 euro (of 13,6 miljoen Belgische Franken!) meer zal kosten. Waar gaat dat geld weer vandaan komen? U en ik, wij zullen (nog maar eens) de dupe worden van de showpolitiek van SAMENPlus. Wij zullen uiteindelijk toch de rekening gepresenteerd krijgen.


  Het is nog maar eens duidelijk hoe de meerderheid onze gemeente bestuurt: zonder duidelijke visie. SAMENPlus kondigt graag grote prestigeprojecten aan en bij de inhuldiging staan ze allemaal (ook de oppositiepartijen CD&V en N-VA) graag te blinken op de foto. Maar deze protserige (soms zelfs nutteloze) projecten daarna ook onderhouden is te veel gevraagd. De pers halen met de vreemdste voorstellen (denk maar aan de burgemeester die in de kerk van Boekhoute een kindercrèche wil beginnen door de kinderen in een glazen kooi te stoppen) dat gaat wel en recepties afschuimen ook, maar verantwoordelijk besturen dat moeten we van deze meerderheid duidelijk niet verwachten.
  28-06-2016, 16:24 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Vlaams Belang, SAMENPlus, kerk, sporthal, afval, slecht onderhoud, subsidies
  18-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Protestactie aan bibliotheek Bassevelde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Deze ochtend was een delegatie van Vlaams Belang Assenede aanwezig aan de bibliotheek in Bassevelde om te protesteren tegen de sluiting van deze bib. De vele, hevige regenbuien werden dapper getrotseerd om flyers uit te delen tegen het kille, asociale beleid van SAMENPlus.

  Wij blijven ons met klem verzetten tegen het cultureel afbraakbeleid dat onze gemeente nu al jaren teistert. Voor ons is iedere (deel)gemeente even belangrijk! Iedere inwoner heeft immers recht op gemeentelijke dienstverlening in zijn of haar deelgemeente. Een beleid dat liever investeert in stenen dan in mensen, hoort maar op één plaats thuis: de vuilnisbelt!

  Onze boodschap kon rekenen op veel goedkeuring van de aanwezigen die meer dan eens hun beklag deden over het gevoerde (wan)beleid van SAMENPlus.


  Een sociaal beleid op mensenmaat, daar gaan wij voor!

  18-06-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Giovanni Van Loo, Linda Bobbelijn, bibliotheek, sluiting, cultuurbeleid, SAMENPlus, Assenede
  17-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De leugenshow van het gemeentebestuur gaat maar door

  Vandaag lezen we in Het Laatste Nieuws dat het gemeentebestuur werk maakt van de zwerfvuilproblematiek op en rond het Diederikplein in Assenede. Dit zou een probleem zijn dat "tegenwoordig vaak opduikt". De bevoegde schepen neemt met zijn uitspraken toch een loopje met de werkelijkheid.

  "Zo is de deze zwerfvuilproblematiek helemaal geen nieuw feit of iets dat pas tegenwoordig opduikt", zegt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang), "Al op 19 november 2015 hebben enkele buurtbewoners een petitie gehouden over het zwerfvuil op en rond het Diederikplein en deze afgegeven op het gemeentehuis. Er is zelfs een brief geschreven naar de gouverneur op 25 november 2015 over deze zaak. Eén dag later, op donderdag 26 november 2015, heb ik zelf deze problematiek aangeklaagd tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad. De burgemeester lachte dit toen weg met de woorden: "Je moet niet overdrijven".

  "Zelfs het overlegmoment waarop de gemeente de betrokken handelaars op en rond het Diederikplein uitnodigde, stelde niets voor", gaat Van Hamme verder, "Er werden slechts enkele handelaars uitgenodigd. Blijkbaar had men schrik om iedereen voor deze vergadering samen te brengen. En als klap op de vuurpijl kwamen amper drie(!) personen opdagen. Tijdens de vergadering zelf werd dan eerder het proces gemaakt van een betrokken buurtbewoner dan gezocht naar een oplossing voor het probleem."

  "Tot slot is er nog de bewering van de betrokken schepen dat er "extra vuilbakken zijn geplaatst op en rond het Diederikplein", zegt Van Hamme, "Blijkbaar zijn dat nieuwe, onzichtbare vuilbakjes want er is op het Diederikplein geen enkele vuilbak bij gekomen."

  "Uit deze situatie blijkt nog maar eens op wat voor een manier SAMENPlus aan politiek doet: veel lucht en show verkopen, maar voor de rest laat men alles op z'n beloop".


  17-06-2016, 12:46 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Diederikplein, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, wanbeleid, zwerfvuil, overlast
  06-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Botermansstraatje: onveiligheid troef!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vorige week klaagde ik al het slechte onderhoud van de wegen en voetpaden in Assenede aan. Dit probleem beperkt zich helaas niet tot de hoofdgemeente, ook de deelgemeenten blinken uit in slecht onderhouden wegen.


  In Boekhoute werd ik attent gemaakt op de gevaarlijke situatie in het Botermansstraatje. Een kleine verbindingsweg voor fietsers en voetgangers om op een veilige manier het centrum te bereiken, gescheiden van gemotoriseerd vervoer. In werkelijkheid is het straatje echter helemaal niet zo veilig als men zou denken. Het onkruid tiert welig in de voegen tussen de kasseitjes, waardoor dit gevaarlijk glad wordt bij regenweer. En als klap op de vuurpijl is het aanpalende muurtje in verschrikkelijk slechte staat: het helt over en staat bovendien gevaarlijk los. Wanneer men er eens tegen duwt, beweegt dit muurtje heen en weer. Is dit nog verantwoord in een straatje waar dagelijks schoolgaande kinderen passeren?


  Dit is het zoveelste voorbeeld van het (wan)bestuur door SAMENPlus. In de pers verkoopt men veel show over het goed bestuur en de vele investeringen, maar in realiteit zijn dit niets meer dan showprojecten waar enkelingen van profiteren. De schepen van openbaar werk voerde zelf een kiescampagne met de slogan 'Sterk in openbaar werk!". Sterk gebuisd, waarschijnlijk... 

  Vlaams Belang vindt het dan ook onaanvaardbaar dat schoolgaande kinderen door levensgevaarlijke wegen moeten gaan terwijl het gemeentebestuur show verkoopt. Wij eisen dan ook dat het Botermansstraatje dringend wordt aangepakt: de kinderen verdienen dit!

  06-06-2016, 12:52 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Boekhoute, Botermansstraatje, onveilig, slecht onderhoud, SAMENPlus
  02-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het onderhoud van onze dorpskernen...

  Het onderhoud van onze dorpskernen... laat veel te wensen over. Een vaststelling waar je niet omheen kunt wanneer je op stap gaat in ons dorp.

  Dat de deelgemeenten stilaan achtergestelde kolonies zijn, is algemeen gekend. Maar zelfs het onderhoud van de dorpskern in Assenede is beneden alle peil. In bepaalde straten, de sportstraat bijvoorbeeld, ligt het voetpad schots en scheef door loszittende tegels of is het voetpad voor de helft ingenomen door begroeiing. Hoe moeten minder mobiele personen of minder validen hier op een veilige manier passeren?

  Ook in andere straten staat het onkruid soms tot 20 centimeter hoog. Een 'mooi' voorbeeld hiervan vinden we aan de gemeentelijke sporthal (het gebouw waarvan een venster al ruim drie maanden stuk is): er staat een bordje dat aanduidt dat de berm pas is opgekuist, maar het bord zelf staat scheef en het gras errond schandalig hoog.

  Enkele sfeerbeelden tonen aan hoe het gemeentebestuur omgaat met onze gemeente en ons belastinggeld: investeren in (vaak nutteloze) showprojecten terwijl de rest ligt te verkommeren. Vlaams Belang Assenede pleit onomwonden voor een degelijk en vooral grondig onderhoud van de straten en pleinen. Pas dan kan onze gemeente aangeprezen worden als aantrekkingspool voor nieuwe inwoners.


  02-06-2016, 10:31 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, verwaarlozing, slecht onderhoud, wegen, sporthal
  20-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook bibliotheek Bassevelde opgedoekt door gemeentebestuur

  Op de agenda van komende gemeenteraad (26 mei)staat de stopzetting van de jeugdbibliotheek in Bassevelde geagendeerd. Vlaams Belang protesteert met klem tegen deze asociale beslissing van het gemeentebestuur.

   

  De bibliotheek in Bassevelde was al sinds april 2013 omgevormd tot jeugdbibliotheek waar ook minder mobiele volwassenen boeken konden afhalen. Vanaf 1 juli staan ook zij echter in de kou, zegt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang). Ondanks beloftes van de burgemeester in het gemeentelijk informatieblad en in de pers verdwijnt onze gezellige bibliotheek. Zonder rekening te houden met de wensen van de bevolking neemt SAMENPlus deze asociale beslissing. Het is duidelijk dat het kille, asociale beleid van het gemeentebestuur enkel investeert in stenen en niet in mensen.

  De datum van de sluiting van de bibliotheek is bovendien toch wel eigenaardig, gaat Van Hamme verder, in een artikel in de Burgerkrant schrijft de schepen van Openbare Werken namelijk letterlijk dat de bibliotheek de deuren sluit in "augustus 2016". Zit hij dan te slapen tijdens het schepencollege of heeft hij doelbewust gelogen tegen de bevolking? Kan zo iemand wel in functie blijven?

  Ook alle andere beloftes omtrent de hoofdbibliotheek in Assenede zijn door het gemeentebestuur gebroken. De burgemeester beloofde namelijk bijkomende openingsuren en een nog uitgebreidere collectie. Ook daarvan is niets in huis gekomen, integendeel zelfs! Door de dienst vrije tijd onder te brengen in de bibliotheek is er daar nog minder plaats dan voorheen het geval was.

   

  Ik vraag dan ook met aandrang om de bibliotheek in Bassevelde te behouden en roep alle raadsleden van de meerderheid op om grondig na te denken vooraleer zij deze asociale beslissing goedkeuren. Zij zullen immers verantwoordelijk zijn voor de doodsteek van het sociaal-culturele leven in Bassevelde, besluit Van Hamme


  20-05-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, bibliotheek, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Assenede, cultureel afbraakbeleid, SAMENPlus
  09-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitdeelactie tijdens de rommelmarkt op Boekhoute kermis

  Vlaams Belang-Assenede op de bres tegen islamterreur

  ‘Islamterreur: ondergaan of terugslaan’. Onder dat motto hielden militanten en sympathisanten van het Vlaams Belang afgelopen zaterdagnamiddag een uitdeelactie tijdens de rommelmarkt in Boekhoute. De actie kadert in de nationale campagne van de partij.

  De voornaamste kritiek aan het adres van de regering luidt dat ze zich uitsluitend beperkt tot symptoombestrijding. De aangekondigde maatregelen zijn volgens het Vlaams Belang een pleister op een houten been en bieden geenszins een antwoord op het islamitisch terrorisme. “Wie immers denkt dat de verlenging van de voorlopige hechtenis van 24u naar 72u of een uitbreiding van het enkelbandregime moslimterroristen op andere gedachten brengt, ijlt”, argumenteert Stijn Van Hamme (voorzitter Vlaams Belang Assenede)

  Volgens de islamkritische partij blijven de grondoorzaken massa-immigratie, islamisering, het lakse veiligheid- en justitiebeleid zo goed als onaangeroerd. “Het waterkanon dat Michel na het drama in Parijs aankondigde, bleek een waterpistool”, klinkt het in de campagnefolder. “Het falende justitiebeleid van vervroegde vrijlatingen, enkelbandjes en schouderklopjes wordt onverkort verdergezet.”

  Het roer omslaan

  “De zelfmoordterroristen kunnen we niet meer ter verantwoording roepen, onze politici voor hun nalatigheid wel”,aldus Stijn Van Hamme. Om het roer om te slaan lanceert de partij een salvo aan maatregelen. Zo wil ze dat gekende moslimextremisten de nationaliteit wordt ontnomen, dat de wet op de vervroegde invrijheidsstelling wordt afgeschaft en dat de subsidiekraan naar de islam wordt toegedraaid. Voorts pleit het Vlaams Belang voor een totale immigratiestop uit islamitische landen.

  De partij legt in haar betoog echter ook verantwoordelijkheid bij de samenleving. Volgens het Vlaams Belang laat de Vlaming zich te vaak degraderen tot lijdend voorwerp. “Dat jihadistische ideeën steeds meer ingang vinden bij de moslimgemeenschap, heeft veel te maken met de verwatering en aantasting van onze eigen waarden”, aldus Van Hamme. Hierdoor wordt volgens Van Hamme de deur opengezet voor de vestiging van andere, tegengestelde waarden. “Dit lijdzaam burgerschap moet worden omgebogen tot een energiek en weerbaar burgerschap”, klinkt het hoopvol. Een term die volgens het Vlaams Belang verantwoordelijkheid, plichts- en normbesef en een actievere opstelling van ons allen vereist.


  09-05-2016, 16:50 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Assenede, Boekhoute, Stijn Van Hamme, islamterreur
  Archief per week
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  lastminutes
  www.bloggen.be/lastmin


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!