Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De gemeenteraad van maart 2019
 • De gemeenteraad van 28 februari

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  15-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De burgerkrant of de fabeltjeskrant?

  Afgelopen week vond ik een editie van de "lokale burgerkrant" (partijblad van OpenVLD) in de brievenbus. Als we dit pamflet mogen geloven, leven wij werkelijk in een luilekkergemeente waar alles prima loopt. "tout va pour le mieux dans la meilleure des communes possibles", zou Voltaire geschreven hebben.


  Wanneer je echter de politieke actualiteit in onze gemeente een beetje volgt, blijkt al vlug dat bepaalde passages in de "lokale burgerkant" een (serieus) loopje nemen met de werkelijkheid. Enkele voorbeelden:

  Op pagina twee bejubbelt OpenVLD de herstelling van de Hogevorstwegel in Bassevelde. Een nuttige investering, zonder meer, maar blijkbaar kon er geen eurocent meer af om de vervallen naambordjes die in schandalige toestand (half onleesbaar, met mos overwoekerd en half scheef) verkeren, te vernieuwen. Kost dat zoveel geld misschien?

  Op pagina drie verwijst men naar een studie over de plaatsing van snelheidsverlagende elementen in onder meer de Staakstraat, de Sasdijkstraat en de Landsdijk. Dit punt werd door mijzelf op twee momenten aangekaart tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad. Tot tweemaal toe lachte de burgemeester zelf (toch een OpenVLD'er) de problematiek weg door te zeggen dat "er geen probleem is met overdreven snelheid" in de desbetreffende straten. Als er dan toch geen probleem zou zijn, waarom moet er dan een (dure) studie worden uitgevoerd? Heeft de burgemeester dankzij mijn tussenkomsten misschien eindelijk het licht gezien en beseft hij dat overdreven snelheid en onveilige verkeerssituaties een groot probleem zijn in onze gemeente? Ik hoop het in ieder geval.

  Op dezelfde pagina heeft men het over de 5000 euro die iedere voetbalclub cadeau krijgt. Dit geld dient blijkbaar "om de installaties te beveiligen". Een wel heel vreemde uitleg. tijdens de gemeenteraad van 30 juni 2016 vertelden zowel de burgemeester als de schepen van financiën namelijk dat deze bedragen dienen voor het onderhoud van de terreinen. Welke van beide redenen ook correct zijn, er is dus duidelijk op z'n minst één keer gelogen. Bovendien is het bedrag dat iedere voetbalclub krijgt (en hoe zit met de andere verenigingen? Zij worden nog maar eens in de kou gezet door het gemeentebestuur!) wel zeer arbitrair toegekend. Volgens de schepen van financiën (opnieuw tijdens de gemeenteraad van 30 juni 206) is dit bedrag namelijk totaal ontoereikend. De burgemeester bevestigde dit door te stellen dat het "een druppel op een hete plaat is". Als het bedrag dan toch ontoereikend is, waarom kent men het dan toe? Is het in tijden van besparingen wel te verantwoorden dat het geld arbitrair wordt uitgedeeld?

  Op dezelfde pagina juicht OpenVLD ook dat dit jaar de gemeentebelastingen niet worden verhoogd. Ook hier blijkt de realiteit licht anders: de openbare dienstverlening wordt steeds verder afgebouwd (nu is ook de bibliotheek in Bassevelde gesloten) en toch moeten we nog steeds evenveel belastingen betalen. We betalen dus met z'n allen meer voor de dienstverlening die overblijft. Volgens dezelfde logica ken je dan het volgende zeggen: de benzine wordt niet duurder, maar je kan voor hetzelfde bedrag gewoon minder tanken. De meerderheid voert dus verdoken belastingverhogingen door.

  Op pagina vier gaat het onder meer over de stilaan beruchte windmolens in Oosteeklo. Dezelfde windmolens die het mooie uitzicht in de polder compleet verpesten en niet eens mogen draaien. Volgens OpenVLD is het de deputatie (van de provincie Oost-Vlaanderen) die de toegekend vergunning heeft aangevochten. Dit kan goed zijn, maar deze uitleg is toch enigszins ongeloofwaardig. Er zetelen toch twee leden van de meerderheid in de provincieraad? Zowel de burgemeester (OpenVLD) als de voorzitster van het OCMW (SP.A) maken deel uit van de meerderheid in de provincieraad. Waarom hebben zij daar geen bezwaar gemaakt tegen de toekenning van de vergunning? Zat men te slapen misschien?

  Op dezelfde pagina gaat het ook over het Lokaal Opvanginitiatief in Bassevelde. In dat artikel kunnen we lezen dat het OCMW reeds enkele maanden een huis huurt in het dorp van Bassevelde. Dit staat nog steeds leeg, maar er moet toch huur worden betaald. Wie zal er mogen opdraaien voor deze kosten? U mag twee keer raden...


  Het is duidelijk dat OpenVLD graag heeft dat wij het devies van de Fabeltjeskrant volgen: oogjes toe en snaveltjes dicht. Ik raad iedereen echter aan om de ogen goed open te houden zodat de halve waarheden waarvan de burgemeester zich met plezier bedient, direct doorprikt kunnen worden.

  15-07-2016, 13:42 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, OpenVLd, Vlaams Belang, Bassevelde, Oosteeklo, de burgerkrant, Stijn Van Hamme
  05-07-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Blokmeersstraat in Bassevelde: eindelijk hersteld
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Enkele maanden geleden postte ik hier over de verschrikkelijk slechte staat van de Blokmeersstraat in Bassevelde. Het asfalt was er op vele plaatsen zwaar beschadigd en tal van putten maakten het voor fietsers ronduit gevaarlijk om deze straat nog te gebruiken. Om deze problematiek aan te kaarten, bracht ik dit tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad van maart 2016 naar voren. Ik legde uit dat de situatie niet alleen gevaarlijk was, maar zelfs beschamend. Tenzij natuurlijk SAMENPlus wachtte om de Blokmeersstraat te laten opnemen in het parcours van Parijs-Roubaix.

  De bevoegde schepen van Openbare Werken antwoordde mij toen zonder blozen dat de asfaltlaag van deze straat een levensduur had van tien jaar, maar dat het twaalf jaar geleden was dat er nog eens naar was gekeken. Hij gaf dus eigenlijk letterlijk toe dat zaken op hun beloop te laten. Sterk in openbaar werk, deze schepen? Sterk gebuisd, ja!


  Vandaag is er echter goed nieuws voor de inwoners en passanten van de Blokmeersstraat: het asfalt is na twaalf jaar verwaarlozing eindelijk opnieuw in orde. Dankzij mijn tussenkomst kunnen fietsers opnieuw op veilige manier gebruik maken van deze straat. Een sociaal beleid, dat de echte problemen aanpakt in plaats van show te verkopen, daar ga ik voluit voor!

  05-07-2016, 18:24 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, Blokmeersstraat, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, SAMENPlus, verwaarlozing, asfalt, putten in wegdek, onveilig
  28-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het beleid van SAMENPlus: een lege doos!

  Het door SAMENPlus gevoerde beleid zorgt ervoor dat alles goed gaat in onze gemeente. Dat zou toch het geval moeten zijn als we de vele hoera-berichten die de meerderheid in de pers brengt, mogen geloven. Wie echter wel eens buiten komt in onze gemeente, merkt al vlug dat de werkelijkheid serieus verschilt met de SAMENPlus-propaganda.


  Denken we bijvoorbeeld maar aan de sporthal in Assenede. Een tijdje geleden klaagde ik het slechte onderhoud hiervan aan in de pers. Op dat moment was de lift al een ganse tijd buiten werking, waardoor het kuispersoneel met emmers water kon sleuren langs de trap. Mijn verbazing was dan ook groot toen de dag nadat mijn bericht de pers haalde, de lift plots hersteld was. In dat zelfde bericht klaagde ik ook over de ruit die al sinds begin februari 2016 (!) kapot is. We zijn intussen begin juli en de ruit is nog altijd niet hersteld. De bevoegde schepen schuift de schuld door naar de verzekering. Waarschijnlijk moet het nieuwe raam uit China komen en duurt het daarom zo lang... Ook het dak van de sporthal is een attractie op zich: het onkruid staat er op bepaalde plaatsen bijna 30 centimeter hoog! (zie foto 1) Gaat de meerderheid er misschien een daktuin van maken? Of is het onderhouden van de gemeentelijke gebouwen te veel gevraagd? Is het dan verwonderlijk dat bepaalde mensen liever in een andere gemeente gaan sporten?


  Dan is er het centrum van Assenede zelf. Dat is enkele jaren geleden volledig vernieuwd, maar vertoont intussen al veel gebreken. Op verschillende plaatsen komen de kasseien terug los, met alle gevolgen van dien. (zie foto 2). De burgemeester schuift hiervoor de verantwoordelijkheid door naar het Agentschap Wegen en Verkeer. Is dat nu een dorpskern om trots op te zijn?


  Daarnaast is er nog de fameuze actie tegen zwerfvuil. Hierover postte ik reeds een bemerking, maar de toestand is intussen niet verbeterd. De beloofde vuilnisbakken (die er volgens de bevoegde schepen al stonden) zijn nog steeds nergens te bespeuren. Hierdoor stapelt het vuilnis zich op rond de paar overvolle vuilnisbakken die er toch staan. (zie foto 3 & 4). Is het misschien de bedoeling om onze gemeente te veranderen in een openbaar stort?


  Dan hebben we het nieuws over de subsidies die worden toegekend aan de voetbalclubs. Deze drie clubs krijgen elk 5.000 euro cadeau van de gemeente. Waarom beperkt SAMENPlus zich tot deze drie clubs? Hebben alle andere (jeugd)verenigingen of sportclubs geen recht op gelijkaardige subsidies? Het is trouwens heel vreemd dat de gemeente hier met dat geld gooit: in het begin van de legislatuur zijn de subsidies aan de jeugdverenigingen ingetrokken omdat er moest bespaard worden. Is er misschien een pot goud ontdekt tijdens de restauratie van de kerk in Assenede? Dit is een regelrechte kaakslag voor alle andere verenigingen die door de besparingspolitiek niets meer krijgen.


  Na de kerk in Assenede toch ter sprake komt, kan ik niet anders dan verwijzen naar het vreemde bericht dat de restauratie plots 340.000 euro (of 13,6 miljoen Belgische Franken!) meer zal kosten. Waar gaat dat geld weer vandaan komen? U en ik, wij zullen (nog maar eens) de dupe worden van de showpolitiek van SAMENPlus. Wij zullen uiteindelijk toch de rekening gepresenteerd krijgen.


  Het is nog maar eens duidelijk hoe de meerderheid onze gemeente bestuurt: zonder duidelijke visie. SAMENPlus kondigt graag grote prestigeprojecten aan en bij de inhuldiging staan ze allemaal (ook de oppositiepartijen CD&V en N-VA) graag te blinken op de foto. Maar deze protserige (soms zelfs nutteloze) projecten daarna ook onderhouden is te veel gevraagd. De pers halen met de vreemdste voorstellen (denk maar aan de burgemeester die in de kerk van Boekhoute een kindercrèche wil beginnen door de kinderen in een glazen kooi te stoppen) dat gaat wel en recepties afschuimen ook, maar verantwoordelijk besturen dat moeten we van deze meerderheid duidelijk niet verwachten.
  28-06-2016, 16:24 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Vlaams Belang, SAMENPlus, kerk, sporthal, afval, slecht onderhoud, subsidies
  18-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Protestactie aan bibliotheek Bassevelde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Deze ochtend was een delegatie van Vlaams Belang Assenede aanwezig aan de bibliotheek in Bassevelde om te protesteren tegen de sluiting van deze bib. De vele, hevige regenbuien werden dapper getrotseerd om flyers uit te delen tegen het kille, asociale beleid van SAMENPlus.

  Wij blijven ons met klem verzetten tegen het cultureel afbraakbeleid dat onze gemeente nu al jaren teistert. Voor ons is iedere (deel)gemeente even belangrijk! Iedere inwoner heeft immers recht op gemeentelijke dienstverlening in zijn of haar deelgemeente. Een beleid dat liever investeert in stenen dan in mensen, hoort maar op één plaats thuis: de vuilnisbelt!

  Onze boodschap kon rekenen op veel goedkeuring van de aanwezigen die meer dan eens hun beklag deden over het gevoerde (wan)beleid van SAMENPlus.


  Een sociaal beleid op mensenmaat, daar gaan wij voor!

  18-06-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Giovanni Van Loo, Linda Bobbelijn, bibliotheek, sluiting, cultuurbeleid, SAMENPlus, Assenede
  17-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De leugenshow van het gemeentebestuur gaat maar door

  Vandaag lezen we in Het Laatste Nieuws dat het gemeentebestuur werk maakt van de zwerfvuilproblematiek op en rond het Diederikplein in Assenede. Dit zou een probleem zijn dat "tegenwoordig vaak opduikt". De bevoegde schepen neemt met zijn uitspraken toch een loopje met de werkelijkheid.

  "Zo is de deze zwerfvuilproblematiek helemaal geen nieuw feit of iets dat pas tegenwoordig opduikt", zegt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang), "Al op 19 november 2015 hebben enkele buurtbewoners een petitie gehouden over het zwerfvuil op en rond het Diederikplein en deze afgegeven op het gemeentehuis. Er is zelfs een brief geschreven naar de gouverneur op 25 november 2015 over deze zaak. Eén dag later, op donderdag 26 november 2015, heb ik zelf deze problematiek aangeklaagd tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad. De burgemeester lachte dit toen weg met de woorden: "Je moet niet overdrijven".

  "Zelfs het overlegmoment waarop de gemeente de betrokken handelaars op en rond het Diederikplein uitnodigde, stelde niets voor", gaat Van Hamme verder, "Er werden slechts enkele handelaars uitgenodigd. Blijkbaar had men schrik om iedereen voor deze vergadering samen te brengen. En als klap op de vuurpijl kwamen amper drie(!) personen opdagen. Tijdens de vergadering zelf werd dan eerder het proces gemaakt van een betrokken buurtbewoner dan gezocht naar een oplossing voor het probleem."

  "Tot slot is er nog de bewering van de betrokken schepen dat er "extra vuilbakken zijn geplaatst op en rond het Diederikplein", zegt Van Hamme, "Blijkbaar zijn dat nieuwe, onzichtbare vuilbakjes want er is op het Diederikplein geen enkele vuilbak bij gekomen."

  "Uit deze situatie blijkt nog maar eens op wat voor een manier SAMENPlus aan politiek doet: veel lucht en show verkopen, maar voor de rest laat men alles op z'n beloop".


  17-06-2016, 12:46 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Diederikplein, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, wanbeleid, zwerfvuil, overlast
  06-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het Botermansstraatje: onveiligheid troef!
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vorige week klaagde ik al het slechte onderhoud van de wegen en voetpaden in Assenede aan. Dit probleem beperkt zich helaas niet tot de hoofdgemeente, ook de deelgemeenten blinken uit in slecht onderhouden wegen.


  In Boekhoute werd ik attent gemaakt op de gevaarlijke situatie in het Botermansstraatje. Een kleine verbindingsweg voor fietsers en voetgangers om op een veilige manier het centrum te bereiken, gescheiden van gemotoriseerd vervoer. In werkelijkheid is het straatje echter helemaal niet zo veilig als men zou denken. Het onkruid tiert welig in de voegen tussen de kasseitjes, waardoor dit gevaarlijk glad wordt bij regenweer. En als klap op de vuurpijl is het aanpalende muurtje in verschrikkelijk slechte staat: het helt over en staat bovendien gevaarlijk los. Wanneer men er eens tegen duwt, beweegt dit muurtje heen en weer. Is dit nog verantwoord in een straatje waar dagelijks schoolgaande kinderen passeren?


  Dit is het zoveelste voorbeeld van het (wan)bestuur door SAMENPlus. In de pers verkoopt men veel show over het goed bestuur en de vele investeringen, maar in realiteit zijn dit niets meer dan showprojecten waar enkelingen van profiteren. De schepen van openbaar werk voerde zelf een kiescampagne met de slogan 'Sterk in openbaar werk!". Sterk gebuisd, waarschijnlijk... 

  Vlaams Belang vindt het dan ook onaanvaardbaar dat schoolgaande kinderen door levensgevaarlijke wegen moeten gaan terwijl het gemeentebestuur show verkoopt. Wij eisen dan ook dat het Botermansstraatje dringend wordt aangepakt: de kinderen verdienen dit!

  06-06-2016, 12:52 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, Boekhoute, Botermansstraatje, onveilig, slecht onderhoud, SAMENPlus
  02-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het onderhoud van onze dorpskernen...

  Het onderhoud van onze dorpskernen... laat veel te wensen over. Een vaststelling waar je niet omheen kunt wanneer je op stap gaat in ons dorp.

  Dat de deelgemeenten stilaan achtergestelde kolonies zijn, is algemeen gekend. Maar zelfs het onderhoud van de dorpskern in Assenede is beneden alle peil. In bepaalde straten, de sportstraat bijvoorbeeld, ligt het voetpad schots en scheef door loszittende tegels of is het voetpad voor de helft ingenomen door begroeiing. Hoe moeten minder mobiele personen of minder validen hier op een veilige manier passeren?

  Ook in andere straten staat het onkruid soms tot 20 centimeter hoog. Een 'mooi' voorbeeld hiervan vinden we aan de gemeentelijke sporthal (het gebouw waarvan een venster al ruim drie maanden stuk is): er staat een bordje dat aanduidt dat de berm pas is opgekuist, maar het bord zelf staat scheef en het gras errond schandalig hoog.

  Enkele sfeerbeelden tonen aan hoe het gemeentebestuur omgaat met onze gemeente en ons belastinggeld: investeren in (vaak nutteloze) showprojecten terwijl de rest ligt te verkommeren. Vlaams Belang Assenede pleit onomwonden voor een degelijk en vooral grondig onderhoud van de straten en pleinen. Pas dan kan onze gemeente aangeprezen worden als aantrekkingspool voor nieuwe inwoners.


  02-06-2016, 10:31 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, verwaarlozing, slecht onderhoud, wegen, sporthal
  20-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook bibliotheek Bassevelde opgedoekt door gemeentebestuur

  Op de agenda van komende gemeenteraad (26 mei)staat de stopzetting van de jeugdbibliotheek in Bassevelde geagendeerd. Vlaams Belang protesteert met klem tegen deze asociale beslissing van het gemeentebestuur.

   

  De bibliotheek in Bassevelde was al sinds april 2013 omgevormd tot jeugdbibliotheek waar ook minder mobiele volwassenen boeken konden afhalen. Vanaf 1 juli staan ook zij echter in de kou, zegt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang). Ondanks beloftes van de burgemeester in het gemeentelijk informatieblad en in de pers verdwijnt onze gezellige bibliotheek. Zonder rekening te houden met de wensen van de bevolking neemt SAMENPlus deze asociale beslissing. Het is duidelijk dat het kille, asociale beleid van het gemeentebestuur enkel investeert in stenen en niet in mensen.

  De datum van de sluiting van de bibliotheek is bovendien toch wel eigenaardig, gaat Van Hamme verder, in een artikel in de Burgerkrant schrijft de schepen van Openbare Werken namelijk letterlijk dat de bibliotheek de deuren sluit in "augustus 2016". Zit hij dan te slapen tijdens het schepencollege of heeft hij doelbewust gelogen tegen de bevolking? Kan zo iemand wel in functie blijven?

  Ook alle andere beloftes omtrent de hoofdbibliotheek in Assenede zijn door het gemeentebestuur gebroken. De burgemeester beloofde namelijk bijkomende openingsuren en een nog uitgebreidere collectie. Ook daarvan is niets in huis gekomen, integendeel zelfs! Door de dienst vrije tijd onder te brengen in de bibliotheek is er daar nog minder plaats dan voorheen het geval was.

   

  Ik vraag dan ook met aandrang om de bibliotheek in Bassevelde te behouden en roep alle raadsleden van de meerderheid op om grondig na te denken vooraleer zij deze asociale beslissing goedkeuren. Zij zullen immers verantwoordelijk zijn voor de doodsteek van het sociaal-culturele leven in Bassevelde, besluit Van Hamme


  20-05-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, bibliotheek, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Assenede, cultureel afbraakbeleid, SAMENPlus
  09-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitdeelactie tijdens de rommelmarkt op Boekhoute kermis

  Vlaams Belang-Assenede op de bres tegen islamterreur

  ‘Islamterreur: ondergaan of terugslaan’. Onder dat motto hielden militanten en sympathisanten van het Vlaams Belang afgelopen zaterdagnamiddag een uitdeelactie tijdens de rommelmarkt in Boekhoute. De actie kadert in de nationale campagne van de partij.

  De voornaamste kritiek aan het adres van de regering luidt dat ze zich uitsluitend beperkt tot symptoombestrijding. De aangekondigde maatregelen zijn volgens het Vlaams Belang een pleister op een houten been en bieden geenszins een antwoord op het islamitisch terrorisme. “Wie immers denkt dat de verlenging van de voorlopige hechtenis van 24u naar 72u of een uitbreiding van het enkelbandregime moslimterroristen op andere gedachten brengt, ijlt”, argumenteert Stijn Van Hamme (voorzitter Vlaams Belang Assenede)

  Volgens de islamkritische partij blijven de grondoorzaken massa-immigratie, islamisering, het lakse veiligheid- en justitiebeleid zo goed als onaangeroerd. “Het waterkanon dat Michel na het drama in Parijs aankondigde, bleek een waterpistool”, klinkt het in de campagnefolder. “Het falende justitiebeleid van vervroegde vrijlatingen, enkelbandjes en schouderklopjes wordt onverkort verdergezet.”

  Het roer omslaan

  “De zelfmoordterroristen kunnen we niet meer ter verantwoording roepen, onze politici voor hun nalatigheid wel”,aldus Stijn Van Hamme. Om het roer om te slaan lanceert de partij een salvo aan maatregelen. Zo wil ze dat gekende moslimextremisten de nationaliteit wordt ontnomen, dat de wet op de vervroegde invrijheidsstelling wordt afgeschaft en dat de subsidiekraan naar de islam wordt toegedraaid. Voorts pleit het Vlaams Belang voor een totale immigratiestop uit islamitische landen.

  De partij legt in haar betoog echter ook verantwoordelijkheid bij de samenleving. Volgens het Vlaams Belang laat de Vlaming zich te vaak degraderen tot lijdend voorwerp. “Dat jihadistische ideeën steeds meer ingang vinden bij de moslimgemeenschap, heeft veel te maken met de verwatering en aantasting van onze eigen waarden”, aldus Van Hamme. Hierdoor wordt volgens Van Hamme de deur opengezet voor de vestiging van andere, tegengestelde waarden. “Dit lijdzaam burgerschap moet worden omgebogen tot een energiek en weerbaar burgerschap”, klinkt het hoopvol. Een term die volgens het Vlaams Belang verantwoordelijkheid, plichts- en normbesef en een actievere opstelling van ons allen vereist.


  09-05-2016, 16:50 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Assenede, Boekhoute, Stijn Van Hamme, islamterreur
  21-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De (on)veilige Sasdijkstraat

  Veiligheid is één van de speerpunten van de zetelende SAMENPlus-meerderheid. Samen met communicatie is dat het ankerpunt van hun beleid.


  Ik heb zelf al kunnen vaststellen dat het met de verkeersveiligheid niet zo goed gesteld is in onze gemeente. Toen ik tijdens een vragenhalfuurtje van de gemeenteraad de gevaarlijke situatie op de Landsdijk en het Schare aankaartte, was er volgens de burgemeester niets. Hij vertelde toen dat er "geen probleem is van overdreven snelheid in onze gemeente". Als struisvogelpolitiek kan dat tellen! Als inwoner van de Landsdijk weet ik maar al te goed dat je als fietser of voetganger soms lijf en leden riskeert. Ook op het Schare in Boekhoute halen bepaalde bestuurders (zeer) hoge snelheden.


  Daarnaast blijft Assenede evenmin gespaard van gevaarlijke verkeerssituaties. Recent nog stond er in de krant dat 54% van de automobilisten in de Kapellestraat te snel rijdt! Ook in de Sasdijkstraat is het gevaarlijke verkeer een probleem. Sommige automobilisten vinden het blijkbaar een sport om er zo snel als mogelijk te rijden/racen. Het gaat zelfs zo ver dat een bewoonster bij het vegen van het voetpad gewoon is omvergereden.


  Voor Vlaams Belang is de maat meer dan vol. Wij eisen dat er dringend snelheidscontroles worden uitgevoerd in de Sasdijkstraat (en andere gevoelige straten!). Bijkomend vragen wij dat de weginfrastructuur in de Sasdijkstraat dusdanig wordt aangepast dat de snelheid automatisch verlaagd (een verkeerskussen lijkt ons hier een goede oplossing). Waar wacht SAMENPlus op om (eindelijk) actie te ondernemen? Is de veiligheid van de bewoners niet belangrijk misschien?

  21-04-2016, 15:34 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Vlaams Belang, verkeersveiligheid, Sasdijkstraat, overdreven snelheid, Landsdijk, Stijn Van Hamme
  16-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De overlast op en rond het Diederikplein (aflevering 712)

  De overlastproblematiek op en rond het Diederikplein in Assenede blijft aanhouden. Ondanks eerdere beloftes laat het gemeentebestuur de toestand op zijn beloop. Ook vandaag (zaterdag 16 april 2016) was het opnieuw prijs: kapotte bierflesjes lagen verspreid op de openbare weg met alle veiligheidsrisico's van dien.


  Een buurtbewoner lichtte hierover de burgemeester in die antwoordde dat hij "ging kijken wat hij kon doen". De burgemeester voegde er bovendien aan toe dat "het personeel van de gemeente er niet is om her en der op zaterdagmiddag bierflesjes te gaan opruimen" en dat hij "de uitbater daarover zal aanspreken".


  De overlastproblematiek op en rond het Diederikplein is een hardnekkig, oud zeer, vertelt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang). Ik kaartte dit al aan tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad op 26 november 2015. Ondanks de toen gemaakte beloftes van de burgemeester blijft deze toestand dus aanslepen. Ik ben diep verbaasd dat de burgemeester ruim vijf maanden(!) na zijn beloftes nog steeds moet nakijken wat hij kan doen. Eigenlijk geeft hij dus toe dat hij de tot nu toe niets heeft gedaan aan deze toestand. De burgemeester doet meer en meer denken aan het kleuterliedje " 'k zag twee beren broodjes smeren": hij staat erbij en kijkt ernaar.  Een zoveelste triestig voorbeeld van het (wan)bestuur van de zetelende SAMENPlus-meerderheid…

  16-04-2016, 14:10 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Diederikplein, overlast, hinder, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, wanbeleid
  14-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De smalle toegangsweg naar het gemeentehuis

  Iedereen die het gemeentehuis in Assenede (het nieuwe, niet het oude dat door SAMENPlus dusdanig wordt verwaarloosd dat het half op instorten staat) wel eens bezoekt, is vertrouwd met de nogal bizarre toegangsweg. Wanneer men vanop de markt naar het gemeentehuis wil rijden (en de pijlen volgt) via de Kloosterstraat, ziet men eerst een verkeersbord dat vermeldt: "uitgezonderd plaatselijk verkeer". Heel vreemd, een toegangsweg naar een gemeentehuis die enkel voor plaatselijk verkeer toegankelijk is.

  Wanneer men toch de Kloosterstraat indraait, moet men zeer goed uitkijken om met zijn spiegels de gevels van de aanpalende horecazaken niet te raken. De straat is immers dermate smal dat brede voertuigen hier niet tussen passen. De herhaaldelijke schade aan de gevel van brasserie 't Goe Gevoel is hiervan een (triestig) voorbeeld). Daarnaast ziet men dikwijls voertuigen die plots een stuk achteruit moeten rijden omdat er een tegenligger opduikt; met alle gevolgen van dien voor de veiligheid op de (niet echt duidelijke) rotonde omheen de kerk.


  Vlaams Belang stelt daarom voor om in de Kloosterstraat eenrichtingsverkeer in te voeren in de richting van het gemeentehuis. Op die manier vermijdt men alvast achterwaartse manoeuvres en gevaarlijke situaties op de rotonde zelf. Daarnaast vragen wij ook een verbod voor breed vervoer in deze smalle straat. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de gevels schade blijven ondervinden. 

  14-04-2016, 13:13 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, gemeentehuis, markt, Vlaams Belang, SAMENPlus, verkeer, rotonde, onveilig
  11-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De sporthal
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Toen de nieuwe sporthal in Assenede werd gebouwd en voltooid, is deze omschreven als een parel aan de kroon van het gemeentebestuur. SAMENPlus klopte zich nadrukkelijk op de borst met deze realisatie. Helaas is de sporthal hetzelfde lot beschoren als de andere realisaties van de zetelende meerderheid: veel show bij de inwijding maar het onderhoud nadien laat te wensen over.

  Zo is er een venster dat al geruime tijd kapot is en op wel zeer rudimentaire wijze is aangepakt. De gebroken ruit is afgeslagen en dat al gedurende een (vrij) lange periode. Nog maar eens fraai staaltje van de showpolitiek: stenen inhuldigen lukt nog, maar ze nadien ook onderhouden is er blijkbaar teveel aan.

  11-04-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, sporthal, Vlaams Belang
  06-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem van de Molenstraat

  Onze uitgestrekte poldergemeente telt vele kilometers wegen. Een (groot) deel hiervan ligt er soms slecht onderhouden bij (denken we maar aan de Blokmeersstraat in Bassevelde waarvan ik de toestand aankaartte en ervoor zorgde dat het asfalt zal worden aangepakt), andere wegen zijn dan weer ronduit gevaarlijk.


  Dit laatste is onder meer het geval in de Molenstraat te Assenede. Als voetganger riskeer je lijf en leden wanneer je over de (zeer) smalle voetpaden wandelt. Soms is het zelfs moeilijk om je evenwicht er te houden, zo smal zijn de voetpaden. Dat wordt trouwens door de politie bevestigd. Als fietser loop je hetzelfde risico door de soms hoge snelheden van bepaalde automobilisten. Bij het indraaien vanuit de Diederikstraat moet je bovendien opletten dat je geen gevels beschadigt of brievenbussen omverrijdt, zo smal is deze straat.


  Door toedoen van Giovanni Van Loo kwam de burgemeester nog eens vanachter zijn bureau en kwam hij ter plaatse kijken. De burgemeester vertelde toen dat de riolering van de Molenstraat in (zeer) slechte staat is, maar dat ze niet meer zal worden vervangen tijdens de huidige legislatuur. Dit is uiteraard geen showproject waarmee SAMENPlus de pers kan halen zoals het miljoenenproject van de sportsite in Assenede of het (ongewenste) dorpshuis in Bassevelde waarvoor al 400.000 euro klaarstaat.

  Het Vlaams Belang suggereerde dan, bij monde van Giovanni, om van de Molenstraat een eenrichtingsstrat te maken waarbij de voetpaden serieus worden verbreed. Zowel de politie als de burgemeester vinden dit een prima idee. Hopelijk wordt het dan ook realiteit!


  Eens te meer blijkt dat de (verkeers)veiligheid weinig rol speelt voor SAMENPlus. Bij Vlaams Belang vinden wij dit een grote prioriteit en als het aan ons ligt, zal er volgende legislatuur dringend werk worden gemaakt van de veiligheid en de riolering in de Molenstraat. Een veilig dorp, daar gaan we voor!

  06-04-2016, 12:15 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Molenstraat, Vlaams Belang, verkeersveiligheid, eenrichtingsverkeer, riolering
  05-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geluids(mis)meeting

  Eind oktober 2015 kaartte ik tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad de overlastproblematiek op en rond het Diederikplein in Assenede aan. Verschillende buurtbewoners, waarvan één er mij persoonlijk contacteerde, verzamelden toen hun verzuchtingen in een petitie. Vooral het nachtlawaai kwam naar voor als storende factor.

  Aansluitend op mijn vraag antwoordde de burgemeester dat de problemen moesten worden gerelativeerd. Volgens hem ging het slechts om 1 buurtbewoner (alhoewel de petitie toch door 18 mensen werd getekend) en moest ik vooral niet overdrijven. Om de echte aard van de overlast op een objectieve wijze vast te stellen, beloofde de burgemeester een geluidsmeting te laten uitvoeren door een onafhankelijke, externe organisatie.

  Verschillende maanden later is er nog niet veel gebeurd. Dankzij het aanhoudend aandringen van Giovanni Van Loo kwamen we echter al iets opmerkelijks te weten: het gemeentebestuur heeft zelf de geluidsmeting afgeblazen! Volgens het gemeentebestuur was er namelijk niemand bereid om een dergelijk meettoestel in zijn woning te laten plaatsen. Een korte rondvraag op en rond het Diederikplein leerde ons echter dat er slechts twee(!) personen door de gemeente werden gecontacteerd. En dan nog per telefoon! Hoe kan men nu aan vrijwilligers raken wanneer men de officiële procedure (= schriftelijk vragen) niet volgt en slechts een minimale inspanning levert? Werd aan deze bewoners bovendien ook duidelijk gemaakt dat deze meting hen niets zou kosten? Waarom werd bovendien niet iedere bewoner van het Diederikplein gecontacteerd met deze vraag?


  Deze week kwam er plots echter schot in de zaak. Er zou ineens toch een geluidsmeting plaatsvinden en wil het café op het Diederikplein zelf! Een goed initiatief, alleen zal men deze meting uitvoeren op een moment dat het betrokken café eigenlijk gesloten is. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten.


  Deze ganse farce maakt nog maar eens duidelijk op wat voor een manier het gemeentebestuur beslissingen neemt: koppig blijft men vasthouden aan zijn eigen (on)gelijk en de burger wordt met een kluitje in het riet gestuurd. Waarom is deze ganse situatie niet op een doordachte wijze aan gepakt?

  05-04-2016, 14:58 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Diederikplein, Vlaams Belang, geluidsoverlast, geluidsmeting,
  26-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een verhelderend plaatsbezoek

  In zijn commentaar op de slechte score in het burgemeestersrapport (Het Nieuwsblad) schreef de burgemeester dat hij de gemeente het liefst bestuurd van achter zijn bureau. Na herhaaldelijk aandringen van Vlaams Belang-bestuurslid Giovanni Van Loo kwam hij echter eens uit het gemeentehuis. In gezelschap van Giovanni verkende de burgemeester de markt van Assenede en enkele omliggende straten. Tot zijn eigen verbazing moest hij vaststellen dat er toch (vele) zaken schorten aan de toestand ter plaatse.


  Het duo begon met een rondgang rond de kerk van Assenede. Niet met de bedoeling om een kruisweg te houden en hemelse hulp in te roepen, maar om de burgemeester attent te maken op de soms erbarmelijke staat van bepaalde stukken openbare weg. Hiermee geconfronteerd, verklaarde de burgemeester dat hij het nodige zou doen om dit aan te pakken.


  Nadien begaf het duo zich naar de Hoogstraat om de scheve verkeersborden te bewonderen. Na een contemplatieve stilte vertelde de burgemeester dat hij deze situatie ook zou aanpakken.


  Vervolgens haalde Giovanni Van Loo een ander probleem aan: aan het OCMW-gebouw en de sporthal ontbreken borden om de parkeerplaatsen voor mindervaliden aan te duiden. Bij sneeuwval is dus niet duidelijk dat het om speciaal ingerichte parkeerplaatsen gaat. Ook dit euvel zou de burgemeester in orde brengen.


  Door toedoen van Giovanni zal ook de loods van de technische dienst van locatie veranderen. Op de huidige locatie kan de loods immers niet voldoende afgesloten worden (zij staat ganse dagen open), wat dus een risico op diefstal met zich meebrengt. Om dit op te lossen zal een andere loods in gebruik genomen worden.


  Tot slot rakelde Giovanni de toestand op het Diederikplein op. Deze maal ging het niet om de geluidsoverlastproblematiek (die door mijzelf als afdelingsvoorzitter werd aangekaart tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad in oktober en waarvan de NVA vervolgens probeerde dit punt in te pikken om met de pluimen te gaan lopen), maar om de bloemperken en de parkeerplaatsen. Wat de bloemperken betreft, bevestigde de burgemeester dat deze verder zullen worden versterkt zodat ze niet langer worden kapot gereden door bepaalde automobilisten. De parkeerplaatsen (die momenteel ongeldig zijn volgens informatie van de politie) zullen worden aangepakt: de belijning zal conform de vigerende wetgeving worden aangebracht zodat foutparkeerders inde toekomst wel kunnen worden beboet.


  Een resem punten die, eens ze zijn aangepakt, de veiligheid in Assenede zullen vergroten. Dankzij de tussenkomst van het Vlaams Belang en van ons bestuurslid Giovanni Van Loo in het bijzonder zal Assenede binnenkort er wat beter bijliggen.

  26-03-2016, 14:34 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Vlaams Belang, Giovanni Van Loo, Diederikplein, dorp, Hoogstraat, kerk, burgemeester
  21-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De misdaadgolf gaat maar door

  Onze rustige poldergemeente blijft in de ban van een misdaadgolf die zich toespitst op de voetbalkantines. Afgelopen weekend kreeg voetbalclub Assenede nogmaals ongewenste gasten over de vloer. De buit beperkte zich (gelukkig) tot snoepgoed, maar de materiële gevolgen waren vrij groot: glazen en bekers waren op de grond gegooid, het Tv-toestel droeg nog de sporen van een poging om het mee te nemen...


  Eens te meer blijkt onze gemeente het slachtoffer van de te grote politiezone waarin zij valt. Interventies van de politie laten vaak te lang op zich wachten door gebrek aan personeel, het politiehuis in Assenede is dan weer meer gesloten dan open. En het gemeentebestuur? Dat staat erbij en kijkt ernaar zonder actie te ondernemen.


  Wij vragen dan ook met aandrang dat er extra wordt geïnvesteerd in de veiligheid in plaats van misplaatste showprojecten!

  21-03-2016, 13:44 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, voetbalclub, Vlaams Belang, inbraken, misdaadgolf
  20-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fietsoversteek in de Trieststraat

  De verkeersveiligheid in Groot-Assenede laat vaak veel te wensen over. Ondanks vele aankondigingen in de pers en beweringen dat dit één van de prioriteiten zou zijn van het gemeentebestuur, riskeren zwakke weggebruikers dikwijls lijf en leden. Denken we maar aan het gebrekkig onderhoud van het fietspad op de oude spoorbedding of aan de schandalige staat van de Blokmeersstraat in Bassevelde. Twee zaken die ik al aankaartte en die dankzij mijn tussenkomst werden/zullen worden opgelost.

  Ook in Assenede zelf zijn er onveilige situaties voor fietsers. De fietsoversteek in de Trieststraat ter hoogte van de oude watertoren, bijvoorbeeld. Op dit punt is het namelijk zo dat fietsers GEEN voorrang hebben op de auto's wanneer zij oversteken. Om dit probleem aan te pakken nam Giovanni Van Loo (bestuurslid van Vlaams Belang Assenede) contact op met het agentschap Wegen en Verkeer. Op zijn aangeven zal het agentschap bijkomende borden plaatsen zodat de fietsers duidelijk kunnen zien dat zij voorrang moeten verlenen aan de auto's.

  Het is dus dankzij Vlaams Belang dat deze onduidelijke en dus onveilige situatie binnenkort tot het verleden behoort!   20-03-2016, 11:15 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Trieststraat, Giovanni Van Loo, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, verkeersveiligheid, agentschap Wegen en Verkeer
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  In Bassevelde zijn al een ruime tijd werken aan de gang in de Assenedestraat. De laatste weken gebeurt er echter niet veel meer. Voetgangers die ter hoogte van kapsalon Image het voetpad willen gebruiken, moeten dan ook zeer goed opletten. Zij riskeren immers lijf en leden! De doorgang is er uiterst smal en de situatie zeer slecht aangeduid. Het is slechts wachten op de eerste valpartij met lichamelijke schade tot gevolg.


  Het einde van deze werken is bovendien nog niet voor morgen: blijkbaar zou er sprake zijn van verantwoordelijkheidsbetwisting waardoor alles nog ruime tijd zou kunnen aanslepen. Zou dit even lang aanslepen mochten het dit jaar verkiezingen zijn?


  Deze schandalige toestand (denk ook aan de staat van de Blokmeersstraat, de ongeldige bebouwde kom in Oosteeklo) is een zoveelste illustratie van de prioriteiten van het gemeentebestuur: voor SAMENPlus telt enkel de showpolitiek met prestigeprojecten waarmee ze de pers kunnen halen. De bevolking dient enkel om dit alles te bekostigen. De veiligheid van de inwoners is dus slechts bijzaak.

  Het is hoogtijd dat er nieuwe mensen in de gemeenteraad komen die wel besturen met oog en oor voor de bevolking! Afspraak in 2018!

  20-03-2016, 10:37 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, verwaarlozing, werken, gevaar, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, showpolitiek, wanbeleid
  17-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In de pers
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het bericht over de ongeldige bebouwde kom in Oosteeklo haalde deze week twee maal de pers. Op maandag stond het in Het Laatste Nieuws en op woensdag in de Taptoe.  17-03-2016, 13:07 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Oosteeklo, Assenede, bebouwde kom, ongeldig, onwettig, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang
  Archief per week
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  vanhoudt
  www.bloggen.be/vanhoud


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!