Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De gemeenteraad van maart 2019
 • De gemeenteraad van 28 februari

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  02-06-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het onderhoud van onze dorpskernen...

  Het onderhoud van onze dorpskernen... laat veel te wensen over. Een vaststelling waar je niet omheen kunt wanneer je op stap gaat in ons dorp.

  Dat de deelgemeenten stilaan achtergestelde kolonies zijn, is algemeen gekend. Maar zelfs het onderhoud van de dorpskern in Assenede is beneden alle peil. In bepaalde straten, de sportstraat bijvoorbeeld, ligt het voetpad schots en scheef door loszittende tegels of is het voetpad voor de helft ingenomen door begroeiing. Hoe moeten minder mobiele personen of minder validen hier op een veilige manier passeren?

  Ook in andere straten staat het onkruid soms tot 20 centimeter hoog. Een 'mooi' voorbeeld hiervan vinden we aan de gemeentelijke sporthal (het gebouw waarvan een venster al ruim drie maanden stuk is): er staat een bordje dat aanduidt dat de berm pas is opgekuist, maar het bord zelf staat scheef en het gras errond schandalig hoog.

  Enkele sfeerbeelden tonen aan hoe het gemeentebestuur omgaat met onze gemeente en ons belastinggeld: investeren in (vaak nutteloze) showprojecten terwijl de rest ligt te verkommeren. Vlaams Belang Assenede pleit onomwonden voor een degelijk en vooral grondig onderhoud van de straten en pleinen. Pas dan kan onze gemeente aangeprezen worden als aantrekkingspool voor nieuwe inwoners.


  02-06-2016, 10:31 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, verwaarlozing, slecht onderhoud, wegen, sporthal
  20-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ook bibliotheek Bassevelde opgedoekt door gemeentebestuur

  Op de agenda van komende gemeenteraad (26 mei)staat de stopzetting van de jeugdbibliotheek in Bassevelde geagendeerd. Vlaams Belang protesteert met klem tegen deze asociale beslissing van het gemeentebestuur.

   

  De bibliotheek in Bassevelde was al sinds april 2013 omgevormd tot jeugdbibliotheek waar ook minder mobiele volwassenen boeken konden afhalen. Vanaf 1 juli staan ook zij echter in de kou, zegt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang). Ondanks beloftes van de burgemeester in het gemeentelijk informatieblad en in de pers verdwijnt onze gezellige bibliotheek. Zonder rekening te houden met de wensen van de bevolking neemt SAMENPlus deze asociale beslissing. Het is duidelijk dat het kille, asociale beleid van het gemeentebestuur enkel investeert in stenen en niet in mensen.

  De datum van de sluiting van de bibliotheek is bovendien toch wel eigenaardig, gaat Van Hamme verder, in een artikel in de Burgerkrant schrijft de schepen van Openbare Werken namelijk letterlijk dat de bibliotheek de deuren sluit in "augustus 2016". Zit hij dan te slapen tijdens het schepencollege of heeft hij doelbewust gelogen tegen de bevolking? Kan zo iemand wel in functie blijven?

  Ook alle andere beloftes omtrent de hoofdbibliotheek in Assenede zijn door het gemeentebestuur gebroken. De burgemeester beloofde namelijk bijkomende openingsuren en een nog uitgebreidere collectie. Ook daarvan is niets in huis gekomen, integendeel zelfs! Door de dienst vrije tijd onder te brengen in de bibliotheek is er daar nog minder plaats dan voorheen het geval was.

   

  Ik vraag dan ook met aandrang om de bibliotheek in Bassevelde te behouden en roep alle raadsleden van de meerderheid op om grondig na te denken vooraleer zij deze asociale beslissing goedkeuren. Zij zullen immers verantwoordelijk zijn voor de doodsteek van het sociaal-culturele leven in Bassevelde, besluit Van Hamme


  20-05-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, bibliotheek, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, Assenede, cultureel afbraakbeleid, SAMENPlus
  09-05-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uitdeelactie tijdens de rommelmarkt op Boekhoute kermis

  Vlaams Belang-Assenede op de bres tegen islamterreur

  ‘Islamterreur: ondergaan of terugslaan’. Onder dat motto hielden militanten en sympathisanten van het Vlaams Belang afgelopen zaterdagnamiddag een uitdeelactie tijdens de rommelmarkt in Boekhoute. De actie kadert in de nationale campagne van de partij.

  De voornaamste kritiek aan het adres van de regering luidt dat ze zich uitsluitend beperkt tot symptoombestrijding. De aangekondigde maatregelen zijn volgens het Vlaams Belang een pleister op een houten been en bieden geenszins een antwoord op het islamitisch terrorisme. “Wie immers denkt dat de verlenging van de voorlopige hechtenis van 24u naar 72u of een uitbreiding van het enkelbandregime moslimterroristen op andere gedachten brengt, ijlt”, argumenteert Stijn Van Hamme (voorzitter Vlaams Belang Assenede)

  Volgens de islamkritische partij blijven de grondoorzaken massa-immigratie, islamisering, het lakse veiligheid- en justitiebeleid zo goed als onaangeroerd. “Het waterkanon dat Michel na het drama in Parijs aankondigde, bleek een waterpistool”, klinkt het in de campagnefolder. “Het falende justitiebeleid van vervroegde vrijlatingen, enkelbandjes en schouderklopjes wordt onverkort verdergezet.”

  Het roer omslaan

  “De zelfmoordterroristen kunnen we niet meer ter verantwoording roepen, onze politici voor hun nalatigheid wel”,aldus Stijn Van Hamme. Om het roer om te slaan lanceert de partij een salvo aan maatregelen. Zo wil ze dat gekende moslimextremisten de nationaliteit wordt ontnomen, dat de wet op de vervroegde invrijheidsstelling wordt afgeschaft en dat de subsidiekraan naar de islam wordt toegedraaid. Voorts pleit het Vlaams Belang voor een totale immigratiestop uit islamitische landen.

  De partij legt in haar betoog echter ook verantwoordelijkheid bij de samenleving. Volgens het Vlaams Belang laat de Vlaming zich te vaak degraderen tot lijdend voorwerp. “Dat jihadistische ideeën steeds meer ingang vinden bij de moslimgemeenschap, heeft veel te maken met de verwatering en aantasting van onze eigen waarden”, aldus Van Hamme. Hierdoor wordt volgens Van Hamme de deur opengezet voor de vestiging van andere, tegengestelde waarden. “Dit lijdzaam burgerschap moet worden omgebogen tot een energiek en weerbaar burgerschap”, klinkt het hoopvol. Een term die volgens het Vlaams Belang verantwoordelijkheid, plichts- en normbesef en een actievere opstelling van ons allen vereist.


  09-05-2016, 16:50 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Vlaams Belang, Assenede, Boekhoute, Stijn Van Hamme, islamterreur
  21-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De (on)veilige Sasdijkstraat

  Veiligheid is één van de speerpunten van de zetelende SAMENPlus-meerderheid. Samen met communicatie is dat het ankerpunt van hun beleid.


  Ik heb zelf al kunnen vaststellen dat het met de verkeersveiligheid niet zo goed gesteld is in onze gemeente. Toen ik tijdens een vragenhalfuurtje van de gemeenteraad de gevaarlijke situatie op de Landsdijk en het Schare aankaartte, was er volgens de burgemeester niets. Hij vertelde toen dat er "geen probleem is van overdreven snelheid in onze gemeente". Als struisvogelpolitiek kan dat tellen! Als inwoner van de Landsdijk weet ik maar al te goed dat je als fietser of voetganger soms lijf en leden riskeert. Ook op het Schare in Boekhoute halen bepaalde bestuurders (zeer) hoge snelheden.


  Daarnaast blijft Assenede evenmin gespaard van gevaarlijke verkeerssituaties. Recent nog stond er in de krant dat 54% van de automobilisten in de Kapellestraat te snel rijdt! Ook in de Sasdijkstraat is het gevaarlijke verkeer een probleem. Sommige automobilisten vinden het blijkbaar een sport om er zo snel als mogelijk te rijden/racen. Het gaat zelfs zo ver dat een bewoonster bij het vegen van het voetpad gewoon is omvergereden.


  Voor Vlaams Belang is de maat meer dan vol. Wij eisen dat er dringend snelheidscontroles worden uitgevoerd in de Sasdijkstraat (en andere gevoelige straten!). Bijkomend vragen wij dat de weginfrastructuur in de Sasdijkstraat dusdanig wordt aangepast dat de snelheid automatisch verlaagd (een verkeerskussen lijkt ons hier een goede oplossing). Waar wacht SAMENPlus op om (eindelijk) actie te ondernemen? Is de veiligheid van de bewoners niet belangrijk misschien?

  21-04-2016, 15:34 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Vlaams Belang, verkeersveiligheid, Sasdijkstraat, overdreven snelheid, Landsdijk, Stijn Van Hamme
  16-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De overlast op en rond het Diederikplein (aflevering 712)

  De overlastproblematiek op en rond het Diederikplein in Assenede blijft aanhouden. Ondanks eerdere beloftes laat het gemeentebestuur de toestand op zijn beloop. Ook vandaag (zaterdag 16 april 2016) was het opnieuw prijs: kapotte bierflesjes lagen verspreid op de openbare weg met alle veiligheidsrisico's van dien.


  Een buurtbewoner lichtte hierover de burgemeester in die antwoordde dat hij "ging kijken wat hij kon doen". De burgemeester voegde er bovendien aan toe dat "het personeel van de gemeente er niet is om her en der op zaterdagmiddag bierflesjes te gaan opruimen" en dat hij "de uitbater daarover zal aanspreken".


  De overlastproblematiek op en rond het Diederikplein is een hardnekkig, oud zeer, vertelt Stijn Van Hamme (Vlaams Belang). Ik kaartte dit al aan tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad op 26 november 2015. Ondanks de toen gemaakte beloftes van de burgemeester blijft deze toestand dus aanslepen. Ik ben diep verbaasd dat de burgemeester ruim vijf maanden(!) na zijn beloftes nog steeds moet nakijken wat hij kan doen. Eigenlijk geeft hij dus toe dat hij de tot nu toe niets heeft gedaan aan deze toestand. De burgemeester doet meer en meer denken aan het kleuterliedje " 'k zag twee beren broodjes smeren": hij staat erbij en kijkt ernaar.  Een zoveelste triestig voorbeeld van het (wan)bestuur van de zetelende SAMENPlus-meerderheid…

  16-04-2016, 14:10 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Diederikplein, overlast, hinder, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang, wanbeleid
  14-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De smalle toegangsweg naar het gemeentehuis

  Iedereen die het gemeentehuis in Assenede (het nieuwe, niet het oude dat door SAMENPlus dusdanig wordt verwaarloosd dat het half op instorten staat) wel eens bezoekt, is vertrouwd met de nogal bizarre toegangsweg. Wanneer men vanop de markt naar het gemeentehuis wil rijden (en de pijlen volgt) via de Kloosterstraat, ziet men eerst een verkeersbord dat vermeldt: "uitgezonderd plaatselijk verkeer". Heel vreemd, een toegangsweg naar een gemeentehuis die enkel voor plaatselijk verkeer toegankelijk is.

  Wanneer men toch de Kloosterstraat indraait, moet men zeer goed uitkijken om met zijn spiegels de gevels van de aanpalende horecazaken niet te raken. De straat is immers dermate smal dat brede voertuigen hier niet tussen passen. De herhaaldelijke schade aan de gevel van brasserie 't Goe Gevoel is hiervan een (triestig) voorbeeld). Daarnaast ziet men dikwijls voertuigen die plots een stuk achteruit moeten rijden omdat er een tegenligger opduikt; met alle gevolgen van dien voor de veiligheid op de (niet echt duidelijke) rotonde omheen de kerk.


  Vlaams Belang stelt daarom voor om in de Kloosterstraat eenrichtingsverkeer in te voeren in de richting van het gemeentehuis. Op die manier vermijdt men alvast achterwaartse manoeuvres en gevaarlijke situaties op de rotonde zelf. Daarnaast vragen wij ook een verbod voor breed vervoer in deze smalle straat. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de gevels schade blijven ondervinden. 

  14-04-2016, 13:13 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, gemeentehuis, markt, Vlaams Belang, SAMENPlus, verkeer, rotonde, onveilig
  11-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De sporthal
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Toen de nieuwe sporthal in Assenede werd gebouwd en voltooid, is deze omschreven als een parel aan de kroon van het gemeentebestuur. SAMENPlus klopte zich nadrukkelijk op de borst met deze realisatie. Helaas is de sporthal hetzelfde lot beschoren als de andere realisaties van de zetelende meerderheid: veel show bij de inwijding maar het onderhoud nadien laat te wensen over.

  Zo is er een venster dat al geruime tijd kapot is en op wel zeer rudimentaire wijze is aangepakt. De gebroken ruit is afgeslagen en dat al gedurende een (vrij) lange periode. Nog maar eens fraai staaltje van de showpolitiek: stenen inhuldigen lukt nog, maar ze nadien ook onderhouden is er blijkbaar teveel aan.

  11-04-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, sporthal, Vlaams Belang
  06-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem van de Molenstraat

  Onze uitgestrekte poldergemeente telt vele kilometers wegen. Een (groot) deel hiervan ligt er soms slecht onderhouden bij (denken we maar aan de Blokmeersstraat in Bassevelde waarvan ik de toestand aankaartte en ervoor zorgde dat het asfalt zal worden aangepakt), andere wegen zijn dan weer ronduit gevaarlijk.


  Dit laatste is onder meer het geval in de Molenstraat te Assenede. Als voetganger riskeer je lijf en leden wanneer je over de (zeer) smalle voetpaden wandelt. Soms is het zelfs moeilijk om je evenwicht er te houden, zo smal zijn de voetpaden. Dat wordt trouwens door de politie bevestigd. Als fietser loop je hetzelfde risico door de soms hoge snelheden van bepaalde automobilisten. Bij het indraaien vanuit de Diederikstraat moet je bovendien opletten dat je geen gevels beschadigt of brievenbussen omverrijdt, zo smal is deze straat.


  Door toedoen van Giovanni Van Loo kwam de burgemeester nog eens vanachter zijn bureau en kwam hij ter plaatse kijken. De burgemeester vertelde toen dat de riolering van de Molenstraat in (zeer) slechte staat is, maar dat ze niet meer zal worden vervangen tijdens de huidige legislatuur. Dit is uiteraard geen showproject waarmee SAMENPlus de pers kan halen zoals het miljoenenproject van de sportsite in Assenede of het (ongewenste) dorpshuis in Bassevelde waarvoor al 400.000 euro klaarstaat.

  Het Vlaams Belang suggereerde dan, bij monde van Giovanni, om van de Molenstraat een eenrichtingsstrat te maken waarbij de voetpaden serieus worden verbreed. Zowel de politie als de burgemeester vinden dit een prima idee. Hopelijk wordt het dan ook realiteit!


  Eens te meer blijkt dat de (verkeers)veiligheid weinig rol speelt voor SAMENPlus. Bij Vlaams Belang vinden wij dit een grote prioriteit en als het aan ons ligt, zal er volgende legislatuur dringend werk worden gemaakt van de veiligheid en de riolering in de Molenstraat. Een veilig dorp, daar gaan we voor!

  06-04-2016, 12:15 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Molenstraat, Vlaams Belang, verkeersveiligheid, eenrichtingsverkeer, riolering
  05-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geluids(mis)meeting

  Eind oktober 2015 kaartte ik tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad de overlastproblematiek op en rond het Diederikplein in Assenede aan. Verschillende buurtbewoners, waarvan één er mij persoonlijk contacteerde, verzamelden toen hun verzuchtingen in een petitie. Vooral het nachtlawaai kwam naar voor als storende factor.

  Aansluitend op mijn vraag antwoordde de burgemeester dat de problemen moesten worden gerelativeerd. Volgens hem ging het slechts om 1 buurtbewoner (alhoewel de petitie toch door 18 mensen werd getekend) en moest ik vooral niet overdrijven. Om de echte aard van de overlast op een objectieve wijze vast te stellen, beloofde de burgemeester een geluidsmeting te laten uitvoeren door een onafhankelijke, externe organisatie.

  Verschillende maanden later is er nog niet veel gebeurd. Dankzij het aanhoudend aandringen van Giovanni Van Loo kwamen we echter al iets opmerkelijks te weten: het gemeentebestuur heeft zelf de geluidsmeting afgeblazen! Volgens het gemeentebestuur was er namelijk niemand bereid om een dergelijk meettoestel in zijn woning te laten plaatsen. Een korte rondvraag op en rond het Diederikplein leerde ons echter dat er slechts twee(!) personen door de gemeente werden gecontacteerd. En dan nog per telefoon! Hoe kan men nu aan vrijwilligers raken wanneer men de officiële procedure (= schriftelijk vragen) niet volgt en slechts een minimale inspanning levert? Werd aan deze bewoners bovendien ook duidelijk gemaakt dat deze meting hen niets zou kosten? Waarom werd bovendien niet iedere bewoner van het Diederikplein gecontacteerd met deze vraag?


  Deze week kwam er plots echter schot in de zaak. Er zou ineens toch een geluidsmeting plaatsvinden en wil het café op het Diederikplein zelf! Een goed initiatief, alleen zal men deze meting uitvoeren op een moment dat het betrokken café eigenlijk gesloten is. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten.


  Deze ganse farce maakt nog maar eens duidelijk op wat voor een manier het gemeentebestuur beslissingen neemt: koppig blijft men vasthouden aan zijn eigen (on)gelijk en de burger wordt met een kluitje in het riet gestuurd. Waarom is deze ganse situatie niet op een doordachte wijze aan gepakt?

  05-04-2016, 14:58 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Diederikplein, Vlaams Belang, geluidsoverlast, geluidsmeting,
  26-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een verhelderend plaatsbezoek

  In zijn commentaar op de slechte score in het burgemeestersrapport (Het Nieuwsblad) schreef de burgemeester dat hij de gemeente het liefst bestuurd van achter zijn bureau. Na herhaaldelijk aandringen van Vlaams Belang-bestuurslid Giovanni Van Loo kwam hij echter eens uit het gemeentehuis. In gezelschap van Giovanni verkende de burgemeester de markt van Assenede en enkele omliggende straten. Tot zijn eigen verbazing moest hij vaststellen dat er toch (vele) zaken schorten aan de toestand ter plaatse.


  Het duo begon met een rondgang rond de kerk van Assenede. Niet met de bedoeling om een kruisweg te houden en hemelse hulp in te roepen, maar om de burgemeester attent te maken op de soms erbarmelijke staat van bepaalde stukken openbare weg. Hiermee geconfronteerd, verklaarde de burgemeester dat hij het nodige zou doen om dit aan te pakken.


  Nadien begaf het duo zich naar de Hoogstraat om de scheve verkeersborden te bewonderen. Na een contemplatieve stilte vertelde de burgemeester dat hij deze situatie ook zou aanpakken.


  Vervolgens haalde Giovanni Van Loo een ander probleem aan: aan het OCMW-gebouw en de sporthal ontbreken borden om de parkeerplaatsen voor mindervaliden aan te duiden. Bij sneeuwval is dus niet duidelijk dat het om speciaal ingerichte parkeerplaatsen gaat. Ook dit euvel zou de burgemeester in orde brengen.


  Door toedoen van Giovanni zal ook de loods van de technische dienst van locatie veranderen. Op de huidige locatie kan de loods immers niet voldoende afgesloten worden (zij staat ganse dagen open), wat dus een risico op diefstal met zich meebrengt. Om dit op te lossen zal een andere loods in gebruik genomen worden.


  Tot slot rakelde Giovanni de toestand op het Diederikplein op. Deze maal ging het niet om de geluidsoverlastproblematiek (die door mijzelf als afdelingsvoorzitter werd aangekaart tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad in oktober en waarvan de NVA vervolgens probeerde dit punt in te pikken om met de pluimen te gaan lopen), maar om de bloemperken en de parkeerplaatsen. Wat de bloemperken betreft, bevestigde de burgemeester dat deze verder zullen worden versterkt zodat ze niet langer worden kapot gereden door bepaalde automobilisten. De parkeerplaatsen (die momenteel ongeldig zijn volgens informatie van de politie) zullen worden aangepakt: de belijning zal conform de vigerende wetgeving worden aangebracht zodat foutparkeerders inde toekomst wel kunnen worden beboet.


  Een resem punten die, eens ze zijn aangepakt, de veiligheid in Assenede zullen vergroten. Dankzij de tussenkomst van het Vlaams Belang en van ons bestuurslid Giovanni Van Loo in het bijzonder zal Assenede binnenkort er wat beter bijliggen.

  26-03-2016, 14:34 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Vlaams Belang, Giovanni Van Loo, Diederikplein, dorp, Hoogstraat, kerk, burgemeester
  21-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De misdaadgolf gaat maar door

  Onze rustige poldergemeente blijft in de ban van een misdaadgolf die zich toespitst op de voetbalkantines. Afgelopen weekend kreeg voetbalclub Assenede nogmaals ongewenste gasten over de vloer. De buit beperkte zich (gelukkig) tot snoepgoed, maar de materiële gevolgen waren vrij groot: glazen en bekers waren op de grond gegooid, het Tv-toestel droeg nog de sporen van een poging om het mee te nemen...


  Eens te meer blijkt onze gemeente het slachtoffer van de te grote politiezone waarin zij valt. Interventies van de politie laten vaak te lang op zich wachten door gebrek aan personeel, het politiehuis in Assenede is dan weer meer gesloten dan open. En het gemeentebestuur? Dat staat erbij en kijkt ernaar zonder actie te ondernemen.


  Wij vragen dan ook met aandrang dat er extra wordt geïnvesteerd in de veiligheid in plaats van misplaatste showprojecten!

  21-03-2016, 13:44 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, voetbalclub, Vlaams Belang, inbraken, misdaadgolf
  20-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fietsoversteek in de Trieststraat

  De verkeersveiligheid in Groot-Assenede laat vaak veel te wensen over. Ondanks vele aankondigingen in de pers en beweringen dat dit één van de prioriteiten zou zijn van het gemeentebestuur, riskeren zwakke weggebruikers dikwijls lijf en leden. Denken we maar aan het gebrekkig onderhoud van het fietspad op de oude spoorbedding of aan de schandalige staat van de Blokmeersstraat in Bassevelde. Twee zaken die ik al aankaartte en die dankzij mijn tussenkomst werden/zullen worden opgelost.

  Ook in Assenede zelf zijn er onveilige situaties voor fietsers. De fietsoversteek in de Trieststraat ter hoogte van de oude watertoren, bijvoorbeeld. Op dit punt is het namelijk zo dat fietsers GEEN voorrang hebben op de auto's wanneer zij oversteken. Om dit probleem aan te pakken nam Giovanni Van Loo (bestuurslid van Vlaams Belang Assenede) contact op met het agentschap Wegen en Verkeer. Op zijn aangeven zal het agentschap bijkomende borden plaatsen zodat de fietsers duidelijk kunnen zien dat zij voorrang moeten verlenen aan de auto's.

  Het is dus dankzij Vlaams Belang dat deze onduidelijke en dus onveilige situatie binnenkort tot het verleden behoort!   20-03-2016, 11:15 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Trieststraat, Giovanni Van Loo, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, verkeersveiligheid, agentschap Wegen en Verkeer
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  In Bassevelde zijn al een ruime tijd werken aan de gang in de Assenedestraat. De laatste weken gebeurt er echter niet veel meer. Voetgangers die ter hoogte van kapsalon Image het voetpad willen gebruiken, moeten dan ook zeer goed opletten. Zij riskeren immers lijf en leden! De doorgang is er uiterst smal en de situatie zeer slecht aangeduid. Het is slechts wachten op de eerste valpartij met lichamelijke schade tot gevolg.


  Het einde van deze werken is bovendien nog niet voor morgen: blijkbaar zou er sprake zijn van verantwoordelijkheidsbetwisting waardoor alles nog ruime tijd zou kunnen aanslepen. Zou dit even lang aanslepen mochten het dit jaar verkiezingen zijn?


  Deze schandalige toestand (denk ook aan de staat van de Blokmeersstraat, de ongeldige bebouwde kom in Oosteeklo) is een zoveelste illustratie van de prioriteiten van het gemeentebestuur: voor SAMENPlus telt enkel de showpolitiek met prestigeprojecten waarmee ze de pers kunnen halen. De bevolking dient enkel om dit alles te bekostigen. De veiligheid van de inwoners is dus slechts bijzaak.

  Het is hoogtijd dat er nieuwe mensen in de gemeenteraad komen die wel besturen met oog en oor voor de bevolking! Afspraak in 2018!

  20-03-2016, 10:37 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, verwaarlozing, werken, gevaar, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, showpolitiek, wanbeleid
  17-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In de pers
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het bericht over de ongeldige bebouwde kom in Oosteeklo haalde deze week twee maal de pers. Op maandag stond het in Het Laatste Nieuws en op woensdag in de Taptoe.  17-03-2016, 13:07 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Oosteeklo, Assenede, bebouwde kom, ongeldig, onwettig, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang
  07-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ongeldige bebouwde kom in Oosteeklo
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Elke weggebruiker die in Groot-Assenede passeert, kan niet naast de talrijke verkeersborden kijken. Een aandachtige passant merkt soms echter vreemde taferelen op. Dat is onder meer het geval in Oosteeklo.

   

  Wie vanuit de Rijkestraat de Koning Albertstraat richting centrum inrijdt, betreedt de bebouwde kom. Deze wordt echter aangeduid met een oud bord. Volgens de wet moesten de verkeersborden die de bebouwde kom aanduiden ten laatste begin juni 2015 vervangen worden door exemplaren met daarop het silhouet van een dorp of stad. Reeds sinds 1 juni 2015, dus ruim 10 maanden(!), verzaakt het gemeentebestuur dus aan zijn plicht. Is het misschien al sinds 1 juni 2015 geleden dat er nog een raadslid van de SAMENPlus-meerderheid in Oosteeklo is geweest?


  Bovendien betekent dit dat alle boetes voor overdreven snelheid in de ganse bebouwde kom in Oosteeklo sindsdien ongeldig zijn. Een verlopen verkeersbord geeft immers geen enkele juridische waarde! Iedereen die de afgelopen 10 maanden in deze zone werd geflitst, kan deze boete dus aanvechten!


  Dit is alweer een voorbeeld van het gevoerde (wan)beleid. Enerzijds blijkt nog maar eens dat het gemeentebestuur de vigerende wetgeving aan zijn laars lapt. Dit gebeurde ook met de onwettige bepaling rond het sluitingsuur van cafés die ze in het politiereglement opnamen. Anderzijds blijkt Oosteeklo eens te meer een door het gemeentebestuur vergeten dorp. Ik roep de zetelende meerderheid dan ook met aandrang op om deze beschamende en onwettige situatie die nu reeds lang genoeg aansleept, dringend aan te pakken!

  07-03-2016, 12:54 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Oosteeklo, vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, wanbeleid, bebouwde kom, onwettig, ongeldig, Assenede
  27-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parijs-Roubaix... in Bassevelde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op suggestie van een buurtbewoonster trok ik op excursie naar de Blokmeersstraat in Bassevelde. Haar opmerkingen bleken meer dan terecht: met de fiets leek het wel alsof ik op één of andere tweesterrenstrook uit Parijs-Roubaix was terecht gekomen. Het wegdek is op verschillende plaatsen (zwaar) beschadigd. Op een bepaalde plek is er zelfs geen wegdek meer, maar een put van 8 centimeter diep en ruim 20 centimeter in diameter. Wat als hier een fietser met het voorwiel in terecht komt en valt? Of een automobilist? Een dergelijk schandalige toestand is onaanvaardbaar en daarom kaartte ik dit aan tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad op donderdag 25 februari 2016.


  Uit het antwoord van de schepen van Openbaar Werk bleek dat hij niet op de hoogte was van deze situatie. Toch vreemd, aangezien de dame in kwestie dit probleem al in april 2015 (!), dus ruim 10 maanden geleden, meldde aan de technische dienst. En al helemaal vreemd omdat gans Bassevelde wel weet hoe slecht de Blokmeersstraat eraan toe is. De bevoegde schepen trad mij bij omtrent de aansprakelijkheid van de gemeente bij een eventueel ongeval. bovendien verzekerde hij mij dat de toestand zou worden aangepakt. De diepste put, met het grootste risico op schade voor passanten, werd intussen reeds gevuld. De rest van de Blokmeersstraat zal op korte termijn, binnen de twee à drie maanden volgens de schepen, worden aangepakt. Een belofte die ik van nabij blijf opvolgen.


  Dankzij mijn tussenkomst behoort de schandalige toestand van het wegdek in de Blokmeersstraat binnenkort tot het verleden!

  27-02-2016, 17:39 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Blokmeersstraat, Bassevelde, Assenede, putten, slecht wegdek, gevaar, schade, schepen van openbaar werk, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme
  26-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nutteloze borden?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zoals eerder deze week al aangehaald, blinkt het centrum van Assenede uit in verkeersborden. Waar men ook kijkt, steeds springt een of ander bord in het oog.


  Toch kan men zich afvragen of deze eigenlijk wel nut hebben. Bepaalde automobilisten parkeren nog steeds verkeerd en de politiediensten kunnen hiertegen niet optreden wegens te weinig personeel en vooral omdat het mobiliteitsplan niet in orde zou zijn.  De nieuwe gemeenschapswachten zullen hun ogen uitkijken, als ze al niet gaan lopen...


  De onveilige situatie beperkt zich echter niet enkel hiertoe. Ook de Molenstraat is verre van veilig te noemen. Wie deze straat indraait vanuit de Diederikstraat, kan alleen maar vaststellen dat de breedte (of misschien smalte) niet optimaal is. Niet alleen het voetpad is (veel te) smal te noemen, bepaalde huizen dragen zelfs sporen van het "passerend verkeer". Zou eenrichtingsverkeer deze straat niet een pak veiliger maken?


  Verschillende mensen kaartten dit probleem al aan bij de burgemeester, maar vonden (naar slechte gewoonte) geen gehoor. Blijkbaar moet er eerst iets gebeuren vooraleer men optreedt. Kortom, een nieuw staaltje van de asseneedse dorpspolitiek...

  26-02-2016, 13:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, verkeersborden, fout parkeren, wanbeleid, onveiligheid, Molestraat, Vlaams Belang
  24-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duizend-en-één verkeersborden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wie het dorp van Assenede binnenrijdt, kan er niet naast kijken: het ene verkeersbord volgt op het andere. In die mate zelfs dat men zich kan afvragen of de aannemer misschien een overschot had...


  Los van deze bizarre wildgroei, laat ook de staat van de verkeersborden vaak te wensen over: een deuk hier, een bluts daar, schots en scheef... Het mag ook niet verbazen. Automobilisten kunnen onmogelijk op ieder verkeersbord letten. Daarbij komt ook nog de soms onlogische plaatsing. Op bepaalde plaatsen kan zwaar(der) vervoer onmogelijk een straat indraaien zonder ook het desbetreffende verkeersbord een draai te geven.


  Kortom, een zoveelste illustratie van het (wan)beleid van de zetelende meerderheid: showprojecten bij de vleet, maar de rest staat te verkommeren.  24-02-2016, 18:11 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, dorp, verkeersborden, verloedering, Vlaams Belang
  18-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verboden te betreden!

  Eén dag na mijn post over de gevaarlijke situatie rond de vijver aan het gemeentehuis in Assenede staan er plots bordjes met de mededeling: 'Verboden het ijs te betreden'.


  Ik ben tevreden dat het gemeentebestuur door mijn toedoen actie onderneemt, maar hoop vooral dat deze gevaarlijke situatie op een permanente wijze wordt aangepakt.

  18-02-2016, 10:44 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, gemeentehuis, vijver, gevaar, Vlaams Belang
  16-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeentehuis Assenede: betreden op eigen risico!

  Het groen rond het gemeentehuis in Assenede zorgt voor een aangename omgeving. Alleen is het betreden van deze zone niet zonder risico.


  Zo staat er aan de kant van de Kasteelstreet geen enkele vorm van afsluiting rond de vijver. Het grasperk gaat daar naadloos over in de waterpartij. Een situatie die toch gevaarlijk is voor spelende kinderen. Dikwijls spelen zij op het graspleintje en bestaat dus het risico dat zij in het (ondiepe) water terecht komen.


  Een oplettende buurtbewoner meldde deze problematieke reeds aan het gemeentebestuur en kreeg de belofte dat er waarschuwingsborden zouden komen. Tot op vandaag blijft deze belofte dode letter en lopen kinderen dus het risico in het water terecht te komen. De veiligheid van kinderen is duidelijk niet belangrijk voor de zetelende meerderheid.

  16-02-2016, 16:37 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, gemeentehuis, gevaar
  Archief per week
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  modenieuws
  www.bloggen.be/modenie


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!