Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De gemeenteraad van maart 2019
 • De gemeenteraad van 28 februari

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  11-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De sporthal
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Toen de nieuwe sporthal in Assenede werd gebouwd en voltooid, is deze omschreven als een parel aan de kroon van het gemeentebestuur. SAMENPlus klopte zich nadrukkelijk op de borst met deze realisatie. Helaas is de sporthal hetzelfde lot beschoren als de andere realisaties van de zetelende meerderheid: veel show bij de inwijding maar het onderhoud nadien laat te wensen over.

  Zo is er een venster dat al geruime tijd kapot is en op wel zeer rudimentaire wijze is aangepakt. De gebroken ruit is afgeslagen en dat al gedurende een (vrij) lange periode. Nog maar eens fraai staaltje van de showpolitiek: stenen inhuldigen lukt nog, maar ze nadien ook onderhouden is er blijkbaar teveel aan.

  11-04-2016, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, sporthal, Vlaams Belang
  06-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het probleem van de Molenstraat

  Onze uitgestrekte poldergemeente telt vele kilometers wegen. Een (groot) deel hiervan ligt er soms slecht onderhouden bij (denken we maar aan de Blokmeersstraat in Bassevelde waarvan ik de toestand aankaartte en ervoor zorgde dat het asfalt zal worden aangepakt), andere wegen zijn dan weer ronduit gevaarlijk.


  Dit laatste is onder meer het geval in de Molenstraat te Assenede. Als voetganger riskeer je lijf en leden wanneer je over de (zeer) smalle voetpaden wandelt. Soms is het zelfs moeilijk om je evenwicht er te houden, zo smal zijn de voetpaden. Dat wordt trouwens door de politie bevestigd. Als fietser loop je hetzelfde risico door de soms hoge snelheden van bepaalde automobilisten. Bij het indraaien vanuit de Diederikstraat moet je bovendien opletten dat je geen gevels beschadigt of brievenbussen omverrijdt, zo smal is deze straat.


  Door toedoen van Giovanni Van Loo kwam de burgemeester nog eens vanachter zijn bureau en kwam hij ter plaatse kijken. De burgemeester vertelde toen dat de riolering van de Molenstraat in (zeer) slechte staat is, maar dat ze niet meer zal worden vervangen tijdens de huidige legislatuur. Dit is uiteraard geen showproject waarmee SAMENPlus de pers kan halen zoals het miljoenenproject van de sportsite in Assenede of het (ongewenste) dorpshuis in Bassevelde waarvoor al 400.000 euro klaarstaat.

  Het Vlaams Belang suggereerde dan, bij monde van Giovanni, om van de Molenstraat een eenrichtingsstrat te maken waarbij de voetpaden serieus worden verbreed. Zowel de politie als de burgemeester vinden dit een prima idee. Hopelijk wordt het dan ook realiteit!


  Eens te meer blijkt dat de (verkeers)veiligheid weinig rol speelt voor SAMENPlus. Bij Vlaams Belang vinden wij dit een grote prioriteit en als het aan ons ligt, zal er volgende legislatuur dringend werk worden gemaakt van de veiligheid en de riolering in de Molenstraat. Een veilig dorp, daar gaan we voor!

  06-04-2016, 12:15 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Molenstraat, Vlaams Belang, verkeersveiligheid, eenrichtingsverkeer, riolering
  05-04-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geluids(mis)meeting

  Eind oktober 2015 kaartte ik tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad de overlastproblematiek op en rond het Diederikplein in Assenede aan. Verschillende buurtbewoners, waarvan één er mij persoonlijk contacteerde, verzamelden toen hun verzuchtingen in een petitie. Vooral het nachtlawaai kwam naar voor als storende factor.

  Aansluitend op mijn vraag antwoordde de burgemeester dat de problemen moesten worden gerelativeerd. Volgens hem ging het slechts om 1 buurtbewoner (alhoewel de petitie toch door 18 mensen werd getekend) en moest ik vooral niet overdrijven. Om de echte aard van de overlast op een objectieve wijze vast te stellen, beloofde de burgemeester een geluidsmeting te laten uitvoeren door een onafhankelijke, externe organisatie.

  Verschillende maanden later is er nog niet veel gebeurd. Dankzij het aanhoudend aandringen van Giovanni Van Loo kwamen we echter al iets opmerkelijks te weten: het gemeentebestuur heeft zelf de geluidsmeting afgeblazen! Volgens het gemeentebestuur was er namelijk niemand bereid om een dergelijk meettoestel in zijn woning te laten plaatsen. Een korte rondvraag op en rond het Diederikplein leerde ons echter dat er slechts twee(!) personen door de gemeente werden gecontacteerd. En dan nog per telefoon! Hoe kan men nu aan vrijwilligers raken wanneer men de officiële procedure (= schriftelijk vragen) niet volgt en slechts een minimale inspanning levert? Werd aan deze bewoners bovendien ook duidelijk gemaakt dat deze meting hen niets zou kosten? Waarom werd bovendien niet iedere bewoner van het Diederikplein gecontacteerd met deze vraag?


  Deze week kwam er plots echter schot in de zaak. Er zou ineens toch een geluidsmeting plaatsvinden en wil het café op het Diederikplein zelf! Een goed initiatief, alleen zal men deze meting uitvoeren op een moment dat het betrokken café eigenlijk gesloten is. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten.


  Deze ganse farce maakt nog maar eens duidelijk op wat voor een manier het gemeentebestuur beslissingen neemt: koppig blijft men vasthouden aan zijn eigen (on)gelijk en de burger wordt met een kluitje in het riet gestuurd. Waarom is deze ganse situatie niet op een doordachte wijze aan gepakt?

  05-04-2016, 14:58 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Diederikplein, Vlaams Belang, geluidsoverlast, geluidsmeting,
  26-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een verhelderend plaatsbezoek

  In zijn commentaar op de slechte score in het burgemeestersrapport (Het Nieuwsblad) schreef de burgemeester dat hij de gemeente het liefst bestuurd van achter zijn bureau. Na herhaaldelijk aandringen van Vlaams Belang-bestuurslid Giovanni Van Loo kwam hij echter eens uit het gemeentehuis. In gezelschap van Giovanni verkende de burgemeester de markt van Assenede en enkele omliggende straten. Tot zijn eigen verbazing moest hij vaststellen dat er toch (vele) zaken schorten aan de toestand ter plaatse.


  Het duo begon met een rondgang rond de kerk van Assenede. Niet met de bedoeling om een kruisweg te houden en hemelse hulp in te roepen, maar om de burgemeester attent te maken op de soms erbarmelijke staat van bepaalde stukken openbare weg. Hiermee geconfronteerd, verklaarde de burgemeester dat hij het nodige zou doen om dit aan te pakken.


  Nadien begaf het duo zich naar de Hoogstraat om de scheve verkeersborden te bewonderen. Na een contemplatieve stilte vertelde de burgemeester dat hij deze situatie ook zou aanpakken.


  Vervolgens haalde Giovanni Van Loo een ander probleem aan: aan het OCMW-gebouw en de sporthal ontbreken borden om de parkeerplaatsen voor mindervaliden aan te duiden. Bij sneeuwval is dus niet duidelijk dat het om speciaal ingerichte parkeerplaatsen gaat. Ook dit euvel zou de burgemeester in orde brengen.


  Door toedoen van Giovanni zal ook de loods van de technische dienst van locatie veranderen. Op de huidige locatie kan de loods immers niet voldoende afgesloten worden (zij staat ganse dagen open), wat dus een risico op diefstal met zich meebrengt. Om dit op te lossen zal een andere loods in gebruik genomen worden.


  Tot slot rakelde Giovanni de toestand op het Diederikplein op. Deze maal ging het niet om de geluidsoverlastproblematiek (die door mijzelf als afdelingsvoorzitter werd aangekaart tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad in oktober en waarvan de NVA vervolgens probeerde dit punt in te pikken om met de pluimen te gaan lopen), maar om de bloemperken en de parkeerplaatsen. Wat de bloemperken betreft, bevestigde de burgemeester dat deze verder zullen worden versterkt zodat ze niet langer worden kapot gereden door bepaalde automobilisten. De parkeerplaatsen (die momenteel ongeldig zijn volgens informatie van de politie) zullen worden aangepakt: de belijning zal conform de vigerende wetgeving worden aangebracht zodat foutparkeerders inde toekomst wel kunnen worden beboet.


  Een resem punten die, eens ze zijn aangepakt, de veiligheid in Assenede zullen vergroten. Dankzij de tussenkomst van het Vlaams Belang en van ons bestuurslid Giovanni Van Loo in het bijzonder zal Assenede binnenkort er wat beter bijliggen.

  26-03-2016, 14:34 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Vlaams Belang, Giovanni Van Loo, Diederikplein, dorp, Hoogstraat, kerk, burgemeester
  21-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De misdaadgolf gaat maar door

  Onze rustige poldergemeente blijft in de ban van een misdaadgolf die zich toespitst op de voetbalkantines. Afgelopen weekend kreeg voetbalclub Assenede nogmaals ongewenste gasten over de vloer. De buit beperkte zich (gelukkig) tot snoepgoed, maar de materiële gevolgen waren vrij groot: glazen en bekers waren op de grond gegooid, het Tv-toestel droeg nog de sporen van een poging om het mee te nemen...


  Eens te meer blijkt onze gemeente het slachtoffer van de te grote politiezone waarin zij valt. Interventies van de politie laten vaak te lang op zich wachten door gebrek aan personeel, het politiehuis in Assenede is dan weer meer gesloten dan open. En het gemeentebestuur? Dat staat erbij en kijkt ernaar zonder actie te ondernemen.


  Wij vragen dan ook met aandrang dat er extra wordt geïnvesteerd in de veiligheid in plaats van misplaatste showprojecten!

  21-03-2016, 13:44 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, voetbalclub, Vlaams Belang, inbraken, misdaadgolf
  20-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Fietsoversteek in de Trieststraat

  De verkeersveiligheid in Groot-Assenede laat vaak veel te wensen over. Ondanks vele aankondigingen in de pers en beweringen dat dit één van de prioriteiten zou zijn van het gemeentebestuur, riskeren zwakke weggebruikers dikwijls lijf en leden. Denken we maar aan het gebrekkig onderhoud van het fietspad op de oude spoorbedding of aan de schandalige staat van de Blokmeersstraat in Bassevelde. Twee zaken die ik al aankaartte en die dankzij mijn tussenkomst werden/zullen worden opgelost.

  Ook in Assenede zelf zijn er onveilige situaties voor fietsers. De fietsoversteek in de Trieststraat ter hoogte van de oude watertoren, bijvoorbeeld. Op dit punt is het namelijk zo dat fietsers GEEN voorrang hebben op de auto's wanneer zij oversteken. Om dit probleem aan te pakken nam Giovanni Van Loo (bestuurslid van Vlaams Belang Assenede) contact op met het agentschap Wegen en Verkeer. Op zijn aangeven zal het agentschap bijkomende borden plaatsen zodat de fietsers duidelijk kunnen zien dat zij voorrang moeten verlenen aan de auto's.

  Het is dus dankzij Vlaams Belang dat deze onduidelijke en dus onveilige situatie binnenkort tot het verleden behoort!   20-03-2016, 11:15 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Trieststraat, Giovanni Van Loo, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, verkeersveiligheid, agentschap Wegen en Verkeer
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  In Bassevelde zijn al een ruime tijd werken aan de gang in de Assenedestraat. De laatste weken gebeurt er echter niet veel meer. Voetgangers die ter hoogte van kapsalon Image het voetpad willen gebruiken, moeten dan ook zeer goed opletten. Zij riskeren immers lijf en leden! De doorgang is er uiterst smal en de situatie zeer slecht aangeduid. Het is slechts wachten op de eerste valpartij met lichamelijke schade tot gevolg.


  Het einde van deze werken is bovendien nog niet voor morgen: blijkbaar zou er sprake zijn van verantwoordelijkheidsbetwisting waardoor alles nog ruime tijd zou kunnen aanslepen. Zou dit even lang aanslepen mochten het dit jaar verkiezingen zijn?


  Deze schandalige toestand (denk ook aan de staat van de Blokmeersstraat, de ongeldige bebouwde kom in Oosteeklo) is een zoveelste illustratie van de prioriteiten van het gemeentebestuur: voor SAMENPlus telt enkel de showpolitiek met prestigeprojecten waarmee ze de pers kunnen halen. De bevolking dient enkel om dit alles te bekostigen. De veiligheid van de inwoners is dus slechts bijzaak.

  Het is hoogtijd dat er nieuwe mensen in de gemeenteraad komen die wel besturen met oog en oor voor de bevolking! Afspraak in 2018!

  20-03-2016, 10:37 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Bassevelde, verwaarlozing, werken, gevaar, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, showpolitiek, wanbeleid
  17-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.In de pers
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Het bericht over de ongeldige bebouwde kom in Oosteeklo haalde deze week twee maal de pers. Op maandag stond het in Het Laatste Nieuws en op woensdag in de Taptoe.  17-03-2016, 13:07 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Oosteeklo, Assenede, bebouwde kom, ongeldig, onwettig, Stijn Van Hamme, Vlaams Belang
  07-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ongeldige bebouwde kom in Oosteeklo
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Elke weggebruiker die in Groot-Assenede passeert, kan niet naast de talrijke verkeersborden kijken. Een aandachtige passant merkt soms echter vreemde taferelen op. Dat is onder meer het geval in Oosteeklo.

   

  Wie vanuit de Rijkestraat de Koning Albertstraat richting centrum inrijdt, betreedt de bebouwde kom. Deze wordt echter aangeduid met een oud bord. Volgens de wet moesten de verkeersborden die de bebouwde kom aanduiden ten laatste begin juni 2015 vervangen worden door exemplaren met daarop het silhouet van een dorp of stad. Reeds sinds 1 juni 2015, dus ruim 10 maanden(!), verzaakt het gemeentebestuur dus aan zijn plicht. Is het misschien al sinds 1 juni 2015 geleden dat er nog een raadslid van de SAMENPlus-meerderheid in Oosteeklo is geweest?


  Bovendien betekent dit dat alle boetes voor overdreven snelheid in de ganse bebouwde kom in Oosteeklo sindsdien ongeldig zijn. Een verlopen verkeersbord geeft immers geen enkele juridische waarde! Iedereen die de afgelopen 10 maanden in deze zone werd geflitst, kan deze boete dus aanvechten!


  Dit is alweer een voorbeeld van het gevoerde (wan)beleid. Enerzijds blijkt nog maar eens dat het gemeentebestuur de vigerende wetgeving aan zijn laars lapt. Dit gebeurde ook met de onwettige bepaling rond het sluitingsuur van cafés die ze in het politiereglement opnamen. Anderzijds blijkt Oosteeklo eens te meer een door het gemeentebestuur vergeten dorp. Ik roep de zetelende meerderheid dan ook met aandrang op om deze beschamende en onwettige situatie die nu reeds lang genoeg aansleept, dringend aan te pakken!

  07-03-2016, 12:54 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Oosteeklo, vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, wanbeleid, bebouwde kom, onwettig, ongeldig, Assenede
  27-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parijs-Roubaix... in Bassevelde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op suggestie van een buurtbewoonster trok ik op excursie naar de Blokmeersstraat in Bassevelde. Haar opmerkingen bleken meer dan terecht: met de fiets leek het wel alsof ik op één of andere tweesterrenstrook uit Parijs-Roubaix was terecht gekomen. Het wegdek is op verschillende plaatsen (zwaar) beschadigd. Op een bepaalde plek is er zelfs geen wegdek meer, maar een put van 8 centimeter diep en ruim 20 centimeter in diameter. Wat als hier een fietser met het voorwiel in terecht komt en valt? Of een automobilist? Een dergelijk schandalige toestand is onaanvaardbaar en daarom kaartte ik dit aan tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad op donderdag 25 februari 2016.


  Uit het antwoord van de schepen van Openbaar Werk bleek dat hij niet op de hoogte was van deze situatie. Toch vreemd, aangezien de dame in kwestie dit probleem al in april 2015 (!), dus ruim 10 maanden geleden, meldde aan de technische dienst. En al helemaal vreemd omdat gans Bassevelde wel weet hoe slecht de Blokmeersstraat eraan toe is. De bevoegde schepen trad mij bij omtrent de aansprakelijkheid van de gemeente bij een eventueel ongeval. bovendien verzekerde hij mij dat de toestand zou worden aangepakt. De diepste put, met het grootste risico op schade voor passanten, werd intussen reeds gevuld. De rest van de Blokmeersstraat zal op korte termijn, binnen de twee à drie maanden volgens de schepen, worden aangepakt. Een belofte die ik van nabij blijf opvolgen.


  Dankzij mijn tussenkomst behoort de schandalige toestand van het wegdek in de Blokmeersstraat binnenkort tot het verleden!

  27-02-2016, 17:39 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Blokmeersstraat, Bassevelde, Assenede, putten, slecht wegdek, gevaar, schade, schepen van openbaar werk, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme
  26-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nutteloze borden?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zoals eerder deze week al aangehaald, blinkt het centrum van Assenede uit in verkeersborden. Waar men ook kijkt, steeds springt een of ander bord in het oog.


  Toch kan men zich afvragen of deze eigenlijk wel nut hebben. Bepaalde automobilisten parkeren nog steeds verkeerd en de politiediensten kunnen hiertegen niet optreden wegens te weinig personeel en vooral omdat het mobiliteitsplan niet in orde zou zijn.  De nieuwe gemeenschapswachten zullen hun ogen uitkijken, als ze al niet gaan lopen...


  De onveilige situatie beperkt zich echter niet enkel hiertoe. Ook de Molenstraat is verre van veilig te noemen. Wie deze straat indraait vanuit de Diederikstraat, kan alleen maar vaststellen dat de breedte (of misschien smalte) niet optimaal is. Niet alleen het voetpad is (veel te) smal te noemen, bepaalde huizen dragen zelfs sporen van het "passerend verkeer". Zou eenrichtingsverkeer deze straat niet een pak veiliger maken?


  Verschillende mensen kaartten dit probleem al aan bij de burgemeester, maar vonden (naar slechte gewoonte) geen gehoor. Blijkbaar moet er eerst iets gebeuren vooraleer men optreedt. Kortom, een nieuw staaltje van de asseneedse dorpspolitiek...

  26-02-2016, 13:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, verkeersborden, fout parkeren, wanbeleid, onveiligheid, Molestraat, Vlaams Belang
  24-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duizend-en-één verkeersborden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wie het dorp van Assenede binnenrijdt, kan er niet naast kijken: het ene verkeersbord volgt op het andere. In die mate zelfs dat men zich kan afvragen of de aannemer misschien een overschot had...


  Los van deze bizarre wildgroei, laat ook de staat van de verkeersborden vaak te wensen over: een deuk hier, een bluts daar, schots en scheef... Het mag ook niet verbazen. Automobilisten kunnen onmogelijk op ieder verkeersbord letten. Daarbij komt ook nog de soms onlogische plaatsing. Op bepaalde plaatsen kan zwaar(der) vervoer onmogelijk een straat indraaien zonder ook het desbetreffende verkeersbord een draai te geven.


  Kortom, een zoveelste illustratie van het (wan)beleid van de zetelende meerderheid: showprojecten bij de vleet, maar de rest staat te verkommeren.  24-02-2016, 18:11 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, dorp, verkeersborden, verloedering, Vlaams Belang
  18-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verboden te betreden!

  Eén dag na mijn post over de gevaarlijke situatie rond de vijver aan het gemeentehuis in Assenede staan er plots bordjes met de mededeling: 'Verboden het ijs te betreden'.


  Ik ben tevreden dat het gemeentebestuur door mijn toedoen actie onderneemt, maar hoop vooral dat deze gevaarlijke situatie op een permanente wijze wordt aangepakt.

  18-02-2016, 10:44 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, gemeentehuis, vijver, gevaar, Vlaams Belang
  16-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeentehuis Assenede: betreden op eigen risico!

  Het groen rond het gemeentehuis in Assenede zorgt voor een aangename omgeving. Alleen is het betreden van deze zone niet zonder risico.


  Zo staat er aan de kant van de Kasteelstreet geen enkele vorm van afsluiting rond de vijver. Het grasperk gaat daar naadloos over in de waterpartij. Een situatie die toch gevaarlijk is voor spelende kinderen. Dikwijls spelen zij op het graspleintje en bestaat dus het risico dat zij in het (ondiepe) water terecht komen.


  Een oplettende buurtbewoner meldde deze problematieke reeds aan het gemeentebestuur en kreeg de belofte dat er waarschuwingsborden zouden komen. Tot op vandaag blijft deze belofte dode letter en lopen kinderen dus het risico in het water terecht te komen. De veiligheid van kinderen is duidelijk niet belangrijk voor de zetelende meerderheid.

  16-02-2016, 16:37 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, gemeentehuis, gevaar
  15-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De asielproblematiek in Groot-Assenede

  Ook onze poldergemeente krijgt te maken met de kwalijke gevolgen van het falend asielbeleid van de door N-VA gedomineerde regeringen. Dat ook wij ons steentje bijdragen is niet meer dan normaal, maar is het ook proportioneel te noemen ten opzichte van andere gemeenten?


  Het antwoord op die vraag is ondubbelzinnig: NEEN! Met de bijkomende asielzoekers die onze gemeente opneemt, zal het totaal op 40 komen. Dat aantal lijkt mee te vallen, maar een vergelijking (zie Het Laatste Nieuws 19/12/2015) toont aan dat 8 van de 13 gemeenten uit het Meetjesland minder asielzoekers opvangen dan Groot-Assenede. Sterker nog: met de 40 vangen wij er even veel op als Deinze (dat wel DUBBEL zoveel inwoners heeft als gans Groot-Assenede!). Weinig proportioneel dus.


  En voor alle duidelijkheid: deze bijkomende asielzoekers zijn er gekomen op expliciete vraag van de N-VA in ons dorp. Hun fractie pochte zelfs tijdens een gemeenteraad dat zij er in de OCMW-raad voor gezorgd hebben dat er extra asielzoekers opgevangen worden. Dat zij hun eigen falende staatssecretaris willen steunen is één zaak, maar dat de bevolking van onze gemeente zal mogen opdraaien voor de extra kosten is toch weer een andere zaak...

  15-02-2016, 13:48 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:asielzoerks, opvang, N-Va, Vlaams Belang, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo,falend beleid
  05-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwaarloosd speelplein
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag kunnen we in Het Nieuwsblad lezen dat de speelpleinen in Assenede, Bassevelde en Boekhoute zullen worden aangepakt. Geheel terecht overigens, want het Asseneedse speelplein in de Kasteelstraat staat aardig te verkommeren.


  Eind december trok ik zelf op onderzoek na opmerkingen van enkele medeburgers. Ik kon toen vaststellen dat het speelplein eerder dienst doet als illegaal stort, het groen er zeer slecht onderhouden was en de speeltuigen zelf ook in niet al te beste staat verkeerden. Tot mijn grote verbazing, maar evenzeer opluchting, geeft de bevoegde schepen mij evenwel gelijk. Ook volgens hem zijn de toestellen verouderd (hij spreekt zelfs van versleten). Dit jaar zouden ze echter vervangen worden.


  De vele hoeraberichten over de showpolitiek van SAMENPlus worden dus nogmaals doorprikt door de realiteit. En nog belangrijker: het is dankzij mijn inzet dat de kinderen eindelijk opnieuw deftige speelpleinen krijgen. De veiligheid van spelende kinderen is voor mij namelijk ook van tel en belangrijk!

  05-02-2016, 13:39 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, speelplein, verwaarlozing, Kasteelstraat, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, natuurlijke speelruimte, Boekhoute, Bassevelde
  02-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bronzen medaille voor de burgemeester

  In het gemeenterapport 2016 (Het Nieuwsblad) behaalt de Asseneedse burgemeester zowaar een bronzen medaille. Helaas gaat het om de derde plaats wat betreft slechtst scorende burgemeesters. Uit het bijhorende artikel kan men opmaken dat de burgemeester teleurgesteld is en geen verklaring kan geven voor zijn slechte score.

  Laat ons enkele feiten aanhalen:

  Tijdens deze legislatuur heeft hij (samen met zijn schepenen) toch enkele kiesbeloftes gebroken. Zo zou op dienstverlening naar de bevolking toe niet worden bespaard. Na de verkiezingen heeft hij echter in een mum van tijd en zonder enige inspraak van de bevolking het dienstbetoon in de deelgemeentes geschrapt. Zelfs de uitleenposten van de bibliotheek (Bassevelde en Oosteeklo) sneuvelden in zijn nietsontziende besparingsdrift. Protest van de teleurgestelde burgers werd eenvoudigweg naast zich neergelegd.

  De verenigingen waren het volgende slachtoffer. Hun subsidies werden van de ene dag op de andere geschrapt.

  Wat betreft communicatie (toch één van de speerpunten van het beleid) valt er ook niet veel te zeggen. Beslissingen worden van bovenaf aan de bevolking opgelegd, waarna het gemeentepersoneel de woede over zich heen krijgt. Burgemeester en schepenen laten zich immers niet zien, mails of telefoons blijven dikwijls onbeantwoord.


  De drie concrete beloften die de burgemeester nog maakt, getuigen van zijn wereldvreemd beleid. Zo blijft hij koppig vasthouden aan het dorpshuis voor Bassevelde. Een dorpshuis waar niemand om gevraagd heeft! Het resultaat laat zich nu al raden: een nieuwbouw die de gemeente (dus de bevolking) een pak geld zal kosten en die meer zal leegstaan dan gebruikt zal worden. Daarvoor wordt de lokale uitleenpost van de bibliotheek dus opgedoekt!

  Daarnaast wil hij ook graag iets doen voor de fietsers. Het zou gaan tijd worden. Hij is intussen 15 (!) jaar burgemeester en eindelijk beseft hij dat veel fietspaden in onze gemeente er verwaarloosd bijliggen. Zelfs het door de provincie aangelegde fietspad op de oude spoorbedding liet het gemeentebestuur verkommeren. Een probleem dat ikzelf al aankaartte tijdens een gemeenteraad en in de pers. Ook deze belofte zal niet meer dan gebakken lucht blijken.


  De inwoners van Groot-Assenede hebben duidelijk de buik vol van de showpolitiek van de huidige meerderheid die enkel in stenen investeert en niet in mensen. Toch wil ik positief afsluiten en onze burgemeester van harte feliciteren met zijn welverdiende bronzen medaille!


  02-02-2016, 16:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, burgemeester, Bassevelde, bibliotheek, Oosteeklo, dorpshuis, fietspaden, bronzen medaille
  01-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De saga rond het Diederikplein

  De overlastproblematiek op en rond het Diederikplein te Assenede is een algemeen bekend gegeven. Omdat er verwarring is gecreëerd door soms enigszins dubbelzinnig te interpreteren uitspraken in de pers, zet ik even de feiten op een rij.

  November 2015

  Op vraag van een inwoner van het Diederikplein ging ik ter plaatse de toestand inschatten. De bewoner in kwestie toonde mij verschillende foto's van diverse vormen van overlast die schering en inslag zijn op het Diederikplein. Na grondig overleg besloot ik een vraag in te dienen voor het vragen halfuurtje van de gemeenteraad op 26 november 2015.

  Tijdens mijn interpellatie wees ik het gemeentebestuur op de overlastproblematiek in het algemeen (nachtlawaai, wildplassen, fout parkeren) en op gevaarlijke situaties in het bijzonder (glasscherven die achter blijven op een plaats waar dagelijks schoolgaande kinderen passeren). Ik drong met aandrang aan op een constructieve oplossing waarbij de nachtrust van de bewoners en omwonenden gerespecteerd zou worden . Naar goede gewoonte minimaliseerde het gemeentebestuur de problemen en maakte enkele vage beloftes. Zo zouden er objectieve geluidsmetingen plaatsvinden door het Provinciaal Centrum voor het Milieu (PMC) en een gesprek volgen met de omliggende horecazaken. Als uitsmijter zei de burgemeester dat de bewoners ook wat toleranter mochten zijn.


  Januari 2016

  Naar aanleiding van een brief van de gouverneur stelde ik vast dat het reglement betreffende het sluitingsuur van cafés in het politiereglement van onze gemeente onwettig is. Vanzelfsprekend moet een dergelijk, ongeldig artikel zonder dralen geschrapt worden. Dit verandert evenwel niets aan de wet op het nachtlawaai, die wel blijft gelden. In de krantenartikelen die hierover verschenen (Het Nieuwsblad, 20 januari 2016 en Het Laatste Nieuws, 21 januari 2016) bleek vooral de (misplaatste) triomfalistische toon van de burgemeester. Hij lachte de bevolking net niet uit met de woorden: "zij die nu klagen zullen in ieder geval niet meer kunnen klagen dat een café het sluitingsuur niet respecteert en te lang open is" (Het Nieuwsblad, 20/01/2016).

  Veel reden tot lachen had hij evenwel niet: eigenlijk gingen hij en zijn schepencollege met de billen bloot in deze zaak! Blijkbaar keuren de burgemeester en zijn schepenen dus zaken goed, waarvan ze niet eens nagaan of ze stroken met de wet. Ofwel is dit aan hun aandacht ontsnapt en kan men zich afvragen of zij misschien zitten te slapen tijdens het schepencollege. Ofwel wisten zij dit reeds op voorhand en hebben ze dit toch laten passeren en dan kan men zich afvragen of zij wel bekwaam zijn om onze gemeente te besturen. Eén ding is echter wel duidelijk in deze zaak: voor goeddoordachte beslissingen moet men niet rekenen op de meerderheid.


  Het spreekt voor zich dat ik deze zaak nauw blijf opvolgen: de nachtrust van de inwoners en omwonenden van het Diederikplein moet worden gerespecteerd!

  01-02-2016, 16:34 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Diederikplein, Vlaams Belang, overlast, nachtlawaai, wildplassen, fout parkeren,
  Archief per week
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  ayrtonjudo
  www.bloggen.be/ayrtonj


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!