Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De gemeenteraad van maart 2019
 • De gemeenteraad van 28 februari

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  07-03-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ongeldige bebouwde kom in Oosteeklo
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Elke weggebruiker die in Groot-Assenede passeert, kan niet naast de talrijke verkeersborden kijken. Een aandachtige passant merkt soms echter vreemde taferelen op. Dat is onder meer het geval in Oosteeklo.

   

  Wie vanuit de Rijkestraat de Koning Albertstraat richting centrum inrijdt, betreedt de bebouwde kom. Deze wordt echter aangeduid met een oud bord. Volgens de wet moesten de verkeersborden die de bebouwde kom aanduiden ten laatste begin juni 2015 vervangen worden door exemplaren met daarop het silhouet van een dorp of stad. Reeds sinds 1 juni 2015, dus ruim 10 maanden(!), verzaakt het gemeentebestuur dus aan zijn plicht. Is het misschien al sinds 1 juni 2015 geleden dat er nog een raadslid van de SAMENPlus-meerderheid in Oosteeklo is geweest?


  Bovendien betekent dit dat alle boetes voor overdreven snelheid in de ganse bebouwde kom in Oosteeklo sindsdien ongeldig zijn. Een verlopen verkeersbord geeft immers geen enkele juridische waarde! Iedereen die de afgelopen 10 maanden in deze zone werd geflitst, kan deze boete dus aanvechten!


  Dit is alweer een voorbeeld van het gevoerde (wan)beleid. Enerzijds blijkt nog maar eens dat het gemeentebestuur de vigerende wetgeving aan zijn laars lapt. Dit gebeurde ook met de onwettige bepaling rond het sluitingsuur van cafés die ze in het politiereglement opnamen. Anderzijds blijkt Oosteeklo eens te meer een door het gemeentebestuur vergeten dorp. Ik roep de zetelende meerderheid dan ook met aandrang op om deze beschamende en onwettige situatie die nu reeds lang genoeg aansleept, dringend aan te pakken!

  07-03-2016, 12:54 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Oosteeklo, vlaams Belang, Stijn Van Hamme, SAMENPlus, wanbeleid, bebouwde kom, onwettig, ongeldig, Assenede
  27-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Parijs-Roubaix... in Bassevelde
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op suggestie van een buurtbewoonster trok ik op excursie naar de Blokmeersstraat in Bassevelde. Haar opmerkingen bleken meer dan terecht: met de fiets leek het wel alsof ik op één of andere tweesterrenstrook uit Parijs-Roubaix was terecht gekomen. Het wegdek is op verschillende plaatsen (zwaar) beschadigd. Op een bepaalde plek is er zelfs geen wegdek meer, maar een put van 8 centimeter diep en ruim 20 centimeter in diameter. Wat als hier een fietser met het voorwiel in terecht komt en valt? Of een automobilist? Een dergelijk schandalige toestand is onaanvaardbaar en daarom kaartte ik dit aan tijdens het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad op donderdag 25 februari 2016.


  Uit het antwoord van de schepen van Openbaar Werk bleek dat hij niet op de hoogte was van deze situatie. Toch vreemd, aangezien de dame in kwestie dit probleem al in april 2015 (!), dus ruim 10 maanden geleden, meldde aan de technische dienst. En al helemaal vreemd omdat gans Bassevelde wel weet hoe slecht de Blokmeersstraat eraan toe is. De bevoegde schepen trad mij bij omtrent de aansprakelijkheid van de gemeente bij een eventueel ongeval. bovendien verzekerde hij mij dat de toestand zou worden aangepakt. De diepste put, met het grootste risico op schade voor passanten, werd intussen reeds gevuld. De rest van de Blokmeersstraat zal op korte termijn, binnen de twee à drie maanden volgens de schepen, worden aangepakt. Een belofte die ik van nabij blijf opvolgen.


  Dankzij mijn tussenkomst behoort de schandalige toestand van het wegdek in de Blokmeersstraat binnenkort tot het verleden!

  27-02-2016, 17:39 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Blokmeersstraat, Bassevelde, Assenede, putten, slecht wegdek, gevaar, schade, schepen van openbaar werk, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme
  26-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nutteloze borden?
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Zoals eerder deze week al aangehaald, blinkt het centrum van Assenede uit in verkeersborden. Waar men ook kijkt, steeds springt een of ander bord in het oog.


  Toch kan men zich afvragen of deze eigenlijk wel nut hebben. Bepaalde automobilisten parkeren nog steeds verkeerd en de politiediensten kunnen hiertegen niet optreden wegens te weinig personeel en vooral omdat het mobiliteitsplan niet in orde zou zijn.  De nieuwe gemeenschapswachten zullen hun ogen uitkijken, als ze al niet gaan lopen...


  De onveilige situatie beperkt zich echter niet enkel hiertoe. Ook de Molenstraat is verre van veilig te noemen. Wie deze straat indraait vanuit de Diederikstraat, kan alleen maar vaststellen dat de breedte (of misschien smalte) niet optimaal is. Niet alleen het voetpad is (veel te) smal te noemen, bepaalde huizen dragen zelfs sporen van het "passerend verkeer". Zou eenrichtingsverkeer deze straat niet een pak veiliger maken?


  Verschillende mensen kaartten dit probleem al aan bij de burgemeester, maar vonden (naar slechte gewoonte) geen gehoor. Blijkbaar moet er eerst iets gebeuren vooraleer men optreedt. Kortom, een nieuw staaltje van de asseneedse dorpspolitiek...

  26-02-2016, 13:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, verkeersborden, fout parkeren, wanbeleid, onveiligheid, Molestraat, Vlaams Belang
  24-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Duizend-en-één verkeersborden
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Wie het dorp van Assenede binnenrijdt, kan er niet naast kijken: het ene verkeersbord volgt op het andere. In die mate zelfs dat men zich kan afvragen of de aannemer misschien een overschot had...


  Los van deze bizarre wildgroei, laat ook de staat van de verkeersborden vaak te wensen over: een deuk hier, een bluts daar, schots en scheef... Het mag ook niet verbazen. Automobilisten kunnen onmogelijk op ieder verkeersbord letten. Daarbij komt ook nog de soms onlogische plaatsing. Op bepaalde plaatsen kan zwaar(der) vervoer onmogelijk een straat indraaien zonder ook het desbetreffende verkeersbord een draai te geven.


  Kortom, een zoveelste illustratie van het (wan)beleid van de zetelende meerderheid: showprojecten bij de vleet, maar de rest staat te verkommeren.  24-02-2016, 18:11 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, dorp, verkeersborden, verloedering, Vlaams Belang
  18-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verboden te betreden!

  Eén dag na mijn post over de gevaarlijke situatie rond de vijver aan het gemeentehuis in Assenede staan er plots bordjes met de mededeling: 'Verboden het ijs te betreden'.


  Ik ben tevreden dat het gemeentebestuur door mijn toedoen actie onderneemt, maar hoop vooral dat deze gevaarlijke situatie op een permanente wijze wordt aangepakt.

  18-02-2016, 10:44 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, gemeentehuis, vijver, gevaar, Vlaams Belang
  16-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gemeentehuis Assenede: betreden op eigen risico!

  Het groen rond het gemeentehuis in Assenede zorgt voor een aangename omgeving. Alleen is het betreden van deze zone niet zonder risico.


  Zo staat er aan de kant van de Kasteelstreet geen enkele vorm van afsluiting rond de vijver. Het grasperk gaat daar naadloos over in de waterpartij. Een situatie die toch gevaarlijk is voor spelende kinderen. Dikwijls spelen zij op het graspleintje en bestaat dus het risico dat zij in het (ondiepe) water terecht komen.


  Een oplettende buurtbewoner meldde deze problematieke reeds aan het gemeentebestuur en kreeg de belofte dat er waarschuwingsborden zouden komen. Tot op vandaag blijft deze belofte dode letter en lopen kinderen dus het risico in het water terecht te komen. De veiligheid van kinderen is duidelijk niet belangrijk voor de zetelende meerderheid.

  16-02-2016, 16:37 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, gemeentehuis, gevaar
  15-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De asielproblematiek in Groot-Assenede

  Ook onze poldergemeente krijgt te maken met de kwalijke gevolgen van het falend asielbeleid van de door N-VA gedomineerde regeringen. Dat ook wij ons steentje bijdragen is niet meer dan normaal, maar is het ook proportioneel te noemen ten opzichte van andere gemeenten?


  Het antwoord op die vraag is ondubbelzinnig: NEEN! Met de bijkomende asielzoekers die onze gemeente opneemt, zal het totaal op 40 komen. Dat aantal lijkt mee te vallen, maar een vergelijking (zie Het Laatste Nieuws 19/12/2015) toont aan dat 8 van de 13 gemeenten uit het Meetjesland minder asielzoekers opvangen dan Groot-Assenede. Sterker nog: met de 40 vangen wij er even veel op als Deinze (dat wel DUBBEL zoveel inwoners heeft als gans Groot-Assenede!). Weinig proportioneel dus.


  En voor alle duidelijkheid: deze bijkomende asielzoekers zijn er gekomen op expliciete vraag van de N-VA in ons dorp. Hun fractie pochte zelfs tijdens een gemeenteraad dat zij er in de OCMW-raad voor gezorgd hebben dat er extra asielzoekers opgevangen worden. Dat zij hun eigen falende staatssecretaris willen steunen is één zaak, maar dat de bevolking van onze gemeente zal mogen opdraaien voor de extra kosten is toch weer een andere zaak...

  15-02-2016, 13:48 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:asielzoerks, opvang, N-Va, Vlaams Belang, Assenede, Bassevelde, Boekhoute, Oosteeklo,falend beleid
  05-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verwaarloosd speelplein
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Vandaag kunnen we in Het Nieuwsblad lezen dat de speelpleinen in Assenede, Bassevelde en Boekhoute zullen worden aangepakt. Geheel terecht overigens, want het Asseneedse speelplein in de Kasteelstraat staat aardig te verkommeren.


  Eind december trok ik zelf op onderzoek na opmerkingen van enkele medeburgers. Ik kon toen vaststellen dat het speelplein eerder dienst doet als illegaal stort, het groen er zeer slecht onderhouden was en de speeltuigen zelf ook in niet al te beste staat verkeerden. Tot mijn grote verbazing, maar evenzeer opluchting, geeft de bevoegde schepen mij evenwel gelijk. Ook volgens hem zijn de toestellen verouderd (hij spreekt zelfs van versleten). Dit jaar zouden ze echter vervangen worden.


  De vele hoeraberichten over de showpolitiek van SAMENPlus worden dus nogmaals doorprikt door de realiteit. En nog belangrijker: het is dankzij mijn inzet dat de kinderen eindelijk opnieuw deftige speelpleinen krijgen. De veiligheid van spelende kinderen is voor mij namelijk ook van tel en belangrijk!

  05-02-2016, 13:39 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, speelplein, verwaarlozing, Kasteelstraat, Vlaams Belang, Stijn Van Hamme, natuurlijke speelruimte, Boekhoute, Bassevelde
  02-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bronzen medaille voor de burgemeester

  In het gemeenterapport 2016 (Het Nieuwsblad) behaalt de Asseneedse burgemeester zowaar een bronzen medaille. Helaas gaat het om de derde plaats wat betreft slechtst scorende burgemeesters. Uit het bijhorende artikel kan men opmaken dat de burgemeester teleurgesteld is en geen verklaring kan geven voor zijn slechte score.

  Laat ons enkele feiten aanhalen:

  Tijdens deze legislatuur heeft hij (samen met zijn schepenen) toch enkele kiesbeloftes gebroken. Zo zou op dienstverlening naar de bevolking toe niet worden bespaard. Na de verkiezingen heeft hij echter in een mum van tijd en zonder enige inspraak van de bevolking het dienstbetoon in de deelgemeentes geschrapt. Zelfs de uitleenposten van de bibliotheek (Bassevelde en Oosteeklo) sneuvelden in zijn nietsontziende besparingsdrift. Protest van de teleurgestelde burgers werd eenvoudigweg naast zich neergelegd.

  De verenigingen waren het volgende slachtoffer. Hun subsidies werden van de ene dag op de andere geschrapt.

  Wat betreft communicatie (toch één van de speerpunten van het beleid) valt er ook niet veel te zeggen. Beslissingen worden van bovenaf aan de bevolking opgelegd, waarna het gemeentepersoneel de woede over zich heen krijgt. Burgemeester en schepenen laten zich immers niet zien, mails of telefoons blijven dikwijls onbeantwoord.


  De drie concrete beloften die de burgemeester nog maakt, getuigen van zijn wereldvreemd beleid. Zo blijft hij koppig vasthouden aan het dorpshuis voor Bassevelde. Een dorpshuis waar niemand om gevraagd heeft! Het resultaat laat zich nu al raden: een nieuwbouw die de gemeente (dus de bevolking) een pak geld zal kosten en die meer zal leegstaan dan gebruikt zal worden. Daarvoor wordt de lokale uitleenpost van de bibliotheek dus opgedoekt!

  Daarnaast wil hij ook graag iets doen voor de fietsers. Het zou gaan tijd worden. Hij is intussen 15 (!) jaar burgemeester en eindelijk beseft hij dat veel fietspaden in onze gemeente er verwaarloosd bijliggen. Zelfs het door de provincie aangelegde fietspad op de oude spoorbedding liet het gemeentebestuur verkommeren. Een probleem dat ikzelf al aankaartte tijdens een gemeenteraad en in de pers. Ook deze belofte zal niet meer dan gebakken lucht blijken.


  De inwoners van Groot-Assenede hebben duidelijk de buik vol van de showpolitiek van de huidige meerderheid die enkel in stenen investeert en niet in mensen. Toch wil ik positief afsluiten en onze burgemeester van harte feliciteren met zijn welverdiende bronzen medaille!


  02-02-2016, 16:14 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, burgemeester, Bassevelde, bibliotheek, Oosteeklo, dorpshuis, fietspaden, bronzen medaille
  01-02-2016
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De saga rond het Diederikplein

  De overlastproblematiek op en rond het Diederikplein te Assenede is een algemeen bekend gegeven. Omdat er verwarring is gecreëerd door soms enigszins dubbelzinnig te interpreteren uitspraken in de pers, zet ik even de feiten op een rij.

  November 2015

  Op vraag van een inwoner van het Diederikplein ging ik ter plaatse de toestand inschatten. De bewoner in kwestie toonde mij verschillende foto's van diverse vormen van overlast die schering en inslag zijn op het Diederikplein. Na grondig overleg besloot ik een vraag in te dienen voor het vragen halfuurtje van de gemeenteraad op 26 november 2015.

  Tijdens mijn interpellatie wees ik het gemeentebestuur op de overlastproblematiek in het algemeen (nachtlawaai, wildplassen, fout parkeren) en op gevaarlijke situaties in het bijzonder (glasscherven die achter blijven op een plaats waar dagelijks schoolgaande kinderen passeren). Ik drong met aandrang aan op een constructieve oplossing waarbij de nachtrust van de bewoners en omwonenden gerespecteerd zou worden . Naar goede gewoonte minimaliseerde het gemeentebestuur de problemen en maakte enkele vage beloftes. Zo zouden er objectieve geluidsmetingen plaatsvinden door het Provinciaal Centrum voor het Milieu (PMC) en een gesprek volgen met de omliggende horecazaken. Als uitsmijter zei de burgemeester dat de bewoners ook wat toleranter mochten zijn.


  Januari 2016

  Naar aanleiding van een brief van de gouverneur stelde ik vast dat het reglement betreffende het sluitingsuur van cafés in het politiereglement van onze gemeente onwettig is. Vanzelfsprekend moet een dergelijk, ongeldig artikel zonder dralen geschrapt worden. Dit verandert evenwel niets aan de wet op het nachtlawaai, die wel blijft gelden. In de krantenartikelen die hierover verschenen (Het Nieuwsblad, 20 januari 2016 en Het Laatste Nieuws, 21 januari 2016) bleek vooral de (misplaatste) triomfalistische toon van de burgemeester. Hij lachte de bevolking net niet uit met de woorden: "zij die nu klagen zullen in ieder geval niet meer kunnen klagen dat een café het sluitingsuur niet respecteert en te lang open is" (Het Nieuwsblad, 20/01/2016).

  Veel reden tot lachen had hij evenwel niet: eigenlijk gingen hij en zijn schepencollege met de billen bloot in deze zaak! Blijkbaar keuren de burgemeester en zijn schepenen dus zaken goed, waarvan ze niet eens nagaan of ze stroken met de wet. Ofwel is dit aan hun aandacht ontsnapt en kan men zich afvragen of zij misschien zitten te slapen tijdens het schepencollege. Ofwel wisten zij dit reeds op voorhand en hebben ze dit toch laten passeren en dan kan men zich afvragen of zij wel bekwaam zijn om onze gemeente te besturen. Eén ding is echter wel duidelijk in deze zaak: voor goeddoordachte beslissingen moet men niet rekenen op de meerderheid.


  Het spreekt voor zich dat ik deze zaak nauw blijf opvolgen: de nachtrust van de inwoners en omwonenden van het Diederikplein moet worden gerespecteerd!

  01-02-2016, 16:34 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Tags:Assenede, Diederikplein, Vlaams Belang, overlast, nachtlawaai, wildplassen, fout parkeren,
  Archief per week
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  voetbalweetjes
  www.bloggen.be/voetbal


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!