Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De gemeenteraad van maart 2019
 • De gemeenteraad van 28 februari
 • Ontvangst 50-jarigen op het gemeentehuis

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  12-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale fabeltjeskrant
  Recentelijk lag het nieuwste nummer van de lokale fabeltjeskrant in de bus. Naar slechte gewoonte neemt OpenVLD weer serieus wat loopjes met de waarheid.

  Het begint al op de voorpagina waar men schepen David Vercauteren voorstelt als "man van en voor het volk". Men schrijft daarbij dat "de bezorgdheden en de leefbaarheid van de Assenedenaars bovenaan zijn prioriteitenlijst" staan. Als hij echt begaan is met de bezorgdheden van onze inwoners, waarom verwierp hij dan mee ons voorstel om het gemeentehuis extra te openen? Iemand die de dienstverlening aan de bevolking duidelijk niet belangrijk vindt, is geen man van en voor het volk. Zo iemand is een man die niet geeft om het volk!

  Verder staat de lokale fabeltjeskrant weer vol met verwezenlijkingen waar SAMENPLUS geen enkele verdienste aan heeft. Op pagina drie verwijst men naar de brug over de expressweg aan de Stroomstraat. Dit is een project van Agentschap Wegen en Verkeer en niet van de gemeente. Op dezelfde pagina verwijst men ook naar de opening van de huisartsenwachtpost in het AZ Alma te Eeklo. Ook met dat project heeft SAMENPLUS niets te maken. 
  Op pagina zes haalt men de gezelligheid op café en de restaurants aan. Nog maar eens een feit waarin SAMENPLUS geen enkele verdienste heeft. Op de volgende pagina verwijst burgemeester De Coninck naar de brandweerzone Centrum. Een feit dat al sinds 2015 (!) zo is. Heeft hij sinds 2015 misschien niets meer gerealiseerd dat hij zover terug moet in de tijd?
  Een ding is alvast duidelijk: in de volgende editie van de lokale fabeltjeskrant zal het opkomen van de zon ook de verdienste zijn van SAMENPLUS, ongetwijfeld...

  Op pagina zes verwijst schepen Meulebroeck naar de op til zijnde werken aan de bibliotheek in Assenede. Het zou stilaan tijd worden: SAMENPLUS kondigde deze werken al aan in september 2018 met een groot plakkaat aan de bibliotheek. Dat dit vlak voor de verkiezingen gebeurde, was waarschijnlijk wel toeval... Nu blijkt dat deze werken pas zullen starten eind 2019. De zoveelste leugen van SAMENPLUS is dus een feit...

  12-05-2019, 18:36 geschreven door Stijn Van Hamme  


  29-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maandelijkse gemeenteraad
  Op donderdag 25 april was het eer zover: de maandelijkse gemeenteraad. In tegenstelling tot vorige maand was het publiek dit keer weinig talrijk aanwezig en was de gemeenteraad zelf eerder gemoedelijk dan bitsig te noemen.


  Alles begon met het aantreden van een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter. De stoeltjesdans van SAMENPLUS is deze legislatuur nog uitgebreid: niet alleen de schepenposten zullen verschillende keren wisselen, ook het voorzitterschap van de gemeenteraad zal meerdere keren veranderen. Een ding was wel duidelijk: de burgemeester is dan in naam geen voorzitter meer, hij blijft wel alle touwtjes in handen houden. Ik kijk alvast uit naar de invulling die de nieuwe voorzitter aan zijn voorzitterschap zal geven. Wordt hij de voorzitter van de ganse gemeenteraad met respect voor de rechten van de oppositie of zal hij de door SAMENPLUS ingeslagen weg verderzetten en zal het arbitrair absolutisme hoogtij blijven vieren? Ik geef hem voorlopig het voordeel van de twijfel.

  De eigenlijke gemeenteraadszitting zelf bood weinig spektakel. Het begon met een aantal agendapunten rond de kerkfabrieken die zonder discussie werden goedgekeurd. De zaken werden interessanter toen ik bijkomende uitleg vroeg bij de jaarrekening van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. De bevoegde schepen van Sport, Chantal Bobelijn, kon geen antwoord geven op de vraag...

  Bij een volgend agendapunt omtrent de Statiegeldalliantie overkwam de schepen van Milieu, Hilde Baetslé, hetzelfde: ook zij kon geen antwoord geven op mijn vraag...

  Bij het agendapunt omtrent het BNIP U13-cup vroeg partijgenoot Axl Van Boven opheldering bij een passage uit het dossier. Hij kreeg een uitvoerig antwoord van de schepen van Evenementen, David Vercauteren. Een uitvoerig antwoord, dat volledig naast de kwestie was en geen antwoord op zijn vraag...

  Toen begonnen we aan de aanvullende dagorde. Naar maandelijkse gewoonte had onze fractie opnieuw enkele interpellaties ingediend.
  Ik vroeg eerst naar de stand van zaken over de kerkbeleidsplannen in onze gemeente. Hier bleek onze gemeente bij de betere helft van de Vlaamse gemeentes te behoren.
  Daarnaast interpelleerde ik over de nieuwe thuis van het kunstwerk 'kubus'. Dit kunstwerk is eigendom van onze gemeente, maar staat sinds kort voor onbepaalde duur in het AZ Alma te Eeklo. Onze gemeente draait op voor de jaarlijkse verzekeringskosten. Ik argumenteerde dat onze fractie het toch vreemd vindt dat wij voor iets betalen dat niet in onze gemeente staat. Eigen kunstwerk eerst, lijkt ons een beter principe. Aanvullend vroeg ik schepen van Cultuur, Chantal Bobelijn, naar de visie van de meerderheid in dit geval. Zij antwoordde dat er "geen visie is". Toen ik toevoegde dat zo'n visie eigenlijk de pijler is van een cultuurbeleid en er dus ook geen sprake kan zijn van een echt cultuurbeleid, geef ze mij nogmaals gelijk. Tja, een schepen van Cultuur zonder cultuurbeleid, is geen schepen van Cultuur maar een schepen van Nutteloze Zaken of misschien zelfs gewoon een nutteloze schepen...

  Daarna was het tijd voor de OCMW-raad.
  Ook daar hetzelfde spektakel: ik stelde een bijkomende vraag over de tweejaarlijkse kwaliteitsmeting. De bevoegde schepen wist het antwoord niet. Ze keek naar haar voorgangster, die ook al van niets wist. Hun wanhopige blikken richting burgemeester leverden ook geen hulp op: zelfs de burgemeester wist van niets! Een mens vraagt zich af wat het schepencollege eigenlijk doet voor hun maandelijkse wedde die zij met ons belastinggeld opstrijken...

  Op naar volgende maand!
   

  29-04-2019, 13:08 geschreven door Stijn Van Hamme  


  03-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeenteraad van maart 2019
  Op donderdag 28 maart stond de maandelijkse bijeenkomst van de gemeenteraad weer op de agenda. Dit keer kreeg het publiek, dat best talrijk aanwezig was, waar voor het geld.

  De zitting begon al vrij geanimeerd. De burgemeester-voorzitter (bij SAMENPLUS kijkt men niet op een postje meer om te combineren...) had namelijk een punt van de aanvullende dagorde van onze Vlaams Belang-fractie doorgeschoven naar de geheime zitting. Een heel vreemde aanpak aangezien datzelfde punt een maand eerder wel in openbare zitting behandeld kon worden. Had dit misschien iets te maken met het feit dat de burgemeester vorige maand bij dat punt leugens had verkondigd en wilde hij vermijden dat het aanwezige publiek zou kunnen horen dat hij gelogen had? 
  Onze fractie ging uiteraard niet akkoord met deze beslissing en ikzelf mocht dit bij aanvang duidelijk maken. Na wat gediscussieer heen en weer, werd gestemd over dit punt. De meerderheid stemde uiteraard in met de bevelen van hun burgemeester-voorzitter. Marionetten in een poppenkast zijn minder eensgezind...

  Daarna stelde de burgemeester-voorzitter plots voor om een agendapunt te verdagen. De dossiers die de gemeenteraadsleden ter beschikking hebben, bleken niet volledig te zijn. Dit had men vastgesteld tijdens het schepencollege (op dinsdag), maar men wachtte om dit mee te delen aan de gemeenteraad tot de zitting zelf. Ook hier reageerde de oppositie scherp. Vanuit onze fractie vroeg ik mij luidop af waarom de meerderheid niet de moeite had genomen om ons op voorhand in te lichten. volgens de burgemeester-voorzitter kon dit niet omdat ik anders zou zeggen dat hij eenzijdig de agenda van de gemeenteraad bepaalt. Ik repliceerde met de vraag of hij de zaak niet snapte of niet wilde snappen en voegde eraan toe dat het toch een kleine moeite is om de raadsleden al te informeren dat een dossier onvolledig is. Zelfs een postduif zou tussen dinsdag en donderdag op tijd zijn om zo'n boodschap over te brengen... Ik ging verder dat dit de zoveelste uiting van misprijzen voor de gemeenteraad was vanuit SAMENPLUS: een beleidsverklaring krijgen we niet te horen, maar we lezen losse flodders in de pers; het budget is nog niet besproken in de gemeenteraad, maar wordt wel al uit de doeken gedaan in de kranten... Het gezicht van de burgemeester-voorzitter sprak boekdelen...

  De rest van de zitting kabbelde gezapig door tot aan de aanvullende dagorde. 
  Onze fractie interpelleerde ten eerste over het onderhoud van de brandkranen in onze gemeente. Daar bleek het structurele onderhoud dat we voorstelden al in orde.
  Daarnaast interpelleerden we over het speelpleintje in de Rozemarijnstraat in Bassevelde. Dat speelpleintje is verdwenen sinds de werken aan dorpshuis 'Bass'cul'. Enfin, niet helemaal verdwenen. Volgens schepen van openbare werken Meulebroeck is het speelpleintje namelijk wel nog toegankelijk. Ik antwoordde dat een openbaar toilet zonder WC ook geen openbaar toilet is, zelfs al is het open. Hetzelfde geldt dus voor een speelpleintje zonder speeltoestellen. Een oplossing is in ieder geval in de maak.
  Tot slot vroeg onze fractie ook extra openingsuren voor het gemeentehuis. Wij zijn immers van mening dat dienstverlening de basis is van een gemeente. SAMENPLUS heeft al uitgebreid bespaard op de dienstverlening. Wij vroegen om de openingsuren van het gemeentehuis klantvriendelijker te maken door het gemeentehuis ook iedere namiddag en een extra avondopening tot 19u of op zaterdagvoormiddag te openen. De burgemeester-voorzitter antwoordde dat hij dit momenteel niet nodig acht want dat het gemeentehuis al voldoende geopend is. Bijkomend zei hij ook dat de gemeente naar de burger moet komen. Heel vreemde woorden van iemand die zelf alle dienstverlening in de deelgemeentes heeft opgedoekt...

  03-04-2019, 18:55 geschreven door Stijn Van Hamme  


  08-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeenteraad van 28 februari
  Op donderdag 28 februari vond de tweede gemeenteraad van deze legislatuur plaats. De publieksbanken waren al minder goed gevuld dan eind januari, een tendens die enkel zal toenemen naarmate de legislatuur vordert. De aanwezigen kregen evenwel waar voor hun geld...

  De openbare zitting aanvankelijk vrij kabbelend: de agenda werd punt na punt afgewerkt met enkele kleine(re) opmerkingen. Zelf maakte ik enkele detailopmerkingen rond foutieve data; opmerkingen die blijkbaar ook al door de gouverneur gemaakt waren.

  Het verbale vuurwerk begon pas bij de aanvullende dagorde. De aanvullende agendapunten van onze fractie stonden eerst op de agenda. Na overleg met fractiegenoot Axl Van Boven had ik vier punten ingediend.
  Het eerste punt behandelde de invoering van een subsidiereglement voor geveltuinen. Vooral de opfleuring van betonvlaktes in de bebouwde kom van onze gemeente zou hierdoor aangepakt worden. Daardoor zouden deze niet enkel opfleuren, maar bijkomend zorgen geveltuintjes ook voor extra biodiversiteit en filteren ze fijn stof en CO2 uit de lucht. Bijkomend verwees ik naar het lokale krantje van GROEN waarin zij uitdrukkelijk schrijven de dorpskernen verder te willen vergroenen. De schepen van Financiën (van GROEN) stelde dat hij principieel niet tegen dit voorstel was, maar dat hij het vreemd vond dat onze fractie subsidies voorstelde terwijl wij op onze facebookpagina verwezen naar een "tekort op het budget van 5 miljoen euro". Hij vertelde te weten van waar onze cijfers kwamen en betwistte de juistheid. Ik antwoordde tevreden te zijn dat de schepen onze facebookpagina opvolgt, maar dat hij ook correct moet citeren: wij spraken immers niet van 5 miljoen euro tekort, maar over ruim 5,5 miljoen euro tekort. In samenspraak met de meerderheid werd beslist om dit agendapunt uit te stellen zodat de administratie het eerst kan onderzoeken.

  Daarna stelde ik namens onze fractie de mogelijkheid voor om de gemeenteraad live te streamen. op deze manier verkleint de kloof tussen burger en politiek omdat men de gemeenteraad ook live via internet kan volgen. De burgemeester stelde dat hij dit een goed voorstel vond en het financieel zou laten onderzoeken. hij voegde wel toe dat hij het raar vond dat ik zoiets voorstelde omdat ik "in het verleden al heftig protesteerde tegen de aankoop van noodzakelijk ict-materiaal". Uiteraard sloeg hij de bal daar compleet mis: onze partij protesteerde tegen het politiek profitariaat van SAMENPLUS. Zij spendeerden namelijk een goeie 25.000 euro aan Ipads voor de raadsleden. Een mooi cadeau meet ons belastinggeld...

  Ten derde stelde ik een vraag over de werken aan de bibliotheek. De tegenstrijdige communicatie over de startdatum zorgt namelijk voor veel verwarring. De schepen van Openbare Werken moest mij gelijk geven dat de datum op het informatiepaneel aan de bibliotheek niet klopt en dat de datum die in ons infomagazine 'De Belleman' verscheen ook niet juist was. Ik repliceerde dat de plaatsing van het informatiepaneel wel heel toevalliggebeurde eind september vorig jaar. Heel toevallig vlak voor de verkiezingen. Ik voegde er ironisch aan toe dat zo'n toevalligheden zich natuurlijk wel eens voordoen. Vooral deze laatste opmerking zorgde voor gelach bij de aanwezigen (uiteraard niet bij SAMENPLUS waar bij sommigen de nijdigheid van de gezichten droop...).

  Tot slot stelde ik nog een vraag over het uitstellen van het intern bevorderingsexamen voor het personeel. Het antwoord van de burgemeester was zoals we hem intussen kennen: uitblinkend in excuses en vooral de eigen verantwoordelijkheid minimaliserend en ontvluchtend. Deze zaak krijgt zeker nog een staartje.

  08-03-2019, 13:12 geschreven door Stijn Van Hamme  


  24-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontvangst 50-jarigen op het gemeentehuis
  Zaterdag 23 februari werden de 50-jarigen uit Bassevelde ontvangen op het gemeentehuis. Na een verwelkoming met een humoristisch getinte speech door de burgemeester, kregen de geïnteresseerden een uitgebreide rondleiding in het gemeentehuis. Aansluitend ging iedereen op de foto in de inkomhal en volgde een korte receptie.

  Aangezien alle leden van de gemeenteraad ook waren uitgenodigd, mocht ik namens de Vlaams Belang-fractie aanwezig zijn op deze ontvangst. Het viel al direct op dat ikzelf de enige(!) vertegenwoordiger was van de oppositie. Blijkbaar is 'Anders' (dat in werkelijkheid eigenlijk niets meer is dan CD&V+) enkel geïnteresseerd in de bevolking in een lokaal verkiezingsjaar. Het is blijkbaar hun politieke stijl om de weken voor de verkiezingen de deuren plat te lopen met tal van (al dan niet loze) beloftes, maar voor de rest laten zij zich niet zien. Dit was al het geval met het politiek praatcafé in Ter Walle, georganiseerd door heet Bewonersplatform van Oosteeklo in 2017. Ook bij de ontvangst van de 50-jarigen uit Bassevelde stuurden zij opnieuw hun kat.
  Bij Vlaams Belang nemen wij ons engagement zeer ernstig: wij werden verkozen dankzij de inwoners van onze gemeente en staan dan ook iedere dag klaar voor hen. Voor ons is politiek geen show verkopen in aanloop naar de verkiezingen om dan weer zes jaar onder water te verdwijnen. Onze dorpsgenoten verdienen ons voltijds engagement, waarvoor wij trouwens allemaal een met belastinggeld betaalde vergoeding ontvangen. Vlaams Belang geeft waar voor uw belastinggeld!

  24-02-2019, 14:27 geschreven door Stijn Van Hamme  


  06-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cordon sanitaire doorbroken in onze gemeente

  Tijdens de gemeenteraad van 31 januari werd ik door de Vlaams Belang-fractie voorgedragen als mandataris vertegenwoordiger voor de Regionale Jeugddienst (Meetjesman).

  De gemeenteraad keurde mijn kandidatuur unaniem goed. Dankzij de steun van alle raadsleden werd ik dus verkozen als mandataris vertegenwoordiger. Hierdoor is het cordon sanitaire de facto doorbroken: het is immers dankzij de raadsleden van alle fracties, waaronder zelfs de vertegenwoordigers van GROEN en SP.A, dat een Vlaams Belanger dit mandaat kan opnemen. Volgens de geest van het cordon sanitaire hadden zij immers tegen mijn kandidatuur moeten stemmen of zich op zijn minst moeten onthouden. Onze fractie stelt dan ook met plezier vast dat het cordon sanitaire meer en meer afbrokkelt en nu dus voor het eerst doorbroken is in onze gemeente.

  Laat dit het begin zijn van een nieuwe wind in het politieke landschap van Assenede!


  06-02-2019, 14:25 geschreven door Stijn Van Hamme  


  01-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eerste gemeenteraad
  Gisterenavond 31 januari stond de eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur op het programma.

  Onze fractie stond al dadelijk in het centrum van de aandacht: we moesten immers noodgedwongen een wissel doorvoeren. In mijn begeleidende uitleg legde ik kort de oorzaak van deze wissel uit. Ik laakte de houding van een bepaalde vakbond die via brieven met veeleer dreigende inhoud verkozenen onder druk zet om hun politiek-maatschappelijk engagement neer te leggen. Een dergelijke actie zou men vanuit een zuil die prat gaat op haar christelijke waarden niet verwachten. Uiteraard verwees ik ook kort naar de rol van deze zuil in de ganse ARCO-affaire. Nadat onze opvolger de eed had afgelegd, was onze fractie weer op peil en kon het echte werk beginnen.

  Een eerste punt waarbij ik tussenkwam was de stemming over het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Deze tussenkomst bestond uit drie punten. Ten eerste haalde ik, vanuit mijn professionele achtergrond, enkele taalfouten aan die nog in de tekst geslopen waren. Daarna vroeg ik naar de tablets die tijdens de vorige legislatuur werden uitgedeeld aan de raadsleden. Dit zal deze legislatuur niet meer gebeuren: dit cadeau met belastinggeld is namelijk geschrapt. Toeval of toch maar onder druk van onze actie enkele jaren geleden? Tot slot voegde ik nog een extra bepaling toe ter stemming: een verbod op het gebruik van tablets, laptops en smartphones door raadsleden tijdens de raadzittingen. Dit voorstel werd door Samenplus en Anders weggestemd: we zullen zien of hun argument (de zelfdiscipline van de raadsleden volstaat om de aandacht bij de zitting te houden) inderdaad steek houdt.

  Daarna volgde een ganse resem vertegenwoordigers die naar samenwerkingsverbanden gestuurd moesten worden. Deze werden stuk voor stuk unaniem goedgekeurd door meerderheid en oppositie: een krachtig signaal dat onze gemeentelijke vertegenwoordigers een stevig mandaat geeft. 

  Tot slot volgde nog een korte discussie over een agendapunt dat daarna verdaagd werd. Deze discussie zal dus nog opnieuw gevoerd worden.

  Al bij al verliep de gemeenteraad in een respectvolle sfeer waarbij inhoudelijk gedebatteerd werd. Laat ons hopen dat de rest van de legislatuur in eenzelfde, constructieve sfeer kan verlopen.

  01-02-2019, 13:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  29-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Prijsuitreiking eindejaarsactie 'Klavertje vier'
  Op maandagavond 28 januari vond de prijsuitreiking plaats van de eindejaarsactie 'Klavertje vier'. Een mooi initiatief van verschillende lokale handelaars die met deze actie winkelen in onze gemeente extra in de aandacht brengen.

  Ik was zelf aanwezig tijdens de prijsuitreiking, niet in mijn hoedanigheid als gemeenteraadslid dit keer maar als winnaar: ik behoorde tot de gelukkigen die uit de grote stapel te voorschijn gekomen was.

  De winnaars werden ontvangen in cultureel centrum 'De Bijenkorf' in Assenede voor een gezellige receptie. Het werd een toffe avond met verschillende boeiende gesprekken vergezeld van lekkere hapjes. Schepen Vercauteren, bevoegd voor de lokale economie en middenstand, verwijs in zijn korte, doch krachtige toespraak (misschien toch iets te kort?) naar de nood van een goed lokaal ondernemersweefsel. Onze middenstanders vormen inderdaad een belangrijke schakel in onze lokale economie. Een schakel die we zeker moeten blijven steunen.

  29-01-2019, 13:48 geschreven door Stijn Van Hamme  


  21-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Nationale nieuwjaarsreceptie
  Op zondag 20 januari vond de nationale nieuwjaarsreceptie van onze partij plaats in Brugge. Ik trok er zelf heen.

  De aanwezigen werden verwelkomd door West-Vlaams lijstrekker voor het Vlaams parlement, Stefan Sintobin. Hij benadrukte onder meer de nood aan een serieus energiebeleid los van alle klimaathysterie. hij pleitte dan ook onomwonden voor de oprichting van een Vlaams Energiebedrijf.
  Aansluiten nam onze partijvoorzitter Tom Van Grieken het woord. In een wervende toespraak doorspekt met de nodige humor fileerde hij het beleid van de federale regering en zette onze eigen accenten voor de komende campagne duidelijk in de verf. Met een opruiend "2019 wordt ons jaar!" gaf hij de aftrap voor onze nationale campagne.

  Daarna werd het een tof weerzien met verschillende partijgenoten die ik de afgelopen jaren al mocht ontmoetten. Van verschillende lijsttrekkers (Annick Ponthier en Chris Janssens uit Limburg, Barbara Pas uit de eigen provincie) over andere militanten tot de (immer) aanwezige medestanders uit de eigen regio Gent-Eeklo. Zo'n nieuwjaarsreceptie blijft een tof moment om bij te praten, felicitaties in ontvangst te nemen voor het schitterende verkiezingsresultaat van onze ploeg in Assenede en vooruit te blikken naar het komende jaar.

  21-01-2019, 13:49 geschreven door Stijn Van Hamme  


  17-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Werkbezoek aan het gemeentehuis
  Vandaag (donderdag 17 januari) nam ik de tijd voor een werkbezoek aan het gemeentehuis in Assenede. Ieder gemeenteraadslid heeft namelijk het recht om de verschillende gemeentelijke diensten te bezoeken. Om grondig voorbereid aan mijn taak als gemeenteraadslid te beginnen vond ik het een goed idee even kennis te maken met de verschillende diensten.


  Het bezoek zelf duurde een pak langer dan aanvankelijk gedacht: ik verkende het gemeentehuis gedurende een goede drie uur vooraleer ik alle daar aanwezige diensten bezocht had. Het werd in ieder geval een leerrijke voormiddag. Ik leerde niet alleen het aanwezige personeel kennen (een pak namen om te onthouden en dat wordt niet evident), maar ook de werking van de verschillende diensten. Ik stelde enkele inhoudelijke vragen omtrent bepaalde aspecten van de werking (globale bezigheden, aantal dossiers...). 

  Ik bedank alvast het personeel voor de tijd die ze vrijmaakten om mij te woord te staan en het sympathieke onthaal dat mij bij iedere dienst te beurt viel. Het bezoek leverde goede achtergrondkennis op die zeker van pas zal komen tijdens de komende legislatuur.

  17-01-2019, 14:52 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Archief per week
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  qkoorts
  www.bloggen.be/qkoorts


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!