Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • Vormingssessies door VVSG
 • Vandalisme in Oosteeklo
 • De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
 • De eedaflegging
 • Een korte terugblik

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  16-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vormingssessies door VVSG
  Als nieuwbakken raadslid volgde ik (net als enkele collega's uit de meerderheid trouwens) een driedelige infosessie bij VVSG. De locatie was de 'Salons Mimosa' te Eeklo.

  Tijdens de eerste sessie kregen we uitvoerig uitleg over de verschillende verantwoordelijkheden van de gemeente. Dit alles werd aangevuld met verschillende voorbeelden uit de praktijk.
  De tweede sessie ging dieper in op het statuut als raadslid: onze verplichtingen, verantwoordelijkheden maar evenzeer rechten als verkozene werden duidelijk geïllustreerd.
  De laatste sessie behandelde de financiële kant van een gemeentebestuur. We kregen inzichten aangereikt in begroting, financiële lasten en lusten van een gemeente, de Beheers- en Beleidscyclus (BBC)..

  Aansluitend hadden we telkens de gelegenheid tot vragen stellen en kennis te maken met collega's uit de omliggende gemeenten. 

  Ik ben alvast klaar om mijn mandaat dat u mij door de verkiezingen heeft aangereikt met de nodige ernst en dossierkennis aan te vatten. Eerst onze mensen! 

  16-01-2019, 13:22 geschreven door Stijn Van Hamme  


  10-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vandalisme in Oosteeklo

  Recentelijk passeerde ik op het ‘schoolwegelken’ in Oosteeklo. Dit is een veilige route voor de zwakke weggebruikers naar het dorp van Oosteeklo. 

  Helaas stelde ik vast dat er sprake is van vandalisme. Op verschillende plaatsen werd de verlichting vernield: afgerukt van de paaltjes of zelfs compleet stuk geslagen. Het is triestig te moeten vaststellen dat bepaalde individuen er plezier in hebben om gemeentelijke infrastructuur te vernielen. Denken zij niet aan de jonge, schoolgaande kinderen die er dagelijks passeren en die nu in mogelijks gevaarlijke situaties terecht komen door scherven, loszittende elektriciteitsdraden? 


  Namens Vlaams Belang heb ik dit gemeld aan de bevoegde diensten. Intussen ontving ook antwoord van de gemeente dat zij dit zo snel als mogelijk in orde zullen brengen. 
  10-01-2019, 14:59 geschreven door Stijn Van Hamme  


  07-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie
  Op zondag 6 januari vond de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie plaats. Dit gebeurde voor het derde jaar en de opkomst lag merkelijk hoger dan de voorgaande jaren. Het is duidelijk dat deze receptie stilaan een traditie wordt.

  Een delegatie van Vlaams Belang zakte af om samen met verschillende dorpsgenoten te klinken op het nieuwe jaar. Ikzelf als fractieleider in de gemeenteraad en Andy De Muynck als onze vertegenwoordiger in het Bijzonder comité van de Sociale Dienst tekenden present. 

  Na een korte (misschien zelfs te korte) toespraak door de burgemeester ging iedereen verder met het uitwisselen van nieuwjaarswensen en het ophalen van herinneringen met mensen die men even niet gezien had. Over de politieke fracties heen hadden wij ook interessante gesprekken met onze concullega's: we hebben misschien een andere visie op de (evolutie van onze) gemeente, maar onderhouden wel correcte menselijke contacten. 

  Kortom, het was een meer dan geslaagde nieuwjaarsreceptie die een goede opstap betekent naar het politieke werkjaar dat nu echt op gang kan komen.

  07-01-2019, 12:45 geschreven door Stijn Van Hamme  


  05-01-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eedaflegging

  Op donderdag 3 januari om 20u was het eindelijk zo ver: de eedaflegging als nieuwbakken gemeenteraadslid.


  In tegenstelling tot de normale gang van zaken bij gemeenteraden zat de raadzaal dit keer afgeladen vol. Het aanwezige publiek kreeg een mooi schouwspel te zien wanneer elk van de 23 raadsleden een voor een de eed kwam afleggen. Bij de een ging dit al vlotter dan bij de ander en een raadslid kende duidelijk het verschil niet tussen de linker- en rechterarm... Aansluitend legden ook de vertegenwoordigers voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst de eed af. Daar volgde al vlug een stoeltjesdans: een vertegenwoordiger nam de avond zelf nog ontslag zodat een opvolgster al direct kan komen opdraven. Dat belooft al weinig goeds voor de rest van de legislatuur.


  Na het plechtige fotomoment volgde nog een korte receptie voor alle aanwezigen. Op naar de eerste echte raad!

  05-01-2019, 14:29 geschreven door Stijn Van Hamme  


  28-12-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een korte terugblik

  Aan het eind van het jaar is het de gewoonte om even terug te blikken op de voorbije 52 weken.


  2018 was een jaar van actie en veranderingen voor Vlaams Belang in onze gemeente. We begonnen het jaar met een lokaal krantje en enkele interne verschuivingen. In het voorjaar liep ook hier de nationale actie onder de noemer "Een hart voor onze mensen". Deze leverde een uithaal van OpenVLD op, die ons in hun lokale fabeltjeskrant bestempelden als "populisten die snoep uitdelen en mooi weer beloven". In juni liep onze lokale campagne onder titel "Inwoners eerst". Hierbij gaven wij een overzicht van enkele van onze voornaamste verwezenlijkingen tijdens de afgelopen vier jaar en verwezen we naar de noodzaak van een partij als de onze.

  De schitterende zomer stond vanzelfsprekend volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Onze partij verzamelde een gemotiveerde ploeg die stuk voor stuk het dorpsbelang boven het eigen belang plaatste, waarvan ik de kopman mocht zijn. De weken gingen voorbij met overleg over de invulling van het programma. Wij besloten om geen vrijblijvend programma vol loze beloftes te maken, maar te gaan voor ons kiescontract met bindende voorwaarden. Op die manier maakten we een duidelijk onderscheid met alle andere partijen. Na het opstellen van de folders, het poseren voor de obligate foto's en de vormingssessies die ik zelf binnen de partij doorliep, was onze ploeg stilaan klaar om de rechte lijn naar de verkiezingen in te gaan.

  We startten onze eigenlijke campagne relatief vroeg: begin september trokken we er al op uit met ons kiescontract. Dag na dag gingen we op pad om ons kiescontract in zoveel mogelijk brievenbussen te droppen. Eind september herhaalden we deze actie zodat bijna iedereen minstens één keer ons kiescontract ontvangen had. Tussendoor namen drie van onze kandidaten ook deel aan het politiek praatcafé in Oosteeklo op uitnodiging van het Bewonersplatform Oosteeklo. Onze vertegenwoordigers zetten daar duidelijk onze standpunten uiteen en ikzelf had het genoegen om verbaal de vloer te mogen vegen met de vertegenwoordiger van SamenPlus. Een eerste hoogtepunt van de campagne...

  Tijdens de laatste week voor de verkiezingen trokken we dan op pad om onze laatste troef, de persoonlijke brief, te bussen. Opnieuw trokken we van 's ochtends tot in de late namiddag op pad in de verschillende deelgemeentes. Hierbij voerden we verschillende gesprekken met dorpsgenoten waaruit de sympathie voor Vlaams Belang op lokaal vlak duidelijk bleek.

  De campagne werd in het geheel gekenmerkt door een heel kabbelend verloop. Op geen enkel moment werd het een laag-bij-de-grondse strijd met persoonlijke verwijten. Integendeel zelfs, de ganse campagne werd inhoudelijke gevoerd (al ging dat soms op het scherp van de snee), maar verliep hoffelijk tussen de verschillende partijen. Zoals op verschillende momenten toen we kandidaten van andere lijsten tegenkwamen en een vriendelijk praatje maakten. 

  Daarnaast was ook het schitterende weer een ander kenmerk. Op sommige momenten waanden we ons putje zomer en dat begin oktober. Misschien droeg het zomerse weer wel bij tot de hoffelijke sfeer tussen de kandidaten.

  Verkiezingsdag zelf leverde ook een verrassend resultaat op. SamenPlus hield bijna eenvoudig stand met 13 zetels. Een prestatie waarvoor ik onze burgemeester feliciteerde op verkiezingsavond in het gemeentehuis. De gok van Anders bleek geen herhaling van zes jaar geleden op te leveren want zij moesten twee zetels inleveren. Ons eigen resultaat overtrof ook onze verwachtingen: met twee zetels behaalde Vlaams Belang een historische overwinning en kroonden wij ons tot de morele en enige winnaar van 14 oktober.

  Sindsdien werken wij hard aan de uitbouw van onze lokale afdeling zodat wij de komende legislatuur onze volledige aandacht en inzet kunnen leveren in ons oppositiewerk. Wij kijken alvast uit naar 2019! 

  28-12-2018, 14:56 geschreven door Stijn Van Hamme  


  28-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vreemde woorden in "De Belleman"

  Recentelijk ontving ik de nieuwste editie van ons gemeentelijk informatiemagazine "De Belleman". Zoals zeer vaak het geval is, staat het voorwoord van de burgemeester weer bol van de vreemde uitspraken die de wenkbrauwen doen fronsen.

  Hij begint met een verwijzing naar de komende Kerstperiode. Heel terecht schrijft hij dat de vele versieringen in het openbaar domein en bij onze handelaars voor sfeer zorgen in onze gemeente. In deze donkere dagen zorgt dit voor een lichtpuntje.


  Daarna verwijst hij naar de actualiteit en besluit zijn overpeinzing met de woorden "Niks is wat het lijkt". Zou dit al een vooruitblik zijn op het beleid dat we van zijn ploeg mogen verwachten? Zouden de vrijblijvende verkiezingsbeloftes niet stroken met hetgeen ons de komende legislatuur te wachten staat? Als we terugdenken aan de beloftes van SAMENPLUS tijdens de campagne van 2012 en het gevoerde beleid tijdens de vorige legislatuur, dan kunnen we enkel vaststellen dat hun beloftes inderdaad niet waren wat ze bleken te zijn...


  Hij besluit zijn voorwoord met een reflectie over vertrouwen in de maatschappij. Daarbij is hij van mening dat de overheid een baken van vertrouwen moet zijn. Deze garantie biedt zijn bestuursploeg ons de komende zes jaar: "vertrouwen in ervaring en kwaliteit van dienstverlening", zoals hij het zelf verwoordt. Het vertrouwen in ervaring lijkt te kloppen: niemand van de nieuwkomers op zijn lijst heeft immers een volwaardige schepenpost gekregen. Enkel wat kruimels blijven over voor deze nieuwkomers die nochtans volop in beeld werden geplaatst tijdens de campagne. De kwaliteit van dienstverlening klopt echter totaal niet. Is hij misschien al vergeten dat hij met zijn ploeg de dienstverlening in de deelgemeentes heeft afgeschaft? De kwaliteit van de dienstverlening is er onder SAMENPLUS enkel op achteruit gegaan! Wanneer zo iemand dan spreekt over de 'kwaliteit van dienstverlening', zeg ik: "Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen!". Of misschien is bij SAMENPLUS inderdaad niks wat het lijkt?

  28-11-2018, 14:39 geschreven door Stijn Van Hamme  


  25-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een "nieuw" schepencollege?

  De kogel blijkt eindelijke door de kerk te zijn: het "nieuwe" schepencollege is gevormd in onze gemeente. Ondanks de voortzetting van de meerderheid moesten we toch een goede 4 weken wachten vooraleer er witte rook uit de raadzaal opsteeg. Een zeer lange periode aangezien dezelfde beleidsploeg zal besturen. Een mens vraagt zich af of er misschien bepaalde zaken zijn opgedoken die de onderlinge verdeling van postjes bij SAMENPLUS moeilijker maakte. Hierover zal er in de komende weken en maanden zonder twijfel nog wel een en ander aan de oppervlakte komen...


  Een eerste vaststelling is het totale gebrek aan nieuwe gezichten in het schepencollege. Voor de verkiezingen toeterde SAMENPLUS nog dat er 13 nieuwkomers (op 23 kandidaten) op hun lijst stonden. Wanneer puntje bij paaltje kwam, bleken het toch weer de oude garde te zijn die met de postjes ging lopen. De nieuwkomers blijken dus vooral een doekje voor het bloeden te zijn: ze waren goed om stemmen te trekken tijdens de verkiezingen maar uiteindelijk krijgen ze slechts wat kruimels toegeworpen. Iemand met een slecht karakter zou het woord 'kiezersbedrog' in de mond nemen in zo'n situatie.


  Daarnaast spreekt SAMENPLUS zichzelf ook tegen. Meneer De Coninck verklaart in Het Nieuwsblad dat niet enkel gekeken is naar het aantal stemmen, maar ook naar ervaring. Waarom werd dan tijdens de verkiezingscampagne zoveel nadruk gelegd op de vernieuwing bij SAMENPLUS? Bovendien zal schepen Dominique Buysse wegvallen ondanks haar ervaring want twee andere socialisten scoorden beter. Dan is ervaring plots niet meer belangrijk en kijkt men wel naar het aantal stemmen. Opnieuw een zeer eigenaardige kronkel...


  Tot slot valt het toch wel heel sterk op dat eerst de postjesverdeling wordt aangekondigd en dat het inhoudelijke bestuursakkoord pas in het voorjaar volgt. In (bijna) alle andere gemeenten bekijkt men eerst de inhoudelijke punten waaraan gewerkt zal worden en verdeelt men pas daarna de postjes. SAMENPLUS werkt omgekeerd: eerst de postjes pakken en daarna zien hoe men bestuurt. Deze handelswijze belooft niet veel goeds voor de komende legislatuur. De postjes en de stoeltjesdans krijgen opnieuw voorrang op deftig besturen. Onze gemeente is dus opnieuw vertrokken voor 6 jaar van hetzelfde (wan)beleid...

  Het beloven alvast 6 pittige politieke jaren te gaan worden...

  25-11-2018, 09:34 geschreven door Stijn Van Hamme  


  22-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De speelpleintjes
  In Het Nieuwsblad las ik vandaag dat de gemeente de oude (en vooral versleten) speeltoestellen op de verschillende speelpleintjes heeft laten verwijderen. Eindelijk is hier op zijn plaats.

  Ik kaartte deze problematiek voor het eerst aan in de zomer van 2016 en sindsdien volgde ik dit nauwgezet op. SAMENPLUS kwam steeds met beloftes die ze enkel herhaalden. Deze zomer nog beweerde schepen Van Eynde dat in augustus nieuwe speeltoestellen zouden geplaatst worden in Boekhoute (Bron: Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws). Dit bleek vooral een goedkope verkiezingsstunt op kap van onze kinderen want tot op vandaag is er van de nieuwe speeltoestellen geen spoor.

  Ik ben zeer tevreden dat SAMENPLUS eindelijk toch werk maakt van deze problematiek, maar zal de zaken nauw blijven opvolgen. Onze kinderen verdienen veilige speelpleintjes.

  22-11-2018, 00:00 geschreven door Stijn Van Hamme  


  15-11-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude ECA-site aan de Leegstraat
  Deze week las ik in de krant dat de gemeente de terreinen van de oude ECA-site in de Leegstraat wil herbestemmen.

  Deze terreinen vormen een mooie oppervlakte vlakbij de dorpskern van Assenede. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden die een directe en bovenal positieve impact kunnen hebben op het leven in Assenede. De voorstellen vanuit de meerderheid (combinatie van verschillende bestemmingen) zijn hoopgevend. 

  Vlaams Belang steunt alvast de visie dat er geen industrie mag komen om bijkomend zwaar vervoer in de dorpskern en vooral in een straat met schoolgaande kinderen te creëren. Wij zijn bovendien heel tevreden dat de meerderheid een van de voorstellen uit ons kiescontract meeneemt: het realiseren van een groene zone op wandelafstand van de dorpskern. Dat voorstel zullen wij alvast voluit steunen om de leefbaarheid van onze dorpskern te verhogen.

  15-11-2018, 14:10 geschreven door Stijn Van Hamme  


  26-10-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maandelijkse gemeenteraad

  Gisterenavond (25 oktober) was het opnieuw verzamelen geblazen in het gemeentehuis voor de maandelijkse gemeenteraad.

  Dit keer zaten de publieksbanken goed gevuld (al kan dat ook te wijten geweest zijn aan het feit dat er een rij stoelen ontbrak). Een aantal vers verkozenen die vanaf januari zullen zetelen, waaronder ikzelf naar maandelijkse gewoonte, hadden de moeite genomen om af te zakken naar het gemeentehuis. Daarnaast ook enkele politiek geïnteresseerden en de occasionele toeschouwer.


  Het schouwspel dat het publiek kreeg voorgeschoteld was echter heel triest. Er stonden 25 punten op de agenda (24 + 1 toegevoegde interpellatie door de N-VA). Deze werden op welgeteld 32 minuten (!) afgehandeld. Op geen enkel moment kwam het tot een inhoudelijk debat, maar raasde men gewoon door. Waarschijnlijk zitten de verkiezingen van 14 oktober laatstleden hier voor iets tussen: de huidige gemeenteraad is immers in lopende zaken tot de nieuwe raad wordt ingezworen. Gisteren werd duidelijk dat hem om een gemeenteraad in snellopende zaken gaat...

  Een ander opvallend punt was het ontbreken van een niet nader genoemd onafhankelijk raadslid. Tijdens de gemeenteraad vlak voor de verkiezingen had deze persoon nochtans plotsklaps verschillende interpellaties aan de agenda toegevoegd en omschreef deze zichzelf als een "sinds kort contente mens". Blijkbaar was de inspiratie voor agendapunten al opgedroogd na 1 keer of is de persoon in kwestie mogelijks niet meer zo content na de verkiezingsuitslag...

  26-10-2018, 14:15 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Archief per week
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  waariskerlijne
  www.bloggen.be/waarisk


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!