Asseneedse aandachtspunten
Inhoud blog
 • SamenPlus verprutst 11 juli-viering
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De maandelijkse gemeenteraad
 • De lokale fabeltjeskrant
 • De maandelijkse gemeenteraad

  Zoeken in blog  Foto

  Foto

  Foto

  Eigenzinnige kijk op de lokale politiek en beslommeringen uit Assenede, Bassevelde, Boekhoute en Oosteeklo door Stijn Van Hamme, voorzitter van Vlaams Belang Assenede
  08-07-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.SamenPlus verprutst 11 juli-viering

  De 11 juli-viering (die doorging op 6 juli!) in Bassevelde werd dit jaar door SamenPlus compleet verprutst. De meerderheid vond het namelijk niet nodig om het officieel programma te respecteren. Ik was samen met partijgenoot Andy De Muynck speciaal voor het officieel gedeelte gekomen. Dit stond gepland vanaf 20u30 met het zingen van de Vlaamse Leeuw en een toespraak door de schepen van Cultuur. Tot onze grote verbazing kregen wij te horen dat het al voorbij was nog voor het begonnen was. Mensen die daarvoor kwamen moesten dus teleurgesteld afdruipen. 

  Schepen Chantal Bobelijn was namelijk een pak voor het nochtans officieel geplande en op het programma aangekondigde tijdstip haar toespraak komen aflezen en nadien snel weer vertrokken. Het is trouwens niet de eerste keer dat schepen Bobelijn haar misprijzen en afkeer voor de Vlaamse Feestdag etaleert: in het verleden misbruikte zij haar toespraak op de 11 juli-viering al om publiekelijk te verklaren dat zij de Vlaamse Feestdag niet belangrijk vindt.

  In een gemeente waar op 26 mei het Vlaams Belang de grootste partij werd en N-VA de derde grootste partij is dit een regelrechte kaakslag voor iedere Vlaming.Vlaams Belang vindt dit totaal gebrek aan respect voor de Vlaamse feestdag en identiteit onaanvaardbaar. Wij vragen dan ook het ontslag van schepen Chantal Bobelijn!

  08-07-2019, 15:07 geschreven door Stijn Van Hamme  


  04-07-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maandelijkse gemeenteraad
  Op donderdag 27 juni mochten we onder een loden hitte opnieuw verzamelen in het gemeentehuis voor de maandelijkse gemeenteraad. Het werd een minder lange uitputtingsslag dan eind mei, maar de raad leverde toch enkele leuke en gevatte uitspraken op.

  De eerste vier agendapunten passeerden vlot de revue en de echte discussies begonnen pas bij agendapunt 5: de budgetwijziging. Onze fractie had enkele gerichte vragen voor de meerderheid, waarop een veelal aanvaardbaar antwoord kwam. Gezien de bewuste keuze van de meerderheid om te blijven volharden in het kille, asociale wanbeleid dat voorrang geeft aan stenen boven mensen, stemde onze fractie evenwel tegen deze budgetwijziging.

  Nadien volgde de stemming over de reglementen van de verschillende gemeentelijke adviesraden. Vanuit de oppositie kwam het voorstel om ook een gemeenteraadslid uit de fracties van de oppositie toe te laten als observator zonder stemrecht bij deze vergaderingen. De burgemeester vroeg hierop de schorsing van de zitting. Na een goeie vijf minuten werd de zitting hervat en deelde de burgemeester namens de meerderheid mee dat het voorstel uit de oppositie niet weerhouden werd omdat SamenPlus uit gaat van de idee dat er geen politieke beïnvloeding mag zijn van de adviesraden. Toen ik hierop reageerde dat dit dus betekende dat de reglementen moesten worden aangepast aangezien de meerderheid wel aanwezig mag zijn met de bevoegde schepen en dit ook kan gezien worden als een vorm van politieke beïnvloeding. De burgemeester antwoordde dat de reglementen zouden gestemd worden zoals ze voorlagen. Ik repliceerde dat hij dus niet handelde vanuit objectiviteit, maar gewoon vanuit de intentie om de oppositie buiten spel te zetten. Ik voegde toe dat de schorsing dus compleet zinloos was en dat men even goed gedurende vijf minuten had kunnen line dansen of een toneeltje opvoeren zodat het publiek daar nog iets aan had gehad. Onze fractie stemde dan ook consequent tegen ieder reglement.

  Nadien volgde de aanvullende dagorde. Onze fractie had naar maandelijkse gewoonte enkele extra punten ingediend.
  Ten eerste hield ik een interpellatie over een potentieel gevaarlijke toestand aan het kruispunt Tingelhoek - Oostmolenstraat. Onze fractie was op de hoogte gesteld dat door het ontbreken van een verkeersbord de geldende voorrangsregels daar niet stroken met de haaientanden die op de weg staan. De meerderheid aanvaardde onze suggestie om het ontbrekende verkeersbord te plaatsen, maar zal de zaak eerst onderzoeken met de federale politie.
  Ten tweede ondervroeg ik de meerderheid over het eventueel live streamen van de gemeenteraad. Ik had dit reeds in februari gevraagd en toen moest men de zaak onderzoeken. De meerderheid is het voorstel genegen, maar wees op de kostprijs verbonden aan dit project. Ik reageerde dat zoiets de verbondenheid tussen burger en politiek zou verhogen en dat geen prijs daarvoor te hoog is.

  04-07-2019, 13:32 geschreven door Stijn Van Hamme  


  06-06-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maandelijkse gemeenteraad
  Op woensdag 29 mei konden we weer verzamelen in het gemeentehuis voor de maandelijkse gemeenteraad. Het aanwezige publiek, dat steeds talrijker wordt, kreeg een entertainende en bij momenten hilarische zitting van een goeie drie uur.

  Het begon al bij de opening van de gemeenteraad. De voorzitter gaf een persoonlijke bedenking over de verkiezingsresultaten van 26 mei en sprak zijn bezorgdheid uit omdat het "moeilijk zal worden om een regering te vormen". Ik kon dat natuurlijk niet zomaar laten passeren. Ik vroeg het woord en maakte duidelijk dat het helemaal niet moeilijk zou zijn om een regering te vormen. Er moet immers maar 1 zaak gebeuren: het doorbreken van dat walgelijke en ondemocratische cordon sanitaire. De voorzitter onderbrak mij met de woorden dat "we geen politieke discussie zouden starten". Hij begon zelf met zijn aanzet, maar een ander mocht er niet op reageren. Het gaat er heel democratisch aan toe tijdens de gemeenteraad...

  De zitting begon rustig met de bespreking van het budget. Ik was de enige die een fout had opgemerkt bij een minwaarde die eigenlijk een meerwaarde was.
  Daarna werd een punt omtrent het AGB besproken. Voor het eerst ooit krijgen leden van de raad van bestuur nu ook een presentiegeld voor die vergaderingen. Het Vlaams Belang stemde als enige partij tegen dit voorstel omdat alle leden van die raad van bestuur al een presentiegeld hebben als gemeenteraadslid. In tijden waarin de bevolking moet besparen is het ongepast dat de politiek zichzelf presentiegelden toekent met belastinggeld. Alle andere partijen (Samenplus, CD&V en N-VA) stemden voor deze toekenning van presentiegeld. Ongehoord, volgens onze fractie.

  Nadien kabbelde de zitting verder tot de aanvullende dagorde. Onze fractie had vier punten ingediend.
  Als eerste stelden wij voor om een subsidiereglement voor geveltuinen in te voeren. Tot onze grote verbazing was de meerderheid tegen het voorstel. Zij willen wel geveltuinen, maar geen subsidies ervoor. Wij stelden een bescheiden subsidie van 25 euro per geveltuin voor, maar dat was blijkbaar nog te veel. Er kwam een tegenvoorstel van Samenplus om een subsidiereglement te stemmen zonder subsidie erin! Zoiets was natuurlijk te gek voor woorden en leverde enkele pittige vragen en replieken op van de oppositie. Anders (de samenwerking tussen CD&V en N-VA) stelde dan een eigen suggestie voor: het voorstel van reglement dat Vlaams Belang indiende eerst naar de milieuraad te zenden om hun advies te krijgen. Er lagen dus plots drie voorstellen ter stemming voor over 1 onderwerp!
  Ons voorstel werd als eerste gestemd: de ganse meerderheid stemde tegen. Ik reageerde daarop door te stellen dat een stemming voor naamswijziging niet meer mogelijk was aangezien het punt was afgehandeld en was weggestemd door de meerderheid, ook door Groen die tegen een voorstel voor de vergroening van onze dorpskernen stemde. Ik hekelde deze houding met de woorden: "de groene hypocrisie druipt hier van de muren". Daarop reageerde schepen Van Eynde door te stellen dat mijn houding mij typeerde want dat ik op facebook geschreven had dat er een tekort was van 5 miljoen euro op de rekening en dat Groen enkel de cijfers gelooft uit het budget zoals het voorligt. Ik repliceerde dat ik tevreden was dat de schepen onze facebookpagina zo uitgebreid volgt, maar dat hij toch de juiste cijfers moet citeren: wij spreken niet van een tekort van 5 miljoen euro, maar van een tekort van ruim 5 en een half miljoen euro. Ik voegde toe dat ik geloof dat Groen het budget gelooft want dat Groen ook nog in sprookjes gelooft of in kabouters die zonnepanelen installeren...

  Als tweede punt diende fractiegenoot Axl Van Boven een vraag in over de onveilige toestanden aan het kruispunt Hendekenstraat-Haantjen, de Blauwe Poort in de volksmond. Hij stelde voor om deze situatie aan te pakken door de haaientanden te vervangen door een volle stopstreep en er een stopbord te plaatsen. Omdat onze fractie er zich van bewust is dat het om een gewestweg gaat, stelde Axl voor om hiervoor een brief met deze vraag naar AWV te sturen. De meerderheid ging in op ons voorstel.

  Ten derde stelde ik zelf een vraag over een politieke slogan die in ons gemeentelijk informatiemagazine geslopen was. Bij een bepaald artikel stond immers de boodschap 'gewoon doen' te lezen. Deze slogan is al ruim anderhalf jaar de campagneslogan van de OpenVLD en is dus misplaatst en ongepast in een gemeentelijk informatiemagazine dat neutraal moet zijn. De verantwoordelijke schepen van Communicatie, tevens kandidaat bij OpenVLD bij de meest recente nationale verkiezingen, reageerde met een kinderlijke en (vooral) kinderachtige verontwaardiging door te stellen dat mijn vraag het personeel geschoffeerd had. Ik repliceerde dat hij eerst op mijn vragen mocht antwoorden en dat we aanvullend wel politiek zouden discussiëren. Zijn antwoord was, zoals steeds bij Samenplus, dat het de schuld van de administratie was. Ik reageerde door te stellen dat het wel heel ongepast was om de schuld in de schoenen van de administratie te schuiven tijdens een gemeenteraad waar de administratie zich niet eens kan verdedigen. Ik vulde aan dat er ook een politieke verantwoordelijkheid was en dat het in deze zaak potentieel zou kunnen gaan om illegaal campagne voeren en dat zoiets nog een serieuze staart zou kunnen krijgen. Verdere acties zijn niet uitgesloten...

  Tot slot stelde ik nog een vraag over de schandalige toestand van de parkbegraafplaats in Bassevelde. Ondanks het feit dat deze 1 miljoen euro (!) gekost heeft, is het resultaat een totale mislukking: een oneffen grasveld, afstervende haagjes, onkruidproblemen, slechte toegankelijkheid voor minder mobiele personen... De schepen van Openbare Werken (of eerder: Mislukte Werken) gaf mij gelijk dat dit project een mislukking is. De burgemeester noemde de parkbegraafplaats zelfs een "plat voetbalveld". Men moet maar durven: 1 miljoen euro belastinggeld verkwisten aan een mislukt project dat in 2012 vlak voor de verkiezingen werd ingehuldigd en ZEVEN (!) jaar later doodleuk zeggen dat het niet in orde is. Wat heeft men dan 7 jaar lang gedaan? Een oplossing zou voor deze legislatuur moeten zijn. We hopen het alvast.
   

  06-06-2019, 13:47 geschreven door Stijn Van Hamme  


  12-05-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De lokale fabeltjeskrant
  Recentelijk lag het nieuwste nummer van de lokale fabeltjeskrant in de bus. Naar slechte gewoonte neemt OpenVLD weer serieus wat loopjes met de waarheid.

  Het begint al op de voorpagina waar men schepen David Vercauteren voorstelt als "man van en voor het volk". Men schrijft daarbij dat "de bezorgdheden en de leefbaarheid van de Assenedenaars bovenaan zijn prioriteitenlijst" staan. Als hij echt begaan is met de bezorgdheden van onze inwoners, waarom verwierp hij dan mee ons voorstel om het gemeentehuis extra te openen? Iemand die de dienstverlening aan de bevolking duidelijk niet belangrijk vindt, is geen man van en voor het volk. Zo iemand is een man die niet geeft om het volk!

  Verder staat de lokale fabeltjeskrant weer vol met verwezenlijkingen waar SAMENPLUS geen enkele verdienste aan heeft. Op pagina drie verwijst men naar de brug over de expressweg aan de Stroomstraat. Dit is een project van Agentschap Wegen en Verkeer en niet van de gemeente. Op dezelfde pagina verwijst men ook naar de opening van de huisartsenwachtpost in het AZ Alma te Eeklo. Ook met dat project heeft SAMENPLUS niets te maken. 
  Op pagina zes haalt men de gezelligheid op café en de restaurants aan. Nog maar eens een feit waarin SAMENPLUS geen enkele verdienste heeft. Op de volgende pagina verwijst burgemeester De Coninck naar de brandweerzone Centrum. Een feit dat al sinds 2015 (!) zo is. Heeft hij sinds 2015 misschien niets meer gerealiseerd dat hij zover terug moet in de tijd?
  Een ding is alvast duidelijk: in de volgende editie van de lokale fabeltjeskrant zal het opkomen van de zon ook de verdienste zijn van SAMENPLUS, ongetwijfeld...

  Op pagina zes verwijst schepen Meulebroeck naar de op til zijnde werken aan de bibliotheek in Assenede. Het zou stilaan tijd worden: SAMENPLUS kondigde deze werken al aan in september 2018 met een groot plakkaat aan de bibliotheek. Dat dit vlak voor de verkiezingen gebeurde, was waarschijnlijk wel toeval... Nu blijkt dat deze werken pas zullen starten eind 2019. De zoveelste leugen van SAMENPLUS is dus een feit...

  12-05-2019, 18:36 geschreven door Stijn Van Hamme  


  29-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De maandelijkse gemeenteraad
  Op donderdag 25 april was het eer zover: de maandelijkse gemeenteraad. In tegenstelling tot vorige maand was het publiek dit keer weinig talrijk aanwezig en was de gemeenteraad zelf eerder gemoedelijk dan bitsig te noemen.


  Alles begon met het aantreden van een nieuwe gemeenteraadsvoorzitter. De stoeltjesdans van SAMENPLUS is deze legislatuur nog uitgebreid: niet alleen de schepenposten zullen verschillende keren wisselen, ook het voorzitterschap van de gemeenteraad zal meerdere keren veranderen. Een ding was wel duidelijk: de burgemeester is dan in naam geen voorzitter meer, hij blijft wel alle touwtjes in handen houden. Ik kijk alvast uit naar de invulling die de nieuwe voorzitter aan zijn voorzitterschap zal geven. Wordt hij de voorzitter van de ganse gemeenteraad met respect voor de rechten van de oppositie of zal hij de door SAMENPLUS ingeslagen weg verderzetten en zal het arbitrair absolutisme hoogtij blijven vieren? Ik geef hem voorlopig het voordeel van de twijfel.

  De eigenlijke gemeenteraadszitting zelf bood weinig spektakel. Het begon met een aantal agendapunten rond de kerkfabrieken die zonder discussie werden goedgekeurd. De zaken werden interessanter toen ik bijkomende uitleg vroeg bij de jaarrekening van de Interlokale Vereniging Meetjeslandse Burensportdienst. De bevoegde schepen van Sport, Chantal Bobelijn, kon geen antwoord geven op de vraag...

  Bij een volgend agendapunt omtrent de Statiegeldalliantie overkwam de schepen van Milieu, Hilde Baetslé, hetzelfde: ook zij kon geen antwoord geven op mijn vraag...

  Bij het agendapunt omtrent het BNIP U13-cup vroeg partijgenoot Axl Van Boven opheldering bij een passage uit het dossier. Hij kreeg een uitvoerig antwoord van de schepen van Evenementen, David Vercauteren. Een uitvoerig antwoord, dat volledig naast de kwestie was en geen antwoord op zijn vraag...

  Toen begonnen we aan de aanvullende dagorde. Naar maandelijkse gewoonte had onze fractie opnieuw enkele interpellaties ingediend.
  Ik vroeg eerst naar de stand van zaken over de kerkbeleidsplannen in onze gemeente. Hier bleek onze gemeente bij de betere helft van de Vlaamse gemeentes te behoren.
  Daarnaast interpelleerde ik over de nieuwe thuis van het kunstwerk 'kubus'. Dit kunstwerk is eigendom van onze gemeente, maar staat sinds kort voor onbepaalde duur in het AZ Alma te Eeklo. Onze gemeente draait op voor de jaarlijkse verzekeringskosten. Ik argumenteerde dat onze fractie het toch vreemd vindt dat wij voor iets betalen dat niet in onze gemeente staat. Eigen kunstwerk eerst, lijkt ons een beter principe. Aanvullend vroeg ik schepen van Cultuur, Chantal Bobelijn, naar de visie van de meerderheid in dit geval. Zij antwoordde dat er "geen visie is". Toen ik toevoegde dat zo'n visie eigenlijk de pijler is van een cultuurbeleid en er dus ook geen sprake kan zijn van een echt cultuurbeleid, geef ze mij nogmaals gelijk. Tja, een schepen van Cultuur zonder cultuurbeleid, is geen schepen van Cultuur maar een schepen van Nutteloze Zaken of misschien zelfs gewoon een nutteloze schepen...

  Daarna was het tijd voor de OCMW-raad.
  Ook daar hetzelfde spektakel: ik stelde een bijkomende vraag over de tweejaarlijkse kwaliteitsmeting. De bevoegde schepen wist het antwoord niet. Ze keek naar haar voorgangster, die ook al van niets wist. Hun wanhopige blikken richting burgemeester leverden ook geen hulp op: zelfs de burgemeester wist van niets! Een mens vraagt zich af wat het schepencollege eigenlijk doet voor hun maandelijkse wedde die zij met ons belastinggeld opstrijken...

  Op naar volgende maand!
   

  29-04-2019, 13:08 geschreven door Stijn Van Hamme  


  03-04-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeenteraad van maart 2019
  Op donderdag 28 maart stond de maandelijkse bijeenkomst van de gemeenteraad weer op de agenda. Dit keer kreeg het publiek, dat best talrijk aanwezig was, waar voor het geld.

  De zitting begon al vrij geanimeerd. De burgemeester-voorzitter (bij SAMENPLUS kijkt men niet op een postje meer om te combineren...) had namelijk een punt van de aanvullende dagorde van onze Vlaams Belang-fractie doorgeschoven naar de geheime zitting. Een heel vreemde aanpak aangezien datzelfde punt een maand eerder wel in openbare zitting behandeld kon worden. Had dit misschien iets te maken met het feit dat de burgemeester vorige maand bij dat punt leugens had verkondigd en wilde hij vermijden dat het aanwezige publiek zou kunnen horen dat hij gelogen had? 
  Onze fractie ging uiteraard niet akkoord met deze beslissing en ikzelf mocht dit bij aanvang duidelijk maken. Na wat gediscussieer heen en weer, werd gestemd over dit punt. De meerderheid stemde uiteraard in met de bevelen van hun burgemeester-voorzitter. Marionetten in een poppenkast zijn minder eensgezind...

  Daarna stelde de burgemeester-voorzitter plots voor om een agendapunt te verdagen. De dossiers die de gemeenteraadsleden ter beschikking hebben, bleken niet volledig te zijn. Dit had men vastgesteld tijdens het schepencollege (op dinsdag), maar men wachtte om dit mee te delen aan de gemeenteraad tot de zitting zelf. Ook hier reageerde de oppositie scherp. Vanuit onze fractie vroeg ik mij luidop af waarom de meerderheid niet de moeite had genomen om ons op voorhand in te lichten. volgens de burgemeester-voorzitter kon dit niet omdat ik anders zou zeggen dat hij eenzijdig de agenda van de gemeenteraad bepaalt. Ik repliceerde met de vraag of hij de zaak niet snapte of niet wilde snappen en voegde eraan toe dat het toch een kleine moeite is om de raadsleden al te informeren dat een dossier onvolledig is. Zelfs een postduif zou tussen dinsdag en donderdag op tijd zijn om zo'n boodschap over te brengen... Ik ging verder dat dit de zoveelste uiting van misprijzen voor de gemeenteraad was vanuit SAMENPLUS: een beleidsverklaring krijgen we niet te horen, maar we lezen losse flodders in de pers; het budget is nog niet besproken in de gemeenteraad, maar wordt wel al uit de doeken gedaan in de kranten... Het gezicht van de burgemeester-voorzitter sprak boekdelen...

  De rest van de zitting kabbelde gezapig door tot aan de aanvullende dagorde. 
  Onze fractie interpelleerde ten eerste over het onderhoud van de brandkranen in onze gemeente. Daar bleek het structurele onderhoud dat we voorstelden al in orde.
  Daarnaast interpelleerden we over het speelpleintje in de Rozemarijnstraat in Bassevelde. Dat speelpleintje is verdwenen sinds de werken aan dorpshuis 'Bass'cul'. Enfin, niet helemaal verdwenen. Volgens schepen van openbare werken Meulebroeck is het speelpleintje namelijk wel nog toegankelijk. Ik antwoordde dat een openbaar toilet zonder WC ook geen openbaar toilet is, zelfs al is het open. Hetzelfde geldt dus voor een speelpleintje zonder speeltoestellen. Een oplossing is in ieder geval in de maak.
  Tot slot vroeg onze fractie ook extra openingsuren voor het gemeentehuis. Wij zijn immers van mening dat dienstverlening de basis is van een gemeente. SAMENPLUS heeft al uitgebreid bespaard op de dienstverlening. Wij vroegen om de openingsuren van het gemeentehuis klantvriendelijker te maken door het gemeentehuis ook iedere namiddag en een extra avondopening tot 19u of op zaterdagvoormiddag te openen. De burgemeester-voorzitter antwoordde dat hij dit momenteel niet nodig acht want dat het gemeentehuis al voldoende geopend is. Bijkomend zei hij ook dat de gemeente naar de burger moet komen. Heel vreemde woorden van iemand die zelf alle dienstverlening in de deelgemeentes heeft opgedoekt...

  03-04-2019, 18:55 geschreven door Stijn Van Hamme  


  08-03-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De gemeenteraad van 28 februari
  Op donderdag 28 februari vond de tweede gemeenteraad van deze legislatuur plaats. De publieksbanken waren al minder goed gevuld dan eind januari, een tendens die enkel zal toenemen naarmate de legislatuur vordert. De aanwezigen kregen evenwel waar voor hun geld...

  De openbare zitting aanvankelijk vrij kabbelend: de agenda werd punt na punt afgewerkt met enkele kleine(re) opmerkingen. Zelf maakte ik enkele detailopmerkingen rond foutieve data; opmerkingen die blijkbaar ook al door de gouverneur gemaakt waren.

  Het verbale vuurwerk begon pas bij de aanvullende dagorde. De aanvullende agendapunten van onze fractie stonden eerst op de agenda. Na overleg met fractiegenoot Axl Van Boven had ik vier punten ingediend.
  Het eerste punt behandelde de invoering van een subsidiereglement voor geveltuinen. Vooral de opfleuring van betonvlaktes in de bebouwde kom van onze gemeente zou hierdoor aangepakt worden. Daardoor zouden deze niet enkel opfleuren, maar bijkomend zorgen geveltuintjes ook voor extra biodiversiteit en filteren ze fijn stof en CO2 uit de lucht. Bijkomend verwees ik naar het lokale krantje van GROEN waarin zij uitdrukkelijk schrijven de dorpskernen verder te willen vergroenen. De schepen van Financiën (van GROEN) stelde dat hij principieel niet tegen dit voorstel was, maar dat hij het vreemd vond dat onze fractie subsidies voorstelde terwijl wij op onze facebookpagina verwezen naar een "tekort op het budget van 5 miljoen euro". Hij vertelde te weten van waar onze cijfers kwamen en betwistte de juistheid. Ik antwoordde tevreden te zijn dat de schepen onze facebookpagina opvolgt, maar dat hij ook correct moet citeren: wij spraken immers niet van 5 miljoen euro tekort, maar over ruim 5,5 miljoen euro tekort. In samenspraak met de meerderheid werd beslist om dit agendapunt uit te stellen zodat de administratie het eerst kan onderzoeken.

  Daarna stelde ik namens onze fractie de mogelijkheid voor om de gemeenteraad live te streamen. op deze manier verkleint de kloof tussen burger en politiek omdat men de gemeenteraad ook live via internet kan volgen. De burgemeester stelde dat hij dit een goed voorstel vond en het financieel zou laten onderzoeken. hij voegde wel toe dat hij het raar vond dat ik zoiets voorstelde omdat ik "in het verleden al heftig protesteerde tegen de aankoop van noodzakelijk ict-materiaal". Uiteraard sloeg hij de bal daar compleet mis: onze partij protesteerde tegen het politiek profitariaat van SAMENPLUS. Zij spendeerden namelijk een goeie 25.000 euro aan Ipads voor de raadsleden. Een mooi cadeau meet ons belastinggeld...

  Ten derde stelde ik een vraag over de werken aan de bibliotheek. De tegenstrijdige communicatie over de startdatum zorgt namelijk voor veel verwarring. De schepen van Openbare Werken moest mij gelijk geven dat de datum op het informatiepaneel aan de bibliotheek niet klopt en dat de datum die in ons infomagazine 'De Belleman' verscheen ook niet juist was. Ik repliceerde dat de plaatsing van het informatiepaneel wel heel toevalliggebeurde eind september vorig jaar. Heel toevallig vlak voor de verkiezingen. Ik voegde er ironisch aan toe dat zo'n toevalligheden zich natuurlijk wel eens voordoen. Vooral deze laatste opmerking zorgde voor gelach bij de aanwezigen (uiteraard niet bij SAMENPLUS waar bij sommigen de nijdigheid van de gezichten droop...).

  Tot slot stelde ik nog een vraag over het uitstellen van het intern bevorderingsexamen voor het personeel. Het antwoord van de burgemeester was zoals we hem intussen kennen: uitblinkend in excuses en vooral de eigen verantwoordelijkheid minimaliserend en ontvluchtend. Deze zaak krijgt zeker nog een staartje.

  08-03-2019, 13:12 geschreven door Stijn Van Hamme  


  24-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ontvangst 50-jarigen op het gemeentehuis
  Zaterdag 23 februari werden de 50-jarigen uit Bassevelde ontvangen op het gemeentehuis. Na een verwelkoming met een humoristisch getinte speech door de burgemeester, kregen de geïnteresseerden een uitgebreide rondleiding in het gemeentehuis. Aansluitend ging iedereen op de foto in de inkomhal en volgde een korte receptie.

  Aangezien alle leden van de gemeenteraad ook waren uitgenodigd, mocht ik namens de Vlaams Belang-fractie aanwezig zijn op deze ontvangst. Het viel al direct op dat ikzelf de enige(!) vertegenwoordiger was van de oppositie. Blijkbaar is 'Anders' (dat in werkelijkheid eigenlijk niets meer is dan CD&V+) enkel geïnteresseerd in de bevolking in een lokaal verkiezingsjaar. Het is blijkbaar hun politieke stijl om de weken voor de verkiezingen de deuren plat te lopen met tal van (al dan niet loze) beloftes, maar voor de rest laten zij zich niet zien. Dit was al het geval met het politiek praatcafé in Ter Walle, georganiseerd door heet Bewonersplatform van Oosteeklo in 2017. Ook bij de ontvangst van de 50-jarigen uit Bassevelde stuurden zij opnieuw hun kat.
  Bij Vlaams Belang nemen wij ons engagement zeer ernstig: wij werden verkozen dankzij de inwoners van onze gemeente en staan dan ook iedere dag klaar voor hen. Voor ons is politiek geen show verkopen in aanloop naar de verkiezingen om dan weer zes jaar onder water te verdwijnen. Onze dorpsgenoten verdienen ons voltijds engagement, waarvoor wij trouwens allemaal een met belastinggeld betaalde vergoeding ontvangen. Vlaams Belang geeft waar voor uw belastinggeld!

  24-02-2019, 14:27 geschreven door Stijn Van Hamme  


  06-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Cordon sanitaire doorbroken in onze gemeente

  Tijdens de gemeenteraad van 31 januari werd ik door de Vlaams Belang-fractie voorgedragen als mandataris vertegenwoordiger voor de Regionale Jeugddienst (Meetjesman).

  De gemeenteraad keurde mijn kandidatuur unaniem goed. Dankzij de steun van alle raadsleden werd ik dus verkozen als mandataris vertegenwoordiger. Hierdoor is het cordon sanitaire de facto doorbroken: het is immers dankzij de raadsleden van alle fracties, waaronder zelfs de vertegenwoordigers van GROEN en SP.A, dat een Vlaams Belanger dit mandaat kan opnemen. Volgens de geest van het cordon sanitaire hadden zij immers tegen mijn kandidatuur moeten stemmen of zich op zijn minst moeten onthouden. Onze fractie stelt dan ook met plezier vast dat het cordon sanitaire meer en meer afbrokkelt en nu dus voor het eerst doorbroken is in onze gemeente.

  Laat dit het begin zijn van een nieuwe wind in het politieke landschap van Assenede!


  06-02-2019, 14:25 geschreven door Stijn Van Hamme  


  01-02-2019
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De eerste gemeenteraad
  Gisterenavond 31 januari stond de eerste echte gemeenteraad van de nieuwe legislatuur op het programma.

  Onze fractie stond al dadelijk in het centrum van de aandacht: we moesten immers noodgedwongen een wissel doorvoeren. In mijn begeleidende uitleg legde ik kort de oorzaak van deze wissel uit. Ik laakte de houding van een bepaalde vakbond die via brieven met veeleer dreigende inhoud verkozenen onder druk zet om hun politiek-maatschappelijk engagement neer te leggen. Een dergelijke actie zou men vanuit een zuil die prat gaat op haar christelijke waarden niet verwachten. Uiteraard verwees ik ook kort naar de rol van deze zuil in de ganse ARCO-affaire. Nadat onze opvolger de eed had afgelegd, was onze fractie weer op peil en kon het echte werk beginnen.

  Een eerste punt waarbij ik tussenkwam was de stemming over het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Deze tussenkomst bestond uit drie punten. Ten eerste haalde ik, vanuit mijn professionele achtergrond, enkele taalfouten aan die nog in de tekst geslopen waren. Daarna vroeg ik naar de tablets die tijdens de vorige legislatuur werden uitgedeeld aan de raadsleden. Dit zal deze legislatuur niet meer gebeuren: dit cadeau met belastinggeld is namelijk geschrapt. Toeval of toch maar onder druk van onze actie enkele jaren geleden? Tot slot voegde ik nog een extra bepaling toe ter stemming: een verbod op het gebruik van tablets, laptops en smartphones door raadsleden tijdens de raadzittingen. Dit voorstel werd door Samenplus en Anders weggestemd: we zullen zien of hun argument (de zelfdiscipline van de raadsleden volstaat om de aandacht bij de zitting te houden) inderdaad steek houdt.

  Daarna volgde een ganse resem vertegenwoordigers die naar samenwerkingsverbanden gestuurd moesten worden. Deze werden stuk voor stuk unaniem goedgekeurd door meerderheid en oppositie: een krachtig signaal dat onze gemeentelijke vertegenwoordigers een stevig mandaat geeft. 

  Tot slot volgde nog een korte discussie over een agendapunt dat daarna verdaagd werd. Deze discussie zal dus nog opnieuw gevoerd worden.

  Al bij al verliep de gemeenteraad in een respectvolle sfeer waarbij inhoudelijk gedebatteerd werd. Laat ons hopen dat de rest van de legislatuur in eenzelfde, constructieve sfeer kan verlopen.

  01-02-2019, 13:21 geschreven door Stijn Van Hamme  


  Archief per week
 • 08/07-14/07 2019
 • 01/07-07/07 2019
 • 03/06-09/06 2019
 • 06/05-12/05 2019
 • 29/04-05/05 2019
 • 01/04-07/04 2019
 • 04/03-10/03 2019
 • 18/02-24/02 2019
 • 04/02-10/02 2019
 • 28/01-03/02 2019
 • 21/01-27/01 2019
 • 14/01-20/01 2019
 • 07/01-13/01 2019
 • 31/12-06/01 2019
 • 24/12-30/12 2018
 • 26/11-02/12 2018
 • 19/11-25/11 2018
 • 12/11-18/11 2018
 • 22/10-28/10 2018
 • 15/10-21/10 2018
 • 08/10-14/10 2018
 • 01/10-07/10 2018
 • 24/09-30/09 2018
 • 03/09-09/09 2018
 • 27/08-02/09 2018
 • 23/07-29/07 2018
 • 16/07-22/07 2018
 • 09/07-15/07 2018
 • 02/07-08/07 2018
 • 18/06-24/06 2018
 • 11/06-17/06 2018
 • 04/06-10/06 2018
 • 28/05-03/06 2018
 • 21/05-27/05 2018
 • 14/05-20/05 2018
 • 07/05-13/05 2018
 • 30/04-06/05 2018
 • 23/04-29/04 2018
 • 16/04-22/04 2018
 • 02/04-08/04 2018
 • 26/03-01/04 2018
 • 19/03-25/03 2018
 • 12/03-18/03 2018
 • 05/03-11/03 2018
 • 19/02-25/02 2018
 • 05/02-11/02 2018
 • 29/01-04/02 2018
 • 22/01-28/01 2018
 • 08/01-14/01 2018
 • 01/01-07/01 2018
 • 25/12-31/12 2017
 • 18/12-24/12 2017
 • 04/12-10/12 2017
 • 27/11-03/12 2017
 • 13/11-19/11 2017
 • 06/11-12/11 2017
 • 30/10-05/11 2017
 • 23/10-29/10 2017
 • 16/10-22/10 2017
 • 09/10-15/10 2017
 • 25/09-01/10 2017
 • 18/09-24/09 2017
 • 11/09-17/09 2017
 • 04/09-10/09 2017
 • 28/08-03/09 2017
 • 07/08-13/08 2017
 • 10/07-16/07 2017
 • 03/07-09/07 2017
 • 19/06-25/06 2017
 • 29/05-04/06 2017
 • 15/05-21/05 2017
 • 24/04-30/04 2017
 • 17/04-23/04 2017
 • 10/04-16/04 2017
 • 03/04-09/04 2017
 • 27/03-02/04 2017
 • 13/03-19/03 2017
 • 06/03-12/03 2017
 • 27/02-05/03 2017
 • 13/02-19/02 2017
 • 06/02-12/02 2017
 • 30/01-05/02 2017
 • 16/01-22/01 2017
 • 09/01-15/01 2017
 • 02/01-08/01 2017
 • 26/12-01/01 2017
 • 19/12-25/12 2016
 • 12/12-18/12 2016
 • 05/12-11/12 2016
 • 28/11-04/12 2016
 • 21/11-27/11 2016
 • 31/10-06/11 2016
 • 17/10-23/10 2016
 • 10/10-16/10 2016
 • 03/10-09/10 2016
 • 12/09-18/09 2016
 • 29/08-04/09 2016
 • 15/08-21/08 2016
 • 08/08-14/08 2016
 • 01/08-07/08 2016
 • 11/07-17/07 2016
 • 04/07-10/07 2016
 • 27/06-03/07 2016
 • 13/06-19/06 2016
 • 06/06-12/06 2016
 • 30/05-05/06 2016
 • 16/05-22/05 2016
 • 09/05-15/05 2016
 • 18/04-24/04 2016
 • 11/04-17/04 2016
 • 04/04-10/04 2016
 • 21/03-27/03 2016
 • 14/03-20/03 2016
 • 07/03-13/03 2016
 • 22/02-28/02 2016
 • 15/02-21/02 2016
 • 01/02-07/02 2016

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Het bezoeken waard!
 • Vlaams Belang-nationale webstek
 • Vlaams Belang regio Gent-Eeklo
 • Olaf Evrard, fractieleider Oost-Vlaamse provincieraad
 • Facebookpagina Vlaams Belang Assenede
 • Facebookpagina Waakzaam Groot-Assenede

 • Willekeurig Bloggen.be Blogs
  mariekarok
  www.bloggen.be/marieka


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!