De voorbije maanden zijn al verschillende pv's opgesteld, onder meer door de milieu-inspectie, door het Agentschap Natuur en Bos én door de Inspectie Ruimtelijke Ordening. Hierop volgden bemiddelingspogingen en gesprekken. Maar blijkbaar zijn de overtredingen dermate ernstig en werd er al herhaaldelijk schade aan het leefmilieu vastgesteld. Daarom is de Vlaamse Milieu Maatschappij duidelijk in haar advies: de milieuvergunning moet geschorst worden. Dat is wat het provinciebestuur deze week ook deed. 

Vijf jaar geleden werd hetzelfde bedrijf nog geroemd voor haar vooruitstrevende proefinstallatie. Die kon de mest van tienduizenden varkens en ander groenafval omzetten in ‘milieuvriendelijke energie. (bron: nieuwsblad)