Foto
Welkom bij de parochiegemeenschap van Sint-Agatha! Wij zijn een vierende katholieke gemeenschap! Wie je ook bent,vanwaa
Foto
Inhoud blog
 • ZONDAGSVIERING OM 10u VANAF ZONDAG 3 JUNI 2007
 • Dankbetuiging viering 20 jaar priesterschap
 • 20 jaar priesterwijding Pastoor Benno
 • PAROCHIE-BEDEVAART PINKSTERMAANDAG
 • VORMSEL
 • EERSTE COMMUNIEVIERING VRIJE SCHOLEN
 • PROCESSIE SINT-AGATHA 05/02/2006
 • INWIJDING VAN DE SINT-FRANCISCUS KLOK
 • BEZOEK VAN SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET
 • MEDIA
 • VERBONDENHEID
 • IN BREDER KERKELIJK VERBAND
 • EEN VIERENDE GEMEENSCHAP
 • HET INTERPAROCHIAAL SECRETARIAAT
 • DE HEILIGE AGATHA
 • KORTE HISTORIEK
  Zoeken in blog

  Zoeken met Google


  Startpagina !
  Links, neem eens kijkje
 • Christen.startpagina
 • Kerknet
 • jongeren
 • Kom en Zie...
 • Catechese
 • Evangelische spreuken
 • Spiritualiteit
 • Blog als favoriet !
  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.

  Gastenboek
 • parochiaan h.familie zellik
 • Beste Pastoor Benno
 • Beeld van ST-AGATHA
 • blogweek-end
 • effe op bezoek

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  <bgsound src="https://www.bloggen.be/Music/Elton_John-Candle_in_the_wind.mid" loop="infinite">
  Foto
  Sint-Agathaparochie

  15-07-2007
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.ZONDAGSVIERING OM 10u VANAF ZONDAG 3 JUNI 2007

  Omwille van veranderingen in de Pastorale Eenheid zal vanaf zondag 3 juni 2007 de zondagsmis in het Nederlands gevierd worden om 10u
  Op zaterdagavond blijft de vooravondmis in Nederlands om 17u15 voorlopig behouden. We hopen dat de parochianen begrip zullen opbrengen voor deze veranderingen, die voortkomen uit de nieuwe situatie van de priesters in de Pastorale Eenheid en de herschikkingen van misuren binnen die Eenheid.


  >> Reageer (0)
  30-09-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dankbetuiging viering 20 jaar priesterschap
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Goede Mensen,

  Woorden schieten te kort om mijn dankbaarheid uit te drukken voor de viering van 10 september ter gelegenheid van de twintigste verjaardag van mijn priesterwijding. Twintig jaar priester, misschien is het nog wat vroeg om te vieren. Maar het was goed om als gemeenschap feestelijk samen te zijn. Het deed deugd te mogen eucharistie vieren omgeven door een broederschare van priesters, de fanfare "Berchem's Music Band" en het koor "Framagoni". Bij het einde van de viering kreeg ik uit handen van de misdienaars een nieuwe albe cadeau met 4 stolen en alsof dat nog niet genoeg was, ook nog een vergulde kader met de pauselijke zegen op een gekalligrafeerd document met  de foto van de paus. Allemaal onvergetelijke herinneringen. Daarna volgde nog een gezellig samenzijn tijdens de receptie. Hoe kan ik allen danken voor zoveel? Er zijn geen woorden voor en toch moet ik het proberen. Dank voor zovele tekenen van sympathie, voor zovele goede woorden en hartelijkheid, dank voor al die attenties, giften en kaartjes. Ik ben ervan overdonderd. Dank aan de mensen van onze Parochieploeg en aan allen die meegholpen hebben. Het was een echt gemeenschapsgebeuren. We hebben gevoeld dat we samen 'Kerk vormen'. Daaraan mag ik als priester met mijn zwakke krachten en mijn beperktheid meewerken, samen met zovele mensen van goede wil. En daarom vraag ik uw gebed, opdat ik mag groeien in mijn priesterdienst. We kunnen ons laten inspireren door de pauselijke zegen: "Zijn heiligheid Benedictus XVI verleent van harte de gevraagde apostolische zegen aan Pastoor Benno Haeseldonckx...en bidt om overvloedige gaven en hemelse vertroostingen opdat in zijn priesterschap steeds het Gelaat van Christus zou zichtbaar worden." Bidden we dan inderedaad dat in mijn, in ons bezig-zijn mensen meer en meer het Gelaat van Christus mogen ontdekken. Dank voor uw gebed! Dank voor uw goede wil! Dank voor alles!

  Pastoor Benno

  >> Reageer (0)
  19-07-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.20 jaar priesterwijding Pastoor Benno

  Beste parochianen, vrienden,

  Op 13 september e.k. zal het exact 20 jaar geleden zijn dat Benno Haeseldonckx in de Abdij van Tongerlo tot priester werd gewijd.

  De parochiegemeenschap van Sint-Agatha-Berchem wil dit niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Op zondag 10 september 2006 zal in de Sint-Agathakerk te 11u een plechtige feestviering plaatsvinden gevolgd door een receptie.

  U bent van harte uitgenodigd om, samen met de parochie, Priester Benno in de bloemetjes te zetten.

  We willen bij die gelegenheid ook een geschenk aan Priester Benno aanbieden, nl. een nieuwe albe. Daartoe kan ieder zijn bijdrage leveren, mits storting op rekeningnummer: 363-0004476-54 met vermelding “geschenk Benno”.

  We hopen u van harte te kunnen begroeten op deze feestelijke bijeenkomst.

  de nederlandstalige parochiale ploeg


  >> Reageer (0)
  26-06-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PAROCHIE-BEDEVAART PINKSTERMAANDAG

  Aangename herinneringen doen altijd deugd. Daarom volgt hier een verslag van onze parochiebedevaart van tweede pinksterdag, 5 juni . Om 8u ’s morgens was iedereen paraat om op de bus te stappen. Tussen haakjes, het was niet zomaar een bus, maar eentje met een bovenverdieping. De chauffeur, Christophe, een sympathieke gast, vertelde dat hij doorgaans met die bus naar landen zoals Spanje en Italië reed, maar wij hadden de eer om met zo’n chieke bus op bedevaart te gaan. We voelden ons dus een beetje zoals rijke toeristen op weg naar zuiderse landen. Na de verwelkoming en het gebed vertrokken we welgemoed naar de abdij van Gistel. Deze abdij staat op de plaats waar in de tweede helft van de elfde eeuw de heilige Godelieve leefde. Zij was een vroom meisje dat werd uitgehuwelijkt aan Bertolf, de zoon van de kasteelheer van Gistel. Bertolf moest echter niet van zijn vrouw weten. Aangemoedigd door zijn moeder treiterde en vernederde hij Godelieve. Ten slotte liet hij haar vermoorden door twee knechten in juli 1070: zij werd gewurgd en ondergedompeld in een waterpoel. De mensen van de streek, die de goedheid van Godelieve hadden gekend, kwamen bidden bij haar graf en vonden genezing en bemoediging. Op 30 juli 1084 werd Godelieve heilig verklaard door de bisschop van Doornik-Noyon, het bisdom waartoe Gistel toen behoorde. Sindsdien vragen mensen de voorspraak van Sint-Godelieve tegen keel- en oogziekten en om de huiselijke vrede te bewaren of te herstellen. Dat mooie en ontroerende verhaal werd ons verteld door de gidsen die ons opwachtten, nadat we eerst gezellig een kop koffie met een koek hadden genuttigd in het onthaalcentrum. Vol enthousiasme leidden de gidsen ons dan rond in de abdij: de kerk- waar een reliek van Godelieve wordt bewaard en vereerd, en waar haar beeltenis staat – de waterput waarin ze verdronken is, de plaats waar ze gewurgd werd en nog enkele andere plaatsen verbonden met het leven en sterven van Godelieve aldaar. Omdat de gidsen met zoveel overtuiging hun verhaal deden, was er nog maar weinig tijd om het kleine museum te bezoeken. We rondden ons bezoek aan Gistel af met een gebedsmoment in de abdijkerk, waar we baden voor onze intenties, uitgaande van de deugden van Sint-Godelieve. Daarna was het hoog tijd om naar Loppem bij Brugge te rijden.
  Daar bevindt zich de Sint-Andriesabdij, ook Zevenkerken genaamd, een grote abdij van de Benedictijnen, monniken die leven volgens de regel van Sint-Benedictus. Op het terrein van de abdij is ook een cafetaria met zelfbediening. De talrijke bezoekers kunnen daar iets nuttigen of drinken. Wij werden er verwacht voor het middageten. Alles was door onze organisatoren goed geregeld op voorhand, en het eten verliep zeer vlot, mede dankzij één organisator die zelfs het organiseren van de zelfbediening op zich nam. Het is altijd goed praktische mensen bij de hand te hebben. Na de lekkere maaltijd werden we opgewacht door pater Léon, die ons meenam naar de abdijkerk en daar uitleg gaf over het leven van de paters en over het kerkgebouw. Dan volgde de eucharistie in de abdijkerk, voorgegaan door ondergetekende in concelebratie met E.H. Philippe Melchior, E.H. Bola, een Afrikaanse priester, en diaken Claude Chaussier. Onze parochie-assistent Hans Demoen en de misdienaars zorgden met stijl voor het goede verloop van de viering. Kortom, een mis met alles erop en eraan zoals we dat kunnen in Berchem. Als inleiding op de eucharistie werd een treffende bezinningstekst voorgelezen, die volgt na dit verslag. Na de viering konden we nog eventjes rondwandelen of de abdijwinkel bezoeken. Daarna gingen we op weg voor de laatste etappe: Brugge. Na een kleine omweg omwille van een middeleeuwse stadspoort waar onze dubbeldekbus niet onderdoor geraakte, stopte de bus aan ’t Zand, vanwaar we op stap konden gaan in ‘Brugge die Scone’. Wie wilde, kon aansluiten bij een korte gegidste wandeling onder de kundige leiding van dezelfde organisator die reeds in de cafetaria van de Sint-Andries-abdij zijn talenten had getoond. De wandeling ging langs de Salvatorkathedraal, langs het Belfort naar de Heilig-Bloed kapel. Daar was ook weer even tijd voor stil gebed, want we waren ten slotte op bedevaart. Vervolgens konden we nog eventjes onze dorst lessen op een terrasje. Als bij wonder waren we allemaal toch nog min of meer op tijd terug aan de bus. Een goede ziel meende zelfs nog toelating te moeten vragen om op de bus te stappen, hoewel iedereen er al op zat. En dan volgde de terugreis, die ondanks een moeilijk begin (file!) toch nog vlot verliep op deze avond van tweede Pinksterdag. Rond 20 u. kwamen we behouden thuis. God zij dank voor deze mooie reis. En van harte proficiat aan onze organisatoren: het was perfect, zoals velen zeiden…

  Ter bezinning volgt nog de mooie tekst, die bij het begin van de eucharistie in Zevenkerken werd voorgelezen.

  Op bedevaart gaan (je kan ook lezen: ‘op bezinning gaan’, of zelfs: ‘op vakantie gaan’).
  Op bedevaart gaan, is zoals Abraham huis en dorp verlaten en hunkeren naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
  Op bedevaart gaan, is uit de tent van zorgen en bekoringen komen, om hoopvol te kijken naar de ster in de nacht.
  Op bedevaart gaan is met velen bidden bij die bron die Christus is, om verlossing en vertrouwen, om overgave en kracht, om vrede en verzoening.
  Op bedevaart gaan, is blij terugkeren, met vernieuwd geloof, met sterkere hoop en met grotere liefde naar dezelfde plicht.

  Pastoor Benno HAESELDONCKX


  >> Reageer (0)
  10-05-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VORMSEL
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Op zondag 7 mei werd in onze parochie het Heilig Vormsel gevierd.  27 meisjes en jongens hebben plechtig hun doopbeloften vernieuwd en het sacrament van het Vormsel ontvangen uit de handen van Mgr.Luk De Hovre, ere-hulpbisschop voor Brussel. Laten we bidden voor onze vormelingen dat ze openstaan voor de werking van Gods Geest in hen. Bij deze gelegenheid willen we ook een gemeend woord van dank richten aan onze catechisten Pastoor Benno, Jan Timmermans, Anne Hernaut, Stefaan Tahon, Guy Van Cauwenbergh en Carine Brabant die onze vormelingen het voorbije jaar hebben voorbereid.  Dank ook aan de catechistenbegeleider Priester Lucas, aan onze parochie-assistent Hans Demoen, aan onze misdienaars en aan allen die meehielpen bij deze vormselviering en bij al wat daarbij hoort. Dank ook aan jullie allen die mee kwamen vieren.  Aan onze vormelingen wensen we "proficiat" wat Latijn is en betekent: "moge het verder gaan".  Ja, moge hun christelijk leven onder de stimulans van Gods Geest verder gaan!


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EERSTE COMMUNIEVIERING VRIJE SCHOLEN
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op zaterdag 29 april j.l. mochten 26 kinderen uit de vrije scholen Sint-Jozef en Sint-Albertus voor het eerst Jezus in hun hartje ontvangen.
  De kinderen werden zeer goed voorbereid op dit belangrijk moment door hun juffen Hilde en Sonja.  De eerste communieviering was dan ook een mooie kindvriendelijke viering die hopelijk zaadjes achterlaat in de harten van de vele kinderen. Proficiat aan Joyce, Julien, Aurore, Nathan, Alexander, Lisa, Noé, Charline, Rémi, Elena, Donovan, Tess, Neil, Morgane, Gregory, Océane, Berto, Ludivine, Alexandre, Elisa, Gilles, Marie, Robin, Madison, Nils.

  >> Reageer (0)
  06-02-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.PROCESSIE SINT-AGATHA 05/02/2006
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  De processie op het feest van Sint-Agatha

  De meeste mensen van Berchem weten wie Sint-Agatha is: een jong meisje dat in de derde eeuw van onze jaartelling leefde te Catania op Sicilië. Toen de christenen daar vervolgd werden, weigerde zij haar geloof af te zweren, ondanks gruwelijke martelingen. Na de folteringen stierf zij in de kerker op 5 februari. Al vlug gingen de christenen haar als heilige martelares vereren. Haar cultus verspreidde zich tot in onze streken. Zo stond er al in de elfde eeuw in de oude dorpskern van Berchem een kapelletje dat aan haar was toegewijd. Daardoor kreeg onze gemeente haar naam: Sint-Agatha-Berchem. Hier kwamen de mensen van de gemeente en van daarbuiten op bedevaart om de voorspraak van Sint-Agatha te vragen, opdat God hen kracht zou geven bij tegenspoed en ziekte.

  Elk jaar op 5 februari, de sterfdag van Agatha, wordt haar feest gevierd te Catania en in vele andere parochies die haar naam dragen. Dit gebeurt ook in Berchem: op 5 februari en op de zondag erna. Omdat dit jaar de vijfde februari op een zondag viel, heeft de parochie een nieuw initiatief genomen dat eigenlijk aansluit bij de bedevaarten die hier sinds de Middeleeuwen plaatsvinden: de processie naar het oude kapelletje aan het Kerkplein, op de hoek met de Groot-Bijgaardenstraat. Om 9u45 ging de processie, onder het zingen van de litanie van Sint-Agatha, vanuit de kerk door de Kerkstraat naar het kapelletje van Sint-Agatha. De relikwie van Sint-Agatha, die in de kerk bewaard wordt, werd plechtig meegedragen. Bij het kapelletje werd een gebedsmoment gehouden, waarna de processie terug naar de kerk trok. Daar volgde een plechtige tweetalige eucharistie. Naar gewoonte werd aan het einde van de viering weer ‘Agathabrood’ gewijd, dat uitgedeeld werd aan de mensen die de relikwie kwamen vereren. Zij ontvingen ook een nieuw prentje, met een mooie foto van het beeld van Sint-Agatha. Tenslotte was er nog een gezellig samenzijn bij een glaasje. Een geslaagde feestdag voor vele Berchemnaars.

  (Benno Haeseldonckx)


  >> Reageer (0)
  16-01-2006
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.INWIJDING VAN DE SINT-FRANCISCUS KLOK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Op zondag 8 januari 2006 werd tijdens de misviering van 11u de klok uit het torentje van het klooster van de Zusters van de kerkstraat ingewijd.
  De zusters schonken deze klok aan de parochie bij hun vertrek uit Sint-Agatha-Berchem.  Zuster Clarisse, Zuster Marita, Zuster Angèle en Zuster Aline waren voor deze gelegenheid naar Berchem afgezakt.  De klok kreeg de naam "Franciscus" naar de kloosterorde van de Zusters en zal voortaan bij iedere misviering geluid worden.

  >> Reageer (0)
  07-12-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.BEZOEK VAN SINTERKLAAS EN ZWARTE PIET
  Klik op de afbeelding om de link te volgen Zondag 4 december kregen wij na de eucharistieviering onverwacht hoog bezoek.
  Toen priester Frans, die onze zieke pastoor Benno vervangde, de zegen aan het uitspreken was,
  werd er plots hard op de deur van de sacristie geklopt.  Het was Sinterklaas en Zwarte Piet die
  onze trouwe parochianen met een bezoekje kwamen verrassen.
  Etienne, onze orgelist, verwelkomde de Sint onmiddellijk op een mooie sinterklaasmelodie.
  En terwijl Sinterklaas en Zwarte Piet klein en groot begroetten, deelden Hans, onze parochieassistent en Georges, onze medewerker, de chocolade uit die Sinterklaas had meegebracht.  Iedereen was in de wolken.
  De Sint, aangedaan door de afwezigheid van pastoor Benno, beloofde voor zijn vertrek dat hij volgend jaar zeker opnieuw langs zal komen.  Alvast hartelijk bedankt Sinterklaas en Zwarte Piet en tot volgend jaar dan.

  >> Reageer (0)
  07-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.MEDIA

  Wij hebben een wekelijks contactblad dat gratis uitgedeeld wordt bij de ingang van de kerk met alle informatie over de vieringen en de activiteiten op de parochie.

  KERK EN LEVEN (wekelijks parochieblad) met informatie over het gelovig leven in de wereldkerk, het bisdom en de parochie. Een abonnement loopt van november tot november en kost € 19,00.  Men kan zich abonneren door storting op rekeningnr.:734-0139760-89 van de nederlandse pastoraal met vermelding van uw naam en adres en abonnement Kerk en Leven.

  Een kennismakingnummer ligt ter beschikking achteraan in de kerk tegen een vergoeding van € 1,00

  RADIO SPES ( de plaatselijke katholieke radio) zendt voor u uit op FM 105.00


  >> Reageer (0)
  06-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.VERBONDENHEID

  Solidariteit met de minderbedeelden

  Een interparochiale werkgroep concretiseert elk jaar het thema van de acties Welzijnszorg (sociale nood in de omgeving) en Broederlijk Delen (hulp aan de Derde Wereld).

  Wie wenst mee te werken, kan zich richten tot de pastoor.

  Caritas

  Een groep vrijwilligers van Caritas Berchem bezoekt bejaarden, alleenstaanden en gehandicapten, thuis of in het rusthuis (en bij hospitalisatie in het ziekenhuis).

  Info : Gilberte DE BOECK, Josse Goffinlaan 193 b3 te 1082 St-Agatha-Berchem
  tel : 02/465 31 36

  Armenzorg en begeleiding bij problemen

  De parochiepriesters staan open voor concrete mensen in nood en kunnen hen doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties.
  Wie mensen kent die op één of andere manier hulp nodig hebben, kan hiervoor de pastoor aanspreken.


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen. IN BREDER KERKELIJK VERBAND

  Franstalige Pastoraal van Berchem-Ste-Agathe

  Verantwoordelijke priester voor de Franstalige Pastoraal :
  Marc LEROY
  Rue des Braves 21 à 1081 Koekelberg
  tel: 02/410 29 57

  Verantwoordelijke diaken voor de Franstalige Pastoraal:
  Claude CHAUSSIER
  Av. des Frères Becqué 49 à 1082 Berchem-Sainte-Agathe
  tel: 02/465 39 62

  Pastoor en medeverantwoordelijke voor de Franstalige Pastoraal:
  Benno HAESELDONCKX
  Koning Albertlaan 50 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  tel: 02/465 52 86

  De Franstalige Gemeenschap viert eucharistie:

  tijdens het weekend op zondag te 11u15
  in de week op woensdag en vrijdag te 18u15
  op maandag te 18u15: gebedsofficie

  Pastorale eenheid

  Onze parochie vormt een pastorale eenheid met de omliggende parochies H.Hart (Koekelberg), St Cecila (Ganshoren), St Martinus (Ganshoren) en de Redemptoristenkerk H.Magdalena (Jette).

  Decanaat

  Onze parochie behoort tot de decanale zone Brussel-West

  Verantwoordelijke zone-deken : 

  Vicariaat en bisdom

  Onze parochie behoort tot het vicariaat Brussel van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.

  Adjunct van de hulpbisschop :

  Herman COSIJNS pr, Kardinaal Cardijnplantsoen 6 te 1020 Brussel – tel : 02/476 23 62

  Verantwoordelijke hulpbisschop :

  Mgr. Jozef DE KESEL, Vlasfabriekstraat 14 b18 te 1060 Brussel – tel : 02/533 29 11

  Verantwoordelijke voor het aartsbisdom Mechelen-Brussel :

  Kardinaal Godfried DANEELS, Wollenmarkt 15 te 2800 Mechelen – tel : 015/21 65 01


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.EEN VIERENDE GEMEENSCHAP

  Eucharistievieringen

  Tijdens het weekend : zaterdag te 17u15 en zondag te 10u

  Op de hoogdagen : zie contactblad

  In de week : elke dinsdag en donderdag te 18u15 voorafgegaan door het rozenhoedje te 17u50

  Bij bijzondere gelegenheden wordt, samen met de franstalige parochiegemeenschap, een tweetalige viering georganiseerd soms gevolgd door een kleine receptie na de viering achteraan in de kerk; o.a. Feest van de H.Agatha, Kruisweg op Goede Vrijdag, Allerzielen, Wapenstilstand, tweede kerstdag, Nieuwjaar, tweede paasdag, enz…

  Doopsel

  De ouders nemen een maand op voorhand contact op met het decanaal secretariaat :

  Tel : 02/425 94 49

  Eerste Communie

  De Eerste Communie van de leerlingen van de vrije scholen , van de gemeenschaps- en gemeentescholen wordt gevierd op de laatste zaterdag van de maand april te 11u.

  Informatie bij de pastoor of bij de verantwoordelijke Mevr. Anne HERNAUT - tel: 0498/25 12 37

  Plechtige Communie, Geloofsbelijdenis en H.Vormsel

  De twaalfjarigen (6e leerjaar) kunnen zich inschrijven voor de Vormselvoorbereiding die start op de eerste zondag van oktober te 10u en die één schooljaar duurt. Er zijn 12 samenkomsten in kleine groepen bij een catechist(e) thuis, ongeveer 7 eucharistievieringen op zondag te 10u.en een bezinningsdag.

  De Plechtige Communie met hernieuwing van de doopbeloften en het H.Vormsel wordt gevierd op de eerste zondag van de maand mei te 10u30.

  VOELT U ZICH GEROEPEN OM CATECHESE TE GEVEN ? Neem vrijblijvend contact op met Pastoor Benno of de Vormselverantwoordelijke.

  Inschrijvingen en info bij de Vormselverantwoordelijke : Anne HERNAUT, Potaardestraat 31 te 1082 St-Agatha-Berchem - tel : 0498/25 12 37

  Huwelijk

  De verloofden melden zich minstens 4 maanden vóór het huwelijk bij het decanaal secretariaat, tel : 02/425 94 49

  Voor de voorbereiding kan worden aangesloten bij de initiatieven georganiseerd door het Vicariaat Brussel of de diocesane werkgroep gezinspastoraal, tel : 02/533 29 30

  Biecht

  Er is biechtgelegenheid liefst na afspraak met de pastoor vóór of na de vieringen of op woensdag van 16u tot 18u in de pastorij Koning Albertlaan 50 te 1082 St.-Ag.-Berchem.

  Als voorbereiding op Pasen is er biechtgelegenheid tijdens een gemeenschappelijke biechtviering in de laatste week van de vasten (zie contactblad) en op Goede Vrijdag na de kruisweg.

  Ziekencommunie en Ziekenzalving

  Wanneer iemand ziek is, kan een familielid of kennis de H.Communie na een Eucharistieviering meedragen naar huis. Daarvoor vraagt deze liefst vóór de viering een pyxisdoosje aan de pastoor.

  Voor een ziekenzalving kan contact opgenomen worden met de pastoor : tel :02/465 52 86

  Uitvaart

  Om een kerkelijke uitvaart vast te leggen, wordt door de begrafenisondernemer in overleg met de familie contact opgenomen met het decanaal secretariaat tel : 02/425 94 49. De celebrerende priester neemt dan contact op met de familie om de viering voor te bereiden.


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.HET INTERPAROCHIAAL SECRETARIAAT

  Het Interparochiaal Secretariaat van de parochie bevindt zich op het  

  Voorplein van de Basiliek 1 (ingang langs deur 1) te 1083 Ganshoren : tel/fax : 02/452 94 49

  Open : van maandag tot en met zaterdag van 8u45 tot 11u30

  Men kan er terecht voor de aanvraag van een doopsel, huwelijk, kerkelijke begrafenis, misintenties en voor alle inlichtingen op religieus gebied.


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.

  PASTOOR en verantwoordelijke voor de VLAAMSE PASTORAAL :

  Benno HAESELDONCKX, o.praem (sedert 01 oktober 2002)
  Koning Albertlaan 50 te 1082 Sint-Agatha-Berchem
  Tel/fax : 02/465 52 86

  Tijd voor een gesprekje, biechtgelegenheid, vragen rond het leven van de parochie, inlichtingen i.v.m. vieringen, misintenties, huwelijk, doopsel, pastoor Benno houdt permanentie elke woensdag (behalve uitzonderingen) van 16u tot 18u in de pastorie, Koning Albertlaan 50 te 1082 St-Agatha-Berchem, tel : 02/465 52 86.


  PAROCHIE-ASSISTENT : Hans DEMOEN (sedert 01 juli 2004)
  tel: 0475/89 60 88

  Leden van de KERKFABRIEK
  (financieel beheer kerkgebouw en eredienst)

  - de burgemeester of zijn gevolmachtigde en de pastoor (van rechtswege)

  - André CHALMAGNE (Président-Voorzitter)
  rue Michel Van Nieuwenborgh 13 à 1082 Berchem-Ste-Agathe, tel/fax: 02/465 46 26

  - August SPODEN (Penningmeester)
  Korenbeekstraat 214 te 1080 St-Jans-Molenbeek, tel : 02/465 60 52

  - Anton PFEIFFER
  rue Docteur Charles Leemans 71 à 1082 Berchem-Ste-Agathe, tel: 02/465 51 22

  - Paul-Marie HONHON
  av.de Selliers de Moranville à 1080 Berchem-Sainte-Agathe

  PAROCHIEFINANCIES

  Beheerder van de VZW-afdeling Parochiale Werken Brussel-West :
  pastoor Benno HAESELDONCKX

  Nederlandstalige verantwoordelijke voor de boekhouding :
  Anne HERNAUT


  Hulp in de SACRISTIE

  Mariette DE WIN, de Selliers de Moranvillelaan 69 te 1082 St-Agatha-Berchem
  tel : 02/465 36 11

  Mevr. DHONDT, Koning Albertlaan 60 te 1082 St-Agatha-Berchem

  Anne HERNAUT, Potaardestraat 31 te 1082 St-Agatha-Berchem
  tel : 0498/25 12 37

  Frère Jacques, rue Dr.Charles Leemans à 1082 Berchem-Sainte-Agathe

  Lectoren

  Anne HERNAUT,  Stefaan TAHON, Jan TIMMERMANS, Guy VANCAUWENBERGH, Walter VAN MEENSEL en Hélène CLAUS 

   

  Misdienaars

   

  Bart en Koen VAN GANSBEKE, Eloïse en Lorenz VAN MEENSEL, Kimberly en Glenn COLLIGNON

   

  Orgelisten

   

  Etienne GIELEN, Dreef 70 te 1730 Schepdaal – tel 02/569 26 27

  Marc VAN DE WIELE, Paul Deschannellaan 5 te 1030 Brussel – tel 02/216 80 38

  Philippe VECKMANS, Maricollendreef 23 te 1082 St-Agatha-Berchem – tel 02/465 56 86


  >> Reageer (0)
  05-11-2005
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.DE HEILIGE AGATHA
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Lang voor er kloosterzusters werden gesticht waren er reeds vrouwen die hun leven in dienst van God wilden stellen;
  Persoonlijk legden zij zich de gelofte van zuiverheid op en stelden hun leven in dienst van het geloof.
  In de christengemeente deden zij soms het diakenwerk, vooral armenzorg en ziekenverpleging. 
  Agatha, afkomstig uit Catana op Sicilië had kort voor haar arrestatie voor deze levenswijze gekozen.
  Inderdaad deze jonge vrouw heeft alles, hoge afkomst, rijkdom, eer en aanzien, jeugd en schoonheid opgeofferd voor Christus.
  Een jonge vrouw die zich verloofd met haar ene bruidegom, Christus, om de beeldspraak van de apostel Paulus over het huwelijk te gebruiken.
  Ondanks dreigementen en folteringen bleef ze bij haar keuze.  Het geloof, dat zij onverschrokken verdedigde, heeft zij met haar bloed bezegeld.  Onder keizer Decius werd zij vermoord.  Zij stierf op 5 februari 251.
  Reeds kort na haar dood werd ze in de kerk van Oost en West vereerd.  Haar naam werd opgenomen in het Romeins eucharistisch Hooggebed.  Trouwens haar naam betekent "de Goede".
  Haar stadsgenoten hebben haar altijd met vertrouwen aanroepen, bijzonder bij de uitbarstingen van de Etna.  Wellicht is het daarom dat zij de patrones is van de vuurwerkmakers en glasblazers.  In onze streken wordt zij vooral aanroepen tegen de kanker.  Zij is een geschenk uit de overgrote goedheid van de Heer.  Agatha is goedheid : met haar naam en metterdaad!
  Zij laat in haar daden zien hoe zij heet, zij toont in haar naam wat zij doet.  Agatha oefent op allen een zachte aantrekkingskracht uit door haar naam.  En door haar voorbeeld nodigt zij ons allen uit ons met haar te haasten naar het énige goede ...God !

  De Heilige Agatha, patroonheilige van onze parochie, wordt op 5 februari (of de meest nabije zondag) plechtig gevierd.
  Haar kleine kapel (nabij de oude kerk) werd in 1600 opgericht.


  >> Reageer (1)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.KORTE HISTORIEK
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Men vindt de eerste sporen van de Sint-Agatha-parochie in de 12e eeuw.

  De eerste kerk werd in 1287 gebouwd, maar er was reeds een cultusplaats in 1132.

  In de 14e eeuw werd Berchem een autonome parochie.

  De oude kerk werd bouwvallig (in 1972 gerestaureerd als cultureel centrum van de gemeente) en de huidige neo-romaanse kerk werd op zondag 17 juli 1938 ingewijd. In de jaren 1980 werd nog een weekkapel ingericht.

  Vooraan treft men een gepolychromeerd beeld van St-Agatha aan en beelden van St-Apollonia en de Mater Dolorosa.
  Achteraan bevinden zich 4 beelden : O-L-Vrouw, St-Jan de Evangelist, H.Rochus en de H.Anna met Maria en Jezus.
  Bij het binnenkomen rechts staat er een houtsculptuur met Jezus en de Samaritaanse aan de waterput.
  Er bevinden zich ook schilderijen van de H.Familie en de verrezen Christus met Zijn moeder.


  >> Reageer (0)

  >

  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!