Inhoud blog
 • Lommelse kolonel W.A. de Jongh (1776-1821)
 • Proficiat!
  Zoeken in blog

  Beoordeel dit blog
    Zeer goed
    Goed
    Voldoende
    Nog wat bijwerken
    Nog veel werk aan
   
  Amicus Loemelensis et Erbalungensis
  Geschiedenis van Lommel & histoire de Brando-Erbalunga
  08-03-2010
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Lommelse kolonel W.A. de Jongh (1776-1821)

  Lommelse Kolonel streed met en later tegen Napoleon:  Wijbrand Adriaan de Jongh (1776-1821)

   

  1.    Voorbestemd om militair in hart en nieren te worden?

   

  Wijbrand Adriaan De Jongh werd te Lommel geboren op 16 december 1776 als zoon van de protestantse dorpssecretaris Jan De Jongh en Elisabeth Maria Laats, waarover verderop in dit artikel meer.  De Lommelse dominee Hendrik Van Nimwegen noteerde enkele dagen later: ďDen 22 december is alhier gedoopt een Soon, waarvan vader is Joh: de Jongh Secretaris alhier en Moeder E: M: Laats deszelfs Huisvrouw, en is genaamt Wijbrand Adrianus, als Doopgetuige stond de Vader selfsĒ.

  De ouders van Wijbrand bewonen het rijkste huis aan het Lommelse dorpsplein. In 1788 wordt het familiepatrimonium beschreven. Er zijn wapens, een telescoop, twee verrekijkers, een ďchambre obscureĒ, een kristallen ďcachetĒ, juwelen van goud naast de gewone huisraad.

  Het is onbekend of Wijbrand aan de lokale dorpsschool bij de onderwijzers Peter Van der Blom (1781-1787) en Peter Booms (1787-1791) hoge ogen gooide. Wij vermoeden dat hij liever met zijn drie jaar oudere broer Nicolaas Gijsbert ďsoldaatjeĒ speelde. De beide broers zullen misschien wel straffe verhalen te horen gekregen hebben van hun oom Arnoldus Caillou uit Budel, die legerofficier was.

  Hoe het ook zij, Wijbrand Adriaan De Jongh was pas 14 jaar oud toen hij op 25 maart 1790 Kadet werd bij het Infanterie Regiment No.1 'de Schepper" in Leeuwarden. Vermoedelijk trad hij daarmee in de sporen van zijn broer Nicolaas Gijsbert, die  ook legerofficier zou worden.

  Zijn familienaam wordt nu eens als De Jongh vermeld, en dan weer als de Jongh. In dit artikel komen dan ook evenzeer die twee verschillende schrijfwijzen voor.

   

  2.    De Jongh nam aan ieder der zeven coalitieoorlogen deel

   

  De term Coalitieoorlogen wordt ook wel gebruikt voor de gehele periode van oorlog tegen Frankrijk, zowel de Franse revolutionaire oorlogen (Eerste en Tweede Coalitieoorlog, 1792-1802) als de napoleontische oorlogen (1804-1815). De oorlogen werden namelijk steeds gevochten tussen Frankrijk en een coalitie van landen als tegenstander.

  De Eerste Coalitie met o.a. de slag bij Lincelles (1792-1797)

   De Eerste Coalitie (1792-1797) tegen Frankrijk bestond uit onder meer Oostenrijk, Pruisen, Groot-BrittanniŽ, Spanje en Nederland en was de eerste poging om zich tegen het Franse republicanisme te weren of dat zelfs te vernietigen. De coalitie slaagde er niet in Frankrijk te verslaan.  Franse troepen vielen de Oostenrijkse Nederlanden in 1792 binnen, maar de Franse revolutionairen waren slecht georganiseerd en de invasie verliep rampzalig. In juli stak een Pruisisch leger onder bevel van Karel Willem Ferdinand van Brunswijk de Rijn over. Van Brunswijk liet een verklaring uitgaan dat het zijn intentie was om de Franse koning Lodewijk XVI al zijn macht terug te geven en alle tegenstanders van de absolute monarchie te executeren. Een woedende menigte in Parijs bestormde hierop het TuilerieŽn-paleis en de koning werd op 21 september afgezet.

  De Pruisische invasie werd een halt toegeroepen bij Valmy op 20 september en de oorlog draaide in het voordeel van Frankrijk uit. De Fransen vielen Duitsland binnen. Franse troepen onder bevel van generaal Charles-FranÁois Dumouriez namen de Oostenrijkse Nederlanden in na een grote overwinning in de Slag bij Jemappes op 20 november 1792. Op 21 januari 1793 werd Lodewijk XVI geguillotineerd door de Franse revolutionairen. Deze actie verenigde de Europese staten tegen Frankrijk: Spanje, Groot-BrittanniŽ, Nederland, Portugal en Napels sloten zich bij de coalitie aan. De Franse generaal Dumouriez viel Nederland binnen met het doel om daar een revolutie te ontketenen. Hij nam Breda in en maakte voorbereidingen om naar Dordrecht door te stoten. De Oostenrijkers behaalden echter overwinningen op de Fransen bij Luik en Aken en beŽindigden het beleg van Maastricht. Na de Franse nederlaag in de Tweede slag bij Neerwinden op 18 maart 1793 trok Dumouriez zich terug uit de Oostenrijkse Nederlanden.

  Frankrijk zag zich van alle kanten aangevallen. Oostenrijkse troepen namen Valenciennes in, Spaanse troepen staken de PyreneeŽn over, Sardijnse troepen staken de Franse Alpen over, en de Britse marine blokkeerde de Franse havens. De nieuwe Franse republiek kondigde hierop de levťe en masse aan, een maatregel waarbij enorme aantallen soldaten konden worden opgeroepen. Deze dienstplicht was in die tijd werkelijk een revolutionair idee, want voor die tijd werden oorlogen altijd door professionele soldaten uitgevochten.

  De Britten stuurden troepen vanuit Nederland om de strategisch belangrijke havenstad Duinkerken in te nemen, zodat deze haven kon worden gebruikt om troepen te landen en bevoorraden. Vanuit de Oostenrijkse Nederlanden kwamen Hannoveriaanse en Oostenrijkse troepen om de Britten te ondersteunen. Duinkerken werd belegerd door de geallieerden, die zo'n 18.000 troepen tot hun beschikking hadden, waaronder Britse troepen onder bevel van de Hertog van York. Maar ook Hollandse troepen (o.l.v. de Prins van Oranje) moeten in de omgeving aanwezig geweest zijn.

  Tijdens de slag van Lincelles (in de omgeving van Menen en Wervik) op 18 augustus 1793 werd het Hollandse regiment waar De Jongh deel van uitmaakte,  door Franse troepen verslagen. Hij vervoegde toen de Engelse bondgenoten, meer bepaald de Britisch Guards onder Mac Donald als vrijwilliger in de tegenaanval op enkele Franse weerstandsnesten. Ten slotte vervoegde hij het regiment 'Van Welderen" in een andere tegenaanval. Hij werd om die reden eervol vermeld in de verslagen en dezelfde dag nog door de Prins van Oranje (de latere koning Willem I) gepromoveerd tot Vaandrig.

  In deze Noord-Franse regio dwongen de Fransen in september een overwinning op de Britten af in de Slag bij Hondschoote (6-8 september 1793).  Na de   Slag bij Wattignies (15-16 september) moesten de geallieerden hun poging opgeven om Duinkerken in te nemen, en trokken zich terug uit Noord-Frankrijk. In 1794 stootten de Franse troepen noordelijker door en werden de Oostenrijkse Nederlanden het belangrijkste oorlogstoneel. De Fransen vielen de Oostenrijkse Nederlanden binnen met twee legers onder bevel van Pichegru en Moreau, terwijl Jourdan langs de Duitse grens naar het noorden optrok. Na Franse overwinningen bij Kortrijk en Fleurus in juni moesten de Oostenrijkers, Britten en Nederlanders zich achter de Rijn terugtrekken.

  In de periode februari-maart  1794 wordt het regiment De Schepper regelmatig in Lommel gesignaleerd.  Waarschijnlijk zal De Jongh daarbij wel eens de gelegenheid gehad hebben om zijn ouders te gaan begroeten.

  In (de periode september-december) 1794 was De Jongh  in Noord-Brabant onder bevel van de Prins van Oranje, in een poging om de Franse inval te stuiten.

  De Franse generaal Pichegru kreeg als opdracht om Nederlands Noord-Brabant binnen te vallen, door te stoten tot aan de Maas en uiteindelijk het noorden van Nederland binnen te vallen. Op 10 september 1794 verjaagt hij de Engelse troepen te Boxtel op de Dommel. De Engelsen trokken zich terug op Nijmegen, waar ze niettemin door de Fransen worden verdreven. De Franse troepen slagen er echter niet in om de rivier de Waal over te steken en slaan eind 1794 hun tenten op in de streek van Breda.

  xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />

   

   Aanval door de Franse troepen op Bommel (12 december 1794), tussen Maas en Waal

  In de winter van 1795 vielen de Franse troepen verder Nederland binnen, met brede steun van de Nederlandse bevolking. Pichegru stak op 28 december 1795 de bevroren Maas over, veroverde Utrecht op 19 januari en vervolgens Amsterdam op 20 januari 1796. Stadhouder Willem V vluchtte op 18 januari naar Engeland; een dag later werd de Bataafse Republiek uitgeroepen. De Bataafse Republiek, een Franse vazalstaat, sloot een verdrag met Frankrijk op 16 mei waarbij Brabant en Maastricht aan Frankrijk werden afgestaan. De Oostenrijkse Nederlanden (het huidige BelgiŽ en Luxemburg) werden bij Frankrijk ingelijfd.

  Daar waar De Jongh tot dan toe steeds tegen Franse troepen ten strijde was getrokken, werd hij plots hun medestander en streed hij samen met hen. Dat was het gevolg van het feit dat Nederland in januari 1796 Bataafse republiek geworden was, en een Franse vazalstaat.  Op 11 juni 1795 werd De Jongh 2de Luitenant en op 1 maart 1796 1ste Luitenant bij het Hollands 1ste bataljon, 4 1/2 brigade. Deze eenheid werd later het  10de bataljon, later het 8ste en uiteindelijk het 9de regiment van het Nederlandse. In 1796 was hij aan de Rijn, onder bevel van generaal Daendels.

  In juli 1796 was Daendels belast met de verdediging van de oostelijke grenzen (Rijn) waar een Pruisische of Oostenrijkse invasie dreigde. Samen met zijn Bataafse legerafdeling werd hij geplaatst bij het Franse leger van de Franse generaal Beurnonville, dat de Franse generaal J.V. Moreau ter hulp zou komen. Deze Bataafse troepen zouden echter weinig uitgericht hebben, en niet aan krijgsverrichtingen deelgenomen hebben.

  Na de Franse militaire overwinningen en het verlies van Nederland besloten Pruisen en Spanje de Eerste Coalitie te verlaten en vrede met Frankrijk te sluiten. Bij de Vrede van Bazel kwam Pruisen  overeen om alle gebieden ten westen van de Rijn aan Frankrijk af te staan. Napoleon Bonaparte versloeg voorts de Oostenrijkers tijdens een veldtocht in ItaliŽ in 1796-1797. De Oostenrijkers zagen zich gedwongen de Vrede van Campo Formio te sluiten. Frankrijk kwam uit de eerste coalitie-oorlog als grote overwinnaar en de dominante grootmacht van Europa. Alleen Groot-BrittanniŽ bleef in staat van oorlog met Frankrijk.

  In 1797 was De Jongh gekazerneerd op het eiland Texel. Op 1 maart 1797 was hij 1ste Luitenant van het 9de Nederlandse Linieregiment wat toen officieel onder bevel viel van het Franse leger.

   

   

  De Tweede Coalitie, met gevechten in Noord-Holland en in Duitsland (1799-1802)

   

  Met het 9de Linieregiment (Nederlandse leger in Franse dienst) vocht De Jongh  in 1799 tegen Brits-Russische troepen in Noord-Holland.  In Noord Holland was het 9de regiment deel van de 2de halve brigade en vormde daarbij het 3de bataljon; het leverde onder generaal Brune strijd tegen de Engels-Russische invasiemacht.

  De Tweede Coalitie (1799-1802) bestond uit o.m. Rusland, Groot-BrittanniŽ, Oostenrijk. Zij had niet veel meer succes. Napoleon controleerde de Franse staat sinds 1799 en kon de invallen afslaan. De Engelsen landden op 27 augustus 1799 op een stralende morgen met witte wolken onder dekking van het scheepsgeschut op de smalle duinstrook tussen Callantsoog en Huisduinen. 32.000 mannen die met een vloot van maar liefst 150 schepen vervoerd werden. Ze wilden de patriotten en de Fransen verdrijven en daarna de zuidelijke Nederlanden bevrijden.

  Landing van de Engelsen bij Den Helder

  Begin september zijn Engelsen en Russen aan de winnende hand, en rukken ze verder op. Zeker is dat alle bataljons van de 2e halve brigade van het Bataafs leger betrokken zijn geweest bij krijgsverrichtingen in Noord-Holland. Het hardste is door deze divisie gevochten bij de Zijpe (10 september) en bij Bergen (19 september) zijn er ook aanzienlijke verliezen vermeld. Het hoofdkwartier van de 2e brigade (waaronder de 2e halvebrigade) lag gedurende de schermutselingen van 9 september Ė 18 september in Koedijk.

  Bataille de Bergen op 19 september 1799 (Gravure door C. Brouwer naar J.A. Langendijk)

  Van 20 september tot en met 1 oktober was er een adempauze.  Daarna keerden de oorlogskansen en kregen de Frans-Bataafse troepen de bovenhand. Op 2 oktober liet generaal Brune al zijn reserves oprukken. Hij viel Bergen omvattend aan en de Russen trokken tot de Zijpe terug met verliezen van 1800 man doden en 1275 gewonden. Met een zware slag in de herfstregen hernam Bruneís leger op 6 oktober Castricum. Hij veegde Hoorn, Enkhuizen en Medemblik weer schoon. Op 8 oktober moesten de Engelsen Alkmaar verlaten.  Op 18 oktober 1799 tekende de Engelse Hertog van York de overgave. De verslagen legers werden op 19 novembert in de haven van Den Helder ingescheept om terug te keren naar hun vaderland.

   

  De aftocht van de Engelse en Russische troepen uit Den Helder 19 november 1799 (R. Vinkeles naar D. Langendijk)

   

  Meer info over deze invasie in Noord-Holland in: G. UYTENHOVEN, Voorwaarts, Bataven! De Engels-Russische invasie van 1799, Zaltbommel, 1999; en voorts op de internetsite: http://home.planet.nl/~awaan/Noord_Holland_1799/noord_holland_1799.html

  In 1801 nam De Jongh deel aan gevechten in Duitsland bij Wurtzburg, Swaben en Wartenburg.

  In juni 1800 stelde de Bataafse Republiek aan de Franse generaal Pierre Augereau een troepenmacht van ongeveer 5.000 man beschikbaar voor een veldtocht in Duitsland. Hieronder waren twee bataljons jagers en negen bataljons infanterie met elk een grenadierscompagnie. Op de 20e heeft het Uitvoerend Bewind bepaald dat ondermeer het 1ste, 2de, 3de bataljon van de 2e halvebrigade direct onder Augereau zullen worden gesteld. Commandant van deze eenheid is generaal-majoor Bonhomme met generaal-majoor Bruce en kolonel Crafts als directe commanderende officieren.   

  Het contingent verzamelde zich in een kamp bij Eindhoven, vanwaar het op 18 juli vertrok en via Keulen Friedberg bereikte. Het 4e bataljon Jagers, dat met enkele andere onderdelen direct onder bevel van Augereau gesteld werd, nam deel aan de gevechten bij Aschaffenburg tegen de Oostenrijkers. De overige Bataafse troepen, aangevoerd door luitenant-generaal Jean Baptiste Dumonceau.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Generaal Charles Augereau

  Op 6 augustus 1800 had Dumonceau zijn hoofdkwartier in Domburg. Op 30 november 1800 sloegen zijn troepen het beleg voor de citadel van WŁrzburg, dat meer dan een maand zou duren. Tijdens deze periode, die werd gekenmerkt door bittere kou en veel sneeuwval, probeerden de Oostenrijkers meermaals de omsingeling te doorbreken. In deze gevechten speelde het 2e bataljon Jagers onder leiding van luitenant-kolonel D.H. Chassť, meer dan een opvallende rol, al of niet in samenwerking met grenadiers en fuseliers. Op 6 januari uiteindelijk werd de citadel ingenomen. Na de ondertekening van de vrede van Lunťvillle op 9 februari 1801, keerde het Bataafse contingent terug naar de republiek.  Generaal Augereau werd op 23 october 1801 vervangen door Generaal Claude Victor-Perrin.

   Einde 1801 keerde De Jongh naar Texel terug en in 1803 was hij van dienst op de Hollandse kusten.

  De Vrede van Amiens (1802) was een verdrag tussen Groot-BrittanniŽ en Frankrijk, en wordt gezien als het einde van de Tweede Coalitie. Het was echter niet mogelijk deze vrede te behouden. Geen van de beide partijen was tevreden, en beide overtraden bepaalde secties. De vijandigheden braken opnieuw uit op 18 mei 1803. Op 5 juli 1803 werd het Britse Hannover bezet door Franse troepen. Het conflict veranderde van aard: van een poging of wens de Franse monarchie te herstellen tot het indammen van het Franse imperialisme ten overstaan van de Britse belangen. Bonaparte riep het Keizerrijk uit op 28 mei, en werd tot keizer gekroond in de Notre-Dame op 2 december 1804.

   

  Tijdens de derde coalitieoorlog Ė gevechten in Pruisen (1805)

   

  Op 1 september 1805 ging De Jongh  als 1ste Luitenant over naar het 4de Linieregiment van het Nederlandse leger onder Franse bevel  en datzelfde jaar scheepte hij vanuit Texel in en nam deel aan de Oostenrijkse campagne aan de Donau. Van 1801 tot 1807 diende De Jongh onder de orders van generaal Dumonceau.

  De Derde Coalitieoorlog (1805) was een militair conflict tussen Frankrijk en een coalitie van Europese mogendheden bestaande o.m. uit Groot-BrittanniŽ, Oostenrijk en Rusland. De Bataafse republiek (de Franse vazalstaat in Nederland) vocht aan Franse zijde. In augustus 1805 sloot Oostenrijk zich aan bij Engeland in de derde coalitie. Napoleon , nu keizer van Frankrijk, dirigeerde zijn invasieleger naar de Donau. Op 23 augustus arriveerde het waarschuwingsbevel zich voor te bereiden op een nieuwe veldtocht in de Bataafse Republiek op het hoofdkwartier van generaal Auguste F.L. Marmont. De generaal kreeg het bevel om zijn troepen te laten ontschepen die bestemd waren voor de invasie van Engeland en zich gereed moest maken voor de een mars naar Mainz, met een legerkorps dat hij nog moest formeren door daarvoor eenheden te ontnemen aan het Frans-Bataafse leger.

  Gedurende de afwezigheid van Marmont werd luitenant-generaal Claude Victor-Perrin, kortweg Victor, belast met de verdediging van de Bataafse Republiek. Op dat moment bedroeg de sterkte van het Frans-Bataafse leger 34.610 man (15.094 Fransen en 19.516 Bataven). Het II Corps werd geformeerd en onder leiding gesteld van Marmont. Het omvatte een hoofdkwartier, twee Franse divisies onder de genaraals Boudet (5.353 man) en Grouchy (5.610 man) en een Bataafse divisie (6.013 man) onder de Bataafse generaal Dumonceau. Voorts cavalerie, artillerie en genie. De sterkte van het Corps bedroeg 20.758 man.

  Niet lang na het verblijf in Zeist in september 1805, trok de divisie van Dumonceau als onderdeel van het legerkorps (II Corps) van Marmont Duitsland in. De bevoorrading van het leger was een groot probleem. Marmontís II Corps, passerende door vriendschappelijke landen, kreeg het bevel om te leven van wat de landen kunnen bevoorraden. Op 25 september arriveerde het Bataafse legerkorps te Mainz. De volgende dag stak het de Main over. Hierbij werd gevochten te Wernigshausen en gedurende de bezetting van de stad Ingolstadt. Onderweg ontving de bevelhebber opdracht zich te verenigen met het I Corps onder Bernadotte. De vereniging vond plaats op 30 september.

  Op 28 september bereikte het II Corps Wurzburg, op 6 october Ansprach, op 9 october Nurnberg, op 12 october Augsburg en op 16 october Regensburg.

  Een Oostenrijks korps dat de bruggen over de Donau opwaarts van Ulm bewaakte, werd verdreven door Muratís cavalerie en het II en III Corps tot Munchen. Marmontís II Corps stak de Donau over bij Neuburg en boo

  08-03-2010 om 21:30 geschreven door bruno  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Tags:militair,geschiedenis,dejongh
  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Proficiat!
  Proficiat!

  Uw blog is correct aangemaakt en u kan nu onmiddellijk starten! 

  U kan uw blog bekijken op http://www.bloggen.be/brunoindekeu

  We hebben om te starten ook al een reeks extra's toegevoegd aan uw blog, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen.  Zo is er een archief, gastenboek, zoekfunctie, enz. toegevoegd geworden. U kan ze nu op uw blog zien langs de linker en rechter kant.

  U kan dit zelf helemaal aanpassen.  Surf naar http://www.bloggen.be/ en log vervolgens daar in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik vervolgens op 'personaliseer'.  Daar kan u zien welke functies reeds toegevoegd zijn, ze van volgorde wijzigen, aanpassen, ze verwijderen en nog een hele reeks andere mogelijkheden toevoegen.

  Om berichten toe te voegen, doet u dit als volgt.  Surf naar http://www.bloggen.be/  en log vervolgens in met uw gebruikersnaam en wachtwoord.  Druk vervolgens op 'Toevoegen'.  U kan nu de titel en het bericht ingeven.

  Om een bericht te verwijderen, zoals dit bericht (dit bericht hoeft hier niet op te blijven staan), klikt u in plaats van op 'Toevoegen' op 'Wijzigen'.  Vervolgens klikt u op de knop 'Verwijderen' die achter dit bericht staat (achter de titel 'Proficiat!').  Nog even bevestigen dat u dit bericht wenst te verwijderen en het bericht is verwijderd.  U kan dit op dezelfde manier in de toekomst berichten wijzigen of verwijderen.

  Er zijn nog een hele reeks extra mogelijkheden en functionaliteiten die u kan gebruiken voor uw blog. Log in op http://www.bloggen.be/ en geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.  Klik vervolgens op 'Instellingen'.  Daar kan u een hele reeks zaken aanpassen, extra functies toevoegen, enz.

  WAT IS CONCREET DE BEDOELING??
  De bedoeling is dat u op regelmatige basis een bericht toevoegt op uw blog. U kan hierin zetten wat u zelf wenst.
  - Bijvoorbeeld: u heeft een blog gemaakt voor gedichten. Dan kan u bvb. elke dag een gedicht toevoegen op uw blog. U geeft de titel in van het gedicht en daaronder in het bericht het gedicht zelf. Zo kunnen uw bezoekers dagelijks terugkomen om uw laatste nieuw gedicht te lezen. Indien u meerdere gedichten wenst toe te voegen op eenzelfde dag, voegt u deze toe als afzonderlijke berichten, dus niet in één bericht.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken over de actualiteit. Dan kan u bvb. dagelijks een bericht plaatsen met uw mening over iets uit de actualiteit. Bvb. over een bepaalde ramp, ongeval, uitspraak, voorval,... U geeft bvb. in de titel het onderwerp waarover u het gaat hebben en in het bericht plaatst u uw mening over dat onderwerp. Zo kan u bvb. meedelen dat de media voor de zoveelste keer het fout heeft, of waarom ze nu dat weer in de actualiteit brengen,... Of u kan ook meer diepgaande artikels plaatsen en meer informatie over een bepaald onderwerp opzoeken en dit op uw blog plaatsen. Indien u over meerdere zaken iets wil zeggen op die dag, plaatst u deze als afzonderlijke berichten, zo is dit het meest duidelijk voor uw bezoekers.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken als dagboek. Dagelijks maakt u een bericht aan met wat u er wenst in te plaatsen, zoals u anders in een dagboek zou plaatsen. Dit kan zijn over wat u vandaag hebt gedaan, wat u vandaag heeft gehoord, wat u van plan bent, enz. Maak een titel en typ het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks naar uw blog komen om uw laatste nieuwe bericht te lezen en mee uw dagboek te lezen.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met plaatselijk nieuws. Met uw eigen blog kan u zo zelfs journalist zijn. U kan op uw blog het plaatselijk nieuws vertellen. Telkens u iets nieuw hebt, plaats u een bericht: u geeft een titel op en typt wat u weet over het nieuws. Dit kan zijn over een feest in de buurt, een verkeersongeval in de streek, een nieuwe baan die men gaat aanleggen, een nieuwe regeling, verkiezingen, een staking, een nieuwe winkel, enz. Afhankelijk van het nieuws plaatst u iedere keer een nieuw bericht. Indien u veel nieuws heeft, kan u zo dagelijks vele berichten plaatsen met wat u te weten bent gekomen over uw regio. Zorg ervoor dat u telkens een nieuw bericht ingeeft per onderwerp, en niet zaken samen plaatst. Indien u wat minder nieuws kan bijeen sprokkelen is uiteraard 1 bericht per dag of 2 berichten per week ook goed. Probeer op een regelmatige basis een berichtje te plaatsen, zo komen uw bezoekers telkens terug.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met een reisverslag. U kan een bericht aanmaken per dag van uw reis. Zo kan u in de titel opgeven over welke dag u het gaat hebben, en in het bericht plaatst u dan het verslag van die dag. Zo komen alle berichten onder elkaar te staan, netjes gescheiden per dag. U kan dus op éénzelfde dag meerdere berichten ingeven van uw reisverslag.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken met tips op. Dan maakt u telkens u een tip heeft een nieuw bericht aan. In de titel zet u waarover uw tip zal gaan. In het bericht geeft u dan de hele tip in. Probeer zo op regelmatige basis nieuwe tips toe te voegen, zodat bezoekers telkens terug komen naar uw blog. Probeer bvb. 1 keer per dag, of 2 keer per week een nieuwe tip zo toe te voegen. Indien u heel enthousiast bent, kan u natuurlijk ook meerdere tips op een dag ingeven. Let er dan op dat het meest duidelijk is indien u pér tip een nieuw bericht aanmaakt. Zo kan u dus bvb. wel 20 berichten aanmaken op een dag indien u 20 tips heeft voor uw bezoekers.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken dat uw activiteiten weerspiegelt. U bent bvb. actief in een bedrijf, vereniging of organisatie en maakt elke dag wel eens iets mee. Dan kan je al deze belevenissen op uw blog plaatsen. Het komt dan neer op een soort van dagboek. Dan kan u dagelijks, of eventueel meerdere keren per dag, een bericht plaatsen op uw blog om uw belevenissen te vertellen. Geef een titel op dat zeer kort uw belevenis beschrijft en typ daarna alles in wat u maar wenst in het bericht. Zo kunnen bezoekers dagelijks of meermaals per dag terugkomen naar uw blog om uw laatste belevenissen te lezen.
  - Bijvoorbeeld: u wil een blog maken uw hobby. U kan dan op regelmatige basis, bvb. dagelijks, een bericht toevoegen op uw blog over uw hobby. Dit kan gaan dat u vandaag een nieuwe postzegel bij uw verzameling heeft, een nieuwe bierkaart, een grote vis heeft gevangen, enz. Vertel erover en misschien kan je er zelfs een foto bij plaatsen. Zo kunnen anderen die ook dezelfde hobby hebben dagelijks mee lezen. Als u bvb. zeer actief bent in uw hobby, kan u dagelijks uiteraard meerdere berichtjes plaatsen, met bvb. de laatste nieuwtjes. Zo trek je veel bezoekers aan.

  WAT ZIJN DIE "REACTIES"?
  Een bezoeker kan op een bericht van u een reactie plaatsen. Een bezoeker kan dus zelf géén bericht plaatsen op uw blog zelf, wel een reactie. Het verschil is dat de reactie niet komt op de beginpagina, maar enkel bij een bericht hoort. Het is dus zo dat een reactie enkel gaat over een reactie bij een bericht. Indien u bvb. een gedicht heeft geschreven, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze het heel mooi vond. Of bvb. indien u plaatselijk nieuws brengt, kan een reactie van een bezoeker zijn dat deze nog iets meer over de feiten weet (bvb. exacte uur van het ongeval, het juiste locatie van het evenement,...). Of bvb. indien uw blog een dagboek is, kan men reageren op het bericht van die dag, zo kan men meeleven met u, u een vraag stellen, enz. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.

  WAT IS DE "WAARDERING"?
  Een bezoeker kan een bepaald bericht een waardering geven. Dit is om aan te geven of men dit bericht goed vindt of niet. Het kan bvb. gaan over een bericht, hoe goed men dat vond. Het kan ook gaan over een ander bericht, bvb. een tip, die men wel of niet bruikbaar vond. Deze functie kan u uitschakelen via "Instellingen" indien u dit niet graag heeft.


  Het Bloggen.be-team wenst u veel succes met uw gloednieuwe blog!

  Met vriendelijke groeten,
  Bloggen.be-team

  08-03-2010 om 21:18 geschreven door  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - ( Stemmen)
  >> Reageer (0)


  Archief per week
 • 08/03-14/03 2010

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  Gastenboek

  Druk op onderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Blog als favoriet !


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!