bemoedigendewoorden
LEREN BIDDEN HET ONZE VADER
VREDE ☻☻26 juni☻☻Image and video hosting by TinyPic Ik geef jullie vrede. Ik geef jullie míjn vrede. De vrede die Ik jullie geef, is een ander soort vrede dan de vrede van de wereld. Wees niet bang of verdrietig. Johannes 14:27
26-06-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Drie dingen die de Bijbel vertelt over alcohol

"Hoewel sommige christenen het als morele opdracht beschouwen om zich te onthouden van alcohol, is deze opdracht niet vermeld in de Bijbel. Ja, dronkenschap wordt afgewezen, maar nergens wordt opgeroepen tot onthouding van alcohol," zegt de christelijke spreker en schrijver Preston Sprinkle. 

‘Wanneer christenen alcohol drinken, gaat dat ten koste van het christelijk getuigenis’, hoor ik wel eens. Maar eerlijk gezegd, heb ik deze gedachtegang nooit begrepen. De meeste niet-christenen hebben geen oog voor de do’s en dont’s van moderne christenen. Wanneer mijn ongelovige buurman mij naar de kroeg ziet gaan, zal hij niet anders tegen het Evangelie aankijken. In de veel gevallen zal de boodschap van het Evangelie helderder schijnen wanneer verkeerde interpretaties van het christelijk geloof worden verbroken, terwijl ik met de buurman een biertje drink.

Door ons te ontdoen van door mensen gemaakte regels, zal het licht van Christus veel beter schijnen. Sommige mensen hebben de Heere Jezus de rug toegekeerd, omdat ze veronderstelden dat het volgen van Christus betekent dat een biertje drinken met vrienden verleden tijd zou zijn. Als dat het ‘goede nieuws’ zou zijn dat wij verkondigen, verdwijnt de schoonheid van de gekruisigde en opgestane Koning achter de mist van een door mensen geschapen ‘evangelie’. Christus heeft niet aan het kruis gehangen zodat we ons zouden onthouden van alcohol. Alle voetnoten die mensen hebben toegevoegd aan het Evangelie zijn eigenlijk een aanleiding om het Evangelie af te wijzen.

Image and video hosting by TinyPic

GEEN ALCOHOLVERBOD IN DE BIJBEL

Sommige zeggen dat wijn in de Bijbel niets meer dan druivensap was, zodat Jezus nooit alcohol zou hebben gedronken. Anderen zeggen dat de wijn zo verdund was dat het nauwelijks alcohol kon bevatten. Maar deze opvattingen kunnen niet vanuit de Bijbel worden onderbouwd. Als wijn echt niet meer was dan gegiste druivensap, waarom waarschuwde Paulus dan de Efeziërs: ‘En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.’ Het kan zeker zo zijn dat het alcoholgehalte lager was dan vandaag de dag, maar mensen waren echt in staat om er op verkeerde wijze mee om te gaan (zie Spreuken 20:1(Wijn maakt een mens overmoedig en sterkedrank zorgt voor veel

opwinding, het is niet verstandig te veel te drinken.)

 en( Jesaja 5:11.Het zal slecht aflopen met de mensen die 's morgens al vroeg beginnen met drinken en daar tot laat in de nacht mee doorgaan tot ze helemaal dronken zijn.)Toch zegt de Bijbel nergens dat we dit niet mogen drinken.

Er wordt in de Bijbel nog een andere ‘sterke drank’ genoemd. Het Hebreeuwse woord voor ‘sterke drank’, shakar, verwijst naar gefermenteerde gerst en wordt om die reden in sommige vertalingen vertaald met het woord ‘bier’. Zoals bij alle alcoholische dranken, verbiedt de Bijbel het misbruik maken van bier (Jesaja 5:11Het zal slecht aflopen met de mensen die 's morgens al vroeg beginnen met drinken en daar tot laat in de nacht mee doorgaan tot ze helemaal dronken zijn.); (28:7, Ook Jeruzalem  wordt geleid door dronkenlappen. Priesters en profeten waggelen rond. Ze zijn verward door de wijn.)(Spreuken 20:1 Wijn maakt een mens overmoedig en sterkedrank zorgt voor veelopwinding, het is niet verstandig te veel te drinken.); (31:4.Het is niet goed als koningen te veel wijn drinken, Lemuël, en drankzucht past niet bij hen, Bier drinken met mate wordt zelfs aangemoedigd). (Spreuken 31:6 .Geef wijn maar aan mensen in grote nood, geef wijn aan diepbedroefde mensen.) In feite is( Deuteronomium 14:26 Gebruik dat geld om daar te kopen waar jullie zin in hebben: koeien, schapen of geiten, wijn of andere drank of wat jullie ook maar willen. Maak er een feestmaaltijd van klaar bij de Heer en eet daarvan met je gezin. ) voor Israël een aanmoediging om een deel van hun tienden te besteden aan een paar biertjes en voor de Heere een feest te vieren (zie ook Numeri 28:7-10 Daarbij zal ook het drankoffer, 0,9 liter sterkedrank

per lam, worden geofferd door het in het heiligdom voor de HERE uit

te gieten. 8 Offer het tweede lam tegen de avond met hetzelfde spijs- en

drankoffer. Ook dat is een aangename geur voor de HERE, een offer gebracht met vuur. 9,10 Op de sabbat moeten – naast de normale offers – twee eenjarige

lammeren worden geofferd. Zij moeten vergezeld gaan van een spijsoffer van 4,4 liter fijn meel vermengd met olie en het gewone drankoffer.)

De afwezigheid van bier (en wijn) was zelfs het resultaat van Gods oordeel over het land. Bron:cip/dagelijksleven

 

Ik bid dat mensen die alcohol/wijn nuttigen hiermee verstandig mee omgaan. Amen

26-06-2019 om 15:50 geschreven door ange

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Gods Woord
>> Reageer (0)
18-06-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe vind je een relatie die bij je past

HOE VIND JE EEN RELATIE DIE BIJ JE PAST

Veel van ons zijn ongewild single en we willen graag een relatie. We zeggen vaak dat ‘we er wel voor open staan maar niet op zoek zijn’ of we zijn wel druk op zoek op datingsites en -apps. Soms doen we juist helemaal niks, omdat we eigenlijk de hoop al een beetje hebben opgegeven.

Het hebben van een passende liefdevolle liefdesrelatie is heerlijk! Het delen, echt delen van je leven kan aanvoelen als de hemel en samen kom je verder dan alleen, fysiek, we gaan vaak meer met vakantie als we een relatie hebben, maar ook emotioneel kom je verder, omdat intiem contact meer van je vraagt en je meer openbaart dan als je alleen bent.

Ik geloof dat iedereen de warmte van een relatie is gegund. Het loont dus om te kijken naar je gedrag en of je wel ‘op de goede weg bent’ om je gewenste relatie te krijgen. Helaas doen we vaak onbewust dingen die ons juist afhouden van het krijgen van een relatie.

 

Image and video hosting by TinyPic

LEEF JE EIGEN LEVEN TEN VOLLE

Dit is het allerbelangrijkste. Ga uitzoeken wie jij bent. Echt bent. Leer jezelf kennen. Wie ben jij, los van je werk? Los van wat iedereen van je vindt? Los van je vrienden? Neem tijd om jezelf helemaal (desnoods opnieuw) uit te vinden. Ga alleen op reis, rij een dagje naar de Ardennen als je dat leuk vindt, ga naar de beautysalon, lees wat je echt leuk vindt (dus niet wat in de top 10 staat), kijk films die je echt raken, wees creatief op een manier die echt bij je past (werkelijk iedereen is creatief, zoek totdat je dat hebt gevonden), sport op een manier die bij je past, leef je leven met een tempo dat bij je past. Werk je voor je hypotheek of werk je voor je roeping? Voel je nog verdriet van vroeger? Huil erover en sluit het af. Maak die wereldreis die altijd nog op je lijstje stond.

Vaak durven we deze stap niet echt met onszelf aan te gaan. We zijn bang welk verdriet er naar boven komt, we zijn bang wat we tegenkomen aan minder leuke eigenschappen van onszelf. We zijn bang om onszelf te zijn. En jezelf opnieuw uitvinden betekent ook dat je oude dingen en mensen gaat loslaten. Het is onzeker en het is eng. Toch zul je niet je juiste partner vinden, noch het zelf zijn, als je jezelf niet goed kent of durft te zijn. Loop niet weg voor jezelf, loop juist naar jezelf toe en laat de buitenwereld even voor wat die is. Hou van jezelf. En dat is niet egoïstisch, dat is noodzaak.

Ik ontmoet ook veel singles die wat onder de radar leven, beetje werken en sporten en dat is het. Ze wachten totdat het echte geluk binnenkomt via hun partner. Dat gaat nooit werken. Echt nooit. Dus leef je eigen leven, leef het nu! Bron:puurvandaag.nl

Vader in de Hemel, helpt U ons om onszelf te onderzoeken en leren kennen wie wij zijn. Door creatief bezig te zijn en op onderzoek te gaan. Amen

18-06-2019 om 16:09 geschreven door ange

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Relatie
>> Reageer (0)
15-06-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bond tegen vloeken: we gaan niet met het vingertje wijzen

BOND TEGEN VLOEKEN: WE GAAN NIET MET HET VINGERTJE WIJZEN

 

De regio intrekken om door te getuigen mensen bewuster te maken van hun taalgebruik; met dat doel wil de Bond tegen vloeken zichtbaar worden in verschillende steden in ons land.

 

“Respect in de Regio houdt in dat we elk jaar vier steden bezoeken en op elke locatie een maand lang zichtbaar zijn met onze boodschap: “Heb eerbied voor God en respect voor de medemens.” We zijn zichtbaar aanwezig door het plaatsen van bijvoorbeeld bushaltereclames. Zo weten de mensen wie wij als Bond tegen vloeken zijn, maar het belangrijkste is dat de bewoners weten dat er mensen in onze maatschappij zijn, die behoefte aan eerbied voor God respect voor de medemens hebben.

Image and video hosting by TinyPic

“We staan niet in de stad om met het vingertje te gaan wijzen. We zijn daar om te getuigen. Wat het doet het met mij als christen wanneer iemand vloekt en wat het volgens mij doet het met de vloeker. In Amersfoort hebben we 130 diepgaande gesprekken gehad over God. Dat maakt het project heel waardevol.”

 

“Weet je wat opvallend is? De uitspraak ‘God zegt mij niets’ komt heel weinig voor. We vragen mensen naar hun godsbeeld. Sommige mensen zeggen dat zij zelf God zijn. Anderen geloven dat er in ieder geval ‘iets’ is. 95 procent van de mensen die we hebben gesproken, is niet kerkelijk, maar het overgrote deel hiervan gelooft ergens wel. Wij christenen denken vaak: “De kerken lopen leeg, dus geloven veel mensen niet meer.” Daar ben ik het niet mee eens. Veel mensen geloven wel, maar weten niet precies waarin.

 

“Na elk marktbezoek in Amersfoort dacht ik wel steeds: “Wauw wat is God groot.” Dat hij deze mensen bij ons brengt en dat we gesprekken mogen voeren met personen die eerst zeggen niet te geloven en later toch bekennen dat ze geloven in een schepper of een god van liefde. Daar kunnen wij van getuigen. Misschien zegt het hem of haar niet direct iets, maar hij heeft er wel van gehoord. Dat geeft voldoening, ondanks dat het lastig is om te meten wat het resultaat is van een middag op de markt. Maar we hopen dat God daardoor een zaadje plant, dat verder kan groeien. Bron:cip/dagelijksleven

 

Dank U Hemelse Vader dat men zich inzet om respect te hebben voor de medemens de maatschappij en voor God. Ook enkele gesprekken aangaan met mensen over God. Amen

15-06-2019 om 13:45 geschreven door ange

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Gevoelsleven
>> Reageer (5)
12-06-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat iedere christen zouden moeten weten over de abortuswet

WAT IEDERE CHRISTEN ZOUDEN MOETEN WETEN OVER DE ABORTUSWET

Er wordt onderzoek gedaan naar de Wet afbreking zwangerschap (Wafz). Wat houden deze wet en het onderzoek precies in?

“In deze wet, kortweg de abortuswet genoemd, is geregeld dat vrouwen in een noodsituatie een abortus mogen ondergaan. Een arts die daarvoor een vergunning heeft mag hen daarbij helpen en wordt dan niet vervolgd. Dat is een uitzondering, want abortus staat officieel nog steeds in het Wetboek van Strafrecht.

De abortuswet is praktijk vanaf 1984. Dat is dus 35 jaar geleden. De wet is één keer geëvalueerd, in 2005. Bij zo’n evaluatie wordt onderzocht of de wet werkt zoals hij bedoeld is. Het is hoog tijd dat zo’n evaluatie opnieuw plaatsvindt. Gelukkig is dat nu het geval: in 2020 worden de uitkomsten van deze tweede evaluatie verwacht. Dit onderzoek is belangrijk omdat abortus vaak voorkomt: 1 op de 7 zwangerschappen wordt afgebroken, jaarlijks ruim 30.000 keer. Abortus treft dus heel veel vrouwen en is alleen daarom al een groot maatschappelijk probleem.

Image and video hosting by TinyPic

Als NPV juichen jullie dit onderzoek toe. Waarom?

“Als NPV staan we voor de beschermwaardigheid van het leven. De abortuswet was zelfs aanleiding voor de oprichting van de NPV. Wij verenigden ons in een geluid vóór het leven, vanuit de diepe overtuiging dat een mensenleven niet door een ander mens beëindigd mag worden en ook het kwetsbare mensenleven om bescherming vraagt. De overheid zou de onvoorwaardelijke bescherming van ongeboren leven moeten kunnen waarborgen. Daarin trokken we samen op met de VBOK.

Tegelijk is anno 2019 abortus een toegestane praktijk in ons land. Vanuit die realiteit reageren we. Wat kunnen we nú betekenen om de politiek te bewegen anders of opnieuw naar de abortuspraktijk te kijken? Welke signalen ontvangen wij? Welke resultaten vanuit wetenschappelijk onderzoek komen naar buiten?

Er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen op medisch gebied sinds de Wafz in werking is getreden. Wat is er gaande en wat vinden jullie van die ontwikkeling?

“Er is een voortgaande lobby om ook de abortuspil bij de huisarts te verstrekken. Een vrouw kan dan zelf thuis met behulp van pillen een abortus opwekken. Er is echter geen doorslaggevende reden waarom de huisarts deze pil zou moeten geven. Daardoor verdwijnt ook het wettelijke toezicht, omdat de huisarts niet hoeft te registreren wanneer hij een abortuspil verstrekt. Tegelijk is de morning-afterpil – waarvan ook nieuw onderzoek aantoont dat er een abortief effect kan zijn – gewoon bij de drogist verkrijgbaar. Wij pleiten voor een aanscherping van (Europese) regels waardoor dit niet meer kan.

In Leiden, Den Haag, Maastricht en Rotterdam werken abortusklinieken samen met ziekenhuizen in het kader van wetenschappelijk onderzoek met geaborteerde foetussen, bijvoorbeeld onderzoek met cellen van het hart, eierstokken of huid.

 

Waar zou het onderzoek wat jullie betreft toe moeten leiden en waarover zou écht meer duidelijkheid moeten komen?

“Elke abortus is er één teveel. Dit onderzoek moet vooral duidelijk maken waarom vrouwen kiezen voor abortus en of ze goed zijn voorgelicht en begeleidt. En dan zijn zowel de overheid als de samenleving aan zet om deze vrouwen te steunen. Elke vrouw en elk kind verdienen beter dan abortus!” Bron:cip/dagelijksleven

12-06-2019 om 13:17 geschreven door ange

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Gevoelsleven
>> Reageer (5)
09-06-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ze kreeg te maken met meerdere oplichters in een week

ZE KREEG TE MAKEN MET MEERDERE OPLICHTERS IN EEN WEEK

 

Eén op de negen Nederlanders wordt slachtoffer van internetcriminaliteit.

"Het begon dat ik een horloge dat ik niet meer droeg via Marktplaats te koop aanbood. Want ik vond het zonde dat zomaar weg te doen. Binnen tien minuten had ik een berichtje van ene Kim.

Image and video hosting by TinyPic

FRAUDE

Ze had interesse. Ze vroeg of ik in de buurt woonde en zei dat ze in Groningen woonde en stuurde mij haar adres. Ik checkte haar adres en dat bestond gewoon. Ik had geen enkele reden om wantrouwend te zijn. Ze nam wel steeds het woord 'fraude' in haar mond.

Ze zei dat ze het veel meegemaakt had. Daarom wilde ze het liever per WhatsApp afhandelen. Dat leek mij geen probleem. Ik zag dat ze al een aantal jaar actief was op Marktplaats en zag er geen kwaad in om het via een Tikkie af te handelen.

1 CENT

Ze zei dat ze een Tikkie van 1 cent zou sturen, dat ze dan zeker wist dat mijn gegevens zouden kloppen en de betaling bij de juiste persoon terecht zou komen. Ook wilde ze mijn bankrekeningnummer verifiëren om er zeker van te zijn dat ze niet werd opgelicht. Daarna zou ze mij het bedrag overmaken.

De link voor het 'Tikkie' dat ze stuurde werkte supertraag en pas bij de derde keer lukte het om die ene cent te betalen. Ik heb haar laten weten dat ik die cent had betaald en daarna hoorde ik niks meer van haar. Terwijl ze daarvoor steeds binnen een paar seconde antwoord gaf.

Na ongeveer een uur kreeg ik het vermoeden dat er iets niet in de haak was. Ik probeerde in te loggen op de app van mijn bank, maar mijn account was geblokkeerd. Ook via de computer kwam ik er niet meer in.

Ik belde en ze bevestigde dat ik was bedonderd: Er was 120 euro van mijn rekening gehaald en daarna had de bank een melding van fraude binnen gekregen en hebben ze mijn rekening geblokkeerd. Dat is echt mijn geluk geweest, anders was mijn hele rekening geplunderd.

FRAUDER

De 120 euro kreeg ik netjes terug onder één voorwaarde: dat ik wel proces-verbaal zou laten opmaken. Het aparte is dat ik meteen opnieuw met een fraudeur op Marktplaats te maken kreeg.

Iemand bood weer 120 euro, terwijl de prijs 100 was en vroeg gelijk of hij/zij een linkje kon sturen. Ik reageerde: 'Probeer het lekker even bij iemand anders!' Kort daarna kreeg ik een mail van Marktplaats dat ik met een fraudeur te maken had.

Ik heb er wel van geleerd dat ik voorzichtiger moet zijn. Bron:vrouw.nl

09-06-2019 om 12:49 geschreven door ange

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Zorgen/Moeilijkheden
>> Reageer (6)
04-06-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tips voor ouders met tienermeiden

TIPS VOOR OUDERS MET TIENERMEIDEN

Vorig jaar schreef ik een bericht dat viral ging over de opmerkingen die prinses Amalia online kreeg over haar uiterlijk. Ze zou ‘te dik zijn’ en veel mensen vroegen zich af of er ‘geen diëtiste van ons belastinggeld geregeld kon worden’. Maar hear, hear! Prinses Amalia strikes back. Na alle kritieken van afgelopen jaren wordt ze dit jaar overladen met aanbidders. Het kan dus verkeren. Wat ik toen schreef, blijft echter onverminderd overeind staan. Jonge meiden hebben het nodig om te horen ‘wat ben je mooi…’.

Image and video hosting by TinyPic

Perfecte foto, juiste filtertje

Ouders, jullie dochters krijgen in de media en van leeftijdsgenoten vaak de boodschap dat ze lelijk, te dik en niet sexy of mooi genoeg zijn. Dat ze gelukkiger zijn als ze afvallen, schoonheidsproducten gebruiken of hun foto’s moeten verbeteren. Zeker online wordt van veel jonge meiden verwacht dat ze de beste en mooiste versie van zichzelf presenteren. Perfecte foto, mooi filtertje en juiste pose.

Over het posten van foto’s op Instagram en Snapchat wordt daarom goed nagedacht. Het gebeurt samen met vriendinnen, aan wie foto’s en teksten worden voorgelegd. Het perfecte plaatje? Mooie achtergrond, het liefst buiten. De haren los, niet in een staart of zo. En foto van bovenaf, want die maken je slanker.

Waar het voor jongens niet zoveel uitmaakt hoe ze zich online presenteren, is het voor meiden een ander verhaal. Die worden meer bekritiseerd. Er wordt anders naar hun foto’s gekeken. Zij moeten voldoen aan het perfecte plaatje. Een schoonheidsideaal dat we met elkaar hebben gecreëerd.

 

Om thuis mee aan de slag te gaan

Er komt online veel op jonge meiden af. Social media en het leven geeft hen vaak het gevoel dat ze niet goed genoeg zijn. Daarom is de bevestiging van u als ouders zo ontzettend belangrijk. Graag deel ik een aantal koninklijke opvoedtips en handvatten voor ouders met tienermeiden.

 1. Zorg ervoor dat het Insta-account van je dochter is afgeschermd. Zet standaard de instellingen op privé. Hierdoor kunnen vreemde mensen niet hun account bekijken. Hanteer de regel dat de mensen die je in het echte leven niet kent, online niet je vriend wordt.
 2. Leer je dochter om 'likes' niet te laten bepalen wie ze zijn. Ze hoeft zich niet in allerlei onmogelijke hoeken te wurmen om ‘gelikt’ te worden. Herinner je dochter eraan dat ze perfect is zoals ze is.
 3. Help je dochter om online positieve vrouwelijke rolmodellen en platformen (zoals Huis van Belle) te ontdekken. Vrouwen en platformen die online écht zijn en niet de perfect gefilterde versie van zichzelf presenteren.
 4. Jonge meiden kunnen zich onzeker gaan voelen over hoe ze eruitzien. Vooral wanneer ze zichzelf beginnen te vergelijken met anderen in real-life en op Insta. Wees niet bang om te praten over uiterlijk en zelfbeeld.
 5. Vertel als vader aan je dochter vaak welke kwaliteiten ze heeft, hoe mooi ze is zoals ze is, welke goede keuzes ze maakt. Dit versterkt haar zelfvertrouwen en geeft je dochter het vertrouwen om te zijn wie ze is.
 6. Social media biedt een bewerkte versie van de realiteit.
  Help jonge meiden te begrijpen dat niet alles zo perfect is als het online lijkt. Bron:cip/dagelijksleven

Hemelse Vader geeft u ouders de wijsheid om hun kinderen te begeleiden in hun tiener jaren.Amen

04-06-2019 om 17:09 geschreven door ange

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Jongeren
>> Reageer (1)
29-05-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ga geen doodlopende zijpaadjes in als tijdvulling

GA GEEN DOODLOPENDE ZIJPAADJES IN ALS TIJDVULLING

Wat we vaak doen in onze single-tijd is wat, wat ik noem halve en ambivalente contacten, erop na houden.  We mailen her en der wat met elkaar, we flirten wat, we tikken wat in het wilde weg op tinder. Het lijkt onschuldig omdat we van plan zijn ‘er direct mee te stoppen als er iets echts langskomt’. Doe het niet, stop ermee. Het is niet onschuldig: het vervuilt alleen maar. Al die tijd die je besteedt aan dat soort contacten die nergens toe leiden en eigenlijk alleen maar wat tijdverdrijf zijn, zijn vervuilend. Hoe waardevol zou die tijd kunnen zijn door haar op te vullen met positieve gedachten over jezelf? Of haar op te vullen met een mooie boswandeling met een vriend of een familielid? Ik begrijp dat de avonden voor singles wat stil kunnen zijn. Loop er niet voor weg en gebruik die tijd niet om hem te vervuilen. Er is genoeg positiefs te doen in die tijd.

Image and video hosting by TinyPic

BID VOOR EN STUUR LIEFDE NAAR JE TOEKOMSTIGE PARTNER

Onze nieuwe liefdespartner leeft al. Hij of zij is net als jij, bezig met zijn of haar leven zinvol te maken. Stuur al liefde, elke dag, naar je toekomstige partner. Vraag of het hart van hem of haar klaargemaakt kan worden voor jou. En neem meteen je eigen hart mee in je gebed. Je kunt namelijk tegenover de perfecte man of vrouw staan, als je hart er niet klaar voor is houdt het op. Vraag om een volwassen open hart, vraag of je toekomstige partner klaar is om jou te ontmoeten. Je kunt hier zelf invulling aan geven: bid voor alles wat je belangrijk vindt. Stuur liefde elke keer als je een verlangen naar een relatie hebt. Hoe mooi is het om er over zes maanden achter te komen dat jullie al een half jaar bidden voor elkaar?

Het voordeel nu is, dat je je minder alleen voelt. De persoon is er al. Alleen het tijdstip van samenkomen is nog ongewis. Die tijd komt als jullie er beiden klaar voor zijn. Bron:puurvandaag.nl

God van liefde in bid voor een ieder die verlangen naar een levenspartner. Dat ze er zelf voor in gebed gaan voor hun toekomstige relatie. Amen

29-05-2019 om 17:25 geschreven door ange

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Relatie
>> Reageer (3)
26-05-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe vindt je een relatie die bij je past

HOE VIND JE EEN RELATIE DIE BIJ JE PAST

Veel van ons zijn ongewild single en we willen graag een relatie. We zeggen vaak dat ‘we er wel voor open staan maar niet op zoek zijn’ of we zijn wel druk op zoek op datingsites en -apps. Soms doen we juist helemaal niks, omdat we eigenlijk de hoop al een beetje hebben opgegeven.

Het hebben van een passende liefdevolle liefdesrelatie is heerlijk! Het delen, echt delen van je leven kan aanvoelen als de hemel en samen kom je verder dan alleen, fysiek, we gaan vaak meer met vakantie als we een relatie hebben, maar ook emotioneel kom je verder, omdat intiem contact meer van je vraagt en je meer openbaart dan als je alleen bent.

Ik geloof dat iedereen de warmte van een relatie is gegund. Het loont dus om te kijken naar je gedrag en of je wel ‘op de goede weg bent’ om je gewenste relatie te krijgen. Helaas doen we vaak onbewust dingen die ons juist afhouden van het krijgen van een relatie.

Image and video hosting by TinyPic

LEEF JE EIGEN LEVEN TEN VOLLE

Dit is het allerbelangrijkste. Ga uitzoeken wie jij bent. Echt bent. Leer jezelf kennen. Wie ben jij, los van je werk? Los van wat iedereen van je vindt? Los van je vrienden? Neem tijd om jezelf helemaal (desnoods opnieuw) uit te vinden. Ga alleen op reis, rij een dagje naar de Ardennen als je dat leuk vindt, ga naar de beautysalon, lees wat je echt leuk vindt (dus niet wat in de top 10 staat), kijk films die je echt raken, wees creatief op een manier die echt bij je past (werkelijk iedereen is creatief, zoek totdat je dat hebt gevonden), sport op een manier die bij je past, leef je leven met een tempo dat bij je past. Werk je voor je hypotheek of werk je voor je roeping? Voel je nog verdriet van vroeger? Huil erover en sluit het af. Maak die wereldreis die altijd nog op je lijstje stond.

Vaak durven we deze stap niet echt met onszelf aan te gaan. We zijn bang welk verdriet er naar boven komt, we zijn bang wat we tegenkomen aan minder leuke eigenschappen van onszelf. We zijn bang om onszelf te zijn. En jezelf opnieuw uitvinden betekent ook dat je oude dingen en mensen gaat loslaten. Het is onzeker en het is eng. Toch zul je niet je juiste partner vinden, noch het zelf zijn, als je jezelf niet goed kent of durft te zijn. Loop niet weg voor jezelf, loop juist naar jezelf toe en laat de buitenwereld even voor wat die is. Hou van jezelf. En dat is niet egoïstisch, dat is noodzaak.

Ik ontmoet ook veel singles die wat onder de radar leven, beetje werken en sporten en dat is het. Ze wachten totdat het echte geluk binnenkomt via hun partner. Dat gaat nooit werken. Echt nooit. Dus leef je eigen leven, leef het nu! Bron:puurvandaag.nl

Vader in de Hemel, helpt U ons om onszelf te onderzoeken en leren kennen wie wij zijn. Door creatief bezig te zijn en op onderzoek te gaan. Amen

26-05-2019 om 15:09 geschreven door ange

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Relatie
>> Reageer (0)
23-05-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen kijken alleen naar de handicap van Victoria

MENSEN KIJKEN ALLEEN NAAR DE HANDICAP  VAN VICTORIA

We zijn stom verwonderd. Moeder Irina pakt met één zwaai haar 18-jarige dochter op, gooit haar over haar schouder en loopt hun flat binnen. Moeder Irina moet wel, want Victoria is volledig aan het einde van haar Latijn. Ze heeft de drie trappen met grote moeite gelopen – nee, een lift is er niet en andere hulpmiddelen zijn er ook niet – en ze is zo moe, dat ze door haar benen zakt. Dat moeder hierdoor erge rugpijn heeft, verbaast ons niet…

 

VERKEERDE DIAGNOSE

Victoria uit Moldavië heeft een syndroom waardoor langzaam maar zeker haar hersencellen afsterven. Het gevolg is dat ze slappe spieren heeft en altijd moe is.

Haar moeder vertelt: “Toen Victoria een paar maanden oud was, zagen we dat er iets niet goed was. We zijn naar de dokter geweest, maar die heeft een verkeerde diagnose gesteld, waardoor Victoria geen goede medicijnen heeft gekregen. Toen ze anderhalf jaar was, hebben we de juiste diagnose gehoord, maar toen was er niets meer aan te doen. De verwachting was dat Victoria zes jaar zou worden, maar nu is ze al achttien.”

Image and video hosting by TinyPic

MENTALITEIT MOET VERANDEREN

Moeder zucht als het gaat over haar land, Moldavië. “De mentaliteit van mensen moet veranderen. Mensen kijken alleen naar de buitenkant, zien de handicap en negeren mijn dochter. En gehandicapte kinderen kunnen nergens naartoe. Daarom ben ik zó blij met het dagopvangcentrum.” Victoria beaamt het met een blijde lach. “Ik ga er heel graag naar toe. De mensen daar zijn mijn familie.”

 

VICTORIA’S GROOTSTE DROOM

Het bezoek aan Victoria raakt ons diep. Want behalve haar lieve en dappere glimlach zien we óók tranen. Ze vertelt dat ze het heel moeilijk vindt om een handicap te hebben waardoor haar moeder haar moet dragen. “Mijn grootste droom is om gezond te zijn, zodat ik mijn moeder kan helpen.” En dan te bedenken dat Victoria alleen maar zwakker en zwakker wordt…Bron:cip/dagelijksleven

 

Here God ik bid voor mensen die moeite hebben met mensen die er anders uitzien. Here God U kijkt diep in het hart van ieder mens. De mensen die zien alleen aan de buitenkant. Helpt u de mensen om anderen te accepteren hoe men is en begrip voor te hebben Amen.

23-05-2019 om 14:44 geschreven door ange

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Gezondheid
>> Reageer (3)
18-05-2019
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leven in het moment

LEVEN IN HET MOMENT

Op vakantie gaat het haast vanzelf: je ontspant, vergeet verplichtingen die nog moeten komen en geniet met volle teugen van alle leuke dingen die je meemaakt. Maar helaas, vakantie duurt niet voor eeuwig. Eenmaal thuisgekomen val je weer terug in je routines en lijkt het een stuk lastiger om bewust in het nu te leven. Niet gek, want school, werk en sport zijn weer van de partij waardoor je soms nu eenmaal verplicht bent vooruit te denken.

 

NIET LETTEN OP HOE LAAT HET IS

Als ik continu op mijn horloge kijk, kan ik soms best wel gestrest raken. Dan moet ik onbewust toch denken aan wat ik allemaal nog moet gaan doen, terwijl ik daar op dat tijdstip niets aan heb. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet handig is om af en toe eens een blik op de klok te werpen. Te laat komen bij de tandarts of je vriendin in de kou laten wachten, dat is ook weer niet zo’n goed idee. Maar toch is het soms heerlijk om de tijd even helemaal te vergeten.

Image and video hosting by TinyPic

JE TELEFOON UIT DOEN

Het is superleuk om je telefoon overal bij je te hebben en daarmee leuke herinneringen vast te leggen, die je later weer kunt herbeleven. Anders zou je ze misschien vergeten. Maar soms kan het er juist voor zorgen dat je daar zó mee bezig bent dat het moment zelf een beetje aan je voorbij gaat. Het zou bijvoorbeeld zonde zijn als het zo lang duurt voordat je de perfecte foto van je ijsje hebt dat -ie uiteindelijk begint te smelten.

Durf jezelf eens uit te dagen en laat je telefoon thuis, leg hem weg, schakel vliegtuigmodus aan, doe hem uit (ja, echt helemaal…) Als je dat toch maar niks blijkt te vinden, kun je natuurlijk ook voor een middenweg kiezen. Gewoon snel je plaatje schieten en verder niet te veel aandacht aan de compositie en het licht schenken. Dan heb je genoten van het moment én heb je daar een leuk aandenken aan.

 

LOSLATEN WAAR JE TEGENOP ZIET

Je bent gezellig in de stad, maar toch kun je je gedachten niet afleiden van die vervelende toets die je over een paar dagen moet maken. Hoe kun je dan ooit genieten van wat voor iets leuks je aan het doen bent? Ik denk dat we dat allemaal wel eens lastig vinden. Een manier om het toch even te parkeren is om het ding waar je je zorgen over maakt in the big picture te zien. Bron:Huisvanbelle.nl

18-05-2019 om 13:21 geschreven door ange

0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Categorie:Leven
>> Reageer (0)


genezen2

GENEZEN VAN EEN AANGEBOREN AFWIJKING AAN DE DARMEN☻

29 mei☻

‘Vanaf mijn veertiende, vijftiende, begon ik last te krijgen van mijn darmen. Mijn buik zette op en voelde aan als een harde schild. ‘De dokters wilden het niet opereren, ze zouden alles uit elkaar moeten halen en als een puzzel weer in elkaar moeten leggen. Zoals de artsen haar aanraden, leert Suzanne ermee leven. Mijn moeder hoorde van een genezingsdienst die Jan Zijlstra zou houden in Zwijndrecht. Op 12 februari 2010 gaat zij met haar moeder mee naar de dienst, waar, als het moment aangebroken is dat er met zieken gebeden wordt., maar ik werd gelijk naar voren gevraagd. Hij legde toen in Jezus’ Naam de handen op en sprak tegen mijn darmen dat alles weer op de juiste plaats zou komen.’Suzanne’s darmen werden op dat moment verplaatst naar de juiste plek.Toen het afgelopen was, had ik nog niet helemaal het vertrouwen dat het over was. Ik zie het wel, dacht ik nog.’De moeder van Suzanne die in het betreffende ziekenhuis werkt, belde de specialist en legde uit wat er aan de hand was. ‘We konden aan het einde van die dag, het was Goede Vrijdag, komen. Uit het onderzoek blijkt dat ze gezond is. Ze hebben niks kunnen vinden.  Wat de medische wereld niet heeft kunnen doen voor haar, heeft God op een bijzondere en spectaculaire manier voor Suzanne gedaan. 

healing

GENEZEN VAN BANDBREUK IN DE POLS☻

29 mei☻

Het was een gewone dag, we waren net bij iemand op visite geweest en ineens viel ik op mijn pols en lag de fiets bovenop me. Bij de huisarts hoort Estelle dat het waarschijnlijk om de tabatière gaat, het kuiltje tussen de duim en de wijsvinger. Als tijdens de operatie blijkt dat het minder erg is dan gedacht, valt de ingreep mee. ‘Ze ontdekten wel dat er iets met de ellepijp was. Mijn hele arm moest toen in een groot, zwaar en dik gips. Al vanaf dat Estelle nog een klein meisje was las zij het boekje ‘Jan Zijlstra vertelt hoe Jezus kinderen geneest’.  We hadden in onze eigen kerk voor haar genezing gebeden, haar gezalfd met olie en Avondmaal gevierd. Toen er gevraagd werd wie gebed nodig had, ging ik naar voren en werd er met me gebeden. Toen hij ‘amen’ zei, voelde ik me warm van binnen worden en was de pijn ineens weg. Die avond heb ik gebeden en God gedankt!’

www.wingsofhealing.nl

Image and video hosting by TinyPic

PSALM☻

4 juni☻

Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Hij geeft ze als beloning. Psalm 127:3/Ook kinderen zijn een geschenk van de Heer, je krijgt ze van hen.☻☻Kinderen worden te vaak gezien als een blok aan het been in plaats van als een aanwinst. Maar de Bijbel noemt kinderen een geschenk van de Here God een beloning. Mensen die kinderen als vermaak of lastpost zien, zouden ze beter kunnen zien als een kans om de toekomst vorm te geven. Als God ze hoog schat, mogen wij ze niet behandelen als lastpakken.

 

Over mijzelf
Ik ben Patricia, en gebruik soms ook wel de schuilnaam bemoedigendewoorden.
Ik ben een vrouw en woon in Waterland/Noordholland (Nederland) en mijn beroep is Werk nu als Vrijwilligster voor een project v ouderen.
Ik ben geboren op 24/03/1957 en ben nu dus 62 jaar jong.
Mijn hobby's zijn: Lezen, breien, haken, borduren, fietsen, Movies.
Ik ben christen en bezoek een apostolische gemeenten in mijn woonplaats. Bezoek elke zondag de kerk/samenkomst. Als het

DE STEM LEVEN VOOR DE GEBOORTE

Cute Baby

CONCEPTIE: HET LEVEN BEGINT! 29 mei☻ Het leven begint bij de conceptie als een unieke, op zichzelf staande, levende cel. Er wordt niets nieuws aan toegevoegd, behalve zuurstof en voeding. De bevruchting vindt plaats als een zaadcel en een eicel samenkomen en één cel vormen. Deze cel is vol leven en draagt het unieke genetische ontwerp van een mens die nog nooit tevoren heeft bestaan. Het DNA in de 46 chromosomen van die kleine cel bevat alle gegevens over het geslacht, de kleur van de ogen, de grootte van de voeten, de hersencapaciteiten en andere lichamelijke kenmerken van deze nieuwe persoon. Bron:de stem

Image and video hosting by TinyPic

LEIDRAAD☻

JEZUS EN ABRAHAM☻

4 juni☻

JOHANNES 8:48-59☻

Jezus heeft eeuwig leven en geeft het aan ieder die in Hem gelooft.

Luister goed! Ik zeg jullie dat iemand die gelooft wat Ik zeg, nooit meer zal sterven."(vers 51)Jezus zei tegen haar: "IK BEN  de opstanding en het leven. Iedereen die in Mij gelooft, zal leven, zelfs als hij al gestorven is. 26 En iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal nooit meer sterven. Geloof je dat?"

(Johannes 11:25-26)GEBED: Heer ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van de Vader, het Woord van de eeuwige God, vlees van ons vlees op aarde,Onze Schepper, Broeder en Vriend in de hemel. Amen

HISTORIANET/UITVINDINGEN

Image and video hosting by TinyPic

MISLUKTE PROJECTEN LEVERDEN BELANGRIJKE UITVINDINGEN OP☻

ELEKTRISCHE PEN SCHREEF OP HUID☻

18 juni☻

De beroemde Amerikaanse uitvinder Thomas Alva Edison had nooit kunnen bevroeden welke wending zijn uitvinding zou nemen toen hij in 1876 zijn elektrische pen patenteerde. De pen was bedoeld als hulpmiddel voor het kopiëren van handgeschreven teksten. De New Yorker Samuel O’Reilly zag echter heel andere mogelijkheden voor Edisons uitvinding. O’Reilly, een bekende, ondernemende tatoeëerder, kwam langs een winkel die Edisons pen verkocht en woonde een demonstratie bij.  Die bracht hem op een idee, en zodoende vroeg hij in 1891 octrooi aan voor ’s werelds eerste elektrische tatoeëermachine – op basis van de technologie van de elektrische pen. De nieuwe machine bracht een revolutie teweeg in de tatoeagebranche en verving binnen korte tijd de oude, traditionele methoden, waarbij een tatoeage werd gezet door handmatig inkt in de huid te krassen en prikken.

Image and video hosting by TinyPic

VAGINALE ZEEP PRIKTE TE ERG☻

18 juni☻

Wat doet een producent als de overheid zijn ‘medicinale’ intieme zeep verbiedt, die al 30 jaar is gemarket als het middel dat het seksleven van vrouwen redt?

Lysol wist het wel. In plaats van de naam te veranderen bracht de firma het product nu aan de man als een schoonmaakmiddel met een sterk desinfecterende werking.

Het hoofdingrediënt van Lysol is dan ook een desinfectiemiddel, dat van oorsprong werd gebruikt ter bestrijding van cholera.

Bron:historica

MARGRIET/HANDIG

Image and video hosting by TinyPic

VOOR DEZE DINGEN (NAAST ETEN) KUN JE AZIJN GEBRUIKEN☻ 26 juni☻ ALLES REINIGER:Maak een mix van water en azijn, doe er een beetje essentiële olie bij om de scherpe lucht te verbloemen en je hebt een geweldige allesreiniger. Doe de mix in een sprayfles. Je kunt er echt van alles mee schoon krijgen: vloeren, aanrechten, vlekken in het tapijt, koffiezetapparaten, roestvrij staal en kalk op kranen en douchekoppen. IN BAD: Voeg een half kopje azijn toe aan je badwater. Dit helpt tegen een droge huid (en maakt tegelijkertijd je bad mooi schoon). Voeg nog een paar druppels van een lekker geurende essentiële olie toe om te voorkomen dat je na je bad naar azijn ruikt.Bron:margriet/handig

Image and video hosting by TinyPic

VOOR DEZE DINGEN (NAAST ETEN) KUN JE AZIJN GEBRUIKEN☻ 18 juni☻ Het is een echt wondermiddel: als je azijn in huis hebt, heb je bijna niets anders meer nodig. Van glansmix voor in je haar tot onkruidbestrijder. Wat kun je er eigenlijk niet mee? En dat alles voor zo’n veertig cent per fles. SOORTEN AZIJN: Ten eerste is het belangrijk om te weten dat er verschillende soorten zijn. Rodewijnazijn is vooral bedoeld om mee te koken. Witte azijn kun je gebruiken in je eten én als schoonmaakmiddel. Schoonmaakazijn is, zoals de naam al doet vermoeden, echt alleen bedoeld om mee schoon te maken. En als laatste heb je nog appelazijn, misschien wel de meest veelzijdige van allemaal. Het onderstaande lijstje gaat dus op voor witte azijn en appelazijn. Dit kun je er allemaal mee doen.

Bron:margriet

LIJF EN LEVEN

licht

ZE WENTELT HAAR ZORGEN OP HEM☻ 26 juni☻ De vrede van God is altijd beschikbaar. Toen ze vorig jaar werd geconfronteerd met borstkanker, begon een zware en onzekere periode voor haar. We zochten Annemarie weer op met de vraag of ze de vrede van God ook tijdens haar ziek-zijn heeft ervaren. Haar omstandigheden veranderden drastisch op een lentedag in 2018, toen er iets in haar borst werd gevonden. Men vermoedde dat het borstkanker was, maar nader onderzoek moest uitsluitsel geven. IK KAN HET NIET ALLEEN: Op de fiets had ik een gesprek met God. ‘Heer, U weet wat hoe het er bij mij van binnen uitziet. Of ik kanker heb of niet. Als het toch kanker is, dan is het voor U niet moeilijk om dat weg te halen. Hoe mijn weg ook gaat, ik kies ervoor om U te vertrouwen. Als er iets groters op het spel staat, wat ik niet zie, waardoor Uw naam verheerlijkt wordt, dan wil ik gehoorzaam zijn en die beker leegdrinken. Maar ik kan het niet alleen. Blijft U dan heel dicht bij mij. Ik heb U nodig, Heer.’”

Prayer Hands

HET WAS TOCH BORST KANKER! PFFF...DUS TOCH!☻ 26 juni☻ De volgende dag – eerder dan verwacht – werd ik gebeld door mijn arts. Het was tóch kanker! Pffff…. Dus toch! Ik moest echt even slikken, maar ik voelde geen paniek. Want diep van binnen wist ik: er gebeurt niets wat ik niet samen met Hem aankan. Hij blijft erbij.”Talloze onderzoeken en bezoeken aan het ziekenhuis volgen. “Na de zomer werd ik geopereerd, maar het ging niet goed. Door complicaties moest ik vier keer worden geopereerd in zes dagen. De doorbloeding van mijn huid kwam niet goed op gang. Er werd dag en nacht voor mij gebeden – door onze huidige gemeente in Utrecht, onze vorige gemeente in Zoetermeer en door gemeenteleden in Amerika, waar we voor de opleiding van mijn man drieënhalf jaar hebben gewoond. Als het hier in Nederland nacht werd, namen onze vrienden in Amerika het over.”

Bron:eva

GEZONDHEID

roken-bewegende-animatie-0051

MARIHUANA SCHAADT HET BREIN VAN ADOLESCENTEN☻ 26 juni☻ Vanaf jonge leeftijd marihuana roken kan je later duur komen te staan. Jongeren beneden 25 jaar lopen het risico op afwijkende hersenfuncties en een lager IQ. Uit een artikel van twee gezondheidsspecialisten in de New York Times komt namelijk naar voren dat hun hersenen daardoor worden aangetast. Het gaat om de hersengebieden die zijn betrokken bij geheugen, beloningsgedrag, ruimtelijk inzicht en zelfreflectie. Kenneth L. Davis, directeur van Mount Sinai Gezondheidssystemen en Mary Jeanne Kreek, het hoofd van het Laboratorium voor Biologische en Verslavende ziekten bij de Rockefeller Universiteit, citeerden uit studies die aangeven dat het effect van gebruik van marihuana door adolescenten schadelijk is voor de cognitieve ontwikkeling.Bron:gfc

medicijn-bewegende-animatie-0003

BAANBREKEND KANKERMEDICIJNEN? SLECHTS 1 OP DE 5 WERKT ECHT?☻ 26juni☻ Van alle ‘baanbrekende’ medicijnen tegen kanker, die in 25 jaar tijd op de markt kwamen, werkt nauwelijks een vijfde. De rest vergroot de overlevingskansen niet, blijkt uit nieuw onderzoek.De farmaceutische industrie presenteert soms een middel als baanbrekend om zo toestemming te krijgen om het al te verkopen nog voor er voldoende wetenschappelijk bewijs is voor de werking ervan. Dat gebeurde in de VS tussen 1992 en 2007 maar liefst 93 keer.Onderzoekers van Harvard en Queens concluderen dat maar 19 van die behandelingen de overlevingskansen van patiënten vergroten. Dat is minder dan 20 procent. Nog eens 40 procent had alleen een tijdelijk effect. “Ook die effecten kunnen nuttig zijn”, zegt oncoloog aan het UZ Brussel, Jacques De Grève, in Het Laatste Nieuws. Hij vindt de conclusie streng, maar geeft toe: “We betalen soms veel geld voor iets dat niet werkt.”Bron:wel.nl

HISTORIA-UITVINDIGEN

Image and video hosting by TinyPic

AMBITIEUS PROJECT MOEST LONDON REDDEN☻ 4 juni☻ De stank van uitwerpselen maakt midden 19e eeuw het leven van de Londenaren tot een hel. Er wonen inmiddels ruim twee miljoen mensen in ’s werelds grootste stad, en van hygiëne is geen sprake meer. Slechts een groots bouwproject kan voorkomen dat Londen wegzakt in het vuil. Een doordringende poeplucht hangt in de zomer van 1858 in Londen. Vanuit de Theems, die door de miljoenenstad kronkelt, stijgen verstikkende dampen op die als een deken over de Britse hoofdstad liggen. De rivier is één groot open riool, waarin urine, uitwerpselen en industrie-afval terechtkomen. De bruine prut die zo ontstaat riekt zo dat het zelfs in de chicste wijken van de stad niet meer prettig toeven is. De rijke dames en heren moeten geparfumeerde zakdoeken voor hun neus houden.

Image and video hosting by TinyPic

CHOLERA IN LONDON☻ 4 juni☻ De stank is het gevolg van de snelle groei van de grootste stad ter wereld, die nog een primitieve infrastructuur kent. De laatste immigranten waren meer dan 100.000 Ieren die de hongersnood in hun land ontvlucht waren. De stad is vol, en in de arme wijken delen families van acht of negen personen vaak één kamer van 25 vierkante meter, waar ze slapen, koken en de was doen. Elke dag produceren de inwoners een enorme berg afval, die in de Theems verdwijnt. De levensader van de stad is een smerige vuilnisstroom geworden, die besmettelijke ziekten verspreidt waar vele inwoners aan bezwijken.Er moet iets gebeuren, anders gaat Londen aan zijn eigen succes ten onder.

Bron:historia.nl

REFDAG

Image and video hosting by TinyPic

KAMER WIL ONDERZOEK NAAR HOMOGENEZING☻ 29 mei☻ Het ministerie van VWS moet een diepgaand en onafhankelijk onderzoek laten doen naar de vraag of en in welke mate er in Nederland homogenezingsbehandelingen of conversietherapieën worden aangeboden. Bij EenVandaag kwam een man aan het woord die tientallen jaren geleden deelnam aan een door een evangelische jeugdorganisatie georganiseerde vakantie op een boerderij in Doornspijk. Duiveluitdrijvers zouden daar hebben geprobeerd zijn geaardheid te veranderen. RTL liet een ex-lid van een vrije baptistengemeente en een oud-jongerenwerker uit een pinkstergemeente aan het woord. Beiden bevestigden dat hun kerk uitdroeg dat homo’s door het gebed van hun gevoelens kunnen worden bevrijd

Image and video hosting by TinyPic

STICHTING VOLHARDING WIL GEVANGENEN TOERUSTEN MET BIJBELSTUDIE☻ 29 mei☻ „Jezus predikt onderwerping aan gezag, de gevangeniscode zegt: zet ze betaald.” Het dagboek ”Zitten met God” van James Vogelzang, vanuit het Engels in het Nederlands vertaald op initiatief van Stichting Volharding, wil Bijbelstudie onder gevangenen stimuleren.Gevangenen zitten natuurlijk onvrijwillig in de gevangenis, meestal als gevolg van foute keuzes, moeilijke omstandigheden of verslavingen. Gevangenzitten betekent dan ook vaak crisis. Je hebt geen controle meer over je eigen leven, je loopt regelmatig keihard tegen jezelf aan. Je toekomst is onzeker en er kan sprake zijn van schuldgevoel en frustratie. Het is daarom van groot belang dat gedetineerden in aanraking gebracht kunnen worden met het bevrijdende Evangelie van Gods genade.”

religie-en-geloof-bewegende-animatie-0236

STEEDS MEER CHRISTENEN BIDDEN OP HET WERK☻ 26 juni☻ AMSTERDAM - Steeds meer christenen komen er op het werk openlijk voor uit dat ze geloven. Ook zakelijke christennetwerken en gebedsgroepjes groeien in populariteit. Daarnaast vermelden christenen vaker hun geloof op LinkedIn. Dat meldt Maarten Pijnacker Hordijk, coördinator Bedrijfsbidstonden. Het aantal geregistreerde speciale netwerkgroepen voor christelijke professionals is in 2010 gestegen met 9 stuks naar ruim 100. Het aantal bedrijfsbidstonden (een bijeenkomst om samen te bidden) steeg naar ruim 180. Ook in kerken wordt er vaker aandacht besteed aan werkende leden. In november 2010 was er voor het eerst een speciale Themazondag ‘christen-zijn op je werk’.In meer dan 700 Nederlandse kerken hangen inmiddels ook posters die christenen aanmoedigen om samen met een christelijke collega te bidden op kantoor. Bron:nu.nl

religie-en-geloof-bewegende-animatie-0166

WAT WIJ VANDAAG GELOOF NOEMEN IS EEN VRIJ RECENTE UITVINDING☻ 26 juni☻ Voor een antwoord op de vraag waarom er atheïsten zijn – en of het er meer zijn dan vroeger – moet je vooral kijken naar de gelovigen en hoe zij veranderen. Calvinisten speelden in de geschiedenis van het atheïsme een belangrijke rol. Tot voor kort was atheïsme vrij zeldzaam. Vandaag zegt 11 procent van de Amerikanen (en 24 procent van de Nederlanders, red.) dat ze niet in een God geloven. Waar komen al die atheïsten ineens vandaan? Of in de woorden van de katholieke filosoof Charles Taylor: waarom was het omstreeks 1500 vrijwel onmogelijk om niet in God te geloven in het Westen, terwijl veel mensen dat nu niet alleen prima kunnen en zelfs onvermijdelijk vinden?’Ik denk dat we voor een antwoord op deze vraag niet naar de atheïsten moeten kijken, maar naar de gelovigen. Als je vijf eeuwen teruggaat, ontdek je dat atheïsme … Bron>nd.nl

Mijn favorieten
 • weetjeselkedag
 • tricia
 • linecia
 • facebook

 • SEXUALITEIT IS GESCHAPEN DOOR GOD EN KOMT VAN GOD.

  Cute smileys hug

  HUWELIJK VRIENDSCHAP EN SEXUALITEIT☻

  REDENEN VOOR HET ONGEHUWD ZIJN☻

  26 juni☻

  Gods woord geeft verschillende redenen aan voor het ongehuwd zijn: Een vrijwillige gelofte die een christen terwille van het Koninkrijk van God doet: hieraan kunnen twee overwegingen ten grondslag liggen: De ervaring van Gods leiding ongehuwd te moeten blijven, dat wil zeggen via goddelijke roeping. Het verlangen zich volledig te kunnen toewijden aan het werk voor de Heere God, zonder de extra verantwoordelijkheid die een gezin met zich meebrengt. Daarbij is het belangrijk dat dit vrijwillig gebeurt, dat wil zeggen zonder kerkelijke dwang, zoals in Mattheüs 19:12 geschreven staat: Er zijn er ook die van het huwelijk afzien met het oog op het hemelse koninkrijk. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn voor pionierende zendelingen die zich op zendingsgebied in een moeilijke situatie bevinden.

  Image and video hosting by TinyPic

  HUWELIJK VRIENDSCHAP SEXUALITEIT☻

  12 juni☻

  God zwijgt niet over dit zo belangrijk onderwerp; in Zijn Woord, de Bijbel, heeft Hij ons geopenbaard hoe Hij over liefde, vriendschap, sexualiteit en huwelijk denkt. Alleen Hij weet wat werkelijk goed voor ons is. Alleen Hij heeft het recht bindende normen vast te stellen. Daarom is het voor ons mensen van het grootste belang te weten, wat Hij ons daarover geopenbaard heeft. Het doel van deze brochure is dat samen te ontdekken.

     Gastenboek
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK001
 • fijne dag !
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK001
 • fijne Pinksterdagen ...
 • Gezegende Pinksterdagen toegewenst

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  Jezus

  OPENHANDS

  WAANZINNIGE HOOPVOLLE TOEKOMST☻

  26 juni☻

  God zegt in de Bijbel:

  'Ik heb jullie geluk voor ogen,

  niet jullie ongeluk;

  Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven.'

  (Nieuwe Bijbelvertaling, Jeremia 29:11)

  Hij zegt ook:

  'Wat niemand heeft gezien,

  niemand heeft gehoord

  en wat niemand ooit heeft bedacht,

  dat heb Ik allemaal klaar voor hen,

  die Mij liefhebben'

  Als je je openstelt voor God

  en gelooft in Hem,

  dan heeft God een fantastische toekomst

  voor jou!

  Voor dit leven,

  Jezusbidden

  LEVENSBELANGRIJK☻

  26 juni☻

  Heb je niet zoveel tijd om deze site te lezen?

  Lees dan even deze levensbelangrijke boodschap!

  Juist voor jou, juist op dit moment!

  Je leest erover in de Bijbel!

  Het zijn de woorden van God voor jou!

  Gods woorden zijn scherp. Echt vlijmscherp.

  Ze zitten vol kracht om je leven te veranderen.

  Maar alleen als je er actief mee omgaat.

  Neem ze daarom serieus!

  Zo zegt Hij heel scherp en duidelijk:

  Wend u af van uw huidige leven 

  en keer terug tot God

  om vergeving te krijgen voor uw zonden.

  Handelingen 4:19

  bron:openhands.nl


  Image and video hosting by TinyPic

  SPREUKEN

  8 juni☻

  Als je verbergt dat je iemand eigenlijk niet mag, ben je schijnheilig. Als je slechte dingen over andere mensen rond vertelt, ben je een dwaas. Spreuken 10:18/Als je iemand haat, kun je een leugenaar of een dwaas worden. Als je probeert je haat te verbergen, zul je eindigen als een leugenaar. Als je roddelt over een ander en het blijkt dat je je vergist hebt, ben je een dwaas. De enige uitweg is dat je je haatgevoelens toegeeft aan God. Vraag Hem je hart te veranderen, je te helpen lief te hebben in plaats van te haten.


  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  EVA/LIEFDE EN RELATIE

  I love you spray paint

  ZE VOELDE ZICH AAN DE KANT GEZET☻

  26 juni☻

  VIES AAN DE KANT GEZET☻Op een avond zat Marianne naast haar man op de bank en wil ze iets opzoeken op de iPad. “Toen kwam er automatisch een rare zoekterm naar voren, iets met ‘naakte studenten’ ofzo. Hij reageerde: ‘Oh shit, ik ben het vergeten te wissen…’ Toen gaf hij toe dat hij porno keek.Ik voelde me vies, aan de kant gezet, dik en vadsig. Terwijl ik helemaal niet dik was – ik had een buikje van twee zwangerschappen, waar ik juist trots op was. VERGEVING:Een vriend had mijn man meegevraagd naar een Vrij Zijn-weekend, dat gericht was op de Heilige Geest. “Tijdens dat Vrij Zijn-weekend is mijn man aangeraakt door God en heeft hij vergeving ontvangen. Hij werd een ander persoon en kwam opgewekter thuis.

  Image and video hosting by TinyPic

  GODSLEIDING

  26 juni☻

  Inmiddels is Mariannes man helemaal veranderd. “Hij is actief, vraagt hoe het met me gaat, zorgt voor de kinderen. Alles wat hij niet was, is hij nu wel. We moeten blijven werken aan de relatie, maar het is zo anders dan voorheen. We willen nog wel voor ons laten bidden, ook dat hij die beelden helemaal kwijtraakt. Maar in dit alles zie ik Gods leiding, zoals dat appje van die vriendin. Anderhalf jaar geleden zag het ernaar uit dat het anders zou lopen – ik zag mezelf al in een huurhuisje met de kinderen – maar God heeft het geleid. Ik heb veel meer vertrouwen in Hem gekregen. Ik ben flink met mijn neus op de feiten gedrukt, waarmee Hij tegen mij zei: ‘Ik zie je, Ik ben er voor je.’”Tijdens het afgelopen Vriendinnenweekend kreeg Marianne op haar hart om hun huwelijksbeloften te vernieuwen. “We hebben zoveel lelijke dingen tegen elkaar gezegd. Daarom willen we een nieuwe start maken, met een kleine groep mensen om ons heen. Dan kunnen we weer vooruitkijken. God zegent ons.

  Bron:eva


  DPM/HOOP

  Image and video hosting by TinyPic

  HOOP IS VAN LEVENSBELANG☻ 29 mei☻ Onze Vader deed ons opnieuw geboren worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden.(1 Petrus 1:3) Misschien ken je het gezegde: Where there is life, there is hope… (Waar leven is, daar is hoop.) Er zit veel waarheid in dat gezegde. Maar het tegenovergestelde is ook waar: Waar hoop is, daar is leven (in Nederland ook wel bekend als: Hoop doet leven). Naar mijn mening is hopeloosheid zonder hoop zijn - een van de meest trieste situaties in een mensenleven en ontelbare miljoenen mensen op deze wereld vandaag zijn hopeloze mensen. Maar God zij dank, jij en ik hoeven niet zonder hoop te zijn!

  Image and video hosting by TinyPic

  ECHTE HOOP☻ Ik geloof dat echte hoop, zoals de Bijbel haar laat zien, iemand een compleet nieuw zich op het leven kan geven. Paulus zegt: En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. (1 Korintiërs 13:13) Paulus maakt ons bekend met de drie grote, blijvende geestelijke realiteiten van het christelijke geloof. Veel van wat wij ervaren in dit leven zal komen en gaan. Sommige dingen ervan zullen voor een periode belangrijk zijn, of voor een bepaalde situatie die we tegenkomen. Maar de drie realiteiten die voor altijd zullen blijven, zijn geloof, hoop en liefde.Bron:dpm


  BOEKEN

  Image and video hosting by TinyPic

  JOY☻ 18 juni☻ Patti Callahan is de auteur van een tiental veelgeprezen romans. In haar laatste boek: Joy. De vrouw die C.S. Lewis liefhad treedt Davidman uit de schaduw van haar beroemde echtgenoot. De roman werpt een helder licht op haar pittige persoonlijkheid, haar kwaliteiten als schrijfster en haar intense worsteling met de mysteries van God en van het leven. Rachel McMillan sprak met Callahan over haar kijk op deze opmerkelijke liefdesgeschiedenis. Patti Calahan

  Image and video hosting by TinyPic

  ZONDEBOK☻ 18 juni☻ Een verhaal van liefde, moed en macht, in de aanloop naar de 80-jarige oorlog ‘Zondebok’ van Jacobine van den Hoek is een sfeervolle en spannende historische roman over een krachtige vrouw in het zestiende-eeuwse Amsterdam aan de vooravond van de 80-jarige oorlog, zeer geschikt voor lezers van Simone van der Vlugt. Jacobine van den Hoek

  Image and video hosting by TinyPic

  DE BIJENHOUDER VAN ALLEPPO☻ 18 juni☻ Christy Lefteri is het hartverwarmende liefdesverhaal van bootvluchtelingen Nuri en Afra. Als ze alles hebben verloren wat hun lief is, vlucht bijenhouder Nuri samen met zijn vrouw Afra weg uit Aleppo. Op hun reis door een gebroken wereld worden ze niet alleen geconfronteerd met de schokkende realiteit van het vluchtelingenbestaan, maar ook met een onuitsprekelijk verdriet: het verlies van hun zoon Sami. Het enige wat hen op de been houdt, is de wetenschap dat Nuri’s neef en zakenpartner Mustafa op hen wacht in Groot-Brittannië, waar hij opnieuw is begonnen met het houden van bijen. Want: ‘Waar bijen zijn, zijn bloemen, en waar bloemen zijn, is nieuw leven en hoop.Christi Lefteri

  Image and video hosting by TinyPic

  E DIEF VAN KORINTE☻ 18 juni☻ ‘De dief van Korinte’ van Tessa Afshar is een spannende, Bijbels geïnspireerde roman die zich afspeelt in de eerste eeuw na Christus, ten tijde van de apostel Paulus.De jonge Ariadne vlucht vanuit het voor haar beklemmende Athene naar haar vader in Korinte. Daar komt ze erachter dat haar vader een beruchte dief is. Ze wil hem beschermen, maar komt daardoor zelf in gevaarlijke situaties terecht. Dan ontmoeten Ariadne en haar vader de apostel Paulus. Hun vriendschap met hem verandert hun leven en laat hen nadenken over een toekomst waarvan ze nooit hadden durven dromen.Tessa Afshar Bron:puurvandaag.nl


  ISRAELNIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  RED DE WERELD EET EEN SPRINKHAAN☻ 29 mei☻ We weten allemaal dat het eten van vlees en zuivel niet goed is voor de planeet, dus om de Wereld Milieu Dag op 5 juni te vieren, maakte ISRAEL21c een speciale aflevering van “Tayim” : geroosterde sprinkhanen in zaatar olie.Experts vertellen ons al jaren dat het eten van vlees en zuivelproducten niet goed is voor het milieu. En nu niet meteen je neus ophalen, sprinkhanen zijn een duurzame voedselbron die rijk is aan eiwitten en aminozuren, en met een zeer laag verzadigd vet en cholesterol. Ze zijn koosjer en halal, hebben een zeer lage watervoetafdruk, hebben een lage uitstoot van broeikasgassen en produceren geen afval. Ze kunnen ook het hele jaar door worden geproduceerd.Bron:Israeltoday

  Image and video hosting by TinyPic

  JODEN VAN MYANMAR BLIJVEN BUITEN SCHOT☻ 29 mei☻ De Joodse gemeenschap van Myanmar – ook wel Birma genaamd – blijft in tegenstelling tot andere religieuze minderheden buiten schot. Waar moslims en christenen in het boeddhistische Zuidoost-Aziatische land vervolgd worden, zijn het de Joden die hun gang mogen gaan. Myanmar telt een groep van tussen de twintig en vijftig zielen, aangevuld met circa honderd Joodse expats, waaronder personeel van de Israëlische ambassade.In een ver verleden had de Joodse gemeenschap van Myanmar drieduizend leden. In de Britse koloniale tijd waren zij vanuit Irak en India naar het land gekomen. Om het Joodse leven nieuw leven in te blaze, richtte hij in 2006 het reisbureau Myanmar Shalom op om Joodse toeristen naar het land te trekken. Jaarlijks neemt het Joodse toerisme ook toe.Antisemitisme kent Myanmar niet en beveiliging van de synagoge is onnodig. Bron:jonet.nl


  PUNTUIT/LCJ

  Image and video hosting by TinyPic

  GEMEENTE MOET VOOR JONGEREN ALS EEN WARM NET ZIJN☻ 29 mei☻ Wat fijn als je kunt zeggen dat je uit een warm nest komt, een nest waarin je met liefde bent grootgebracht. Zo’n warm nest is belangrijk voor de rest van je leven.”Vervolgens wees hij op Psalm 84, waar de mus een huis vindt en de zwaluw bij Gods altaren een nest voor zijn jongen. „Zo vinden vogels een thuis in Gods huis, een warm nest. Zo kun je ervoor zorgen dat de gemeente en het jeugdwerk een warm nest zijn, een plaats waar het veilig is, waar liefde woont en voedsel wordt uitgedeeld.”Jongeren hebben de kerk als moeder nodig, stelde ds. Janse.Wat is het belangrijk om de kerk als sprekende moeder te hebben. Een moeder die in een warm nest haar kinderen de weg wijst in Gods inzettingen. Een kerk die jongeren voedt met de schat van het Evangelie.”Jongeren willen gezien worden, willen erbij horen en serieus genomen worden. Geef ze gelegenheid om vragen te stellen op huisbezoek en de catechisatie.”Het is gemakkelijk om het nest te bevuilen. Er zijn genoeg fouten te vinden. Toch bieden kerk en jeugdwerk onze jongeren een veilige plek buiten het paradijs. Neem ze mee in het gebed.”Bron:puntuit

  Image and video hosting by TinyPic

  GOD PAST NIET IN DE IKEA KAST☻ 29 mei☻ Refojongeren accepteren probleemloos het christelijk geloof, zo blijkt uit onderzoek*. Ze zijn ervan overtuigd dat de Bijbel gelijk heeft en het christendom het enige juiste geloof is. Kritische vragen stellen ze niet. Alles slikken ze voor zoete koek. Goed nieuws dus voor ouders, docenten en ambtsdragers. Die hoeven niet bang te zijn voor irritante of zelfs 'zondige' vragen.Het christelijk geloof is geen overzichtelijke Ikeakast, waarbij je alle vragen en antwoorden netjes in vakken kunt sorteren. Want in welk vak zou God Zelf moeten passen? Hij openbaart zich als ‘IK BEN DIE IK BEN’ (Exodus 3:14) – niet te grijpen, niet te bevatten, maar toch: Aanwezig. Geloven betekent ook: Toegeven dat je niet op alle vragen een antwoord hebt en dat we nu nog in een ‘wazige spiegel’ kijken (1 Korinthe 13:12). Geloven is een ‘lege hand’ (Maarten Luther). Het is zwak durven zijn, struikelen, stamelen, erkennen dat je geen ‘superchristen’ bent.Dat het qua ‘levensheiliging’ niet echt top gaat (of allesbehalve top). Maar ook dat je steeds meer, met vallen en opstaan, gaat beseffen: Het hangt niet van mij en mijn ‘supergeloof’ af. Elke dag, elk uur, elke ademtocht: ik leef van genade. “There is a Redeemer.”Bron:lcj.nl


  Wedding kiss

  ZORG IN GEREFORMEERDE GEMEENTEN IN NEDERLAND: DE TROUWJURKEN WORDEN TE LICHT☻ 26 juni☻ De lichtere kleur van trouwjurken is een punt van zorg in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Kerkenraden moeten erop toezien dat de jurk voldoet aan drie eisen: eenvoudig, eerbaar en stemmig. BARNEVELD Witte trouwjurken zijn in Nederland de norm, maar niet in de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. In 2006 bepaalde het kerkgenootschap in ‘Eerbaar door het leven’, een rapport over huwelijk en echtscheiding, dat bruiden ‘eenvoudig, eerbaar en donker voor Gods aangezicht horen te verschijnen’. In veel gemeenten wordt echter getrouwd in tamelijk lichte kleuren, constateerde een ouderling uit Oud-Vossemeer volgens het Reformatorisch Dagblad afgelopen week tijdens een synodezitting in Barneveld. Een collega-ouderling uit Gouda wil volgens datzelfde verslag de nadruk leggen op ‘stemmig …Bron:nd

  Doctor

  LOTTE WIL DOKTER WORDEN NET ALS JEZUS: ZE KRIJGT DE ZEGEN VAN DE PAUS☻ 26 juni☻ Meer dan honderd artsen ontvingen in Rome de zegen van paus Franciscus en wijdden zich toe aan het Heilig Hart van Jezus. Onder hen was ook de Nederlandse Lotte. De paus zegende haar en haar stethoscoop. ROME: Lotte is sinds vijf jaar katholiek. Ze gaat wekelijks naar de kerk en is actief voor Alpha. Ze werkt als arts, is gespecialiseerd in de zorg aan ouderen en staat aan het begin van haar carrière. Zaterdag zegende paus Franciscus haar stethoscoop. Dat gebeurde tijdens een audiëntie, met een groep van meer dan honderd artsen. Een kardinaal hield kort een verhaal en daarna sprak de paus zelf. Hij vertelde hoe de allereerste christenen Jezus ook wel ‘dokter’ noemden. Artsen hebben de taak, net als Jezus, de zieken nabij te zijn. De paus riep de artsen op tot professionaliteit, teamwork en e …Bron:nd

  bijbelboek

  NIEUWE JONGEREN BIJBEL☻ 15 juni☻ Christelijke jongeren vinden de Bijbel belangrijk, maar lopen er tegenaan dat het een dik en moeilijk oud boek is. Daarom werkt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) samen met BEAM en Youth for Christ aan een nieuwe Jongerenbijbel, voor en door jongeren, die in het najaar verschijnt. Tijdens de EO Jongerendag verschijnt een voorpublicatie. Het betreft een speciale editie van de Bijbel in Gewone Taal (BGT), samengesteld met advies van enkele jongerenpanels. De drie initiatiefnemers willen hiermee de Bijbel toegankelijk maken voor gelovige én niet-gelovige jongeren. Bezoekers van de EO Jongerendag vinden enkele voorbeeldpagina’s in hun programmaboekje; 200 jeugdwerkers krijgen op die dag de complete voorpublicatie. Bron:eo

  Image and video hosting by TinyPic

  CHRISTELIJKE ESCAPEROOM IN GOUDA☻ 15 juni☻ Kraak deze zomer de escaperooms van The Road. Na het succes van de afgelopen jaren, gaan de Goudse christelijke escaperooms weer open! Van 1 juli tot en met 24 augustus is LuMina Gouda omgebouwd tot dé escape room experience The Road.The Road heeft drie unieke escaperooms, gebaseerd op de Bijbel en het christelijk geloof van de tijd van het oude testament tot 2019. In de kamers zijn allerlei opdrachten, puzzels en cryptische aanwijzingen die je helpen om de sleutel, die je weer in vrijheid stelt, te vinden. Je hebt 60 minuten de tijd! In deze christelijke escaperooms zit de spanning vooral in het oplossen van de raadsels, en de gezelligheid in het samen op ontdekkingstocht gaan in de Bijbel.http://www.cjvgouda.nl/the-road bron:christelijknieuws

     Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!