Gastenboek van de Izegemse Belleman
 • Zoekt belleman voor donderdag 6/9/18 URGENT
 • cialis 20 mg costco
 • i recommend viagra cheap
 • anga
 • buy cialis vigour in dubai

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek

  En een volgende carnavalseizoen is weer aangebroken ! ! !
  Kijk ook eens op www.bloggen.be/stadsreuzen !
  Zoeken in blog

  Foto
  Mijn favorieten
 • Izegemse favorieten
 • Foto
 • Caricaturist Hans Deconinck
 • Izegemnaar Paul Berlamont
 • Izegemse cabaretier Karel Declerck
 • Stad Izegem
 • Izegemse musea
 • Foto
  Foto
 • http://www.bloggen.be/stadsreuzen
 • Foto
  Foto
  Alle info over Nederlandse omroepers op www.stadsomroepersgilde.nl
  Fantastische Bierblog
 • http://blog.seniorennet.be/bierblog/
 • Foto
  Izegemse top-cabaretier
 • Top cabaretier Karel Declercq
 • Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  Foto
  De Izegemse Belleman
  Guy Vandendriessche
  Oyez ! Oyez ! Oyez ! Aandacht ! Aandacht ! Boeren, Burgers en Buitenlui !...Ja, zo begint een Engelse 'town crier', een Vlaamse 'belleman' of een Nederlandse 'stadsomroeper' zijn betoog. U krijgt hier een overzicht van de herkomst van deze beroepsactiviteit, met een blik in het verleden en hoe het op de dag van vandaag nog steeds, zij het nu eerder als hobby of toeristische attractie, in ere wordt gehouden. Hier kunnen jullie dan ook mijn reilen en zeilen als de Izegemse stadsomroeper volgen, vanaf het begin (met de opening van de Izegemse Centrale Doortocht in 2004)tot op heden. De nieuwste berichten staan telkens bovenaan. Lees er alles over op dit blog. WELKOM ! En vooral : Zegt het voort ! Zegt het voort !
  21-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verjaardag Ignace Crombé

  Verjaardag Ignace Crombé  Klik op foto voor groot formaat Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaatKlik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat
  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat
  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat
  21-11-2011 om 00:00 geschreven door Guy  


  >> Reageer (0)
  15-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Oude beroepen

  Voordat ik met de edele taak van stadsomroeper in Izegem begon, was ik bezig met de studie van verschillende oude beroepen die sinds enige tijd uit het straatbeeld zijn verdwenen... zoals de belleman.
  Enkele bestaan nog in moderne versie, andere zijn dan weer vervangen door de electronica en de mediatisering.
  Gelukkig zijn er tal van deze beroepsactiviteiten als erfgoed in stand gehouden en worden ze nog af en toe door vrijwilligers als hobby verder uitgeoefend, en vormen dan een ludieke trekpleister op bvb  'ambachtendagen', folkloremarkten,...
  Hieronder een greep uit de honderden oude beroepsactiviteiten die onze groot-, overgroot- en betovergrootouders uitoefenden 'om den brode'.

  Aanspreker

  AansprekerEen persoon, die de familie en vrienden van de overledene ter begrafenis nodigt, diens dood aan de huizen aanzegt en verder met de bediening der begrafenis belast is. Hij wordt ook Nodiger, Boodschapper, Doodbidder, Lijkbidder, Groefbidder of Leedaanzegger genoemd.
  De titel "aanspreker" is van de vroegere gilden afkomstig. Iedere gildeknecht was de aanspreker van zijn gilde. Bij de lijkstatie ging hij, als leider van de rouwstoet, vóór de baar uit.
  Later, toen in de grote steden men dikwijls geen lid meer was van een gilde, waren er andere personen nodig om het werk te verrichten, wat anders de gildeknecht deed.
  En ofschoon het eigenlijk geen "aan-spreken" meer was, maar een bekendmaken, bleef de oude titel toch in zwang. Een voorbeeld van zo'n gilde-aanspreker is het begrafenisbriefje van het Sint Lucasgilde te Haarlem.

  "Tegen Woensdagh den 23sten Maert A°
  1661 nae den middagh ten twee uuren precys, werd U.E. ter begraeffenis gebeden met mr. Pieter de Molijn, schilder op de oude gracht over de stoofsteegh, als vrient in huys te komen met de Lange mantel, Groote Kerck".


  Aardetrapper

  In de aardewerkindustrie mengde men verschillende soorten aarde(klei) tot de juiste kwaliteit werd bereikt. Dit mengen werd gedaan door aardetrappers. Op een houten vloer trapten zij de klei tot grote koeken. Dat gebeurde blootsvoets, zodat oneffenheden goed gevoeld konden worden.


  Aardewasser

  AardewasserKlei, vroeger aarde genoemd, bestemd voor de aardewerkindustrie moest na aankomst eerst gewassen en gezuiverd worden. Dit werd gedaan door aardewassers, die meestal buiten de stadsmuren werkzaam waren vanwege de grote watervervuiling die het wassen veroorzaakte.  Aardewerkventer

  Aardewerkventer 1590De man leurde van dorp tot dorp met
  potten en kannen. Hij torstte daarbij zijn hele handel in grote manden op zijn rug.


  Adsisent

  Vroegere benaming voor Politieagent, Diender

  Afslager

  Persoon, die bij een openbare verkoping belast is de afslag te regelen. Het afslagerschap behoorde in het verleden tot die ambten, waarmee mannen van aanzien zich graag lieten bekleden.
  Zo bijvoorbeeld de Amsterdammer Jacob Bicker Raye.
  "Op den 14en Februarij 1736 hebben de Heeren Burgemeesteren de persoon van Jacob Bicker Raye beëdigd, en voor reek: van d' Heer Burgermr. Scott, aangesteld tot Afslager van de Oude Vischmarckt". De afslager genoot "twee en een half percento van het suyvere provenu van de verkogte Vis".
  En dat was een bedrag, dat aardig kon oplopen. Zo bedroeg het in de maand maart 1741 ƒ 27051 en negen stuivers. Er waren dagen waarop voor meer dan ƒ 2000.- werd verkocht. In maart 1756 werd een goede zalm voor één gulden per stuk verkocht. Zodoende kon de 2½ % voor de afslager een aardige bron van extra inkomsten vormen .

  Ankerslager

  Ook ankersmid genoemd.

  AnkersmederijDit is dus iemand die scheepsankers maakte. Echter is het ook mogelijk, dat het een smid was, die muurankers vervaardigde. Muurankers werden vroeger ook dikwijls in de vorm van een jaartal gesmeed en gebruikt aan de voorgevel van een gebouw. Met muurankers werd de balklaag aan de muur verankerd.

  Appelkoopster

  Koopvrouw in appelen. In Amsterdam was dit bijvoorbeeld Lijsbeth Aerts, die "appelcoopster" was. Zij was de weduwe van de Utrechtse schuitenvoerder Dirck Dircksz. Lijsbeth woonde in het Appelmansteegje op de Appelmarkt. Zij overleed in 1587. Haar nalatenschap bedroeg ƒ 2418.-. Voor die dagen een flinke som.
  In Leiden verkocht Aeltgen Hendricxdr. appelen.
  Zij was de weduwe van Cornelis Boenensz. en woonde in 1581 op de Mare
  .


  Aschkooper

  Handelaar in potas. Potas (kalium-carbonaat) werd vroeger uitgeloogd uit houtas en weleer in potten verzonden. Potas werd onder andere gebruikt als onderdeel van de zeepfabricage. Vandaar dat askopers dikwijls tevens zeepzieders waren.
  In Amsterdam was dit Evert Pietersz. Swart "Aschkooper op 't Water, in 't Yserhuis, waar de drie As tonnen uithangen".
  Hij was tevens zeepzieder en makelaar. In 1585 betaalde hij ƒ 7.- belasting.
  Eveneens te Amsterdam, ook op 't Water (Damrak), tegenover de Korenbeurs in "'t Wapen van Schagen" was Nanningh Florishz. Cloeck askoper en zeepzieder.
  Hij werd in april 1567 in de Oude Kerk te Amsterdam gedoopt.
  Het huis "'t Wapen van Schagen" (Damrak 44) werd in 1594 zijn eigendom.

  Askramer

  Een (kleine) handelaar die de afvoer van as(vuilnis) regelde.

  Asvaarder 

  De asvaarders hadden in steden met grachten tot taak as en huisvuil af te voeren naar een aangegeven stortplaats.

  Baaiwerker

  Baai is een dik en grof weefsel, een op molton gelijkend flanel. In de middeleeuwen sprak men van "baeisch laecken". Baie is afkomstig uit het Frans in de betekenis van roodbruin, de kleur van paarden. In Leiden woonde in 1581 Wouter Christiaen.
  Hij was een "baywever" en waszoals vele van zijn vakbroeders, afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden 1). Baai werd voor velerlei doeleinden gebruikt.
  Zo droegen vrouwen in de zeventiende eeuw "baaijen sokken", die ook wel "besuynen" genoemd werden 2).
  In de vorige eeuw was de rood-baaien borstrok nog een heel gewoon kledingstuk.


  Baakster, baker

  Kraamverzorgster.

  bakerbaker
  Baander,  baan(ders)gast,  baanderknecht.
  Baanspinner, lijndraaier.  De spinbaan, ook spinpad en lijnbaan genoemd, was een vijftig tot vijfhonder meter lange baan, alwaar het spinnen (draaien) geschiedde. Bovengenoemde termen zijn omschrijvingen voor de werkman, die bij de touwslagerij in de lijnbaan loopt.
  "Op de beschreven wijze spinnende, beweegt zich de werkman achterwaarts tot aan 't einde van het spinpad". De tot dikkere lijnen te spinnen draden werden aan een wiel gehecht, dat veealal door kinderen rondgedraaid werd, terwijl de lijndraaier achterwaarts lopend moest zorgen dat deze draden egaal in elkaar werden gedraaid.
  In het Handv. v. Amst. 1097 b (1662) vinden we het voorschrift:
  'Dat voorts alle Lijn-drayers gehouden sullen sijn haer Kabel-garen te spinnen twee en vyftig Vademen uyt een pond Hennips'.


  Baertscheerder
  In hedendaagse taal: een barbier.

  Een beroep, dat in het verleden meestal samenging met dat van chirurgijn.
  Als voorbeeld hiervan noemen wij mr. Pieter Jansz., die in Amsterdam barbier en chirurgijn was. Over hem is bekend, dat hij 1 juli 1586 een huis kocht in de Oude Brugsteeg. Als herkenningsteken van hun beroep, hadden de baardscheerders een ronde paal in de kleuren rood, wit en blauw aan de gevel staan. Van oudsher werd deze paal een vlaggestok genoemd, later bekend als barbierspaal.
  "De vlaggestok van ouds het onderscheidingsteeken van zulke barbiers of chirurgijns (vroeger woorden van eene beteekenis), die als heelmeesters gevaren hadden. Later werd echter het uitsteken van de vlaggestok aan barbierwinkels algemeen".     Baggerman

  Een arbeider, die sloten en grachten uitbaggert. Dit gebeurde met behulp van een baggerbeugel. Voor het groeter werk maakte men gebruik van een baggerschuit met daarop een baggermolen, die door mensenkracht in beweging werd gehouden.

  baggelaars 1895


  baggerbeugel-ANWB 1929

  baggeren met de beugel ANWB 1929  Balansenmaker

  Op de zeventiende eeuwse luifel van een balansenmaker stond weleer te lezen:
  "Al houd deze man veel van speelen, drinken en danssen, Nochtans levert hy curieuse Gewichten en Balanssen".
   
  balansenmaker  Waaruit op te maken valt dat de man niet alleen uitblonk in het maken van weegschalen, maar ook in het vervaardigen van gewichten.
  Een uiterst nauwkeurig werk, want die gewichten dienden aan een belangrijke eis te voldoen, namelijk het juiste gewicht aangeven. Die gewichten moesten daarom geijkt zijn. De winkelier wiens gewichten niet geijkt waren kon in het verleden rekenen op een forse boete. Zo de Alkmaarse kruidenier Floris van der Lijn, die in 1734 "na gedane inspectie in sijne cruydenierswinkel.alwaar zyn gewigten ongeykt wierden bevonden" gestraft werd met een boete van ƒ 18,-.
  Drie eeuwen eerder pakte men de zaak van ongeijkte gewichten nog strenger aan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een stadskeur van 1390.
  "Van die mit ongebrande maaten meten. Item so wye met ongebranden maaten mate, waert achtendeel, off half achtendeel, halve taken, of kleine maten, off grote maten, boter maten,offwat maten dat waren, off mit onrechten wichten woege, verbuerde vyftien scellingen, ende een maent wter stede te wesen op syn lyfalso dicke als hyt dede ".
  Dus een boete van vijftien schellingen en een maand verbanning uit de stad !


  Baleinwerker

  Balein is een reep veerkrachtige stof, gemaakt uit de baarden van de walvis.
  Het Latijnse woord balaena en het Middel-Nederlands baleine betekent dan ook walvis. Baleinen werden gebruikt voor het in model houden van kledingstukken zoals bijvoorbeeld een keurslijf.
  In Amsterdam was Jan Gerritsz. (van Vollenhoven) baleinwerker. Hij werd daar 14 mei 1643 in de Nieuwe Kerk gedoopt en trouwde in de hoofdstad 14 juli 1669 met Jannetje Hooft.
  Gedurende de jaren 1653, 1656, 1661 en 1663 werden er door de Hollandse regering voorschriften uitgegeven om de walvisvangst te beschermen. Ook werd de handel in traan en walvisbaarden meermalen ver boden, zoals in 1635.
  Toch werden er gigantische sommen gelds verdiend. In 1697 bedroeg de opbrengst van de verkoop van traan en baarden bijna 2½ miljoen gulden! In die tijd werden er jaarlijks ongeveer 500 walvissen gevangen, goed voor ruim 70.000 pond baleinen.


  Ballenmaker

  Ballen voor diverse doeleinden, werden al naar het doel van hun gebruik, gedraaid van hout of been, soms zelfs van ivoor. Dikwijls had de ballenmaker een gouden bal als uithangteken aan de voorgevel van zijn bedrijf.
  Maar behalve ballen, vervaardigde deze vakman dikwijls nog veel meer.
  "
  Ik draai werp-tollen, klossen, houte stijlen en klooten.
  Ook palmhoute stokken, om die door de poort aan de pen te stooten
  ",
  aldus een zeventiende eeuwse ballenmaker te Rotterdam.
  Tot een van de balspelen, die vroeger beoefend werden, behoorde het klootschieten. Hierbij moest een met lood gevulde houten bal over de zogenaamde klootbaan gerold worden. Omstreeks 1500 raakte ook het kegelen in zwang.
  Verder werd er gekolfd. Eveneens een oud- Hollands balspel, gespeeld op een kolfbaan, waarbij de bal met een kolfstok werd weggeslagen.
  De kolfbal werd echter gemaakt van zacht wit schapeleer en gevuld met koe- of kalfshaar.

  Zo woonde er in 1543 op het Klein Heiligland te Haarlem de ballenmaker Frans Hendfiksz., die gespecialiseerd was in het maken van deze kolfballen.


  Bezembinder
  Ook wel Besemmaaker genoemd.

  Boenders en bezems werden weleer gemaakt van oude dopheide. In maart en april werd deze dopheide met de blote handen geplukt. De heide kerfde de handen, waardoor uit tientallen wondjes tijdens het plukken bloed te voorschijn kwam.
  De heide werd vervolgens gedroogd en daarna gebonden om er bezems van te maken. Een zeer zwaar werk, omdat de bundels stijf moesten worden aangehaald. Bezembinden was bij andere beroepen vergeleken een onaanzienlijk ambacht.
  Dikwijls ook was het seizoenwerk, dat bovendien nog slecht werd betaald.
  Daarom zal Gerrit Woutersen, "beesemmaecker, jonckgesel, woonende inde Cromsteech" (te Delft), toen hij 6 februari 1603 trouwde, het beslist niet al te breed hebben gehad. In 1827 werd in de omgeving van Apeldoorn nog maar één bezembinder gevonden.
  bezemmaker
  Rijsbezems werden  in het najaar en het winterseizoen vervaardigd uit berkentwijgen. De berk is zeer dicht en fijn vertakt en als zodanig de meest geschikte grondstof voor de rijsbezems. De voor een bezem bestemde takkenbos werd eerst met een touw bijeengehouden en daarna met een stuk ijzerdraad op twee plaatsen flink ingesnoerd. De bezemmaker zaagde vervolgens het boveneinde recht en klaar was de bezem. Een lange gepunte stok werd er doorgaans door de afnemers zelf ingeslagen.


   

  Bierdrager
  Ook wel Bierwerkers of Bierslepers  genoemd.

  Zij verzorgden zowel het lossen van de vaten bier uit de schuiten naar de kelders van de Bierstekers (zie aldaar), als het vervoer van bestellingen door particulieren of tappers. Bierdragers werkten aan de Bierkaai. In Amsterdam bijvoorbeeld op de Herenmarkt en de Oude Zijds Voorburgwal. Daar deden de geprivileerde bierdragers, die tijdens de arbeid geen drank mochten gebruiken, hun werk.
  Vandaar ook de bepaling, dat op de bierkaai geen tapperijen gevestigd mochten zijn.

  bierdrager 1805De bierdragers waren waarschijnlijk een vrij ruw volkje. Nog in de vorige eeuw werden zij beschreven als: "Geen sprekender beeld van volop-genot dan een bierdrager met een bierbaard, de man leefde geheel in 't bier. Hunne smerige baarden kunnen er uitzien, alsof ze door de stroop gehaald waren".
   
  Bierdragers - zij werkten volgens vaste voorschriften en vastgestelde tarieven - dienden zich onder andere beschikbaar te houden in hun wachthuis. Het was zwaar werk. Bier werd gevaat in tonnen van 155 liter, ook wel in halve of vierendeelstonnen. Het lossen gebeurde meestal met wippen of kranen, die op de bierkaai stonden. De vracht werd op een door paarden getrokken slede naar de klanten vervoerd. Maar uit een Amsterdamse ordonnantie blijkt, dat bierdragers ook wijn losten. Zo werden "drie Tossane Oxhoofden wyn" voor één vat bier gerekend als het om loon ging.
  In Leiden wordt 1 augustus 1605 nog een Dirck Jaspers als bierdrager genoemd.

  Bierdrager komt ook voor als geslachtsnaam.

  biersleper
  Biezensnijder

  Eeuwenlang is Genemuiden het centrum voor de verwerking van biezen geweest.
  De biezen waren daar volop aanwezig. In de negentiende eeuw werd de vraag naar biezen zo groot, dat ze ook van elders moesten worden aangevoerd.
  De biezensnijders stonden dag in dag uit met lange lieslaarzen of laarsbroeken aan van vroeg tot laat in het water, dat vaak koud was. Waar het water te diep was of de ondergrond te drassig werd de bies vanuit een punter gesneden. Rond de langste dag is de bies volgroeid. Ze moeten dan zo snel mogelijk worden gesneden omdat ze anders kwalitatief sterk achteruitgaan. Biezen werden evenals het riet met de snit afgesneden. De geoogste biezen worden tot bossen met een omtrek van een meter gebonden met behulp van een biezen streng.
  100 bossen noemt men ook hier als bij de rietsnijders een 'vim'.
  Op het vaste land worden de bossen losgesneden en 'in sprei' gelegd. (waaiervormig uitgelegd) om ongeveer drie dagen te drogen. Daarna worden de bossen weer met een speciale hark (krabber) bij elkaar geharkt en opnieuw tot bossen gebonden. Deze bossen worden dan nog ongeveer twee weken aan 'stoepen' (schoven) gezet. Vervolgens gaan ze twee tot drie weken 'aan de mijt'.
  Voor ze uiteindelijk definitief onder dak gaan kunnen ze indien nodig nog een keer worden gedroogd om schimmel e.d. te voorkomen.


  Bilder

  De bilder scherpte molenstenen met behulp van een bilhamer.

     Blaasbalgmaker

  blaasbalgenmakerEen blaasbalg - in de volkstaal ook wel blaasbalk genoemd - is een werktuig tot het samenpersen en uitblazen van lucht en werd onder meer gebruikt om een vuur beter te doen branden.
  "
  De Lucht ter Blaasbalck uitgedreeven
  Geeft aan het Vuur een luchtig leeven".

  Blaasbalgen werden in alle afmetingen gemaakt, afhankelijk van het doel waarvoor zij gebruikt werden. De materialen die voor het maken van blaasbalgen gebruikt werden waren leer, hout en koper(beslag). Het scheepstimmermansgilde te Amsterdam bezat in het laatste kwart van de zestiende eeuw wel een héél grote blaasbalg, die voor drie stuivers per dag werd verhuurd "tot gerieve van eenen ieghelijcken, om de schepen leggende in 't wa ter opgeblasen ende besocht te werden".
  Merkwaardig is, dat de blaasbalg ook een uithangteken was voor boekdrukkers. Misschien komt dit, omdat met "blaes-balgh" vroeger ook een boek werd aangeduid.

  Blauwverver

  In oude archiefstukken ook wel Blaueverwer genoemd.
  In het hele productieproces van de lakennijverheid, was het verven van het laken misschien wel de belangrijkste bewerking. Als het laken was geweven, ging het naar de verver. Deze bereidde zijn verf in grote ketels, die hij vulde met plantaardige verfstoffen, water en beitsmiddelen als aluin en urine. Voor de kleur rood werd meekrap gebruikt, voor blauw indigo. Het mengsel werd aan de kook gebracht en dan roerde de verver - meestal bijgestaan door enige knechten - met lange stokken de lakens urenlang door het dampende verfbad. Een nauwkeurig werk, want de schoonheid en de deugdelijkheid van de kleuren waren immers doorslaggevend voor de handelswaarde van het laken. Na het verfbad werden de lakens goed uitgespoeld en buiten aan palen te drogen gehangen. Soms hielden de wevers het weven én het verven in eigen hand. Zo werd 30 augustus 1608 in het Poortersboek van Alkmaar ingeschreven: "Christoffel van der Meer, blauwverver ende wever uijt Vlaenderen".  Bleker

  blekeriEigenlijk een verzamelnaam voor hen, die zich bezighielden met het bleken of reinigen van linnen, lijnwaden, garens en kleding.
  Ook Garenbleker, Kleerbleker, Linnenbleker of Lijnwaadbleker genoemd.
  De uit vlas vervaardigde linnen garens en geweven linnen stoffen werden al vroeg vervaardigd door de boeren, die vlas verbouwden. Deze garens en stoffen werden gebleekt om ze aan aantrekkelijker aanzien te bezorgen. Naast het produceren voor eigen gebruik begon in de late Middeleeuwen, vooral in de Zuidelijke Nederlanden, de productie voor de handel zich uit te breiden. In die tijd ontstonden er beroepsblekerijen. Zie voor meer informatie bij linnenbleker.

  De naam Ble(e)ker komt ook voor als familienaam.


  Blikslager

  Blik is geplet en vertind plaatijzer, uitgeslagen in dunne bladen. De man die ermee werkt wordt blikslager genoemd. Een beroep dat soms samenging met dat van koperslager. Van blik werden allerlei huishoudelijke voorwerpen gemaakt o.a. trommeltjes, ketels, tabaksdozen, bussen en voorraadblikken.
  In Haarlem behoorden de blikslagers tot het Sint Lucasgilde, waarvan ook de kunstschilders deel uit maakten. In Alkmaar was Jan van Truyen mr. blikslager in de Langestraat. Hij was getrouwd met Trijntje Winder en werd 28 maart 1740 in de Grote Kerk te Alkmaar begraven 1).

  Blikslager komt voor als familienaam.


  Blookemaker

  Een blookemaker of blokmaker is iemand die katrollen en schijven voor takels maakt, veelal voor schepen. Uit de Handvesten van Amsterdam op het jaar 1288 is te lezen, dat blookemaker min of meer een beschermd beroep was.
  Alleen zij mochten blokken maken en verkopen. "Dat de Seyle-makers geene blocx en sullen mogen verkoopen, 't en ware syluyden eenige oude blocx ende tuych hadden gekoft, de w/elcke hemluyden vry sal staen te verkoopen."

  blokmakerij

  In Spaarndam, vroeger een welvarend vissersdorp met de nodige schepen, woonden in 1742 een aantal blookemakers. Pieter Akerboom op het Vissersend, "Blookemaker werkt sonder knegt", Aan de Westkolk woonde Willem Mourisse van Duelen, "Blookmaker hout huys met zyn suster".
  Klaas van Limmen op de Pol was niet alleen blokemaker, maar oefende tevens het beroep van mastenmaker uit. Daarin werd hij bijgestaan door "een knegt en Jonge." De weduwe van Jacob Koster aan de Oostkolk zette kennelijk het bedrijf van haar man voort. Zij wordt in 1742 genoemd als "Blookemaekster, werkt met twee knegts en een jonge". En aan diezelfde Oostkolk woonde en werkte tenslotte nog Cornelis van Zeyl als blokemaker. Ook hij had twee knechten en een jongmaatje .


  Boekbinder

  boekbinderEen persoon wiens ambacht het was (is) boeken in te binden, in te naaien. Het boekbinden is zowel een nering als een kunst. In Leiden waren van oudsher veel boekbinderijen gevestigd. Maar ook elders werden boekbinders met name genoemd. Eén van de oudste is ongetwijfeld een zekere Cornelis geweest, die als jongezel bij Laurens Jansz. Coster (1436- 1483)te Haarlem werkte. Deze Cornelis ging later de geschiedenis in als "Cornelis Boeck-binder, eenen ouden deftighen Man, weynig onder de tachtig jaeren (die oock in Laurens Winckel voor knecht ghediend hadde) met sulcken yver ende heftigheyd sijns gemoeds de gansche gheleghenheyd van de geschiedenisse vertellen de maniere van de Vindinghe (ghelijck hy 't van sijn Meester verstaen hadde) de verbeteringhe ende aenwas van de rouwe konste...".
  Een andere boekbinder uit lang vervlogen eeuwen was Pieter Jans van Utrecht.
  Hij "leefde in het klooster van Thomas a Kempis" (1379- 1471).
  In Amsterdam in de Halsteeg maakte in 1604 Ambrosius Jansz. reklame voor zijn zaak door een middel van een uithangbord waarop: "De Boeckbinders- Winckel".
  Hoe kostbaar een boek soms werd ingebonden blijkt uit "Het Schatboeck der verklaringen over de Catheghismus", in 1641 gedrukt door Hendrich Lourensz. "boeck-verkooper op 't Water in 't Schrijjboeck" te Amsterdam.
  Dit boek werd gebonden in Russisch leer op zwaar hout, de zogenaamde platten en was voorzien van koperen sloten. Langs de rand zijn verschillende beeldjes in gouddruk te zien zoals een salvator, Petrus met boek en zwaard, Lucas met palet en penselen. De beeldjes sluiten aaneen door arabesken en vormen een vierkant, dat met lofwerk gevuld is. Dit laatste was dus eigenlijk het werk van de boekvergulder.

  De koper van een boek ontving dit in de regel als een stapel drukvellen en in te voegen afbeeldingen. Hij zocht dan zelf een boekbinder om het boek te laten inbinden. Naast latere beschadigingen door het uitscheuren van stukken tekst of illustraties komt men de ingebonden boeken vaak in meerdere gedaanten tegen en ook het plaatwerk wil nog wel eens variëren. Soms wordt zelfs een heel hoofdstuk weggelaten.

  Boekbinder komt voor als familienaam.


  Boekvergulder

  Werkte nauw samen met de boekbinder. Hij bracht in goud de versieringen aan op de boekomslag. Dit gebeurde door middel van goudfolie en een stempel dat verhit werd. Een van die boekvergulders was Meijndert Jansz. Bout, geboren te Leeuwarden in 1644, later in 1673 lid van het boekverkopersgilde te Amsterdam. Zijn beroep oefende hij uit in de St. Nicolaasstraat aldaar. Hij trouwde in de hoofdstad 6 augustus 1675 met Susanna Jacobs Pickenoy en werd 13 juni 1686 te Amsterdam begraven. Niet alleen de band werd fraai versierd, ook de snede.
  Dit zijn de drie door de binder, na het binden, recht afgesneden zijden van het boekblok. De snede werd dan verguld en soms met bepaalde rolstempels geprofileerd.


  Boekweitmolenaar

  De boekweit is als graansoort in de vijftiende eeuw in West- Europa ingevoerd uit Azië. Martinet onderstreept dit, echter zonder jaartal te noemen.
  "De Boekweit is, nevens veelen, geen oorspronglyk Vaderlandsch Gewas. Ze werdt, vóór drie of vierhonderd jaaren, door de Turken uit Africa in Europa overgebragt, en is vervolgens tot ons gekomen. Gy ziet hier, hoe wél dit Gewas zich aan onze gronden heeft willen gewennen, en welken onnoemlyken voorraad van Meel door hetzelve ons geleverd wordt."
  Anderen echter weten "dat deze plant reeds in de 14de eeuw in Noord-Braband bekend was. Sommigen noemen zekeren Jan van Ghistelles, te Zuiddorpe in Zeeland in 1436 begraven, als haren invoerder in ons vaderland. Volgens anderen zou de invoerder niet met name bekend, maar te Steenbergen begraven zijn".
  In die tijd sprak men van "boecweit", letterlijk beuktarwe, omdat de korrels overeenkomst vertonen met beukenootjes. De uitgang "weit" duidt op het witte meel dat van de korrels verkregen wordt. Dit gebeurde met de boekweitmolen tussen stenen. Door een uitvinding van een molen om boekweit tot wit meel te rollen en te malen, zou in het begin van de zeventiende eeuw door Jan Phelipse Chabaelie of Schabaelje en zijn broer Pieter veel geld zijn verdiend. Jan Phelipse Chabaelie werd rond 1580 te Amsterdam geboren, maar woonde later in Alkmaar in de Hofstraat. Hij werd 6 april 1656 in Alkmaar begraven. Dat ten aanzien van het gebruik van molenstenen door de overheid streng werd toegezien, blijkt uit een keur van 1688. "Dat de Grutters, die haer Neeringe doen met Gort te maecken ende Boeckweyte Grutten te malen, haer van geen andere Steenen mogen bedienen."  Ter verduidelijking moet hierbij gezegd worden, dat in sommige streken van het land het beroep van boekweitmolenaar hetzelfde was of gelijk stond met grutter.
  Dit kwam bijvoorbeeld voor in Groningen. Daar woonde de boekweitenmulder Joannes Noorthoff. Hij werd omstreeks 1665 geboren en overleed te Groningen 29 mei 1716. Zijn "boeckwijten molen" stond aan de Carolieweg.


  (De rosmolen te Kampen)

  Boendermaker

  Een boender is een werktuig om mee te schrobben. Een lange boender voor vloeren en gangen, een platte boender voor houtwerk en een heiboender voor potten, vaten en gootstenen. Ze werden dikwijls vervaardigd van varkenshaar. De heiboender werd van heide gemaakt. Er bestaan verschillende plaatjes, nog uit de tijd vlak voor de Tweede Wereldoorlog, waarop men een boerin of haar meid op haar knieën bij een stap in een sloot de pannen met een heiboender en eventueel wat wit zand schoon maakte.
  "Hier maakt men schuijers en glasewassers van swijneveêren, Die stuiven niet",
  wist men voor twee eeuwen terug.

  De boendermaker, werd ook wel borstelmaker genoemd.


  Bogartman

  Exploitant van een bogaard (bongerd) of gaarde met vruchtbomen.
   


  15-11-2011 om 16:25 geschreven door Guy  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Deutsche Ausrufertreffen Minden 2012

  Deze morgen nu reeds de uitnodiging en het pre-programma ontvangen van het Deutsche Ausrufer Treffen 2012
  dat zal plaatsvinden van 22 tot 25 juni 2012 in het stadje Minden,
  een kleine 500 km hiervandaan (zie
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Minden).
  Gastheer is de plaatselijke belleman Ralf Euer (hier met zijn 'fraulein').

  Klik op foto voor groot formaat

  15-11-2011 om 11:12 geschreven door Guy  


  >> Reageer (0)
  12-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verkiezing prinsenpaar 3de leeftijd West-vlaanderen

  Verkiezing prinsenpaar 3de leeftijd West-vlaanderen  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  12-11-2011 om 00:00 geschreven door Guy  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opening carnaval Roeselare 2011-2012

  Opening carnaval Roeselare 2011-2012

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat


  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  Tijdens het 28ste Rodenbach-carnaval 2012 zal er geen prinsverkiezing zijn. Door ruzie tussen de carnavalclubs wordt de prins dit jaar door het bestuur aangesteld.

   
  Op 9, 10 en 11maart viert Roeselare carnaval. De start van het carnavalsseizoen werd zaterdag gegeven in café De Kroon, de stamkroeg van carnavalsvereniging De Daffy's. Die herbergt de huidige prins Alexander de 27ste, alias Dimitri Hinnion.

  Klik op foto voor groot formaat

  Zijn opvolger wordt dit jaar uitzonderlijk niet aangeduid tijdens de traditionele prinsenverkiezing, maar door de orde zelf. Een uit de hand gelopen vete tussen de verschillende carnavalsverenigingen ligt aan de basis.
  'Carnaval moet geestig, leutig en zot zijn. Daarbij staat vriendschap centraal en geen vijandschap', zegt Henk Kindt, schepen van Feestelijkheden en voorzitter van de orde.  'Een prinsenverkiezing gebeurt op het scherp van de snee, maar na de strijd moet men samen het glas heffen op de toekomst. De strijd vorig jaar ging echter ook na de verkiezing verder, op een kinderachtige manier zelfs. In zo'n klimaat kan er geen prinsenverkiezing zijn.'
  De nieuwe prins wordt volgende week aangesteld, zonder verkiezing dus.  Verkiezing of niet, het carnaval slaat ook komend jaar zijn tenten op op de Grote Markt. Het avondfeest op zaterdag wordt in een nieuw kleedje gestoken, met onder meer optredens van de Nederlandse Jettie Pallettie en De Romeo's.


   


  Overdag zorgt de Jeugddienst voor een kindercarnaval.
  De optocht vindt plaats op zondag. Keizer Gino doet een oproep.
  'Wie als jeugdvereniging een eigen wagen bouwt en meeloopt in de stoet, mag zeker een beloning verwachten', belooft hij.

  12-11-2011 om 00:00 geschreven door Guy  


  >> Reageer (0)
  11-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Opening Carnaval Oostende 2011-2012

  Opening Carnaval Oostende 2011-2012  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat

  11-11-2011 om 00:00 geschreven door Guy  


  >> Reageer (0)
  10-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Temse heeft nieuw toeristisch souvenir: de ingekaderde belleman
  Klik op de afbeelding om de link te volgen

  Temse heeft nieuw toeristisch souvenir: de ingekaderde belleman

  In het kader van zijn toeristische promotie heeft de gemeente Temse ook een verscheidenheid aan toeristische souvenirs gelanceerd. De jongste attentie is de ingekaderde belleman op schildersezel, een driedimensionale miniatuur-uitvoering van de hand van Etienne Cornelis (Temse), voormalig directeur van de Jonathanschool in Sint-Niklaas. Na zijn afscheid van het onderwijs legde hij zich toe op knutselwerk. De belleman was één van zijn vrije creaties. Uit postkaarten knipte hij de figuur van de belleman en afbeeldingen van het gemeentehuis en de kerk - en aan de hand van papier verwerkte hij deze illustraties tot één geheel. De schildersezel is uiteraard van hout. Toen Etienne zijn kunstwerk op een kerstmarkt presenteerde, maakte belleman Gerard Vercauteren er kennis mee. Hij was er meteen wèg van. De belleman legde het kunstwerkje voor aan burgemeester Luc De Ryck en die vond het een uitstekend idee om het kleinood te vermenigvuldigen. En zo is inmiddels ook gebeurd. De attentie is in (zeer) beperkte oplage verkrijgbaar op de Toeristische Dienst (gemeentehuis, Markt) en kost 6 euro.

  Foto Zittend: Etienne Cornelis en de belleman; staand: museumfunctionaris Annick Rooms, burgemeester Luc De Ryck en schepen van Toerisme Annemie Blommaert.

  10-11-2011 om 00:00 geschreven door Guy  


  >> Reageer (0)
  05-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verjaardagsfeest Stefaan Bogaert

  Verjaardagsfeest Stefaan Bogaert

  05-11-2011 om 00:00 geschreven door Guy  


  >> Reageer (0)
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Receptie 'Beschut wonen regio Izegem'


   

  Ik ben Alison Desmytter, woonbegeleidster van Beschut wonen regio Izegem.
  Op zaterdag 5 november 2011 vieren we ons 25 jaar bestaan. We doen dit in de Leest vanaf 15 uur.
  Van 15 uur tot 17 uur geven we onze werking weer in de Leest.
  Vanaf 17 uur zijn er getuigenissen en daarna volgt het officiële gedeelte met de burgemeester

  We hadden u graag erbij gehad om het officiële gedeelte te openen.

  Klik op foto voor groot formaat

  Klik op foto voor groot formaat  Klik op foto voor groot formaat  05-11-2011 om 00:00 geschreven door Guy  


  >> Reageer (0)
  04-11-2011
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kuinre verwelkomt dorpsomroeper
  Kuinre verwelkomt dorpsomroeper
   'De nieuwe bel is zelfs door dubbel glas te horen’, laat de 60-jarige Herman Snelder weten. Sinds donderdagavond is hij de aankomende dorpsomroeper van Kuinre.
  Onlangs is zijn voorganger, Reino Cats overleden,
  en nu wordt Snelder aangesteld om het laatste nieuws in Kuinre te verkondigen.

  ‘Ik hoop dat ik als dorpsomroeper de mensen op de been kan brengen.’
  Snelder ziet het als een eer dat hij de nieuwe dorpsomroeper is.
  ‘Hier woon ik al elf jaar. Het is een mooie omgeving met bos en water.
  Daarnaast wonen er plezierige mensen. Ik voel mij hier echt thuis.
  Een dorpsomroeper hoort echt bij zo’n stadje als Kuinre’
  , meent hij.

  04-11-2011 om 00:00 geschreven door Guy  


  >> Reageer (0)


  Over mijzelf
  Ik ben Guy , en gebruik soms ook wel de schuilnaam 'De belleman'.
  Ik ben een man en woon in Izegem (België) en mijn beroep is Officiële Stadsomroeper van Izegem en museummedewerker.
  Ik ben geboren op 04/06/1955 en ben nu dus 64 jaar jong.
  Mijn hobby's zijn: Europese Snorrenclub Antwerpen.
  AANDACHT ! AANDACHT ! AANDACHT ! Welkom op de webblog van de Izegemse Belleman !
  Voor info en contact : vandendriessche.guy@telenet.be of 0476.361558
  Voor een maandelijks prestatieoverzicht, zie steeds de 1ste van de maand
  Archief per maand
 • 10-2016
 • 09-2016
 • 08-2016
 • 07-2016
 • 06-2016
 • 01-2016
 • 12-2015
 • 11-2015
 • 10-2015
 • 09-2015
 • 08-2015
 • 07-2015
 • 06-2015
 • 05-2015
 • 04-2015
 • 03-2015
 • 02-2015
 • 01-2015
 • 11-2014
 • 08-2014
 • 06-2014
 • 05-2014
 • 04-2014
 • 03-2014
 • 02-2014
 • 01-2014
 • 12-2013
 • 11-2013
 • 10-2013
 • 09-2013
 • 08-2013
 • 07-2013
 • 06-2013
 • 05-2013
 • 04-2013
 • 03-2013
 • 02-2013
 • 01-2013
 • 12-2012
 • 11-2012
 • 10-2012
 • 09-2012
 • 08-2012
 • 07-2012
 • 06-2012
 • 05-2012
 • 04-2012
 • 03-2012
 • 02-2012
 • 01-2012
 • 12-2011
 • 11-2011
 • 10-2011
 • 09-2011
 • 08-2011
 • 07-2011
 • 06-2011
 • 05-2011
 • 04-2011
 • 03-2011
 • 02-2011
 • 01-2011
 • 12-2010
 • 11-2010
 • 10-2010
 • 09-2010
 • 08-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 04-2010
 • 03-2010
 • 02-2010
 • 01-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 09-2009
 • 08-2009
 • 07-2009
 • 06-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 02-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007
 • 04-2007
 • 03-2007
 • 02-2007
 • 01-2007
 • 12-2006
 • 11-2006
 • 10-2006
 • 09-2006
 • 08-2006
 • 07-2006
 • 06-2006
 • 05-2006
 • 03-2006
 • 02-2006
 • 01-2006
 • 12-2005
 • 11-2005
 • 10-2005
 • 09-2005
 • 08-2005
 • 07-2005
 • 06-2005
 • 05-2005
 • 04-2005
 • 03-2005
 • 02-2005
 • 01-2005
 • 12-2004
 • 11-2004
 • 10-2004
 • 09-2004
 • 07-2004
 • 06-2004
 • 03-2004
 • 01-2004
 • 12-2003
 • 07-2003
 • 06-2003
 • 05-2003
 • 09-2002
 • 06-2002
 • 05-2002
 • 12-2000
 • 02-1995
 • 02-1994
 • 12-1988
 • 06-1988

  Foto

  Inhoud blog
 • Gezocht : bellemannen en -vrouwen
 • Blankenberge ontvangt heksenreuzen
 • Opendeurdag RIHO politiezone
 • Presentatie brandweerkalender Izegem 2017
 • 25 jaar De Denker Roeselare
 • 150 jaar harmonie Roeselare
 • Leute in't Stad 2016
 • Izegem Koers 2016
 • Opening Izegem Kermis 2016
 • Opening Waregem Koerse
 • 1/4 triathlon Izegem 15 aug 2016
 • Ip zin zundags (I)
 • Retrokoers Ingelmunster
 • Kachtem Ommegang
 • Reuzenstoet Batjes Roeselare
 • Nieuwjaarsreceptie Roeselare Carnaval
 • Nieuwjaarsreceptie Izegem
 • Prestaties Izegemse belleman 2016
 • Hasseltse Belleman wordt woordvoerder en PR van de Nationale Gilde van de Bellemannen
 • Sinterklaas Jeugdvoetbal Roeselare
 • De nieuwe Gilde van Bellemannen
 • Gilde van de Bellemannen ziet levenslicht en BK 2016 in Gooik
 • Escorte voor Sinterklaas op de Izegemse zaterdag-marktdag
 • Halloweenparade Blankenberge
 • Halloween Izegem Centrum West
 • 10 jaar belleman (IZINE)
 • Trofee Vlaamse Cultuurprijs Immaterieel Erfgoed 2015
 • Reuzendoop Stientje van Blankenberge
 • Escorte voor SKRYF
 • Izegemse BIB-verwendag 10 okt 2015
 • Ontmoeting hobbykok Claudia Allemeersch
 • Dag van de leerkracht
 • Opening vernieuwde stationsomgeving Ieper
 • Leute in 't stad Izegem 26 sep 2015
 • 50ste Internationaal Muziekfestival Izegem
 • Doopfeest reuzen Freya en Grimmert Moorslede
 • Izegem Koerse 10 sep 2015
 • 40ste Jaarmarkt Dadizele
 • GUY VANDENDRIESSCHE VIERT TIENJARIG JUBILEUM ALS IZEGEMSE BELLEMAN
 • Opening door de burgemeester van de eerste weideschieting Izegemse Bosseniers
 • 30.00ste Last Post (ook in Izegem)
 • Kachtem Ommegang en doop Reus De Rosten
 • De 19de Izegemse Kastelenloop
 • Izegemse Batjes : de schoentjesworp
 • 3 dagen Izegemse Batjes
 • Fotoshoot door reporter Frank Meurisse, interview door Valentijn Dumoulein
 • 400 jaar Izegemse Bosseniers schuttersgilde Sinte-Barbara
 • Patersmarkt Izegem
 • Zoetemarkt Kemmel
 • Zele op zoek naar belleman
 • Hasselaar Jan Dierickx voert de hoogste noot
 • Hasselt heeft weer een belleman
 • carnavalstoet Mesen
 • Paashaas marktactie Izegem
 • Carnavalstoet Mortsel
 • Carnavalbal 12 Zwaantjes Izegem (Aviflora Ingelmunster)
 • Carnavalstoet Roeselare
 • Carnavalstoet Menen
 • Ontvangst Prinses Carnaval stadhuis Menen
 • Sponsor-receptie KSV Roeselare
 • Persconferentie carnaval Roeselare
 • Kerstboomverbranding Izegem
 • Nieuwjaarsreceptie Roeselaarse carnaval
 • Nieuwjaarsreceptie Grote Markt Izegem
 • Prestaties Izegemse belleman 2015
 • Nieuw ordelid Donald 'de belleman' Debel
 • Belleman opent kermis
 • 18de Kastelenloop - Izegem
 • WK voetbal : België-Rusland... Grote Markt Izegem
 • Streetsoccer Izegemse Grote Markt
 • Bellemadam trekt haar nieuwe kostuum aan
 • Batjes Izegem : Kampioenschap straatmuzikanten
 • Schoentjesworp Izegem
 • Batjes Izegem
 • Zoetemarkt Kemmelberg
 • Maria processie Halle
 • Marktactie composteerbare tuinafvalzakken
 • Izegemse marktactie : Vaderdag
 • Patersmarkt Izegem
 • Reuzenstoet en Doopplechtigheid Fiere Margriet Leuven
 • Zoetemarkt Kemmel 2014
 • Persvoorstelling Izegemse Patersmarkt van 1 juni
 • Miniemenkoers Izegem 18 mei
 • Dijlestad krijgt eerste 'bellemadam'
 • Mechelen krijgt een ‘Bellevrouw’
 • Myriam is Mechelse bellevrouw
 • 60 ste verjaardagsfeest De Gilde Izegem
 • Eerste Mechelse bellevrouw
 • Opening aardbeienmarkt, voor het laatst met de belleman
 • Nieuwe belleman of bellevrouw in Mechelen ?
 • Kippenuitdeling zaterdagmarkt Izegem 26 april
 • Gentse belleman Marc Vervust overleden
 • Paashaas bezoekt de Izegemse zaterdagmarkt
 • Carnavalstoet Bredene 19 april
 • Belleman of -vrouw, iets voor u?
 • Izegem Ronde van Vlaanderen 6 april
 • Persconferentie Leie-Greeters Drongen
 • Carnaval Poperinge
 • Mechanische belleman in nieuw historium in Brugge
 • Stadskaart Izegem
 • Carnaval Roeselare Sleuteloverdracht
 • Startavond Toerisme Leie Roeselare
 • Carnavalstoet en after party Roeselare 2014
 • 1ste Holibi-Regenboog-carnavalprins verkeizing van België
 • Carnavalstoet Menen 2014
 • Aanstelling prins Carnaval Menen
 • Afscheidsbal Prins(es) Alexandra in Century Izegem
 • Persconferentie Roeselaars Carnaval DIEZIE
 • Carnaval Mortsel
 • Lederwaren Seynaeve Izegem viert 80 jaar met Open-deur
 • Fotosessie Greeter-belleman Izegem
 • Gedichtendag Bib Izegem
 • Jacobus Volksmuziek Leest Izegem
 • 1ste kindergemeenteraad Izegem
 • NY receptie Wijk Centrum West
 • Jacobus Volksmuziek Leest Izegem 25 jan
 • Nieuwjaarsreceptie Izegemse Wijk achter de Kerk 25 jan 2014
 • Open-deur Izegemse Dansacademie
 • Inauguratie van het boek 'De Stem van Sluis'
 • 'De Stem van Sluis'
 • Krijgt Mechelen met Myriam Sips een 'Bellevrouw'?
 • Kerstboomverbranding Izegem
 • Nieuwjaarsreceptie Izegem
 • Overzicht prestaties 2014
 • Izegemse kerstmarkt 2013
 • Carnavalbal CV De Daffy's - Izegem
 • Sinterklaas bezoekt de Izegemse zaterdagmarkt
 • Belleman wordt 'Greeter' voor stad Izegem
 • Herfstreceptie Jeugddienst Izegem
 • Kaas- en wijnavond op Kasteel Wallemote
 • Zelvegemakt
 • 11 novemberviering in Izegem
 • 38ste boekenbeurs Izegem
 • Belleman verzamelt 'hoofddeksels'...
 • 5de Halloweentocht Centrum West Izegem
 • Dag van de jeugdbeweging Izegem
 • Lezing 80 dagen voor Koester
 • (H)eerlijk Ontbijt ISO Izegem
 • Marktpromotie Pabo Roeselare
 • Marktpromotie voor danser Ricardo Oliveira Ferreira uit Emelgem
 • Verwendag Izegemse Bibliotheek
 • Steps Shopping Day Izegem
 • Een lichtgevende Nacht van de Duisternis
 • Red Line Star Museum
 • Izegemse kunst helpt kinderen...
 • Rotary Izegem deelt cheques uit aan goede doelen
 • Tweedehands- en kinderspeelgoedbeurs in school Bellevue Izegem
 • Afscheids feest kliniek-Dir. Roger Duyck
 • Opendeur Brandweer Izegem
 • Fête des Tisserands 2013 Halluin (6)
 • Fête des Tisserands 2013 Halluin (5)
 • Fête des Tisserands 2013 Halluin (4)
 • Fête des Tisserands 2013 Halluin (3)
 • Fête des Tisserands 2013 Halluin (2)
 • Fête des Tisserands 2013 Halluin (1)
 • Izegem ECO-spanning
 • Herfstmuziekfestival Izegem 15 sept 2013
 • Izegems herfstmuziekfestival (1)
 • Open Deur Dansacademie Izegem
 • 50 jaar huwelijkfeest van Walter en Jeannine in Ingelmunster
 • The Britisch Town Crier Championships 2013
 • Izegem Open Monumentendag (3)
 • Izegem Open Monumentendag (2)
 • Izegem Open Monumentendag (1)
 • Izegem koers 2013 : VIP afterparty
 • Izegem Koers 2013
 • Seniorendag op Izegem Kermis
 • Katuit Dendermonde 2013
 • Bellevrouw van Kuurne mag niet meer bellen
 • Burgemeester en bellemannen genieten van Koersekermis
 • Nieuwe belleman voor Waregem
 • Nieuwe belleman opent Waregem Koerse Feesten
 • Bellemanconcours op Schotse Dagen 2013
 • Triatlon Izegem 15 aug 2013
 • Hasseltse belleman stopt ermee...
 • World Invitational TC Competition 2013 : results
 • Anti-pickpocket actie op de Izegemse zaterdagmarkt.
 • Promotie nieuwe Hoegaarden Rosee SPAR Kachtem 2 augustus
 • De belleman van Helmond (NL)
 • Belleman opent Deinse Feesten 2013
 • Nieuwe klokken voor Parijse Notre Dame
 • Belleman van Bury StEdmunds kondigd de Engelse baby aan
 • ‘Officiële aankondiging’ van prins George blijkt geslaagde stunt
 • World Town Crier Tournament Kingston 2013
 • Belgisch kampioenschap voor bellemannen, Bokrijk 2013
 • Bazaar Mundial Leest Izegem
 • Reuzenkreeft in Aquafish Bosmolens Izegem
 • Opening nieuwe ziekenhuisvleugel St Jozef Izegem
 • Eveline Carpentier ontmoet de belleman van Temse in Sint Niklaas
 • Prinsenbezoek aan Izegem
 • Prins Filip en prinses Mathilde bezoeken het Nationaal Schoeiselmuseum in Izegem
 • Reuzenommegang 'Katuit' Dendermonde 29 aug 2013
 • Wereld Folklore Festival 2013 in Izegem
 • Spel Zonder Grenzen Izegem 2013
 • 9de Stratenloop Wijk Bosmolens Izegem
 • Izegemse Batjes 2013
 • Ontvangst dames van Markant Ledegem te Izegem
 • Dommelse Bellemarkt
 • Nationale finale American Football in Izegem

  Stads- en Dorpsomroepers in Nederland
 • www.omroepersgilde.nl

 • Gestorven bellemannen, stads- en dorpsomroepers
 • http://www.freewebs.com/towncrierslastpost/index.htm

 • Mijn favorieten
 • early america towncrier

 • Noordamerikaans en Canadees Belleman nieuws

 • Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!