Het was toenmalig OCMW-voorzitter Roger Parmentier die in 1986 de basis legde voor de Izegemse Seniorendag. Een jaar later al werd daar een West-Vlaams kampioenschap volkssporten voor 55-plussers aan gekoppeld, dat elk jaar meer dan 500 deelnemers lokt.

Ook op 3 september kon er op de Grote Markt, de Korenmarkt en de Melkmarkt aangeschoven worden aan de gaaibolling, de toptafel, de pudebak, de sjoelbak en het ringspel. Het ringspel is nieuw en vervangt het tafelkegelspel. Voor één euro kregen de deelnemers een scorekaart waarop hun punten, met het oog op de prijsuitreiking om 18uur, werden bijgehouden.

Tussendoor zorgden een dertiental horecazaken voor consumpties aan verminderde kermisprijzen en voor muziek.

De Izegemse lagere scholen werden uitgenodigd voor een bezoek aan de Seniorendag. De kinderen van de derde kleuterklas tot en met het derde leerjaar konden deelnemen aan een ballonwedstrijd en de meeste foorreizigers gaven reducties.

Verder kwam er een retro-ijskar langs en tussen 14 en 17uur vonden gratis huifkartochten plaats.