1. Geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen in Izegem van 14 oktober 2012.

2. Mededeling van de benoeming en eedaflegging van de burgemeester.

3. Installatie van de gemeenteraadsleden en eedaflegging.

4. Rangorde van de gemeenteraadsleden.

5. Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad.

6. Verkiezing van de schepenen en eedaflegging.

7. Verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn.

8. Verkiezing van de leden van de politieraad.

9. Aanstelling financieel beheerder.

10. Proces verbaal van de zitting van de gemeenteraad van 17 december 2012.

Gelukkig verliep alles zeer vlot en alles werd door de aanwezige fotografen zorgvuldig vastgelegd voor het nageslacht.

Het college van Burgemeester en Schepenen ziet er als volgt uit :