SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
17-10-2010
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.strijd tussen goed en kwaad

Deze zondag staat het verhaal centaal het verhaal uit Exodus dat Israël werd aangevallen door Amalek en daarop aansluitend het evangelie van de onrechtvaardige rechter en het toegeven door aanhoudend verzoek van een vrouw. In Exodus lezen we in hoofdstuk 17 in vers 8 tot  13: In Refidim werd Israël  aangevallen door de Amalekieten. T
Toen zei Mozes tegen Jozua: kies een aantal mannen uit en trek met hen tegen Amalek ten strijde.. Ikzelf zal morgen op de top van de heuvel gaan staan, met in mijn hand de staf van God. Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen en trok tegen Amalek ten strijde, en Mozes ging naar de top van de heuvel, samen met Aäron en Chur. Zolang  Mozes zijn arm opgeheven hield, was Israël de sterkste partij, maas liet hij zijn arm zakken, dan was Amalek de sterkste. Toen Mozes armen zwaar werden, legden Aäron en Chur een steen bij hem neer,zodat hij kon gaan zitten. Zelf gingen ze aan weerszijden van hem staan, om zijn armen te ondersteunen. Daardoor konden zijn armen opgeheven blijven tot dat de zon onder ging. Zo versloeg Jozua het leger van Amalek tot de laatste man..
In het hele oude testament komen we verhalen tegen van geweld en zal men zich achter de oren krabben van alleen maar geweld terwijl God alleen maar de God van liefde en barmhartigheid is. Ja, als je de bijbel alleen maar als geschiedenisboek leest, dan kom je er niet uit. Echter de bijbel is geen geschiedenisboek. Alle verhalen houden een boodschap in, namelijk steeds weer de strijd van het goede tegen het kwade. Amalek is de verpersoonlijking van het kwaad dat in de wereld bestaat Terwijl het volk Gods onder leiding van Mozes de weg bewandelde van God. zoals Hij dat wilde. Amalek bestaat nog steeds, ook in onze tijd. Als we zien hoeveel mensen mishandeld, vervolgd en gedood worden Verder de verslaving aan het materieële, aan de economie, aan hebzucht en egoïsme, dat is de verpersoonlijking van Amalek, terwij de gelovigen geroepen  zijn om het goede te beoefenen en het kwaad te bestrijden. Zoals Paulus in zijn brief van vandaag ook zegt:  berispt en bemoedig elkaar, verkondigt het woord,, dring aan te pas en te onpas, weerleg, in één woord;  geef uw ondericht  met groot geduld.  We kunnen het kwaad alleen overwinnen als we onze ogen en armen omhoog op God gericht houden, zoals Mozes het kwaad wist te overwinnen , door zijn armen omhoog naar God gericht te houden. Zoals Jezus in het evangelie van vandaag aan ons leert, om steeds te blijven bidden zonder ophouden. Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven: Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen.. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek:Doe mij recht  in het geschil met mijn tegenstander." Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Tenslotte zei hij bij zichzelf: ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch  zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze  eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan."Toen zei de Heer:  "Luister wat deze rechter  zegt, ook al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen?  Of laat Hij hen wachten? Ik  zeg jullie dat Hij hen spoedig recht zal verschaffen. Maar als de mensenzoon komt,zal Hij dan geloof vinden op aarde? Zoals Mozes vertrouwen had in God en continue bleef bidden tot Hem, zo moeten ook wij blindelings vertrouwen op Hem als wij bidden. Hoe velen zijn er niet die tot Hem bidden, maar na een tijdje opgeven omdat zij geen verandering bemerken. Ze denken dan, Hij verhoort me toch niet. Hier is duidelijk gebrek aan geloof en vertrouwen. We moeten blijven volharden in geloof en vertrouwen in Hem, als we bidden. Alleen echter weet Hij wat goed voor ons is en zal Hij misschien ons iets anders geven, dan wat wij vragen. Want alleen Hij weet wat goed voor ons is. Volhard vol vertrouwen en geloof in gebed en u zal verhoord worden.

17-10-2010, 17:47 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  bigietie1951
  www.bloggen.be/bigieti

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  tamme_ratjes
  www.bloggen.be/tamme_r

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  dansrustroest
  www.bloggen.be/dansrus


  We zijn de 07de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!