SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
01-11-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie mag bestijgen de berg van de Heer?

Wie mag bestijgen de berg van de Heer, wie mag staan in zijn heilig domein?
Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel aan valsheid niet bied. Van de Heer draagt de zegen hij mee, ontvangt recht van God die zijn heil is. Aldus het geslacht van wie vragen naar Hem, van wie zoeken naar uw aanschijn: zij, ... Jacob.
Zo luidt de psalm van vandaag op het feest van alle heiligen, dat elk jaar gevierd word op 1 november, op de vooravond, van de dag, 2 november dat  we alle overledenen herdenken. Feitelijk horen beiden bij elkaar. Want de overledenen hebben hu leven op aarde voltooid en mogen we zeker veronderstellen dat ook zij opgenomen zijn in de heiligheid en heerlijkheid van Gods koninkrijk. Zo lezen we vandaag in de prachtige openbaring  hoofdstuk 7 vanaf vers 9 van Johannes. Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en  met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon  en voor het lam. Luid riepen ze: de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Een onafzienbare menigte. Niet alleen zij die heiligverklaard zijn en daarom vereerd worden, maar ook hen, die hun leven hebben voltooid in geloof en vertrouwen op de Heer Van hoog geleerde tot de eenvoudigsten, de rijken , maar ook de armen. Allen zijn opgenomen bij de heiligen en staan nu voor Gods troon. De heilig verklaarden zijn ons slechts aangewezen vanwege hun voorbeeld, voor wat ze voor de mensen deden, Denken we daarom speciaal aan pater Damiaan die zijn leven opgeofferd heeft bij de melaatsen en dag en nacht voor hun klaar stond, totdat hij zelf die ziekte kreeg en aan gestorven is.  Hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden .... Ook Jezus zelf liet duidelijk merken wie het koninkrijk Gods binnen gaan in de zaligsprekingen. Armen van geest(lees hier: die zich onthecht hebben van het aardse), treurenden, zachtmoedigen, mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid: zij worden op dit feest van allerheiligen door Jezus naar voren gehaald en zalig geprezen. In de nieuwe vertaling wordt gesproken van gelukkig zij, maar in de oude vertaling zalig zij. Met hen wil God  een nieuwe toekomst bouwen, want zij zijn in staat om Hem alle vertrouwen te geven. Met allen die vroeger en nu iets van zijn licht hebben laten schijnen, met alle heiligen die ons zijn voor gegaan met onze dierbare overledenen die we aan Hem hebben toevertrouwd, prijzen en danken wij vandaag de God van het leven en de toekomst.  Matteüs 4:3-11. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dit is de blijde boodschap van Jezus, bijzonder voor hen die  het in dit leven moeilijk hebben. Al die ellende waaronder ze gebukt gaan zal oplossen in het geluk en de heerlijkheid in het samenzijn van de Heer. Maar we moeten oppassen, dat we dan niet gaan zeggen tgen de hongerlijdenden en de dorstigen. jullie zijn gelukkig , want jullie komen in de hemel. Nee we zijn als Christenen verplicht deze mensen te helpen en trachten de honger op te lossen. Mensen die geen dak boven hun hoofd hebben , alle middelen gebruiken, die ons ter beschikking staan, hun weer een dak boven hun hoofd te geven, Zoals Jezus tegen de rijke jongeling zei, verkoopt alles wat ge bezit en geef het aan de aremen. Hij bedoelde natuurlijk niet letterlijk dat wij alles moeten verkopen, maar delen van onze overvloed met hen die niets hebben. Zalig zij die hongerigen spijzigen, de naakten kleden, de zieken bezoeken.

01-11-2009, 13:45 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  levend_geloof
  www.bloggen.be/levend_

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  hertenman
  www.bloggen.be/hertenm

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  wormengoeroe
  www.bloggen.be/wormeng


  We zijn de 12de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!