SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
26-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wonderbare broodvermenigvuldiging
Vandaag op de 17dezondag door het jaar zien we twee lezingen over de wonderbare brood vermenigvuldiging. Allereerst bij de profeet Elisa. Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals; zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben . Want dit zegt de Heer: ze zullen er van eten en nog aan overhouden  ook. Toen
 zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, zoals de Heer gezegd had II Koningen 4: 42-44
Drie dingen vallen in dit verhaal op; dit wonder is een teken dat God aan de mensen macht geeft over zijn schepping; het brood wordt vermenigvuldigd voor de armen; wat overschiet is een teken van alles waar de mens naar uit ziet. het zijn de dingen die hijzelf niet kan bewerken, maar die God eens zal bewerken God geeft de mens de macht over de schepping, het brood voor de armen wordt vermenigvuldigd. helaas maakt de mens misbruik van de macht.Hoeveel armen zijn er niet die honger hebben. van de ene kant in de rijke landen brood in overvloed en aan de ander kan de grote armoede en honger. Wanneer leert de mens nou eens om te delen met de armen die niets hebben. Zal ooit het wonder geschieden, van de broodvermenigvuldiging voor de armen. Dat wonder kan geschiedden als de mensen de handen in elkaar slaan en van hun overvloed geven aan de armen en de hongerlijdenden. Geven en delen, dat is wat de Heer van ons vraagt. Dat allen deze vraag van de Heer willen verstaan en het inderdaad gaan doen. ook het evangelie behandelt de brood vermenigvuldigen. Duizenden mensen waren bij Jesus en hadden niets te eten bij zich. Toen Jesus om zich heen keek en zag dat de mensen naar Hem toekwamen, vroeg Hij aan Filippus: Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist Hij al wat Hij zou gaan doen. Filippus antwoordde: zelfs 200 denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus zei: Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen- maar wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? Jesus zei: laat  iedereen gaan zitten. Er was daar veel gras en ze gingen zitten; er waren er ongeveer vijfduizend mannen. ( Elders staat geschreven: de vrouwen en de kinderen niet meegerekend.)  Jesus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook de vis, zoveel als ze wilden. Iedereen raakte verzadigd en toen de leerlingen de restanten gingen ophalen waren er twaalf manden vol. Johannes 6 :1-14 In de kerk zijn we samen om het Brood des Heren te delen. Nu twee derde van de mensen honger lijden, mogen wij de kerk nooit verlaten zonder aan deze mensen gedacht tehebben. Wij breken het Brood des Heren, maar breken wij ook het brood met onze broeders en zusters in nood? Wij moeten ervoor ijveren dat
 de schreeuwende ongelijkheid uit de wereld gebannen wordt en de kloof tussen arm en rijk overbrugd wordt, door brood uit onze overvloed te breken en uit te delen, door de vrede te bevorderen in de wereld en door te leven als Jesus die de honger van Iedere mensenhart heeft gestild. Ja, niet alleen lichamelijke nood en honger, maar ook geestelijke honger leeft bij duizende mensen En alleen De Heer kan deze honger stillen. Heel belangrijk is het dat ze zijn naam leren kennen, en wij hebben de opdracht van Christus gekregen, om zijn naam aan alle volken bekend te maken, ook in onze eigen omgeving. Mensen, die de kerk de rug hebben toegekeerd, omdat ze daar niet konden vinden, om hun honger te stillen. En ze lijden honger, ze hunkeren naar liefde geluk en vrede in hun hart. Wij kunnen ze helpen, we moeten ze helpen. Niet als leermeesters, die menen het te weten, maar met hun samen de woorden van de Heer te overdenken en samen te praten. Ook dan kan het wonder geschiedden, dat de honger gestild wordt. Bidden en overwegen en met elkaar er over te praten.

26-07-2009, 12:26 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
06-07-2009
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wat verwacht Christus van mij.?
Klik op de afbeelding om de link te volgen Als er geen ontwrichting van geestelijke waarden zou zijn opgetreden in veel landen, dan zou nooit zo'n groot aantal jongeren, week in, week uit, bij onze broedergemeenschap van Taizé op de deur  hebben geklopt.Zij komen niet alleen uit Noord-Europa,uit de Slavische landen in Oost-Europa of uit de landen rondom de Middelandse Zee, maar ook uit andere werelddelen. Als we al deze jongeren zo op onze heuvel van Taizé bijeen zien, dan begrijpen wij dat zij met levensvragen komen: wat verwacht Christus van mij? Hoe vind ik in Hem de zin van mijn leven? Zonder het altijd  duidelijk zo te zeggen, trachten zij Christus na te volgen. Het is belangrijk dat wij, broeders van Taizé een antwoord vinden op hun vertrouwen doorallereerst mensen van gebed en van luisteren tezijn, en nooit geestelijke leermeesters.  Uit het boekje: Vrede in je hart van Frère Roger.
Ik denk dat niet alleen jongeren  dit bezighouden, maar wij allen, jong en oud: wat verwacht Christus vandaag van mij? Veel jongeren hebben de kerk de rug toegekeerd, omdat ze daar het antwoord niet vonden. Maar wel in Taize, waar ze met duizenden bij elkaar kwamen en komen. De broeders treden niet op als geestelijke leermeesters, maar laten elke dag een stukje uit de bijbel voorlezen en laten de jongeren met elkaar discussieren, wat zij van dat stukje vinden, wat dit verhaal wil vertellen. Wat  verwacht Christus vandaag van mij? Jezus geeft duidelijk antwoord hierop, als we het maar willen zien; het antwoord dat we in de evangelieën terug vinden. Het enige wat Jezus van ons verlangt, is dat we elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. Niet denken, dat jezelf beter bent dan de ander, niet roddelen of kwaadspreken over elkaar. Achter iemands rug om praten over de ander, is het ergste wat er bestaat. Zo krijg je haat,  jaloezie en nijd. Nee, behandel de ander zoals jezelf behandeld wil worden. Wees de ander tot steun, help elkaar als vrienden . Jezus zegt zelfs: Bemin hen, die jou haten.  Jezus zelf was hierin ons grote voorbeeld. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet, wat ze doen. Wat verwacht Christus vandaag van mij? In de rust en stilte zullen wij het antwoord van Hem horen. Elke dag een stukje uit het evangelie, dat zijn blijde boodschap voor ons allen is; lezen. Het hoeft geen heelverhaal tezijn, een paar zinnen kan al voldoende zijn. Deze in ons laten doordringen en overwegen en dan luisteren naar zijn stem in de diepte van ons hart. De leiding van de kerk vraagt zich af, waarom steeds meer mensen afhaken en minder mensen naar de kerk komen. Ik denk dat het antwoord te vinden is in Taizé, waar jaarlijks duizenden jongeren naar toegaan en zeer enthousiast terugkeren naar huis. De leiding van de kerk leert en onderricht, hoe wij Gods woor moeten verstaan, dat is ook de opdracht die ze van de Heer gekregen, hebben, maar beseffen ze ook wel voldoende, dat  ze moeten luisteren, wat de mensen bezig houdt, de levensvragen, waar ze mee zitten? Wat verwacht Christus vandaag van mij en hoe vind ik in Hem de zin van mijn leven? Bidden en luisteren, dat is voor ons allemaal heel belangrijk. Door gezamelijk te praten, te luisteren te en overwegen komt dikwijls onverwacht het antwoord van de Heer zelf. Zoals de profeten in het oude testament, zoals Paulus en ook de andere apostelen zeiden, Ja Heer, hier ben ik, spreek, uw dienaar luistert.
 

06-07-2009, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  eric_claudia
  www.bloggen.be/eric_cl

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  eric_claudia
  www.bloggen.be/eric_cl

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  frankloopt
  www.bloggen.be/franklo


  We zijn de 08de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!