SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
29-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gij zijt de messias, de Zoon van de levende God.

Gij zijt de messias, de Zoon van de levende God. Dat was de getuigenis van Petrus, toen Jezus aan zijn leerlingen vroeg; Maar gij,wie zegt gij dat ik ben? Vandaag op het feest van Petrus en Paulus, waarin de evangelie tekst genomen is uit Matheüs en waar aan Petrus gezegd werd, Gij zijt Petrus en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Toen Jezus in het gebied van Caesarea Filipi kwam, vroeg hij zijn leerlingen: "Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is?"Ze antwoordden: "Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer anderen Jeremia of een van de andere profeten" Toen vroeg hij hun: "En wie ben ik volgens jullie?" "U bent de messias, de Zoon van de levende God,"antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: "Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je: jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het  koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaart zal ook in de hemel bindend zijn, en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.  Petrus, wat betekent de steenrots, daar heeft Christus zijn kerk op gebouwd. En deze zal niet wankelen, want: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.  --- Depoorten der hel zal deze niet kunnen overweldigen. Petrus was niet altijd zo trouw. Want zoals we in de evangelies kunnen lezen, had hij toch wel zwakke momenten. Het hoogtepunt hierin was wel, dat hij Jezus zelfs tot 3 maal toe verloochende. Maar Jezus vergaf het hem steeds en hij was vol berouw. Hij heeft het weer goed kunnen maken vlak voor zijn hemelvaart toen hij sprak: "Simon , zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?" Petrus antwoordde: "Ja Heer, u weet dat ik van u houd."Hij zei: "weidt mijn lammeren."Nog eens vroeg hij: " Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?" Hij antwoordde: "Ja, Heer, u weet dat ik van u houd." Jezus zei: "Hoed mijn schapen."En voor de derde maal  vroeg hij hem: "Simon, zoon van Johannes, houd je van me?" Petrus werd verdrietig omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei: "Heer, u weet alles, u weet toch, dat ik van u houd."Jezus zei: "Weidt mijn schapen." Johannes 21:15Petrus werd verdrietig omdat Jezus het hem driemaal vroeg en juist omdat hij hem ook driemaal verloochend had. Daarom die zucht Heer, u weet alles. Wat Paulus betreft, van wie vandaag het herdenkingsjaar is begonnen, kunt u uitgebreid lezen op mijn andere blog: Paulusjaar. Petrus en Paulus hebben ons de weg gewezen en de naam van Jezus, de Heer, aan ons bekend gemaakt.

29-06-2008, 14:34 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
01-06-2008
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een verstandig man bouwt zijn huis op de rots.
De bergrede eidigt met een waarschuwing tegen valse profeten. Jezus brandmerkt hun schijnheiligheid. Vandaag horen wij de parabel, waarin Christus zijn leerlingen aanmaant zijn woorden in praktijk te brengen. ons geloof belijden in Christus helpt niets; grote activiteit te zijner bate al evenmin, als wij God beliegen door eigen gedrag. Met ander woorden wel belijden en grote activiteiten organiseren baat niets, als wij zijn woorden niet in praktijk brengen door ons gedrag. Hoe kan de christen zijn leven in wijsheid opbouwen tenzij door het evangelie in praktijk te brengen? Want als wij naar Jezus luisteren, luisteren wij naar God. Bouwen wij ons leven op zijn Woord dan worden wij gered op de dag van het oordeel. Nie iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen hij die handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: Heer, Heer hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hen rechtuit zeggen: ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Matheüs 7: 21-25 De Heer, geeft ons duidelijk te kennen, dat  uit ons gedrag moet blijken, dat wij waarlijk in hem geloven, niet zeggen en dan zelf niet doen. Wij dienen te zijn zoals Christus voor ons was en is, liefdevol en vergevingsgzind en waar wij kunnen, de medemens helpen en steunen vanuit ons geloof in de Heer. Dan ziet de medemens pas, dat wij waarlijk zijn leerlingen zijn, en de liefde van Christus voor alle mensen uitdragen.  Dan zijn we degene die niet op loszand of moerassig grond bouwen, maar op een rots en mogen wij verhopen dat de blijvende zegen van God op ons zal rusten.

01-06-2008, 13:23 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  heiligerita
  www.bloggen.be/heilige

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  domeinen
  www.bloggen.be/domeine

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  muntenverzamelen
  www.bloggen.be/muntenv


  We zijn de 07de week van 2019

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!