SAMEN OP WEG
Welkom op mijn blog : SAMEN OP WEG!

Foto


Foto

Kerk van verzoening in Taize

Foto

Foto

Dat de vredesduif mag rondvliegen over de gehele aarde.

Wat te doen als we verstrooid zijn bij het bidden? Maak je dan geen zorgen. God kent ons verlangen. Hij bemerkt beter dan wij zelf wat we eigenlijk bedoelen en wat er diep in ons hart leeft.
Frère Roger.

Foto

Foto

Foto

Wees niet bang. Christus legt zijn hand ook op jouw schouder, vergezelt je tot in de diepste duisternis. Hij is ook jouw

Foto

Bewaar mij, Heer, ik vertrouw op U. U wijst mij de weg in het leven. bij U is mijnvreugde compleet.

Foto


Beoordeel dit blog
  Zeer goed
  Goed
  Voldoende
  Nog wat bijwerken
  Nog veel werk aan
 


Foto

Geboorte en woonhuis van Pater karel, Andries Houben.

Foto

Moeder Theresa


Foto

Johannes Chrysotomos


Foto

    Emmausgangers

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

living Waters Village. Zeker aanbevolen om te klikken bij mijn links rechts

Als u op de link  klikt, zult u ontdekken wat een prachtig zendelingenwerk Heyboer verricht op Borneo. Zeker een keer kijken.

Foto

Pelgrimstocht op aarde
VREDE,VERBROEDERING, EENHEID IN CHRISTUS EN LIEFDE OVER DE GEHELE AARDE.
29-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zoals een anker aan het schip
"Zoals een anker aan een schip zo zal voor jou het gebed zijn van hen die hier met jou samen zijn." Zo schreef Barsanuphius aan Dorotheüs van Gaza (VI de eeuw.) Als vrucht van zijn beproevingen vatte Dorotheüs een grote liefde op voor het gemeenschapsleven en raakte hij er van overtuigd dat het gebed van anderen een levensroepimg kan ondersteunen. Deze tekst heb ik uit het grote verhaal uitgelicht daar het me aansprak en uiteraard ook voor ons geldt. Het gemeenschappelijk gebed versterkt en bemoedigt de gemeenschap, die samenkomt om te bidden en Godslof te bezingen. Je vindt hierin de kracht en de moed voor je dagelijks leven met al zijn beslommeringen, je tegenslagen.  Het gezamelijk gebed is als een anker van het schip.  Natuurlijk is ook je persoonlijk gebed en mediteren, overwegen van de boodschap van het Evangelie ook zeer belangrijk. Echter samen bidden kan je persoonlijk gebed verstevigen en versterken. Maar dat wil niet zeggen, dat je kan zeggen: ik ga niet, kan ook voor mezelf bidden. Zegt de Heer zelf niet: Waar twee of meer in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik in hun midden? Dit onderstreept duidelijk hoe onmisbaar het gezamelijk gebed is. Het gebed van de ander kan jouw gebed en jouw levensweg ondersteunen. We hebben dus elkaar nodig om de gezamelijke weg naar de Heer te bewandelen. Samen op weg, elkaar tot steun zijn, elkaar bemoedigen, dat is onze levensroeping. Mogen wij dit goed beseffen, en de Heer bidden, dat Hij ons dat laat inzien en ons ook helpt daartoe. Waar twee of meer in mijn naam aanwezig zijn, daar ben ik in hun midden.


 

29-10-2007, 13:23 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 4/5 - (2 Stemmen)
25-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Sta altijd open voor iedereen
Staat ons hart altijd open voor de Heer? Laten we ons geheel volstromen met de blijde boodschap van de Heer? Zozeer heeft Hij ons liefgehad, dat Hij zijn leven voor ons gegeven heeft. Het is goed ons er van bewust te maken van Gods oneindige liefde voor ons. Maar het moet echter van twee kanten komen. Als Hij ons liefheeft, moeten we ook onze liefde volledig aan Hem geven. En  zijn liefde moet door ons uitstralen naar de ander. We dienen open te staan voor iedereen en hulp en steun aanbieden aan hen die in nood verkeren. Denken we aan het verhaal van de barmhartige Samaritaan.  Joden en Samaritanen waren vijanden van elkaar. Maar toen de Samaritaan een Jood langs de kant van de weg zwaargewond zag liggen, dacht hij op dat moment niet aan de vijandschap.  Medelijden en liefde over won het en hij bood hulp aan. En verzorgde hem. Bij ons christenen mag geen haat en vijandschap bestaan maar wij behoren open te staan voor de noden van de ander, wie het ook is. Heb elkander lief, zoals ik jullie heb liefgehad; zegt de Heer. Liefde is niet; zeggen dat je de Heer liefhebt en trouw naar de kerk gaan om samen te bidden en te zingen , maar zodra je buiten de kerk bent roddelen en kwaadspreken over de ander en je vijandig tonen tegenover bepaalde personen. Neen, ware liefde is, als je positieve dingen weet te vertellen over de ander en openstaat voor iedereen. Want de Heer heeft alle mensen lief zonder uitzondering en zo dienen ook wij als volgelingen van Christus te gedragen. Geen uitzonderingen maken, maar Christus liefde uitdragen naar iedereen. En in die liefde openstaan voor iedereen.

25-10-2007, 21:32 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
18-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als je beproefd wort, blijft dan kalm en bid
Klik op de afbeelding om de link te volgen

Uit de brief van Taize, die ik vandaag binnenkreeg was uitgebreid geschreven over het leven van Doroteüs van Gaza uit de zesde eeuw. Hij trad in bij de gemeenschap van Abt Seridos, vlak bij Gaza in Palestina en werd daar begeleid door twee grijsaards van het monastieke leven. Later richtte hij zelf een monnikengemeenschap op. Ik ga niet de hele brief hier neerzetten maar wel enkele citaten van deze grote figuur. Een van zijn onderichtingen was; Stel je de wereld voor als een cirkel, waarvan  God het centrum is. De lijnen naar het middelpunt zijn de verschillende manieren waarop mensen leven Als degenen die dichter bij God willen komen, naar het middelpunt van de cirkel lopen, komen ze dichter bijelkaar en tegelijkertijd bij God. Hoe dichterze bij God komen, des te dichter komen ze bij elkaar. En hoe dichter ze bij elkaar komen, des te dichter bij God. Is dit geen prachtige verhaal om over na te denken?  Verder geeft hij aan, dat de nederigheid de grootste deugd is. Een wijze raadgeving om steeds nederig te zijn en niet jezelf opdringen. Verder ieder mens staat wel eens ten prooi aan de beproevingen en verleidingen. Besef dan wel, dat deze van de duivel komen. Verkramp dan niet, en probeer ze ook niet te overmeesteren met menselijke redeneringen, maar bestrijd ze met kalmte en zachtmoedigheid. Kies altijd de gulden middenweg tussen overdrijving en nalatigheid. Verdere raadgevingen, Als je beproefd wordt blijf dan kalm en bid. Abt Poimen, die het kon weten benadrukt de raad dat de raad "maak je geen zorgen voor de dag van Morgen"(Mt.6:34) is gericht tot iemand die beproefd wordt. Geloof dat dat waar is en verlaat je eigen gedachten, hoe goed ze ook mogen zijn. Hou je stevig vast aan de hoop op God, die bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Wat ik u zeker aan kan bevelen ook de uitgebreide tekst bij Taize. Als u op de foto klikt wordt u daarna verwezen.

18-10-2007, 19:43 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
16-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Waak vooral over je hart
Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. Hou ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepst van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaarden, sterken heel het lichaam als medicijn. Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. (spreuken 4: 20-23) In het boek der spreuken staan vele uitspraken, dat de moeite waard is om over na te denken. Deze koos ik uit om bij stil te staan.  Het is ook voor ons van toepassing: Mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden, geef aan mijn uitspraken gehoor. De Heer roept ons op, te luisteren naar zijn woorden, naar zijn boodschap voor ons. Welke we terug kunnen vinden in het evangelie. Hou ze steeds voor ogen, bewaar ze in het diepst van je hart. Alleen dan zul je leven en alles kunnen overwinnen met zijn hulp; elke hindernis, die je op je levensweg tegenkomt. Zoals er geschreven staat;   sterken heel het lichaam als medicijn. Zijn woord, diep in je hart bewaard, zal leven in je als een bron van leven. Als het je even te zwaar wordt, haal dan diep adem, trek je even terug in rust en stilte en luister dan naar je hart; dan zal je opnieuw moed en kracht putten voor je levensweg. Luister niet naar hen, die denken het beter te weten, maar luister naar de stem van je hart. Waak vooral over je hart, dat deze niet overspoeld gaat worden door allerlei wereldse zaken, die niet belangrijk zijn. Want slechts een ding is noodzakelijk: Gods Woord dat leven geeft. Weest waakzaam en bidt, opdat ge niet in bekoring valt. Van alles waar  over je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

16-10-2007, 15:13 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
13-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.niets baat, als ik de liefde niet heb
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen- had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgronde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen- had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik al mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wil geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn- had ik  de liefde niet, het zou mij niet baten. 1Kor. 13: 1-4 Heel duidelijk wil Paulus ons laten zien, dat alles wat we doen, alleen waarde heeft wanneer  het gedaan wordt vanuit de liefde. Als we dit doen uit belangeloze liefde, bezield door de liefde van Jezus Christus dan doen we wat de Heer behaagt. Alleen door de liefde dragen we dan uit de blijde boodschap van de Heer. Paulus gaat verder: De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boosmaken en reken het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. In alles wat we doen, mag geen vleugje van trots of zelfgenoegzaamheid zijn van kijk 'ns wat ik allemaal gedaan heb voor de ander. Dan klopt het niet. Dat is in strijd met de liefde zoals Paulus bedoelt.  Al heb je dat allemaal gedaan, dien je bescheiden te blijven en niet er op uit te zijn, om door de mensen geprezen te worden. Eerder je afvragen heb ik wel genoeg gedaan, wat de Heer van me vraagt. Zoals Jezus tot het uiterste is gegaan in zijn liefde voor ons, zo moeten ook wij belangeloos onze liefde tonen aan de ander. Alles wat je in liefde aan de ander gedaan hebt, heb je aan de Heer zelf gedaan 

13-10-2007, 15:25 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
11-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben het levend brood

Brood hebben we allen nodig om te leven, zodat ons lichaam in conditie blijft en ten volle kan functioneren. Voedsel en drank is nodig, om in gezondheid onze taken en opdrachten te kunnen uitvoeren. Maar niet alleen ons lichaam ,ook onze ziel, onze geest heeft voedsel nodig om te leven. Christus zelf geeft ons dat voedsel. Hij heeft zichzelf aan ons gegeven om te leven, want zonder hem gaan we geestelijk dood.
Maar Jezus zei: "Waarachtig ik verzeker u: niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader; hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld."Geef ons altijd dat brood, Heer!"zeiden ze toen. "Ik ben het brood dat leven geeft,"zei Jezus. "Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben." joh. 6: 32-36 Als wij naar Hem gaan zal, hij ons voeden en onze dorst laven. Hij is ons leven voor eeuwig. Zijn we ons er goed van bewust, dat wij zonder hem niets kunnen. Hem kennen en aanvaarden en zijn woord in ons opnemen en er naar handelen, zal ons eeuwig leven schenken. En dit moge dan in ons worden als bron van levend water, dat opwelt in ons binnenste. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijmanna gegeten en toch zijn ze gestorven. maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit brood eet sterft niet. Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven is mijn lichaam. joh. 6: 48  vers 55 Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank.. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem De levende Vader heeft mij gezonden, en ik leef door de Vader; zo zal wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Velen verlieten hem om deze woorden. Hoe is onze gesteldheid? geloven wij Hem wel, ook al begrijpen we niet alles? Kunnen wij met Petrus zeggen op de vraag van de Heer, wilt jullie soms ook heengaan: "Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent.  Ja Heer wij geloven, dat gij woorden hebt van eeuwig leven. Dat uzelf ons tot voedsel bent tot eeuwig leven. Zoals ons lichaam dagelijks voedsel nodig heeft om te leven zo heeft ons innerlijk dagelijks geestelijk voedsel nodig om sterk te zijn, het kwade te overwinnen en steeds alleen het goede te doen.

11-10-2007, 16:14 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
07-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Bewaar de u toevertrouwde schat
Barmhartige God, wij wachten op de adem van uw Heilige Geest. Ons hart zit vol tegenstrijdigheden, maar zelfs daar doet uw Geest een bron ontspringen die opwelt als de vreugdevolle boodschap van het evangelie. Frère Roger.
Als we deze mooie tekst ter overweging van Frère Roger neerleggen naast de tweede brief van Paulus aan Timotheüs en naast het evangelie van vandaag van Lucas 17 over het geloof als een mosterdzaadje; zien we, dat we hetgoed kunnen combineren. Paulus schrijft:
"Vergeet niet het vuur van Gods genade aan te wakkeren die in u is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet een geest geschonken van vreesachtigheid maar een geest van kracht, liefde en onbezonnenheid. 2Tim. 1:6-8 Zijn we niet vreesachtig door de vele twijfels in ons hart, of zoals Frère Roger zegt, ons hart zit vol tegenstrijdigheden? Komt dan soms niet bij ons op, ik wil geloven, of ik geloof, maar wordt voortdurend overvallen door twijfels en tegenstrijdigheden? Dan kunnen we met de apostelen roepen tot de Heer: "Heer geef ons meer geloof." Aan hen antwoordde  de Heer: "Als ge een geloof had als een mosterdzaadje, zoudt ge tot die moerbeiboom zeggen: Maak uw wortels los uit de grond en plant u in zee, en hij zou u gehoorzamen."Lucas 17: 5 en 6 Geloof als een mosterdzaadje.  We weten dat een mosterdzaadje het kleinste zaadje van alle zaden is, maar als het gezaaid is groeit het op tot de grootste boom. Zo moet het ook gaan met ons geloof het moet groeien, zodanig, dat het zichtbaar wordt voor de omgeving. Maar het geloof moet gevoed worden en dat kan alleen als we Jezus boodschap in ons opnemen tot in ons diepste innerlijk, dan zal het vuur van Gods genade het aanwakkeren en wordt het een bron dat opwelt in ons binnenste. De boodschap, die Christus ons geschonken heeft, dient zijn als voedsel voor ons geestelijk leven. Paulus zegt, Als we dit in ons opgenomen hebben: Bewaar de u toevertrouwde schat met de hulp van de Heilige Geest die in ons woont. 2Tim. 1:14 Als we echt bereidt zijn om open en ontvankelijk te worden voor Gods genade, kan Hij ons leven onderste boven gooien: het begin van een ongelooflijk wonder gebeuren. Wees niet vreesachtig en bang, maar durf je volledig aan de Heer toe te vertrouwen en zijn Geest zal wonderen in je binnenste verrichten.

07-10-2007, 12:48 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (2 Stemmen)
05-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Licht en duisternis
Klik op de afbeelding om de link te volgen Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. Als we zeggen, dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Joh.1:5-10 Wat een prachtige tekst uit de brief van Johannes, om ons tot nadenken te stemmen. We kunnen alleen verbonden met hem blijven, als we in het licht blijven wandelen. Niet de weg van de duisternis, de weg van het kwaad. De weg van het kwaad is bezaaid met leugens, valsheid en gemeenheid; haat en jaloezie, egoïsme en ga zo maar door. De Heer heeft ons de weg van het licht gewezen, die wij moeten bewandelen. We kunnen deze vinden in de evangeliën. Laten we ons niet misleiden door te denken, dat er geen kwaad in ons is. Wij zijn allen zondige mensen. Er daar vooruit durven komen en nederig ons hoofd buigen en dit voor de Heer bekennen; dan zal zijn rechtvaardigheid en liefde zich over ons ontfermen. Kunnen zeggen zoals die tollenaar in de tempel. Heer ik heb gezondigd; wees mij arme zondaar genadig. Laten we goed beseffen dat Jezus tot het uiterste is gegaan. Zijn leven heeft gegeven op het kruis,om ons van onze zonden te verlossen. Door zijn bloed heeft hij onze zonden weggewist en ons zijn genade geschonken. Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Wanneer iemand denkt mijn zonden zijn te groot, Hij zal mij dit nooit vergeven; dan zit hij er naast. In zijn grote liefde schenkt hij ieder vergeving, die zich berouwvol tot hem keert. Zij hij zelfs niet tot de moordenaar, die met hem gekruisigd werd: Heden nog zult gij met mij zijn in het paradijs. Hoe zwaar de zondenlast ook is, hij zal je vergeven. Wel op een voorwaarde; gaat heen en zondigt voortaan niet meer. Toon hem je dankbaarheid, door te laten zien dat je van hem houd en in zijn liefde ook de naaste bemint. Want wie zegt, dat hij God bemint, maar de naaste minacht is een leugenaar. Staat er niet geschreven; deze twee geboden zijn aan elkaar gelijk. Bemin de Heer uw God uit heel uw hart, uit heel uw ziel en met al uw krachten en bemin de naaste als uzelf. Laat de duisternis achter u en blijf wandelen in het licht.

05-10-2007, 12:25 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
03-10-2007
Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Volharding en eensgezindheid
Leef in overeenstemming met het evangelie van Christus, zodat ik kan horen, of zelfs straks kan zien, dat u één van geest bent en samen voor het geloof strijdt. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstanders angst aanjagen, want dat is een teken van God: voor hen dat ze ten ondergaan, voor u dat u wordt gered. Filippenzen 1:27.
Oproep van Paulus aan de gemeente  van de Filippenzen. Echter deze oproep is ook voor ons bestemd. Leef in overeenstemming met het evangelie.  Goed voor ons on een gewetensonderzoek te houden. Leven wij nog wel in overeenstemming  met het evangelie. Doen wij dagelijks alles op zodanige manier, dat het in overeenstemming is met wat de Heer van ons verlangt. Eensgezindheid, hartelijk voor elkaar, vredelievend en behulpzaamheid. Leven wij zodanig, dat wij in verbondenheid blijven met de H. Geest? Zoals Paulus verderop zegt:
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.  Wees bescheiden, maak jezelf niet wijs, dat je de belangrijkste bent en ieder naar je moet opzien. Nee! Acht de ander belangrijker dan jezelf. En wees een grote steun en toeverlaat voor de ander. We zijn allen gelijk voor de Heer. De een is niet minder, maar ook niet meer dan de ander voor Hem. We zijn er, om samen de Heer te loven, te prijzen en te danken voor al het goede, dat Hij ons geeft. Het evangelie waar Paulus op doelt, geeft ons duidelijk aan hoe wij, als leerlingen van Christus dienen te leven. Alles, wat Hij ons leert, is samen te vatten in slechts een opdracht: "Heb elkander lief zoals Ik u heb liefgehad." In een verhaal heeft Hij ons duidelijk laten zien, wat hij bedoelt, toen de Farizeër Hem vroeg: maar wie is dan mijn naaste. Toen vertelde hij dat prachtige verhaal van de barmhartige Samaritaan. Zeker de moeite waard, deze te lezen en te overwegen, wat dit verhaal aan mij te vertellen heeft. Denk dus steeds na, wat je ook doet, of het in overeenstemming is met het evangelie. Met wat de Heer ons leert.

03-10-2007, 00:00 geschreven door Pelgrim  

Reageer (0)
0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
Foto

Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen, wie God heeft, ontbreekt niets; God alleen is genoeg.

Verenigd rondom het kruis willen we nadenken en mediteren over het Paasmysterie, over het lijden, sterven en de opstanding van Christus onze Verlosser en Heiland.

Foto

Frère Roge, stichter van Taize.


Foto

Samen verenigd in gebed en bezinning


Heer wees Gij mijn licht op de weg naar U, opdat ik anderen op de schitterend lichte weg naar U kan begeleiden. Zonder U kan ik niets, met U alles.
Karl Leisner.


Foto


Inhoud blog
 • Taize
 • Heer geef ons meer geloof
 • Op weg naar Pasen
 • strijd tussen goed en kwaad
 • Laat ons vandaag
 • Sacramentsdag
 • Heilige Drieëenheid.
 • En ze werden vervuld van de H. Geest
 • Hij hief de de handen omhoog en zegende hen
 • Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
 • Godsliefde is oneindig
 • 2009 - 2010
 • Eer aan God in den hoge en vrede voor alle mensen.
 • Wie mag bestijgen de berg van de Heer?
 • Effeta, ga open.

  Archief per maand
 • 01-2014
 • 10-2013
 • 02-2013
 • 10-2010
 • 07-2010
 • 06-2010
 • 05-2010
 • 03-2010
 • 12-2009
 • 11-2009
 • 10-2009
 • 07-2009
 • 05-2009
 • 04-2009
 • 03-2009
 • 01-2009
 • 12-2008
 • 11-2008
 • 10-2008
 • 09-2008
 • 08-2008
 • 07-2008
 • 06-2008
 • 05-2008
 • 04-2008
 • 03-2008
 • 02-2008
 • 01-2008
 • 12-2007
 • 11-2007
 • 10-2007
 • 09-2007
 • 08-2007
 • 07-2007
 • 06-2007
 • 05-2007

  Ubi caritas et amor, Deus ibi est.Waar liefde en vriendschap heerst, daar is God

  Gastenboek
 • Uw Christelijk blog
 • Piep
 • op bezoek
 • Fijne avond gewenst en voor straks welterusten
 • van een lieve wolf

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek.


  E-mail mij

  Druk oponderstaande knop om mij te e-mailen.


  Mijn favorieten
 • Taize
 • Lechaim
 • Levensbron
 • Preken
 • Bloggen.be
 • Zonnegroeten
 • Pelgrims op aarde
 • Blogje van Wil
 • getuigenissen van Augustinus
 • Sites zoeken

  Mijn favorieten
 • katholink
 • Revolutietheorie
 • Weesgegoet Maria
 • mooiste gedichten
 • Apostel Paulus en zijn brieven
 • Medjugorje
 • Life
 • Living Waters Village
 • Ter Overweging

  Blog als favoriet !

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  qkoorts
  www.bloggen.be/qkoorts

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  movie
  www.bloggen.be/movie

  Willekeurig Bloggen.be Blogs
  frankloopt
  www.bloggen.be/franklo


  We zijn de 33de week van 2018

  Foto

  Samen in gebed bij de vriendschapsicoon in den Haag

  Foto

  Foto

                            H. Jozef

  Foto

  Foto

  Foto

  Foto

  Verhoog het bezoekersaantal van uw blog....gratis
   vermenigvuldig 100 maal. Klik hier:
  http://www.linkpiramide.nl/?28051


  Foto

  Foto


  Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!