ORTHODOXIE - feesten enBEZINNINGEN


Feesten gedurende het Kerkelijk jaar
 • 12 feesten van het Kerkelijk jaar
 • Icoon van Christus Pantocrator
 • 2e zondag van de grote vasten
 • 3e zondag van de vasten : H.Kruis
 • 4e zondag van de vasten : Johannes Climax
 • Op naar Pasen
 • 6e zondag in de vasten: Lazaroszaterdag/Palmzondag
 • 5e zondag in de grote vasten: H.Maria van Egypte/Maria Boodschap
 • Grote Vrijdag 2007
 • Geboorte van de Moeder Gods(8 september)

 • Tempelgang van de Moeder Gods
 • De heilige Maria van Egypte - 5e zondag in de Grote Vasten
 • Van laatste avondmaal tot Verrijzenis (icoon)
 • Beleving van het verlossende lijden van Christus
 • Pasen : de Verrijzenis van Christus
 • 1e ZONDAG NA PASEN : THOMASZONDAG
 • 3e zondag na Pasen : MYRONDRAAGSTERS
 • 4e zondag na Pasen:Genezing van de lamme
 • 5e zondag na Pasen : De Samaritaanse
 • 6e zondag na Pasen : de Blindgeborene

 • Hemelvaart van Christus
 • Zondag na Hemelvaart : VADERS VAN NICEA
 • Pinksteren
 • ALLERHEILIGEN
 • 4e zondag na pinksteren : 'Van de hoofdman van Kafarnaüm'
 • 5e zondag na Pinksteren :'Van de bezeten zwijnen'
 • 6e zondag na PINKSTEREN /Heilige Panteleimon
 • 7e zondag na PINKSTEREN
 • Ontslaping van de Moeder Gods - 15 augustus
 • 8e zondag na Pinksteren : van de vermenigvuldiging der broden?

 • 9e zondag na Pinksteren : Petrus zinkt
 • 10e zondag na Pinksteren : genezing van de maanzieke (bezetene)
 • 11e zondag na Pinksteren : over de vergeving
 • 12e zondag na Pinksteren : Geboorte van Maria
 • Ontslaping van de Moeder Gods 15 augustus (met vele iconen !!)
 • 13e zondag na Pinksteren-kruisverheffing
 • 14e zondag na Pinksteren -sluiting feest kruisverheffing
 • 15e zondag na pinksteren - eerste na de kruisverheffing
 • 16e zondag na Pinksteren - 2e na de kruisverheffing
 • 17e zondag na Pinksteren - 3e na de Kruisverheffing

 • 18e zondag na Pinksteren, 4e na de Kruisverheffing
 • 19e zondag na Pinksteren - 5e na de kruisverheffing
 • 20e zondag na Pinksteren 6e na de Kruisverheffing
 • 21e zondag na Pinksteren 7e na de kruisverheffing : Het dochtertje van Jaïrus
 • 22e zondag na Pinksteren 8e na de Kruisverheffing : de Barmhartige Samaritaan
 • 23e zondag na Pinksteren - 9e na de Kruisverheffing
 • 24e zondag na Pinksteren 10e na de kruisverheffing
 • 25e zondag na Pinksteren 11e na de Kruisverheffing
 • 26e zongag na Pinksteren 12e zondag na de Kruisverheffing
 • 27e zondag na Pinksteren - 13e na de Kruisverheffing

 • ZONDAG NA KERSTMIS
 • Feest van Kerstmis
 • Kerstmis
 • Zondag na Kerstmis
 • 29e zondag na Pinksteren, 15e na de Kruisverheffing
 • 31e zondag na Pinksteren - 17e na de Kruisverheffing
 • 32e zondag na Pinksteren 18e na de Kruisverheffing
 • 1e zondag van de voorvasten : zondag van de Tollenaar en de Farizeeër
 • 2e zondag van de voorvasten
 • Derde zondag van de voorvasten : het laatste oordeel

 • 1e zondag van de vasten : zondag van de orthodoxie
 • Vergevingszondag : laatste zondag van de voorvasten
 • 2e zondag van de vasten : zondag van de Heilige Gregorius Palamas
 • 3e zondag in de vasten : Kruisverering
 • Boodschap van de Moeder Gods – 25 maart
 • 4e zondag in de vasten : Johannes Climacos
 • 5e zondag in de vasten : Heilige Maria van Egypte
 • Palmzondag
 • Grote Dinsdag
 • Grote woensdag in de heilige week

 • Grote Donderdag
 • Grote vrijdag en zaterdag
 • Goede vrijdag in de Orthodoxe Kerk
 • Pasen
 • 2e zondag na Pasen : Thomaszondag
 • 3e zondag na Pasen : de Myrondraagsters
 • 4e zondag na Pasen : de verlamde
 • 5e zondag na Pasen : zondag van de Samaritaanse
 • 6e zondag na Pasen : zondag van de Blindgeborene
 • Hemelvaart

 • 7e zondag na Pasen : herdenking van het 1e Oecumenisch concilie
 • 8e zondag na Pasen : PINKSTEREN
 • 1e zondag na Pinksteren : ALLERHEILIGEN
 • 2e zondag na Pinksteren : roeping van de eerste leerlingen
 • 3e zondag na Pinksteren : over de leliën in het veld
 • 4e zondag na Pinksteren
 • 5e zondag na Pinksteren
 • 6e zondag na Pinksteren : gedachtenis van de eerste zes oecumenische concilies
 • 7e zondag na Pinksteren : feest van de grootmartelaar Panteleimon
 • 8e zondag na Pinksteren : Petrus zinkt

 • Feest van de transfiguratie
 • Ontslaping van de Moeder Gods
 • 10e zondag na Pinksteren : genezing van de maanzieke
 • 11e zondag na Pinksteren : Over de vergeving
 • 12e zondag na Pinksteren: De' Rijke Jongeling
 • 13e zondag na Pinksteren
 • Feest van de Kruisverheffing
 • Feest van de geboorte van de Moeder Gods
 • 15e zondag na Pinksteren : Van het grote gebod
 • 16e zondag na Pinksren : de gelijkenis van de talenten

 • 17e zondag na Pinksteren : de kananese vrouw
 • 18e zondag na Pinksteren : Gedachtenis van de Vaders van het 7e Oecumenisch concilie
 • 19e zondag na Pinksteren : Heb uw vijanden lief
 • 20e zondag na Pinksteren : De opwekking van de jongeling van Naïm
 • 21e zondag na Pinksteren : Gelijkenis van de zaaier
 • 22e zondag na Pinksteren : Van de Rijke man en de arme Lazarus
 • 23e zondag na Pinksteren : Genezing van een bezetene
 • Parochiefeest Heilige Andreas Gent
 • Feest van de heilige Nicolaas de wonderdoener (6 december)
 • 27e zondag na Pinksteren : zondag van de voorouders

 • Zondag van de genealogie van Christus
 • Feest van de geboorte van onze Heer Jezus Christus
 • 6 december : feest van Nicolaas de Wonderdoener
 • Groot feest van de Theofanie van de Heer
 • Zacheüszondag
 • Zondag van de fazizeër en de Tollenaar
 • 2e zondag van de voorvasten : de Verloren Zoon
 • Laatste zondag van de voorvasten : Vergevingszondag
 • 1e zondag van de Vasten : zondag van de orthodoxie
 • 2e zondag van de vasten : Heilige Gregorios palamas

 • 2e zondag van de vasten
 • 3e zondag van de vasten : Kruisverering
 • 4e zondag in de vasten : Johannes Climax
 • 5e zondag in de vasten : H.Maria van Egypte
 • Feest van de boodschap aan Maria
 • Palmzondag
 • Dienst van de paasnacht
 • 2e zondag na Pasen : Thomaszondag
 • 3e zondag na Pasen : Zondag van de Myrondraagsters
 • 4e zondag na Pasen : de verlamde

 • 5e zondag na Pasen : de Samaritaanse
 • 6e zondag na Pasen : de blindgeborene
 • Hemelvaart van Christus
 • Feest van de transfiguratie
 • 13e zondag na Pinksteren : “ de landheer en de wijnbouwers”
 • 14e zondag na Pinksteren : feest van de onthoofding van Johannes de Doper
 • 20e zondag na Pinksteren , 3e na de kruisverheffing- opwekking van de jongeling van Naïm
 • 21e zondag na Pinksteren: De Zaaier
 • 22e zondag na Pinksteren : de rijke man en de arme Lazarus
 • 23e zondag na Pinksteren, 6e na de Kruisverheffing

 • 24e zondag na Pinksteren, 7e na de Kruisverheffing
 • 25e zondag na Pinksteren – De barmhartige Samaritaan
 • Feest van de Tempelgang van de Alheilige Moeder Gods
 • Feest van de tempelgang van de Moeder Gods
 • 27e zondag na Pinksteren, 10e na de Kruisverheffing
 • 28e zondag na Pinksteren, 11e na de Kruisverheffing “de parabel van de genodigden”
 • 29e zondag na Pinksreren, 12e na de Kruisverheffing : zondag van de voorouders
 • 30e zondag na Pinksteren, 13e na de Kruisverheffing : zondag van de genealogie
 • 31e zondag na Pinksteren, 14e na de Kruisverheffing : feest van Jacobus, David en Jozef.
 • KERSTMIS

 • Het doopsel van Christus (Theofanie)
 • 34e zondag na Pinksteren – 17e na de Kruisverheffing : De rijke jongeling
 • 36e zondag na Pinksteren – 19e na de Kruisverheffing : Het geloof van de kananese vrouw
 • Zondag van het laatste oordeel
 • Vergevingszondag
 • Zondag van de orthodoxie
 • “Van de rijke man en de arme Lazarus
 • 23e zondag na Pinksteren : feest van de tempelgang van de Moeder Gods.
 • zondag van de jongeling van Naim
 • Feest van de heilige Andreas Apostel

 • zondag van de Tollenaar en de Farizeeër
 • zondag van de blinde
 • Zondag van de tien melaatsen
 • Zacheuszondag
 • Theofanie zondag
 • Besnijdenis van de Heer en feest Basilios de Grote


 • Kerkelijke feesten gedurende het jaar EN bezinningsteksten
  21-02-2009
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.
  Kerkelijke feesten gedurende het jaar
  en
  Bezinningsteksten

  21-02-2009, 18:33 geschreven door Krisbiesbroeck  

  Reageer (0)

  E-mail mij

  Druk op onderstaande knop om mij te e-mailen.


  12 GROTE FEESTEN VAN HET kERKELIJK JAAR
 • De 12 grote feesten binnen de Orthodoxe Kerk
 • De 12 grote feestdagen van de Orthodoxe Kerk in tekeningen om te kleuren : ideaal voor kinderen....

 • BEZINNINGSTEKSTEN
 • Bezinningstekst : Laat mij..
 • Leer ons om van onze vijanden te houden : H.Silouan de Athoniet
 • Goddelijke liturgie van de Heilige Basilios eerste deel Eucharistisch gebed
 • Bezinning : de zaligsprekingen
 • Zegen voor een Kerkwijding
 • Leer ons om van onze vijanden te houden : H.Silouan de Athoniet
 • Spirituele raadgevingen van de Heilige Seraphim van Sarov
 • Bezinningstekst : Laat mij..
 • Gebed tot de moeder GODS
 • De zaligsprekingen

 • Zegen voor een kerkwijding
 • Justinus : Hij is geen God van doden, maar van levenden
 • Augustinus : Richt u dan op en heft uw hoofden omhoog
 • Nicolaas Cabasilas : Komt gezegenden van mijn vader
 • Efraïm de Syrier : Hymne tot de Moeder Gods
 • Silouan de Athoniet : de wil van de Vader is?dat geen van deze kleinen verloren gaan
 • Augustinus : Hij kwam om van het Licht te getuigen
 • BEDA de eerbiedwaardige : alle houden Johannes voor een profeet
 • Basilios H.. Homilie over de geboorte van Christus
 • Beda de Eerbiedwaardige :

 • Fulgentius van Ruspe (467-532) : aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen...
 • Paulinus van Nola (355-431 : Zij offerde van haar armoede alles wat ze heeft om van te leven
 • Origines : weet gij niet dat gij de tempel van God zijt
 • Chrysostomos : Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt
 • Ambrosius :De gezonden hebben geen geneesheer nodig wel de zieken
 • Sofrony van Jeruzalem (?-639), monnik, bisschop
 • Chrysostomos : Waarom huilt u ? Ze slaapt.
 • Sofrony van Jeruzalem, Hymne van de byzantijnse viering voor Theolanie
 • Cyrillus van Jeruzalem : Petrus trok Hem terzijde en begon Hem tegen te spreken
 • Hiëronimus : commentaar op het evangelie van Marcus 2

 • Izaak de Syriër : ascetische overweging
 • Sofrony H. : Hymne van de Byzantijnse viering van Theofanie
 • Ireneus van Lyon :Zijn tong ging los, hij sprak en zegende…
 • Gregorius van Nazianze : Homilie van het Paasfeest
 • Homilie over de transfiguratie van de Heer.
 • Johannes van Damascus : Dit is mijn geliefde zoon.
 • Heer, bestuur mijn wil……
 • Gebed van de laatste Startsen van Optina
 • Bezinning : GOD…
 • Begin van de vastentijd, tijd van inkeer

 • H. Leo de Grote : Dat hij zijn kruis opneme en mij volge..
 • Sint Afraat : Is dit niet het vasten dat ik verkies ....
 • Chrysostomos john : Hij heeft door beiden in een lichaam met God te verzoenen door het kruis, de vijandschap gedood.
 • Clemens van Rome : Wees dus barmhartig zoals ook uw Vader barmhartig is.
 • Origines : Weet u niet dat u de tempel van God bent.
 • Isaak de Syriër : Zeer vroeg in de morgen stond Jezus op, en ging heen; Hij begaf zich naar een eenzame plaats
 • Chrysologus Petrus : Welke vasten bevalt mij ? Is dat niet het brood delen met wie honger hebben .
 • Hiëronimos heilige : Zwijg en ga uit hem weg
 • Cyrillos van Alexandrië : als de graankorrel niet sterft….
 • Chrysologus joh: Om welk werk stenigt u Mij ?

 • Efraïm de Syriër : Abraham heeft mijn dag gezien en van vreugde gejubeld
 • Hieronimus : Het huis was vol balsemgeur
 • Paasboodschap Patriarch Bartholomeüs I – 2009
 • Basilios de Grote : opdat ieder die in Hem gelooft leven zou hebben
 • Simeon de nieuwe theoloog : Hij die God gezonden heeft spreekt woorden van God
 • Ireneus van Lyon : Gaat heel de wereld door en predikt het Evangelie aan ieder schepsel
 • Cyrillus van Alexandrië : Mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel
 • Cyrillos van Jerusalem : Opdat ook gij moogt zijn waar ik ben
 • Augustinus : de oogst is groot
 • Cyrillus van Jerusalem : Het is de heilige Geest die belevendigt

 • Ignatius van Antiochië : Niemand heeft grotere liefde dan hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden
 • Augustinus : U bent niet van de wereld want ik heb u uitverkoren
 • Ambrosius : Hij werd voor hun eigen ogen van gedaante veranderd. Zijn klederen werden blinkend en wit
 • Andreas van Kreta : Hosannah gezegend hij die komt in de naam van de Heer.
 • Ireneüs van Lyon : doopt ze in de naam van de Vader, en van de Zoon en van de heilige Geest
 • Dorotheus van Gaza : ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht
 • Isaak de Syriër :zeer vroeg in de morgen stond Jezus op en ging heen, Hij begaf zich naar een eenzame plaats
 • Simeon de nieuwe Theoloog : vandaag de dag in Jezus geloven
 • Heilige Athanasios : Hij trad binnen en vatte haar bij de hand, en het meisje stond op
 • Colombanus : Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank

 • Caesareus van Arles : Komt gezegenden van mijn Vader….
 • Anastasius : Gij zult een schat in de hemel bezitten
 • Efraïm de Syriër : Het teken van Jonas
 • Dorotheüs van Gaza : Kom tot Mij
 • Gregorius de Grote : voor de eerste keer zond hij ze twee aan twee uit.
 • Damianus Petrus: vanaf nu in deze tijd het honderdvoud ontvangen
 • Eusebius van Caesarea : Het martelaarschap van de apostel Jacobus
 • Cyrillus van Alexandrië : Het brood dat ik zal geven is Mijn Vlees voor het leven van de wereld
 • Johannes van Damascus : Op een hoge berg waar ze helemaal alleen waren
 • Macarios : Totdat het meel geheel was gegist

 • Ambrosius van Milaan : David zelf noemt hem Heer
 • Hilarius van Poitiers :Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen moet
 • Isaak de Syriër : Wie zich vernedert, zal verheven worden
 • Eucherius : Hij ging heen en begaf zich naar een eenzame plaats
 • Gregorius van Nazianze : Zie, de bruidegom komt
 • Johannes Chrysostomos : U zult een schat in de hemel bezitten
 • Chrysostomos : Wie oren heeft om te horen, hij hore !
 • Cyrillus van Alexandrië : Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel
 • Basilios : Wat zal ik doen? Want ik kan mijn vruchten niet bergen
 • Isaak de Syriër : Het koninkrijk Gods is bij U

 • Gregorius de grote : Ik ben het zelf. Raak mij aan
 • Efrem de Syriër : Zij vulden twaalf korven met de resten die overbleven
 • Cyrillus van Alexandrië : Mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel
 • Basilios de Grote : Wat zal ik doen, want ik kan mijn vruchten niet bergen ?
 • Joh. Van Damascus : Zie, ik maak alle dingen nieuw
 • Joh. Chrysostomos : Dan zal aan de hemel het teken van de mensenzoon verschijnen
 • Cyrillus van Alexandrië : Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want uw verlossing is nabij
 • Cyrillus van Alexandrië : bereidt de weg des Heren
 • Johannes van Damascus : homelie voor de geboorte van de Maagd
 • Cyprianus : Ons dagelijks brood

 • Chrysostomos : wie oren heeft om te horen, hij hore
 • Gebed
 • Psalm 138
 • Cyrillus van Alexandrië : Allen die Hem aanraakten werden genezen
 • Chrysostomos : Hij zag hun geloof
 • Vastenbezinning
 • Gregorius van Nazianze : de Hemel opende zich
 • Augustinus : als u zich herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft
 • Efraim de Syriër : Hij stak zijn vinger in zijn oren …en raakte zijn tong aan
 • Cyprianus van Carthago : Het geduld van God navolgen

 • Efraïm de Syriër :Hij stak zijn vingers in zijn zijde....
 • Cyprianos : het geduld van God navolgen
 • Basilios van Caesarea : Welzalig de man .....
 • Petrus Chrysologus : ik ga terug naar de Vader
 • Cyprianos van Carthago : de tollenaar durfde.....
 • Beda de eerbiedwaardige : God de Heer zal hem de plaats....
 • Chrysostomos : een nederig en volhardend gebed
 • Proclus van Constantinopel : Gezegend Hij die komt in de naam des Heren
 • Gregorios de Grote : Petrus sleepte het net aan wal
 • Hippolytus van Rome : Geboren worden uit water en de heilige Geest

 • Augustinus : Toen de hoofdman , die tegenover Hem stond, zag, dat Hij zo de geest gegeven had, zei hij : Waarlijk deze mens was een zoon van God
 • Augustinus : IK stijg op naar mijn en uw Vader
 • Bezinning : Het gebeurt ook nu, (Pasen)
 • Gregorius van Nyssa : aanstonds stond hij op, en volgde Hem weer
 • Hiëronymos : De woorden die ik tot u sprak zijn geest en leven
 • Gregorios van Narek : Ontvang de heilige Geest
 • Cyrillus van Alexandrië : Vader ik heb uw naam bekend gemaakt aan de mensen
 • Cyrillus van Jeruzalem : Petrus trok Hem ter zijde en begon Hem tegen te spreken
 • Gebed van vrede door de heilige Silouan de Athoniet
 • Gebed van Makarios de Grote

 • Johannes de doper martelaar voor de waarheid
 • Gebed van de heilige Silouan de Athoniet
 • Johannes Chrysostomos :
 • Efraim de Syriër :
 • Augustinus : Broederliefde
 • Gregorius van Nazianza : Kom naar het Licht
 • Beda de eerbiedwaardige : Johannes de Doper
 • De heilige Antonios de Grote :De onthechting aan de materiële goederen
 • Cyrillus van Jeruzalem : De mens van het elfde uur
 • Johannes van Dalyatha (citaat)

 • H.Petrus damianus : Voorgaan door zijn leven en zijn dood
 • Gregorius van Nyssa : Er is hier meer dan Salomon
 • Het leven van de geest (citaat)
 • Hiëronomos : De woorden die ik tot u sprak zijn geest en leven
 • Isaak de Syriër :
 • Hilarius van Poitiers :
 • Basilios van Caesarea : “Wie betrouwbaar is in het kleine is ook betrouwbaar in het grote”
 • Cyprianos van Carthago : Wees gereed
 • Symeon de nieuwe Theoloog :
 • Ignatius van Antiochië : Wij zullen aan onze vruchten herkend worden

 • Ireneus van Lyon : zijn tong ging los, hij sprak en zegende God
 • Bezinning : Leer mij, mijn God en Koning….
 • Isaak de Syriër : citaat – een rechtvaardig mens….
 • Citaat van Macarios de Grote
 • Cyprianos van carthago : Het goede van geduld
 • Simeon de Nieuwe Theoloog : Het was God die sprak….
 • Silouan de Athoniet : Het verlangen naar God
 • Ireneus van Lyon : de vinger Gods
 • Sofrony van Jeruzalem : Zalig de schoot die u heeft gedragen
 • Epifanus van Salamis : Wees gegroet, vol van genade

 • Simeon de nieuwe theoloog : De blindheid van de mensen
 • Isaak de Syriër : Wie zich vernedert zal verheven worden
 • Gregorius van Nyssa : heden is u in de stad van David een verlosser geboren.
 • Ignatios van Antiochië : Nu laat gij o Heer uw dienaar gaan in vrede….
 • Kerstboodschap Bartholomeüs I Kerstmis 2010
 • Ignatius van Antiochië : Nu laat gij o Heer uw dienaar gaan in vrede
 • Hilarius van Poitiers : zalig is hij die zich aan mij niet ergert
 • Basilios : Aan allen die Hem ontvingen gaf hij de macht om kinderen Gods te worden
 • Ireneus van Lyon : de geest des Heren rust op mij
 • Augustinus : Als ge in de woestijn niet van dorst wilt omkomen….

 • Silouan de Athoniet : de nederige ziel
 • Gebed van de heilige Silouan de Athoniet
 • Hippolytous van Rome : In Hem vind ik vreugde
 • Isaak de Syriër : weest dus barmhartig zoals ook uw Vader barmhartig is
 • Johannes Chrysostomos : Je bent niet bedacht op wat God wil,maar slechts op wat de mensen willen
 • Basilios van Seleucie : Ik ben de goede herder, de ware herder
 • Petros Chrysologos : de oefeningen van de veertigdagentijd
 • Johannes Chrysostomos : ga je eerste met jouw broeder verzoenen
 • Gregorius de grote : >wij komen bij Hem wonen
 • Johannes Chrysostomos : de hemelvaart van de zoon is reeds onze overwinning

 • H. Cyrillus van Alexandrië:
 • H. Johannes Chrysostomos:
 • Efrem de Syriër :
 • Hilarius van Poitiers : het meisje is niet dood maar slaapt
 • Maximos de Belijder : Opdat ze één mogen zijn als wij
 • Johannes Chrysostomos : De beker drinken om aan zijn rechterzijde te zitten
 • Johannes Chrysostomos : de kracht van volharding in gebed
 • Gebed voor onze naaste
 • Lofzang tot de Moeder Gods
 • Macarios : Komt naar het bruilofsmaal

 • Gebed van de heilige Johannes Chrysostomos voor de dag
 • Johannes Chrysostomos : U bent allen broeders
 • Dorotheus van gaza : God roept ons voortdurend op tot bekering
 • Gebed van de heilige Johannes Chrysostomos voor de nacht
 • Macarios de grote : God roept ons op tot het bruilofdsmaal
 • Kondakion tot de Moeder Gods
 • Gregorios de Grote : de arbeiders in de wijngaard van de Heer
 • Augustinus: twee vrouwen, twee beelden van ons leven
 • Isaak de Syrier : bid altijd zonder ophouden.

 • Isaak de Syrier : Zeer vroeg in de morgen stond Jezus op, en ging heen; Hij begaf zich naar een eenzame plaats
 • Gregorius de Grote: “Vrouw, u bent van uw ziekte verlost”
 • Gregorius de Grote : Zalig zijn die genodigd zijn
 • Heilige Justinus : De Heilige Geest zal u in dat uur leren, wat u moet zeggen
 • Hilarius van Poitiers : over de heilige Drievuldigheid
 • Clemens van Alexandrië : terstond landde de boot aan de kust
 • Ignatius van Antiochië : Kijk naar mijn handen en voeten en raak mij aan
 • Joh.Chrysostomos :
 • H. Hilarius :
 • Leo de Grote : Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus... InChristus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefdeuitgekozen

 • Gregorius van Neocesarea : De belofte gedaan aan onze vaderen
 • Aan allen, die Hem ontvingen, aan allen, die in zijn Naam geloven,gaf Hij de macht om Gods kinderen te worden
 • Het kind sprong van vreugde op in mijn schoot
 • Ambrosius : Christus op aarde gezaaid
 • Maximos de belijder : Verschijnen voor het aanschijn van de mensenzoon
 • Isaak de Syriër : Bid altijd zonder ophouden
 • Jeronimus : een nieuwe leer
 • Epifanius van Salamis :
 • Isaak de syrier : hij had medelijden met hen
 • Johannes Chrysostomos : vraagt en men zal u geven

 • Anastasius van Sinaï : ze vroegen zich onder elkander af wat....
 • Cyrillus van Jeruzalem : Hij stond op, liet alles achter, en volgde Hem.
 • Joh.Chrysostomos :De hondjes onder de tafel eten toch ook van de kruimels van...
 • Heilige Johannes Chrysostomos : Christus ontvangen
 • Jeronimus : Een nieuwe leer
 • Anastasius van Sinaï:Ze vroegen zich onder elkander af, wat het beduidde : op te staan van de doden.
 • Joh.Chrysostomos : vraagt en men zal u geven
 • Isaak de syrier : hij had medelijden met hen
 • Epiphanius van Salamis : Zie daar is de Bruidegom, komt gaat Hem tegemoet (Mt.25,6)

 • Gebed van Basilios de grote
 • Simeon de nieuwe theoloog : De vader en Ik zijn één
 • Petrus Chrysologus : “Raak Me aan en zie”
 • Efraïm de Syrier : Ze loofden God, en zongen Hem lof, om al wat ze hadden gehoord en gezien
 • Symeon de nieuwe Theoloog : Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid dan zal Hij u tot de volle waarheid geleiden
 • Johannes Chrysostomos : Christus ontvangen
 • Clemens van Alexandrië : het Rijk der Hemelen is voor hen, die zijn zoals zij
 • Johannes Chrysostomos : Wat moet ik doen om het eeuwig leven te verkrijgen

 • Hilarius van Poitiers : Waarom eist dit geslacht een teken ?
 • Ambrosius van milaan : Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd
 • Nerses Snorhal : Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel
 • Romanus Melodicus : ze brachten alle zieken naar Hem
 • Ambrosius van Milaan : Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn klederen werden blinkend en wit
 • Romanus Melodicus : Ze brachten alle zieken bij Hem
 • Johannes Chrysostomos : Mattias getuige van de verrijzenis door God gekozen
 • Johannes Chrysostomos : Hij heeft door beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis de vijandschap gedood
 • Beda de eerbiedwaardige : Johannes de Doper martelaar voor de waarheid
 • Augustinus : het leven toonde zich in het vlees

 • Origines : de ogen van alle aanwezigen waren op Hem gericht
 • Hilarius van Poitiers : Vraagt en men zal u geven; zoekt en u zult vinden
 • Grogorius de Grote : Mijn beker zult u wel drinken
 • Johannes Chrysostomos : De ontvangen gaven vrucht laten dragen
 • Johannes Chrysostomos : Mattias, getuige van de verrijzenis, door God gekozen
 • Johannes Chrysostomos : Hij heeft door beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, de vijandschap gedood
 • Griekse liturgie: De bewaker van de mysteriën van God _1 Kor 4
 • Anastasios van Antiochië : Uw zoon leeft
 • Cesarius van Arles : toen Jezus aan land ging zag hij een grote menigte
 • Johannes van Damascus : uw hemelse Vader wil niet dat een van deze kleinen verloren gaat

 • Leo de Grote : allen die hem aanraakten werden gered
 • Johannes Chrysostomos : de vermenigvuldiging van het brood
 • Petrus Chrysologhus : de nieuwe wijn van de bruiloft van de zoon
 • Johannes Chrysostomos : de Heilige Geest daalde in lichamelijke gedaante als een duif, op Jezus neer
 • Johannes Chrysostomos : Laten wij de magiërs volgen
 • Johannes van Damascus : Hij zal vervuld worden met de heilige Geest
 • Efraïm de Syriër : Jozef zoon van David wees niet bevreesd
 • Gregorius van Nazianze : waarom staat u hier de hele dag werkeloos
 • Isaak de Syriër : Ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen
 • Gregorius van Nazianze : Nodig de armen uit

 • Isaak de Syriër : Herodes probeerde Jezus te zien
 • Clemens van Alexandrië : Maak vrienden
 • Efraïm de Syrier : het kruis , een brug over de afgrond van de dood
 • Macarios ,: de ontvangst van de farizeeër en de ontvangst van de zondares
 • Augustinus : over de hoogmoed
 • Macarios : Wij zijn Zijn huis
 • Johannes Chrysostomos : Alleen God kan immers zonden vergeven
 • Cyprianos : Maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht
 • Cyprianos : maar ik zeg u geen weerstand te bieden aan het onrecht.
 • Gregorius van Nazianze : Waarom staat u hier de hele dag werkloos?

 • Macarius : Wij zijn Zijn huis (Hebr.3,6)
 • Johannes Chrysostomos : Alleen God kan zonden vergeven (Mc 2.7)
 • Augustinus : Over de hoogmoed
 • Macarios : De ontvangst van de farizeër en de ontvangst van de zondares
 • Efraïm de Syrier : Het kruis: een brug over de afgrond van de dood
 • Clemens van Alexandrië : Maak vrienden
 • Isaak de Syriër : Herodus probeerde Jezus te zien
 • Gregorius van Nazianze : Nodig de armen uit
 • Isaak de Syrier : Ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen
 • Gregorius van Nazianze : Waarom staat u hier de hele dag werkloos ?

 • Efraim de Syriër : Jezus zoon van David wees niet bevreesd
 • Johannes van Damascus : Hij zal worden vervuld met de heilige Geest
 • Johannes Chrysostomos : laten wij de magiërs volgen
 • Johannes Chrysostomos : De heilige Geest daalde in lichamelijke gedaante als een duif, over Jezus neer
 • Johannes Chrysostomos : de vermenigvuldiging van het brood
 • Allen die Hem aanraakten, werden gered
 • Johannes van Damascus : Uw hemelse Vader wil niet dat een van deze kleinen verloren gaat
 • Cesarius van Arles : Toen Jezus aan land ging, zag Hij een grote menigte. Hij voelde medelijden met hen
 • Anastasius van antiochië : Uw Zoon leeft
 • Griekse Liturgie ; de bewaker van de mysteriën van God

 • Cyrillus van Alexandrië : Voortaan zullen alle eeuwen mij gelukkig prijzen
 • Germanus van Constantinopel : de troon van het kruis
 • Isaak de Syriër : God heeft de wereld zozeer liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven
 • Simeon de Nieuwe Theoloog : Wie niet met Mij bijeenbrengt, drijft uiteen
 • Hilarius van Poitiers : Iedere dag is geschapen door de Zoon, want de Vader doet alles in de Zoon
 • Leo de Grote : De glorie van het Kruis
 • De geboorte van de nieuwe schepping (Rm 8,22)
 • Simeon de nieuwe Theoloog : Al wat de Vader heeft, is van Mij
 • Zich geweld aandoen om het verblijf van de Heer te worden
 • Johannes Chrysostomos : Christus ontvangen

 • Het voedsel dat blijft om eeuwig te leven en dat de Mensenzoon u zal geven
 • Ireneus van Lyon : Wij nhebben wonderbare dingen gezien
 • Ambrosius : Ik zeg je, sta op
 • Anastasius van Antiochië :U bent niet van de wereld, maar Ik heb u uit de wereld uitverkoren
 • Basilius : Geef ons het ware geloof door de heerlijkheid van de Drie-eenheid te erkennen
 • Johannes Chrysostomos : De parabels over de schat en de parel
 • Origines : Reinig eerst de binnenkant, bereid een weg in uw hart
 • Johannes Chrysostomos : Ga ook naar mijn wijngaard
 • Faustinus van Rome : De geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft
 • Ignatius van Antiochië : als schapen tussen de wolven

 • Isaak de Syriër : Deze nacht komt men je leven van je opeisen
 • Ireneus van Lyon : Lucas metgezel en medewerker van de apostelen
 • Justinus : het teken van Jonas
 • Gregorius Palamas : Ga naar mijn broeders en zusters
 • Johannes Chrysostomos : bij het kruis van Jezus stond zijn moeder
 • Macarius van Egypte : Totdat het deeg in zijn geheel gegsist was
 • Heb geduld met mij.
 • Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven.
 • Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt zoals ik u heb liefgehad
 • Cyrillus van Jeruzalem : Uw Woorden zijn woorden van eeuwig leven

 • Simeon de Nieuwe Theoloog : De heilige Geest die de Vader in mijn naam zal zenden, zal u alles leren.
 • Ireneus van Lyon : Het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld.
 • Clemens van Alexandrië : Het licht is in de wereld gekomen.
 • Efraim de Syrier : Ik ben de Verrijzenis en het leven.
 • Andreas van Kreta : U probeert mij te doden.
 • Johannes Chrysostomos : Spreek met niemand over wat jullie hebben aanschouwd, voordat de Mensenzoon uit de doden is opgestaan
 • Vastentijd : Begin van de vastentijd
 • Cyprianus van Carthago : Het gebed van de kinderen van God
 • Chrisostomos Joh : Wanneer U in uw Koninkrijk gekomen zijt.
 • Cyrillus van Alexandrië : Zie hier mijn dienaar.

 • Johannes Chrysostomos : Wanneer U in uw Koninkrijk gekomen zijt
 • Johannes Chrysostomos : Gist in het deeg zijn.


 • Blog tegen de wet? Klik hier.
  Gratis blog op https://www.bloggen.be - Bloggen.be, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!